Transcribathon Warszawa 2017 was a two-day workshop and competitive event as part of the TuEuropeana programme. It took place from 1-2 December 2017 at the Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) in Warsaw, Poland. Members of the public from all age groups and levels of expertise were invited to join the event in Warsaw to transcribe and annotate Polish documents.

Europeana Transcribathon 1914-1918 to inicjatywa crowdsourcingowa stworzona przez Fundację Europeana służąca do transkrypcji i adnotacji unikalnego, dotychczas niepublikowanego, materiału archiwalnego zgromadzonego podczas zbiórek od osób prywatnych w różnych miejscach w Europie. Celem inicjatywy jest stworzenie obszernego i w pełni cyfrowego zapisu tekstów pisanych znajdujących się w kolekcji Europeana 1914-1918.

TuEuropeana – Transcribathon to dwudniowe wydarzenie polegające na wyszukiwaniu prawdziwych, opisanych na kartkach pocztowych lub w listach, historii z lat 1914-1918. To odkrywanie emocji oraz śledzenie losów ludzi żyjących w niespokojnych czasach początku XX wieku. Warsztat odbędzie się z wykorzystaniem internetowego narzędzia Transcribathon, które pozwala na transkrypcję, opisywanie i oznaczanie geograficzne ukrytych skarbów kolekcji Europeana 1914-1918.

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych – uczniów, studentów, seniorów, osób czynnych zawodowo.


TuEuropeana – Transcribathon Warszawa 2017

Kiedy?
Warsztaty odbędą się w dniach 1-2.12.2017.

Gdzie?
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa.

Współorganizatorzy
Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja Europeana, Facts and Files oraz PCSS.
TuEuropeana – Transcribathon jest częścią programu TuEuropeana poświęconego propagowaniu i wykorzystaniu materiałów archiwalnych zgromadzonych na platformie Europeana. Więcej informacji dostępnych jest na stronie tueuropeana.pl.Postęp

Najlepsze drużyny

 • 1

  Warsaw 1

  59.33 miles per member | 178 total miles in this campaign
  Achievements in this campaign:
  31,755 characters | 8 locations | 139 enrichments

 • 2

  Warsaw 4

  53.25 miles per member | 213 total miles in this campaign
  Achievements in this campaign:
  35,958 characters | 13 locations | 235 enrichments

 • 3

  Warsaw 2

  16.00 miles per member | 64 total miles in this campaign
  Achievements in this campaign:
  15,167 characters | 13 locations | 146 enrichments

 • 4

  Warsaw 3

  3.25 miles per member | 13 total miles in this campaign
  Achievements in this campaign:
  6,068 characters | 7 locations | 77 enrichments

Najlepsi transkrybenci

 • Champion
  1

  Krzysztof Pluciennik (WAW4, Berlin)

  21,863 Characters in this campaign

  105 Miles in this campaign | 28,724 Characters

 • Runner
  2

  Maria Tyc (WAW1)

  21,401 Characters in this campaign

  105 Miles in this campaign | 24,007 Characters

 • Member
  3

  Alina Zhydkova (WAW4)

  9,017 Characters in this campaign

  22 Miles in this campaign | 9,017 Characters

 • Member
  4

  Anna G?uszko (WAW2)

  6,872 Characters in this campaign

  13 Miles in this campaign | 10,994 Characters

 • Member
  5

  Zofia Wojtkowska (WAW1)

  6,310 Characters in this campaign

  11 Miles in this campaign | 7,226 Characters

 • Member
  6

  Stanislaw Kalinowski (WAW4)

  5,078 Characters in this campaign

  15 Miles in this campaign | 6,036 Characters

 • Member
  7

  Micha? Mikulski (WAW2)

  4,330 Characters in this campaign

  8 Miles in this campaign | 5,150 Characters

 • Member
  8

  Malgorzata Zabecka (WAW1)

  4,044 Characters in this campaign

  5 Miles in this campaign | 4,044 Characters

 • Member
  9

  Gabriela Izdebska (WAW3)

  3,592 Characters in this campaign

  6 Miles in this campaign | 4,468 Characters

 • Member
  10

  Katarzyna (WAW2)

  2,507 Characters in this campaign

  11 Miles in this campaign | 2,507 Characters

 • Next


Liczba Znaków przepisanych w czasie TuEuropeana – Transcribathon Warszawa 2017

0
28500
89087
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
Start: 1 December 2017: 0
End of 1 December 2017: 28500
End of 2 December 2017: 89087

Dokumenty transkrybowane w czasie TuEuropeana – Transcribathon Warszawa 2017

0
77
196
25
50
75
100
150
200
250
Start: 1 December 2017: 0
End of 1 December 2017: 77
End of 2 December 2017: 196


Znajdź dokumenty na mapie!