Dagboek Hendrik Schroyens, item 14

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 left page 

en men kan denken wat dit bijdroeg om sommigen weer

wat gerust te stellen. 

Ik zeg sommigen, want meerderen dachten zooals

ik dat het geen middag zou geworden zijn of het spelletje

zou zich herhalen en van keer tot keer al erger.

En zoo was het ook. Rond 8 en alf uur was de

eerte slag daar, en zoo verder tot 1-2 uren van den

namiddag met hoogstens 5 minuten tusschen poos de eene

slag op de andere. Hoevele huizen er reeds in puinen lagen

of in brand stonden, is mij onmogelijk te zeggen maar

het zijn er reeds vele, meestens in het middengedeelte der stad.

Wat ik zeker zag en wist waren de inwoners van die

getroffen buurten welke met pak en zak voorbij mijne

woning kwamen en vluchten zoo rap mogelijk naar

de omliggende dorpen, Broechem, Ranst, Wemelghem  enzoo= 

Laat mij ons verhaal een weinig sluiten om te 

zeggen dat het eene nooit te vergeven daad is van wege

de Belgische militaire overheid, door het toepassen van

de strengste cencuur op alles. Zeker cencuur moet

er bestaan en is hoogst noodig, maar zooals dit hier

toegepast is gaat alle palen te buiten. De on Ik zeg

en houd het staande, en met mij alle verderdenkenden

dat er millioenen hadden te redden geweest in ons land

wanneer de militaire overheid wat minder streng


 right page 

en wat meer mede deelzaam had geweest tegenover de

bevolking. Hadde men slechts de bevolking een of twee dagen

of voorhand voorbereid op het naderende gevaar dan hadden

elkeen zich wat meer kunnen voorbereiden regelen en veel redden

wat ze nu in hun overhaaste vlucht hebben moeten achter laten.

En dit kon de overheid zonder betwisting, want zij zeker

wist meer van het kritieke van den toestand als de on=

ingelichte bevolking die niets dan goed dacht, bij het lezen

der gazetten. Nogmaals cencuur, maar niet zooals het

nu werd toe gepast. 

Bij het zien dus van die wederom vluchtenden en

waaronder vele kenissen en vrienden, viel er niet meer te twij=

felen of de oogenblik voor ons zou ook aanbreken te meer

daar de bommen, al nader en nader in onze buurt kwamen. 

Eene van mijne vrienden Mijnheer August Janssens

houder missing groot lokaal lokaal houder van de nieuwe

Boulevard en tevens smid, melde mij dat het hoog tijd

wierd, daar de overste hem had verwittigd zoo gauw

mogelijk te vertrekken, want dat het gevaar grooter en grooter

zou worden. De hoefsmeders van het ons leger waren hadden bij dien

vriend de smis in beslag genomen voor de paarden.

Vandaar die intiemetijd met de overste en daardoor

de verwittiging zoo spoedig mogelijk te vertrekken. Overigens

waren er reeds stukken ijzer van bommen tot in zijne woning
Transcription saved

 left page 

en men kan denken wat dit bijdroeg om sommigen weer

wat gerust te stellen. 

Ik zeg sommigen, want meerderen dachten zooals

ik dat het geen middag zou geworden zijn of het spelletje

zou zich herhalen en van keer tot keer al erger.

En zoo was het ook. Rond 8 en alf uur was de

eerte slag daar, en zoo verder tot 1-2 uren van den

namiddag met hoogstens 5 minuten tusschen poos de eene

slag op de andere. Hoevele huizen er reeds in puinen lagen

of in brand stonden, is mij onmogelijk te zeggen maar

het zijn er reeds vele, meestens in het middengedeelte der stad.

Wat ik zeker zag en wist waren de inwoners van die

getroffen buurten welke met pak en zak voorbij mijne

woning kwamen en vluchten zoo rap mogelijk naar

de omliggende dorpen, Broechem, Ranst, Wemelghem  enzoo= 

Laat mij ons verhaal een weinig sluiten om te 

zeggen dat het eene nooit te vergeven daad is van wege

de Belgische militaire overheid, door het toepassen van

de strengste cencuur op alles. Zeker cencuur moet

er bestaan en is hoogst noodig, maar zooals dit hier

toegepast is gaat alle palen te buiten. De on Ik zeg

en houd het staande, en met mij alle verderdenkenden

dat er millioenen hadden te redden geweest in ons land

wanneer de militaire overheid wat minder streng


 right page 

en wat meer mede deelzaam had geweest tegenover de

bevolking. Hadde men slechts de bevolking een of twee dagen

of voorhand voorbereid op het naderende gevaar dan hadden

elkeen zich wat meer kunnen voorbereiden regelen en veel redden

wat ze nu in hun overhaaste vlucht hebben moeten achter laten.

En dit kon de overheid zonder betwisting, want zij zeker

wist meer van het kritieke van den toestand als de on=

ingelichte bevolking die niets dan goed dacht, bij het lezen

der gazetten. Nogmaals cencuur, maar niet zooals het

nu werd toe gepast. 

Bij het zien dus van die wederom vluchtenden en

waaronder vele kenissen en vrienden, viel er niet meer te twij=

felen of de oogenblik voor ons zou ook aanbreken te meer

daar de bommen, al nader en nader in onze buurt kwamen. 

Eene van mijne vrienden Mijnheer August Janssens

houder missing groot lokaal lokaal houder van de nieuwe

Boulevard en tevens smid, melde mij dat het hoog tijd

wierd, daar de overste hem had verwittigd zoo gauw

mogelijk te vertrekken, want dat het gevaar grooter en grooter

zou worden. De hoefsmeders van het ons leger waren hadden bij dien

vriend de smis in beslag genomen voor de paarden.

Vandaar die intiemetijd met de overste en daardoor

de verwittiging zoo spoedig mogelijk te vertrekken. Overigens

waren er reeds stukken ijzer van bommen tot in zijne woning

Transcription history
 • June 22, 2018 17:54:12 Monika Buck

   left page 

  en men kan denken wat dit bijdroeg om sommigen weer

  wat gerust te stellen. 

  Ik zeg sommigen, want meerderen dachten zooals

  ik dat het geen middag zou geworden zijn of het spelletje

  zou zich herhalen en van keer tot keer al erger.

  En zoo was het ook. Rond 8 en alf uur was de

  eerte slag daar, en zoo verder tot 1-2 uren van den

  namiddag met hoogstens 5 minuten tusschen poos de eene

  slag op de andere. Hoevele huizen er reeds in puinen lagen

  of in brand stonden, is mij onmogelijk te zeggen maar

  het zijn er reeds vele, meestens in het middengedeelte der stad.

  Wat ik zeker zag en wist waren de inwoners van die

  getroffen buurten welke met pak en zak voorbij mijne

  woning kwamen en vluchten zoo rap mogelijk naar

  de omliggende dorpen, Broechem, Ranst, Wemelghem  enzoo= 

  Laat mij ons verhaal een weinig sluiten om te 

  zeggen dat het eene nooit te vergeven daad is van wege

  de Belgische militaire overheid, door het toepassen van

  de strengste cencuur op alles. Zeker cencuur moet

  er bestaan en is hoogst noodig, maar zooals dit hier

  toegepast is gaat alle palen te buiten. De on Ik zeg

  en houd het staande, en met mij alle verderdenkenden

  dat er millioenen hadden te redden geweest in ons land

  wanneer de militaire overheid wat minder streng


   right page 

  en wat meer mede deelzaam had geweest tegenover de

  bevolking. Hadde men slechts de bevolking een of twee dagen

  of voorhand voorbereid op het naderende gevaar dan hadden

  elkeen zich wat meer kunnen voorbereiden regelen en veel redden

  wat ze nu in hun overhaaste vlucht hebben moeten achter laten.

  En dit kon de overheid zonder betwisting, want zij zeker

  wist meer van het kritieke van den toestand als de on=

  ingelichte bevolking die niets dan goed dacht, bij het lezen

  der gazetten. Nogmaals cencuur, maar niet zooals het

  nu werd toe gepast. 

  Bij het zien dus van die wederom vluchtenden en

  waaronder vele kenissen en vrienden, viel er niet meer te twij=

  felen of de oogenblik voor ons zou ook aanbreken te meer

  daar de bommen, al nader en nader in onze buurt kwamen. 

  Eene van mijne vrienden Mijnheer August Janssens

  houder missing groot lokaal lokaal houder van de nieuwe

  Boulevard en tevens smid, melde mij dat het hoog tijd

  wierd, daar de overste hem had verwittigd zoo gauw

  mogelijk te vertrekken, want dat het gevaar grooter en grooter

  zou worden. De hoefsmeders van het ons leger waren hadden bij dien

  vriend de smis in beslag genomen voor de paarden.

  Vandaar die intiemetijd met de overste en daardoor

  de verwittiging zoo spoedig mogelijk te vertrekken. Overigens

  waren er reeds stukken ijzer van bommen tot in zijne woning
 • June 22, 2018 17:53:05 Monika Buck

   left page 

  en men kan denken wat dit bijdroeg om sommigen weer

  wat gerust te stellen. 

  Ik zeg sommigen, want meerderen dachten zooals

  ik dat het geen middag zou geworden zijn of het spelletje

  zou zich herhalen en van keer tot keer al erger.

  En zoo was het ook. Rond 8 en alf uur was de

  eerte slag daar, en zoo verder tot 1-2 uren van den

  namiddag met hoogstens 5 minuten tusschen poos de eene

  slag op de andere. Hoevele huizen er reeds in puinen lagen

  of in brand stonden, is mij onmogelijk te zeggen maar

  het zijn er reeds vele, meestens in het middengedeelte der stad.

  Wat ik zeker zag en wist waren de inwoners van die

  getroffen buurten welke met pak en zak voorbij mijne

  woning kwamen en vluchten zoo rap mogelijk naar

  de omliggende dorpen, Broechem, Ranst, Wemelghem  enzoo= 

  Laat mij ons verhaal een weinig sluiten om te 

  zeggen dat het eene nooit te vergeven daad is van wege

  de Belgische militaire overheid, door het toepassen van

  de strengste cencuur op alles. Zeker cencuur moet

  er bestaan en is hoogst noodig, maar zooals dit hier

  toegepast is gaat alle palen te buiten. De on Ik zeg

  en houd het staande, en met mij alle verderdenkenden

  dat er millioenen hadden te redden geweest in ons land

  wanneer de militaire overheid wat minder streng


   right page 

  en wat meer mede deelzaam had geweest tegenover de

  bevolking. Hadde men slechts de bevolking een of twee dagen

  of voorhand voorbereid op het naderende gevaar dan hadden

  elkeen zich wat meer kunnen voorbereiden regelen en veel redden

  wat ze nu in hun overhaaste vlucht hebben moeten achter laten.

  En dit kon de overheid zonder betwisting, want zij zeker

  wist meer van het kritieke van den toestand als de on=

  ingelichte bevolking die niets dan goed dacht, bij het lezen

  der gazetten. Nogmaals cencuur, maar niet zooals het

  nu werd toe gepast. 

  Bij het zien dus van die wederom vluchtenden en

  waaronder vele kenissen en vrienden, viel er niet meer te twij=

  felen of de oogenblik voor ons zou ook aanbreken te meer

  daar de bommen, al nader en nader in onze buurt kwamen. 

  Eene van mijne vrienden Mijnheer August Janssens

  houder missing groot lokaal lokaal houder van de nieuwe

  Boulevard en tevens smid, melde mij dat het hoog tijd

  wierd, daar de overste hem had verwittigd zoo gauw

  mogelijk te vertrekken, want dat het gevaar grooter en grooter

  zou worden. De hoefsmeders van het ons leger waren hadden bij dien

  vriend de smid in beslag genomen voor de paarden.

  Vandaar die intiemetijd met de overste en daardoor

  de verwittiging zoo spoedig mogelijk te vertrekken. Overigens

  waren er reeds stukken ijzer van bommen tot in zijne woning

 • June 22, 2018 16:52:55 Monika Buck

   left page 

  en men kan denken wat dit bijdroeg om sommigen weer

  wat gerust te stellen. 

  Ik zeg sommigen, want meerderen dachten zooals

  ik dat het geen middag zou geworden zijn of het spelletje

  zou zich herhalen en van keer tot keer al erger.

  En zoo was het ook. Rond 8 en alf uur was de

  eerte slag daar, en zoo verder tot 1-2 uren van den

  namiddag met hoogstens 5 minuten tusschen poos de eene

  slag op de andere. Hoevele huizen er reeds in puinen lagen

  of in brand stonden, is mij onmogelijk te zeggen maar

  het zijn er reeds vele, meestens in het middengedeelte der stad.

  Wat ik zeker zag en wist waren de inwoners van die

  getroffen buurten welke met pak en zak voorbij mijne

  woning kwamen en vluchten zoo rap mogelijk naar

  de omliggende dorpen, Broechem, Ranst, Wemelghem  enzoo= 

  Laat mij ons verhaal een weinig sluiten om te 

  zeggen dat het eene nooit te vergeven daad is van wege

  de Belgische militaire overheid, door het toepassen van

  de strengste cencuur op alles. Zeker cencuur moet

  er bestaan en is hoogst noodig, maar zooals dit hier

  toegepast is gaat alle palen te buiten. De on Ik zeg

  en houd het staande, en met mij alle verderdenkenden

  dat er millioenen hadden te redden geweest in ons land

  wanneer de militaire overheid wat minder streng


   right page 

  en wat meer mede deelzaam had geweest tegenover de

  bevolking. Hadde men slechts de bevolking een of twee dagen

  of voorhand voorbereid op het naderende gevaar dan hadden

  elkeen zich wat meer kunnen voorbereiden regelen en veel redden

  wat ze nu in hun overhaaste vlucht hebben moeten achter laten.

  En dit kon de overheid zonder betwisting, want zij zeker

  wist meer van het kritieke van den toestand als de on=

  ingelichte bevolking die niets dan goed dacht, bij het lezen

  der gazetten. Nogmaals cencuur, maar niet zooals het

  nu werd toe gepast. 

  Bij het zien dus van die wederom vluchtenden en

  waaronder vele kenissen en vrienden, viel er niet meer te twij=

  felen of de oogenblik voor ons zou ook aanbreken te meer

  daar de bommen, al nader en nader in onze buurt kwamen. 
Description

Save description
 • 52.0704978||4.3006999000000405||

  Den Haag

  ||1
Location(s)
 • Story location Den Haag


ID
6363 / 109043
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Dominique Schroyens
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Nederlands

 • Western Front

 • Home Front
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note