Dagboek Hendrik Schroyens, item 11

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

het gevoel mijne zuster Theresia met het hoogst noodige

in een pakje gebonden en die zal mij misschien iets kunnen

zeggen over de mijnen. Als een storm kwam zij op mij

aangeloopen en haar eerste woorden waren de volgende:

Waar is Uwe vrouw en Uwe kinderen? die zijn tog ook hier?

Neen, was mijn antwoord, maar weet u dan niet

wat er van geworden is? Ik was hier in Antwerpen

om zaken, als men mij vertelde wat er in Lier gebeurde.

Wij weten niets van de gansche familie luide haar

antwoord. ieder is geblucht, slechts denkende aan zelf =

behoud, maar een oogenblik, ginds op dat bankje zit

onze moeter, en waarlijk daar zit die oude sukkel

ziekelijk een niet het onmisbare pakje aan den arme.

Als zij mij bemerkte begon zij te schreien en te ver =

halen het schrikkelijke van het bombardement. In hare

onwetenheid, dacht moedertje niet anders of wij waren ook

reeds gevlucht, zij vroeg dan ook heel onoozel weg, waar

staat de vrouw en de kinderen? en bij het vernemen van

mijn werkelijke toestand op dezen oogenblik is mij overtuigend

gebleken dat mijne oudje ook van hare schoondochter en

de kinderen hield. Het was dan ook een gejammer en

geween om de zinnen te verliezen.

Er viel niets aan te doen, en trachten in Lier te

komen, om te weten wat er in mijne woning en met mijne

vrouw en kinderen was gebeurd. was mijne eenige betrachting

en komen moet ik er. het koste wat wil, tot zoo noodig

mijn leven, mijn plicht als echtgenoot en vader gebood

het mij, en daar kom ik niet aan te kort, duizendmaal neen.

Ik ging naar de station overste op zoek, het =

geen niet gemakkelijk was om hem te vinden, maar

eindelijk daar is hij. Mijnheer was mijne vraag, is er

nog middle om met een trein naar Lier te gaan en

zoo ja, wanneer? Vele mijner stadgenooten waren

in denzelfden toestand als ik en verlangden ook zoo

mogelijk met eigen oogen te kunnen zien wat er was

gebeurd en waar de hunnen waren gebleven.

Onze zaak verstond de statie overste en be =

loofde ons een trein tegen 2 ure vanmiddag, dus na

volle 3 ure wachtens in de statie, want wij waren daar

van 11 ure voormiddag.

Op beloofde uur vertrokken wij en kwamen

zoo in Lier. Wat zag het daaruit? nog maar steeds

vertrekkenden, met pak en zak. de stad was reeds zelf

leeg geloopen. Het bombardeeren was opgehouden sinds

den morgen, maar zoo snel mogelijk naar huis. het kan

niet te rap en eindelijk, daar zijn wij er. Reeds aan de

statie, waar ik een buurman zag, en wien ik om nieuws

vroeg over de mijnen, had ik vernomen dat zij nog te huis

Transcription saved

het gevoel mijne zuster Theresia met het hoogst noodige

in een pakje gebonden en die zal mij misschien iets kunnen

zeggen over de mijnen. Als een storm kwam zij op mij

aangeloopen en haar eerste woorden waren de volgende:

Waar is Uwe vrouw en Uwe kinderen? die zijn tog ook hier?

Neen, was mijn antwoord, maar weet u dan niet

wat er van geworden is? Ik was hier in Antwerpen

om zaken, als men mij vertelde wat er in Lier gebeurde.

Wij weten niets van de gansche familie luide haar

antwoord. ieder is geblucht, slechts denkende aan zelf =

behoud, maar een oogenblik, ginds op dat bankje zit

onze moeter, en waarlijk daar zit die oude sukkel

ziekelijk een niet het onmisbare pakje aan den arme.

Als zij mij bemerkte begon zij te schreien en te ver =

halen het schrikkelijke van het bombardement. In hare

onwetenheid, dacht moedertje niet anders of wij waren ook

reeds gevlucht, zij vroeg dan ook heel onoozel weg, waar

staat de vrouw en de kinderen? en bij het vernemen van

mijn werkelijke toestand op dezen oogenblik is mij overtuigend

gebleken dat mijne oudje ook van hare schoondochter en

de kinderen hield. Het was dan ook een gejammer en

geween om de zinnen te verliezen.

Er viel niets aan te doen, en trachten in Lier te

komen, om te weten wat er in mijne woning en met mijne

vrouw en kinderen was gebeurd. was mijne eenige betrachting

en komen moet ik er. het koste wat wil, tot zoo noodig

mijn leven, mijn plicht als echtgenoot en vader gebood

het mij, en daar kom ik niet aan te kort, duizendmaal neen.

Ik ging naar de station overste op zoek, het =

geen niet gemakkelijk was om hem te vinden, maar

eindelijk daar is hij. Mijnheer was mijne vraag, is er

nog middle om met een trein naar Lier te gaan en

zoo ja, wanneer? Vele mijner stadgenooten waren

in denzelfden toestand als ik en verlangden ook zoo

mogelijk met eigen oogen te kunnen zien wat er was

gebeurd en waar de hunnen waren gebleven.

Onze zaak verstond de statie overste en be =

loofde ons een trein tegen 2 ure vanmiddag, dus na

volle 3 ure wachtens in de statie, want wij waren daar

van 11 ure voormiddag.

Op beloofde uur vertrokken wij en kwamen

zoo in Lier. Wat zag het daaruit? nog maar steeds

vertrekkenden, met pak en zak. de stad was reeds zelf

leeg geloopen. Het bombardeeren was opgehouden sinds

den morgen, maar zoo snel mogelijk naar huis. het kan

niet te rap en eindelijk, daar zijn wij er. Reeds aan de

statie, waar ik een buurman zag, en wien ik om nieuws

vroeg over de mijnen, had ik vernomen dat zij nog te huis


Transcription history
 • December 30, 2017 01:40:10 Marco Van der Made

  het gevoel mijne zuster Theresia met het hoogst noodige

  in een pakje gebonden en die zal mij misschien iets kunnen

  zeggen over de mijnen. Als een storm kwam zij op mij

  aangeloopen en haar eerste woorden waren de volgende:

  Waar is Uwe vrouw en Uwe kinderen? die zijn tog ook hier?

  Neen, was mijn antwoord, maar weet u dan niet

  wat er van geworden is? Ik was hier in Antwerpen

  om zaken, als men mij vertelde wat er in Lier gebeurde.

  Wij weten niets van de gansche familie luide haar

  antwoord. ieder is geblucht, slechts denkende aan zelf =

  behoud, maar een oogenblik, ginds op dat bankje zit

  onze moeter, en waarlijk daar zit die oude sukkel

  ziekelijk een niet het onmisbare pakje aan den arme.

  Als zij mij bemerkte begon zij te schreien en te ver =

  halen het schrikkelijke van het bombardement. In hare

  onwetenheid, dacht moedertje niet anders of wij waren ook

  reeds gevlucht, zij vroeg dan ook heel onoozel weg, waar

  staat de vrouw en de kinderen? en bij het vernemen van

  mijn werkelijke toestand op dezen oogenblik is mij overtuigend

  gebleken dat mijne oudje ook van hare schoondochter en

  de kinderen hield. Het was dan ook een gejammer en

  geween om de zinnen te verliezen.

  Er viel niets aan te doen, en trachten in Lier te

  komen, om te weten wat er in mijne woning en met mijne

  vrouw en kinderen was gebeurd. was mijne eenige betrachting

  en komen moet ik er. het koste wat wil, tot zoo noodig

  mijn leven, mijn plicht als echtgenoot en vader gebood

  het mij, en daar kom ik niet aan te kort, duizendmaal neen.

  Ik ging naar de station overste op zoek, het =

  geen niet gemakkelijk was om hem te vinden, maar

  eindelijk daar is hij. Mijnheer was mijne vraag, is er

  nog middle om met een trein naar Lier te gaan en

  zoo ja, wanneer? Vele mijner stadgenooten waren

  in denzelfden toestand als ik en verlangden ook zoo

  mogelijk met eigen oogen te kunnen zien wat er was

  gebeurd en waar de hunnen waren gebleven.

  Onze zaak verstond de statie overste en be =

  loofde ons een trein tegen 2 ure vanmiddag, dus na

  volle 3 ure wachtens in de statie, want wij waren daar

  van 11 ure voormiddag.

  Op beloofde uur vertrokken wij en kwamen

  zoo in Lier. Wat zag het daaruit? nog maar steeds

  vertrekkenden, met pak en zak. de stad was reeds zelf

  leeg geloopen. Het bombardeeren was opgehouden sinds

  den morgen, maar zoo snel mogelijk naar huis. het kan

  niet te rap en eindelijk, daar zijn wij er. Reeds aan de

  statie, waar ik een buurman zag, en wien ik om nieuws

  vroeg over de mijnen, had ik vernomen dat zij nog te huis


 • December 30, 2017 01:33:52 Marco Van der Made

  het gevoel mijne zuster Theresia met het hoogst noodige

  in een pakje gebonden en die zal mij misschien iets kunnen

  zeggen over de mijnen. Als een storm kwam zij op mij

  aangeloopen en haar eerste woorden waren de volgende:

  Waar is Uwe vrouw en Uwe kinderen? die zijn tog ook hier?

  Neen, was mijn antwoord, maar weet u dan niet

  wat er van geworden is? Ik was hier in Antwerpen

  om zaken, als men mij vertelde wat er in Lier gebeurde.

  Wij weten niets van de gansche familie luide haar

  antwoord. ieder is geblucht, slechts denkende aan zelf =

  behoud, maar een oogenblik, ginds op dat bankje zit

  onze moeter, en waarlijk daar zit die oude sukkel

  ziekelijk een niet het onmisbare pakje aan den arme.

  Als zij mij bemerkte begon zij te schreien en te ver =

  halen het schrikkelijke van het bombardement. In hare

  onwetenheid, dacht moedertje niet anders of wij waren ook

  reeds gevlucht, zij vroeg dan ook heel onoozel weg, waar

  staat de vrouw en de kinderen? en bij het vernemen van

  mijn werkelijke toestand op dezen oogenblik is mij overtuigend

  gebleken dat mijne oudje ook van hare schoondochter en

  de kinderen hield. Het was dan ook een gejammer en

  geween om de zinnen te verliezen.

  Er viel niets aan te doen, en trachten in Lier te

  komen, om te weten wat er in mijne woning en met mijne


 • December 30, 2017 01:28:57 Marco Van der Made

  het gevoel mijne zuster Theresia met het hoogst noodige

  in een pakje gebonden en die zal mij misschien iets kunnen

  zeggen over de mijnen. Als een storm kwam zij op mij

  aangeloopen en haar eerste woorden waren de volgende:

  Waar is Uwe vrouw en Uwe kinderen? die zijn tog ook hier?

  Neen, was mijn antwoord, maar weet u dan niet

  wat er van geworden is? Ik was hier in Antwerpen

  om zaken, als men mij vertelde wat er in Lier gebeurde.Description

Save description
 • 52.0704978||4.3006999000000405||

  Den Haag

  ||1
Location(s)
 • Story location Den Haag


ID
6363 / 109040
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Dominique Schroyens
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Home Front
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note