Dagboek Hendrik Schroyens, item 7

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 left page 

dat wij aan de overgroote overmacht weerstand

konden bieden.

Onze Koning en regeering hadden ook het vooruitzicht

de dienstplichtigen op te roepen bij de eerste oorlogs geruchten.  Zook 

zelf 's nachts was het een geloop en gerucht op de straat welke

ieder het slapen belette. Kinder Ieder wilde voor het laatst

misschien vrienden, kenissen, zelfs vijanden de hand drukken

bij hun overhaast vertrek naar de verschillende mobiliseering

plaatsen. Het was immers voor plicht en eer dat men  moed ?

Duitschland, dat wel wist wat ons antwoord moest zijn

op zijne eerlooze vraag, gewaardigde zelf niet dit antwoord

af te wachten en was reeds onze grenzen met overgroote troepen =

machten over schreden alvorens hun het was overhandigd

Visé de eerste kleine stad aan de grens van

Duitschland stond reeds gedeeltelijk in brand. verschillende

inwoners waren reeds laffelijk vermoord. de overige verjaagd

als nauwelijksch eenige uren het kranige, maar noodige

antwoord was gegeven.

Maar Luik was daar, onze eerste versterkte

stad en daar stonden onze dappere soldaten hen te wachten.

Slechts twee dagen en wij zijn door België, was de

roep van de Duitsers. Wat moet hunne teleur stelling

schrikkelijk geweest zijn! Luik waakte en bij het verschijnen

der overweldigende Duitsche legermacht ging het er door


 right page 

onze dapperen op los. Leeuwen zijn waren ze en leeuwen

blijven ze. Duizenden Duitschers wierden gedood en gewond

de aarde was er door verdwenen, niets dan lijken.

De onzen hadden de vuurproef doorstaan. Helaas

ook niet zonder groot verlies. Maar hun getal vergeleken

tegen dat der vijanden was uiterst gering.

Hulde is gebracht door gansch de wereld aan

de dapperheid der onzen en aan zijn helfaftigen verdediger

Generaal Leman. Onsterfelijk blijft hun naam in de

geschiedenis, zooals ook eeuwig de redding van Europa

zal te danken blijven aan onze legerschaar, want weet

dat Frankrijk, Engeland, Rusland niet het minste voor =

bereid waren op den oorlog, niet het minste voorzorgen van

mobilizeering hadden genomen. Dat wist Duitschland ook

en vandaar dat het zijne berekening wat door overhaaste

marchen er toe te komen Parijs Frankrijks hoofstad te

nemen voor dit land zich op tegenweer had kunnen voor =

bereiden. Zoo ook Rusland en Engeland.

België zooals hierboven reeds gezegd scheen niets

voor Duitschland. Wat misrekening dus, wat teleurstelling.

Veertien volle dagen hielden het onze dapperen uit

tegen een tienmaal sterkeren vijand. Op dien tijd hadden

de anderen gelegenheid gehad zich in regel te stellen en door

hun macht te beletten de bliksem snelle vernietiging der hunne

Transcription saved

 left page 

dat wij aan de overgroote overmacht weerstand

konden bieden.

Onze Koning en regeering hadden ook het vooruitzicht

de dienstplichtigen op te roepen bij de eerste oorlogs geruchten.  Zook 

zelf 's nachts was het een geloop en gerucht op de straat welke

ieder het slapen belette. Kinder Ieder wilde voor het laatst

misschien vrienden, kenissen, zelfs vijanden de hand drukken

bij hun overhaast vertrek naar de verschillende mobiliseering

plaatsen. Het was immers voor plicht en eer dat men  moed ?

Duitschland, dat wel wist wat ons antwoord moest zijn

op zijne eerlooze vraag, gewaardigde zelf niet dit antwoord

af te wachten en was reeds onze grenzen met overgroote troepen =

machten over schreden alvorens hun het was overhandigd

Visé de eerste kleine stad aan de grens van

Duitschland stond reeds gedeeltelijk in brand. verschillende

inwoners waren reeds laffelijk vermoord. de overige verjaagd

als nauwelijksch eenige uren het kranige, maar noodige

antwoord was gegeven.

Maar Luik was daar, onze eerste versterkte

stad en daar stonden onze dappere soldaten hen te wachten.

Slechts twee dagen en wij zijn door België, was de

roep van de Duitsers. Wat moet hunne teleur stelling

schrikkelijk geweest zijn! Luik waakte en bij het verschijnen

der overweldigende Duitsche legermacht ging het er door


 right page 

onze dapperen op los. Leeuwen zijn waren ze en leeuwen

blijven ze. Duizenden Duitschers wierden gedood en gewond

de aarde was er door verdwenen, niets dan lijken.

De onzen hadden de vuurproef doorstaan. Helaas

ook niet zonder groot verlies. Maar hun getal vergeleken

tegen dat der vijanden was uiterst gering.

Hulde is gebracht door gansch de wereld aan

de dapperheid der onzen en aan zijn helfaftigen verdediger

Generaal Leman. Onsterfelijk blijft hun naam in de

geschiedenis, zooals ook eeuwig de redding van Europa

zal te danken blijven aan onze legerschaar, want weet

dat Frankrijk, Engeland, Rusland niet het minste voor =

bereid waren op den oorlog, niet het minste voorzorgen van

mobilizeering hadden genomen. Dat wist Duitschland ook

en vandaar dat het zijne berekening wat door overhaaste

marchen er toe te komen Parijs Frankrijks hoofstad te

nemen voor dit land zich op tegenweer had kunnen voor =

bereiden. Zoo ook Rusland en Engeland.

België zooals hierboven reeds gezegd scheen niets

voor Duitschland. Wat misrekening dus, wat teleurstelling.

Veertien volle dagen hielden het onze dapperen uit

tegen een tienmaal sterkeren vijand. Op dien tijd hadden

de anderen gelegenheid gehad zich in regel te stellen en door

hun macht te beletten de bliksem snelle vernietiging der hunne


Transcription history
 • June 22, 2018 18:18:06 Monika Buck

   left page 

  dat wij aan de overgroote overmacht weerstand

  konden bieden.

  Onze Koning en regeering hadden ook het vooruitzicht

  de dienstplichtigen op te roepen bij de eerste oorlogs geruchten.  Zook 

  zelf 's nachts was het een geloop en gerucht op de straat welke

  ieder het slapen belette. Kinder Ieder wilde voor het laatst

  misschien vrienden, kenissen, zelfs vijanden de hand drukken

  bij hun overhaast vertrek naar de verschillende mobiliseering

  plaatsen. Het was immers voor plicht en eer dat men  moed ?

  Duitschland, dat wel wist wat ons antwoord moest zijn

  op zijne eerlooze vraag, gewaardigde zelf niet dit antwoord

  af te wachten en was reeds onze grenzen met overgroote troepen =

  machten over schreden alvorens hun het was overhandigd

  Visé de eerste kleine stad aan de grens van

  Duitschland stond reeds gedeeltelijk in brand. verschillende

  inwoners waren reeds laffelijk vermoord. de overige verjaagd

  als nauwelijksch eenige uren het kranige, maar noodige

  antwoord was gegeven.

  Maar Luik was daar, onze eerste versterkte

  stad en daar stonden onze dappere soldaten hen te wachten.

  Slechts twee dagen en wij zijn door België, was de

  roep van de Duitsers. Wat moet hunne teleur stelling

  schrikkelijk geweest zijn! Luik waakte en bij het verschijnen

  der overweldigende Duitsche legermacht ging het er door


   right page 

  onze dapperen op los. Leeuwen zijn waren ze en leeuwen

  blijven ze. Duizenden Duitschers wierden gedood en gewond

  de aarde was er door verdwenen, niets dan lijken.

  De onzen hadden de vuurproef doorstaan. Helaas

  ook niet zonder groot verlies. Maar hun getal vergeleken

  tegen dat der vijanden was uiterst gering.

  Hulde is gebracht door gansch de wereld aan

  de dapperheid der onzen en aan zijn helfaftigen verdediger

  Generaal Leman. Onsterfelijk blijft hun naam in de

  geschiedenis, zooals ook eeuwig de redding van Europa

  zal te danken blijven aan onze legerschaar, want weet

  dat Frankrijk, Engeland, Rusland niet het minste voor =

  bereid waren op den oorlog, niet het minste voorzorgen van

  mobilizeering hadden genomen. Dat wist Duitschland ook

  en vandaar dat het zijne berekening wat door overhaaste

  marchen er toe te komen Parijs Frankrijks hoofstad te

  nemen voor dit land zich op tegenweer had kunnen voor =

  bereiden. Zoo ook Rusland en Engeland.

  België zooals hierboven reeds gezegd scheen niets

  voor Duitschland. Wat misrekening dus, wat teleurstelling.

  Veertien volle dagen hielden het onze dapperen uit

  tegen een tienmaal sterkeren vijand. Op dien tijd hadden

  de anderen gelegenheid gehad zich in regel te stellen en door

  hun macht te beletten de bliksem snelle vernietiging der hunne

 • June 22, 2018 18:12:09 Monika Buck

   left page 

  dat wij aan de overgroote overmacht weerstand

  konden bieden.

  Onze Koning en regeering hadden ook het vooruitzicht

  de dienstplichtigen op te roepen bij de eerste oorlogs geruchten.  Zook 

  zelf 's nachts was het een geloop en gerucht op de straat welke

  ieder het slapen belette. Kinder Ieder wilde voor het laatst

  misschien vrienden, kenissen, zelfs vijanden de hand drukken

  bij hun overhaast vertrek naar de verschillende mobiliseering

  plaatsen. Het was immers voor plicht en eer dat men  moed ?

  Duitschland, dat wel wist wat ons antwoord moest zijn

  op zijne eerlooze vraag, gewaardigde zelf niet dit antwoord

  af te wachten en was reeds onze grenzen met overgroote troepen =

  machten over schreden alvorens hun het was overhandigd

  Visé de eerste kleine stad aan de grens van

  Duitschland stond reeds gedeeltelijk in brand. verschillende

  inwoners waren reeds laffelijk vermoord. de overige verjaagd

  als nauwelijksch eenige uren het kranige, maar noodige

  antwoord was gegeven.

  Maar Luik was daar, onze eerste versterkte

  stad en daar stonden onze dappere soldaten hen te wachten.

  Slechts twee dagen en wij zijn door België, was de

  roep van de Duitsers. Wat moet hunne teleur stelling

  schrikkelijk geweest zijn! Luik waakte en bij het verschijnen

  der overweldigende Duitsche legermacht ging het er door


   right page 

  onze dapperen op los. Leeuwen zijn waren ze en leeuwen

  blijven ze. Duizenden Duitschers wierden gedood en gewond

  de aarde was er door verdwenen, niets dan lijken.

  De onzen hadden de vuurproef doorstaan. Helaas

  ook niet zonder groot verlies. Maar hun getal vergeleken

  tegen dat der vijanden was uiterst gering.

  Hulde is gebracht door gansch de wereld aan

  de dapperheid der onzen en aan zijn helfaftigen verdediger

  Generaal  Leuven . Onsterfelijk blijft hun naam in de

  geschiedenis, zooals ook eeuwig de redding van Europa

  zal te danken blijven aan onze legerschaar, want weet

  dat Frankrijk, Engeland, Rusland niet het minste voor =

  bereid waren op den oorlog, niet het minste voorzorgen van

  mobilizeering hadden genomen. Dat wist Duitschland ook

  en vandaar dat het zijne berekening wat door overhaaste

  marchen er toe te komen Parijs Frankrijks hoofstad te

  nemen voor dit land zich op tegenweer had kunnen voor =

  bereiden. Zoo ook Rusland en Engeland.

  België zooals hierboven reeds gezegd scheen niets

  voor Duitschland. Wat misrekening dus, wat teleurstelling.

  Veertien volle dagen hielden het onze dapperen uit

  tegen een tienmaal sterkeren vijand. Op dien tijd hadden

  de anderen gelegenheid gehad zich in regel te stellen en door

  hun macht te beletten de bliksem snelle vernietiging der hunne


 • June 22, 2018 18:05:10 Monika Buck

   left page 

  dat wij aan de overgroote overmacht weerstand

  konden bieden.

  Onze Koning en regeering hadden ook het vooruitzicht

  de dienstplichtigen op te roepen bij de eerste oorlogs geruchten.  Zook 

  zelf 's nachts was het een geloop en gerucht op de straat welke

  ieder het slapen belette. Kinder Ieder wilde voor het laatst

  misschien vrienden, kenissen, zelfs vijanden de hand drukken

  bij hun overhaast vertrek naar de verschillende mobiliseering

  plaatsen. Het was immers voor plicht en eer dat men  moed ?

  Duitschland, dat wel wist wat ons antwoord moest zijn

  op zijne eerlooze vraag, gewaardigde zelf niet dit antwoord

  af te wachten en was reeds onze grenzen met overgroote troepen =

  machten over schreden alvorens hun het was overhandigd

  Vis de eerste kleine stad aan de grens van

  Duitschland stond reeds gedeeltelijk in brand. verschillende

  inwoners waren reeds laffelijk vermoord. de overige verjaagd

  als nauwelijksch eenige uren het kranige, maar noodige

  antwoord word gegeven.

  Maar Luik was daar, onze eerste versterkte

  stad en daar stonden onze dappere soldaten hen te wachten.

  Slechts twee dagen en wij zijn door België, was de

   roefs van de Duitsers. Wat moet hunne teleur stelling

  schrikkelijk geweest zijn! Luik waakte en bij het verschijnen

  der overweldigende Duitsche legermacht ging het er door

  onze dapperen op los. Leewen zijn waren ze en leeuwen

  blijven ze. duizenden Duitschers wierden gedood en gewond

  de aarde was er door verdwenen. niets dan lijken.

  De onzen hadden de vuurproef doorstaan. Helaas

  ook niet zonder groot verlies. Maar hun getal vergeleken

  tegen dat der vijanden was uiterst gering.

  Hulde is gebracht door gansch de wereld aan

  de dapperheid der onzen en aan zijn helfhaftigen verdediger

  Generaal  Leuven . Onsterfelijk blijft hun naam in de

  geschiedenis, zooals ook eeuwig de redding van Europa

  zal te danken blijven aan onze legerschaar, want weet

  dat Frankrijk, Engeland, Rusland niet het minste voor =

  bereid waren op den oorlog, niet het minste voorzorgen van

  mobilizeering hadden genomen. Dat wist Duitschland ook

  en vandaar dat het zijne berekening wat door overhaaste

   marchen  er toe te komen Parijs Frankrijks hoofdstad te

  nemen voor dit land zich op tegemoed had kunnen voor =

  bereiden. Zoo ook Rusland en Engeland.

  België zooals hierboven reeds gezegd scheen niets

  voor Duitschland. Wat misrekening dus, wat teleurstelling.

  Veertien volle dagen hielden het onze dapperen uit

  tegen een tienmaal sterkeren vijand. Op dien tijd hadden

  de anderen gelegenheid gehad zich in regel te stellen en door

  hun macht te beletten de bliksem snelle vernietiging der hunne


 • September 17, 2017 22:55:22 Marco Van der Made

  dat wij aan de overgroote overmacht weerstand

  konden bieden.

  Onze Koning en regeering hadden ook het vooruitzicht

  de dienstplichtigen op te roepen bij de eerste oorlogs geruchten.  Zook 

  zelf 's nachts was het een geloop en  gerucht  op de straat welke

  ieder het slapen belette. Kinder Ieder wilde voor het laatst

  misschien vrienden, kenissen, zelfs vijanden de hand drukken

  bij overhaast vertrek naar de verschillende mobiliseering

  plaatsen. Het was immers voor plicht en eer dat men  moed ?

  Duitschland, dat wel wist wat ons antwoord moest zijn

  op zijne eerlooze vraag, gewaardigde zelf niet dit antwoord

  af te wachten en was reeds onze grenzen met overgroote troepen =

  machten over schreden alvorens hun het was overhandigd.

   Visé  de eerste kleine stad aan de grens van

  Duitschland stond reeds gedeeltelijk in brand. verschillende

  inwoners waren reeds laffelijk vermoord. de overige verjaagd

  als nauwelijksch eenige uren het kranige, maar noodige

  antwoord word gegeven.

  Maar Luik was daar, onze eerste versterkte

  stad en daar stonden onze dappere soldaten hen te wachten.

  Slechts twee dagen en wij zijn door België, was de

   roefs van de Duitsers. Wat moet hunne teleur stelling

  schrikkelijk geweest zijn! Luik waakte en bij het verschijnen

  der overweldigende Duitsche legermacht ging het er door

  onze dapperen op los. Leewen zijn waren ze en leeuwen

  blijven ze. duizenden Duitschers wierden gedood en gewond

  de aarde was er door verdwenen. niets dan lijken.

  De onzen hadden de vuurproef doorstaan. Helaas

  ook niet zonder groot verlies. Maar hun getal vergeleken

  tegen dat der vijanden was uiterst gering.

  Hulde is gebracht door gansch de wereld aan

  de dapperheid der onzen en aan zijn helfhaftigen verdediger

  Generaal  Leuven . Onsterfelijk blijft hun naam in de

  geschiedenis, zooals ook eeuwig de redding van Europa

  zal te danken blijven aan onze legerschaar, want weet

  dat Frankrijk, Engeland, Rusland niet het minste voor =

  bereid waren op den oorlog, niet het minste voorzorgen van

  mobilizeering hadden genomen. Dat wist Duitschland ook

  en vandaar dat het zijne berekening wat door overhaaste

   marchen  er toe te komen Parijs Frankrijks hoofdstad te

  nemen voor dit land zich op tegemoed had kunnen voor =

  bereiden. Zoo ook Rusland en Engeland.

  België zooals hierboven reeds gezegd scheen niets

  voor Duitschland. Wat misrekening dus, wat teleurstelling.

  Veertien volle dagen hielden het onze dapperen uit

  tegen een tienmaal sterkeren vijand. Op dien tijd hadden

  de anderen gelegenheid gehad zich in regel te stellen en door

  hun macht te beletten de bliksem snelle vernietiging der hunne


 • September 17, 2017 22:42:32 Marco Van der Made

  dat wij aan de overgroote overmacht weerstand

  konden bieden.

  Onze Koning en regeering hadden ook het vooruitzicht

  de dienstplichtigen op te roepen bij de eerste oorlogs geruchten.  Zook 

  zelf 's nachts was het een geloop en  gerucht  op de straat welke

  ieder het slapen belette. Kinder Ieder wilde voor het laatst

  misschien vrienden, kenissen, zelfs vijanden de hand drukken

  bij overhaast vertrek naar de verschillende mobiliseering

  plaatsen. Het was immers voor plicht en eer dat men  moed ?

  Duitschland, dat wel wist wat ons antwoord moest zijn

  op zijne eerlooze vraag, gewaardigde zelf niet dit antwoord

  af te wachten en was reeds onze grenzen met overgroote troepen =

  machten over schreden alvorens hun het was overhandigd.

   Visé  de eerste kleine stad aan de grens van

  Duitschland stond reeds gedeeltelijk in brand. verschillende

  inwoners waren reeds laffelijk vermoord. de overige verjaagd

  als nauwelijksch eenige uren het kranige, maar noodige

  antwoord word gegeven.

  Maar Luik was daar, onze eerste versterkte

  stad en daar stonden onze dappere soldaten hen te wachten.

  Slechts twee dagen en wij zijn door België, was de

   roefs van de Duitsers. Wat moet hunne teleur stelling

  schrikkelijk geweest zijn! Luik waakte en bij het verschijnen

  der overweldigende Duitsche legermacht ging het er door

  onze dapperen op los. Leewen zijn waren ze en leeuwen

  blijven ze. duizenden Duitschers wierden gedood en gewond

  de aarde was er door verdwenen. niets dan lijken.

  De onzen hadden de vuurproef doorstaan. Helaas

  ook niet zonder groot verlies. Maar hun getal vergeleken

  tegen dat der vijanden was uiterst gering. • September 17, 2017 22:40:12 Marco Van der Made

  dat wij aan de overgroote overmacht weerstand

  konden bieden.

  Onze Koning en regeering hadden ook het vooruitzicht

  de dienstplichtigen op te roepen bij de eerste oorlogs geruchten.  Zook 

  zelf 's nachts was het een geloop en  gerucht  op de straat welke

  ieder het slapen belette. Kinder Ieder wilde voor het laatst

  misschien vrienden, kenissen, zelfs vijanden de hand drukken

  bij overhaast vertrek naar de verschillende mobiliseering

  plaatsen. Het was immers voor plicht en eer dat men  moed ?

  Duitschland, dat wel wist wat ons antwoord moest zijn

  op zijne eerlooze vraag, gewaardigde zelf niet dit antwoord

  af te wachten en was reeds onze grenzen met overgroote troepen =

  machten over schreden alvorens hun het was overhandigd.

   Visé  de eerste kleine stad aan de grens van

  Duitschland stond reeds gedeeltelijk in brand. verschillende

  inwoners waren reeds laffelijk vermoord. de overige verjaagd

  als nauwelijksch eenige uren het kranige, maar noodige

  antwoord word gegeven.

  Maar Luik was daar, onze eerste versterkte

  stad en daar stonden onze dappere soldaten hen te wachten.

  Slechts twee dagen en wij zijn door België, was de

   roefs van de Duitsers. Wat moet hunne teleur stelling

  schrikkelijk geweest zijn! Luik waakte en bij het verschijnen

  der overweldigende Duitsche legermacht ging het er door


 • May 25, 2017 00:24:16 Marco Van der Made

  dat wij aan de overgroote overmacht weerstand

  konden bieden.

  Onze Koning en regeering hadden ook het vooruitzicht

  de dienstplichtigen op te roepen bij de eerste oorlogs geruchten.  Zook 

  zelf 's nachts was het een geloop en  gerucht  op de straat welke

  ieder het slapen belette. Kinder Ieder wilde voor het laatst

  misschien vrienden, kenissen, zelfs vijanden de hand drukken

  bij overhaast vertrek naar de verschillende mobiliseering

  plaatsen. Het was immers voor plicht en eer dat men  moed ?

  Duitschland, dat wel wist wat ons antwoord moest zijn

  op zijne eerlooze vraag, gewaardigde zelf niet dit antwoord

  af te wachten en was reeds onze grenzen met overgroote troepen =

  machten over schreden alvorens hun het was overhandigd.


 • May 25, 2017 00:19:51 Marco Van der Made

  dat wij aan de overgroote overmacht weerstand

  konden bieden.

  Onze Koning en regeering hadden ook het vooruitzicht

  de dienstplichtigen op te roepen bij de eerste oorlogs geruchten.  Zook 

  zelf 's nachts was het een geloop en  gerucht  op de straat welke

  ieder het slapen belette. Kinder Ieder wilde voor het laatst

  misschien vrienden, kenissen, zelfs vijanden de hand drukken

  bij overhaast vertrek naar de verschillende mobiliseering

  plaatsen. Het was immers voor plicht en eer dat men  moed ?

  Duitschland, dat wel wist wat ons antwoord moest zijn

  op zijne eerlooze vraag, gewaardigde zelf niet dit antwoord

  af te wachten en was reeds onze grenzen met overgroote troepen =


Description

Save description
 • 52.0704978||4.3006999000000405||

  Den Haag

  ||1
Location(s)
 • Story location Den Haag


ID
6363 / 109036
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Dominique Schroyens
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Nederlands

 • Western Front

 • Home Front
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note