Dagboek Hendrik Schroyens, item 6

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 left page 

Duitschland dus welke bij elke gelegenheid uitgeschreuwen

had onze onafhankelijkheid te eerbiedigen, en dat volgens

traktaat dezelfde moest mede beschermen, dreef de

eerloosheid zoo ver te eisschen dat wij toelieten Frankrijk

te overompelen en dit langs ons onzijdig België.

Schande, eeuwige schande, en eeuwige ver=

vloeking over Duitschland, het dacht door zijne groote en

macht, België te dwingen tot eene eerloosheid, onwaardig

van zijne eer.

Het antwoord van laatstgenoemde was dan ook

waardig van iets wat plicht en eer beseft en luide als volgd

Nooit zullen wij dulden dat gelijk wie onzen

Vaderlandschen grond overschreed, nog minder als het

gebeuren moest om eene van onze buurstaten te willen

loffelijk te overompelen. Wij weten dat U in groote overmacht

zijt, en ons wel zult overwinnen, maar zoolang een

Belg leeft zullen wij strijden voor het goede recht en de

rechtvaardige zaak. Dit antwoord was vooraf gegaan

door eene waarin gewezen werd op de plicht van Duitschland

tegenover ons land, te waken, en zorgen voor de onafankelijkheid.

Al de pogingen van Koning en regeering wierden

in den wind geslagen. Kost wat kost Doorlaten of oorlog

was alles wat Duitschland eischte.

Oorlog dus in België, de vertellingen van grootvader


 right page 

gingen dus in wezenlijkheid gebeuren. de troosting dat de

gruwelen die wij in de gazetten lazen gelukkig niet bij ons

zouden gebeuren vernietigd, en dit zonder de minste rede

alleen uit berekening der door mij gehate diplomatie en

militarisen. Oorlog dus gansch Europa door. millioenen

menschen te vuur en te zwaard, rampen en ellende, moorden,

branden en stelen. Ziedaar het werk van Duitschland.

Vloek, haat, dit is alles wat er voor dit land

ten beste blijft in de beschaafde wereld, en dit is zoo waar

dat zelf Italie zijn bondgenoot begrepen heeft welke misdaad

het pleegd en dit nog meer tegenover het onschuldige België

door zich onpartijdig te houden en zijn bondgenoot te laten

vlotten.

Wat nu te zeggen over den indruk op 1 Augustus bij

het vernemen van het schrikkelijk nieuws. Elk was als van

de hand Gods geslagen. Wij wisten dat ons land het tooneel

ging worden van verwoesting en plundering. wij wisten dat

ons land, zoo welstellend, zoo rijk ging geruineerd worden,

wij wisten dat ons land voor vele, vele jaren vernietigd

zou worden. Wij  wisten dat rampen en ellende boven ons

hoofd hingen, en tog waren wij fier op het antwoord

onzer regeering en van Koning Albert. Partijen bestaan

niet meer, een zelfde gevoel van fierheid en verdriet

overstelpte ons. Wij zouden lijden, maar toonen


Transcription saved

 left page 

Duitschland dus welke bij elke gelegenheid uitgeschreuwen

had onze onafhankelijkheid te eerbiedigen, en dat volgens

traktaat dezelfde moest mede beschermen, dreef de

eerloosheid zoo ver te eisschen dat wij toelieten Frankrijk

te overompelen en dit langs ons onzijdig België.

Schande, eeuwige schande, en eeuwige ver=

vloeking over Duitschland, het dacht door zijne groote en

macht, België te dwingen tot eene eerloosheid, onwaardig

van zijne eer.

Het antwoord van laatstgenoemde was dan ook

waardig van iets wat plicht en eer beseft en luide als volgd

Nooit zullen wij dulden dat gelijk wie onzen

Vaderlandschen grond overschreed, nog minder als het

gebeuren moest om eene van onze buurstaten te willen

loffelijk te overompelen. Wij weten dat U in groote overmacht

zijt, en ons wel zult overwinnen, maar zoolang een

Belg leeft zullen wij strijden voor het goede recht en de

rechtvaardige zaak. Dit antwoord was vooraf gegaan

door eene waarin gewezen werd op de plicht van Duitschland

tegenover ons land, te waken, en zorgen voor de onafankelijkheid.

Al de pogingen van Koning en regeering wierden

in den wind geslagen. Kost wat kost Doorlaten of oorlog

was alles wat Duitschland eischte.

Oorlog dus in België, de vertellingen van grootvader


 right page 

gingen dus in wezenlijkheid gebeuren. de troosting dat de

gruwelen die wij in de gazetten lazen gelukkig niet bij ons

zouden gebeuren vernietigd, en dit zonder de minste rede

alleen uit berekening der door mij gehate diplomatie en

militarisen. Oorlog dus gansch Europa door. millioenen

menschen te vuur en te zwaard, rampen en ellende, moorden,

branden en stelen. Ziedaar het werk van Duitschland.

Vloek, haat, dit is alles wat er voor dit land

ten beste blijft in de beschaafde wereld, en dit is zoo waar

dat zelf Italie zijn bondgenoot begrepen heeft welke misdaad

het pleegd en dit nog meer tegenover het onschuldige België

door zich onpartijdig te houden en zijn bondgenoot te laten

vlotten.

Wat nu te zeggen over den indruk op 1 Augustus bij

het vernemen van het schrikkelijk nieuws. Elk was als van

de hand Gods geslagen. Wij wisten dat ons land het tooneel

ging worden van verwoesting en plundering. wij wisten dat

ons land, zoo welstellend, zoo rijk ging geruineerd worden,

wij wisten dat ons land voor vele, vele jaren vernietigd

zou worden. Wij  wisten dat rampen en ellende boven ons

hoofd hingen, en tog waren wij fier op het antwoord

onzer regeering en van Koning Albert. Partijen bestaan

niet meer, een zelfde gevoel van fierheid en verdriet

overstelpte ons. Wij zouden lijden, maar toonenTranscription history
 • June 22, 2018 16:16:50 Monika Buck

   left page 

  Duitschland dus welke bij elke gelegenheid uitgeschreuwen

  had onze onafhankelijkheid te eerbiedigen, en dat volgens

  traktaat dezelfde moest mede beschermen, dreef de

  eerloosheid zoo ver te eisschen dat wij toelieten Frankrijk

  te overompelen en dit langs ons onzijdig België.

  Schande, eeuwige schande, en eeuwige ver=

  vloeking over Duitschland, het dacht door zijne groote en

  macht, België te dwingen tot eene eerloosheid, onwaardig

  van zijne eer.

  Het antwoord van laatstgenoemde was dan ook

  waardig van iets wat plicht en eer beseft en luide als volgd

  Nooit zullen wij dulden dat gelijk wie onzen

  Vaderlandschen grond overschreed, nog minder als het

  gebeuren moest om eene van onze buurstaten te willen

  loffelijk te overompelen. Wij weten dat U in groote overmacht

  zijt, en ons wel zult overwinnen, maar zoolang een

  Belg leeft zullen wij strijden voor het goede recht en de

  rechtvaardige zaak. Dit antwoord was vooraf gegaan

  door eene waarin gewezen werd op de plicht van Duitschland

  tegenover ons land, te waken, en zorgen voor de onafankelijkheid.

  Al de pogingen van Koning en regeering wierden

  in den wind geslagen. Kost wat kost Doorlaten of oorlog

  was alles wat Duitschland eischte.

  Oorlog dus in België, de vertellingen van grootvader


   right page 

  gingen dus in wezenlijkheid gebeuren. de troosting dat de

  gruwelen die wij in de gazetten lazen gelukkig niet bij ons

  zouden gebeuren vernietigd, en dit zonder de minste rede

  alleen uit berekening der door mij gehate diplomatie en

  militarisen. Oorlog dus gansch Europa door. millioenen

  menschen te vuur en te zwaard, rampen en ellende, moorden,

  branden en stelen. Ziedaar het werk van Duitschland.

  Vloek, haat, dit is alles wat er voor dit land

  ten beste blijft in de beschaafde wereld, en dit is zoo waar

  dat zelf Italie zijn bondgenoot begrepen heeft welke misdaad

  het pleegd en dit nog meer tegenover het onschuldige België

  door zich onpartijdig te houden en zijn bondgenoot te laten

  vlotten.

  Wat nu te zeggen over den indruk op 1 Augustus bij

  het vernemen van het schrikkelijk nieuws. Elk was als van

  de hand Gods geslagen. Wij wisten dat ons land het tooneel

  ging worden van verwoesting en plundering. wij wisten dat

  ons land, zoo welstellend, zoo rijk ging geruineerd worden,

  wij wisten dat ons land voor vele, vele jaren vernietigd

  zou worden. Wij  wisten dat rampen en ellende boven ons

  hoofd hingen, en tog waren wij fier op het antwoord

  onzer regeering en van Koning Albert. Partijen bestaan

  niet meer, een zelfde gevoel van fierheid en verdriet

  overstelpte ons. Wij zouden lijden, maar toonen


 • May 25, 2017 00:20:03 Marco Van der Made

  Duitschland dus welke bij elke gelegenheid  uitgeschreuwd 

  had onze onafhankelijkheid te eerbiedigen, en dat volgens

   traktaat  dezelfde moest mede beschermen, dreef de

  eerloosheid zoo ver te eisschen dat wij toelieten Frankrijk

  te overompelen en dit langs ons onzijdig België.

  Schande, eeuwige schande, en eeuwige ver =

  vloeking over Duitschland, het dacht door zijne groote en

  macht, België te dwingen tot eene eerloosheid, onwaardig

  van zijne eer.

  Het antwoord van laatstgenoemde was dan ook

  waardig van iets wat plicht en eer beseft en luide als volgd

  Nooit zullen wij dulden dat gelijk wie onzen

  Vaderlandschen grond overschreed, nog minder als het

  gebeuren moest om eene van onze buurstaten te willen

  loffelijk te overompelen. Wij weten dat U in groote overmacht

  zijt, en ons wel zult overwinnen, maar zoolang een

  Belg leeft zullen wij strijden voor het goede recht en de

  rechtvaardige zaak. Dit antwoord was vooraf gegaan

  door eene waarin gewezen werd op de plicht van Duitschland

  tegenover ons land, te waken, en zorgen voor de onafankelijkheid.

  Al de pogingen van Koning en regeering wierden

  in den wind geslagen. Kost wat kost Doorlaten of oorlog

  was alles wat Duitschland eischte.

  Oorlog dus in België, de vertellingen van grootvader

  gingen dus in wezenlijkheid gebeuren. de troosting dat de

  gruwelen die wij in de gazetten lazen gelukkig niet bij ons

  zouden gebeuren vernietigd, en dit zonder de minste rede

  alleen uit berekening der door mij gehate diplomatie en

  militariten. Oorlog dus gansch Europa door. millioenen

  menschen te vuur en te zwaard, rampen en ellende, moorden,

  branden en stelen. Ziedaar het werk van Duitschland.

  Vloek, haat, dit is alles wat er voor dit land

  ten beste blijft in de beschaafde wereld, en dit is zoo waar

  dat zelf Italie zijn bondgenoot begrepen heeft welke misdaad

  het pleegd en dit nog meer tegenover het onschuldige België

  door zich onpartijdig te houden en zijn bondgenoot te laten

  vlotten.

  Wat nu te zeggen over den indruk op 1 Augustus bij

  het vernemen van het schrikkelijk nieuws. Elk was als van

  de hand Gods geslagen. Wij wisten dat ons land het toneel

  ging worden van verwoesting en plundering. wij wisten dat

  ons land, zoo welstellend, zoo rijk ging geruineerd worden,

  wij wisten dat ons land voor vele, vele jaren vernietigd

  zou worden. Wij  sisten dat rampen en ellende boven ons

  hoofd hingen, en tog waren wij fier op het antwoord

  onzer regeering en van Koning Albert. Partijen bestaan

  niet meer, een zelfde gevoel van fierheid en verdriet

  overstelpte ons. Wij zouden lijden, maar toonen • May 25, 2017 00:14:00 Marco Van der Made

  Duitschland dus welke bij elke gelegenheid  uitgeschreuwd 

  had onze onafhankelijkheid te eerbiedigen, en dat volgens

   traktaat  dezelfde moest mede beschermen, dreef de

  eerloosheid zoo ver te eisschen dat wij toelieten Frankrijk

  te overompelen en dit langs ons onzijdig België.

  Schande, eeuwige schande, en eeuwige ver-

  vloeking over Duitschland, het dacht door zijne groote en

  macht, België te dwingen tot eene eerloosheid, onwaardig

  van zijne eer.

  Het antwoord van laatstgenoemde was dan ook

  waardig van iets wat plicht en eer beseft en luide als volgd

  Nooit zullen wij dulden dat gelijk wie onzen

  Vaderlandschen grond overschreed, nog minder als het

  gebeuren moest om eene van onze buurstaten te willen

  loffelijk te overompelen. Wij weten dat U in groote overmacht

  zijt, en ons wel zult overwinnen, maar zoolang een

  Belg leeft zullen wij strijden voor het goede recht en de

  rechtvaardige zaak. Dit antwoord was vooraf gegaan

  door eene waarin gewezen werd op de plicht van Duitschland

  tegenover ons land, te waken, en zorgen voor de onafankelijkheid.

  Al de pogingen van Koning en regeering wierden

  in den wind geslagen. Kost wat kost Doorlaten of oorlog

  was alles wat Duitschland eischte.

  Oorlog dus in België, de vertellingen van grootvader

  gingen dus in wezenlijkheid gebeuren. de troosting dat de

  gruwelen die wij in de gazetten lazen gelukkig niet bij ons

  zouden gebeuren vernietigd, en dit zonder de minste rede

  alleen uit berekening der door mij gehate diplomatie en

  militariten. Oorlog dus gansch Europa door. millioenen

  menschen te vuur en te zwaard, rampen en ellende, moorden,

  branden en stelen. Ziedaar het werk van Duitschland.

  Vloek, haat, dit is alles wat er voor dit land

  ten beste blijft in de beschaafde wereld, en dit is zoo waar

  dat zelf Italie zijn bondgenoot begrepen heeft welke misdaad

  het pleegd en dit nog meer tegenover het onschuldige België

  door zich onpartijdig te houden en zijn bondgenoot te laten

  vlotten.

  Wat nu te zeggen over den indruk op 1 Augustus bij

  het vernemen van het schrikkelijk nieuws. Elk was als van

  de hand Gods geslagen. Wij wisten dat ons land het toneel

  ging worden van verwoesting en plundering. wij wisten dat

  ons land, zoo welstellend, zoo rijk ging geruineerd worden,

  wij wisten dat ons land voor vele, vele jaren vernietigd

  zou worden. Wij  sisten dat rampen en ellende boven ons

  hoofd hingen, en tog waren wij fier op het antwoord

  onzer regeering en van Koning Albert. Partijen bestaan

  niet meer, een zelfde gevoel van fierheid en verdriet

  overstelpte ons. Wij zouden lijden, maar toonen • May 25, 2017 00:11:05 Marco Van der Made

  Duitschland dus welke bij elke gelegenheid  uitgeschreuwd 

  had onze onafhankelijkheid te eerbiedigen, en dat volgens

   traktaat  dezelfde moest mede beschermen, dreef de

  eerloosheid zoo ver te eisschen dat wij toelieten Frankrijk

  te overompelen en dit langs ons onzijdig België.

  Schande, eeuwige schande, en eeuwige ver-

  vloeking over Duitschland, het dacht door zijne groote en

  macht, België te dwingen tot eene eerloosheid, onwaardig

  van zijne eer.

  Het antwoord van laatstgenoemde was dan ook

  waardig van iets wat plicht en eer beseft en luide als volgd

  Nooit zullen wij dulden dat gelijk wie onzen

  Vaderlandschen grond overschreed, nog minder als het

  gebeuren moest om eene van onze buurstaten te willen

  loffelijk te overompelen. Wij weten dat U in groote overmacht

  zijt, en ons wel zult overwinnen, maar zoolang een

  Belg leeft zullen wij strijden voor het goede recht en de

  rechtvaardige zaak. Dit antwoord was vooraf gegaan

  door eene waarin gewezen werd op de plicht van Duitschland

  tegenover ons land, te waken, en zorgen voor de onafankelijkheid.

  Al de pogingen van Koning en regeering wierden

  in den wind geslagen. Kost wat kost Doorlaten of oorlog

  was alles wat Duitschland eischte.

  Oorlog dus in België, de vertellingen van grootvader

  gingen dus in wezenlijkheid gebeuren. de troosting dat de

  gruwelen die wij in de gazetten lazen gelukkig niet bij ons

  zouden gebeuren vernietigd, en dit zonder de minste rede

  alleen uit berekening der door mij gehate diplomatie en

  militariten. Oorlog dus gansch Europa door. millioenen

  menschen te vuur en te zwaard, rampen en ellende, moorden,

  branden en stelen. Ziedaar het werk van Duitschland.

  Vloek, haat, dit is alles wat er voor dit land

  ten beste blijft in de beschaafde wereld, en dit is zoo waar

  dat zelf Italie zijn bondgenoot begrepen heeft welke misdaad

  het pleegd en dit nog meer tegenover het onschuldige België

  door zich onpartijdig te houden en zijn bondgenoot te laten

  vlotten. • May 25, 2017 00:06:28 Marco Van der Made

  Duitschland dus welke bij elke gelegenheid  uitgeschreuwd 

  had onze onafhankelijkheid te eerbiedigen, en dat volgens

   traktaat  dezelfde moest mede beschermen, dreef de

  eerloosheid zoo ver te eisschen dat wij toelieten Frankrijk

  te overompelen en dit langs ons onzijdig België.

  Schande, eeuwige schande, en eeuwige ver-

  vloeking over Duitschland, het dacht door zijne groote en

  macht, België te dwingen tot eene eerloosheid, onwaardig

  van zijne eer.

  Het antwoord van laatstgenoemde was dan ook

  waardig van iets wat plicht en eer beseft en luide als volgd

  Nooit zullen wij dulden dat gelijk wie onzen

  Vaderlandschen grond overschreed, nog minder als het

  gebeuren moest om eene van onze buurstaten te willen

  loffelijk te overompelen. Wij weten dat U in groote overmacht

  zijt, en ons wel zult overwinnen, maar zoolang een

  Belg leeft zullen wij strijden voor het goede recht en de

  rechtvaardige zaak. Dit antwoord was vooraf gegaan

  door eene waarin gewezen werd op de plicht van Duitschland

  tegenover ons land, te waken, en zorgen voor de onafankelijkheid.

  Al de pogingen van Koning en regeering wierden

  in den wind geslagen. Kost wat kost Doorlaten of oorlog

  was alles wat Duitschland eischte.

  Oorlog dus in België, de vertellingen van grootvader

  gingen dus in wezenlijkheid gebeuren. de troosting dat de

  gruwelen die wij in de • May 25, 2017 00:05:13 Marco Van der Made

  Duitschland dus welke bij elke gelegenheid  uitgeschreuwd 

  had onze onafhankelijkheid te eerbiedigen, en dat volgens

   traktaat  dezelfde moest mede beschermen, dreef de

  eerloosheid zoo ver te eisschen dat wij toelieten Frankrijk

  te overompelen en dit langs ons onzijdig België.

  Schande, eeuwige schande, en eeuwige ver-

  vloeking over Duitschland, het dacht door zijne groote en

  macht, België te dwingen tot eene eerloosheid, onwaardig

  van zijne eer.

  Het antwoord van laatstgenoemde was dan ook

  waardig van iets wat plicht en eer beseft en luide als volgd

  Nooit zullen wij dulden dat gelijk wie onzen

  Vaderlandschen grond overschreed, nog minder als het

  gebeuren moest om eene van onze buurstaten te willen

  loffelijk te overompelen. Wij weten dat U in groote overmacht

  zijt, en ons wel zult overwinnen, maar zoolang een

  Belg leeft zullen wij strijden voor het goede recht en de

  rechtvaardige zaak. Dit antwoord was vooraf gegaan

  door eene waarin gewezen werd op de plicht van Duitschland

  tegenover ons land, te waken, en zorgen voor de onafankelijkheid.

  Al de pogingen van Koning en regeering wierden

  in den wind geslagen. Kost wat kost Doorlaten of oorlog

  was alles wat Duitschland eischte.

  Oorlog dus in België, de vertellingen van grootvader

  gingen dus in wezenlijkheid gebeuren. de troosting dat de

  gruwelen die wij in de • May 24, 2017 23:15:33 Marco Van der Made

  Duitschland dus welke bij elke gelegenheid  uitgeschreuwd 

  had onze onafhankelijkheid te eerbiedigen, en dat volgens

   traktaat  dezelfde moest mede beschermen, dreef de

  eerloosheid zoo ver te eisschen dat wij toelieten Frankrijk

  te overompelen en dit langs ons onzijdig België.

  Schande, eeuwige schande, en eeuwige ver-

  vloeking over Duitschland, het dacht door zijne groote en

  macht, België te dwingen tot eene eerloosheid, onwaardig

  van zijne eer.Description

Save description
 • 52.0704978||4.3006999000000405||

  Den Haag

  ||1
Location(s)
 • Story location Den Haag


ID
6363 / 109035
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Dominique Schroyens
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Nederlands

 • Western Front

 • Home Front
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note