Pakketje brieven en postkaarten van 1917, item 185

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Gij zult U misschien afvragen, heeft Louise de middels?

Ja, en ziehier hoe: aan al de weduwen door de oorlog weduwe

gemaakt, is eens som verleend in evenredigheid het getal kinderen

ieder kind trekt één frank dags : welnu de prijs van het pensionaat

beloopt hier drie honderd veertig frank, zoodat het dus Louise

mogelijk is haar meisje hier te plaatsen. De twee eerste jaren hebben

de twee kinderen te Heverlee geweest, maar daar er een ziek te huis

is gekomen, en om die rede nog thuis moet blijven is het oudere vol

tevredenheid naar hier te komen. - Ongelukkig Het getal pensionnaires

is reeds de tachtig te boven : al de twee slaapzalen zijn vollegd.

Met de externen geteld, wordt zijn er honderd vijftig  ... gelukkiglijks

is het verkeer met Brussel nof al bemoeilijkt missing

missing

missing wij nu  ... naar Lennick gaan, waar de tram

altijd opgepropt is met volk, en een zeer onregelmatig uur heeft, of wel

de electrieken tram nemen in Dilbeek, ander half uur afgelegen van

Eyseringen: en het ergste is nog dat juist de winter nabij is. Enfin à la

guerre comme à la guerre! maar het is toch te hopen dat de vrede weldra

zal opdagen : wij beginnen hier in de donker het vuurwerk in de lucht

te zien, flikkeringen die voortdurend in de verre verte de licht doen

open  ... slagen . en terzelvertijd horen wij het zwaar en aanhoudend roffelvuur

van het front, dat nu al bijna acht dagen duurt , dag en nacht . Welk is

zooal de stemming in Zwitserland en de verwachting aangaande het

vredesvoorstel van de Paus ?

Weet gij al dat te Wespelaer een nieuwe pastoor is ?

Eerwaarde Heer Caers, professor aan het Sint Stanislaus College

te Berchem bij Antwerpen ; ik was met hem op retret te Mechelen ,

ik geloof dat is een brave Heer , en ik geloof vast dat hij zal gelukken ;

ook heb ik al gehoord dat hij in den smaak van het volk is. Daar de

parochie wat verloopen is, gaat hij beginnen met dezen winter eene

missie te doen prediken ; hij heeft daartoe twee goede  predikanten

twee Jesuieten ontboden : het is te hopen dat zij wel zal gelukken.


 Stuk papier aan de rechterkant 

opzicht in Zwitserland ? hebt gij daar al het noodige ?

Verhopende dat Gij in de beste gezondheid verkeert, bied ik

U mijne hartelijkste groeten, met de zoete hoop U binnen korten

tijd  weder te zien. Uw toegenegen Broeder

Leonard

P.S. Komplimenten van de Eerw. Moeder Overste

Transcription saved

Gij zult U misschien afvragen, heeft Louise de middels?

Ja, en ziehier hoe: aan al de weduwen door de oorlog weduwe

gemaakt, is eens som verleend in evenredigheid het getal kinderen

ieder kind trekt één frank dags : welnu de prijs van het pensionaat

beloopt hier drie honderd veertig frank, zoodat het dus Louise

mogelijk is haar meisje hier te plaatsen. De twee eerste jaren hebben

de twee kinderen te Heverlee geweest, maar daar er een ziek te huis

is gekomen, en om die rede nog thuis moet blijven is het oudere vol

tevredenheid naar hier te komen. - Ongelukkig Het getal pensionnaires

is reeds de tachtig te boven : al de twee slaapzalen zijn vollegd.

Met de externen geteld, wordt zijn er honderd vijftig  ... gelukkiglijks

is het verkeer met Brussel nof al bemoeilijkt missing

missing

missing wij nu  ... naar Lennick gaan, waar de tram

altijd opgepropt is met volk, en een zeer onregelmatig uur heeft, of wel

de electrieken tram nemen in Dilbeek, ander half uur afgelegen van

Eyseringen: en het ergste is nog dat juist de winter nabij is. Enfin à la

guerre comme à la guerre! maar het is toch te hopen dat de vrede weldra

zal opdagen : wij beginnen hier in de donker het vuurwerk in de lucht

te zien, flikkeringen die voortdurend in de verre verte de licht doen

open  ... slagen . en terzelvertijd horen wij het zwaar en aanhoudend roffelvuur

van het front, dat nu al bijna acht dagen duurt , dag en nacht . Welk is

zooal de stemming in Zwitserland en de verwachting aangaande het

vredesvoorstel van de Paus ?

Weet gij al dat te Wespelaer een nieuwe pastoor is ?

Eerwaarde Heer Caers, professor aan het Sint Stanislaus College

te Berchem bij Antwerpen ; ik was met hem op retret te Mechelen ,

ik geloof dat is een brave Heer , en ik geloof vast dat hij zal gelukken ;

ook heb ik al gehoord dat hij in den smaak van het volk is. Daar de

parochie wat verloopen is, gaat hij beginnen met dezen winter eene

missie te doen prediken ; hij heeft daartoe twee goede  predikanten

twee Jesuieten ontboden : het is te hopen dat zij wel zal gelukken.


 Stuk papier aan de rechterkant 

opzicht in Zwitserland ? hebt gij daar al het noodige ?

Verhopende dat Gij in de beste gezondheid verkeert, bied ik

U mijne hartelijkste groeten, met de zoete hoop U binnen korten

tijd  weder te zien. Uw toegenegen Broeder

Leonard

P.S. Komplimenten van de Eerw. Moeder Overste


Transcription history
 • April 9, 2018 18:57:32 Wolfgang Dekeyser

  Gij zult U misschien afvragen, heeft Louise de middels?

  Ja, en ziehier hoe: aan al de weduwen door de oorlog weduwe

  gemaakt, is eens som verleend in evenredigheid het getal kinderen

  ieder kind trekt één frank dags : welnu de prijs van het pensionaat

  beloopt hier drie honderd veertig frank, zoodat het dus Louise

  mogelijk is haar meisje hier te plaatsen. De twee eerste jaren hebben

  de twee kinderen te Heverlee geweest, maar daar er een ziek te huis

  is gekomen, en om die rede nog thuis moet blijven is het oudere vol

  tevredenheid naar hier te komen. - Ongelukkig Het getal pensionnaires

  is reeds de tachtig te boven : al de twee slaapzalen zijn vollegd.

  Met de externen geteld, wordt zijn er honderd vijftig  ... gelukkiglijks

  is het verkeer met Brussel nof al bemoeilijkt missing

  missing

  missing wij nu  ... naar Lennick gaan, waar de tram

  altijd opgepropt is met volk, en een zeer onregelmatig uur heeft, of wel

  de electrieken tram nemen in Dilbeek, ander half uur afgelegen van

  Eyseringen: en het ergste is nog dat juist de winter nabij is. Enfin à la

  guerre comme à la guerre! maar het is toch te hopen dat de vrede weldra

  zal opdagen : wij beginnen hier in de donker het vuurwerk in de lucht

  te zien, flikkeringen die voortdurend in de verre verte de licht doen

  open  ... slagen . en terzelvertijd horen wij het zwaar en aanhoudend roffelvuur

  van het front, dat nu al bijna acht dagen duurt , dag en nacht . Welk is

  zooal de stemming in Zwitserland en de verwachting aangaande het

  vredesvoorstel van de Paus ?

  Weet gij al dat te Wespelaer een nieuwe pastoor is ?

  Eerwaarde Heer Caers, professor aan het Sint Stanislaus College

  te Berchem bij Antwerpen ; ik was met hem op retret te Mechelen ,

  ik geloof dat is een brave Heer , en ik geloof vast dat hij zal gelukken ;

  ook heb ik al gehoord dat hij in den smaak van het volk is. Daar de

  parochie wat verloopen is, gaat hij beginnen met dezen winter eene

  missie te doen prediken ; hij heeft daartoe twee goede  predikanten

  twee Jesuieten ontboden : het is te hopen dat zij wel zal gelukken.


   Stuk papier aan de rechterkant 

  opzicht in Zwitserland ? hebt gij daar al het noodige ?

  Verhopende dat Gij in de beste gezondheid verkeert, bied ik

  U mijne hartelijkste groeten, met de zoete hoop U binnen korten

  tijd  weder te zien. Uw toegenegen Broeder

  Leonard

  P.S. Komplimenten van de Eerw. Moeder Overste

 • April 9, 2018 18:27:10 Wolfgang Dekeyser

  Gij zult U misschien afvragen, heeft Louise de middels?

  Ja, en ziehier hoe: aan al de weduwen door de oorlog weduwe

  gemaakt, is eens som verleend in evenredigheid het getal kinderen

  ider kind trekt één frank dags : welnu de prijs van het pensionaat

  beloopt hier drie honderd veertig frank, zoodat het dus Louise

  mogelijk is haar meisje hier te plaatsen. De twee eerste jaren hebben

  de twee kinderen te Heverlee geweest, maar daar er een ziek te huis

  is gekomen, en om die rede nog thuis moet blijven is het oudere vol

  tevredenheid naar hier te komen. - Ongelukkig Het getal pensionnaires

  is reeds de tachtig te boven : al de twee slaapzalen zijn vollegd.

  Met de externen geteld, wordt zijn er honderd vijftig  ... gelukkiglijks

  is het verkeer met Brussel nof al bemoeilijkt missing

  missing

  missing wij nu  ... naar Lennick gaan, waar de tram

  altijd opgepropt is met volk, en een zeer onregelmatig uur heeft, of wel

  de electrieken tram nemen in Dilbeek, ander half uur afgelegen van

  Eyseringen: en het ergste is nog dat juist de winter nabij is. Enfin à la

  guerre comme à la guerre! maar het is toch te hopen dat de vrede weldra

  zal opdagen : wij beginnen hier in de donker het vuurwerk in de lucht

  te zien, flikkeringen die voortdurend in de verre verte de licht doen

  open  ... slagen . en terzelvertijd horen wij het zwaar en aanhoudend roffelvuur

  van het front, dat nu al bijna acht dagen duurt , dag en nacht . Welk is

  zooal de stemming in Zwitserland en de verwachting aangaande het

  vredesvoorstel van de Paus ?

  Weet gij al dat te Wespelaer een nieuwe pastoor is ?

  Eerwaarde Heer Caers, professor aan het Sint Stanislaus College

  te Berchem bij Antwerpen ; ik was met hem op retret te Mechelen ,

  ik geloof dat is een brave Heer , en ik geloof vast dat hij zal gelukken ;

  ook heb ik al gehoord dat hij in den smaak van het volk is. Daar de

  parochie wat verloopen is, gaat hij beginnen met dezen winter eene

  missie te doen prediken ; hij heeft daartoe twee goede  predikanten

  twee Jesuieten ontboden : het is te hopen dat zij wel zal gelukken.


   Stuk papier aan de rechterkant 

  opzicht in Zwitserland ? hebt gij daar al het noodige ?

  Verhopende dat Gij in de beste gezondheid verkeert, bied ik

  U mijne hartelijkste groeten, met de zoete hoop U binnen korten

  tijd  weder te zien. Uw toegenegen Broeder

  Leonard

  P.S. Komplimenten van de Eerw. Moeder Overste


 • April 9, 2018 18:24:45 Wolfgang Dekeyser

  Gij zult U misschien afvragen, heeft Louise de middels?

  Ja, en ziehier hoe: aan al de weduwen door de oorlog weduwe

  gemaakt, is eens som verleend in evenredigheid het getal kinderen

  ider kind trekt één frank dags : welnu de prijs van het pensionaat

  beloopt hier drie honderd veertig frank, zoodat het dus Louise

  mogelijk is haar meisje hier te plaatsen. De twee eerste jaren hebben

  de twee kinderen te Heverlee geweest, maar daar er een ziek te huis

  is gekomen, en om die rede nog thuis moet blijven is het oudere vol

  tevredenheid naar hier te komen. - Ongelukkig Het getal pensionnaires

  is reeds de tachtig te boven : al de twee slaapzalen zijn vollegd.

  Met de externen geteld, wordt zijn er honderd vijftig  ... gelukkiglijks

  is het verkeer met Brussel nof al bemoeilijkt missing

  missing

  missing wij nu  ... naar Lennick gaan, waar de tram

  altijd opgepropt is met volk, en een zeer onregelmatig uur heeft, of wel

  de electrieken tram nemen in Dilbeek, ander half uur afgelegen van

  Eyseringen: en het ergste is nog dat juist de winter nabij is. Enfin à la

  guerre comme à la guerre! maar het is toch te hopen dat de vrede weldra

  zal opdagen : wij beginnen hier in de donker het vuurwerk in de lucht

  te zien, flikkeringen die voortdurend in de verre verte de licht doen

  open  ... slagen . en terzelvertijd horen wij het zwaar en aanhoudend roffelvuur

  van het front, dat nu al bijna acht dagen duurt , dag en nacht . Welk is

  zooal de stemming in Zwitserland en de verwachting aangaande het

  vredesvoorstel van de Paus ?

  Weet gij al dat te Wespelaer een nieuwe pastoor is ?

  Eerwaarde Heer Caers, professor aan het Sint Stanislaus College

  te Berchem bij Antwerpen ; ik was met hem op retret te Mechelen ,

  ik geloof dat is een brave Heer , en ik geloof vast dat hij zal gelukken ;

  ook heb ik al gehoord dat hij in den smaak van het volk is. Daar de

  parochie wat verloopen is, gaat hij beginnen met dezen winter eene

  missie te doen prediken ; hij heeft daartoe twee goede  predikanten

  twee Jesuieten ontboden : het is te hopen dat zij wel zal gelukken.


   Stuk papier aan de rechterkant 

  opzicht in Zwitserland ?


 • April 9, 2018 18:22:21 Wolfgang Dekeyser

  Gij zult U misschien afvragen, heeft Louise de middels?

  Ja, en ziehier hoe: aan al de weduwen door de oorlog weduwe

  gemaakt, is eens som verleend in evenredigheid het getal kinderen

  ider kind trekt één frank dags : welnu de prijs van het pensionaat

  beloopt hier drie honderd veertig frank, zoodat het dus Louise

  mogelijk is haar meisje hier te plaatsen. De twee eerste jaren hebben

  de twee kinderen te Heverlee geweest, maar daar er een ziek te huis

  is gekomen, en om die rede nog thuis moet blijven is het oudere vol

  tevredenheid naar hier te komen. - Ongelukkig Het getal pensionnaires

  is reeds de tachtig te boven : al de twee slaapzalen zijn vollegd.

  Met de externen geteld, wordt zijn er honderd vijftig  ... gelukkiglijks

  is het verkeer met Brussel nof al bemoeilijkt missing

  missing

  missing wij nu  ... naar Lennick gaan, waar de tram

  altijd opgepropt is met volk, en een zeer onregelmatig uur heeft, of wel

  de electrieken tram nemen in Dilbeek, ander half uur afgelegen van

  Eyseringen: en het ergste is nog dat juist de winter nabij is. Enfin à la

  guerre comme à la guerre! maar het is toch te hopen dat de vrede weldra

  zal opdagen : wij beginnen hier in de donker het vuurwerk in de lucht

  te zien, flikkeringen die voortdurend in de verre verte de licht doen

  open  ... slagen . en terzelvertijd horen wij het zwaar en aanhoudend roffelvuur

  van het front, dat nu al bijna acht dagen duurt , dag en nacht . Welk is

  zooal de stemming in Zwitserland en de verwachting aangaande het

  vredesvoorstel van de Paus ?

  Weet gij al dat te Wespelaer een nieuwe pastoor is ?

  Eerwaarde Heer Caers, professor aan het Sint Stanislaus College

  te Berchem bij Antwerpen ; ik was met hem op retret te Mechelen ,

  ik geloof dat is een brave Heer , en ik geloof vast dat hij zal gelukken ;

  ook heb ik al gehoord dat hij in den smaak van het volk is. Daar de

  parochie wat verloopen is, gaat hij beginnen met dezen winter eene

  missie te doen prediken ; hij heeft daartoe twee goede  predikanten

  twee Jesuieten ontboden : het is te hopen dat zij wel zal gelukken.


 • April 9, 2018 18:17:01 Wolfgang Dekeyser

  Gij zult U misschien afvragen, heeft Louise de middels?

  Ja, en ziehier hoe: aan al de weduwen door de oorlog weduwe

  gemaakt, is eens som verleend in evenredigheid het getal kinderen

  ider kind trekt één frank dags : welnu de prijs van het pensionaat

  beloopt hier drie honderd veertig frank, zoodat het dus Louise

  mogelijk is haar meisje hier te plaatsen. De twee eerste jaren hebben

  de twee kinderen te Heverlee geweest, maar daar er een ziek te huis

  is gekomen, en om die rede nog thuis moet blijven is het oudere vol

  tevredenheid naar hier te komen. - Ongelukkig Het getal pensionnaires

  is reeds de tachtig te boven : al de twee slaapzalen zijn vollegd.

  Met de externen geteld, wordt zijn er honderd vijftig  ... gelukkiglijks

  is het verkeer met Brussel nof al bemoeilijkt missing

  missing

  missing wij nu  ... naar Lennick gaan, waar de tram

  altijd opgepropt is met volk, en een zeer onregelmatig uur heeft, of wel

  de electrieken tram nemen in Dilbeek, ander half uur afgelegen van

  Eyseringen: en het ergste is nog dat juist de winter nabij is. Enfin à la

  guerre comme à la guerre! maar het is toch te hopen dat de vrede weldra

  zal opdagen : wij beginnen hier in de donker het vuurwerk in de lucht

  te zien, flikkeringen die voortdurend in de verre verte de licht doen

  open  ... slagen . en terzelvertijd horen wij het zwaar en aanhoudend roffelvuur

  van het front, dat nu al bijna acht dagen duurt , dag en nacht . Welk is

  zooal de stemming in Zwitserland en de verwachting aangaande het

  vredesvoorstel van de Paus ?

  Weet gij al dat te Wespelaer een nieuwe pastoor is ?

  Eerwaarde Heer Caers, professor aan het Sint Stanislaus College

  te Berchem bij Antwerpen ; ik was met hem op retret te Mechelen,


 • April 9, 2018 18:14:21 Wolfgang Dekeyser

  Gij zult U misschien afvragen, heeft Louise de middels?

  Ja, en ziehier hoe: aan al de weduwen door de oorlog weduwe

  gemaakt, is eens som verleend in evenredigheid het getal kinderen

  ider kind trekt één frank dags : welnu de prijs van het pensionaat

  beloopt hier drie honderd veertig frank, zoodat het dus Louise

  mogelijk is haar meisje hier te plaatsen. De twee eerste jaren hebben

  de twee kinderen te Heverlee geweest, maar daar er een ziek te huis

  is gekomen, en om die rede nog thuis moet blijven is het oudere vol

  tevredenheid naar hier te komen. - Ongelukkig Het getal pensionnaires

  is reeds de tachtig te boven : al de twee slaapzalen zijn vollegd.

  Met de externen geteld, wordt zijn er honderd vijftig  ... gelukkiglijks

  is het verkeer met Brussel nof al bemoeilijkt missing

  missing

  missing wij nu  ... naar Lennick gaan, waar de tram

  altijd opgepropt is met volk, en een zeer onregelmatig uur heeft, of wel

  de electrieken tram nemen in Dilbeek, ander half uur afgelegen van

  Eyseringen: en het ergste is nog dat juist de winter nabij is. Enfin à la

  guerre comme à la guerre! maar het is toch te hopen dat de vrede weldra

  zal opdagen : wij beginnen hier in de donker het vuurwerk in de lucht

  te zien, flikkeringen die voortdurend in de verre verte de licht doen

  open  ... slagen . en terzelvertijd horen wij het zwaar en aanhoudend roffelvuur

  van het front, dat nu al bijna acht dagen duurt , dag en nacht . Welk is

  zooal de stemming in Zwitserland en de verwachting aangaande het

  vredesvoorstel van de Paus ?


 • April 7, 2018 20:23:51 Wolfgang Dekeyser

  Gij zult U misschien afvragen, heeft Louise de middels?

  Ja, en ziehier hoe: aan al de weduwen door de oorlog weduwe

  gemaakt, is eens som verleend in evenredigheid het getal kinderen

  ider kind trekt één frank dags : welnu de prijs van het pensionaat

  beloopt hier drie honderd veertig frank, zoodat het dus Louise

  mogelijk is haar meisje hier te plaatsen. De twee eerste jaren hebben

  de twee kinderen te Heverlee geweest, maar daar er een ziek te huis

  is gekomen, en om die rede nog thuis moet blijven is het oudere vol

  tevredenheid naar hier te komen. - Ongelukkig Het getal pensionnaires

  is reeds de tachtig te boven : al de twee slaapzalen zijn vollegd.

  Met de externen geteld, wordt zijn er honderd vijftig  ... gelukkiglijks

  is het verkeer met Brussel nof al bemoeilijkt missing

  missing

  missing wij nu  ... naar Lennick gaan, waar de tram

  altijd opgepropt is met volk, en een zeer onregelmatig uur heeft, of wel

  de electrieken tram nemen in Dilbeek, ander half uur afgelegen van

  Eyseringen: en het ergste is nog dat juist de winter nabij is. Enfin à la

  guerre comme à la guerre! maar het is toch te hopen dat de vrede weldra

  zal opdagen : wij beginnen hier in de donker het vuurwerk in de lucht

  te zien, flikkeringen die voortdurend in de verre verte de licht doen

  open


 • April 7, 2018 20:17:57 Wolfgang Dekeyser

  Gij zult U misschien afvragen, heeft Louise de middels?

  Ja, en ziehier hoe: aan al de weduwen door de oorlog weduwe

  gemaakt, is eens som verleend in evenredigheid het getal kinderen

  ider kind trekt één frank dags : welnu de prijs van het pensionaat

  beloopt hier drie honderd veertig frank, zoodat het dus Louise

  mogelijk is haar meisje hier te plaatsen. De twee eerste jaren hebben

  de twee kinderen te Heverlee geweest, maar daar er een ziek te huis

  is gekomen, en om die rede nog thuis moet blijven is het oudere vol

  tevredenheid naar hier te komen. - Ongelukkig Het getal pensionnaires

  is reeds de tachtig te boven : al de twee slaapzalen zijn vollegd.Description

Save description
 • 50.83354813832296||4.1331583960937905||

  Eizeringen

 • 53.01529||9.872340000000008||

  POW Camp, Soltau

  ||1
Location(s)
 • Story location POW Camp, Soltau
 • Document location Eizeringen


ID
6272 / 151159
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
De heer Achiel Vanden Schrieck
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Nederlands

 • Western Front

 • Home Front
 • Prisoners of WarNotes and questions

Login to leave a note