Pakketje brieven en postkaarten van 1917, item 125

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Linkerpagina 

die E.E.H.H. Van Roey en Van Bergen .. Nu ben

ik beter ingelicht dan toen gij mij daarover

den eersten keer aanspraakt : Mijnheer Jef van Roey,

is een priester van mijne koers, de andere is, twee

jaar voor mij. Mijnheer van Roey is een weggeloopen

priester van hier, en die natuurlijk om die reden

gesuspendeerd is, de andere eveneens. Moet ik

meer zeggen. Natuurlijk maak hiervan geen

misbruik. Allons Alfons, wij zijn nu in de

schoone maand juni, toegewijd aan het

H. Hart dat tot nu toe U zoo wondervol bevrijd

heeft : weet wel dat ik alle eerste vrijdagen der

maand aan het H. Hart opdraag voor U, deze

maand zal ik die mis doen op den feestdag zelve

van het H. Hart, op 15 juni. Hebben wij groot

betrouwen, en met de vaste hoop dat deze brief

U in 't verwachte land zal toekomen beidt

ik U den broederlijken hand:

Leonard

P.S. De complimenten van de E. Moeder Overste

en van al de Zusters


Rechterpagina

Uwe kaart en uwen brief van  20  Mei gelezen.

U hoeft geene de minste ongerustheid

te hebben aangaande den gezondheidstoestand

van Uwe broeders en zuster: allen zijn in de beste

gezondheid. Het verwondert mij grootelijks

dat gij van mij geenen brief of kaart hebt ontvangen :

ik verwachtte nu nochtans een antwoord op

mijnen brief van begin Mei waarin ik U vroeg

of het pak den 27 April verzonden, en waarvan

gij nu reeds den 13 Mei aan Kozijn Amand het

ontvangstbewijs hebt glaten geworden, u aangenaam

was. Den achttienden Mei heb ik een

pak van denzelfden aard verzonden. Het zou

mij aangenaam zijn desaangaande een woordje

te lezen. _ Voor hetgeen nieuws aangaat :

er is niet veel te vertellen iets begrijpelijks dat de schaarschte

aan eten doet zich al meer en meer gevoelen :

voornamelijk in de stad : de duurte is dan ook

in evenredigheid, om niet te zeggen, overdreven:

Transcription saved

 Linkerpagina 

die E.E.H.H. Van Roey en Van Bergen .. Nu ben

ik beter ingelicht dan toen gij mij daarover

den eersten keer aanspraakt : Mijnheer Jef van Roey,

is een priester van mijne koers, de andere is, twee

jaar voor mij. Mijnheer van Roey is een weggeloopen

priester van hier, en die natuurlijk om die reden

gesuspendeerd is, de andere eveneens. Moet ik

meer zeggen. Natuurlijk maak hiervan geen

misbruik. Allons Alfons, wij zijn nu in de

schoone maand juni, toegewijd aan het

H. Hart dat tot nu toe U zoo wondervol bevrijd

heeft : weet wel dat ik alle eerste vrijdagen der

maand aan het H. Hart opdraag voor U, deze

maand zal ik die mis doen op den feestdag zelve

van het H. Hart, op 15 juni. Hebben wij groot

betrouwen, en met de vaste hoop dat deze brief

U in 't verwachte land zal toekomen beidt

ik U den broederlijken hand:

Leonard

P.S. De complimenten van de E. Moeder Overste

en van al de Zusters


Rechterpagina

Uwe kaart en uwen brief van  20  Mei gelezen.

U hoeft geene de minste ongerustheid

te hebben aangaande den gezondheidstoestand

van Uwe broeders en zuster: allen zijn in de beste

gezondheid. Het verwondert mij grootelijks

dat gij van mij geenen brief of kaart hebt ontvangen :

ik verwachtte nu nochtans een antwoord op

mijnen brief van begin Mei waarin ik U vroeg

of het pak den 27 April verzonden, en waarvan

gij nu reeds den 13 Mei aan Kozijn Amand het

ontvangstbewijs hebt glaten geworden, u aangenaam

was. Den achttienden Mei heb ik een

pak van denzelfden aard verzonden. Het zou

mij aangenaam zijn desaangaande een woordje

te lezen. _ Voor hetgeen nieuws aangaat :

er is niet veel te vertellen iets begrijpelijks dat de schaarschte

aan eten doet zich al meer en meer gevoelen :

voornamelijk in de stad : de duurte is dan ook

in evenredigheid, om niet te zeggen, overdreven:


Transcription history
 • March 31, 2018 20:26:23 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  die E.E.H.H. Van Roey en Van Bergen .. Nu ben

  ik beter ingelicht dan toen gij mij daarover

  den eersten keer aanspraakt : Mijnheer Jef van Roey,

  is een priester van mijne koers, de andere is, twee

  jaar voor mij. Mijnheer van Roey is een weggeloopen

  priester van hier, en die natuurlijk om die reden

  gesuspendeerd is, de andere eveneens. Moet ik

  meer zeggen. Natuurlijk maak hiervan geen

  misbruik. Allons Alfons, wij zijn nu in de

  schoone maand juni, toegewijd aan het

  H. Hart dat tot nu toe U zoo wondervol bevrijd

  heeft : weet wel dat ik alle eerste vrijdagen der

  maand aan het H. Hart opdraag voor U, deze

  maand zal ik die mis doen op den feestdag zelve

  van het H. Hart, op 15 juni. Hebben wij groot

  betrouwen, en met de vaste hoop dat deze brief

  U in 't verwachte land zal toekomen beidt

  ik U den broederlijken hand:

  Leonard

  P.S. De complimenten van de E. Moeder Overste

  en van al de Zusters


  Rechterpagina

  Uwe kaart en uwen brief van  20  Mei gelezen.

  U hoeft geene de minste ongerustheid

  te hebben aangaande den gezondheidstoestand

  van Uwe broeders en zuster: allen zijn in de beste

  gezondheid. Het verwondert mij grootelijks

  dat gij van mij geenen brief of kaart hebt ontvangen :

  ik verwachtte nu nochtans een antwoord op

  mijnen brief van begin Mei waarin ik U vroeg

  of het pak den 27 April verzonden, en waarvan

  gij nu reeds den 13 Mei aan Kozijn Amand het

  ontvangstbewijs hebt glaten geworden, u aangenaam

  was. Den achttienden Mei heb ik een

  pak van denzelfden aard verzonden. Het zou

  mij aangenaam zijn desaangaande een woordje

  te lezen. _ Voor hetgeen nieuws aangaat :

  er is niet veel te vertellen iets begrijpelijks dat de schaarschte

  aan eten doet zich al meer en meer gevoelen :

  voornamelijk in de stad : de duurte is dan ook

  in evenredigheid, om niet te zeggen, overdreven:

 • March 31, 2018 20:25:55 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  die E.E.H.H. Van Roey en Van Bergen .. Nu ben

  ik beter ingelicht dan toen gij mij daarover

  den eersten keer aanspraakt : Mijnheer Jef va Roey,

  is een priester van mijne koers, de andere is, twee

  jaar voor mij. Mijnheer van Roey is een weggeloopen

  priester van hier, en die natuurlijk om die reden

  gesuspendeerd is, de andere eveneens. Moet ik

  meer zeggen. Natuurlijk maak hiervan geen

  misbruik. Allons Alfons, wij zijn nu in de

  schoone maand juni, toegewijd aan het

  H. Hart dat tot nu toe U zoo wondervol bevrijd

  heeft : weet wel dat ik alle eerste vrijdagen der

  maand aan het H. Hart opdraag voor U, deze

  maand zal ik die mis doen op den feestdag zelve

  van het H. Hart, op 15 juni. Hebben wij groot

  betrouwen, en met de vaste hoop dat deze brief

  U in 't verwachte land zal toekomen beidt

  ik U den broederlijken hand:

  Leonard

  P.S. De complimenten van de E. Moeder Overste

  en van al de Zusters


  Rechterpagina

  Uwe kaart en uwen brief van  20  Mei gelezen.

  U hoeft geene de minste ongerustheid

  te hebben aangaande den gezondheidstoestand

  van Uwe broeders en zuster: allen zijn in de beste

  gezondheid. Het verwondert mij grootelijks

  dat gij van mij geenen brief of kaart hebt ontvangen :

  ik verwachtte nu nochtans een antwoord op

  mijnen brief van begin Mei waarin ik U vroeg

  of het pak den 27 April verzonden, en waarvan

  gij nu reeds den 13 Mei aan Kozijn Amand het

  ontvangstbewijs hebt glaten geworden, u aangenaam

  was. Den achttienden Mei heb ik een

  pak van denzelfden aard verzonden. Het zou

  mij aangenaam zijn desaangaande een woordje

  te lezen. _ Voor hetgeen nieuws aangaat :

  er is niet veel te vertellen iets begrijpelijks dat de schaarschte

  aan eten doet zich al meer en meer gevoelen :

  voornamelijk in de stad : de duurte is dan ook

  in evenredigheid, om niet te zeggen, overdreven:


 • March 31, 2018 20:24:31 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  die E.E.H.H. Van Roey en Van Bergen .. Nu ben

  ik beter ingelicht dan toen gij mij daarover

  den eersten keer aanspraakt : Mijnheer Jef va Roey,

  is een priester van mijne koers, de andere is, twee

  jaar voor mij. Mijnheer van Roey is een weggeloopen

  priester van hier, en die natuurlijk om die reden

  gesuspendeerd is, de andere eveneens. Moet ik

  meer zeggen. Natuurlijk maak hiervan geen

  misbruik. Allons Alfons, wij zijn nu in de

  schoone maand juni, toegewijd aan het

  H. Hart dat tot nu toe U zoo wondervol bevrijd

  heeft : weet wel dat ik alle eerste vrijdagen der

  maand aan het H. Hart opdraag voor U, deze

  maand zal ik die mis doen op den feestdag zelve

  van het H. Hart, op 15 juni. Hebben wij groot

  betrouwen, en met de vaste hoop dat deze brief

  U in 't verwachte land zal toekomen beidt

  ik U den broederlijken hand:

  Leonard

  P.S. De complimenten van de E. Moeder Overste

  en van al de Zusters


  Rechterpagina

  Uwe kaart en uwen brief van  20  Mei gelezen.

  U hoeft geene de minste ongerustheid

  te hebben aangaande den gezondheidstoestand

  van Uwe broeders en zuster: allen zijn in de beste

  gezondheid. Het verwondert mij grootelijks

  dat gij van mij geenen brief of kaart hebt ontvangen :

  ik verwachtte nu nochtans een antwoord op

  mijnen brief van begin Mei waarin ik U vroeg

  of het pak den 27 April verzonden, en waarvan

  gij nu reeds den 13 Mei aan Kozijn Amand het

  ontvangstbewijs hebt glaten geworden, u aangenaam

  was. Den achttienden Mei heb ik een

  pak van denzelfden aard verzonden. Het zou

  mij aangenaam zijn desaangaande een woordje

  te lezen. _ Voor hetgeen nieuws aangaat : • March 31, 2018 20:19:33 Wolfgang Dekeyser

  die E.E.H.H. Van Roey en Van Bergen .. Nu ben

  ik beter ingelicht dan toen gij mij daarover

  den eersten keer aanspraakt : Mijnheer Jef va Roey,

  is een priester van mijne koers, de andere is, twee

  jaar voor mij. Mijnheer van Roey is een weggeloopen

  priester van hier, en die natuurlijk om die reden

  gesuspendeerd is, de andere eveneens. Moet ik

  meer zeggen. Natuurlijk maak hiervan geen

  misbruik. Allons Alfons, wij zijn nu in de

  schoone maand juni, toegewijd aan het

  H. Hart dat tot nu toe U zoo wondervol bevrijd

  heeft : weet wel dat ik alle eerste vrijdagen der

  maand aan het H. Hart opdraag voor U, deze

  maand zal ik die mis doen op den feestdag zelve

  van het H. Hart, op 15 juni. Hebben wij groot

  betrouwen, en met de vaste hoop dat deze brief

  U in 't verwachte land zal toekomen beidt

  ik U den broederlijken hand:

  Leonard

  P.S. De complimenten van de E. Moeder Overste

  en van al de Zusters


 • March 31, 2018 20:17:32 Wolfgang Dekeyser

  die E.E.H.H. Van Roey en Van Bergen .. Nu ben

  ik beter ingelicht dan toen gij mij daarover

  den eersten keer aanspraakt : Mijnheer Jef va Roey,

  is een priester van mijne koers, de andere is, twee

  jaar voor mij. Mijnheer van Roey is een weggeloopen

  priester van hier, en die natuurlijk om die reden

  gesuspendeerd is, de andere eveneens. Moet ik

  meer zeggen. Natuurlijk maak hiervan geen

  misbruik. Allons Alfons, wij zijn nu in de

  schoone maand juni, toegewijd aan het

  H. Hart dat tot nu toe U zoo wondervol bevrijd

  heeft : weet wel dat ik alle eerste vrijdagen der

  maand aan het H. Hart opdraag voor U, deze

  maan zat ik die mis


Description

Save description
 • 53.01529||9.872340000000008||

  POW Camp, Soltau

  ||1
Location(s)
 • Story location POW Camp, Soltau


ID
6272 / 151096
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
De heer Achiel Vanden Schrieck
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Nederlands

 • Western Front

 • Home Front
 • Prisoners of WarNotes and questions

Login to leave a note