Pakketje brieven en postkaarten van 1916, item 139

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Linkerpagina

Dus, Beste Broeder, dan mijn huis in order gebracht,

de bedden opgemaakt, was het weeral tijd om ons te

begeven naar de groote mis, waar Frans, Theodoor

en ik naartoe gegan zijn. Na de mis hebben hebben

de zangers het kerstlied gezongen. Wederom te huis

gekomen was het tijd om het noenmaal te bereiden en

om te gaan melken want U moet wel verstaan, beste

Broeder, dat ik nu pachter geworden ben, dan geëeten,

afgewasschen en ons opnieuw te gaan kleeden om naar

het lof te gaan, waar Theodoor en ik naartoe geweest

zijn. Het was waarlijk een plechtig lof, eerst de Vespers,

dan een schoon Sermoon van onzen Pater. Ik kan U

niet genoeg bedanken, zegde Hij over het uit te bereiken

der Heilige communie, den tweede dat het volk zoo goed

is opgekomen om de Heilige mis bij te wonen alwaar

het weder slecht was, dan heeft Hij de kinderen geprezen

dat zij zoo goed hun best doen, van de Heilige mis bij

te wonen en van te naderen tot de Heilige tafel.

Hij vroeg aan de jonge lieden en aan de jonge dochters,

ofdat zij nog zoo reinig waren als die kinderen van 7 en 8

jaren. Neen neen ofdat zij het gebed niet vergeten, ofdat

zij nog op de woorden van hunne moeder nog denkte

als zij s'avonds vroeg vooraleer zij U te bed begeefde of U ge-


Rechterpagina

onder ons, van het een en 't ander gesproken, Theodoor is

zijnen avond gaan door brengen bij Alfons Mertens, recht

over de deur met het wieze spel, dan was het halver

7 is Jefke de paarden, de koei beesten, ons varken,

ons mieke gaan eten geven, dan was het seffens 8 uren;

was het tijd om onze pero te gaan melken, en terwijl

geft Jefke ons Marianke te drinken, 't is te zeggen ons

klein kalf. Zoo Beste Broeder is het avond geworden om

ons naar het bed te begeven, en dag van Kerstmis was

voorbij.

Nu iets anders, Frans Vermijlen, is Onkel

van Haecht zijn landhuur gaan betalen, wie kwam

open doen, wie ontving het geld, wie bracht de kwitantie

en gaf weder, alles de meid. Maar toch Beminde

Broeder als dit alles gedaan was kwam Matant voor

de pinne en kwam aan Frans vragen, of wij van U nog altijd

nieuws ontvingen, hoe dat het met U was.

Zij zegde ook wat moet het toch droevig zijn voor

die jongens die daar moeten zitten. Toch nog een teeken

beste Alfons, dat Uwe Meter nog op u denkt. Frans

heeft geantwoord dat U waarschijnlijk naar Zwitserland

zou overgevoerd worden.

Om te eindigen, teergeliefde Broeder, wensch ik U

Transcription saved

Linkerpagina

Dus, Beste Broeder, dan mijn huis in order gebracht,

de bedden opgemaakt, was het weeral tijd om ons te

begeven naar de groote mis, waar Frans, Theodoor

en ik naartoe gegan zijn. Na de mis hebben hebben

de zangers het kerstlied gezongen. Wederom te huis

gekomen was het tijd om het noenmaal te bereiden en

om te gaan melken want U moet wel verstaan, beste

Broeder, dat ik nu pachter geworden ben, dan geëeten,

afgewasschen en ons opnieuw te gaan kleeden om naar

het lof te gaan, waar Theodoor en ik naartoe geweest

zijn. Het was waarlijk een plechtig lof, eerst de Vespers,

dan een schoon Sermoon van onzen Pater. Ik kan U

niet genoeg bedanken, zegde Hij over het uit te bereiken

der Heilige communie, den tweede dat het volk zoo goed

is opgekomen om de Heilige mis bij te wonen alwaar

het weder slecht was, dan heeft Hij de kinderen geprezen

dat zij zoo goed hun best doen, van de Heilige mis bij

te wonen en van te naderen tot de Heilige tafel.

Hij vroeg aan de jonge lieden en aan de jonge dochters,

ofdat zij nog zoo reinig waren als die kinderen van 7 en 8

jaren. Neen neen ofdat zij het gebed niet vergeten, ofdat

zij nog op de woorden van hunne moeder nog denkte

als zij s'avonds vroeg vooraleer zij U te bed begeefde of U ge-


Rechterpagina

onder ons, van het een en 't ander gesproken, Theodoor is

zijnen avond gaan door brengen bij Alfons Mertens, recht

over de deur met het wieze spel, dan was het halver

7 is Jefke de paarden, de koei beesten, ons varken,

ons mieke gaan eten geven, dan was het seffens 8 uren;

was het tijd om onze pero te gaan melken, en terwijl

geft Jefke ons Marianke te drinken, 't is te zeggen ons

klein kalf. Zoo Beste Broeder is het avond geworden om

ons naar het bed te begeven, en dag van Kerstmis was

voorbij.

Nu iets anders, Frans Vermijlen, is Onkel

van Haecht zijn landhuur gaan betalen, wie kwam

open doen, wie ontving het geld, wie bracht de kwitantie

en gaf weder, alles de meid. Maar toch Beminde

Broeder als dit alles gedaan was kwam Matant voor

de pinne en kwam aan Frans vragen, of wij van U nog altijd

nieuws ontvingen, hoe dat het met U was.

Zij zegde ook wat moet het toch droevig zijn voor

die jongens die daar moeten zitten. Toch nog een teeken

beste Alfons, dat Uwe Meter nog op u denkt. Frans

heeft geantwoord dat U waarschijnlijk naar Zwitserland

zou overgevoerd worden.

Om te eindigen, teergeliefde Broeder, wensch ik U


Transcription history
 • November 13, 2018 23:54:04 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  Dus, Beste Broeder, dan mijn huis in order gebracht,

  de bedden opgemaakt, was het weeral tijd om ons te

  begeven naar de groote mis, waar Frans, Theodoor

  en ik naartoe gegan zijn. Na de mis hebben hebben

  de zangers het kerstlied gezongen. Wederom te huis

  gekomen was het tijd om het noenmaal te bereiden en

  om te gaan melken want U moet wel verstaan, beste

  Broeder, dat ik nu pachter geworden ben, dan geëeten,

  afgewasschen en ons opnieuw te gaan kleeden om naar

  het lof te gaan, waar Theodoor en ik naartoe geweest

  zijn. Het was waarlijk een plechtig lof, eerst de Vespers,

  dan een schoon Sermoon van onzen Pater. Ik kan U

  niet genoeg bedanken, zegde Hij over het uit te bereiken

  der Heilige communie, den tweede dat het volk zoo goed

  is opgekomen om de Heilige mis bij te wonen alwaar

  het weder slecht was, dan heeft Hij de kinderen geprezen

  dat zij zoo goed hun best doen, van de Heilige mis bij

  te wonen en van te naderen tot de Heilige tafel.

  Hij vroeg aan de jonge lieden en aan de jonge dochters,

  ofdat zij nog zoo reinig waren als die kinderen van 7 en 8

  jaren. Neen neen ofdat zij het gebed niet vergeten, ofdat

  zij nog op de woorden van hunne moeder nog denkte

  als zij s'avonds vroeg vooraleer zij U te bed begeefde of U ge-


  Rechterpagina

  onder ons, van het een en 't ander gesproken, Theodoor is

  zijnen avond gaan door brengen bij Alfons Mertens, recht

  over de deur met het wieze spel, dan was het halver

  7 is Jefke de paarden, de koei beesten, ons varken,

  ons mieke gaan eten geven, dan was het seffens 8 uren;

  was het tijd om onze pero te gaan melken, en terwijl

  geft Jefke ons Marianke te drinken, 't is te zeggen ons

  klein kalf. Zoo Beste Broeder is het avond geworden om

  ons naar het bed te begeven, en dag van Kerstmis was

  voorbij.

  Nu iets anders, Frans Vermijlen, is Onkel

  van Haecht zijn landhuur gaan betalen, wie kwam

  open doen, wie ontving het geld, wie bracht de kwitantie

  en gaf weder, alles de meid. Maar toch Beminde

  Broeder als dit alles gedaan was kwam Matant voor

  de pinne en kwam aan Frans vragen, of wij van U nog altijd

  nieuws ontvingen, hoe dat het met U was.

  Zij zegde ook wat moet het toch droevig zijn voor

  die jongens die daar moeten zitten. Toch nog een teeken

  beste Alfons, dat Uwe Meter nog op u denkt. Frans

  heeft geantwoord dat U waarschijnlijk naar Zwitserland

  zou overgevoerd worden.

  Om te eindigen, teergeliefde Broeder, wensch ik U

 • November 13, 2018 23:49:37 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  Dus, Beste Broeder, dan mijn huis in order gebracht,

  de bedden opgemaakt, was het weeral tijd om ons te

  begeven naar de groote mis, waar Frans, Theodoor

  en ik naartoe gegan zijn. Na de mis hebben hebben

  de zangers het kerstlied gezongen. Wederom te huis

  gekomen was het tijd om het noenmaal te bereiden en

  om te gaan melken want U moet wel verstaan, beste

  Broeder, dat ik nu pachter geworden ben, dan geëeten,

  afgewasschen en ons opnieuw te gaan kleeden om naar

  het lof te gaan, waar Theodoor en ik naartoe geweest

  zijn. Het was waarlijk een plechtig lof, eerst de Vespers,

  dan een schoon Sermoon van onzen Pater. Ik kan U

  niet genoeg bedanken, zegde Hij over het uit te bereiken

  der Heilige communie, den tweede dat het volk zoo goed

  is opgekomen om de Heilige mis bij te wonen alwaar

  het weder slecht was, dan heeft Hij de kinderen geprezen

  dat zij zoo goed hun best doen, van de Heilige mis bij

  te wonen en van te naderen tot de Heilige tafel.

  Hij vroeg aan de jonge lieden en aan de jonge dochters,

  ofdat zij nog zoo reinig waren als die kinderen van 7 en 8

  jaren. Neen neen ofdat zij het gebed niet vergeten, ofdat

  zij nog op de woorden van hunne moeder nog denkte

  als zij s'avonds vroeg vooraleer zij U te bed begeefde of U ge-


  Rechterpagina

  onder ons, van het een en 't ander gesproken, Theodoor is

  zijnen avond gaan door brengen bij Alfons Mertens, recht

  over de deur met het wieze spel, dan was het halver

  7 is Jefke de paarden, de koei beesten, ons varken,

  ons mieke gaan eten geven, dan was het seffens 8 uren;

  was het tijd om onze pero te gaan melken, en terwijl

  geft Jefke ons Marianke te drinken, 't is te zeggen ons

  klein kalf. Zoo Beste Broeder is het avond geworden om

  ons naar het bed te begeven, en dag van Kerstmis was

  voorbij.


 • November 13, 2018 23:45:34 Wolfgang Dekeyser

  Dus, Beste Broeder, dan mijn huis in order gebracht,

  de bedden opgemaakt, was het weeral tijd om ons te

  begeven naar de groote mis, waar Frans, Theodoor

  en ik naartoe gegan zijn. Na de mis hebben hebben

  de zangers het kerstlied gezongen. Wederom te huis

  gekomen was het tijd om het noenmaal te bereiden en

  om te gaan melken want U moet wel verstaan, beste

  Broeder, dat ik nu pachter geworden ben, dan geëeten,

  afgewasschen en ons opnieuw te gaan kleeden om naar

  het lof te gaan, waar Theodoor en ik naartoe geweest

  zijn. Het was waarlijk een plechtig lof, eerst de Vespers,

  dan een schoon Sermoon van onzen Pater. Ik kan U

  niet genoeg bedanken, zegde Hij over het uit te bereiken

  der Heilige communie, den tweede dat het volk zoo goed

  is opgekomen om de Heilige mis bij te wonen alwaar

  het weder slecht was, dan heeft Hij de kinderen geprezen

  dat zij zoo goed hun best doen, van de Heilige mis bij

  te wonen en van te naderen tot de Heilige tafel.

  Hij vroeg aan de jonge lieden en aan de jonge dochters,

  ofdat zij nog zoo reinig waren als die kinderen van 7 en 8

  jaren. Neen neen ofdat zij het gebed niet vergeten, ofdat

  zij nog op de woorden van hunne moeder nog denkte

  als zij s'avonds vroeg vooraleer zij U te bed begeefde of U


 • November 13, 2018 23:42:51 Wolfgang Dekeyser

  Dus, Beste Broeder, dan mijn huis in order gebracht,

  de bedden opgemaakt, was het weeral tijd om ons te

  begeven naar de groote mis, waar Frans, Theodoor

  en ik naartoe gegan zijn. Na de mis hebben hebben

  de zangers het kerstlied gezongen. Wederom te huis

  gekomen was het tijd om het noenmaal te bereiden en

  om te gaan melken want U moet wel verstaan, beste

  Broeder, dat ik nu pachter geworden ben, dan geëeten,

  afgewasschen en ons opnieuw te gaan kleeden om naar

  het lof te gaan, waar Theodoor en ik naartoe geweest

  zijn. Het was waarlijk een plechtig lof, eerst de Vespers,

  dan een schoon Sermoon van onzen Pater. Ik kan U

  niet genoeg bedanken, zegde Hij over het uit te bereiken

  der Heilige communie, den tweede dat het volk zoo goed

  is opgekomen om de Heilige mis bij te wonen alwaar

  het weder slecht was, dan heeft Hij de kinderen geprezen

  dat zij zoo goed hun best doen, van de Heilige mis bij

  te wonen en van te naderen tot de Heilige tafel.


Description

Save description
 • 53.01539||9.874279999999999||

  POW Camp, Soltau

  ||1
Location(s)
 • Story location POW Camp, Soltau
Login and add location


ID
6271 / 150957
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
De heer Achiel Vanden Schrieck
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Home Front
 • Prisoners of War

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note