Pakketje brieven en postkaarten van 1916, item 138

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Linkerpagina

Gebroeders VANDEN SCHRIECK

WESPELAER (BRABANT)

Wespelaer den 28 December 1916

Zeer beminde Broeder Alfons.

Het is heden den schoonen en grooten dag van Kerstmis.

Ik zal u eens gaan vertellen hoe wij dien dag hebben

overgebracht. 1st De wekker liep af om half vijf dus

was het tijd om op te staan, mij gekleed en naar de stal

gegaan, om onze pero te gaan melken. Theodoor en ik

waren juist in de stal, of wij zagen, eene rat loopen boven

op de ben, doch wij hebben ze toch kunnen slagen. Dan

gemolken (terwijl ik molk deed Jefke de stoof in brand)

ons gewassen, ons gekleed om naar de kerk te gaan, de

mis geschiedde om 6 uren, waar ik en Jefke naartoe geweest

hebben. De kerk was kroppig vol volk, veel gecommunieseerd,

ik ook besten Broeder, ben tot de Heilige tafel

genaderd, en heeft den Goeden ... ofdat Hij weldra

een einde zou stellen aan dezen droevigen oorlog, en ook

ofdat wij dees nieuwjaar zoo mogen opnieuw vereenigt wezen

in onze ouderlijke woning. Laat ons den Goeden God maar

blijven aanroepen, beminden Broeder, want het spreekwoord

zegt (den aanhouder wint.) En onze Goede Moeder Maria

laat ons Haar niet vergeten, Zij heeft ons tot nu toe ons altijd

beschermd en bijgestaan; laat ons al onze betrouwen op

Haar stellen. Om opnieuw te beginnen hoe wij dien dag


Rechterpagina

hebben voortgezet. Dus was het eene plechtige mis, onder

de tweede mis hebben de zangers het kerstlied gezongen.

Jules Thirion heeft de kompletten voor gezongen, eenige

jongens van de school en andere groote mans hebben de

Refrein aangeheven, het was luister die kinderen stem

met die van het groot volk. Dan was de mis geeindigd,

wij trokken naar huis, het weder was slecht regen en

wind. Te huis gekomen hebben wij beginnen koffie te

drinken dat ons tamelijk goed smaakte, maar iedere

maal dat wij gaan eten, gemissen wij een persoon, en wie

is dat, Gij beste fons, want geheel den dag zijn

wij met U bekommerd, wij hebben nog altijd wat

onzen buik lust, warm bij de stoof, ons verzet, en

altijd een goed en warm bed, en dan vragen wij ons

dikwijls aan elkander wat zou ons pioteken nu aan't

verrichten zijn, zou Hij van geene koude weten, zou Hij

altijd zijn buikske vol hebben (waar wij aan twijfelen)

en zoo zijn wij geheel den dag met U bezig. Theodoor

zegt wat dikwijls per dag, och dat onze Fons toch nu

eens mocht 't huis komen, wat zou Hij ook plezier

hebben met onze schoone stal en beesten, en van tijd tot

tijd per voitur uit rijden. Laat ons den moed niet vallen,

Beste Broeder, altijd leven op den wil des Heeren.

Transcription saved

Linkerpagina

Gebroeders VANDEN SCHRIECK

WESPELAER (BRABANT)

Wespelaer den 28 December 1916

Zeer beminde Broeder Alfons.

Het is heden den schoonen en grooten dag van Kerstmis.

Ik zal u eens gaan vertellen hoe wij dien dag hebben

overgebracht. 1st De wekker liep af om half vijf dus

was het tijd om op te staan, mij gekleed en naar de stal

gegaan, om onze pero te gaan melken. Theodoor en ik

waren juist in de stal, of wij zagen, eene rat loopen boven

op de ben, doch wij hebben ze toch kunnen slagen. Dan

gemolken (terwijl ik molk deed Jefke de stoof in brand)

ons gewassen, ons gekleed om naar de kerk te gaan, de

mis geschiedde om 6 uren, waar ik en Jefke naartoe geweest

hebben. De kerk was kroppig vol volk, veel gecommunieseerd,

ik ook besten Broeder, ben tot de Heilige tafel

genaderd, en heeft den Goeden ... ofdat Hij weldra

een einde zou stellen aan dezen droevigen oorlog, en ook

ofdat wij dees nieuwjaar zoo mogen opnieuw vereenigt wezen

in onze ouderlijke woning. Laat ons den Goeden God maar

blijven aanroepen, beminden Broeder, want het spreekwoord

zegt (den aanhouder wint.) En onze Goede Moeder Maria

laat ons Haar niet vergeten, Zij heeft ons tot nu toe ons altijd

beschermd en bijgestaan; laat ons al onze betrouwen op

Haar stellen. Om opnieuw te beginnen hoe wij dien dag


Rechterpagina

hebben voortgezet. Dus was het eene plechtige mis, onder

de tweede mis hebben de zangers het kerstlied gezongen.

Jules Thirion heeft de kompletten voor gezongen, eenige

jongens van de school en andere groote mans hebben de

Refrein aangeheven, het was luister die kinderen stem

met die van het groot volk. Dan was de mis geeindigd,

wij trokken naar huis, het weder was slecht regen en

wind. Te huis gekomen hebben wij beginnen koffie te

drinken dat ons tamelijk goed smaakte, maar iedere

maal dat wij gaan eten, gemissen wij een persoon, en wie

is dat, Gij beste fons, want geheel den dag zijn

wij met U bekommerd, wij hebben nog altijd wat

onzen buik lust, warm bij de stoof, ons verzet, en

altijd een goed en warm bed, en dan vragen wij ons

dikwijls aan elkander wat zou ons pioteken nu aan't

verrichten zijn, zou Hij van geene koude weten, zou Hij

altijd zijn buikske vol hebben (waar wij aan twijfelen)

en zoo zijn wij geheel den dag met U bezig. Theodoor

zegt wat dikwijls per dag, och dat onze Fons toch nu

eens mocht 't huis komen, wat zou Hij ook plezier

hebben met onze schoone stal en beesten, en van tijd tot

tijd per voitur uit rijden. Laat ons den moed niet vallen,

Beste Broeder, altijd leven op den wil des Heeren.


Transcription history
 • November 13, 2018 23:33:18 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  Gebroeders VANDEN SCHRIECK

  WESPELAER (BRABANT)

  Wespelaer den 28 December 1916

  Zeer beminde Broeder Alfons.

  Het is heden den schoonen en grooten dag van Kerstmis.

  Ik zal u eens gaan vertellen hoe wij dien dag hebben

  overgebracht. 1st De wekker liep af om half vijf dus

  was het tijd om op te staan, mij gekleed en naar de stal

  gegaan, om onze pero te gaan melken. Theodoor en ik

  waren juist in de stal, of wij zagen, eene rat loopen boven

  op de ben, doch wij hebben ze toch kunnen slagen. Dan

  gemolken (terwijl ik molk deed Jefke de stoof in brand)

  ons gewassen, ons gekleed om naar de kerk te gaan, de

  mis geschiedde om 6 uren, waar ik en Jefke naartoe geweest

  hebben. De kerk was kroppig vol volk, veel gecommunieseerd,

  ik ook besten Broeder, ben tot de Heilige tafel

  genaderd, en heeft den Goeden ... ofdat Hij weldra

  een einde zou stellen aan dezen droevigen oorlog, en ook

  ofdat wij dees nieuwjaar zoo mogen opnieuw vereenigt wezen

  in onze ouderlijke woning. Laat ons den Goeden God maar

  blijven aanroepen, beminden Broeder, want het spreekwoord

  zegt (den aanhouder wint.) En onze Goede Moeder Maria

  laat ons Haar niet vergeten, Zij heeft ons tot nu toe ons altijd

  beschermd en bijgestaan; laat ons al onze betrouwen op

  Haar stellen. Om opnieuw te beginnen hoe wij dien dag


  Rechterpagina

  hebben voortgezet. Dus was het eene plechtige mis, onder

  de tweede mis hebben de zangers het kerstlied gezongen.

  Jules Thirion heeft de kompletten voor gezongen, eenige

  jongens van de school en andere groote mans hebben de

  Refrein aangeheven, het was luister die kinderen stem

  met die van het groot volk. Dan was de mis geeindigd,

  wij trokken naar huis, het weder was slecht regen en

  wind. Te huis gekomen hebben wij beginnen koffie te

  drinken dat ons tamelijk goed smaakte, maar iedere

  maal dat wij gaan eten, gemissen wij een persoon, en wie

  is dat, Gij beste fons, want geheel den dag zijn

  wij met U bekommerd, wij hebben nog altijd wat

  onzen buik lust, warm bij de stoof, ons verzet, en

  altijd een goed en warm bed, en dan vragen wij ons

  dikwijls aan elkander wat zou ons pioteken nu aan't

  verrichten zijn, zou Hij van geene koude weten, zou Hij

  altijd zijn buikske vol hebben (waar wij aan twijfelen)

  en zoo zijn wij geheel den dag met U bezig. Theodoor

  zegt wat dikwijls per dag, och dat onze Fons toch nu

  eens mocht 't huis komen, wat zou Hij ook plezier

  hebben met onze schoone stal en beesten, en van tijd tot

  tijd per voitur uit rijden. Laat ons den moed niet vallen,

  Beste Broeder, altijd leven op den wil des Heeren.

 • November 13, 2018 23:29:58 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  Gebroeders VANDEN SCHRIECK

  WESPELAER (BRABANT)

  Wespelaer den 28 December 1916

  Zeer beminde Broeder Alfons.

  Het is heden den schoonen en grooten dag van Kerstmis.

  Ik zal u eens gaan vertellen hoe wij dien dag hebben

  overgebracht. 1st De wekker liep af om half vijf dus

  was het tijd om op te staan, mij gekleed en naar de stal

  gegaan, om onze pero te gaan melken. Theodoor en ik

  waren juist in de stal, of wij zagen, eene rat loopen boven

  op de ben, doch wij hebben ze toch kunnen slagen. Dan

  gemolken (terwijl ik molk deed Jefke de stoof in brand)

  ons gewassen, ons gekleed om naar de kerk te gaan, de

  mis geschiedde om 6 uren, waar ik en Jefke naartoe geweest

  hebben. De kerk was kroppig vol volk, veel gecommunieseerd,

  ik ook besten Broeder, ben tot de Heilige tafel

  genaderd, en heeft den Goeden ... ofdat Hij weldra

  een einde zou stellen aan dezen droevigen oorlog, en ook

  ofdat wij dees nieuwjaar zoo mogen opnieuw vereenigt wezen

  in onze ouderlijke woning. Laat ons den Goeden God maar

  blijven aanroepen, beminden Broeder, want het spreekwoord

  zegt (den aanhouder wint.) En onze Goede Moeder Maria

  laat ons Haar niet vergeten, Zij heeft ons tot nu toe ons altijd

  beschermd en bijgestaan; laat ons al onze betrouwen op

  Haar stellen. Om opnieuw te beginnen hoe wij dien dag


  Rechterpagina

  hebben voortgezet. Dus was het eene plechtige mis, onder

  de tweede mis hebben de zangers het kerstlied gezongen.

  Jules Thirion heeft de kompletten voor gezongen, eenige

  jongens van de school en andere groote mans hebben de

  Refrein aangeheven, het was luister die kinderen stem

  met die van het groot volk. Dan was de mis geeindigd,

  wij trokken naar huis, het weder was slecht regen en

  wind. Te huis gekomen hebben wij beginnen koffie te

  drinken dat ons tamelijk goed smaakte, maar iedere

  maal dat wij gaan eten, gemissen wij een persoon, en wie

  is dat, Gij beste fons, want geheel den dag zijn

  wij met U bekommerd, wij hebben nog altijd wat

  onzen buik lust, warm bij de stoof, ons verzet, en

  altijd een goed en warm bed, en dan vragen wij ons

  dikwijls aan lekander wat zou ons


 • November 13, 2018 23:24:36 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  Gebroeders VANDEN SCHRIECK

  WESPELAER (BRABANT)

  Wespelaer den 28 December 1916

  Zeer beminde Broeder Alfons.

  Het is heden den schoonen en grooten dag van Kerstmis.

  Ik zal u eens gaan vertellen hoe wij dien dag hebben

  overgebracht. 1st De wekker liep af om half vijf dus

  was het tijd om op te staan, mij gekleed en naar de stal

  gegaan, om onze pero te gaan melken. Theodoor en ik

  waren juist in de stal, of wij zagen, eene rat loopen boven

  op de ben, doch wij hebben ze toch kunnen slagen. Dan

  gemolken (terwijl ik molk deed Jefke de stoof in brand)

  ons gewassen, ons gekleed om naar de kerk te gaan, de

  mis geschiedde om 6 uren, waar ik en Jefke naartoe geweest

  hebben. De kerk was kroppig vol volk, veel gecommunieseerd,

  ik ook besten Broeder, ben tot de Heilige tafel

  genaderd, en heeft den Goeden ... ofdat Hij weldra

  een einde zou stellen aan dezen droevigen oorlog, en ook

  ofdat wij dees nieuwjaar zoo mogen opnieuw vereenigt wezen

  in onze ouderlijke woning. Laat ons den Goeden God maar

  blijven aanroepen, beminden Broeder, want het spreekwoord

  zegt (den aanhouder wint.) En onze Goede Moeder Maria

  laat ons Haar niet vergeten, Zij heeft ons tot nu toe ons altijd

  beschermd en bijgestaan; laat ons al onze betrouwen op

  Haar stellen. Om opnieuw te beginnen hoe wij dien dag


 • November 13, 2018 23:22:23 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  Gebroeders VANDEN SCHRIECK

  WESPELAER (BRABANT)

  Wespelaer den 28 December 1916

  Zeer beminde Broeder Alfons.

  Het is heden den schoonen en grooten dag van Kerstmis.

  Ik zal u eens gaan vertellen hoe wij dien dag hebben

  overgebracht. 1st De wekker liep af om half vijf dus

  was het tijd om op te staan, mij gekleed en naar de stal

  gegaan, om onze pero te gaan melken. Theodoor en ik

  waren juist in de stal, of wij zagen, eene rat loopen boven

  op de ben, doch wij hebben ze toch kunnen slagen. Dan

  gemolken (terwijl ik molk deed Jefke de stoof in brand)

  ons gewassen, ons gekleed om naar de kerk te gaan, de

  mis geschiedde om 6 uren, waar ik en Jefke naartoe geweest

  hebben. De kerk was kroppig vol volk, veel gecommunieseerd,

  ik ook besten Broeder, ben tot de Heilige tafel

  genaderd, en heeft den Goeden ... ofdat Hij weldra

  een einde zou stellen aan dezen droevigen oorlog, en ook

  ofdat wij


 • November 13, 2018 23:18:04 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  Gebroeders VANDEN SCHRIECK

  WESPELAER (BRABANT)

  Wespelaer den 28 December 1916

  Zeer beminde Broeder Alfons.

  Het is heden den schoonen en grooten dag van Kerstmis.

  Ik zal u eens gaan vertellen hoe wij dien dag hebben

  overgebracht. 1st De wekker liep af om half vijf dus

  was het tijd om op te staan, mij gekleed en naar de stal

  gegaan, om onze pero te gaan melken.


Description

Save description
 • 50.959953530824684||4.639387796728556||

  Wespelaar

 • 53.01539||9.874279999999999||

  POW Camp, Soltau

  ||1
Location(s)
 • Story location POW Camp, Soltau
 • Document location Wespelaar
Login and add location


ID
6271 / 150956
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
De heer Achiel Vanden Schrieck
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Home Front
 • Prisoners of War

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note