Pakketje brieven en postkaarten van 1916, item 77

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Linkerpagina 

P.S. Alfons, hierbij zult gij den brief vinden

van den Eerw. Heer Onderpastoor van Eyseringen,

dei zijnen broeder; geïnterneerd in Holland (Kamp van Zeist.)

over den droevigen dood zijns Broeders,

geestelijke wilt inlichten. Gelief dien brief

dadelijk hvegzenden : ziehier het adres

Alfons De Geest

1 Grenadier 5/3 barak 4

Zeist


 Rechterpagina 

Eyseringen 4 Augustus 1916

 in potlood  Ontvangen de 15 Oogst 1916

Beste Broeder Alfons,


Met groot genoegen heb ik Uwe verplaatsing

van Soltau naar Gottingen vernomen, want naar

men zegt, levert zij alle voordelen op. U zult misschien

reeds ondervonden hebben dat ik de toelating

gevraagd heb, U naar Zwitserland te zenden : indien

hierop gunstig geantwoord wordt, zal ik U daar

komen een bezoek brengen. - Intusschen vraag ik

mij af of de op Uw oud adres verzondene pakken

in Gottingen aanlanden : ziehier welke pakken:

18 Juli 2 pakken van 6 fr. ieder langs Holland

waarvan een bestemd was voor Uwe makker teekenaar;

28 Juli een pak waarin bitteren en koffie

cacao - 2 doozen mel - 2 doozen paling - erwten.

Indien U het een of ander verlangt, dat van hier

niet mag verzonden worden, vraag het gerust aan

nicht Maria die nu in het bezit is van vijftig frank om

eten naar U te verzenden. (suiker, brood en vleesch

mag van hier niet weggezonden worden). U zult

nochtans opmerken dat in het pak van 28 Juli

een filet d'Anvers ligt; hoe komt het ? eene goede

Duitsche Zuster, genaamd Zuster Theodora uit

het klooster van "Paridaens" te Leuven heeft


Transcription saved

 Linkerpagina 

P.S. Alfons, hierbij zult gij den brief vinden

van den Eerw. Heer Onderpastoor van Eyseringen,

dei zijnen broeder; geïnterneerd in Holland (Kamp van Zeist.)

over den droevigen dood zijns Broeders,

geestelijke wilt inlichten. Gelief dien brief

dadelijk hvegzenden : ziehier het adres

Alfons De Geest

1 Grenadier 5/3 barak 4

Zeist


 Rechterpagina 

Eyseringen 4 Augustus 1916

 in potlood  Ontvangen de 15 Oogst 1916

Beste Broeder Alfons,


Met groot genoegen heb ik Uwe verplaatsing

van Soltau naar Gottingen vernomen, want naar

men zegt, levert zij alle voordelen op. U zult misschien

reeds ondervonden hebben dat ik de toelating

gevraagd heb, U naar Zwitserland te zenden : indien

hierop gunstig geantwoord wordt, zal ik U daar

komen een bezoek brengen. - Intusschen vraag ik

mij af of de op Uw oud adres verzondene pakken

in Gottingen aanlanden : ziehier welke pakken:

18 Juli 2 pakken van 6 fr. ieder langs Holland

waarvan een bestemd was voor Uwe makker teekenaar;

28 Juli een pak waarin bitteren en koffie

cacao - 2 doozen mel - 2 doozen paling - erwten.

Indien U het een of ander verlangt, dat van hier

niet mag verzonden worden, vraag het gerust aan

nicht Maria die nu in het bezit is van vijftig frank om

eten naar U te verzenden. (suiker, brood en vleesch

mag van hier niet weggezonden worden). U zult

nochtans opmerken dat in het pak van 28 Juli

een filet d'Anvers ligt; hoe komt het ? eene goede

Duitsche Zuster, genaamd Zuster Theodora uit

het klooster van "Paridaens" te Leuven heeftTranscription history
 • May 25, 2018 19:31:18 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  P.S. Alfons, hierbij zult gij den brief vinden

  van den Eerw. Heer Onderpastoor van Eyseringen,

  dei zijnen broeder; geïnterneerd in Holland (Kamp van Zeist.)

  over den droevigen dood zijns Broeders,

  geestelijke wilt inlichten. Gelief dien brief

  dadelijk hvegzenden : ziehier het adres

  Alfons De Geest

  1 Grenadier 5/3 barak 4

  Zeist


   Rechterpagina 

  Eyseringen 4 Augustus 1916

   in potlood  Ontvangen de 15 Oogst 1916

  Beste Broeder Alfons,


  Met groot genoegen heb ik Uwe verplaatsing

  van Soltau naar Gottingen vernomen, want naar

  men zegt, levert zij alle voordelen op. U zult misschien

  reeds ondervonden hebben dat ik de toelating

  gevraagd heb, U naar Zwitserland te zenden : indien

  hierop gunstig geantwoord wordt, zal ik U daar

  komen een bezoek brengen. - Intusschen vraag ik

  mij af of de op Uw oud adres verzondene pakken

  in Gottingen aanlanden : ziehier welke pakken:

  18 Juli 2 pakken van 6 fr. ieder langs Holland

  waarvan een bestemd was voor Uwe makker teekenaar;

  28 Juli een pak waarin bitteren en koffie

  cacao - 2 doozen mel - 2 doozen paling - erwten.

  Indien U het een of ander verlangt, dat van hier

  niet mag verzonden worden, vraag het gerust aan

  nicht Maria die nu in het bezit is van vijftig frank om

  eten naar U te verzenden. (suiker, brood en vleesch

  mag van hier niet weggezonden worden). U zult

  nochtans opmerken dat in het pak van 28 Juli

  een filet d'Anvers ligt; hoe komt het ? eene goede

  Duitsche Zuster, genaamd Zuster Theodora uit

  het klooster van "Paridaens" te Leuven heeft


 • May 25, 2018 19:25:49 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  P.S. Alfons, hierbij zult gij den brief vinden

  van den Eerw. Heer Onderpastoor van Eyseringen,

  dei zijnen broeder; geïnterneerd in Holland (Kamp van Zeist.)

  over den droevigen dood zijns Broeders,

  geestelijke wilt inlichten. Gelief dien brief

  dadelijk hvegzenden : ziehier het adres

  Alfons De Geest

  1 Grenadier 5/3 barak 4

  Zeist


   Rechterpagina 

  Eyseringen 4 Augustus 1916

   in potlood  Ontvangen de 15 Oogst 1916

  Beste Broeder Alfons,


  Met groot genoegen heb ik Uwe verplaatsing

  van Soltau naar Gottingen vernomen, want naar

  men zegt, levert zij alle voordelen op. U zult misschien

  reeds ondervonden hebben dat ik de toelating

  gevraagd heb, U naar Zwitserland te zenden : indien

  hierop gunstig geantwoord wordt, zal ik U daar

  komen een bezoek brengen. - Intusschen vraag ik

  mij af of de op Uw oud adres verzondene pakken

  in Gottingen aanlanden : ziehier welke pakken:
 • May 25, 2018 19:19:15 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  P.S. Alfons, hierbij zult gij den brief vinden

  van den Eerw. Heer Onderpastoor van Eyseringen,

  dei zijnen broeder; geïnterneerd in Holland

  over den droevigen dood


Description

Save description
 • 51.54063629519817||9.92569990000004||

  Göttingen

 • 52.0890652427948||5.2359110816406655||

  Zeist

 • 53.01539||9.874279999999999||

  POW Camp, Soltau

  ||1
Location(s)
 • Story location POW Camp, Soltau
 • Document location Göttingen
 • Additional document location Zeist


ID
6271 / 150890
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
De heer Achiel Vanden Schrieck
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Nederlands

 • Western Front

 • Home Front
 • Prisoners of WarNotes and questions

Login to leave a note