Pakketje brieven en postkaarten van 1916, item 75

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Linkerpagina 

de bergen van waarop men allerlei schone landschappen te zien krijgt.

Ik heb eene kaart ontvangen van Karel Van de Sande van Haecht, gedagteekend

van 16 Juli laatst. Hij schrijft mij onder andere, hetgeen mij verwondert

heeft, dat er onroerende goederen verkocht zijn aan onverwachte prijzen.

Dat zou dus doen veronderstellen dat in plaats van te dalen de waarde

der onroerende goederen nog verhoogt. Zegt aan Karel dat, zoo er niets in

den weg komt, ik hem aanstaanden Zondag zal schrijven. Hier mag men alle

Zondagen eene kaart schrijven en den 1ste en 15den van iedere maand eenen brief.

Terwijl ik het vorige aan 't schrijven ben, brengt de briefdrager mij de kaart

van Leonard van 18 Juli laatst. Ik bedank hem hartelijk voor de oplettendheid

dewelke hij betuigd heeft tegenover mijnen vriend teekenaar Aisnie Verschooren.

Deze ongelukkiglijk, staande aangeduid als waal, heeft mij niet naar Göttingen

mogen vergezellen. Dat pak zal hem veel genoegen doen want zijne

ouders wonende te Luigne, bij Moeskroen, te dichtbij het front, kunnen niet

zooveel sturen als ze wel zouden verlangen. Ik ben zeer verre van te denken,

Leonard, dat U zoudt ophouden mij eten op te sturen; ik ken U daarvoor

te goed. Maar onthoudt U nochtans wel, beminde broeders en zuster, ooit iets

te doen dat boven uwe macht is want moest ik zulks later vernemen, zou

het u kunnen scheef zitten. In afwachting van nieuws en hopende

dat deze U in de beste gezondheid zal vinden, bied ik U, aan al de familieleden,

de Eerw. Moeder Overste en zusters en andere goede kennissen,

mijne beste groeten. Uw broeder die eene uitmuntende gezondheid

geniet en U geenen minuut van den dag vergeet. Alfons


 Rechterpagina 

Göttingen den 1 Oogst 1916


Zeer beminde broeders en zuster.

Ik heb uwen brief van 13 Juli inhoudende acht bladzijden in goeden staat

ontvangen. Ik was zeer tevreden een juist gedacht te hebben kunnen vormen

over de schade die wij geleden hebben. Nu begrijp ik dat Louise veel werk

moet gehad hebben om alles terug in orde te brengen gelijk vroeger bijzonder

voor wat het lijnwaad betreft. Ik breng hulde aan U allen voor de goede

zorgen die U hebt verleend om alles zooveel mogelijk terug op zijne plaats te

brengen. U verlangt zoo vurig, schreeft U in uwe voorgaande brieven, dat ik

terug bij U 't huis weze; ik vraag niet beter, beste broeders en zuster, dan bij U

zoo gauw mogelijk terug te zijn. Ik geloof toch dat er kans is voor dees jaar.

Ik heb met groot genoegen vernomen dat mijn brief van 17 Juni grooten indruk

heeft gemaakt op Theodoor. Door de korte beschrijving die U geeft over

Melanie De Goede, kan ik mij goed voorstellen wat voor een meisje dat is. Dat

Theodoor zich maar niet laat verblinden door haren rijkdom! Dat hij vooral

zie naar haar karakter!

Indien ik U verboden heb nog een woord te schrijven over Marguerite van Qwerbs,

dan was het omdat ik voorzag hetgeen reeds nu gebeurd is: Onkel Alfons heeft

alles bijgelegd. Laat ons nooit dezen goeden raad vergeten: "Bekommert U

nooit met den twist die ontstaat in andermans huishouden, want op 't laatste

van de markt staat ge alleen." Dat wilt niet zeggen dat ik goedkeur al

Transcription saved

 Linkerpagina 

de bergen van waarop men allerlei schone landschappen te zien krijgt.

Ik heb eene kaart ontvangen van Karel Van de Sande van Haecht, gedagteekend

van 16 Juli laatst. Hij schrijft mij onder andere, hetgeen mij verwondert

heeft, dat er onroerende goederen verkocht zijn aan onverwachte prijzen.

Dat zou dus doen veronderstellen dat in plaats van te dalen de waarde

der onroerende goederen nog verhoogt. Zegt aan Karel dat, zoo er niets in

den weg komt, ik hem aanstaanden Zondag zal schrijven. Hier mag men alle

Zondagen eene kaart schrijven en den 1ste en 15den van iedere maand eenen brief.

Terwijl ik het vorige aan 't schrijven ben, brengt de briefdrager mij de kaart

van Leonard van 18 Juli laatst. Ik bedank hem hartelijk voor de oplettendheid

dewelke hij betuigd heeft tegenover mijnen vriend teekenaar Aisnie Verschooren.

Deze ongelukkiglijk, staande aangeduid als waal, heeft mij niet naar Göttingen

mogen vergezellen. Dat pak zal hem veel genoegen doen want zijne

ouders wonende te Luigne, bij Moeskroen, te dichtbij het front, kunnen niet

zooveel sturen als ze wel zouden verlangen. Ik ben zeer verre van te denken,

Leonard, dat U zoudt ophouden mij eten op te sturen; ik ken U daarvoor

te goed. Maar onthoudt U nochtans wel, beminde broeders en zuster, ooit iets

te doen dat boven uwe macht is want moest ik zulks later vernemen, zou

het u kunnen scheef zitten. In afwachting van nieuws en hopende

dat deze U in de beste gezondheid zal vinden, bied ik U, aan al de familieleden,

de Eerw. Moeder Overste en zusters en andere goede kennissen,

mijne beste groeten. Uw broeder die eene uitmuntende gezondheid

geniet en U geenen minuut van den dag vergeet. Alfons


 Rechterpagina 

Göttingen den 1 Oogst 1916


Zeer beminde broeders en zuster.

Ik heb uwen brief van 13 Juli inhoudende acht bladzijden in goeden staat

ontvangen. Ik was zeer tevreden een juist gedacht te hebben kunnen vormen

over de schade die wij geleden hebben. Nu begrijp ik dat Louise veel werk

moet gehad hebben om alles terug in orde te brengen gelijk vroeger bijzonder

voor wat het lijnwaad betreft. Ik breng hulde aan U allen voor de goede

zorgen die U hebt verleend om alles zooveel mogelijk terug op zijne plaats te

brengen. U verlangt zoo vurig, schreeft U in uwe voorgaande brieven, dat ik

terug bij U 't huis weze; ik vraag niet beter, beste broeders en zuster, dan bij U

zoo gauw mogelijk terug te zijn. Ik geloof toch dat er kans is voor dees jaar.

Ik heb met groot genoegen vernomen dat mijn brief van 17 Juni grooten indruk

heeft gemaakt op Theodoor. Door de korte beschrijving die U geeft over

Melanie De Goede, kan ik mij goed voorstellen wat voor een meisje dat is. Dat

Theodoor zich maar niet laat verblinden door haren rijkdom! Dat hij vooral

zie naar haar karakter!

Indien ik U verboden heb nog een woord te schrijven over Marguerite van Qwerbs,

dan was het omdat ik voorzag hetgeen reeds nu gebeurd is: Onkel Alfons heeft

alles bijgelegd. Laat ons nooit dezen goeden raad vergeten: "Bekommert U

nooit met den twist die ontstaat in andermans huishouden, want op 't laatste

van de markt staat ge alleen." Dat wilt niet zeggen dat ik goedkeur al


Transcription history
 • May 21, 2018 22:52:37 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  de bergen van waarop men allerlei schone landschappen te zien krijgt.

  Ik heb eene kaart ontvangen van Karel Van de Sande van Haecht, gedagteekend

  van 16 Juli laatst. Hij schrijft mij onder andere, hetgeen mij verwondert

  heeft, dat er onroerende goederen verkocht zijn aan onverwachte prijzen.

  Dat zou dus doen veronderstellen dat in plaats van te dalen de waarde

  der onroerende goederen nog verhoogt. Zegt aan Karel dat, zoo er niets in

  den weg komt, ik hem aanstaanden Zondag zal schrijven. Hier mag men alle

  Zondagen eene kaart schrijven en den 1ste en 15den van iedere maand eenen brief.

  Terwijl ik het vorige aan 't schrijven ben, brengt de briefdrager mij de kaart

  van Leonard van 18 Juli laatst. Ik bedank hem hartelijk voor de oplettendheid

  dewelke hij betuigd heeft tegenover mijnen vriend teekenaar Aisnie Verschooren.

  Deze ongelukkiglijk, staande aangeduid als waal, heeft mij niet naar Göttingen

  mogen vergezellen. Dat pak zal hem veel genoegen doen want zijne

  ouders wonende te Luigne, bij Moeskroen, te dichtbij het front, kunnen niet

  zooveel sturen als ze wel zouden verlangen. Ik ben zeer verre van te denken,

  Leonard, dat U zoudt ophouden mij eten op te sturen; ik ken U daarvoor

  te goed. Maar onthoudt U nochtans wel, beminde broeders en zuster, ooit iets

  te doen dat boven uwe macht is want moest ik zulks later vernemen, zou

  het u kunnen scheef zitten. In afwachting van nieuws en hopende

  dat deze U in de beste gezondheid zal vinden, bied ik U, aan al de familieleden,

  de Eerw. Moeder Overste en zusters en andere goede kennissen,

  mijne beste groeten. Uw broeder die eene uitmuntende gezondheid

  geniet en U geenen minuut van den dag vergeet. Alfons


   Rechterpagina 

  Göttingen den 1 Oogst 1916


  Zeer beminde broeders en zuster.

  Ik heb uwen brief van 13 Juli inhoudende acht bladzijden in goeden staat

  ontvangen. Ik was zeer tevreden een juist gedacht te hebben kunnen vormen

  over de schade die wij geleden hebben. Nu begrijp ik dat Louise veel werk

  moet gehad hebben om alles terug in orde te brengen gelijk vroeger bijzonder

  voor wat het lijnwaad betreft. Ik breng hulde aan U allen voor de goede

  zorgen die U hebt verleend om alles zooveel mogelijk terug op zijne plaats te

  brengen. U verlangt zoo vurig, schreeft U in uwe voorgaande brieven, dat ik

  terug bij U 't huis weze; ik vraag niet beter, beste broeders en zuster, dan bij U

  zoo gauw mogelijk terug te zijn. Ik geloof toch dat er kans is voor dees jaar.

  Ik heb met groot genoegen vernomen dat mijn brief van 17 Juni grooten indruk

  heeft gemaakt op Theodoor. Door de korte beschrijving die U geeft over

  Melanie De Goede, kan ik mij goed voorstellen wat voor een meisje dat is. Dat

  Theodoor zich maar niet laat verblinden door haren rijkdom! Dat hij vooral

  zie naar haar karakter!

  Indien ik U verboden heb nog een woord te schrijven over Marguerite van Qwerbs,

  dan was het omdat ik voorzag hetgeen reeds nu gebeurd is: Onkel Alfons heeft

  alles bijgelegd. Laat ons nooit dezen goeden raad vergeten: "Bekommert U

  nooit met den twist die ontstaat in andermans huishouden, want op 't laatste

  van de markt staat ge alleen." Dat wilt niet zeggen dat ik goedkeur al

 • May 21, 2018 22:49:06 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  de bergen van waarop men allerlei schone landschappen te zien krijgt.

  Ik heb eene kaart ontvangen van Karel Van de Sande van Haecht, gedagteekend

  van 16 Juli laatst. Hij schrijft mij onder andere, hetgeen mij verwondert

  heeft, dat er onroerende goederen verkocht zijn aan onverwachte prijzen.

  Dat zou dus doen veronderstellen dat in plaats van te dalen de waarde

  der onroerende goederen nog verhoogt. Zegt aan Karel dat, zoo er niets in

  den weg komt, ik hem aanstaanden Zondag zal schrijven. Hier mag men alle

  Zondagen eene kaart schrijven en den 1ste en 15den van iedere maand eenen brief.

  Terwijl ik het vorige aan 't schrijven ben, brengt de briefdrager mij de kaart

  van Leonard van 18 Juli laatst. Ik bedank hem hartelijk voor de oplettendheid

  dewelke hij betuigd heeft tegenover mijnen vriend teekenaar Aisnie Verschooren.

  Deze ongelukkiglijk, staande aangeduid als waal, heeft mij niet naar Göttingen

  mogen vergezellen. Dat pak zal hem veel genoegen doen want zijne

  ouders wonende te Luigne, bij Moeskroen, te dichtbij het front, kunnen niet

  zooveel sturen als ze wel zouden verlangen. Ik ben zeer verre van te denken,

  Leonard, dat U zoudt ophouden mij eten op te sturen; ik ken U daarvoor

  te goed. Maar onthoudt U nochtans wel, beminde broeders en zuster, ooit iets

  te doen dat boven uwe macht is want moest ik zulks later vernemen, zou

  het u kunnen scheef zitten. In afwachting van nieuws en hopende

  dat deze U in de beste gezondheid zal vinden, bied ik U, aan al de familieleden,

  de Eerw. Moeder Overste en zusters en andere goede kennissen,

  mijne beste groeten. Uw broeder die eene uitmuntende gezondheid

  geniet en U geenen minuut van den dag vergeet. Alfons


   Rechterpagina 

  Göttingen den 1 Oogst 1916


  Zeer beminde broeders en zuster.

  Ik heb uwen brief van 13 Juli inhoudende acht bladzijden in goeden staat

  ontvangen. Ik was zeer tevreden een juist gedacht te hebben kunnen vormen

  over de schade die wij geleden hebben. Nu begrijp ik dat Louise veel werk

  moet gehad hebben om alles terug in orde te brengen gelijk vroeger bijzonder

  voor wat het lijnwaad betreft. Ik breng hulde aan U allen voor de goede

  zorgen die U hebt verleend om alles zooveel mogelijk terug op zijne plaats te

  brengen. U verlangt zoo vurig, schreeft U in uwe voorgaande brieven, dat ik

  terug bij U 't huis weze; ik vraag niet beter, beste broeders en zuster, dan bij U

  zoo gauw mogelijk terug te zijn. Ik geloof toch dat er kans is voor dees jaar.

  Ik heb met groot genoegen vernomen dat mijn brief van 17 Juni grooten indruk

  heeft gemaakt op Theodoor. Door de korte beschrijving die U geeft over


 • May 21, 2018 22:43:00 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  de bergen van waarop men allerlei schone landschappen te zien krijgt.

  Ik heb eene kaart ontvangen van Karel Van de Sande van Haecht, gedagteekend

  van 16 Juli laatst. Hij schrijft mij onder andere, hetgeen mij verwondert

  heeft, dat er onroerende goederen verkocht zijn aan onverwachte prijzen.

  Dat zou dus doen veronderstellen dat in plaats van te dalen de waarde

  der onroerende goederen nog verhoogt. Zegt aan Karel dat, zoo er niets in

  den weg komt, ik hem aanstaanden Zondag zal schrijven. Hier mag men alle

  Zondagen eene kaart schrijven en den 1ste en 15den van iedere maand eenen brief.

  Terwijl ik het vorige aan 't schrijven ben, brengt de briefdrager mij de kaart

  van Leonard van 18 Juli laatst. Ik bedank hem hartelijk voor de oplettendheid

  dewelke hij betuigd heeft tegenover mijnen vriend teekenaar Aisnie Verschooren.

  Deze ongelukkiglijk, staande aangeduid als waal, heeft mij niet naar Göttingen

  mogen vergezellen. Dat pak zal hem veel genoegen doen want zijne

  ouders wonende te Luigne, bij Moeskroen, te dichtbij het front, kunnen niet

  zooveel sturen als ze wel zouden verlangen. Ik ben zeer verre van te denken,

  Leonard, dat U zoudt ophouden mij eten op te sturen; ik ken U daarvoor

  te goed. Maar onthoudt U nochtans wel, beminde broeders en zuster, ooit iets

  te doen dat boven uwe macht is want moest ik zulks later vernemen, zou

  het u kunnen scheef zitten. In afwachting van nieuws en hopende

  dat deze U in de beste gezondheid zal vinden, bied ik U, aan al de familieleden,

  de Eerw. Moeder Overste en zusters en andere goede kennissen,

  mijne beste groeten. Uw broeder die eene uitmuntende gezondheid

  geniet en U geenen minuut van den dag vergeet. Alfons


 • May 21, 2018 22:42:47 Wolfgang Dekeyser

  de bergen van waarop men allerlei schone landschappen te zien krijgt.

  Ik heb eene kaart ontvangen van Karel Van de Sande van Haecht, gedagteekend

  van 16 Juli laatst. Hij schrijft mij onder andere, hetgeen mij verwondert

  heeft, dat er onroerende goederen verkocht zijn aan onverwachte prijzen.

  Dat zou dus doen veronderstellen dat in plaats van te dalen de waarde

  der onroerende goederen nog verhoogt. Zegt aan Karel dat, zoo er niets in

  den weg komt, ik hem aanstaanden Zondag zal schrijven. Hier mag men alle

  Zondagen eene kaart schrijven en den 1ste en 15den van iedere maand eenen brief.

  Terwijl ik het vorige aan 't schrijven ben, brengt de briefdrager mij de kaart

  van Leonard van 18 Juli laatst. Ik bedank hem hartelijk voor de oplettendheid

  dewelke hij betuigd heeft tegenover mijnen vriend teekenaar Aisnie Verschooren.

  Deze ongelukkiglijk, staande aangeduid als waal, heeft mij niet naar Göttingen

  mogen vergezellen. Dat pak zal hem veel genoegen doen want zijne

  ouders wonende te Luigne, bij Moeskroen, te dichtbij het front, kunnen niet

  zooveel sturen als ze wel zouden verlangen. Ik ben zeer verre van te denken,

  Leonard, dat U zoudt ophouden mij eten op te sturen; ik ken U daarvoor

  te goed. Maar onthoudt U nochtans wel, beminde broeders en zuster, ooit iets

  te doen dat boven uwe macht is want moest ik zulks later vernemen, zou

  het u kunnen scheef zitten. In afwachting van nieuws en hopende

  dat deze U in de beste gezondheid zal vinden, bied ik U, aan al de familieleden,

  de Eerw. Moeder Overste en zusters en andere goede kennissen,

  mijne beste groeten. Uw broeder die eene uitmuntende gezondheid

  geniet en U geenen minuut van den dag vergeet. Alfons


 • May 21, 2018 22:39:29 Wolfgang Dekeyser

  de bergen van waarop men allerlei schone landschappen te zien krijgt.

  Ik heb eene kaart ontvangen van Karel Van de Sande van Haecht, gedagteekend

  van 16 Juli laatst. Hij schrijft mij onder andere, hetgeen mij verwondert

  heeft, dat er onroerende goederen verkocht zijn aan onverwachte prijzen.

  Dat zou dus doen veronderstellen dat in plaats van te dalen de waarde

  der onroerende goederen nog verhoogt. Zegt aan Karel dat, zoo er niets in

  den weg komt, ik hem aanstaanden Zondag zal schrijven. Hier mag men alle

  Zondagen eene kaart schrijven en den 1ste en 15den van iedere maand eenen brief.

  Terwijl ik het vorige aan 't schrijven ben, brengt de briefdrager mij de kaart

  van Leonard van 18 Juli laatst. Ik bedank hem hartelijk voor de oplettendheid

  dewelke hij betuigd heeft tegenover mijnen vriend teekenaar Aisnie Verschooren.

  Deze ongelukkiglijk, staande aangeduid als waal, heeft mij niet naar Göttingen

  mogen vergezellen. Dat pak zal hem veel genoegen doen want zijne

  ouders wonende te Luigne, bij Moeskroen, te dichtbij het front, kunnen niet


Description

Save description
 • 53.01539||9.874279999999999||

  POW Camp, Soltau

  ||1
Location(s)
 • Story location POW Camp, Soltau
Login and add location


ID
6271 / 150888
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
De heer Achiel Vanden Schrieck
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Home Front
 • Prisoners of War

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note