Pakketje brieven en postkaarten van 1916, item 73

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Linkerpagina 

vraagd het in mijne pakken te steken, moogt U ook nog rijst,  ... 

of iets wat anders om pap te maken er in steken; de eiërs zijn ook altijd zeer welkom.

Leonard schreeft mij laatst in een P.S. dat hij de twee groote protretten

ontvangen hadt; hij stelt zich tevreden met te zeggen dat ze

welkom waren, maar dat is alles. Hij zegt nog niet of dat ze goed

gemaakt zijn of niet, ik zou het nochtans geerne weten want ze zijn

gemaakt door mijnen makker waarmede ik meer dan een jaar in huishoud

ben. Het is een oude leerling van de St. Lucasschool van

Doornik en woonachtig te Moeskroen.

Wanneer zal ik nog eens eenen brief ontvangen van Louise? Zou zij somtijds

ook al zoo ver zijn als Theodoor dat zij geenen tijd vindt om aan mij te

denken? En Jefke met zijne konijnen heeft hij ook geene uur aan hem om zijne

gevoelens tegenover den hedendaagschen toestand uit te drukken? Van Theodoor wil

ik niet spreken, deze zou kunnen redens vinden waarom hij belet is. God weet het,

beste broeders en zuster, wat ik op dit uur zou geweest zijn had de oorlog niet uitgebroken.

Ik geloof niet, 't is alsof ik het gevoel, dat ik het groot geluk nog zou gehad

hebben van jongman te zijn. Nu wat anders; Is de Kameroun reeds getrouwd?

Zoo ja, hoe maakt hij het. En zijne moder en zusters? Er komt nog dikwijls in

mijn geheugen mijn vroeger leven en in 't bijzonder hetgeen plaats gehad heeft

op het feest van de 1ste Mis van Leonard. _ Om te eindigen zet ik U vurig aan, beste

broeders en zuster, mij nog dikwijler te schrijven en bied ik U allen mijne beste groeten,

gelieft deze mede te deelen aan al de familieleden, de Eerw Moeder Overste en zuster,

Mme Loos en andere goede kennissen van Wespelaar en omstreken.

Uw toegenegen broeder die dagelijks aan U denkt Alfons


 Rechterpagina 

Soltau den 1 Juli 1916.

Zeer beminde broeders en zuster.

Ik heb den brief van Frans met dagteekening van 9 Juni laatst wel

ontvangen alsook den daarbij gevoegden doodsbrief van Zuster Bededicta

Jozef. Verleden Woensdag heb ik aan de Eerw. Moeder Overste en zusters

eene kaart geschreven om mijne innige deelneming in hunnen rouw mede te

deelen alsmede de verzekering Haar indachtig te zijn in mijne gebeden. Voor

't geval dat deze niet zou terhand gesteld worden, gelieft hun daarvan dien

inhoud te kenne te geven. Buiten de pakken waarvan ik U een ontvangstbewijs

gestuurd heb, heb ik in 't begin dezer week nog twee broodjes ontvangen

dewelke opgestuurd waren uit Zwitserland den 15 Juni laatstleden.

Het groot pak nr. 501121 is ook in mijn bezit, alles smaakt mij zeer goed. Ik

verneem met genoegen dat Louise mij gaat erwtjes en boontjes opsturen, alzoo zal

ik mij kunnen herinneren die zoete groenten waaraan ik zooveel hield en

die hier niet te zien zijn dan van tijd tot tijd in een pak van den eenen of anderen

gezel. Leonard zegt mij eene klacht in te dienen bij de overheid voor de niet toegekomene

kas cigaren "Bahia Honda"; men wint daar niets bij. Ik geloof dat

het voordeeliger zou zijn dat U de klacht indient aangezien U bewijs hebt dat U ze opgestuurd

hebt. Ik verneem ook met groot genoegen dat vanaf 15 Juni laatst

opnieuw alles moogt opsturen door bemiddeling van Holland of Zwitserland.

Leonard vraagt mij of ik nog regelmatig pakken ontvangt van

nicht Maria uit Holland. Om niet te antwoorden neen, zet ik U nochtans

aan daarop niet veel meer te tellen ingezien het overlijden van onze goede Tante

Transcription saved

 Linkerpagina 

vraagd het in mijne pakken te steken, moogt U ook nog rijst,  ... 

of iets wat anders om pap te maken er in steken; de eiërs zijn ook altijd zeer welkom.

Leonard schreeft mij laatst in een P.S. dat hij de twee groote protretten

ontvangen hadt; hij stelt zich tevreden met te zeggen dat ze

welkom waren, maar dat is alles. Hij zegt nog niet of dat ze goed

gemaakt zijn of niet, ik zou het nochtans geerne weten want ze zijn

gemaakt door mijnen makker waarmede ik meer dan een jaar in huishoud

ben. Het is een oude leerling van de St. Lucasschool van

Doornik en woonachtig te Moeskroen.

Wanneer zal ik nog eens eenen brief ontvangen van Louise? Zou zij somtijds

ook al zoo ver zijn als Theodoor dat zij geenen tijd vindt om aan mij te

denken? En Jefke met zijne konijnen heeft hij ook geene uur aan hem om zijne

gevoelens tegenover den hedendaagschen toestand uit te drukken? Van Theodoor wil

ik niet spreken, deze zou kunnen redens vinden waarom hij belet is. God weet het,

beste broeders en zuster, wat ik op dit uur zou geweest zijn had de oorlog niet uitgebroken.

Ik geloof niet, 't is alsof ik het gevoel, dat ik het groot geluk nog zou gehad

hebben van jongman te zijn. Nu wat anders; Is de Kameroun reeds getrouwd?

Zoo ja, hoe maakt hij het. En zijne moder en zusters? Er komt nog dikwijls in

mijn geheugen mijn vroeger leven en in 't bijzonder hetgeen plaats gehad heeft

op het feest van de 1ste Mis van Leonard. _ Om te eindigen zet ik U vurig aan, beste

broeders en zuster, mij nog dikwijler te schrijven en bied ik U allen mijne beste groeten,

gelieft deze mede te deelen aan al de familieleden, de Eerw Moeder Overste en zuster,

Mme Loos en andere goede kennissen van Wespelaar en omstreken.

Uw toegenegen broeder die dagelijks aan U denkt Alfons


 Rechterpagina 

Soltau den 1 Juli 1916.

Zeer beminde broeders en zuster.

Ik heb den brief van Frans met dagteekening van 9 Juni laatst wel

ontvangen alsook den daarbij gevoegden doodsbrief van Zuster Bededicta

Jozef. Verleden Woensdag heb ik aan de Eerw. Moeder Overste en zusters

eene kaart geschreven om mijne innige deelneming in hunnen rouw mede te

deelen alsmede de verzekering Haar indachtig te zijn in mijne gebeden. Voor

't geval dat deze niet zou terhand gesteld worden, gelieft hun daarvan dien

inhoud te kenne te geven. Buiten de pakken waarvan ik U een ontvangstbewijs

gestuurd heb, heb ik in 't begin dezer week nog twee broodjes ontvangen

dewelke opgestuurd waren uit Zwitserland den 15 Juni laatstleden.

Het groot pak nr. 501121 is ook in mijn bezit, alles smaakt mij zeer goed. Ik

verneem met genoegen dat Louise mij gaat erwtjes en boontjes opsturen, alzoo zal

ik mij kunnen herinneren die zoete groenten waaraan ik zooveel hield en

die hier niet te zien zijn dan van tijd tot tijd in een pak van den eenen of anderen

gezel. Leonard zegt mij eene klacht in te dienen bij de overheid voor de niet toegekomene

kas cigaren "Bahia Honda"; men wint daar niets bij. Ik geloof dat

het voordeeliger zou zijn dat U de klacht indient aangezien U bewijs hebt dat U ze opgestuurd

hebt. Ik verneem ook met groot genoegen dat vanaf 15 Juni laatst

opnieuw alles moogt opsturen door bemiddeling van Holland of Zwitserland.

Leonard vraagt mij of ik nog regelmatig pakken ontvangt van

nicht Maria uit Holland. Om niet te antwoorden neen, zet ik U nochtans

aan daarop niet veel meer te tellen ingezien het overlijden van onze goede Tante


Transcription history
 • May 21, 2018 22:16:22 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  vraagd het in mijne pakken te steken, moogt U ook nog rijst,  ... 

  of iets wat anders om pap te maken er in steken; de eiërs zijn ook altijd zeer welkom.

  Leonard schreeft mij laatst in een P.S. dat hij de twee groote protretten

  ontvangen hadt; hij stelt zich tevreden met te zeggen dat ze

  welkom waren, maar dat is alles. Hij zegt nog niet of dat ze goed

  gemaakt zijn of niet, ik zou het nochtans geerne weten want ze zijn

  gemaakt door mijnen makker waarmede ik meer dan een jaar in huishoud

  ben. Het is een oude leerling van de St. Lucasschool van

  Doornik en woonachtig te Moeskroen.

  Wanneer zal ik nog eens eenen brief ontvangen van Louise? Zou zij somtijds

  ook al zoo ver zijn als Theodoor dat zij geenen tijd vindt om aan mij te

  denken? En Jefke met zijne konijnen heeft hij ook geene uur aan hem om zijne

  gevoelens tegenover den hedendaagschen toestand uit te drukken? Van Theodoor wil

  ik niet spreken, deze zou kunnen redens vinden waarom hij belet is. God weet het,

  beste broeders en zuster, wat ik op dit uur zou geweest zijn had de oorlog niet uitgebroken.

  Ik geloof niet, 't is alsof ik het gevoel, dat ik het groot geluk nog zou gehad

  hebben van jongman te zijn. Nu wat anders; Is de Kameroun reeds getrouwd?

  Zoo ja, hoe maakt hij het. En zijne moder en zusters? Er komt nog dikwijls in

  mijn geheugen mijn vroeger leven en in 't bijzonder hetgeen plaats gehad heeft

  op het feest van de 1ste Mis van Leonard. _ Om te eindigen zet ik U vurig aan, beste

  broeders en zuster, mij nog dikwijler te schrijven en bied ik U allen mijne beste groeten,

  gelieft deze mede te deelen aan al de familieleden, de Eerw Moeder Overste en zuster,

  Mme Loos en andere goede kennissen van Wespelaar en omstreken.

  Uw toegenegen broeder die dagelijks aan U denkt Alfons


   Rechterpagina 

  Soltau den 1 Juli 1916.

  Zeer beminde broeders en zuster.

  Ik heb den brief van Frans met dagteekening van 9 Juni laatst wel

  ontvangen alsook den daarbij gevoegden doodsbrief van Zuster Bededicta

  Jozef. Verleden Woensdag heb ik aan de Eerw. Moeder Overste en zusters

  eene kaart geschreven om mijne innige deelneming in hunnen rouw mede te

  deelen alsmede de verzekering Haar indachtig te zijn in mijne gebeden. Voor

  't geval dat deze niet zou terhand gesteld worden, gelieft hun daarvan dien

  inhoud te kenne te geven. Buiten de pakken waarvan ik U een ontvangstbewijs

  gestuurd heb, heb ik in 't begin dezer week nog twee broodjes ontvangen

  dewelke opgestuurd waren uit Zwitserland den 15 Juni laatstleden.

  Het groot pak nr. 501121 is ook in mijn bezit, alles smaakt mij zeer goed. Ik

  verneem met genoegen dat Louise mij gaat erwtjes en boontjes opsturen, alzoo zal

  ik mij kunnen herinneren die zoete groenten waaraan ik zooveel hield en

  die hier niet te zien zijn dan van tijd tot tijd in een pak van den eenen of anderen

  gezel. Leonard zegt mij eene klacht in te dienen bij de overheid voor de niet toegekomene

  kas cigaren "Bahia Honda"; men wint daar niets bij. Ik geloof dat

  het voordeeliger zou zijn dat U de klacht indient aangezien U bewijs hebt dat U ze opgestuurd

  hebt. Ik verneem ook met groot genoegen dat vanaf 15 Juni laatst

  opnieuw alles moogt opsturen door bemiddeling van Holland of Zwitserland.

  Leonard vraagt mij of ik nog regelmatig pakken ontvangt van

  nicht Maria uit Holland. Om niet te antwoorden neen, zet ik U nochtans

  aan daarop niet veel meer te tellen ingezien het overlijden van onze goede Tante

 • May 21, 2018 22:14:45 Wolfgang Dekeyser

  vraagd het in mijne pakken te steken, moogt U ook nog rijst,  ... 

  of iets wat anders om pap te maken er in steken; de eiërs zijn ook altijd zeer welkom.

  Leonard schreeft mij laatst in een P.S. dat hij de twee groote protretten

  ontvangen hadt; hij stelt zich tevreden met te zeggen dat ze

  welkom waren, maar dat is alles. Hij zegt nog niet of dat ze goed

  gemaakt zijn of niet, ik zou het nochtans geerne weten want ze zijn

  gemaakt door mijnen makker waarmede ik meer dan een jaar in huishoud

  ben. Het is een oude leerling van de St. Lucasschool van

  Doornik en woonachtig te Moeskroen.

  Wanneer zal ik nog eens eenen brief ontvangen van Louise? Zou zij somtijds

  ook al zoo ver zijn als Theodoor dat zij geenen tijd vindt om aan mij te

  denken? En Jefke met zijne konijnen heeft hij ook geene uur aan hem om zijne

  gevoelens tegenover den hedendaagschen toestand uit te drukken? Van Theodoor wil

  ik niet spreken, deze zou kunnen redens vinden waarom hij belet is. God weet het,

  beste broeders en zuster, wat ik op dit uur zou geweest zijn had de oorlog niet uitgebroken.

  Ik geloof niet, 't is alsof ik het gevoel, dat ik het groot geluk nog zou gehad

  hebben van jongman te zijn. Nu wat anders; Is de Kameroun reeds getrouwd?

  Zoo ja, hoe maakt hij het. En zijne moder en zusters? Er komt nog dikwijls in

  mijn geheugen mijn vroeger leven en in 't bijzonder hetgeen plaats gehad heeft

  op het feest van de 1ste Mis van Leonard. _ Om te eindigen zet ik U vurig aan, beste

  broeders en zuster, mij nog dikwijler te schrijven en bied ik U allen mijne beste groeten,

  gelieft deze mede te deelen aan al de familieleden, de Eerw Moeder Overste en zuster,

  Mme Loos en andere goede kennissen van Wespelaar en omstreken.

  Uw toegenegen broeder die dagelijks aan U denkt Alfons


  Soltau den 1 Juli 1916.

  Zeer beminde broeders en zuster.

  Ik heb den brief van Frans met dagteekening van 9 Juni laatst wel

  ontvangen alsook den daarbij gevoegden doodsbrief van Zuster Bededicta

  Jozef. Verleden Woensdag heb ik aan de Eerw. Moeder Overste en zusters

  eene kaart geschreven om mijne innige deelneming in hunnen rouw mede te

  deelen alsmede de verzekering Haar indachtig te zijn in mijne gebeden. Voor

  't geval dat deze niet zou terhand gesteld worden, gelieft hun daarvan dien

  inhoud te kenne te geven. Buiten de pakken waarvan ik U een ontvangstbewijs

  gestuurd heb, heb ik in 't begin dezer week nog twee broodjes ontvangen

  dewelke opgestuurd waren uit Zwitserland den 15 Juni laatstleden.

  Het groot pak nr. 501121 is ook in mijn bezit, alles smaakt mij zeer goed. Ik

  verneem met genoegen dat Louise mij gaat erwtjes en boontjes opsturen, alzoo zal

  ik mij kunnen herinneren die zoete groenten waaraan ik zooveel hield en

  die hier niet te zien zijn dan van tijd tot tijd in een pak van den eenen of anderen

  gezel. Leonard zegt mij eene klacht in te dienen bij de overheid voor de niet toegekomene

  kas cigaren "Bahia Honda"; men wint daar niets bij. Ik geloof dat

  het voordeeliger zou zijn dat U de klacht indient aangezien U bewijs hebt dat U ze opgestuurd

  hebt. Ik verneem ook met groot genoegen dat vanaf 15 Juni laatst

  opnieuw alles moogt opsturen door bemiddeling van Holland of Zwitserland.

  Leonard vraagt mij of ik nog regelmatig pakken ontvangt van

  nicht Maria uit Holland. Om niet te antwoorden neen, zet ik U nochtans

  aan daarop niet veel meer te tellen ingezien het overlijden van onze goede Tante


 • May 21, 2018 22:14:10 Wolfgang Dekeyser

  vraagd het in mijne pakken te steken, moogt U ook nog rijst,  ... 

  of iets wat anders om pap te maken er in steken; de eiërs zijn ook altijd zeer welkom.

  Leonard schreeft mij laatst in een P.S. dat hij de twee groote protretten

  ontvangen hadt; hij stelt zich tevreden met te zeggen dat ze

  welkom waren, maar dat is alles. Hij zegt nog niet of dat ze goed

  gemaakt zijn of niet, ik zou het nochtans geerne weten want ze zijn

  gemaakt door mijnen makker waarmede ik meer dan een jaar in huishoud

  ben. Het is een oude leerling van de St. Lucasschool van

  Doornik en woonachtig te Moeskroen.

  Wanneer zal ik nog eens eenen brief ontvangen van Louise? Zou zij somtijds

  ook al zoo ver zijn als Theodoor dat zij geenen tijd vindt om aan mij te

  denken? En Jefke met zijne konijnen heeft hij ook geene uur aan hem om zijne

  gevoelens tegenover den hedendaagschen toestand uit te drukken? Van Theodoor wil

  ik niet spreken, deze zou kunnen redens vinden waarom hij belet is. God weet het,

  beste broeders en zuster, wat ik op dit uur zou geweest zijn had de oorlog niet uitgebroken.

  Ik geloof niet, 't is alsof ik het gevoel, dat ik het groot geluk nog zou gehad

  hebben van jongman te zijn. Nu wat anders; Is de Kameroun reeds getrouwd?

  Zoo ja, hoe maakt hij het. En zijne moder en zusters? Er komt nog dikwijls in

  mijn geheugen mijn vroeger leven en in 't bijzonder hetgeen plaats gehad heeft

  op het feest van de 1ste Mis van Leonard. _ Om te eindigen zet ik U vurig aan, beste

  broeders en zuster, mij nog dikwijler te schrijven en bied ik U allen mijne beste groeten,

  gelieft deze mede te deelen aan al de familieleden, de Eerw Moeder Overste en zuster,

  Mme Loos en andere goede kennissen van Wespelaar en omstreken.

  Uw toegenegen broeder die dagelijks aan U denkt Alfons


  Soltau den 1 Juli 1916.

  Zeer beminde broeders en zuster.

  Ik heb den brief van Frans met dagteekening van 9 Juni laatst wel

  ontvangen alsook den daarbij gevoegden doodsbrief van Zuster Bededicta

  Jozef. Verleden Woensdag heb ik aan de Eerw. Moeder Overste en zusters

  eene kaart geschreven om mijne innige deelneming in hunnen rouw mede te

  deelen alsmede de verzekering Haar indachtig te zijn in mijne gebeden. Voor

  't geval dat deze niet zou terhand gesteld worden, gelieft hun daarvan dien

  inhoud te kenne te geven. Buiten de pakken waarvan ik U een ontvangstbewijs

  gestuurd heb, heb ik in 't begin dezer week nog twee broodjes ontvangen

  dewelke opgestuurd waren uit Zwitserland den 15 Juni laatstleden.

  Het groot pak nr. 501121 is ook in mijn bezit, alles smaakt mij zeer goed. Ik

  verneem met genoegen dat Louise mij gaat erwtjes en boontjes opsturen, alzoo zal

  ik mij kunnen herinneren die zoete groenten waaraan ik zooveel hield en

  die hier niet te zien zijn dan van tijd tot tijd in een pak van den eenen of anderen

  gezel. Leonard zegt mij eene klacht in te dienen bij de overheid voor de niet toegekomene

  kas cigaren "Bahia Honda"; men wint daar niets bij. Ik geloof dat

  het voordeeliger zou zijn dat U de klacht indient aangezien U bewijs hebt dat U ze opgestuurd

  hebt. Ik verneem ook met groot genoegen dat vanaf 15 Juni laatst

  opnieuw alles moogt opsturen door bemiddeling van Holland of Zwitserland.

  Leonard vraagt mij of ik nog regelmatig pakken ontvangt van

  nicht Maria uit Holland. Om niet te antwoorden neen, zet ik U nochtans


 • May 21, 2018 22:10:54 Wolfgang Dekeyser

  vraagd het in mijne pakken te steken, moogt U ook nog rijst,  ... 

  of iets wat anders om pap te maken er in steken; de eiërs zijn ook altijd zeer welkom.

  Leonard schreeft mij laatst in een P.S. dat hij de twee groote protretten

  ontvangen hadt; hij stelt zich tevreden met te zeggen dat ze

  welkom waren, maar dat is alles. Hij zegt nog niet of dat ze goed

  gemaakt zijn of niet, ik zou het nochtans geerne weten want ze zijn

  gemaakt door mijnen makker waarmede ik meer dan een jaar in huishoud

  ben. Het is een oude leerling van de St. Lucasschool van

  Doornik en woonachtig te Moeskroen.

  Wanneer zal ik nog eens eenen brief ontvangen van Louise? Zou zij somtijds

  ook al zoo ver zijn als Theodoor dat zij geenen tijd vindt om aan mij te

  denken? En Jefke met zijne konijnen heeft hij ook geene uur aan hem om zijne

  gevoelens tegenover den hedendaagschen toestand uit te drukken? Van Theodoor wil

  ik niet spreken, deze zou kunnen redens vinden waarom hij belet is. God weet het,

  beste broeders en zuster, wat ik op dit uur zou geweest zijn had de oorlog niet uitgebroken.

  Ik geloof niet, 't is alsof ik het gevoel, dat ik het groot geluk nog zou gehad

  hebben van jongman te zijn. Nu wat anders; Is de Kameroun reeds getrouwd?

  Zoo ja, hoe maakt hij het. En zijne moder en zusters? Er komt nog dikwijls in

  mijn geheugen mijn vroeger leven en in 't bijzonder hetgeen plaats gehad heeft

  op het feest van de 1ste Mis van Leonard. _ Om te eindigen zet ik U vurig aan, beste

  broeders en zuster, mij nog dikwijler te schrijven en bied ik U allen mijne beste groeten,

  gelieft deze mede te deelen aan al de familieleden, de Eerw Moeder Overste en zuster,

  Mme Loos en andere goede kennissen van Wespelaar en omstreken.

  Uw toegenegen broeder die dagelijks aan U denkt Alfons


  Soltau den 1 Juli 1916.

  Zeer beminde broeders en zuster.

  Ik heb den brief van Frans met dagteekening van 9 Juni laatst wel

  ontvangen alsook den daarbij gevoegden doodsbrief van Zuster Bededicta

  Jozef. Verleden Woensdag heb ik aan de Eerw. Moeder Overste en zusters

  eene kaart geschreven om mijne innige deelneming in hunnen rouw mede te

  deelen alsmede de verzekering Haar indachtig te zijn in mijne gebeden. Voor

  't geval dat deze niet zou terhand gesteld worden, gelieft hun daarvan dien

  inhoud te kenne te geven. Buiten de pakken waarvan ik U een ontvangstbewijs

  gestuurd heb, heb ik in 't begin dezer week nog twee broodjes ontvangen

  dewelke opgestuurd waren uit Zwitserland den 15 Juni laatstleden.

  Het groot pak nr. 501121 is ook in mijn bezit, alles smaakt mij zeer goed. Ik

  verneem met genoegen dat Louise mij gaat erwtjes en boontjes opsturen, alzoo zal

  ik mij kunnen herinneren die zoete groenten waaraan ik zooveel hield en

  die hier niet te zien zijn dan van tijd tot tijd in een pak van den eenen of anderen


 • May 21, 2018 22:09:18 Wolfgang Dekeyser

  vraagd het in mijne pakken te steken, moogt U ook nog rijst,  ... 

  of iets wat anders om pap te maken er in steken; de eiërs zijn ook altijd zeer welkom.

  Leonard schreeft mij laatst in een P.S. dat hij de twee groote protretten

  ontvangen hadt; hij stelt zich tevreden met te zeggen dat ze

  welkom waren, maar dat is alles. Hij zegt nog niet of dat ze goed

  gemaakt zijn of niet, ik zou het nochtans geerne weten want ze zijn

  gemaakt door mijnen makker waarmede ik meer dan een jaar in huishoud

  ben. Het is een oude leerling van de St. Lucasschool van

  Doornik en woonachtig te Moeskroen.

  Wanneer zal ik nog eens eenen brief ontvangen van Louise? Zou zij somtijds

  ook al zoo ver zijn als Theodoor dat zij geenen tijd vindt om aan mij te

  denken? En Jefke met zijne konijnen heeft hij ook geene uur aan hem om zijne

  gevoelens tegenover den hedendaagschen toestand uit te drukken? Van Theodoor wil

  ik niet spreken, deze zou kunnen redens vinden waarom hij belet is. God weet het,

  beste broeders en zuster, wat ik op dit uur zou geweest zijn had de oorlog niet uitgebroken.

  Ik geloof niet, 't is alsof ik het gevoel, dat ik het groot geluk nog zou gehad

  hebben van jongman te zijn. Nu wat anders; Is de Kameroun reeds getrouwd?

  Zoo ja, hoe maakt hij het. En zijne moder en zusters? Er komt nog dikwijls in

  mijn geheugen mijn vroeger leven en in 't bijzonder hetgeen plaats gehad heeft

  op het feest van de 1ste Mis van Leonard. _ Om te eindigen zet ik U vurig aan, beste

  broeders en zuster, mij nog dikwijler te schrijven en bied ik U allen mijne beste groeten,

  gelieft deze mede te deelen aan al de familieleden, de Eerw Moeder Overste en zuster,

  Mme Loos en andere goede kennissen van Wespelaar en omstreken.

  Uw toegenegen broeder die dagelijks aan U denkt Alfons


  Soltau den 1 Juli 1916.

  Zeer beminde broeders en zuster.

  Ik heb den brief van Frans met dagteekening van 9 Juni laatst wel

  ontvangen alsook den daarbij gevoegden doodsbrief van Zuster Bededicta

  Jozef. Verleden Woensdag heb ik aan de Eerw. Moeder Overste en zusters

  eene kaart geschreven om mijne innige deelneming in hunnen rouw mede te

  deelen alsmede de verzekering Haar indachtig te zijn in mijne gebeden. Voor

  't geval dat deze niet zou terhand gesteld worden, gelieft hun daarvan dien

  inhoud te kenne te geven. Buiten de pakken waarvan ik U een ontvangstbewijs

  gestuurd heb, heb ik in 't begin dezer week nog twee broodjes ontvangen

  dewelke opgestuurd waren uit Zwitserland den 15 Juni laatstleden.


 • May 21, 2018 21:52:47 Wolfgang Dekeyser

  vraagd het in mijne pakken te steken, moogt U ook nog rijst,  ... 

  of iets wat anders om pap te maken er in steken; de eiërs zijn ook altijd zeer welkom.

  Leonard schreeft mij laatst in een P.S. dat hij de twee groote protretten

  ontvangen hadt; hij stelt zich tevreden met te zeggen dat ze

  welkom waren, maar dat is alles. Hij zegt nog niet of dat ze goed

  gemaakt zijn of niet, ik zou het nochtans geerne weten want ze zijn

  gemaakt door mijnen makker waarmede ik meer dan een jaar in huishoud

  ben. Het is een oude leerling van de St. Lucasschool van

  Doornik en woonachtig te Moeskroen.

  Wanneer zal ik nog eens eenen brief ontvangen van Louise? Zou zij somtijds

  ook al zoo ver zijn als Theodoor dat zij geenen tijd vindt om aan mij te

  denken? En Jefke met zijne konijnen heeft hij ook geene uur aan hem om zijne

  gevoelens tegenover den hedendaagschen toestand uit te drukken? Van Theodoor wil

  ik niet spreken, deze zou kunnen redens vinden waarom hij belet is. God weet het,

  beste broeders en zuster, wat ik op dit uur zou geweest zijn had de oorlog niet uitgebroken.

  Ik geloof niet, 't is alsof ik het gevoel, dat ik het groot geluk nog zou gehad

  hebben van jongman te zijn. Nu wat anders; Is de Kameroun reeds getrouwd?

  Zoo ja, hoe maakt hij het. En zijne moder en zusters? Er komt nog dikwijls in

  mijn geheugen mijn vroeger leven en in 't bijzonder hetgeen plaats gehad heeft

  op het feest van de 1ste Mis van Leonard. _ Om te eindigen zet ik U vurig aan, beste

  broeders en zuster, mij nog dikwijler te schrijven en bied ik U allen mijne beste groeten,

  gelieft deze mede te deelen aan al de familieleden, de Eerw Moeder Overste en zuster,

  Mme Loos en andere goede kennissen van Wespelaar en omstreken.

  Uw toegenegen broeder die dagelijks aan U denkt Alfons


 • May 21, 2018 21:47:59 Wolfgang Dekeyser

  vraagd het in mijne pakken te steken, moogt U ook nog rijst,  ... 

  of iets wat anders om pap te maken er in steken; de eiërs zijn ook altijd zeer welkom.

  Leonard schreeft mij laatst in een P.S. dat hij de twee groote protretten

  ontvangen hadt; hij stelt zich tevreden met te zeggen dat ze

  welkom waren, maar dat is alles. Hij zegt nog niet of dat ze goed

  gemaakt zijn of niet, ik zou het nochtans geerne weten want ze zijn

  gemaakt door mijnen makker waarmede ik meer dan een jaar in huishoud

  ben. Het is een oude leerling van de St. Lucasschool van

  Doornik en woonachtig te Moeskroen.

  Wanneer zal ik nog eens eenen brief ontvangen van Louise? Zou zij somtijds

  ook al zoo ver zijn als Theodoor dat zij geenen tijd vindt om aan mij te

  denken? En Jefke met zijne konijnen heeft hij ook geene uur aan hem om zijne

  gevoelens tegenover den hedendaagschen toestand uit te drukken? Van Theodoor wil

  ik niet spreken, deze zou kunnen redens vinden waarom hij belet is. God weet het, • May 21, 2018 21:46:09 Wolfgang Dekeyser

  vraagd het in mijne pakken te steken, moogt U ook nog rijst,  ... 

  of iets wat anders om pap te maken er in steken; de eiërs zijn ook altijd zeer welkom.

  Leonard schreeft mij laatst in een P.S. dat hij de twee groote protretten

  ontvangen hadt; hij stelt zich tevreden met te zeggen dat ze

  welkom waren, maar dat is alles. Hij zegt nog niet of dat ze goed

  gemaakt zijn of niet, ik zou het nochtans geerne weten want ze zijn

  gemaakt door mijnen makker waarmede ik meer dan een jaar in huishoud

  ben. Het is een oude leerling van de St. Lucasschool van

  Doornik en woonachtig te Moeskroen.


Description

Save description
 • 50.95957509800809||4.639216135351603||

  Wespelaar

 • 53.01539||9.874279999999999||

  POW Camp, Soltau

  ||1
Location(s)
 • Story location POW Camp, Soltau
 • Document location Wespelaar
Login and add location


ID
6271 / 150885
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
De heer Achiel Vanden Schrieck
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Home Front
 • Prisoners of War

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note