Pakketje brieven en postkaarten van 1916, item 47

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

volgens de kwakkel va Leonard in zijnen brief van 17 Mei zou de oorlog maar twee

maanden meer duren _ Terwijl ik van Herent spreek denk ik juist aan het

volgende : Mijn goede gezel Raymond Noteris, neef van den notaris Noteris

van Sint-Jans-Molenbeek, heeft mij gelast U te vragen hoe de Eerwaarde Heer

Pastoor van Herent, zijn oom, door onze vijanden is doodgeschoten. Gelieft

mij desaangaande eenige inlichtingen te geven. _ Ik heb met groote vreugde

den brief van Frans van 21 Mei laatst met de 4 doodsbeeldekens en de twee zichtkaarten

onzer boerderij ontvangen. Eerst en vooral, indien het zoo is met Marguerite,

laat ons daarover zwijgen en doen alsof zij niet meer bestond. Indien de tegenwoordigheid

van Amand gans noodzakelijk was, gelieft niet te denken, beste broeders

en zuster, dat hij slecht heeft gedaan met er naartoe te gaan. Indien hij tegenovergesteld

had gedaan, had het huwelijk geen plaats gehad en zij zouden eenvoudig

bijeengewoond hebben zonder getrouwd te zijn, hetgeen nog slechter zou geweest

zijn. Ik heb hier in de week vernomen door mijnen vriend Alfons Walraet dat het

fabriek van Persoons opnieuw werkt, doet eens wel de komplimenten van mij aan

de Heeren Persoons. Heeft Louise mij niet eens geschreven dat ik eenen goeden dag

had van de familie Andrien ? In eenen mijner voorgaande brieven heb ik eenen goeden

dag doen wederdoen. Heeft Louise dit gedaan ? Ik laat mij toe desaangaande

te twijfelen aangezien ik nog geen bevestigend antwoord ontvangen heb.

Hopende dees jaar nog in uw midden te zijn, bied ik U, beste broeders en zuster,

mijne beste groeten en bid U deze te willen uit te drukken bij al de andere

familieleden, De Eerwaarde Moeder Overste en Zuster, Mevrouw Loos en alle ander goede

kennissen. Uw toegenegen broeder die U nooit zal vergeten

Alf Vanden Schrieck


 Rechterpagina 

Soltau den 3 Juni 1916

Beminde broeders en zuster

Ik heb verleden Maandag in antwoord op mijnen brief van 1 Mei twee

schoone brieven ontvangen van onze nichten Feremans uit Holland de

eene geschreven door Clementine en de andere door Maria met daarbij de

photo onzer dierbare afgestorvene moei op haar doodsbed. Zij bedanken

mij innig voor de oplettendheid die ik gehad heb met voor deze laatste

eene mis te hebben doen lezen. Zij is bezweken in de armen van Clementine, -

ongelukkiglijk in de afwezigheid van vier harer kinderen, - zonder de minste

pijn en traan. De geneesheer had gezegd dat zij maar eenebronchiet

had en dat, had zij niet moeten vluchten en de droefheden daarvan niet

moeten onderstaan, zij zou wederstaan hebben dank aan hare kloeke gesteltenis.

Gedurende de elf manden dat zij in Den Haag verbleven is, is zij niet eens

bedlegerig geweest, zij had altijd goeden eetlust, sliep goed en verloor geenen

minuut : zij naaide, breidde, las ofwel speelde met de kaarten, den domino

of het damespel. Zij lachte altijd gaarne, zij was waarlijk de jongste en

de aangenaamste van karakter, schrijft Clementine, van ons zes (Clementine,

Maria, Hubert, Clem en Alice en de afgestorvene) Zij is bedlegerig geweest vanaf

Palmenzondag en bediend op Witten Donderdag. Op Paasmaandag vroeg in den

morgend gaf zij zich over aan God met deze laatste woorden "Het is nog

verre" Zou zij den hemel bedoeld hebben ? Ziehier wat Clementine mij

schrijft aangaande den kleinen Jaak, den peter van Leonard: "Hij

is een schoon lief manneke met den ouderdom van twee jaren sedert 1 Mei.

Transcription saved

volgens de kwakkel va Leonard in zijnen brief van 17 Mei zou de oorlog maar twee

maanden meer duren _ Terwijl ik van Herent spreek denk ik juist aan het

volgende : Mijn goede gezel Raymond Noteris, neef van den notaris Noteris

van Sint-Jans-Molenbeek, heeft mij gelast U te vragen hoe de Eerwaarde Heer

Pastoor van Herent, zijn oom, door onze vijanden is doodgeschoten. Gelieft

mij desaangaande eenige inlichtingen te geven. _ Ik heb met groote vreugde

den brief van Frans van 21 Mei laatst met de 4 doodsbeeldekens en de twee zichtkaarten

onzer boerderij ontvangen. Eerst en vooral, indien het zoo is met Marguerite,

laat ons daarover zwijgen en doen alsof zij niet meer bestond. Indien de tegenwoordigheid

van Amand gans noodzakelijk was, gelieft niet te denken, beste broeders

en zuster, dat hij slecht heeft gedaan met er naartoe te gaan. Indien hij tegenovergesteld

had gedaan, had het huwelijk geen plaats gehad en zij zouden eenvoudig

bijeengewoond hebben zonder getrouwd te zijn, hetgeen nog slechter zou geweest

zijn. Ik heb hier in de week vernomen door mijnen vriend Alfons Walraet dat het

fabriek van Persoons opnieuw werkt, doet eens wel de komplimenten van mij aan

de Heeren Persoons. Heeft Louise mij niet eens geschreven dat ik eenen goeden dag

had van de familie Andrien ? In eenen mijner voorgaande brieven heb ik eenen goeden

dag doen wederdoen. Heeft Louise dit gedaan ? Ik laat mij toe desaangaande

te twijfelen aangezien ik nog geen bevestigend antwoord ontvangen heb.

Hopende dees jaar nog in uw midden te zijn, bied ik U, beste broeders en zuster,

mijne beste groeten en bid U deze te willen uit te drukken bij al de andere

familieleden, De Eerwaarde Moeder Overste en Zuster, Mevrouw Loos en alle ander goede

kennissen. Uw toegenegen broeder die U nooit zal vergeten

Alf Vanden Schrieck


 Rechterpagina 

Soltau den 3 Juni 1916

Beminde broeders en zuster

Ik heb verleden Maandag in antwoord op mijnen brief van 1 Mei twee

schoone brieven ontvangen van onze nichten Feremans uit Holland de

eene geschreven door Clementine en de andere door Maria met daarbij de

photo onzer dierbare afgestorvene moei op haar doodsbed. Zij bedanken

mij innig voor de oplettendheid die ik gehad heb met voor deze laatste

eene mis te hebben doen lezen. Zij is bezweken in de armen van Clementine, -

ongelukkiglijk in de afwezigheid van vier harer kinderen, - zonder de minste

pijn en traan. De geneesheer had gezegd dat zij maar eenebronchiet

had en dat, had zij niet moeten vluchten en de droefheden daarvan niet

moeten onderstaan, zij zou wederstaan hebben dank aan hare kloeke gesteltenis.

Gedurende de elf manden dat zij in Den Haag verbleven is, is zij niet eens

bedlegerig geweest, zij had altijd goeden eetlust, sliep goed en verloor geenen

minuut : zij naaide, breidde, las ofwel speelde met de kaarten, den domino

of het damespel. Zij lachte altijd gaarne, zij was waarlijk de jongste en

de aangenaamste van karakter, schrijft Clementine, van ons zes (Clementine,

Maria, Hubert, Clem en Alice en de afgestorvene) Zij is bedlegerig geweest vanaf

Palmenzondag en bediend op Witten Donderdag. Op Paasmaandag vroeg in den

morgend gaf zij zich over aan God met deze laatste woorden "Het is nog

verre" Zou zij den hemel bedoeld hebben ? Ziehier wat Clementine mij

schrijft aangaande den kleinen Jaak, den peter van Leonard: "Hij

is een schoon lief manneke met den ouderdom van twee jaren sedert 1 Mei.


Transcription history
 • May 8, 2018 20:29:51 Wolfgang Dekeyser

  volgens de kwakkel va Leonard in zijnen brief van 17 Mei zou de oorlog maar twee

  maanden meer duren _ Terwijl ik van Herent spreek denk ik juist aan het

  volgende : Mijn goede gezel Raymond Noteris, neef van den notaris Noteris

  van Sint-Jans-Molenbeek, heeft mij gelast U te vragen hoe de Eerwaarde Heer

  Pastoor van Herent, zijn oom, door onze vijanden is doodgeschoten. Gelieft

  mij desaangaande eenige inlichtingen te geven. _ Ik heb met groote vreugde

  den brief van Frans van 21 Mei laatst met de 4 doodsbeeldekens en de twee zichtkaarten

  onzer boerderij ontvangen. Eerst en vooral, indien het zoo is met Marguerite,

  laat ons daarover zwijgen en doen alsof zij niet meer bestond. Indien de tegenwoordigheid

  van Amand gans noodzakelijk was, gelieft niet te denken, beste broeders

  en zuster, dat hij slecht heeft gedaan met er naartoe te gaan. Indien hij tegenovergesteld

  had gedaan, had het huwelijk geen plaats gehad en zij zouden eenvoudig

  bijeengewoond hebben zonder getrouwd te zijn, hetgeen nog slechter zou geweest

  zijn. Ik heb hier in de week vernomen door mijnen vriend Alfons Walraet dat het

  fabriek van Persoons opnieuw werkt, doet eens wel de komplimenten van mij aan

  de Heeren Persoons. Heeft Louise mij niet eens geschreven dat ik eenen goeden dag

  had van de familie Andrien ? In eenen mijner voorgaande brieven heb ik eenen goeden

  dag doen wederdoen. Heeft Louise dit gedaan ? Ik laat mij toe desaangaande

  te twijfelen aangezien ik nog geen bevestigend antwoord ontvangen heb.

  Hopende dees jaar nog in uw midden te zijn, bied ik U, beste broeders en zuster,

  mijne beste groeten en bid U deze te willen uit te drukken bij al de andere

  familieleden, De Eerwaarde Moeder Overste en Zuster, Mevrouw Loos en alle ander goede

  kennissen. Uw toegenegen broeder die U nooit zal vergeten

  Alf Vanden Schrieck


   Rechterpagina 

  Soltau den 3 Juni 1916

  Beminde broeders en zuster

  Ik heb verleden Maandag in antwoord op mijnen brief van 1 Mei twee

  schoone brieven ontvangen van onze nichten Feremans uit Holland de

  eene geschreven door Clementine en de andere door Maria met daarbij de

  photo onzer dierbare afgestorvene moei op haar doodsbed. Zij bedanken

  mij innig voor de oplettendheid die ik gehad heb met voor deze laatste

  eene mis te hebben doen lezen. Zij is bezweken in de armen van Clementine, -

  ongelukkiglijk in de afwezigheid van vier harer kinderen, - zonder de minste

  pijn en traan. De geneesheer had gezegd dat zij maar eenebronchiet

  had en dat, had zij niet moeten vluchten en de droefheden daarvan niet

  moeten onderstaan, zij zou wederstaan hebben dank aan hare kloeke gesteltenis.

  Gedurende de elf manden dat zij in Den Haag verbleven is, is zij niet eens

  bedlegerig geweest, zij had altijd goeden eetlust, sliep goed en verloor geenen

  minuut : zij naaide, breidde, las ofwel speelde met de kaarten, den domino

  of het damespel. Zij lachte altijd gaarne, zij was waarlijk de jongste en

  de aangenaamste van karakter, schrijft Clementine, van ons zes (Clementine,

  Maria, Hubert, Clem en Alice en de afgestorvene) Zij is bedlegerig geweest vanaf

  Palmenzondag en bediend op Witten Donderdag. Op Paasmaandag vroeg in den

  morgend gaf zij zich over aan God met deze laatste woorden "Het is nog

  verre" Zou zij den hemel bedoeld hebben ? Ziehier wat Clementine mij

  schrijft aangaande den kleinen Jaak, den peter van Leonard: "Hij

  is een schoon lief manneke met den ouderdom van twee jaren sedert 1 Mei.

 • May 8, 2018 20:25:58 Wolfgang Dekeyser

  volgens de kwakkel va Leonard in zijnen brief van 17 Mei zou de oorlog maar twee

  maanden meer duren _ Terwijl ik van Herent spreek denk ik juist aan het

  volgende : Mijn goede gezel Raymond Noteris, neef van den notaris Noteris

  van Sint-Jans-Molenbeek, heeft mij gelast U te vragen hoe de Eerwaarde Heer

  Pastoor van Herent, zijn oom, door onze vijanden is doodgeschoten. Gelieft

  mij desaangaande eenige inlichtingen te geven. _ Ik heb met groote vreugde

  den brief van Frans van 21 Mei laatst met de 4 doodsbeeldekens en de twee zichtkaarten

  onzer boerderij ontvangen. Eerst en vooral, indien het zoo is met Marguerite,

  laat ons daarover zwijgen en doen alsof zij niet meer bestond. Indien de tegenwoordigheid

  van Amand gans noodzakelijk was, gelieft niet te denken, beste broeders

  en zuster, dat hij slecht heeft gedaan met er naartoe te gaan. Indien hij tegenovergesteld

  had gedaan, had het huwelijk geen plaats gehad en zij zouden eenvoudig

  bijeengewoond hebben zonder getrouwd te zijn, hetgeen nog slechter zou geweest

  zijn. Ik heb hier in de week vernomen door mijnen vriend Alfons Walraet dat het

  fabriek van Persoons opnieuw werkt, doet eens wel de komplimenten van mij aan

  de Heeren Persoons. Heeft Louise mij niet eens geschreven dat ik eenen goeden dag

  had van de familie Andrien ? In eenen mijner voorgaande brieven heb ik eenen goeden

  dag doen wederdoen. Heeft Louise dit gedaan ? Ik laat mij toe desaangaande

  te twijfelen aangezien ik nog geen bevestigend antwoord ontvangen heb.

  Hopende dees jaar nog in uw midden te zijn, bied ik U, beste broeders en zuster,

  mijne beste groeten en bid U deze te willen uit te drukken bij al de andere

  familieleden, De Eerwaarde Moeder Overste en Zuster, Mevrouw Loos en alle ander goede

  kennissen. Uw toegenegen broeder die U nooit zal vergeten

  Alf Vanden Schrieck


   Rechterpagina 

  Soltau den 3 Juni 1916

  Beminde broeders en zuster

  Ik heb verleden Maandag in antwoord op mijnen brief van 1 Mei twee

  schoone brieven ontvangen van onze nichten Feremans uit Holland de

  eene geschreven door Clementine en de andere door Maria met daarbij de

  photo onzer dierbare afgestorvene moei op haar doodsbed. Zij bedanken

  mij innig voor de oplettendheid die ik gehad heb met voor deze laatste

  eene mis te hebben doen lezen. Zij is bezweken in de armen van Clementine, -

  ongelukkiglijk in de afwezigheid van vier harer kinderen, - zonder de minste

  pijn en traan. De geneesheer had gezegd dat zij maar eenebronchiet

  had en dat, had zij niet moeten vluchten en de droefheden daarvan niet

  moeten onderstaan, zij zou wederstaan hebben dank aan hare kloeke gesteltenis.

  Gedurende de elf manden dat zij in Den Haag verbleven is, is zij niet eens

  bedlegerig geweest, zij had altijd goeden eetlust, sliep goed en verloor geenen

  minuut : zij naaide, breidde, las ofwel speelde met de kaarten, den domino


 • May 8, 2018 20:19:50 Wolfgang Dekeyser

  volgens de kwakkel va Leonard in zijnen brief van 17 Mei zou de oorlog maar twee

  maanden meer duren _ Terwijl ik van Herent spreek denk ik juist aan het

  volgende : Mijn goede gezel Raymond Noteris, neef van den notaris Noteris

  van Sint-Jans-Molenbeek, heeft mij gelast U te vragen hoe de Eerwaarde Heer

  Pastoor van Herent, zijn oom, door onze vijanden is doodgeschoten. Gelieft

  mij desaangaande eenige inlichtingen te geven. _ Ik heb met groote vreugde

  den brief van Frans van 21 Mei laatst met de 4 doodsbeeldekens en de twee zichtkaarten

  onzer boerderij ontvangen. Eerst en vooral, indien het zoo is met Marguerite,

  laat ons daarover zwijgen en doen alsof zij niet meer bestond. Indien de tegenwoordigheid

  van Amand gans noodzakelijk was, gelieft niet te denken, beste broeders

  en zuster, dat hij slecht heeft gedaan met er naartoe te gaan. Indien hij tegenovergesteld

  had gedaan, had het huwelijk geen plaats gehad en zij zouden eenvoudig

  bijeengewoond hebben zonder getrouwd te zijn, hetgeen nog slechter zou geweest

  zijn. Ik heb hier in de week vernomen door mijnen vriend Alfons Walraet dat het

  fabriek van Persoons opnieuw werkt, doet eens wel de komplimenten van mij aan

  de Heeren Persoons. Heeft Louise mij niet eens geschreven dat ik eenen goeden dag

  had van de familie Andrien ? In eenen mijner voorgaande brieven heb ik eenen goeden

  dag doen wederdoen. Heeft Louise dit gedaan ? Ik laat mij toe desaangaande

  te twijfelen aangezien ik nog geen bevestigend antwoord ontvangen heb.

  Hopende dees jaar nog in uw midden te zijn, bied ik U, beste broeders en zuster,

  mijne beste groeten en bid U deze te willen uit te drukken bij al de andere

  familieleden, De Eerwaarde Moeder Overste en Zuster, Mevrouw Loos en alle ander goede

  kennissen. Uw toegenegen broeder die U nooit zal vergeten

  Alf Vanden Schrieck


 • May 8, 2018 20:13:12 Wolfgang Dekeyser

  volgens de kwakkel va Leonard in zijnen brief van 17 Mei zou de oorlog maar twee

  maanden meer duren _ Terwijl ik van Herent spreek denk ik juist aan het

  volgende : Mijn goede gezel Raymond Noteris, neef van den notaris Noteris

  van Sint-Jans-Molenbeek, heeft mij gelast U te vragen hoe de Eerwaarde Heer

  Pastoor van Herent, zijn oom, door onze vijanden is doodgeschoten. Gelieft

  mij desaangaande eenige inlichtingen te geven. _ Ik heb met groote vreugde

  den brief van Frans van 21 Mei laatst met de 4 doodsbeeldekens en de twee zichtkaarten

  onzer boerderij ontvangen. Eerst en vooral, indien het zoo is met Marguerite,

  laat ons daarover zwijgen en doen alsof zij niet meer bestond. Indien de tegenwoordigheid

  van Amand gans noodzakelijk was, gelieft niet te denken, beste broeders

  en zuster, dat hij slecht heeft gedaan met er naartoe te gaan. Indien hij tegenovergesteld

  had gedaan


 • May 8, 2018 20:09:28 Wolfgang Dekeyser

  volgens de kwakkel va Leonard in zijnen brief van 17 Mei zou de oorlog maar twee

  maanden meer duren _ Terwijl ik van Herent spreek denk ik juist aan het

  volgende : "Mijn goede gezel Raymond Noteris, neef van den notaris Noteris

  van Sint-Jans-Molenbeek, heeft mij gelast U te vragen hoe de Eerwaarde Heer


Description

Save description
 • 52.097502436402976||4.3226725562500405||

  Den Haag

 • 53.01539||9.874279999999999||

  POW Camp, Soltau

  ||1
Location(s)
 • Story location POW Camp, Soltau
 • Document location Den Haag
Login and add location


ID
6271 / 150858
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
De heer Achiel Vanden Schrieck
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Home Front
 • Prisoners of War

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note