Pakketje brieven en postkaarten van 1916, item 46

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Linkerpagina 

zou men zeggen, aarzelt niet te zeggen dat hij niet begrijpt hoe hij

daaraan geraakt is. _ Nu eene belangrijker kwestie in dewelke

ik breedvoeriger wil uitbreiden, dat is degene aangaande onzen

besten broeder Theodoor die zinnens is na den oorlog in 't huwelijk

te treden. Ik kan geenszins, beste broeders en zuster, toestemmen in

't overnemen door Theodoor van ons oudershuis en dat om de volgende

redens: 1° Louise, Frans, Jozef en ik zijn veel te jong om vaarwel

te zeggen aan alle bezigheid; 2° Wilden zij er vaarwel aan zeggen, zij

hebben de noodige bestaansmiddellen niet; 3° Aangezien het oudershuis

reeds op den naam van Frans staat, is het geraadzamer en in 't belang

van ons allen dat het hem blijft toebehooren, alzoo sparen wij nieuwe

beschrijvingskosten. Onze Theodoor mag niet uit het oog verliezen

dt hij niet alleenlijk voor zijn geluk te zorgen heeft maar eveneens

voor dit zijner broeders en zusters; hetgeen wij tot heden toe altijd

zoo goed verstaan hebben en gij bijzonders, broeders en zuster, nog

toont door het sturen van al wat mij kan nuttig zijn. Laat ons

voortgaan met ons alzoo tegenover malkaar te gedragen, beste

broeders en zuster. Theodoor, zegt Frans, zou geerne weten wat hij moet

gaan doen na den oorlog. Ik aarzel niet hem te zeggen naar een ander

huis uit te zien, 't zij in Wespelaer, 't zij in Herent of elders om daar

te boeren en, indien hij het verlangt, wat handel te drijven. Hij hoeft

zich daarmee niet te bekommeren; ik stel mij gans ten zijnen

dienste, overtuigd dat ik ben, dat, na den oorlog, er allerlei


 Rechterpagina 

schoone kansen zullen te doen zijn voor degenen die een weinig kapitaal

bezitten. Ik ben reeds verheugd te vernemen dat hij zijn huwelijk

wilt uitstellen tot na den oorlog. Nu aangaande zijne

verloofde moet ik U nog vragen of zij studies gedaan heeft,

deze zijn niet zonder invloed op het gedrag der jonge dochters.

Hetgeen ik aardig vind, beste broeders en zuster, dat is dat Theodoor

durft te vreezen voor zijn toekomend lot, hij die daar ter plaatse is en

van heden af kan zeggen omtrent hoe alles na den oorlog zal gestaan

en gelegen zijn. Als er lieden op de wereld zijn die desaangaande mogen

vreezen dan zijn het wel ik en andere krijgsgevangenen die hier

opgesloten zitten, met niemand meer in onderhandeling zijn

en hier bijna alles vergeten wat zij vroeger kenden. Indien Theodoor

reeds acht het recht te hebben te vragen wat hij moet gaan doen na den oorlog,

des te meer heb ik dat recht wanneer ik aanschouw den kostelijken

tijd dien ik hier verloren heb en nog verlier. Welke zal mijne toestand

zijn na den oorlog ? Men belooft misschien reeds veel aan degenen die

voor hun dierbare vaderland zullen gestreden hebben, maar vergeet

niet, beste broeders en zuster, het spreekwoord: "Veel beloven en weinig

geven doet de zotten in vreugde leven" Om dit voorwerp te sluiten druk

ik de zoete hoop uit Theodoor to andere gedachten gebracht te hebben

hem belettende tweedracht te zaaien daar waar nooit de minste

bestaan heeft. _ Ik sprak U daarevens over de pakken, ziehier

dewelke mij nog zijn toegekomen: 2 zwitsersche brooden (10 Mei), eene

Transcription saved

 Linkerpagina 

zou men zeggen, aarzelt niet te zeggen dat hij niet begrijpt hoe hij

daaraan geraakt is. _ Nu eene belangrijker kwestie in dewelke

ik breedvoeriger wil uitbreiden, dat is degene aangaande onzen

besten broeder Theodoor die zinnens is na den oorlog in 't huwelijk

te treden. Ik kan geenszins, beste broeders en zuster, toestemmen in

't overnemen door Theodoor van ons oudershuis en dat om de volgende

redens: 1° Louise, Frans, Jozef en ik zijn veel te jong om vaarwel

te zeggen aan alle bezigheid; 2° Wilden zij er vaarwel aan zeggen, zij

hebben de noodige bestaansmiddellen niet; 3° Aangezien het oudershuis

reeds op den naam van Frans staat, is het geraadzamer en in 't belang

van ons allen dat het hem blijft toebehooren, alzoo sparen wij nieuwe

beschrijvingskosten. Onze Theodoor mag niet uit het oog verliezen

dt hij niet alleenlijk voor zijn geluk te zorgen heeft maar eveneens

voor dit zijner broeders en zusters; hetgeen wij tot heden toe altijd

zoo goed verstaan hebben en gij bijzonders, broeders en zuster, nog

toont door het sturen van al wat mij kan nuttig zijn. Laat ons

voortgaan met ons alzoo tegenover malkaar te gedragen, beste

broeders en zuster. Theodoor, zegt Frans, zou geerne weten wat hij moet

gaan doen na den oorlog. Ik aarzel niet hem te zeggen naar een ander

huis uit te zien, 't zij in Wespelaer, 't zij in Herent of elders om daar

te boeren en, indien hij het verlangt, wat handel te drijven. Hij hoeft

zich daarmee niet te bekommeren; ik stel mij gans ten zijnen

dienste, overtuigd dat ik ben, dat, na den oorlog, er allerlei


 Rechterpagina 

schoone kansen zullen te doen zijn voor degenen die een weinig kapitaal

bezitten. Ik ben reeds verheugd te vernemen dat hij zijn huwelijk

wilt uitstellen tot na den oorlog. Nu aangaande zijne

verloofde moet ik U nog vragen of zij studies gedaan heeft,

deze zijn niet zonder invloed op het gedrag der jonge dochters.

Hetgeen ik aardig vind, beste broeders en zuster, dat is dat Theodoor

durft te vreezen voor zijn toekomend lot, hij die daar ter plaatse is en

van heden af kan zeggen omtrent hoe alles na den oorlog zal gestaan

en gelegen zijn. Als er lieden op de wereld zijn die desaangaande mogen

vreezen dan zijn het wel ik en andere krijgsgevangenen die hier

opgesloten zitten, met niemand meer in onderhandeling zijn

en hier bijna alles vergeten wat zij vroeger kenden. Indien Theodoor

reeds acht het recht te hebben te vragen wat hij moet gaan doen na den oorlog,

des te meer heb ik dat recht wanneer ik aanschouw den kostelijken

tijd dien ik hier verloren heb en nog verlier. Welke zal mijne toestand

zijn na den oorlog ? Men belooft misschien reeds veel aan degenen die

voor hun dierbare vaderland zullen gestreden hebben, maar vergeet

niet, beste broeders en zuster, het spreekwoord: "Veel beloven en weinig

geven doet de zotten in vreugde leven" Om dit voorwerp te sluiten druk

ik de zoete hoop uit Theodoor to andere gedachten gebracht te hebben

hem belettende tweedracht te zaaien daar waar nooit de minste

bestaan heeft. _ Ik sprak U daarevens over de pakken, ziehier

dewelke mij nog zijn toegekomen: 2 zwitsersche brooden (10 Mei), eene


Transcription history
 • May 8, 2018 20:05:32 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  zou men zeggen, aarzelt niet te zeggen dat hij niet begrijpt hoe hij

  daaraan geraakt is. _ Nu eene belangrijker kwestie in dewelke

  ik breedvoeriger wil uitbreiden, dat is degene aangaande onzen

  besten broeder Theodoor die zinnens is na den oorlog in 't huwelijk

  te treden. Ik kan geenszins, beste broeders en zuster, toestemmen in

  't overnemen door Theodoor van ons oudershuis en dat om de volgende

  redens: 1° Louise, Frans, Jozef en ik zijn veel te jong om vaarwel

  te zeggen aan alle bezigheid; 2° Wilden zij er vaarwel aan zeggen, zij

  hebben de noodige bestaansmiddellen niet; 3° Aangezien het oudershuis

  reeds op den naam van Frans staat, is het geraadzamer en in 't belang

  van ons allen dat het hem blijft toebehooren, alzoo sparen wij nieuwe

  beschrijvingskosten. Onze Theodoor mag niet uit het oog verliezen

  dt hij niet alleenlijk voor zijn geluk te zorgen heeft maar eveneens

  voor dit zijner broeders en zusters; hetgeen wij tot heden toe altijd

  zoo goed verstaan hebben en gij bijzonders, broeders en zuster, nog

  toont door het sturen van al wat mij kan nuttig zijn. Laat ons

  voortgaan met ons alzoo tegenover malkaar te gedragen, beste

  broeders en zuster. Theodoor, zegt Frans, zou geerne weten wat hij moet

  gaan doen na den oorlog. Ik aarzel niet hem te zeggen naar een ander

  huis uit te zien, 't zij in Wespelaer, 't zij in Herent of elders om daar

  te boeren en, indien hij het verlangt, wat handel te drijven. Hij hoeft

  zich daarmee niet te bekommeren; ik stel mij gans ten zijnen

  dienste, overtuigd dat ik ben, dat, na den oorlog, er allerlei


   Rechterpagina 

  schoone kansen zullen te doen zijn voor degenen die een weinig kapitaal

  bezitten. Ik ben reeds verheugd te vernemen dat hij zijn huwelijk

  wilt uitstellen tot na den oorlog. Nu aangaande zijne

  verloofde moet ik U nog vragen of zij studies gedaan heeft,

  deze zijn niet zonder invloed op het gedrag der jonge dochters.

  Hetgeen ik aardig vind, beste broeders en zuster, dat is dat Theodoor

  durft te vreezen voor zijn toekomend lot, hij die daar ter plaatse is en

  van heden af kan zeggen omtrent hoe alles na den oorlog zal gestaan

  en gelegen zijn. Als er lieden op de wereld zijn die desaangaande mogen

  vreezen dan zijn het wel ik en andere krijgsgevangenen die hier

  opgesloten zitten, met niemand meer in onderhandeling zijn

  en hier bijna alles vergeten wat zij vroeger kenden. Indien Theodoor

  reeds acht het recht te hebben te vragen wat hij moet gaan doen na den oorlog,

  des te meer heb ik dat recht wanneer ik aanschouw den kostelijken

  tijd dien ik hier verloren heb en nog verlier. Welke zal mijne toestand

  zijn na den oorlog ? Men belooft misschien reeds veel aan degenen die

  voor hun dierbare vaderland zullen gestreden hebben, maar vergeet

  niet, beste broeders en zuster, het spreekwoord: "Veel beloven en weinig

  geven doet de zotten in vreugde leven" Om dit voorwerp te sluiten druk

  ik de zoete hoop uit Theodoor to andere gedachten gebracht te hebben

  hem belettende tweedracht te zaaien daar waar nooit de minste

  bestaan heeft. _ Ik sprak U daarevens over de pakken, ziehier

  dewelke mij nog zijn toegekomen: 2 zwitsersche brooden (10 Mei), eene

 • May 8, 2018 19:59:49 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  zou men zeggen, aarzelt niet te zeggen dat hij niet begrijpt hoe hij

  daaraan geraakt is. _ Nu eene belangrijker kwestie in dewelke

  ik breedvoeriger wil uitbreiden, dat is degene aangaande onzen

  besten broeder Theodoor die zinnens is na den oorlog in 't huwelijk

  te treden. Ik kan geenszins, beste broeders en zuster, toestemmen in

  't overnemen door Theodoor van ons oudershuis en dat om de volgende

  redens: 1° Louise, Frans, Jozef en ik zijn veel te jong om vaarwel

  te zeggen aan alle bezigheid; 2° Wilden zij er vaarwel aan zeggen, zij

  hebben de noodige bestaansmiddellen niet; 3° Aangezien het oudershuis

  reeds op den naam van Frans staat, is het geraadzamer en in 't belang

  van ons allen dat het hem blijft toebehooren, alzoo sparen wij nieuwe

  beschrijvingskosten. Onze Theodoor mag niet uit het oog verliezen

  dt hij niet alleenlijk voor zijn geluk te zorgen heeft maar eveneens

  voor dit zijner broeders en zusters; hetgeen wij tot heden toe altijd

  zoo goed verstaan hebben en gij bijzonders, broeders en zuster, nog

  toont door het sturen van al wat mij kan nuttig zijn. Laat ons

  voortgaan met ons alzoo tegenover malkaar te gedragen, beste

  broeders en zuster. Theodoor, zegt Frans, zou geerne weten wat hij moet

  gaan doen na den oorlog. Ik aarzel niet hem te zeggen naar een ander

  huis uit te zien, 't zij in Wespelaer, 't zij in Herent of elders om daar

  te boeren en, indien hij het verlangt, wat handel te drijven. Hij hoeft

  zich daarmee niet te bekommeren; ik stel mij gans ten zijnen

  dienste, overtuigd dat ik ben, dat, na den oorlog, er allerlei


  Rechterpagina

  schoone kansen zullen te doen zijn voor degenen die een weinig kapitaal

  bezitten. Ik ben reeds verheugd te vernemen dat hij zijn huwelijk

  wilt uitstellen tot na den oorlog. Nu aangaande zijne

  verloofde moet ik U nog vragen of zij studies gedaan heeft,

  deze zijn niet zonder invloed op het gedrag der jonge dochters.

  Hetgeen ik aardig vind, beste broeders en zuster, dat is dat Theodoor

  durft te vreezen voor zijn toekomend lot, hij die daar ter plaatse is en

  van heden af kan zeggen omtrent hoe alles na den oorlog zal gestaan

  en gelegen zijn. Als er lieden op de wereld zijn die desaangaande mogen

  vreezen dan zijn het wel ik en andere krijgsgevangenen die hier

  opgesloten zitten, met niemand meer in onderhandeling zijn

  en hier bijna alles vergeten wat zij vroeger kenden. Indien Theodoor

  reeds acht het recht te hebben te vragen wat hij moet gaan doen na den oorlog,

  des te meer heb ik dat recht wanneer ik aanschouw den kostelijken


 • May 8, 2018 19:53:54 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  zou men zeggen, aarzelt niet te zeggen dat hij niet begrijpt hoe hij

  daaraan geraakt is. _ Nu eene belangrijker kwestie in dewelke

  ik breedvoeriger wil uitbreiden, dat is degene aangaande onzen

  besten broeder Theodoor die zinnens is na den oorlog in 't huwelijk

  te treden. Ik kan geenszins, beste broeders en zuster, toestemmen in

  't overnemen door Theodoor van ons oudershuis en dat om de volgende

  redens: 1° Louise, Frans, Jozef en ik zijn veel te jong om vaarwel

  te zeggen aan alle bezigheid; 2° Wilden zij er vaarwel aan zeggen, zij

  hebben de noodige bestaansmiddellen niet; 3° Aangezien het oudershuis

  reeds op den naam van Frans staat, is het geraadzamer en in 't belang

  van ons allen dat het hem blijft toebehooren, alzoo sparen wij nieuwe

  beschrijvingskosten. Onze Theodoor mag niet uit het oog verliezen

  dt hij niet alleenlijk voor zijn geluk te zorgen heeft maar eveneens

  voor dit zijner broeders en zusters; hetgeen wij tot heden toe altijd

  zoo goed verstaan hebben en gij bijzonders, broeders en zuster, nog

  toont door het sturen van al wat mij kan nuttig zijn. Laat ons

  voortgaan met ons alzoo tegenover malkaar te gedragen, beste

  broeders en zuster. Theodoor, zegt Frans, zou geerne weten wat hij moet

  gaan doen na den oorlog. Ik aarzel niet hem te zeggen naar een ander

  huis uit te zien, 't zij in Wespelaer, 't zij in Herent of elders om daar

  te boeren en, indien hij het verlangt, wat handel te drijven. Hij hoeft

  zich daarmee niet te bekommeren; ik stel mij gans ten zijnen

  dienste, overtuigd dat ik ben, dat, na den oorlog, er allerlei


 • May 8, 2018 19:53:48 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  zou men zeggen, aarzelt niet te zeggen dat hij niet begrijpt hoe hij

  daaraan geraakt is. _ Nu eene belangrijker kwestie in dewelke

  ik breedvoeriger wil uitbreiden, dat is degene aangaande onzen

  besten broeder Theodoor die zinnens is na den oorlog in 't huwelijk

  te treden. Ik kan geenszins, beste broeders en zuster, toestemmen in

  't overnemen door Theodoor van ons oudershuis en dat om de volgende

  redens: 1° Louise, Frans, Jozef en ik zijn veel te jong om vaarwel

  te zeggen aan alle bezigheid; 2° Wilden zij er vaarwel aan zeggen, zij

  hebben de noodige bestaansmiddellen niet; 3° Aangezien het oudershuis

  reeds op den naam van Frans staat, is het geraadzamer en in 't belang

  van ons allen dat het hem blijft toebehooren, alzoo sparen wij nieuwe

  beschrijvingskosten. Onze Theodoor mag niet uit het oog verliezen

  dt hij niet alleenlijk voor zijn geluk te zorgen heeft maar eveneens

  voor dit zijner broeders en zusters; hetgeen wij tot heden toe altijd

  zoo goed verstaan hebben en gij bijzonders, broeders en zuster, nog

  toont door het sturen van al wat mij kan nuttig zijn. Laat ons

  voortgaan met ons alzoo tegenover malkaar te gedragen, beste

  broeders en zuster. Theodoor, zegt Frans, zou geerne weten wat hij moet

  gaan doen na den oorlog. Ik aarzel niet hem te zeggen naar een ander

  huis uit te zien, 't zij in Wespelaer, 't zij in Herent of elders om daar

  te boeren en, indien hij het verlangt, wat handel te drijven. Hij hoeft

  zich daarmee niet te bekommeren; ik stel mij gans ten zijnen

  dienste, overtuigd dat ik ben, dat, na den oorlog, er allerlei


 • May 8, 2018 19:50:40 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  zou men zeggen, aarzelt niet te zeggen dat hij niet begrijpt hoe hij

  daaraan geraakt is. _ Nu eene belangrijker kwestie in dewelke

  ik breedvoeriger wil uitbreiden, dat is degene aangaande onzen

  besten broeder Theodoor die zinnens is na den oorlog in 't huwelijk

  te treden. Ik kan geenszins, beste broeders en zuster, toestemmen in

  't overnemen door Theodoor van ons oudershuis en dat om de volgende

  redens: 1° Louise, Frans, Jozef en ik zijn veel te jong om vaarwel

  te zeggen aan alle bezigheid; 2° Wilden zij er vaarwel aan zeggen, zij

  hebben de noodige bestaansmiddellen niet; 3° Aangezien het oudershuis

  reeds op den naam van Frans staat, is het geraadzamer en in 't belang

  van ons allen dat het hem blijft toebehooren, alzoo sparen wij nieuwe

  beschrijvingskosten. Onze Theodoor mag niet uit het oog verliezen

  dt hij niet alleenlijk voor zijn geluk te zorgen heeft maar eveneens

  voor dit zijner broeders en zusters; hetgeen wij tot heden toe altijd

  zoo goed verstaan hebben en gij bijzonders, broeders en zuster, nog

  toont door het sturen van al wat mij kan nuttig zijn. L


 • May 8, 2018 19:49:06 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  zou men zeggen, aarzelt niet te zeggen dat hij niet begrijpt hoe hij

  daaraan geraakt is. _ Nu eene belangrijker kwestie in dewelke

  ik breedvoeriger wil uitbreiden, dat is degene aangaande onzen

  besten broeder Theodoor die zinnens is na den oorlog in 't huwelijk

  te treden. Ik kan geenszins, beste broeders en zuster, toestemmen in

  't overnemen door Theodoor van ons oudershuis en dat om de volgende

  redens: 1° Louise, Frans, Jozef en ik zijn veel te jong om vaarwel

  te zeggen aan alle bezigheid; 2° Wilden zij er vaarwel aan zeggen, zij

  hebben de noodige bestaansmiddellen niet; 3° Aangezien het oudershuis

  reeds op den naam van Frans staat, is het geraadzamer en in 't belang

  van ons allen dat het hem blijft toebehooren, alzoo sparen wij nieuwe

  beschrijvingskosten. Onze Theodoor mag niet uit het oog verliezen

  dt hij niet alleenlijk voor zijn geluk te zorgen heeft maar eveneens


Description

Save description
 • 53.01539||9.874279999999999||

  POW Camp, Soltau

  ||1
Location(s)
 • Story location POW Camp, Soltau
Login and add location


ID
6271 / 150857
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
De heer Achiel Vanden Schrieck
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Home Front
 • Prisoners of War

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note