Pakketje brieven en postkaarten van 1916, item 45

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Linkerpagina 

groote caisette uit Brussel (n° 602442) waarin de bonbons ontbraken; 2 zwitsersche

brooden (20 Mei) 6 eieren (Leonard 27 Mei) 2 zwitsersche brooden (26 Mei) 50 cigaren (Leonard

29 Mei) 6 eieren (Leonard 5 Juni) 6 eieren (Leonard 6 Juni) 6 eieren (Frans 7 Juni)

doos suiker (J. Mortië, Leuven 5 Juni) doos tabak en 3 pijpen (G.  ... , Thildonck

8 Juni) Welke zijn deze twee laatsgenoemde personen ? _ Ik heb ook den

brief ontvangen van Leonard gedagteekend van 4 Juni laatst. Ik heb met

droefheid het afsterven van Zuster Benedikta vernomen; gelief Leonard

aan de Eerw. Moeder Overste en zuster mijne innige deelneming mee te deelen

alsook mijne eerbiedige groeten. Ik heb haar op 2den Sinxendag

gecommuniceerd. Leonard spreekt in zijnen brief van den notaris Tuerlinck

van Werchter dit doet mij denken aan het klein onderhoud dat ik met

dezen laatsten gehad heb missing

missing gij hem ziet, beste broeder,

moogt gij hem mijne beste groeten mededelen. _ Door den brief van Frans

verneem ik met groot spijt den droevigen toestand van onzen goeden

vriend en ouden gebuur Lous Depont. Deelt hem mijne beste groeten

mede alsook mijnen vurigen wensch dat hij spoedig moge hersteld

zijn. _ Voor hetgeen mij betreft, ik heb weinig nieuws, ik geniet gelukkiglijk

nog altijd eene uitmuntende gezondheid. Op Sinxen heb ik

in den namiddag eene wandeling gedaan naar Soltau en daar eenen

protestanschen dienst bijgewoond; alszoo is er weer eene nieuwsgierigheid

voldaan _ Om te sluiten, mijne allerbeste groeten aan U allen, beste

broeders en zuster, alsook aan de familieleden en alle onze goede

kennissen _ Uw zeer toegenegen broeder die gedurig aan U

denkt. Alfons.


 Rechterpagina 

Soltau den 17 Juni 1916

Zeer beminde broeders en zuster.

Ik heb den brief van Frans gedagteekend van den 27 Mei laatst

en bevattende zes bladzijden wel ontvangen, maar de vier er aangehechte

doodsbeeldekens waren er afgetrokken. Hij spreekt mij

eerst en vooral van den bon dewelke U is afgeleverd geweest. De hooge

som die er U te betalen valt heeft mij een weinig verbaasd; volgens

uw schrijven had ik nooit verondersteld dat wij zulke schade geleden

hebben. Ik aarzel nu ook niet U te zeggen dat U mij alles

niet hebt laten weten; gelieft dit zonder uitstel te doen. U hebt

goede hoop, zegt U, die som na den oorlog te trekken. Stelt U daar

mee niet tevreden, beste broeders en zuster. Doet al het mogelijke

om ze zoo gauw mogelijk in uw bezit te hebben. want wat zou er

geschieden moest er voor eene tweede maal schade veroorzaakt

worden, waaraan voor den oogenblik weinig te twijfelen valt.

Frans schrijft mij verder nieuws over Marguerite van Erps-Querbs.

Laat ons daarvan zwijgen, beminde broeders en zuster, ik weet daar

meer als genoeg van. De Kozijn haars schoonen mans, een zekere Van

Doren van Erps, verblijft hier met mij in Soltau. Volgens deze mij zegt

zouden zij eene villa bewonen. Op al zijn gezegde antwoord die ik niet,

aangezien het familiezaken zijn. Wanneer ik iets antwoord

dan is dat het volgende: "Ieder moet maar zien dat hij zijn

plant trekt." Die gezegde Van Doren, een goed jong manneke

Transcription saved

 Linkerpagina 

groote caisette uit Brussel (n° 602442) waarin de bonbons ontbraken; 2 zwitsersche

brooden (20 Mei) 6 eieren (Leonard 27 Mei) 2 zwitsersche brooden (26 Mei) 50 cigaren (Leonard

29 Mei) 6 eieren (Leonard 5 Juni) 6 eieren (Leonard 6 Juni) 6 eieren (Frans 7 Juni)

doos suiker (J. Mortië, Leuven 5 Juni) doos tabak en 3 pijpen (G.  ... , Thildonck

8 Juni) Welke zijn deze twee laatsgenoemde personen ? _ Ik heb ook den

brief ontvangen van Leonard gedagteekend van 4 Juni laatst. Ik heb met

droefheid het afsterven van Zuster Benedikta vernomen; gelief Leonard

aan de Eerw. Moeder Overste en zuster mijne innige deelneming mee te deelen

alsook mijne eerbiedige groeten. Ik heb haar op 2den Sinxendag

gecommuniceerd. Leonard spreekt in zijnen brief van den notaris Tuerlinck

van Werchter dit doet mij denken aan het klein onderhoud dat ik met

dezen laatsten gehad heb missing

missing gij hem ziet, beste broeder,

moogt gij hem mijne beste groeten mededelen. _ Door den brief van Frans

verneem ik met groot spijt den droevigen toestand van onzen goeden

vriend en ouden gebuur Lous Depont. Deelt hem mijne beste groeten

mede alsook mijnen vurigen wensch dat hij spoedig moge hersteld

zijn. _ Voor hetgeen mij betreft, ik heb weinig nieuws, ik geniet gelukkiglijk

nog altijd eene uitmuntende gezondheid. Op Sinxen heb ik

in den namiddag eene wandeling gedaan naar Soltau en daar eenen

protestanschen dienst bijgewoond; alszoo is er weer eene nieuwsgierigheid

voldaan _ Om te sluiten, mijne allerbeste groeten aan U allen, beste

broeders en zuster, alsook aan de familieleden en alle onze goede

kennissen _ Uw zeer toegenegen broeder die gedurig aan U

denkt. Alfons.


 Rechterpagina 

Soltau den 17 Juni 1916

Zeer beminde broeders en zuster.

Ik heb den brief van Frans gedagteekend van den 27 Mei laatst

en bevattende zes bladzijden wel ontvangen, maar de vier er aangehechte

doodsbeeldekens waren er afgetrokken. Hij spreekt mij

eerst en vooral van den bon dewelke U is afgeleverd geweest. De hooge

som die er U te betalen valt heeft mij een weinig verbaasd; volgens

uw schrijven had ik nooit verondersteld dat wij zulke schade geleden

hebben. Ik aarzel nu ook niet U te zeggen dat U mij alles

niet hebt laten weten; gelieft dit zonder uitstel te doen. U hebt

goede hoop, zegt U, die som na den oorlog te trekken. Stelt U daar

mee niet tevreden, beste broeders en zuster. Doet al het mogelijke

om ze zoo gauw mogelijk in uw bezit te hebben. want wat zou er

geschieden moest er voor eene tweede maal schade veroorzaakt

worden, waaraan voor den oogenblik weinig te twijfelen valt.

Frans schrijft mij verder nieuws over Marguerite van Erps-Querbs.

Laat ons daarvan zwijgen, beminde broeders en zuster, ik weet daar

meer als genoeg van. De Kozijn haars schoonen mans, een zekere Van

Doren van Erps, verblijft hier met mij in Soltau. Volgens deze mij zegt

zouden zij eene villa bewonen. Op al zijn gezegde antwoord die ik niet,

aangezien het familiezaken zijn. Wanneer ik iets antwoord

dan is dat het volgende: "Ieder moet maar zien dat hij zijn

plant trekt." Die gezegde Van Doren, een goed jong manneke


Transcription history
 • May 8, 2018 19:10:49 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  groote caisette uit Brussel (n° 602442) waarin de bonbons ontbraken; 2 zwitsersche

  brooden (20 Mei) 6 eieren (Leonard 27 Mei) 2 zwitsersche brooden (26 Mei) 50 cigaren (Leonard

  29 Mei) 6 eieren (Leonard 5 Juni) 6 eieren (Leonard 6 Juni) 6 eieren (Frans 7 Juni)

  doos suiker (J. Mortië, Leuven 5 Juni) doos tabak en 3 pijpen (G.  ... , Thildonck

  8 Juni) Welke zijn deze twee laatsgenoemde personen ? _ Ik heb ook den

  brief ontvangen van Leonard gedagteekend van 4 Juni laatst. Ik heb met

  droefheid het afsterven van Zuster Benedikta vernomen; gelief Leonard

  aan de Eerw. Moeder Overste en zuster mijne innige deelneming mee te deelen

  alsook mijne eerbiedige groeten. Ik heb haar op 2den Sinxendag

  gecommuniceerd. Leonard spreekt in zijnen brief van den notaris Tuerlinck

  van Werchter dit doet mij denken aan het klein onderhoud dat ik met

  dezen laatsten gehad heb missing

  missing gij hem ziet, beste broeder,

  moogt gij hem mijne beste groeten mededelen. _ Door den brief van Frans

  verneem ik met groot spijt den droevigen toestand van onzen goeden

  vriend en ouden gebuur Lous Depont. Deelt hem mijne beste groeten

  mede alsook mijnen vurigen wensch dat hij spoedig moge hersteld

  zijn. _ Voor hetgeen mij betreft, ik heb weinig nieuws, ik geniet gelukkiglijk

  nog altijd eene uitmuntende gezondheid. Op Sinxen heb ik

  in den namiddag eene wandeling gedaan naar Soltau en daar eenen

  protestanschen dienst bijgewoond; alszoo is er weer eene nieuwsgierigheid

  voldaan _ Om te sluiten, mijne allerbeste groeten aan U allen, beste

  broeders en zuster, alsook aan de familieleden en alle onze goede

  kennissen _ Uw zeer toegenegen broeder die gedurig aan U

  denkt. Alfons.


   Rechterpagina 

  Soltau den 17 Juni 1916

  Zeer beminde broeders en zuster.

  Ik heb den brief van Frans gedagteekend van den 27 Mei laatst

  en bevattende zes bladzijden wel ontvangen, maar de vier er aangehechte

  doodsbeeldekens waren er afgetrokken. Hij spreekt mij

  eerst en vooral van den bon dewelke U is afgeleverd geweest. De hooge

  som die er U te betalen valt heeft mij een weinig verbaasd; volgens

  uw schrijven had ik nooit verondersteld dat wij zulke schade geleden

  hebben. Ik aarzel nu ook niet U te zeggen dat U mij alles

  niet hebt laten weten; gelieft dit zonder uitstel te doen. U hebt

  goede hoop, zegt U, die som na den oorlog te trekken. Stelt U daar

  mee niet tevreden, beste broeders en zuster. Doet al het mogelijke

  om ze zoo gauw mogelijk in uw bezit te hebben. want wat zou er

  geschieden moest er voor eene tweede maal schade veroorzaakt

  worden, waaraan voor den oogenblik weinig te twijfelen valt.

  Frans schrijft mij verder nieuws over Marguerite van Erps-Querbs.

  Laat ons daarvan zwijgen, beminde broeders en zuster, ik weet daar

  meer als genoeg van. De Kozijn haars schoonen mans, een zekere Van

  Doren van Erps, verblijft hier met mij in Soltau. Volgens deze mij zegt

  zouden zij eene villa bewonen. Op al zijn gezegde antwoord die ik niet,

  aangezien het familiezaken zijn. Wanneer ik iets antwoord

  dan is dat het volgende: "Ieder moet maar zien dat hij zijn

  plant trekt." Die gezegde Van Doren, een goed jong manneke

 • May 8, 2018 19:10:13 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  groote caisette uit Brussel (n° 602442) waarin de bonbons ontbraken; 2 zwitsersche

  brooden (20 Mei) 6 eieren (Leonard 27 Mei) 2 zwitsersche brooden (26 Mei) 50 cigaren (Leonard

  29 Mei) 6 eieren (Leonard 5 Juni) 6 eieren (Leonard 6 Juni) 6 eieren (Frans 7 Juni)

  doos suiker (J. Mortië, Leuven 5 Juni) doos tabak en 3 pijpen (G.  ... , Thildonck

  8 Juni) Welke zijn deze twee laatsgenoemde personen ? _ Ik heb ook den

  brief ontvangen van Leonard gedagteekend van 4 Juni laatst. Ik heb met

  droefheid het afsterven van Zuster Benedikta vernomen; gelief Leonard

  aan de Eerw. Moeder Overste en zuster mijne innige deelneming mee te deelen

  alsook mijne eerbiedige groeten. Ik heb haar op 2den Sinxendag

  gecommuniceerd. Leonard spreekt in zijnen brief van den notaris Tuerlinck

  van Werchter dit doet mij denken aan het klein onderhoud dat ik met

  dezen laatsten gehad heb missing

  missing gij hem ziet, beste broeder,

  moogt gij hem mijne beste groeten mededelen. _ Door den brief van Frans

  verneem ik met groot spijt den droevigen toestand van onzen goeden

  vriend en ouden gebuur Lous Depont. Deelt hem mijne beste groeten

  mede alsook mijnen vurigen wensch dat hij spoedig moge hersteld

  zijn. _ Voor hetgeen mij betreft, ik heb weinig nieuws, ik geniet gelukkiglijk

  nog altijd eene uitmuntende gezondheid. Op Sinxen heb ik

  in den namiddag eene wandeling gedaan naar Soltau en daar eenen

  protestanschen dienst bijgewoond; alszoo is er weer eene nieuwsgierigheid

  voldaan _ Om te sluiten, mijne allerbeste groeten aan U allen, beste

  broeders en zuster, alsook aan de familieleden en alle onze goede

  kennissen _ Uw zeer toegenegen broeder die gedurig aan U

  denkt. Alfons.


  Rechterpagina

  Soltau den 17 Juni 1916

  Zeer beminde broeders en zuster.

  Ik heb den brief van Frans gedagteekend van den 27 Mei laatst

  en bevattende zes bladzijden wel ontvangen, maar de vier er aangehechte

  doodsbeeldekens waren er afgetrokken. Hij spreekt mij

  eerst en vooral van den bon dewelke U is afgeleverd geweest. De hooge

  som die er U te betalen valt heeft mij een weinig verbaasd; volgens

  uw schrijven had ik nooit verondersteld dat wij zulke schade geleden

  hebben. Ik aarzel nu ook niet U te zeggen dat U mij alles

  niet hebt laten weten; gelieft dit zonder uitstel te doen. U hebt

  goede hoop, zegt U, die som na den oorlog te trekken. Stelt U daar

  mee niet tevreden, beste broeders en zuster. Doet al het mogelijke

  om ze zoo gauw mogelijk in uw bezit te hebben. want wat zou er

  geschieden moest er voor eene tweede maal schade veroorzaakt

  worden, waaraan voor den oogenblik weinig te twijfelen valt.

  Frans schrijft mij verder nieuws over Marguerite van Erps-Querbs.

  Laat ons daarvan zwijgen, beminde broeders en zuster, ik weet daar

  meer als genoeg van. De Kozijn haars schoonen mans, een zekere Van

  Doren van Erps, verblijft hier met mij in Soltau. Volgens deze mij zegt

  zouden zij eene villa bewonen. Op al zijn gezegde antwoord die ik niet,

  aangezien het familiezaken zijn. Wanneer ik iets antwoord

  dan is dat het volgende: "Ieder moet maar zien dat hij zijn

  plant trekt." Die gezegde Van Doren, een goed jong manneke


 • May 8, 2018 19:05:57 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  groote caisette uit Brussel (n° 602442) waarin de bonbons ontbraken; 2 zwitsersche

  brooden (20 Mei) 6 eieren (Leonard 27 Mei) 2 zwitsersche brooden (26 Mei) 50 cigaren (Leonard

  29 Mei) 6 eieren (Leonard 5 Juni) 6 eieren (Leonard 6 Juni) 6 eieren (Frans 7 Juni)

  doos suiker (J. Mortië, Leuven 5 Juni) doos tabak en 3 pijpen (G.  ... , Thildonck

  8 Juni) Welke zijn deze twee laatsgenoemde personen ? _ Ik heb ook den

  brief ontvangen van Leonard gedagteekend van 4 Juni laatst. Ik heb met

  droefheid het afsterven van Zuster Benedikta vernomen; gelief Leonard

  aan de Eerw. Moeder Overste en zuster mijne innige deelneming mee te deelen

  alsook mijne eerbiedige groeten. Ik heb haar op 2den Sinxendag

  gecommuniceerd. Leonard spreekt in zijnen brief van den notaris Tuerlinck

  van Werchter dit doet mij denken aan het klein onderhoud dat ik met

  dezen laatsten gehad heb missing

  missing gij hem ziet, beste broeder,

  moogt gij hem mijne beste groeten mededelen. _ Door den brief van Frans

  verneem ik met groot spijt den droevigen toestand van onzen goeden

  vriend en ouden gebuur Lous Depont. Deelt hem mijne beste groeten

  mede alsook mijnen vurigen wensch dat hij spoedig moge hersteld

  zijn. _ Voor hetgeen mij betreft, ik heb weinig nieuws, ik geniet gelukkiglijk

  nog altijd eene uitmuntende gezondheid. Op Sinxen heb ik

  in den namiddag eene wandeling gedaan naar Soltau en daar eenen

  protestanschen dienst bijgewoond; alszoo is er weer eene nieuwsgierigheid

  voldaan _ Om te sluiten, mijne allerbeste groeten aan U allen, beste

  broeders en zuster, alsook aan de familieleden en alle onze goede

  kennissen _ Uw zeer toegenegen broeder die gedurig aan U

  denkt. Alfons.


  Rechterpagina

  Soltau den 17 Juni 1916

  Zeer beminde broeders en zuster.

  Ik heb den brief van Frans gedagteekend van den 27 Mei laatst

  en bevattende zes bladzijden wel ontvangen, maar de vier er aangehechte

  doodsbeeldekens waren er afgetrokken. Hij spreekt mij

  eerst en vooral van den bon dewelke U is afgeleverd geweest. De hooge

  som die er U te betalen valt heeft mij een weinig verbaasd; volgens

  uw schrijven had ik nooit verondersteld dat wij zulke schade geleden

  hebben. Ik aarzel nu ook niet U te zeggen dat U mij alles

  niet hebt laten weten; gelieft dit zonder uitstel te doen. U hebt

  goede hoop, zegt U, die som na den oorlog te trekken. Stelt U daar

  mee niet tevreden, beste broeders en zuster. Doet al het mogelijke

  om ze zoo gauw mogelijk in uw bezit te hebben. want wat zou er


 • May 8, 2018 19:03:22 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina 

  groote caisette uit Brussel (n° 602442) waarin de bonbons ontbraken; 2 zwitsersche

  brooden (20 Mei) 6 eieren (Leonard 27 Mei) 2 zwitsersche brooden (26 Mei) 50 cigaren (Leonard

  29 Mei) 6 eieren (Leonard 5 Juni) 6 eieren (Leonard 6 Juni) 6 eieren (Frans 7 Juni)

  doos suiker (J. Mortië, Leuven 5 Juni) doos tabak en 3 pijpen (G.  ... , Thildonck

  8 Juni) Welke zijn deze twee laatsgenoemde personen ? _ Ik heb ook den

  brief ontvangen van Leonard gedagteekend van 4 Juni laatst. Ik heb met

  droefheid het afsterven van Zuster Benedikta vernomen; gelief Leonard

  aan de Eerw. Moeder Overste en zuster mijne innige deelneming mee te deelen

  alsook mijne eerbiedige groeten. Ik heb haar op 2den Sinxendag

  gecommuniceerd. Leonard spreekt in zijnen brief van den notaris Tuerlinck

  van Werchter dit doet mij denken aan het klein onderhoud dat ik met

  dezen laatsten gehad heb missing

  missing gij hem ziet, beste broeder,

  moogt gij hem mijne beste groeten mededelen. _ Door den brief van Frans

  verneem ik met groot spijt den droevigen toestand van onzen goeden

  vriend en ouden gebuur Lous Depont. Deelt hem mijne beste groeten

  mede alsook mijnen vurigen wensch dat hij spoedig moge hersteld

  zijn. _ Voor hetgeen mij betreft, ik heb weinig nieuws, ik geniet gelukkiglijk

  nog altijd eene uitmuntende gezondheid. Op Sinxen heb ik

  in den namiddag eene wandeling gedaan naar Soltau en daar eenen

  protestanschen dienst bijgewoond; alszoo is er weer eene nieuwsgierigheid

  voldaan _ Om te sluiten, mijne allerbeste groeten aan U allen, beste

  broeders en zuster, alsook aan de familieleden en alle onze goede

  kennissen _ Uw zeer toegenegen broeder die gedurig aan U

  denkt. Alfons.


  Rechterpagina

  Soltau den 17 Juni 1916

  Zeer beminde broeders en zuster.

  Ik heb den brief van Frans gedagteekend van den 27 Mei laatst

  en bevattende zes bladzijden wel ontvangen, maar de vier er aangehechte

  doodsbeeldekens waren er afgetrokken. Hij spreekt mij

  eerst en vooral van den bon dewelke U is afgeleverd


 • May 8, 2018 19:00:45 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  groote caisette uit Brussel (n° 602442) waarin de bonbons ontbraken; 2 zwitsersche

  brooden (20 Mei) 6 eieren (Leonard 27 Mei) 2 zwitsersche brooden (26 Mei) 50 cigaren (Leonard

  29 Mei) 6 eieren (Leonard 5 Juni) 6 eieren (Leonard 6 Juni) 6 eieren (Frans 7 Juni)

  doos suiker (J. Mortië, Leuven 5 Juni) doos tabak en 3 pijpen (G.  ... , Thildonck

  8 Juni) Welke zijn deze twee laatsgenoemde personen ? _ Ik heb ook den

  brief ontvangen van Leonard gedagteekend van 4 Juni laatst. Ik heb met

  droefheid het afsterven van Zuster Benedikta vernomen; gelief Leonard

  aan de Eerw. Moeder Overste en zuster mijne innige deelneming mee te deelen

  alsook mijne eerbiedige groeten. Ik heb haar op 2den Sinxendag

  gecommuniceerd. Leonard spreekt in zijnen brief van den notaris Tuerlinck

  van Werchter dit doet mij denken aan het klein onderhoud dat ik met

  dezen laatsten gehad heb missing

  missing gij hem ziet, beste broeder,

  moogt gij hem mijne beste groeten mededelen. _ Door den brief van Frans

  verneem ik met groot spijt den droevigen toestand van onzen goeden

  vriend en ouden gebuur Lous Depont. Deelt hem mijne beste groeten

  mede alsook mijnen vurigen wensch dat hij spoedig moge hersteld

  zijn. _ Voor hetgeen mij betreft, ik heb weinig nieuws, ik geniet gelukkiglijk

  nog altijd eene uitmuntende gezondheid. Op Sinxen heb ik

  in den namiddag eene wandeling gedaan naar Soltau en daar eenen

  protestanschen dienst bijgewoond; alszoo is er weer eene nieuwsgierigheid

  voldaan _ Om te sluiten, mijne allerbeste groeten aan U allen, beste

  broeders en zuster, alsook aan de familieleden en alle onze goede

  kennissen _ Uw zeer toegenegen broeder die gedurig aan U

  denkt. Alfons.


 • May 8, 2018 18:54:49 Wolfgang Dekeyser

  Linkerpagina

  groote caisette uit Brussel (n° 602442) waarin de bonbons ontbraken; 2 zwitsersche

  brooden (20 Mei) 6 eieren (Leonard 27 Mei) 2 zwitsersche brooden (26 Mei) 50 cigaren (Leonard

  29 Mei) 6 eieren (Leonard 5 Juni) 6 eieren (Leonard 6 Juni) 6 eieren (Frans 7 Juni)

  doos suiker (J. Mortië, Leuven 5 Juni) doos tabak en 3 pijpen (G.  ... , Thildonck

  8 Juni) Welke zijn deze twee laatsgenoemde personen ? _ Ik heb ook den

  brief ontvangen van Leonard gedagteekend van 4 Juni laatst. Ik heb met

  droefheid het afsterven van Zuster Benedikta vernomen; gelief Leonard

  aan de Eerw. Moeder Overste en zuster mijne innige deelneming mee te deelen

  alsook mijne eerbiedige groeten. Ik heb haar op 2den Sinxendag

  gecommuniceerd. Leonard spreekt in zijnen brief


Description

Save description
 • 50.900718350899254||4.560681055395548||

  Erps-Kwerps

 • 53.01539||9.874279999999999||

  POW Camp, Soltau

  ||1
Location(s)
 • Story location POW Camp, Soltau
 • Document location Erps-Kwerps
Login and add location


ID
6271 / 150856
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
De heer Achiel Vanden Schrieck
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Home Front
 • Prisoners of War

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note