Ziarul Libertatea, anul XIII, nr.31, 10-23 iulie 1914, Orăştie

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

LIBERTATEA

Coloana 1  sus 

Abonamentul:

Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


 Coloana 2 sus 

Foaie națională politică.

o o o

Apare în fiecare JOI.


 Coloana 3 sus 

I n s e r ț i u n i :

1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====


 sus și la stânga 


                Z V O N U R I  Î N G R I J I T O A R E

Va trece vara asta încă cu pace peste noi?  -  Mun-

tenegru ci-că e gata a da iarăși cea dintîi pușcătură.

     -  In Sîrbia se fac pregătiri în cea mai mare tăcere.

          Toată liniștea e numai așa pentru ochii

          lumii.  Dar  lucrurile-s  foarte  încordate.

     Diplomația noastră e gata cu pecetea ce o trimite la

          Belgrad,  cerînd  samă  Sîrbiei  pentru  tulburarea  ei.


 Coloana 1 


     Știrile  zilelor  din  urmă  nu

sunt din  cele mai  piăcute nouă,

popoarelor  ce  dorim  p a c e,  ca

să  o  mai  putem  duce  de  pe  o

zi  pe  alta.  O  mulțime  de  vești

par  a  spune   toate,  că  liniștea

ce  acum  se  arată  așa  pe  de-a-

supra,   e  numai   l i n i ș t e a  c e

d e  r e g u l ă  p r e m e r g e  f u r-

t u n i i !


 Coloana 2 


 în sus și în dreapta 


Incordarea la granița română-bulgară,                                

tot   mai   arpinsă!                                                   

Grănicerii români, bîzăiți iar de niște bulgari neastîmpărați, au tras

cîteva salve asupra unul pichet (stație de pază) bulgar, culcînd re-

pede la pămînt vre-o 4 grăniceri bulgari!                       

Paza granițelor se întărește în măsură mare.   R o m ă n i a  nu  mai  e

aplicată a suferi zgîndărările bulgărești, ci le respinge cu braț tare !

--- Zvon despre pregătiri războinice ! ---                           


 Coloana 3 


 Coloana 4 Transcription saved

Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

LIBERTATEA

Coloana 1  sus 

Abonamentul:

Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


 Coloana 2 sus 

Foaie națională politică.

o o o

Apare în fiecare JOI.


 Coloana 3 sus 

I n s e r ț i u n i :

1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====


 sus și la stânga 


                Z V O N U R I  Î N G R I J I T O A R E

Va trece vara asta încă cu pace peste noi?  -  Mun-

tenegru ci-că e gata a da iarăși cea dintîi pușcătură.

     -  In Sîrbia se fac pregătiri în cea mai mare tăcere.

          Toată liniștea e numai așa pentru ochii

          lumii.  Dar  lucrurile-s  foarte  încordate.

     Diplomația noastră e gata cu pecetea ce o trimite la

          Belgrad,  cerînd  samă  Sîrbiei  pentru  tulburarea  ei.


 Coloana 1 


     Știrile  zilelor  din  urmă  nu

sunt din  cele mai  piăcute nouă,

popoarelor  ce  dorim  p a c e,  ca

să  o  mai  putem  duce  de  pe  o

zi  pe  alta.  O  mulțime  de  vești

par  a  spune   toate,  că  liniștea

ce  acum  se  arată  așa  pe  de-a-

supra,   e  numai   l i n i ș t e a  c e

d e  r e g u l ă  p r e m e r g e  f u r-

t u n i i !


 Coloana 2 


 în sus și în dreapta 


Incordarea la granița română-bulgară,                                

tot   mai   arpinsă!                                                   

Grănicerii români, bîzăiți iar de niște bulgari neastîmpărați, au tras

cîteva salve asupra unul pichet (stație de pază) bulgar, culcînd re-

pede la pămînt vre-o 4 grăniceri bulgari!                       

Paza granițelor se întărește în măsură mare.   R o m ă n i a  nu  mai  e

aplicată a suferi zgîndărările bulgărești, ci le respinge cu braț tare !

--- Zvon despre pregătiri războinice ! ---                           


 Coloana 3 


 Coloana 4 
Transcription history
 • May 18, 2018 09:11:45 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

  LIBERTATEA

  Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====


   sus și la stânga 


                  Z V O N U R I  Î N G R I J I T O A R E

  Va trece vara asta încă cu pace peste noi?  -  Mun-

  tenegru ci-că e gata a da iarăși cea dintîi pușcătură.

       -  In Sîrbia se fac pregătiri în cea mai mare tăcere.

            Toată liniștea e numai așa pentru ochii

            lumii.  Dar  lucrurile-s  foarte  încordate.

       Diplomația noastră e gata cu pecetea ce o trimite la

            Belgrad,  cerînd  samă  Sîrbiei  pentru  tulburarea  ei.


   Coloana 1 


       Știrile  zilelor  din  urmă  nu

  sunt din  cele mai  piăcute nouă,

  popoarelor  ce  dorim  p a c e,  ca

  să  o  mai  putem  duce  de  pe  o

  zi  pe  alta.  O  mulțime  de  vești

  par  a  spune   toate,  că  liniștea

  ce  acum  se  arată  așa  pe  de-a-

  supra,   e  numai   l i n i ș t e a  c e

  d e  r e g u l ă  p r e m e r g e  f u r-

  t u n i i !


   Coloana 2 


   în sus și în dreapta 


  Incordarea la granița română-bulgară,                                

  tot   mai   arpinsă!                                                   

  Grănicerii români, bîzăiți iar de niște bulgari neastîmpărați, au tras

  cîteva salve asupra unul pichet (stație de pază) bulgar, culcînd re-

  pede la pămînt vre-o 4 grăniceri bulgari!                       

  Paza granițelor se întărește în măsură mare.   R o m ă n i a  nu  mai  e

  aplicată a suferi zgîndărările bulgărești, ci le respinge cu braț tare !

  --- Zvon despre pregătiri războinice ! ---                           


   Coloana 3 


   Coloana 4 
 • May 18, 2018 07:12:03 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

  LIBERTATEA

  Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====


   sus și la stânga 


                  Z V O N U R I  Î N G R I J I T O A R E

  Va trece vara asta încă cu pace peste noi?  -  Mun-

  tenegru ci-că e gata a da iarăși cea dintîi pușcătură.

       -  In Sîrbia se fac pregătiri în cea mai mare tăcere.

            Toată liniștea e numai așa pentru ochii

            lumii.  Dar  lucrurile-s  foarte  încordate.

       Diplomația noastră e gata cu pecetea ce o trimite la

            Belgrad,  cerînd  samă  Sîrbiei  pentru  tulburarea  ei.


   Coloana 1 


   Coloana 2 


   în sus și în dreapta 


  Incordarea la granița română-bulgară,                                

  tot   mai   arpinsă!                                                   

  Grănicerii români, bîzăiți iar de niște bulgari neastîmpărați, au tras

  cîteva salve asupra unul pichet (stație de pază) bulgar, culcînd re-

  pede la pămînt vre-o 4 grăniceri bulgari!                       

  Paza granițelor se întărește în măsură mare.   R o m ă n i a  nu  mai  e

  aplicată a suferi zgîndărările bulgărești, ci le respinge cu braț tare !

  --- Zvon despre pregătiri războinice ! ---                           


   Coloana 3 


   Coloana 4 
 • May 18, 2018 06:57:10 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

  LIBERTATEA

  Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====


   sus și la stânga 


                  Z V O N U R I  Î N G R I J I T O A R E

  Va trece vara asta încă cu pace peste noi?  -  Mun-

  tenegru ci-că e gata a da iarăși cea dintîi pușcătură.

       -  In Sîrbia se fac pregătiri în cea mai mare tăcere.

            Toată liniștea e numai așa pentru ochii

            lumii.  Dar  lucrurile-s  foarte  încordate.

       Diplomația noastră e gata cu pecetea ce o trimite la

            Belgrad,  cerînd  samă  Sîrbiei  pentru  tulburarea  ei.


   în sus și în dreapta 


  Incordarea la granița română-bulgară,                                

  tot   mai   arpinsă!                                                   

  Grănicerii români, bîzăiți iar de niște bulgari neastîmpărați, au tras

  cîteva salve asupra unul pichet (stație de pază) bulgar, culcînd re-

  pede la pămînt vre-o 4 grăniceri bulgari!                       

  Paza granițelor se întărește în măsură mare.   R o m ă n i a  nu  mai  e

  aplicată a suferi zgîndărările bulgărești, ci le respinge cu braț tare !

  --- Zvon despre pregătiri războinice ! ---                           


 • May 18, 2018 06:55:50 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

  LIBERTATEA

  Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====


   sus și la stânga 


                  Z V O N U R I  Î N G R I J I T O A R E

  Va trece vara asta încă cu pace peste noi?  -  Mun-

  tenegru ci-că e gata a da iarăși cea dintîi pușcătură.

       -  In Sîrbia se fac pregătiri în cea mai mare tăcere.

            Toată liniștea e numai așa pentru ochii

            lumii.  Dar  lucrurile-s  foarte  încordate.

       Diplomația noastră e gata cu pecetea ce o trimite la

            Belgrad,  cerînd  samă  Sîrbiei  pentru  tulburarea  ei.


   în sus și în dreapta 


  Incordarea la granița română-bulgară,                                

  tot   mai   arpinsă!                                                   

  Grănicerii români, bîzăiți iar de niște bulgari neastîmpărați, au tras

  cîteva salve asupra unul pichet (stație de pază) bulgar, culcînd re-

  pede la pămînt vre-o 4 grăniceri bulgari!                       


 • May 18, 2018 06:52:20 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

  LIBERTATEA

  Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====


   sus și la stânga 


                  Z V O N U R I  Î N G R I J I T O A R E

  Va trece vara asta încă cu pace peste noi?  -  Mun-

  tenegru ci-că e gata a da iarăși cea dintîi pușcătură.

       -  In Sîrbia se fac pregătiri în cea mai mare tăcere.

            Toată liniștea e numai așa pentru ochii

            lumii.  Dar  lucrurile-s  foarte  încordate.

       Diplomația noastră e gata cu pecetea ce o trimite la

            Belgrad,  cerînd  samă  Sîrbiei  pentru  tulburarea  ei.


   în sus și în dreapta 
 • May 18, 2018 06:52:07 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

  LIBERTATEA

  Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====


   sus și la stânga 


  Z V O N U R I  Î N G R I J I T O A R E

  Va trece vara asta încă cu pace peste noi?  -  Mun-

  tenegru ci-că e gata a da iarăși cea dintîi pușcătură.

       -  In Sîrbia se fac pregătiri în cea mai mare tăcere.

            Toată liniștea e numai așa pentru ochii

            lumii.  Dar  lucrurile-s  foarte  încordate.

       Diplomația noastră e gata cu pecetea ce o trimite la

            Belgrad,  cerînd  samă  Sîrbiei  pentru  tulburarea  ei.


   în sus și în dreapta 
 • May 18, 2018 06:51:16 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

  LIBERTATEA

  Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====


   sus și la stânga 


  Z V O N U R I  Î N G R I J I T O A R E

  Va trece vara asta încă cu pace peste noi?  -  Mun-

  tenegru ci-că e gata a da iarăși cea dintîi pușcătură.

       -  In Sîrbia se fac pregătiri în cea mai mare tăcere.

            Toată liniștea e numai așa pentru ochii

            lumii.  Dar  lucrurile-s  foarte  încordate.


   în sus și în dreapta 
 • May 18, 2018 06:48:45 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

  LIBERTATEA

  Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====


   sus și la stânga 
   în sus și în dreapta 
 • May 18, 2018 06:46:48 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

  LIBERTATEA

  Coloana 1  sus 

  Abonamentul:

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia înteresantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

  ci pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. -- Pentru economi:

  numai 6 cor. la an! „Lib” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; -- România 40 Lei.


   Coloana 2 sus 

  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOI.


   Coloana 3 sus 

  I n s e r ț i u n i :

  1 pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  ===== Manuscriptele nu să dau înapoi. =====


 • May 18, 2018 06:45:43 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 10/28 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 31.

  LIBERTATEA

  A b o n a m e n t u l

  Prețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,Description

Save description
 • 45.85||23.200000000000045||

  Orăștie, România

 • 42.708678||19.37439||

  Muntenegru

 • 44.016521||21.005859||

  Sîrbia

 • 44.786568||20.4489216||

  Belgrad, Sîrbia

Location(s)
 • Document location Orăștie, România
 • Additional document location Muntenegru
 • Additional document location Sîrbia
 • Additional document location Belgrad, Sîrbia


ID
6267 / 71136
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Română


 • Home FrontNotes and questions

Login to leave a note