Ziarul Libertatea, anul XIII, nr.32, 14/27 iulie 1914, Orăştie

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

 Pentru viieri 

a apărut o carte de mare

valoare: „Cultivarea viiei,

manuarea vinului, morburile

și vindecarea lor”.

     E revăzută de dl ministru

r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

VIII --- 1. Se capătă la au-

tor pentru 2 cor. plus 20

fil porto.

Librăriile au rabatul cuvenit

                               D. GRAUR,

                în Somlyógyörtelek

(1375) 8---10  â(com. Szuágy).


 Haine de Călușeri 

     dau împrumnut pentru petre-

cerile romănești pe lîngă taxă

potrivită, sau le vînd de tot.

     === Atrag cu o cale luarea

aminte asupra prăvăliei mele de

manufactură, bine înzestrată cu

tot folul de mărfuri pentru haine

țărănești, de femei și de bărbați.

     Pinzărie, calitatea c e a

m a i  b u n ă, numai din fabrice

de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

niciuri!

     Rog pentru binevoitoru

spr gin!

                     Ioan Lăzăroiu,

comerciant Orăștie, în piață.

(1398) 3---3


 „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

de rangul prim !

Hotel liniștit, ce-

tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                  (1391)4---10

Totiolul de uleluri și curete!


„AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

Ce e bun e și ieftin!

     Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


Se află pururea în depozit !


Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                               Corespondență românească!


Totfelul de articoli technici!


 „Hotel Savoy” 

Budapest VIII.

József-körut 16.

nou arangeat, mo-

dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


Cel-ce îmi scrie îndată, capătă o cutioară de

Tablete-Kola veritabile, gratis.        (1410) 2---

     Aș trimite bucuros celor ce au nervii

slăb ți, o cutie (ș-tulă) de probă din mij-

locul meu de întărire. Acest mijoc (leac)

întărește nervii și insănătoșează pe om,

făcîndu-l să se simță voinic, vesel în so-

cietate, ca și cum așa i-ar fi natura Lea-

cul KOLA-DULTZ scutește nervii de o

stăbie în viitor Cel-ce nu-și simte nervii

perfecți, se simte obosit, cu dureri de

cap. nesomn, să cerce ca Kola-Dultz și

probabil va putea  zice  și  ei ca alții:


Nici nu mai am nervĭ !


     Cel mai buni nervi sunt acei, pe cari

îi simți mai puția ! Kola-Dultz e un pre-

tin a nervilor, le aduc o întă-ire trainică.

E de tot nestricăcios și se recomandă la

bărbați, femei și copii. Etatea nu hotărește.

U  ... preparat re 1 pentru întărirea nervilor.

Scrie-mi îndată o carte postală, cerînd o cutie de probă, gratis, dela :

Apoteca Sft Duh '(Szt. Lélekgyógytár Budapest VI. Sect. 609.


 „HATIEGANA” 

institut de credit și economii, societ. pe acții,

în Hațeg (Hátszeg),                      

primește și fructifică depuneri:                       

până la 1500 cor. cu 5%                           

dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %      

dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

de an, cu 6%.                                                            

(1409) 2---12                                 Direcțiunea.    


 SINGURUL ATELIER 

pentru pregătirea de  m o b i l ecu

motive (mustre) românești,

e, în Ungaria, Atelieri: Fraților BĂLEAN din Văliug

(Ferenczfalva) în Bănat.                                             

     Se recomandă onor public românesc pentru pre-

gătirea următoarelor mobile și obiecte de decorație:

     Garnituri complete de DORMITOR, SUFRAGE-

RIE (prinzitor), ODĂI DE VIZITĂ, CANCELARII,

etc., --- toate lucrate cu motive românești, adecă mobile

cu podoabe naționale românești.                                        

     Obiecte mai mărunte: ca rame (cadre) pentru oglinzi,

pentru portrete, poze, casseta de ținut gulere, batiste, cas-

sete cu necesariile de scris, mai mici, tampoane pentru

masa de scris, cuțite de tăiat hîrtia, etc. ---- apoi:                   

     mese pentru flori, vase pentru flori, etagere de părete, țiitoare

de ștergare, bastoane, --- etc .                                                                     

--- toate gravate (săpate) foarte drăguț cu încrestături și figuri

românești !                                                                                                   

     PENTRU BISERCI: ori-ce obiect sculptat

în ori-ce stil, se execută cu mult gust. Pe iconostase,

chivote, tetrapoade, aplică și motive românești fericit

combinate.                                                                           

     Mustre de desemn, la cerere, trimite spre vedere!

     Executare în timpul cel mai scurt!

     Prețuri cinstite, --- potrivite însă după lucrul ce se dă. A se

adresa la:                                                                                                   

Frații B Ă L E A N,

pictori, sculptori, tîmplari artistici, absolvenți ai

școalei de meserii din străinătate, proprietarii

singurului Atelier de mobile cu motive românești

(1393) 2---5                             în Valiug, Ferenczfalva (Krassó Sz. m.)


 Frizer nou în Orăștie. 

     Fac prin aceasta cunoscut onoratului public din

loc și jur, că cu ziua de Sîmbătă în 4 Iulie n. ----

deschid în Orăștie, în drumul țării, lîngă prăvălia

dlui Corvin, (în fosta prăvălie Jerkovits):

BARBIERIE și FRIZERIE,         

arangeată modern și condusă de mine, după ce am

praxă îndelungată în țară și străinătate!                     

     Rog onoratul public, inteligință și popor, din loc

și jur, a ma cerceta cu încredere                                  

Cu stimă:                    

Filip Schiopu, friser.        

(1387) 3---3.                                                                      

Transcription saved

Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

 Pentru viieri 

a apărut o carte de mare

valoare: „Cultivarea viiei,

manuarea vinului, morburile

și vindecarea lor”.

     E revăzută de dl ministru

r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

VIII --- 1. Se capătă la au-

tor pentru 2 cor. plus 20

fil porto.

Librăriile au rabatul cuvenit

                               D. GRAUR,

                în Somlyógyörtelek

(1375) 8---10  â(com. Szuágy).


 Haine de Călușeri 

     dau împrumnut pentru petre-

cerile romănești pe lîngă taxă

potrivită, sau le vînd de tot.

     === Atrag cu o cale luarea

aminte asupra prăvăliei mele de

manufactură, bine înzestrată cu

tot folul de mărfuri pentru haine

țărănești, de femei și de bărbați.

     Pinzărie, calitatea c e a

m a i  b u n ă, numai din fabrice

de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

niciuri!

     Rog pentru binevoitoru

spr gin!

                     Ioan Lăzăroiu,

comerciant Orăștie, în piață.

(1398) 3---3


 „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

de rangul prim !

Hotel liniștit, ce-

tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                  (1391)4---10

Totiolul de uleluri și curete!


„AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

Ce e bun e și ieftin!

     Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


Se află pururea în depozit !


Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                               Corespondență românească!


Totfelul de articoli technici!


 „Hotel Savoy” 

Budapest VIII.

József-körut 16.

nou arangeat, mo-

dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


Cel-ce îmi scrie îndată, capătă o cutioară de

Tablete-Kola veritabile, gratis.        (1410) 2---

     Aș trimite bucuros celor ce au nervii

slăb ți, o cutie (ș-tulă) de probă din mij-

locul meu de întărire. Acest mijoc (leac)

întărește nervii și insănătoșează pe om,

făcîndu-l să se simță voinic, vesel în so-

cietate, ca și cum așa i-ar fi natura Lea-

cul KOLA-DULTZ scutește nervii de o

stăbie în viitor Cel-ce nu-și simte nervii

perfecți, se simte obosit, cu dureri de

cap. nesomn, să cerce ca Kola-Dultz și

probabil va putea  zice  și  ei ca alții:


Nici nu mai am nervĭ !


     Cel mai buni nervi sunt acei, pe cari

îi simți mai puția ! Kola-Dultz e un pre-

tin a nervilor, le aduc o întă-ire trainică.

E de tot nestricăcios și se recomandă la

bărbați, femei și copii. Etatea nu hotărește.

U  ... preparat re 1 pentru întărirea nervilor.

Scrie-mi îndată o carte postală, cerînd o cutie de probă, gratis, dela :

Apoteca Sft Duh '(Szt. Lélekgyógytár Budapest VI. Sect. 609.


 „HATIEGANA” 

institut de credit și economii, societ. pe acții,

în Hațeg (Hátszeg),                      

primește și fructifică depuneri:                       

până la 1500 cor. cu 5%                           

dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %      

dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

de an, cu 6%.                                                            

(1409) 2---12                                 Direcțiunea.    


 SINGURUL ATELIER 

pentru pregătirea de  m o b i l ecu

motive (mustre) românești,

e, în Ungaria, Atelieri: Fraților BĂLEAN din Văliug

(Ferenczfalva) în Bănat.                                             

     Se recomandă onor public românesc pentru pre-

gătirea următoarelor mobile și obiecte de decorație:

     Garnituri complete de DORMITOR, SUFRAGE-

RIE (prinzitor), ODĂI DE VIZITĂ, CANCELARII,

etc., --- toate lucrate cu motive românești, adecă mobile

cu podoabe naționale românești.                                        

     Obiecte mai mărunte: ca rame (cadre) pentru oglinzi,

pentru portrete, poze, casseta de ținut gulere, batiste, cas-

sete cu necesariile de scris, mai mici, tampoane pentru

masa de scris, cuțite de tăiat hîrtia, etc. ---- apoi:                   

     mese pentru flori, vase pentru flori, etagere de părete, țiitoare

de ștergare, bastoane, --- etc .                                                                     

--- toate gravate (săpate) foarte drăguț cu încrestături și figuri

românești !                                                                                                   

     PENTRU BISERCI: ori-ce obiect sculptat

în ori-ce stil, se execută cu mult gust. Pe iconostase,

chivote, tetrapoade, aplică și motive românești fericit

combinate.                                                                           

     Mustre de desemn, la cerere, trimite spre vedere!

     Executare în timpul cel mai scurt!

     Prețuri cinstite, --- potrivite însă după lucrul ce se dă. A se

adresa la:                                                                                                   

Frații B Ă L E A N,

pictori, sculptori, tîmplari artistici, absolvenți ai

școalei de meserii din străinătate, proprietarii

singurului Atelier de mobile cu motive românești

(1393) 2---5                             în Valiug, Ferenczfalva (Krassó Sz. m.)


 Frizer nou în Orăștie. 

     Fac prin aceasta cunoscut onoratului public din

loc și jur, că cu ziua de Sîmbătă în 4 Iulie n. ----

deschid în Orăștie, în drumul țării, lîngă prăvălia

dlui Corvin, (în fosta prăvălie Jerkovits):

BARBIERIE și FRIZERIE,         

arangeată modern și condusă de mine, după ce am

praxă îndelungată în țară și străinătate!                     

     Rog onoratul public, inteligință și popor, din loc

și jur, a ma cerceta cu încredere                                  

Cu stimă:                    

Filip Schiopu, friser.        

(1387) 3---3.                                                                      


Transcription history
 • May 14, 2018 21:58:17 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


   „Hotel Savoy” 

  Budapest VIII.

  József-körut 16.

  nou arangeat, mo-

  dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

  conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

  dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

  călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

  de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


  Cel-ce îmi scrie îndată, capătă o cutioară de

  Tablete-Kola veritabile, gratis.        (1410) 2---

       Aș trimite bucuros celor ce au nervii

  slăb ți, o cutie (ș-tulă) de probă din mij-

  locul meu de întărire. Acest mijoc (leac)

  întărește nervii și insănătoșează pe om,

  făcîndu-l să se simță voinic, vesel în so-

  cietate, ca și cum așa i-ar fi natura Lea-

  cul KOLA-DULTZ scutește nervii de o

  stăbie în viitor Cel-ce nu-și simte nervii

  perfecți, se simte obosit, cu dureri de

  cap. nesomn, să cerce ca Kola-Dultz și

  probabil va putea  zice  și  ei ca alții:


  Nici nu mai am nervĭ !


       Cel mai buni nervi sunt acei, pe cari

  îi simți mai puția ! Kola-Dultz e un pre-

  tin a nervilor, le aduc o întă-ire trainică.

  E de tot nestricăcios și se recomandă la

  bărbați, femei și copii. Etatea nu hotărește.

  U  ... preparat re 1 pentru întărirea nervilor.

  Scrie-mi îndată o carte postală, cerînd o cutie de probă, gratis, dela :

  Apoteca Sft Duh '(Szt. Lélekgyógytár Budapest VI. Sect. 609.


   „HATIEGANA” 

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),                      

  primește și fructifică depuneri:                       

  până la 1500 cor. cu 5%                           

  dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %      

  dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 2---12                                 Direcțiunea.    


   SINGURUL ATELIER 

  pentru pregătirea de  m o b i l ecu

  motive (mustre) românești,

  e, în Ungaria, Atelieri: Fraților BĂLEAN din Văliug

  (Ferenczfalva) în Bănat.                                             

       Se recomandă onor public românesc pentru pre-

  gătirea următoarelor mobile și obiecte de decorație:

       Garnituri complete de DORMITOR, SUFRAGE-

  RIE (prinzitor), ODĂI DE VIZITĂ, CANCELARII,

  etc., --- toate lucrate cu motive românești, adecă mobile

  cu podoabe naționale românești.                                        

       Obiecte mai mărunte: ca rame (cadre) pentru oglinzi,

  pentru portrete, poze, casseta de ținut gulere, batiste, cas-

  sete cu necesariile de scris, mai mici, tampoane pentru

  masa de scris, cuțite de tăiat hîrtia, etc. ---- apoi:                   

       mese pentru flori, vase pentru flori, etagere de părete, țiitoare

  de ștergare, bastoane, --- etc .                                                                     

  --- toate gravate (săpate) foarte drăguț cu încrestături și figuri

  românești !                                                                                                   

       PENTRU BISERCI: ori-ce obiect sculptat

  în ori-ce stil, se execută cu mult gust. Pe iconostase,

  chivote, tetrapoade, aplică și motive românești fericit

  combinate.                                                                           

       Mustre de desemn, la cerere, trimite spre vedere!

       Executare în timpul cel mai scurt!

       Prețuri cinstite, --- potrivite însă după lucrul ce se dă. A se

  adresa la:                                                                                                   

  Frații B Ă L E A N,

  pictori, sculptori, tîmplari artistici, absolvenți ai

  școalei de meserii din străinătate, proprietarii

  singurului Atelier de mobile cu motive românești

  (1393) 2---5                             în Valiug, Ferenczfalva (Krassó Sz. m.)


   Frizer nou în Orăștie. 

       Fac prin aceasta cunoscut onoratului public din

  loc și jur, că cu ziua de Sîmbătă în 4 Iulie n. ----

  deschid în Orăștie, în drumul țării, lîngă prăvălia

  dlui Corvin, (în fosta prăvălie Jerkovits):

  BARBIERIE și FRIZERIE,         

  arangeată modern și condusă de mine, după ce am

  praxă îndelungată în țară și străinătate!                     

       Rog onoratul public, inteligință și popor, din loc

  și jur, a ma cerceta cu încredere                                  

  Cu stimă:                    

  Filip Schiopu, friser.        

  (1387) 3---3.                                                                      

 • May 14, 2018 21:51:31 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


   „Hotel Savoy” 

  Budapest VIII.

  József-körut 16.

  nou arangeat, mo-

  dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

  conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

  dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

  călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

  de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


  Cel-ce îmi scrie îndată, capătă o cutioară de

  Tablete-Kola veritabile, gratis.        (1410) 2---

       Aș trimite bucuros celor ce au nervii

  slăb ți, o cutie (ș-tulă) de probă din mij-

  locul meu de întărire. Acest mijoc (leac)

  întărește nervii și insănătoșează pe om,

  făcîndu-l să se simță voinic, vesel în so-

  cietate, ca și cum așa i-ar fi natura Lea-

  cul KOLA-DULTZ scutește nervii de o

  stăbie în viitor Cel-ce nu-și simte nervii

  perfecți, se simte obosit, cu dureri de

  cap. nesomn, să cerce ca Kola-Dultz și

  probabil va putea  zice  și  ei ca alții:


  Nici nu mai am nervĭ !


       Cel mai buni nervi sunt acei, pe cari

  îi simți mai puția ! Kola-Dultz e un pre-

  tin a nervilor, le aduc o întă-ire trainică.

  E de tot nestricăcios și se recomandă la

  bărbați, femei și copii. Etatea nu hotărește.

  U  ... preparat re 1 pentru întărirea nervilor.

  Scrie-mi îndată o carte postală, cerînd o cutie de probă, gratis, dela :

  Apoteca Sft Duh '(Szt. Lélekgyógytár Budapest VI. Sect. 609.


   „HATIEGANA” 

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),                      

  primește și fructifică depuneri:                       

  până la 1500 cor. cu 5%                           

  dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %      

  dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 2---12                                 Direcțiunea.    


   SINGURUL ATELIER 

  pentru pregătirea de  m o b i l ecu

  motive (mustre) românești,

  e, în Ungaria, Atelieri: Fraților BĂLEAN din Văliug

  (Ferenczfalva) în Bănat.                                             

       Se recomandă onor public românesc pentru pre-

  gătirea următoarelor mobile și obiecte de decorație:

       Garnituri complete de DORMITOR, SUFRAGE-

  RIE (prinzitor), ODĂI DE VIZITĂ, CANCELARII,

  etc., --- toate lucrate cu motive românești, adecă mobile

  cu podoabe naționale românești.                                        

       Obiecte mai mărunte: ca rame (cadre) pentru oglinzi,

  pentru portrete, poze, casseta de ținut gulere, batiste, cas-

  sete cu necesariile de scris, mai mici, tampoane pentru

  masa de scris, cuțite de tăiat hîrtia, etc. ---- apoi:                   

       mese pentru flori, vase pentru flori, etagere de părete, țiitoare

  de ștergare, bastoane, --- etc .                                                                     

  --- toate gravate (săpate) foarte drăguț cu încrestături și figuri

  românești !                                                                                                   

       PENTRU BISERCI: ori-ce obiect sculptat

  în ori-ce stil, se execută cu mult gust. Pe iconostase,

  chivote, tetrapoade, aplică și motive românești fericit

  combinate.                                                                           

       Mustre de desemn, la cerere, trimite spre vedere!

       Executare în timpul cel mai scurt!

       Prețuri cinstite, --- potrivite însă după lucrul ce se dă. A se

  adresa la:                                                                                                   

  Frații B Ă L E A N,

  pictori, sculptori, tîmplari artistici, absolvenți ai

  școalei de meserii din străinătate, proprietarii

  singurului Atelier de mobile cu motive românești

  (1393) 2---5                             în Valiug, Ferenczfalva (Krassó Sz. m.)


 • May 14, 2018 21:49:39 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


   „Hotel Savoy” 

  Budapest VIII.

  József-körut 16.

  nou arangeat, mo-

  dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

  conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

  dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

  călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

  de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


  Cel-ce îmi scrie îndată, capătă o cutioară de

  Tablete-Kola veritabile, gratis.        (1410) 2---

       Aș trimite bucuros celor ce au nervii

  slăb ți, o cutie (ș-tulă) de probă din mij-

  locul meu de întărire. Acest mijoc (leac)

  întărește nervii și insănătoșează pe om,

  făcîndu-l să se simță voinic, vesel în so-

  cietate, ca și cum așa i-ar fi natura Lea-

  cul KOLA-DULTZ scutește nervii de o

  stăbie în viitor Cel-ce nu-și simte nervii

  perfecți, se simte obosit, cu dureri de

  cap. nesomn, să cerce ca Kola-Dultz și

  probabil va putea  zice  și  ei ca alții:


  Nici nu mai am nervĭ !


       Cel mai buni nervi sunt acei, pe cari

  îi simți mai puția ! Kola-Dultz e un pre-

  tin a nervilor, le aduc o întă-ire trainică.

  E de tot nestricăcios și se recomandă la

  bărbați, femei și copii. Etatea nu hotărește.

  U  ... preparat re 1 pentru întărirea nervilor.

  Scrie-mi îndată o carte postală, cerînd o cutie de probă, gratis, dela :

  Apoteca Sft Duh '(Szt. Lélekgyógytár Budapest VI. Sect. 609.


   „HATIEGANA” 

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),                      

  primește și fructifică depuneri:                       

  până la 1500 cor. cu 5%                           

  dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %      

  dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 2---12                                 Direcțiunea.    


   SINGURUL ATELIER 

  pentru pregătirea de  m o b i l ecu

  motive (mustre) românești,

  e, în Ungaria, Atelieri: Fraților BĂLEAN din Văliug

  (Ferenczfalva) în Bănat.                                             

       Se recomandă onor public românesc pentru pre-

  gătirea următoarelor mobile și obiecte de decorație:

       Garnituri complete de DORMITOR, SUFRAGE-

  RIE (prinzitor), ODĂI DE VIZITĂ, CANCELARII,

  etc., --- toate lucrate cu motive românești, adecă mobile

  cu podoabe naționale românești.                                        

       Obiecte mai mărunte: ca rame (cadre) pentru oglinzi,

  pentru portrete, poze, casseta de ținut gulere, batiste, cas-

  sete cu necesariile de scris, mai mici, tampoane pentru

  masa de scris, cuțite de tăiat hîrtia, etc. ---- apoi:                   

       mese pentru flori, vase pentru flori, etagere de părete, țiitoare

  de ștergare, bastoane, --- etc .                                                                     

  --- toate gravate (săpate) foarte drăguț cu încrestături și figuri

  românești !                                                                                                   

       PENTRU BISERCI: ori-ce obiect sculptat

  în ori-ce stil, se execută cu mult gust. Pe iconostase,

  chivote, tetrapoade, aplică și motive românești fericit

  combinate.                                                                           

       Mustre de desemn, la cerere, trimite spre vedere!

       Executare în timpul cel mai scurt!

       Prețuri cinstite, --- potrivite însă după lucrul ce se dă. A se

  adresa la:                                                                                                   


 • May 14, 2018 21:45:41 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


   „Hotel Savoy” 

  Budapest VIII.

  József-körut 16.

  nou arangeat, mo-

  dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

  conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

  dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

  călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

  de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


  Cel-ce îmi scrie îndată, capătă o cutioară de

  Tablete-Kola veritabile, gratis.        (1410) 2---

       Aș trimite bucuros celor ce au nervii

  slăb ți, o cutie (ș-tulă) de probă din mij-

  locul meu de întărire. Acest mijoc (leac)

  întărește nervii și insănătoșează pe om,

  făcîndu-l să se simță voinic, vesel în so-

  cietate, ca și cum așa i-ar fi natura Lea-

  cul KOLA-DULTZ scutește nervii de o

  stăbie în viitor Cel-ce nu-și simte nervii

  perfecți, se simte obosit, cu dureri de

  cap. nesomn, să cerce ca Kola-Dultz și

  probabil va putea  zice  și  ei ca alții:


  Nici nu mai am nervĭ !


       Cel mai buni nervi sunt acei, pe cari

  îi simți mai puția ! Kola-Dultz e un pre-

  tin a nervilor, le aduc o întă-ire trainică.

  E de tot nestricăcios și se recomandă la

  bărbați, femei și copii. Etatea nu hotărește.

  U  ... preparat re 1 pentru întărirea nervilor.

  Scrie-mi îndată o carte postală, cerînd o cutie de probă, gratis, dela :

  Apoteca Sft Duh '(Szt. Lélekgyógytár Budapest VI. Sect. 609.


   „HATIEGANA” 

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),                      

  primește și fructifică depuneri:                       

  până la 1500 cor. cu 5%                           

  dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %      

  dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 2---12                                 Direcțiunea.    


   SINGURUL ATELIER 

  pentru pregătirea de  m o b i l ecu

  motive (mustre) românești,

  e, în Ungaria, Atelieri: Fraților BĂLEAN din Văliug

  (Ferenczfalva) în Bănat.                                             

       Se recomandă onor public românesc pentru pre-

  gătirea următoarelor mobile și obiecte de decorație:

       Garnituri complete de DORMITOR, SUFRAGE-

  RIE (prinzitor), ODĂI DE VIZITĂ, CANCELARII,

  etc., --- toate lucrate cu motive românești, adecă mobile

  cu podoabe naționale românești.                                        

       Obiecte mai mărunte: ca rame (cadre) pentru oglinzi,

  pentru portrete, poze, casseta de ținut gulere, batiste, cas-

  sete cu necesariile de scris, mai mici, tampoane pentru

  masa de scris, cuțite de tăiat hîrtia, etc. ---- apoi:                   


 • May 14, 2018 21:44:34 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


   „Hotel Savoy” 

  Budapest VIII.

  József-körut 16.

  nou arangeat, mo-

  dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

  conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

  dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

  călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

  de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


  Cel-ce îmi scrie îndată, capătă o cutioară de

  Tablete-Kola veritabile, gratis.        (1410) 2---

       Aș trimite bucuros celor ce au nervii

  slăb ți, o cutie (ș-tulă) de probă din mij-

  locul meu de întărire. Acest mijoc (leac)

  întărește nervii și insănătoșează pe om,

  făcîndu-l să se simță voinic, vesel în so-

  cietate, ca și cum așa i-ar fi natura Lea-

  cul KOLA-DULTZ scutește nervii de o

  stăbie în viitor Cel-ce nu-și simte nervii

  perfecți, se simte obosit, cu dureri de

  cap. nesomn, să cerce ca Kola-Dultz și

  probabil va putea  zice  și  ei ca alții:


  Nici nu mai am nervĭ !


       Cel mai buni nervi sunt acei, pe cari

  îi simți mai puția ! Kola-Dultz e un pre-

  tin a nervilor, le aduc o întă-ire trainică.

  E de tot nestricăcios și se recomandă la

  bărbați, femei și copii. Etatea nu hotărește.

  U  ... preparat re 1 pentru întărirea nervilor.

  Scrie-mi îndată o carte postală, cerînd o cutie de probă, gratis, dela :

  Apoteca Sft Duh '(Szt. Lélekgyógytár Budapest VI. Sect. 609.


   „HATIEGANA” 

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),                      

  primește și fructifică depuneri:                       

  până la 1500 cor. cu 5%                           

  dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %      

  dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 2---12                                 Direcțiunea.    


   SINGURUL ATELIER 

  pentru pregătirea de  m o b i l ecu

  motive (mustre) românești,

  e, în Ungaria, Atelieri: Fraților BĂLEAN din Văliug

  (Ferenczfalva) în Bănat.                                             

       Se recomandă onor public românesc pentru pre-

  gătirea următoarelor mobile și obiecte de decorație:

       Garnituri complete de DORMITOR, SUFRAGE-

  RIE (prinzitor), ODĂI DE VIZITĂ, CANCELARII,

  etc., --- toate lucrate cu motive românești, adecă mobile

  cu podoabe naționale românești.                                        

       Obiecte mai mărunte: ca rame (cadre) pentru oglinzi,


 • May 14, 2018 21:39:31 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


   „Hotel Savoy” 

  Budapest VIII.

  József-körut 16.

  nou arangeat, mo-

  dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

  conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

  dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

  călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

  de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


  Cel-ce îmi scrie îndată, capătă o cutioară de

  Tablete-Kola veritabile, gratis.        (1410) 2---

       Aș trimite bucuros celor ce au nervii

  slăb ți, o cutie (ș-tulă) de probă din mij-

  locul meu de întărire. Acest mijoc (leac)

  întărește nervii și insănătoșează pe om,

  făcîndu-l să se simță voinic, vesel în so-

  cietate, ca și cum așa i-ar fi natura Lea-

  cul KOLA-DULTZ scutește nervii de o

  stăbie în viitor Cel-ce nu-și simte nervii

  perfecți, se simte obosit, cu dureri de

  cap. nesomn, să cerce ca Kola-Dultz și

  probabil va putea  zice  și  ei ca alții:


  Nici nu mai am nervĭ !


       Cel mai buni nervi sunt acei, pe cari

  îi simți mai puția ! Kola-Dultz e un pre-

  tin a nervilor, le aduc o întă-ire trainică.

  E de tot nestricăcios și se recomandă la

  bărbați, femei și copii. Etatea nu hotărește.

  U  ... preparat re 1 pentru întărirea nervilor.

  Scrie-mi îndată o carte postală, cerînd o cutie de probă, gratis, dela :

  Apoteca Sft Duh '(Szt. Lélekgyógytár Budapest VI. Sect. 609.


   „HATIEGANA” 

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),                      

  primește și fructifică depuneri:                       

  până la 1500 cor. cu 5%                           

  dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %      

  dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 2---12                                 Direcțiunea.    


 • May 14, 2018 21:39:29 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


   „Hotel Savoy” 

  Budapest VIII.

  József-körut 16.

  nou arangeat, mo-

  dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

  conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

  dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

  călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

  de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


  Cel-ce îmi scrie îndată, capătă o cutioară de

  Tablete-Kola veritabile, gratis.        (1410) 2---

       Aș trimite bucuros celor ce au nervii

  slăb ți, o cutie (ș-tulă) de probă din mij-

  locul meu de întărire. Acest mijoc (leac)

  întărește nervii și insănătoșează pe om,

  făcîndu-l să se simță voinic, vesel în so-

  cietate, ca și cum așa i-ar fi natura Lea-

  cul KOLA-DULTZ scutește nervii de o

  stăbie în viitor Cel-ce nu-și simte nervii

  perfecți, se simte obosit, cu dureri de

  cap. nesomn, să cerce ca Kola-Dultz și

  probabil va putea  zice  și  ei ca alții:


  Nici nu mai am nervĭ !


       Cel mai buni nervi sunt acei, pe cari

  îi simți mai puția ! Kola-Dultz e un pre-

  tin a nervilor, le aduc o întă-ire trainică.

  E de tot nestricăcios și se recomandă la

  bărbați, femei și copii. Etatea nu hotărește.

  U  ... preparat re 1 pentru întărirea nervilor.

  Scrie-mi îndată o carte postală, cerînd o cutie de probă, gratis, dela :

  Apoteca Sft Duh '(Szt. Lélekgyógytár Budapest VI. Sect. 609.


   „HATIGEANA” 

  institut de credit și economii, societ. pe acții,

  în Hațeg (Hátszeg),                      

  primește și fructifică depuneri:                       

  până la 1500 cor. cu 5%                           

  dela 1000 până la 2000 cor. 5 1/2 %      

  dela 2000 cor. în sus, dacă acele sunt de-

  puse pentru o durată mai lungă de o jumătate

  de an, cu 6%.                                                            

  (1409) 2---12                                 Direcțiunea.    


 • May 14, 2018 21:36:38 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


   „Hotel Savoy” 

  Budapest VIII.

  József-körut 16.

  nou arangeat, mo-

  dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

  conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

  dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

  călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

  de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


  Cel-ce îmi scrie îndată, capătă o cutioară de

  Tablete-Kola veritabile, gratis.        (1410) 2---

       Aș trimite bucuros celor ce au nervii

  slăb ți, o cutie (ș-tulă) de probă din mij-

  locul meu de întărire. Acest mijoc (leac)

  întărește nervii și insănătoșează pe om,

  făcîndu-l să se simță voinic, vesel în so-

  cietate, ca și cum așa i-ar fi natura Lea-

  cul KOLA-DULTZ scutește nervii de o

  stăbie în viitor Cel-ce nu-și simte nervii

  perfecți, se simte obosit, cu dureri de

  cap. nesomn, să cerce ca Kola-Dultz și

  probabil va putea  zice  și  ei ca alții:


  Nici nu mai am nervĭ !


       Cel mai buni nervi sunt acei, pe cari

  îi simți mai puția ! Kola-Dultz e un pre-

  tin a nervilor, le aduc o întă-ire trainică.

  E de tot nestricăcios și se recomandă la

  bărbați, femei și copii. Etatea nu hotărește.

  U  ... preparat re 1 pentru întărirea nervilor.

  Scrie-mi îndată o carte postală, cerînd o cutie de probă, gratis, dela :

  Apoteca Sft Duh '(Szt. Lélekgyógytár Budapest VI. Sect. 609.


 • May 14, 2018 21:33:02 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


   „Hotel Savoy” 

  Budapest VIII.

  József-körut 16.

  nou arangeat, mo-

  dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

  conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

  dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

  călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

  de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


  Cel-ce îmi scrie îndată, capătă o cutioară de

  Tablete-Kola veritabile, gratis.        (1410) 2---

       Aș trimite bucuros celor ce au nervii

  slăb ți, o cutie (ș-tulă) de probă din mij-

  locul meu de întărire. Acest mijoc (leac)

  întărește nervii și insănătoșează pe om,

  făcîndu-l să se simță voinic, vesel în so-

  cietate, ca și cum așa i-ar fi natura Lea-

  cul KOLA-DULTZ scutește nervii de o

  stăbie în viitor Cel-ce nu-și simte nervii

  perfecți, se simte obosit, cu dureri de

  cap. nesomn, să cerce ca Kola-Dultz și

  probabil va putea  zice  și  ei ca alții:


  Nici nu mai am nerv !


 • May 14, 2018 21:25:46 Paraskevas Dimitropoulos

  Nr. 32                                                                           --- 7 ---                                                               LIBERTATEA

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


   „Hotel Savoy” 

  Budapest VIII.

  József-körut 16.

  nou arangeat, mo-

  dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

  conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

  dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

  călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

  de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


 • May 14, 2018 21:25:07 Paraskevas Dimitropoulos

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


   „Hotel Savoy” 

  Budapest VIII.

  József-körut 16.

  nou arangeat, mo-

  dern, încălzire centrală; apă caldă în fiecare odae; lift. Sub

  conducerea proprietarului d Rendes IzidorOdăi cu 1 pat

  dela 3 cor ; cu 2 paturi dela 3 cor. în sus cu luminat și în-

  călzit, serviciu. --- La ședere mai îndelungată, reducere. System

  de pension, cu 4 cor. pe zi. Odae cu luna 80 cor.       (1388) 5---5


 • May 14, 2018 21:22:22 Paraskevas Dimitropoulos

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll-utca 9.

  Ce e bun e și ieftin!

       Motoare de oleu brui originape șvediene și originale

  DIESEL, pentru instalațiuni de mori și pentru alte scopuri industriale.

  Motoare de benzin și oleu brut pentru garnituri de tralerat, cari func-

  ționează în toată țara spre deplina îndestulire a cumpărătorilor.


  Se află pururea în depozit !


  Prețuri moderate! Condițiunile cele mai favorabile de solvire în

  rate pe mal mulți ani. Catalog de prețuri și deslușiri de specialitate

  se dau la cerere gratuit și franco.                                          (1355) 9---

                                 Corespondență românească!


  Totfelul de articoli technici!


 • May 14, 2018 21:18:25 Paraskevas Dimitropoulos

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


   „HOTEL DEAK FERENCZ”, 

  de rangul prim !

  Hotel liniștit, ce-

  tățenesc. --- 5 minute dela gara de Ost. în Budapesta,

  Aggteleki ú. 7. Arangeat cu încălzire cu gaz și comodități.

  80 odăi și cafenea! Odăi de 1 persoană, dela 3 cor. în sus;

  pentru 2 persoane 5 cor. 20 fil. pe zi.

                                                                                    (1391)4---10

  Totiolul de uleluri și curete!


  „AGRICOLA”, intreprin. de mașini agricole și motoare

  B U D A P E S T, V. Kóráll


 • May 14, 2018 21:14:48 Paraskevas Dimitropoulos

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!

       Rog pentru binevoitoru

  spr gin!

                       Ioan Lăzăroiu,

  comerciant Orăștie, în piață.

  (1398) 3---3


 • May 14, 2018 21:13:46 Paraskevas Dimitropoulos

   Pentru viieri 

  a apărut o carte de mare

  valoare: „Cultivarea viiei,

  manuarea vinului, morburile

  și vindecarea lor”.

       E revăzută de dl ministru

  r. u., sub ar 96 780 ---- 1912

  VIII --- 1. Se capătă la au-

  tor pentru 2 cor. plus 20

  fil porto.

  Librăriile au rabatul cuvenit

                                 D. GRAUR,

                  în Somlyógyörtelek

  (1375) 8---10  â(com. Szuágy).


   Haine de Călușeri 

       dau împrumnut pentru petre-

  cerile romănești pe lîngă taxă

  potrivită, sau le vînd de tot.

       === Atrag cu o cale luarea

  aminte asupra prăvăliei mele de

  manufactură, bine înzestrată cu

  tot folul de mărfuri pentru haine

  țărănești, de femei și de bărbați.

       Pinzărie, calitatea c e a

  m a i  b u n ă, numai din fabrice

  de  c l a s e  î n t î i e! Bumbac; ar-

  niciuri!


Description

Save description
 • 45.85||23.200000000000045||

  Orăștie, România

 • 47.2955426||22.7914193||

  Somlyógyőrtelek (Giurtelecu Șimleului, judetul Sălaj, Crisana, România)

 • 47.497912||19.040235||

  Budapesta, Ungaria

 • 45.6068844||22.9493625||

  Hátszeg (Hațeg, România)

 • 45.2255518||22.0291188||

  Ferencfalva (Valiug, România)

Location(s)
 • Document location Orăștie, România
 • Additional document location Somlyógyőrtelek (Giurtelecu Șimleului, judetul Sălaj, Crisana, România)
 • Additional document location Budapesta, Ungaria
 • Additional document location Hátszeg (Hațeg, România)
 • Additional document location Ferencfalva (Valiug, România)


ID
6267 / 71124
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Română


 • Home FrontNotes and questions

Login to leave a note