Ziarul Libertatea, anul XIII, nr.32, 14/27 iulie 1914, Orăştie

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                           L I B E R T A T E A


Abonamentul:

”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

 ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


Foaie națională politică.

o o o

Apare în fiecare JOL


Inserțiuni:

I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

Manuscriptele nu să dau înapoi.           


RĂZBOIUL                                                                                                                                       între Austro-Un-

                                                                                                                                                           garia și Sîrbia


A IZBUCNIT!


Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

=========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

Primejdia unui războiu european e acì.


 Coloana 1 

               Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

               li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

(razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

»ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de gîndire i s'a

dat Sîrbiei abia 48 ore (2 zile). Sîmbătă la 6 ore să fie îm-

plinite toate cîte le cere Austroungaria, că de unde nu, -

cu războiu va fi certată!

               Indată ce s'a știut că ce cuprinde acel cel din urmă

cunvît al Austroungariei, cît e de aspru și ce termin scurt

pune Sîrbiei pentru răspuns, - și 'n Austria și 'n Germa-

nia, și 'n Sîrbia, și 'n Rusia, s'au început repezi pregă-

tiri de mobilizare, gătire de războiu! Căci toți vedeau că

Sîrbia nu va putea primì punctele ce i-se cer, - și nu-i va

rămînea decît să se supună sorții ce o așteaptă: războuil!

               Conducerea Austroungariei, știindu-o și ea asta, a și

trimis de cu vreme jos în fața Belgradului, tunuri de-a ne-

grit pămîntul cu ele, și armată, să stee gata!


 Coloana 2 

               Sâmbătă cînd a venit răspunsul la care se aștep-

tau, încă în acea sară au putut face trecerea unei părți

de armate peste Dunăre în Belgrad, - căci conducătorii

statului sîrbesc, s'au tras în jos din Belgrad, lăsînd orașul gol.

               Azi Belgradul e deja în mâni Austroungare!

               Starea de războiu între împărăție și mica sa ve-

cină, e în plină desfășurare!                                                  

               Noi încă ieri, Duminecă, am primit dela comanda mi-

litară din loc, următoarea scrosoare :                                           

K. u. k. Militärstations-Komando                                                    

in Szászváros.                                                                       

Stimatei Redacțiuni „Libertatea”               

în Orăștie.

Orăștie, în 26 Iulie 1914. Majestatea Sa ceasaro

și regească apostolică, a binevoit preagrațios a

ordonà o mobilizare parțială, precum și o

conchemare parțială a gloatei.

Ordinațiuni mai deaproape conțin publicațiunile afișate

public în ținuturile militare corăspunzătoare.                           

Juanovici, Oberst.

               Așadar până acum nu e poruncită mobilizarea între-

gei armate, ci numai a unei părți a ei, doar jumătate Mo-

bilizarea întreagă va urmà în clipa, cînd Rusia se va

mișcà și va pornì trupe spre hotarele Împărăției

               Germania stă cu totul pe partea Austrounga-

riei, (ba ea e punătoarea la cale a întregei războiri!).

               Rusia e tot așa cu totul pe partea Sîrbiei.

               Primejdia unui războiu european, în a cărui horă fioroasă,

să între aproape toate statele Europei, bate la ușă.

Va fi o groază, cum n'a mai văzut lumea !

Transcription saved

Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                           L I B E R T A T E A


Abonamentul:

”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

 ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


Foaie națională politică.

o o o

Apare în fiecare JOL


Inserțiuni:

I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

Manuscriptele nu să dau înapoi.           


RĂZBOIUL                                                                                                                                       între Austro-Un-

                                                                                                                                                           garia și Sîrbia


A IZBUCNIT!


Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

=========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

Primejdia unui războiu european e acì.


 Coloana 1 

               Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

               li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

(razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

»ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de gîndire i s'a

dat Sîrbiei abia 48 ore (2 zile). Sîmbătă la 6 ore să fie îm-

plinite toate cîte le cere Austroungaria, că de unde nu, -

cu războiu va fi certată!

               Indată ce s'a știut că ce cuprinde acel cel din urmă

cunvît al Austroungariei, cît e de aspru și ce termin scurt

pune Sîrbiei pentru răspuns, - și 'n Austria și 'n Germa-

nia, și 'n Sîrbia, și 'n Rusia, s'au început repezi pregă-

tiri de mobilizare, gătire de războiu! Căci toți vedeau că

Sîrbia nu va putea primì punctele ce i-se cer, - și nu-i va

rămînea decît să se supună sorții ce o așteaptă: războuil!

               Conducerea Austroungariei, știindu-o și ea asta, a și

trimis de cu vreme jos în fața Belgradului, tunuri de-a ne-

grit pămîntul cu ele, și armată, să stee gata!


 Coloana 2 

               Sâmbătă cînd a venit răspunsul la care se aștep-

tau, încă în acea sară au putut face trecerea unei părți

de armate peste Dunăre în Belgrad, - căci conducătorii

statului sîrbesc, s'au tras în jos din Belgrad, lăsînd orașul gol.

               Azi Belgradul e deja în mâni Austroungare!

               Starea de războiu între împărăție și mica sa ve-

cină, e în plină desfășurare!                                                  

               Noi încă ieri, Duminecă, am primit dela comanda mi-

litară din loc, următoarea scrosoare :                                           

K. u. k. Militärstations-Komando                                                    

in Szászváros.                                                                       

Stimatei Redacțiuni „Libertatea”               

în Orăștie.

Orăștie, în 26 Iulie 1914. Majestatea Sa ceasaro

și regească apostolică, a binevoit preagrațios a

ordonà o mobilizare parțială, precum și o

conchemare parțială a gloatei.

Ordinațiuni mai deaproape conțin publicațiunile afișate

public în ținuturile militare corăspunzătoare.                           

Juanovici, Oberst.

               Așadar până acum nu e poruncită mobilizarea între-

gei armate, ci numai a unei părți a ei, doar jumătate Mo-

bilizarea întreagă va urmà în clipa, cînd Rusia se va

mișcà și va pornì trupe spre hotarele Împărăției

               Germania stă cu totul pe partea Austrounga-

riei, (ba ea e punătoarea la cale a întregei războiri!).

               Rusia e tot așa cu totul pe partea Sîrbiei.

               Primejdia unui războiu european, în a cărui horă fioroasă,

să între aproape toate statele Europei, bate la ușă.

Va fi o groază, cum n'a mai văzut lumea !


Transcription history
 • May 15, 2018 19:04:27 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                       între Austro-Un-

                                                                                                                                                             garia și Sîrbia


  A IZBUCNIT!


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.


   Coloana 1 

                 Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

  noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

  semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

  cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

  d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

  în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

  riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

  faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

  ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

  nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

  a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

                 li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

  ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

  învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

  (razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

  cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

  tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

  »ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de gîndire i s'a

  dat Sîrbiei abia 48 ore (2 zile). Sîmbătă la 6 ore să fie îm-

  plinite toate cîte le cere Austroungaria, că de unde nu, -

  cu războiu va fi certată!

                 Indată ce s'a știut că ce cuprinde acel cel din urmă

  cunvît al Austroungariei, cît e de aspru și ce termin scurt

  pune Sîrbiei pentru răspuns, - și 'n Austria și 'n Germa-

  nia, și 'n Sîrbia, și 'n Rusia, s'au început repezi pregă-

  tiri de mobilizare, gătire de războiu! Căci toți vedeau că

  Sîrbia nu va putea primì punctele ce i-se cer, - și nu-i va

  rămînea decît să se supună sorții ce o așteaptă: războuil!

                 Conducerea Austroungariei, știindu-o și ea asta, a și

  trimis de cu vreme jos în fața Belgradului, tunuri de-a ne-

  grit pămîntul cu ele, și armată, să stee gata!


   Coloana 2 

                 Sâmbătă cînd a venit răspunsul la care se aștep-

  tau, încă în acea sară au putut face trecerea unei părți

  de armate peste Dunăre în Belgrad, - căci conducătorii

  statului sîrbesc, s'au tras în jos din Belgrad, lăsînd orașul gol.

                 Azi Belgradul e deja în mâni Austroungare!

                 Starea de războiu între împărăție și mica sa ve-

  cină, e în plină desfășurare!                                                  

                 Noi încă ieri, Duminecă, am primit dela comanda mi-

  litară din loc, următoarea scrosoare :                                           

  K. u. k. Militärstations-Komando                                                    

  in Szászváros.                                                                       

  Stimatei Redacțiuni „Libertatea”               

  în Orăștie.

  Orăștie, în 26 Iulie 1914. Majestatea Sa ceasaro

  și regească apostolică, a binevoit preagrațios a

  ordonà o mobilizare parțială, precum și o

  conchemare parțială a gloatei.

  Ordinațiuni mai deaproape conțin publicațiunile afișate

  public în ținuturile militare corăspunzătoare.                           

  Juanovici, Oberst.

                 Așadar până acum nu e poruncită mobilizarea între-

  gei armate, ci numai a unei părți a ei, doar jumătate Mo-

  bilizarea întreagă va urmà în clipa, cînd Rusia se va

  mișcà și va pornì trupe spre hotarele Împărăției

                 Germania stă cu totul pe partea Austrounga-

  riei, (ba ea e punătoarea la cale a întregei războiri!).

                 Rusia e tot așa cu totul pe partea Sîrbiei.

                 Primejdia unui războiu european, în a cărui horă fioroasă,

  să între aproape toate statele Europei, bate la ușă.

  Va fi o groază, cum n'a mai văzut lumea !

 • May 13, 2018 22:52:52 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                       între Austro-Un-

                                                                                                                                                             garia și Sîrbia


  A IZBUCNIT!


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.


   Coloana 1 

                 Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

  noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

  semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

  cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

  d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

  în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

  riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

  faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

  ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

  nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

  a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

                 li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

  ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

  învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

  (razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

  cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

  tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

  »ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de gîndire i s'a

  dat Sîrbiei abia 48 ore (2 zile). Sîmbătă la 6 ore să fie îm-

  plinite toate cîte le cere Austroungaria, că de unde nu, -

  cu războiu va fi certată!

                 Indată ce s'a știut că ce cuprinde acel cel din urmă

  cunvît al Austroungariei, cît e de aspru și ce termin scurt

  pune Sîrbiei pentru răspuns, - și 'n Austria și 'n Germa-

  nia, și 'n Sîrbia, și 'n Rusia, s'au început repezi pregă-

  tiri de mobilizare, gătire de războiu! Căci toți vedeau că

  Sîrbia nu va putea primì punctele ce i-se cer, - și nu-i va

  rămînea decît să se supună sorții ce o așteaptă: războuil!

                 Conducerea Austroungariei, știindu-o și ea asta, a și

  trimis de cu vreme jos în fața Belgradului, tunuri de-a ne-

  grit pămîntul cu ele, și armată, să stee gata!


   Coloana 2 

                 Sâmbătă cînd a venit răspunsul la care se aștep-

  tau, încă în acea sară au putut face trecerea unei părți

  de armate peste Dunăre în Belgrad, - căci conducătorii

  statului sîrbesc, s'au tras în jos din Belgrad, lăsînd orașul gol.

                 Azi Belgradul e deja în mâni Austroungare!

                 Starea de războiu între împărăție și mica sa ve-

  cină, e în plină desfășurare!                                                  

                 Noi încă ieri, Duminecă, am primit dela comanda mi-

  litară din loc, următoarea scrosoare :                                           

  K. u. k. Militärstations-Komando                                                    

  in Szászváros.                                                                       

  Stimatei Redacțiuni „Libertatea”               

  în Orăștie.

  Orăștie, în 26 Iulie 1914. Majestatea Sa ceasaro

  și regească apostolică, a binevoit preagrațios a

  ordonà o mobilizare parțială, precum și o

  conchemare parțială a gloatei.

  Ordinațiuni mai deaproape conțin publicațiunile afișate

  public în ținuturile militare corăspunzătoare.                           

  Juanovici, Oberst.

                 Așadar până acum nu e poruncită mobilizarea între-

  gei armate, ci numai a unei părți a ei, doar jumătate Mo-

  bilizarea întreagă va urmà în clipa, cînd Rusia se va

  mișcà și va pornì trupe spre hotarele Împărăției

                 Germania stă cu totul pe partea Austrounga-

  riei, (ba ea e punătoarea la cale a întregei războiri!).

                 Rusia e tot așa cu totul pe partea Sîrbiei.

                 Primejdia unui războiu european, în a cărui horă fioroasă,

  să între aproape toate statele Europei, bate la ușă.

  Va fi o groază, cum n'a mai văzut lumea !


 • May 13, 2018 12:20:11 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.


   Coloana 1 

                 Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

  noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

  semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

  cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

  d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

  în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

  riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

  faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

  ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

  nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

  a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

                 li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

  ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

  învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

  (razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

  cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

  tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

  »ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de gîndire i s'a

  dat Sîrbiei abia 48 ore (2 zile). Sîmbătă la 6 ore să fie îm-

  plinite toate cîte le cere Austroungaria, că de unde nu, -

  cu războiu va fi certată!

                 Indată ce s'a știut că ce cuprinde acel cel din urmă

  cunvît al Austroungariei, cît e de aspru și ce termin scurt

  pune Sîrbiei pentru răspuns, - și 'n Austria și 'n Germa-

  nia, și 'n Sîrbia, și 'n Rusia, s'au început repezi pregă-

  tiri de mobilizare, gătire de războiu! Căci toți vedeau că

  Sîrbia nu va putea primì punctele ce i-se cer, - și nu-i va

  rămînea decît să se supună sorții ce o așteaptă: războuil!

                 Conducerea Austroungariei, știindu-o și ea asta, a și

  trimis de cu vreme jos în fața Belgradului, tunuri de-a ne-

  grit pămîntul cu ele, și armată, să stee gata!


   Coloana 2 

                 Sâmbătă cînd a venit răspunsul la care se aștep-

  tau, încă în acea sară au putut face trecerea unei părți

  de armate peste Dunăre în Belgrad, - căci conducătorii

  statului sîrbesc, s'au tras în jos din Belgrad, lăsînd orașul gol.

                 Azi Belgradul e deja în mâni Austroungare!

                 Starea de războiu între împărăție și mica sa ve-

  cină, e în plină desfășurare!                                                  

                 Noi încă ieri, Duminecă, am primit dela comanda mi-

  litară din loc, următoarea scrosoare :                                           

  K. u. k. Militärstations-Komando                                                    

  in Szászváros.                                                                       

  Stimatei Redacțiuni „Libertatea”               

  în Orăștie.

  Orăștie, în 26 Iulie 1914. Majestatea Sa ceasaro

  și regească apostolică, a binevoit preagrațios a

  ordonà o mobilizare parțială, precum și o

  conchemare parțială a gloatei.

  Ordinațiuni mai deaproape conțin publicațiunile afișate

  public în ținuturile militare corăspunzătoare.                           

  Juanovici, Oberst.

                 Așadar până acum nu e poruncită mobilizarea între-

  gei armate, ci numai a unei părți a ei, doar jumătate Mo-

  bilizarea întreagă va urmà în clipa, cînd Rusia se va

  mișcà și va pornì trupe spre hotarele Împărăției

                 Germania stă cu totul pe partea Austrounga-

  riei, (ba ea e punătoarea la cale a întregei războiri!).

                 Rusia e tot așa cu totul pe partea Sîrbiei.

                 Primejdia unui războiu european, în a cărui horă fioroasă,

  să între aproape toate statele Europei, bate la ușă.

  Va fi o groază, cum n'a mai văzut lumea !


 • May 13, 2018 12:17:06 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.


   Coloana 1 

                 Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

  noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

  semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

  cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

  d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

  în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

  riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

  faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

  ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

  nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

  a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

                 li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

  ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

  învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

  (razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

  cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

  tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

  »ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de gîndire i s'a

  dat Sîrbiei abia 48 ore (2 zile). Sîmbătă la 6 ore să fie îm-

  plinite toate cîte le cere Austroungaria, că de unde nu, -

  cu războiu va fi certată!

                 Indată ce s'a știut că ce cuprinde acel cel din urmă

  cunvît al Austroungariei, cît e de aspru și ce termin scurt

  pune Sîrbiei pentru răspuns, - și 'n Austria și 'n Germa-

  nia, și 'n Sîrbia, și 'n Rusia, s'au început repezi pregă-

  tiri de mobilizare, gătire de războiu! Căci toți vedeau că

  Sîrbia nu va putea primì punctele ce i-se cer, - și nu-i va

  rămînea decît să se supună sorții ce o așteaptă: războuil!

                 Conducerea Austroungariei, știindu-o și ea asta, a și

  trimis de cu vreme jos în fața Belgradului, tunuri de-a ne-

  grit pămîntul cu ele, și armată, să stee gata!


   Coloana 2 

                 Sâmbătă cînd a venit răspunsul la care se aștep-

  tau, încă în acea sară au putut face trecerea unei părți

  de armate peste Dunăre în Belgrad, - căci conducătorii

  statului sîrbesc, s'au tras în jos din Belgrad, lăsînd orașul gol.

                 Azi Belgradul e deja în mâni Austroungare!

                 Starea de războiu între împărăție și mica sa ve-

  cină, e în plină desfășurare!                                                  

                 Noi încă ieri, Duminecă, am primit dela comanda mi-

  litară din loc, următoarea scrosoare :                                           

  K. u. k. Militärstations-Komando                                                    

  in Szászváros.                                                                       

  Stimatei Redacțiuni „Libertatea”               

  în Orăștie.

  Orăștie, în 26 Iulie 1914. Majestatea Sa ceasaro

  și regească apostolică, a binevoit preagrațios a

  ordonà o mobilizare parțială, precum și o

  conchemare parțială a gloatei.

  Ordinațiuni mai deaproape conțin publicațiunile afișate

  public în ținuturile militare corăspunzătoare.                           

  Juanovici, Oberst.

                 Așadar până acum nu e poruncită mobilizarea între-

  gei armate, ci numai a unei părți a ei, doar jumătate Mo-

  bilizarea întreagă va urmà în clipa, cînd Rusia se va

  mișcà și va porn


 • May 13, 2018 12:14:17 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.


   Coloana 1 

                 Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

  noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

  semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

  cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

  d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

  în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

  riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

  faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

  ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

  nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

  a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

                 li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

  ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

  învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

  (razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

  cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

  tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

  »ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de gîndire i s'a

  dat Sîrbiei abia 48 ore (2 zile). Sîmbătă la 6 ore să fie îm-

  plinite toate cîte le cere Austroungaria, că de unde nu, -

  cu războiu va fi certată!

                 Indată ce s'a știut că ce cuprinde acel cel din urmă

  cunvît al Austroungariei, cît e de aspru și ce termin scurt

  pune Sîrbiei pentru răspuns, - și 'n Austria și 'n Germa-

  nia, și 'n Sîrbia, și 'n Rusia, s'au început repezi pregă-

  tiri de mobilizare, gătire de războiu! Căci toți vedeau că

  Sîrbia nu va putea primì punctele ce i-se cer, - și nu-i va

  rămînea decît să se supună sorții ce o așteaptă: războuil!

                 Conducerea Austroungariei, știindu-o și ea asta, a și

  trimis de cu vreme jos în fața Belgradului, tunuri de-a ne-

  grit pămîntul cu ele, și armată, să stee gata!


   Coloana 2 

                 Sâmbătă cînd a venit răspunsul la care se aștep-

  tau, încă în acea sară au putut face trecerea unei părți

  de armate peste Dunăre în Belgrad, - căci conducătorii

  statului sîrbesc, s'au tras în jos din Belgrad, lăsînd orașul gol.

                 Azi Belgradul e deja în mâni Austroungare!

                 Starea de războiu între împărăție și mica sa ve-

  cină, e în plină desfășurare!                                                  

                 Noi încă ieri, Duminecă, am primit dela comanda mi-

  litară din loc, următoarea scrosoare :                                           

  K. u. k. Militärstations-Komando                                                    

  in Szászváros.                                                                       

  Stimatei Redacțiuni „Libertatea”               

  în Orăștie.

  Orăștie, în 26 Iulie 1914. Majestatea Sa ceasaro

  și regească apostolică, a binevoit preagrațios a

  ordonà o mobilizare parțială, precum și o

  conchemare parțială a gloatei.

  Ordinațiuni mai deaproape conțin


 • May 13, 2018 12:14:05 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.


   Coloana 1 

                 Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

  noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

  semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

  cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

  d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

  în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

  riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

  faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

  ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

  nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

  a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

                 li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

  ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

  învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

  (razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

  cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

  tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

  »ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de gîndire i s'a

  dat Sîrbiei abia 48 ore (2 zile). Sîmbătă la 6 ore să fie îm-

  plinite toate cîte le cere Austroungaria, că de unde nu, -

  cu războiu va fi certată!

                 Indată ce s'a știut că ce cuprinde acel cel din urmă

  cunvît al Austroungariei, cît e de aspru și ce termin scurt

  pune Sîrbiei pentru răspuns, - și 'n Austria și 'n Germa-

  nia, și 'n Sîrbia, și 'n Rusia, s'au început repezi pregă-

  tiri de mobilizare, gătire de războiu! Căci toți vedeau că

  Sîrbia nu va putea primì punctele ce i-se cer, - și nu-i va

  rămînea decît să se supună sorții ce o așteaptă: războuil!

                 Conducerea Austroungariei, știindu-o și ea asta, a și

  trimis de cu vreme jos în fața Belgradului, tunuri de-a ne-

  grit pămîntul cu ele, și armată, să stee gata!


   Coloana 2 

                 Sâmbătă cînd a venit răspunsul la care se aștep-

  tau, încă în acea sară au putut face trecerea unei părți

  de armate peste Dunăre în Belgrad, - căci conducătorii

  statului sîrbesc, s'au tras în jos din Belgrad, lăsînd orașul gol.

                 Azi Belgradul e deja în mâni Austroungare!

                 Starea de războiu între împărăție și mica sa ve-

  cină, e în plină desfășurare!                                                  

                 Noi încă ieri, Duminecă, am primit dela comanda mi-

  litară din loc, următoarea scrosoare :                                           

  K. u. k. Militärstations-Komando                                                    

  in Szászváros.                                                                       

  Stimatei Redacțiuni „Libertatea”               

  în Orăștie.

  Orăștie, în 26 Iulie 1914. Majestatea Sa ceasaro

  și regească apostolică, a binevoit preagrațios a

  ordonà o mobilizare parțială, precum și o

  conchemare parțială 


 • May 13, 2018 12:11:54 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.


   Coloana 1 

                 Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

  noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

  semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

  cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

  d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

  în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

  riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

  faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

  ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

  nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

  a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

                 li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

  ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

  învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

  (razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

  cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

  tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

  »ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de gîndire i s'a

  dat Sîrbiei abia 48 ore (2 zile). Sîmbătă la 6 ore să fie îm-

  plinite toate cîte le cere Austroungaria, că de unde nu, -

  cu războiu va fi certată!

                 Indată ce s'a știut că ce cuprinde acel cel din urmă

  cunvît al Austroungariei, cît e de aspru și ce termin scurt

  pune Sîrbiei pentru răspuns, - și 'n Austria și 'n Germa-

  nia, și 'n Sîrbia, și 'n Rusia, s'au început repezi pregă-

  tiri de mobilizare, gătire de războiu! Căci toți vedeau că

  Sîrbia nu va putea primì punctele ce i-se cer, - și nu-i va

  rămînea decît să se supună sorții ce o așteaptă: războuil!

                 Conducerea Austroungariei, știindu-o și ea asta, a și

  trimis de cu vreme jos în fața Belgradului, tunuri de-a ne-

  grit pămîntul cu ele, și armată, să stee gata!


   Coloana 2 

                 Sâmbătă cînd a venit răspunsul la care se aștep-

  tau, încă în acea sară au putut face trecerea unei părți

  de armate peste Dunăre în Belgrad, - căci conducătorii

  statului sîrbesc, s'au tras în jos din Belgrad, lăsînd orașul gol.

                 Azi Belgradul e deja în mâni Austroungare!

                 Starea de războiu între împărăție și mica sa ve-

  cină, e în plină desfășurare!                                                  

                 Noi încă ieri, Duminecă, am primit dela comanda mi-

  litară din loc, următoarea scrosoare :                                           

  K. u. k. Militärstations-Komando                                                    

  in Szászváros.                                                                       

  Stimatei Redacțiuni „Libertatea”               

  în Orăștie.


 • May 13, 2018 12:09:25 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.


   Coloana 1 

                 Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

  noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

  semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

  cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

  d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

  în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

  riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

  faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

  ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

  nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

  a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

                 li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

  ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

  învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

  (razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

  cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

  tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

  »ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de gîndire i s'a

  dat Sîrbiei abia 48 ore (2 zile). Sîmbătă la 6 ore să fie îm-

  plinite toate cîte le cere Austroungaria, că de unde nu, -

  cu războiu va fi certată!

                 Indată ce s'a știut că ce cuprinde acel cel din urmă

  cunvît al Austroungariei, cît e de aspru și ce termin scurt

  pune Sîrbiei pentru răspuns, - și 'n Austria și 'n Germa-

  nia, și 'n Sîrbia, și 'n Rusia, s'au început repezi pregă-

  tiri de mobilizare, gătire de războiu! Căci toți vedeau că

  Sîrbia nu va putea primì punctele ce i-se cer, - și nu-i va

  rămînea decît să se supună sorții ce o așteaptă: războuil!

                 Conducerea Austroungariei, știindu-o și ea asta, a și

  trimis de cu vreme jos în fața Belgradului, tunuri de-a ne-

  grit pămîntul cu ele, și armată, să stee gata!


   Coloana 2 

                 Sâmbătă cînd a venit răspunsul la care se aștep-

  tau, încă în acea sară au putut face trecerea unei părți

  de armate peste Dunăre în Belgrad, - căci conducătorii

  statului sîrbesc, s'au tras în jos din Belgrad, lăsînd orașul gol.

                 Azi Belgradul e deja în mâni Austroungare!

                 Starea de războiu între împărăție și mica sa ve-

  cină, e în plină desfășurare!                                                  

                 Noi încă ieri, Duminecă, am primit dela comanda mi-

  litară din loc, următoarea scrosoare :                                           


 • May 13, 2018 12:03:53 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.


   Coloana 1 

                 Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

  noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

  semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

  cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

  d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

  în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

  riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

  faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

  ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

  nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

  a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

                 li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

  ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

  învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

  (razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

  cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

  tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

  »ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de gîndire i s'a

  dat Sîrbiei abia 48 ore (2 zile). Sîmbătă la 6 ore să fie îm-

  plinite toate cîte le cere Austroungaria, că de unde nu, -

  cu războiu va fi certată!

                 Indată ce s'a știut că ce cuprinde acel cel din urmă

  cunvît al Austroungariei, cît e de aspru și ce termin scurt

  pune Sîrbiei pentru răspuns, - și 'n Austria și 'n Germa-

  nia, și 'n Sîrbia, și 'n Rusia, s'au început repezi pregă-

  tiri de mobilizare, gătire de războiu! Căci toți vedeau că

  Sîrbia nu va putea primì punctele ce i-se cer, - și nu-i va

  rămînea decît să se supună sorții ce o așteaptă: războuil!

                 Conducerea Austroungariei, știindu-o și ea asta, a și

  trimis de cu vreme jos în fața Belgradului, tunuri de-a ne-

  grit pămîntul cu ele, și armată, să stee gata!


 • May 13, 2018 11:56:16 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.


   Coloana 1 

  Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

  noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

  semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

  cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

  d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

  în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

  riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

  faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

  ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

  nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

  a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

                 li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

  ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

  învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

  (razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

  cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

  tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei,

  »ultimatul», pe pagina următoare. Țimp de


 • May 13, 2018 11:55:46 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.


   Coloana 1 

  Joi, în săptămîna trecută, pe cînd noi trimiteam foaia

  noastră plină de temeri de zile războinice și plină de

  semne îngrijitoare, - în Belgradul Sîrbiei se petre-

  cea un lucru de cea mai grea însămnătate: pe la orele 5

  d. a. ambasadorul Austroungariei, baronul de Giesl, dădea

  în samă guvernului sîrbesc. Nota (scrisoarea) Austrounga-

  riei, prin care această Impărăție cerea samă Sîrbiei pentru

  faptul, că a suferit ca între hotarele ei, să se țese com-

  ploturi (sfătuiri ascunse) contra Austroungariei și a persoa-

  nelor conducătoare ale ei, între car coroana faptelor grozave

  a fost omorîrea „Moștenitorului de Tron Francisc Ferdinand”.

                 li cerea samă pentru acest fapt în o scrisoarea (notă)

  ținută în formă așa de aspră, încît primirea punctelor de

  învoială din ea, să însemneze cea mai deplină satisfacție

  (razbunare moraiă) dată de Sîrbia Austroungariei, dar și

  cea mai deplină umilire a Sîrbiei pentru păcatele unor ce-

  tățeni neastîmpărați ai sei. Vezi »nota» Austroungariei, • May 13, 2018 11:47:48 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕtate din armata sa.

  Regele Sîrbiei și guvernul au părăsit Belgradul și s'au

  retras înlăuntrul țării, ducănd și vistieria țării cu ei.


  Armata Austro-Ungară a întrat Duminecă în Belgrad!

  RUSIA A DECLARAT CĂ NU VA RĂMANEA NEĂSĂTOARE.

  Primejdia unui războiu european e acì.
 • May 13, 2018 11:44:35 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna trecută Austro-Ungaria a trimis Sîrbiei un ultimat,

  =========== cu cereri grele, pe car Sîrbia nu le-a primit. ==========


  Intervenirea Rusiei și a Franciei nu a folosit. Așa, de Sîmbătă seara, dela orele

  ====== 6 d. a. între Austro-Ungaria și Sîrbia a întrat stare de războiu! ======


  Austro-Ungaria a rînduit îndată mobilizarea a jumĕ


 • May 13, 2018 11:39:53 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


  RĂZBOIUL                                                                                                                                                         între Austro-Un

     A IZBUCNIT!                                                                                                                                                      garia și Sîrbia


  Joi în săptămâna


 • May 13, 2018 11:37:31 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                      Nr. 32.


                                                                             L I B E R T A T E A


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


 • May 13, 2018 11:36:27 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                           Nr. 32.


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL


  Inserțiuni:

  I pag. 80 cor., 1/2 pag. 40 cor., 1/4 pag. 20 cor. etc. - La

  inserate ce se dau de mai multe-ori, să fac reduceri de taxă

  Inserțiunile ca și abonamentele, să plătesc înainte.

  Manuscriptele nu să dau înapoi.           


 • May 13, 2018 11:33:27 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                           Nr. 32.


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia Int.” pi. economi

  5 cor. pe an. Pentru America 3 dolari; - România 40 Lei.


  Foaie națională politică.

  o o o

  Apare în fiecare JOL
 • May 13, 2018 11:30:46 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                           Nr. 32.


  Abonamentul:

  ”rețul foii „Libertatea” cu adausele sale „Foaia Interesantă”,

  foaia de glume „Bobîrnaci” și broșurile „Spicuiri Economice”,

   ... pe un an 10 cor. pe 1/2 an 5 cor. - Pentru economi:

  aumai 6 cor. la an! „Lib.” cu „Foaia


 • May 13, 2018 11:21:17 Paraskevas Dimitropoulos

  Anul XIII.                                                Orăștie, 14/27 Iulie n. 1914.                                                           Nr. 32.


Description

Save description
 • 45.85||23.200000000000045||

  Orăștie, România

 • 44.786568||20.4489216||

  Belgrad, Sîrbia

 • 47.516231||14.550072||

  Austria

Location(s)
 • Document location Orăștie, România
 • Additional document location Belgrad, Sîrbia
 • Additional document location Austria


ID
6267 / 71118
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Manache Valentin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Română


 • Home FrontNotes and questions

Login to leave a note