Pakketje brieven en postkaarten van 1915, item 45

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

linkerpagina

het lokaal is in't klooster. Alle weken wordt er op

denzelfden dag, hier des woensdags, de bloem uitgedeeld:

iedereen heeft recht op 250 grammen per dag, waarmede

men toekomt. De bloem wordt duur betaald,

(50 à 52 fr. de % K), maar dit is met inzicht gedaan:

men vraagt te veel, ten einde voor dat het geld de noodlijdenden

te kunnen bijstaan. Men spreekt ook in de

gazetten over late kolossale giften die door Amerika en

andere landen aan België zijn gedaan en iet ten onrechte,

want er komt van alles toe t klederen, tot zelf meubelen

voor de afgebranden. Waarlijk Onze Lieve Heer heeft

België niet verlaten ! Morgen, denk ik, zal Pater

bovy (missionaris van het H. Hart te Leuven) hier

aankomen met zijn photographietoestel, en zal de

leden van het Komiteit en de uitdeeling eens photgrafeeren;

het zal eenoorlogsgedenken zijn. - Ik heb U

reeds gezegd niet waar, dat hier in de streek geen spoor van

oorlog te waarnemen is, en men zou zelfs wanneer men

de schoone natuurstreek, nu door eenen schoonen aanstaanden oogst nog

versierd, doorwandelt, twijfelen of het nog oorlog is,

maar die twijfel blijft niet lang bij, want wordt bij het hooren van het

kanongebulder in de verre verte verworpen. Verhopende

Beste Broeder dat het met U nog altijd goed is verzeker ik

U dat ik in geene enkele mis Uw aandenken vergeet

ik bid den Goeden God dat wij weldra elkander in goede gezondheid

zouden mogen weerzien, hier zouden mogen leven in vrede en

na dit leven ook de hemelsche zouden mogen genieten.

Leonard


rechterpagina

in potlood reçu le 9 Août 1915


Eyseringen 5 juli 1915


Beste Broeder,


Over drie weken ben ik te Leuven in het

"Paridaens" geweest bij eene zuster die goede kennis

heeft met de Kommandant van Soltau, om door

hare voorspraak de toelating te bekomen 2 maal per

maand een pak te mogen opsturen, in plaats van eens,

om rede van de zwakke gesteltenis van mijnen broeder.

Ik wierd door de zuster goed onthaalt, en zij gaf de

verzekering dat aan mijne vraag gunstig zou beantwoord

worden : zij zette zich onmiddelijk aan 't schrijven,

terwijl ik in de stad ging met Theodoor om allerlei eten

te koopen, dat de zuster met hare goedheid zou inpakken

en verzenden. (ziehier den inhoud : 2 pakken chocolade

omtrent een kilo peperkoek, een doos ossenvleesch, eene

doos geconcentreerd melk, een pond broodsuiker, iets

om in de soep of water te doen) Hebt gij dat pak reeds

ontvangen ? _ Eergisteren heeft Livien Wouters van Haecht

mij het antwoord van Soltau op den brief van de Eerw. Zuster

Transcription saved

linkerpagina

het lokaal is in't klooster. Alle weken wordt er op

denzelfden dag, hier des woensdags, de bloem uitgedeeld:

iedereen heeft recht op 250 grammen per dag, waarmede

men toekomt. De bloem wordt duur betaald,

(50 à 52 fr. de % K), maar dit is met inzicht gedaan:

men vraagt te veel, ten einde voor dat het geld de noodlijdenden

te kunnen bijstaan. Men spreekt ook in de

gazetten over late kolossale giften die door Amerika en

andere landen aan België zijn gedaan en iet ten onrechte,

want er komt van alles toe t klederen, tot zelf meubelen

voor de afgebranden. Waarlijk Onze Lieve Heer heeft

België niet verlaten ! Morgen, denk ik, zal Pater

bovy (missionaris van het H. Hart te Leuven) hier

aankomen met zijn photographietoestel, en zal de

leden van het Komiteit en de uitdeeling eens photgrafeeren;

het zal eenoorlogsgedenken zijn. - Ik heb U

reeds gezegd niet waar, dat hier in de streek geen spoor van

oorlog te waarnemen is, en men zou zelfs wanneer men

de schoone natuurstreek, nu door eenen schoonen aanstaanden oogst nog

versierd, doorwandelt, twijfelen of het nog oorlog is,

maar die twijfel blijft niet lang bij, want wordt bij het hooren van het

kanongebulder in de verre verte verworpen. Verhopende

Beste Broeder dat het met U nog altijd goed is verzeker ik

U dat ik in geene enkele mis Uw aandenken vergeet

ik bid den Goeden God dat wij weldra elkander in goede gezondheid

zouden mogen weerzien, hier zouden mogen leven in vrede en

na dit leven ook de hemelsche zouden mogen genieten.

Leonard


rechterpagina

in potlood reçu le 9 Août 1915


Eyseringen 5 juli 1915


Beste Broeder,


Over drie weken ben ik te Leuven in het

"Paridaens" geweest bij eene zuster die goede kennis

heeft met de Kommandant van Soltau, om door

hare voorspraak de toelating te bekomen 2 maal per

maand een pak te mogen opsturen, in plaats van eens,

om rede van de zwakke gesteltenis van mijnen broeder.

Ik wierd door de zuster goed onthaalt, en zij gaf de

verzekering dat aan mijne vraag gunstig zou beantwoord

worden : zij zette zich onmiddelijk aan 't schrijven,

terwijl ik in de stad ging met Theodoor om allerlei eten

te koopen, dat de zuster met hare goedheid zou inpakken

en verzenden. (ziehier den inhoud : 2 pakken chocolade

omtrent een kilo peperkoek, een doos ossenvleesch, eene

doos geconcentreerd melk, een pond broodsuiker, iets

om in de soep of water te doen) Hebt gij dat pak reeds

ontvangen ? _ Eergisteren heeft Livien Wouters van Haecht

mij het antwoord van Soltau op den brief van de Eerw. Zuster


Transcription history
 • November 26, 2018 23:55:06 Wolfgang Dekeyser

  linkerpagina

  het lokaal is in't klooster. Alle weken wordt er op

  denzelfden dag, hier des woensdags, de bloem uitgedeeld:

  iedereen heeft recht op 250 grammen per dag, waarmede

  men toekomt. De bloem wordt duur betaald,

  (50 à 52 fr. de % K), maar dit is met inzicht gedaan:

  men vraagt te veel, ten einde voor dat het geld de noodlijdenden

  te kunnen bijstaan. Men spreekt ook in de

  gazetten over late kolossale giften die door Amerika en

  andere landen aan België zijn gedaan en iet ten onrechte,

  want er komt van alles toe t klederen, tot zelf meubelen

  voor de afgebranden. Waarlijk Onze Lieve Heer heeft

  België niet verlaten ! Morgen, denk ik, zal Pater

  bovy (missionaris van het H. Hart te Leuven) hier

  aankomen met zijn photographietoestel, en zal de

  leden van het Komiteit en de uitdeeling eens photgrafeeren;

  het zal eenoorlogsgedenken zijn. - Ik heb U

  reeds gezegd niet waar, dat hier in de streek geen spoor van

  oorlog te waarnemen is, en men zou zelfs wanneer men

  de schoone natuurstreek, nu door eenen schoonen aanstaanden oogst nog

  versierd, doorwandelt, twijfelen of het nog oorlog is,

  maar die twijfel blijft niet lang bij, want wordt bij het hooren van het

  kanongebulder in de verre verte verworpen. Verhopende

  Beste Broeder dat het met U nog altijd goed is verzeker ik

  U dat ik in geene enkele mis Uw aandenken vergeet

  ik bid den Goeden God dat wij weldra elkander in goede gezondheid

  zouden mogen weerzien, hier zouden mogen leven in vrede en

  na dit leven ook de hemelsche zouden mogen genieten.

  Leonard


  rechterpagina

  in potlood reçu le 9 Août 1915


  Eyseringen 5 juli 1915


  Beste Broeder,


  Over drie weken ben ik te Leuven in het

  "Paridaens" geweest bij eene zuster die goede kennis

  heeft met de Kommandant van Soltau, om door

  hare voorspraak de toelating te bekomen 2 maal per

  maand een pak te mogen opsturen, in plaats van eens,

  om rede van de zwakke gesteltenis van mijnen broeder.

  Ik wierd door de zuster goed onthaalt, en zij gaf de

  verzekering dat aan mijne vraag gunstig zou beantwoord

  worden : zij zette zich onmiddelijk aan 't schrijven,

  terwijl ik in de stad ging met Theodoor om allerlei eten

  te koopen, dat de zuster met hare goedheid zou inpakken

  en verzenden. (ziehier den inhoud : 2 pakken chocolade

  omtrent een kilo peperkoek, een doos ossenvleesch, eene

  doos geconcentreerd melk, een pond broodsuiker, iets

  om in de soep of water te doen) Hebt gij dat pak reeds

  ontvangen ? _ Eergisteren heeft Livien Wouters van Haecht

  mij het antwoord van Soltau op den brief van de Eerw. Zuster

 • November 26, 2018 23:32:55 Wolfgang Dekeyser

  linkerpagina

  het lokaal is in't klooster. Alle weken wordt er op

  denzelfden dag, hier des woensdags, de bloem uitgedeeld:

  iedereen heeft recht op 250 grammen per dag, waarmede

  men toekomt. De bloem wordt duur betaald,

  (50 à 52 fr. de % K), maar dit is met inzicht gedaan:

  men vraagt te veel, ten einde voor dat het geld de noodlijdenden

  te kunnen bijstaan. Men spreekt ook in de

  gazetten over late kolossale giften die door Amerika en

  andere landen aan België zijn gedaan en iet ten onrechte,

  want er komt van alles toe t klederen, tot zelf meubelen

  voor de afgebranden. Waarlijk Onze Lieve Heer heeft

  België niet verlaten ! Morgen, denk ik, zal Pater

  bovy (missionaris van het H. Hart te Leuven) hier

  aankomen met zijn photographietoestel, en zal de

  leden van het Komiteit en de uitdeeling eens photgrafeeren;

  het zal eenoorlogsgedenken zijn. - Ik heb U

  reeds gezegd niet waar, dat hier in de streek geen spoor van

  oorlog te waarnemen is, en men zou zelfs wanneer men

  de schoone natuurstreek, nu door eenen schoonen aanstaanden oogst nog

  versierd, doorwandelt, twijfelen of het nog oorlog is,

  maar die twijfel blijft niet lang bij, want wordt bij het hooren van het

  kanongebulder in de verre verte verworpen. Verhopende

  Beste Broeder dat het met U nog altijd goed is verzeker ik

  U dat ik in geene enkele mis Uw aandenken vergeet

  ik bid den Goeden God dat wij weldra elkander in goede gezondheid

  zouden mogen weerzien, hier zouden mogen leven in vrede en

  na dit leven ook de hemelsche zouden mogen genieten.

  Leonard


  rechterpagina

  in potlood reçu le 9 Août 1915


  Eyseringen 5 juli 1915


  Beste Broeder,


  Over drie weken ben ik te Leuven in het

  "Paridaens" geweest bij eene zuster die goede kennis

  heeft met de Kommandant van Soltau, om door

  hare voorspraak de toelating te bekomen 2 maal per

  maand een pak te mogen opsturen, in plaats van eens,

  om rede van de zwakke gesteltenis van mijnen broeder.

  Ik wierd door de zuster goed onthaalt, en zij gaf de

  verzekering dat aan mijne vraag gunstig zou beantwoord

  worden : zij zette zich onmiddelijk aan 't schrijven,

  terwijl ik in de stad ging met Theodoor om allerlei eten

  te koopen, dat de zuster met hare goedheid zou inpakken

  en verzenden. (ziehier den inhoud : 2 pakken chocolade

  omtrent een kilo peperkoek, een doos ossenvleesch, eene

  doos geconcentreerd melk, een pond broodsuiker, iets

  om in de soep of water te doen) Hebt gij dat pak reeds

  ontvangen ? _ Eergisteren heeft Zivien Wouters van Haecht

  mij het antwoord van Soltau op den brief van de Eerw. Zuster


 • November 26, 2018 23:29:27 Wolfgang Dekeyser

  linkerpagina

  het lokaal is in't klooster. Alle weken wordt er op

  denzelfden dag, hier des woensdags, de bloem uitgedeeld:

  iedereen heeft recht op 250 grammen per dag, waarmede

  men toekomt. De bloem wordt duur betaald,

  (50 à 52 fr. de % K), maar dit is met inzicht gedaan:

  men vraagt te veel, ten einde voor dat het geld de noodlijdenden

  te kunnen bijstaan. Men spreekt ook in e

  gazetten over late kolossale giften die door Amerika en

  andere landen aan België zijn gedaan en iet ten onrechte,

  want er komt van alles toe t klederen, tot zelf meubelen

  voor de afgebranden. Waarlijk Onze Lieve Heer heeft

  België niet verlaten ! Morgen, denk ik, zal Pater

  bovy (missionaris van het H. Hart te Leuven) hier

  aankomen met zijn photographietoestel, en zal de

  leden van het Komiteit en de uitdeeling eens photgrafeeren;

  het zal eenoorlogsgedenken zijn. - Ik heb U

  reeds gezegd niet waar, dat hier in de streek geen spoor van

  oorlog te waarnemen is, en men zou zelfs wanneer men

  de schoone natuurstreek, nu door eenen schoonen aanstaanden oogst nog

  versierd, doorwandelt, twijfelen of het nog oorlog is,

  maar die twijfel blijft niet lang bij, want wordt bij het hooren van het

  kanongebulder in de verre verte verworpen. Verhopende

  Beste Broeder dat het met U nog altijd goed is verzeker ik

  U dat ik in geene enkele mis Uw aandenken vergeet

  ik bid den Goeden God dat wij weldra elkander in goede gezondheid

  zouden mogen weerzien, hier zouden mogen leven in vrede en

  na dit leven ook de hemelsche zouden mogen genieten.

  Leonard


  rechterpagina

  in potlood reçu le 9 Août 1915


  Eyseringen 5 juli 1915


  Beste Broeder,


  Over drie weken ben ik te Leuven in het

  "Paridaens" geweest bij eene zuster die goede kennis

  heeft met de Kommandant van Soltau, om door

  hare voorspraak de toelating te bekomen 2 maal per

  maand een pak te mogen opsturen, in plaats van eens,

  om rede van de zwakke gesteltenis van mijnen broeder.

  Ik wierd door de zuster goed onthaalt, en zij gaf de

  verzekering dat aan mijne vraag gunstig zou beantwoord

  worden : zij zette zich onmiddelijk aan 't schrijven,

  terwijl ik in de stad ging met Theodoor om allerlei eten

  te koopen, dat de zuster met hare goedheid zou inpakken

  en verzenden. (ziehier den inhoud : 2 pakken chocolade

  omtrent een kilo peperkoek, een doos ossenvleesch, eene

  doos geconcentreerd melk, een pond broodsuiker, iets

  om in de soep of water te doen) Hebt gij dat pak reeds

  ontvangen ? _ Eergisteren heeft Zivien Wouters van Haecht

  mij het antwoord van Soltau op den brief van de Eerw. Zuster


 • November 26, 2018 23:27:00 Wolfgang Dekeyser

  linkerpagina

  het lokaal is in't klooster. Alle weken wordt er op

  denzelfden dag, hier des woensdags, de bloem uitgedeeld:

  iedereen heeft recht op 250 grammen per dag, waarmede

  men toekomt. De bloem wordt duur betaald,

  (50 à 52 fr. de % K), maar dit is met inzicht gedaan:

  men vraagt te veel, ten einde voor dat het geld de noodlijdenden

  te kunnen bijstaan. Men spreekt ook in e

  gazetten over late kolossale giften die door Amerika en

  andere landen aan België zijn gedaan en iet ten onrechte,

  want er komt van alles toe t klederen, tot zelf meubelen

  voor de afgebranden. Waarlijk Onze Lieve Heer heeft

  België niet verlaten ! Morgen, denk ik, zal Pater

  bovy (missionaris van het H. Hart te Leuven) hier

  aankomen met zijn photographietoestel, en zal de

  leden van het Komiteit en de uitdeeling eens photgrafeeren;

  het zal eenoorlogsgedenken zijn. - Ik heb U

  reeds gezegd niet waar, dat hier in de streek geen spoor van

  oorlog te waarnemen is, en men zou zelfs wanneer men

  de schoone natuurstreek, nu door eenen schoonen aanstaanden oogst nog

  versierd, doorwandelt, twijfelen of het nog oorlog is,

  maar die twijfel blijft niet lang bij, want wordt bij het hooren van het

  kanongebulder in de verre verte verworpen. Verhopende

  Beste Broeder dat het met U nog altijd goed is verzeker ik

  U dat ik in geene enkele mis Uw aandenken vergeet

  ik bid den Goeden God dat wij weldra elkander in goede gezondheid

  zouden mogen weerzien, hier zouden mogen leven in vrede en

  na dit leven ook de hemelsche zouden mogen genieten.

  Leonard


  rechterpagina

  in potlood reçu le 9 Août 1915


  Eyseringen 5 juli 1915


  Beste Broeder,


  Over drie weken ben ik te Leuven in het

  "Paridaens" geweest bij eene zuster die goede kennis

  heeft met de Kommandant van Soltau, om door

  hare voorspraak de toelating te bekomen 2 maal per

  maand een pak te mogen opsturen, in plaats van eens,

  om rede van de zwakke gesteltenis van mijnen broeder.

  Ik wierd door de zuster goed onthaalt, en zij gaf de

  verzekering dat aan mijne vraag gunstig zou beantwoord

  worden : zij zette zich onmiddelijk aan 't schrijven,

  terwijl ik in de stad ging met Theodoor om allerlei eten

  te koopen, dat de zuster met hare goedheid zou inpakken

  en verzenden. (ziehier den inhoud: 2 pakken chocolade


 • November 26, 2018 23:20:30 Wolfgang Dekeyser

  linkerpagina

  het lokaal is in't klooster. Alle weken wordt er op

  denzelfden dag, hier des woensdags, de bloem uitgedeeld:

  iedereen heeft recht op 250 grammen per dag, waarmede

  men toekomt. De bloem wordt duur betaald,

  (50 à 52 fr. de % K), maar dit is met inzicht gedaan:

  men vraagt te veel, ten einde voor dat het geld de noodlijdenden

  te kunnen bijstaan. Men spreekt ook in e

  gazetten over late kolossale giften die door Amerika en

  andere landen aan België zijn gedaan en iet ten onrechte,

  want er komt van alles toe t klederen, tot zelf meubelen

  voor de afgebranden. Waarlijk Onze Lieve Heer heeft

  België niet verlaten ! Morgen, denk ik, zal Pater

  bovy (missionaris van het H. Hart te Leuven) hier

  aankomen met zijn photographietoestel, en zal de

  leden van het Komiteit en de uitdeeling eens photgrafeeren;

  het zal eenoorlogsgedenken zijn. - Ik heb U

  reeds gezegd niet waar, dat hier in de streek geen spoor van

  oorlog te waarnemen is, en men zou zelfs wanneer men

  de schoone natuurstreek, nu door eenen schoonen aanstaanden oogst nog

  versierd, doorwandelt, twijfelen of het nog oorlog is,

  maar die twijfel blijft niet lang bij, want wordt bij het hooren van het

  kanongebulder in de verre verte verworpen. Verhopende

  Beste Broeder dat het met U nog altijd goed is verzeker ik

  U dat ik in geene enkele mis Uw aandenken vergeet

  ik bid den Goeden God dat wij weldra elkander in goede gezondheid

  zouden mogen weerzien, hier zouden mogen leven in vrede en

  na dit leven ook de hemelsche zouden mogen genieten.

  Leonard


  rechterpagina

  in potlood reçu le 9 Août 1915


 • November 26, 2018 23:19:36 Wolfgang Dekeyser

  linkerpagina

  het lokaal is in't klooster. Alle weken wordt er op

  denzelfden dag, hier des woensdags, de bloem uitgedeeld:

  iedereen heeft recht op 250 grammen per dag, waarmede

  men toekomt. De bloem wordt duur betaald,

  (50 à 52 fr. de % K), maar dit is met inzicht gedaan:

  men vraagt te veel, ten einde voor dat het geld de noodlijdenden

  te kunnen bijstaan. Men spreekt ook in e

  gazetten over late kolossale giften die door Amerika en

  andere landen aan België zijn gedaan en iet ten onrechte,

  want er komt van alles toe t klederen, tot zelf meubelen

  voor de afgebranden. Waarlijk Onze Lieve Heer heeft

  België niet verlaten ! Morgen, denk ik, zal Pater

  bovy (missionaris van het H. Hart te Leuven) hier

  aankomen met zijn photographietoestel, en zal de

  leden van het Komiteit en de uitdeeling eens photgrafeeren;

  het zal eenoorlogsgedenken zijn. - Ik heb U

  reeds gezegd niet waar, dat hier in de streek geen spoor van

  oorlog te waarnemen is, en men zou zelfs wanneer men

  de schoone natuurstreek, nu door eenen schoonen aanstaanden oogst nog

  versierd, doorwandelt, twijfelen of het nog oorlog is,

  maar die twijfel blijft niet lang bij, want wordt bij het hooren van het

  kanongebulder in de verre verte verworpen. Verhopende

  Beste Broeder dat het met U nog altijd goed is verzeker ik

  U dat ik in geene enkele mis Uw aandenken vergeet

  ik bid den Goeden God dat wij weldra elkander in goede gezondheid

  zouden mogen weerzien, hier zouden mogen leven in vrede en

  na dit leven ook de hemelsche zouden mogen genieten.

  Leonard


 • November 26, 2018 23:15:52 Wolfgang Dekeyser

  linkerpagina

  het lokaal is in't klooster. Alle weken wordt er op

  denzelfden dag, hier des woensdags, de bloem uitgedeeld:

  iedereen heeft recht op 250 grammen per dag, waarmede

  men toekomt. De bloem wordt duur betaald,

  (50 à 52 fr. de % K), maar dit is met inzicht gedaan:

  men vraagt te veel, ten einde voor dat het geld de noodlijdenden

  te kunnen bijstaan. Men spreekt ook in e

  gazetten over ... kolossale giften die door Amerika en

  andere landen aan België zijn gedaan en iet ten onrechte,

  want er komt van alles toe t klederen, tot zelf meubelen

  voor de afgebranden. Waarlijk Onze Lieve Heer heeft

  België niet verlaten ! Morgen, denk ik, zal Pater

  bovy (missionaris van het H. Hart te Leuven) hier

  aankomen met zijn photographietoestel, en zal de

  leden van het Komiteit en de uitdeeling eens photgrafeeren;

  het zal eenoorlogsgedenken zijn. - Ik heb U

  reeds gezegd niet waar, dat hier in de streek geen spoor van

  oorlog te waarnemen is, en men zou zelfs wanneer men

  de schoone natuurstreek, nu door eenen schoonen aanstaanden oogst nog

  versierd, doorwandelt, twijfelen of het nog oorlog is,

  maar die twijfel blijft niet lang bij, want wordt bij het hooren van het

  kanongebulder in de verre verte verworpen. Verhopende

  Beste Broeder dat het met U nog altijd goed is verzeker ik


 • November 26, 2018 23:14:08 Wolfgang Dekeyser

  linkerpagina

  het lokaal is in't klooster. Alle weken wordt er op

  denzelfden dag, hier des woensdags, de bloem uitgedeeld:

  iedereen heeft recht op 250 grammen per dag, waarmede

  men toekomt. De bloem wordt duur betaald,

  (50 à 52 fr. de % K), maar dit is met inzicht gedaan:

  men vraagt te veel, ten einde voor dat het geld de noodlijdenden

  te kunnen bijstaan. Men spreekt ook in e

  gazetten over ... kolossale giften die door Amerika en

  andere landen aan België zijn gedaan en iet ten onrechte,

  want er komt van alles toe t klederen, tot zelf meubelen

  voor de afgebranden. Waarlijk Onze Lieve Heer heeft

  België niet verlaten ! Morgen, denk ik, zal Pater

  bovy (missionaris van het H. Hart te Leuven) hier

  aankomen met zijn photographietoestel, en zal de

  leden van het Komiteit en de uitdeeling eens photgrafeeren;

  het zal eenoorlogsgedenken zijn. - Ik heb U

  reeds gezegd niet waar, dat hier in de streek geen spoor van

  oorlog te waarnemen is, en men zou zelfs wanneer men

  de schoone natuurstreek,


 • November 26, 2018 23:08:58 Wolfgang Dekeyser

  linkerpagina

  het lokaal is in't klooster. Alle weken wordt er op

  denzelfden dag, hier des woensdags, de bloem uitgedeeld:

  iedereen heeft recht op 250 grammen per dag, waarmede

  men toekomt. De bloem wordt duur betaald,

  (50 à 52 fr. de % K), maar dit is met inzicht gedaan:

  men vraagt te veel, ten einde voor dat het geld de noodlijdenden

  te kunne


Description

Save description
 • 50.87992759760166||4.7071940406250405||

  Leuven

 • 50.83311446786637||4.131098459570353||

  Eizeringen

 • 53.0169673||9.87329729999999||

  POW Camp, Soltau

  ||1
Location(s)
 • Story location POW Camp, Soltau
 • Document location Leuven
 • Additional document location Eizeringen
Login and add location


ID
6264 / 150767
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
De heer Achiel Vanden Schrieck
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Home Front
 • Prisoners of War

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note