Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 30

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 6010 Școl 1918.

 Circular

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a semi-

narului arhidiecezan din Sibiiu.


                              Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

deschis al VIII-lea împrumut de respel. Glorioasa noastră armată de aproape 4 ani

luptă cu rară vitejìe pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru apărarea vieții

și a avutului nostru.

          Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

materiale, să aducem orice jertfă, ce nu s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școa-

lelor noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

organele noastre subalterne a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele în-

deplinite și rezultatul obținut așteptăm raport până la 1 Octomvrie v.1918.

       Sibiiu, la 3/16 Iunie 1918.


Vasilie Mangra m.p.

arhiepiscop și mitropolit                                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                      secretar consistorial.


Transcription saved

Nr. 6010 Școl 1918.

 Circular

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a semi-

narului arhidiecezan din Sibiiu.


                              Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

deschis al VIII-lea împrumut de respel. Glorioasa noastră armată de aproape 4 ani

luptă cu rară vitejìe pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru apărarea vieții

și a avutului nostru.

          Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

materiale, să aducem orice jertfă, ce nu s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școa-

lelor noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

organele noastre subalterne a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele în-

deplinite și rezultatul obținut așteptăm raport până la 1 Octomvrie v.1918.

       Sibiiu, la 3/16 Iunie 1918.


Vasilie Mangra m.p.

arhiepiscop și mitropolit                                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                      secretar consistorial.Transcription history
 • October 5, 2018 11:14:51 Daniela Cristea

  Nr. 6010 Școl 1918.

   Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a semi-

  narului arhidiecezan din Sibiiu.


                                  Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

  deschis al VIII-lea împrumut de respel. Glorioasa noastră armată de aproape 4 ani

  luptă cu rară vitejìe pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru apărarea vieții

  și a avutului nostru.

            Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

  materiale, să aducem orice jertfă, ce nu s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

  școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școa-

  lelor noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

  și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

  organele noastre subalterne a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

  inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele în-

  deplinite și rezultatul obținut așteptăm raport până la 1 Octomvrie v.1918.

         Sibiiu, la 3/16 Iunie 1918.


  Vasilie Mangra m.p.

  arhiepiscop și mitropolit                                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                        secretar consistorial.


 • March 24, 2017 11:50:34 Daniela Cristea

  Nr. 6010 Școl 1918.

   Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a seminarului

  arhidiecezan din Sibiiu.


                                  Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

  deschis al VIII-lea împrumut de respel. Glorioasa noastră armată de aproape 4 ani

  luptă cu rară vitejìe pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru apărarea vieții

  și a avutului nostru.

            Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

  materiale, să aducem orice jertfă, ce nu s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

  școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școalelor

  noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

  și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

  organele noastre subalterne a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

  inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele îndeplinite

  și rezultatul obținut așteptăm raport până la 1 Octomvrie v.1918.

         Sibiiu, la 3/16 Iunie 1918.


  Vasilie Mangra m.p.

  arhiepiscop și mitropolit                                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                        secretar consistorial. • March 24, 2017 11:49:59 Daniela Cristea

  Nr. 6010 Școl 1918.

   Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a seminarului

  arhidiecezan din Sibiiu.


                                  Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

  deschis al VIII-lea împrumut de respel. Glorioasa noastră armată de aproape 4 ani

  luptă cu rară vitejìe pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru apărarea vieții

  și a avutului nostru.

            Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

  materiale, să aducem orice jertfă, ce nu s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

  școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școalelor

  noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

  și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

  organele noastre subalterne a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

  inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele în

  deplinite și rezultatul obținut așteptăm raport până la 1 Octomvrie v.1918.

         Sibiiu, la 3/16 Iunie 1918.


  Vasilie Mangra m.p.

  arhiepiscop și mitropolit                                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                        secretar consistorial. • March 24, 2017 11:48:53 Daniela Cristea

  Nr. 6010 Școl 1918.

   Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a seminarului

  arhidiecezan din Sibiiu.


                                  Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

  deschis al VIII-lea împrumut de respel. Glorioasa noastră armată de aproape 4 ani

  luptă cu rară vitejie pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru apărarea vieții

  și a avutului nostru.

            Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

  materiale, să aducem orice jertfă, ce nu s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

  școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școalelor

  noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

  și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

  organele noastre subalterne a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

  inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele în

  deplinite și rezultatul obținut așteptăm raport până la 1 Octomvrie v.1918.

         Sibiiu, la 3/16 Iunie 1918.


  Vasilie Mangra m.p.

  arhiepiscop și mitropolit                                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                        secretar consistorial. • March 24, 2017 11:45:15 Daniela Cristea

  Nr. 6010 Școl 1918.

   Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a seminarului

  arhidiecezan din Sibiiu.


                                  Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

  deschis al VIII-lea împrumut de respel. Glorioasa noastră armată de aproape 4 ani

  luptă cu rară vitejie pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru apărarea vieții

  și a avutului nostru.

            Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

  materiale, să aducem orice jertfă, ce nu s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

  școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școalelor

  noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

  și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite.


 • March 24, 2017 11:41:45 Daniela Cristea

  Nr. 6010 Școl 1918.

   Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a seminarului

  arhidiecezan din Sibiiu.


                                  Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

  deschis al VIII-lea împrumut de respel. Glorioasa noastră armată de aproape 4 ani

  luptă cu rară vitejie pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru apărarea vieții

  și a avutului nostru.

            Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

  materiale, să


 • March 24, 2017 11:38:11 Daniela Cristea

  Nr. 6010 Școl 1918.

   Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și către cea a seminarului

  arhidiecezan din Sibiiu.


                      

 • March 24, 2017 11:36:04 Daniela Cristea

  Nr. 6010 Școl 1918.

   CircularDescription

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72059
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note