Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 28

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again


C i r c u l a r

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                  


              În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., -

adresat numai oficiilor noastre protopresbiterale, aducem acum la cunoștința onoratelor

oficii protopresbiterale și parohiale, - că Excelența Sa Domnul ministru

de răsboiu prin circulara dto Viena 12 Iuliu a. c., Nr. 10,204/1917, a dispus ca

clopotele bisericelor să se requireze în termen de 3 luni de zile, prin experți

exmiși de comandele militare, având a se demontà și preluà prin organele militare

cu observarea procedurei din trecut, - care dejà s'a comunicat organelor noastre

ci circularele anterioare.

               Escepție fac clopotele arătate ca având valoare artistică și a clopotului

celui mai mic dela fiecare biserică - care deocamdată se lasă în folosința bisericii.

Acolo deci, unde sunt mai multe clopote, se vor predà toate afară de

cel mai mic, iar unde este numai unul, acela rămâne în folosinșa bisericii, dacă

este sub 20 kilograme. - altcum și acel unic, mai mare fiind, nu este scutit, dacă

comisiunea experților militari îl va declarà de requirat și eventual va da unul mic

în schimb.

             În cazuri de aceste, organele noastre bisericești vor încercà a se îndreptà

cu rugămintea pentru scutire, și încât comisiunea militară nu admite scutirea, vor

predà clopotul fără nici o contrazicere, primind în schimb reversul subscris despre

greutatea metalului predat.

         Așteptăm ca organele noastre să fie cu multă prevenire și să înlesnească

comisiunilor militare misiunea lor, iar preoții noștri vor arătà poporului că aceasta

procedură s'a urmat și se urmează față de toate bisericile din patrie și că toate

popoarele au fost nevoite să aducă această jertfă în interesul patriei.

       Comune resfirate pe dealuri și la îndepărtări mari de centru, (biserică)

având mijloace, pot procurà din cassa bisericii în mod provizor, (dacă s'ar aflà de

cumpărare) până la încheierea răsboiului câte un clopot mic de 15-20 kilograme,

cu care să se ajute la semnalarea serviciilor divine, și la înmormântări, sau în lipsa

mijloacelor pot întreprinde colectă, prin daruri benevole dela credincioși, cari credem,

că vor înțelege greul zilelor prin care trecem și vor jertfì obolul lor spre acest scop.

      Pentru acele clopote, cari stau în legătură cu orologiul și a căror scutire

asemenea o am cerut, Domnul ministru, în ordinațiunea susarătată, nu s'a pronunțat,

deci rămâne, ca chestia aceasta să o rezolve organele noastre în conțelegere cu

comisiunile militare, și dacă acestea nu admite scutirea, au să predeie și acel clopot

și să facă dispoziție, ca orologiul să se aducă în legătură cu clopotul cel mic, ori

să se sisteze funcționarea orologiului, dupăce acum în comunele noastre mulți

credincioși au oroloage de părete și buzunar și se pot orientà asupra timpului.

         Sibiiu, din ședința senatului epitropesc, ținută la 29 Iulie 1917.


Consistorul arhidiecezan.

Transcription saved


C i r c u l a r

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                  


              În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., -

adresat numai oficiilor noastre protopresbiterale, aducem acum la cunoștința onoratelor

oficii protopresbiterale și parohiale, - că Excelența Sa Domnul ministru

de răsboiu prin circulara dto Viena 12 Iuliu a. c., Nr. 10,204/1917, a dispus ca

clopotele bisericelor să se requireze în termen de 3 luni de zile, prin experți

exmiși de comandele militare, având a se demontà și preluà prin organele militare

cu observarea procedurei din trecut, - care dejà s'a comunicat organelor noastre

ci circularele anterioare.

               Escepție fac clopotele arătate ca având valoare artistică și a clopotului

celui mai mic dela fiecare biserică - care deocamdată se lasă în folosința bisericii.

Acolo deci, unde sunt mai multe clopote, se vor predà toate afară de

cel mai mic, iar unde este numai unul, acela rămâne în folosinșa bisericii, dacă

este sub 20 kilograme. - altcum și acel unic, mai mare fiind, nu este scutit, dacă

comisiunea experților militari îl va declarà de requirat și eventual va da unul mic

în schimb.

             În cazuri de aceste, organele noastre bisericești vor încercà a se îndreptà

cu rugămintea pentru scutire, și încât comisiunea militară nu admite scutirea, vor

predà clopotul fără nici o contrazicere, primind în schimb reversul subscris despre

greutatea metalului predat.

         Așteptăm ca organele noastre să fie cu multă prevenire și să înlesnească

comisiunilor militare misiunea lor, iar preoții noștri vor arătà poporului că aceasta

procedură s'a urmat și se urmează față de toate bisericile din patrie și că toate

popoarele au fost nevoite să aducă această jertfă în interesul patriei.

       Comune resfirate pe dealuri și la îndepărtări mari de centru, (biserică)

având mijloace, pot procurà din cassa bisericii în mod provizor, (dacă s'ar aflà de

cumpărare) până la încheierea răsboiului câte un clopot mic de 15-20 kilograme,

cu care să se ajute la semnalarea serviciilor divine, și la înmormântări, sau în lipsa

mijloacelor pot întreprinde colectă, prin daruri benevole dela credincioși, cari credem,

că vor înțelege greul zilelor prin care trecem și vor jertfì obolul lor spre acest scop.

      Pentru acele clopote, cari stau în legătură cu orologiul și a căror scutire

asemenea o am cerut, Domnul ministru, în ordinațiunea susarătată, nu s'a pronunțat,

deci rămâne, ca chestia aceasta să o rezolve organele noastre în conțelegere cu

comisiunile militare, și dacă acestea nu admite scutirea, au să predeie și acel clopot

și să facă dispoziție, ca orologiul să se aducă în legătură cu clopotul cel mic, ori

să se sisteze funcționarea orologiului, dupăce acum în comunele noastre mulți

credincioși au oroloage de părete și buzunar și se pot orientà asupra timpului.

         Sibiiu, din ședința senatului epitropesc, ținută la 29 Iulie 1917.


Consistorul arhidiecezan.


Transcription history
 • March 24, 2017 14:02:27 Daniela Cristea


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                    


                În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., -

  adresat numai oficiilor noastre protopresbiterale, aducem acum la cunoștința onoratelor

  oficii protopresbiterale și parohiale, - că Excelența Sa Domnul ministru

  de răsboiu prin circulara dto Viena 12 Iuliu a. c., Nr. 10,204/1917, a dispus ca

  clopotele bisericelor să se requireze în termen de 3 luni de zile, prin experți

  exmiși de comandele militare, având a se demontà și preluà prin organele militare

  cu observarea procedurei din trecut, - care dejà s'a comunicat organelor noastre

  ci circularele anterioare.

                 Escepție fac clopotele arătate ca având valoare artistică și a clopotului

  celui mai mic dela fiecare biserică - care deocamdată se lasă în folosința bisericii.

  Acolo deci, unde sunt mai multe clopote, se vor predà toate afară de

  cel mai mic, iar unde este numai unul, acela rămâne în folosinșa bisericii, dacă

  este sub 20 kilograme. - altcum și acel unic, mai mare fiind, nu este scutit, dacă

  comisiunea experților militari îl va declarà de requirat și eventual va da unul mic

  în schimb.

               În cazuri de aceste, organele noastre bisericești vor încercà a se îndreptà

  cu rugămintea pentru scutire, și încât comisiunea militară nu admite scutirea, vor

  predà clopotul fără nici o contrazicere, primind în schimb reversul subscris despre

  greutatea metalului predat.

           Așteptăm ca organele noastre să fie cu multă prevenire și să înlesnească

  comisiunilor militare misiunea lor, iar preoții noștri vor arătà poporului că aceasta

  procedură s'a urmat și se urmează față de toate bisericile din patrie și că toate

  popoarele au fost nevoite să aducă această jertfă în interesul patriei.

         Comune resfirate pe dealuri și la îndepărtări mari de centru, (biserică)

  având mijloace, pot procurà din cassa bisericii în mod provizor, (dacă s'ar aflà de

  cumpărare) până la încheierea răsboiului câte un clopot mic de 15-20 kilograme,

  cu care să se ajute la semnalarea serviciilor divine, și la înmormântări, sau în lipsa

  mijloacelor pot întreprinde colectă, prin daruri benevole dela credincioși, cari credem,

  că vor înțelege greul zilelor prin care trecem și vor jertfì obolul lor spre acest scop.

        Pentru acele clopote, cari stau în legătură cu orologiul și a căror scutire

  asemenea o am cerut, Domnul ministru, în ordinațiunea susarătată, nu s'a pronunțat,

  deci rămâne, ca chestia aceasta să o rezolve organele noastre în conțelegere cu

  comisiunile militare, și dacă acestea nu admite scutirea, au să predeie și acel clopot

  și să facă dispoziție, ca orologiul să se aducă în legătură cu clopotul cel mic, ori

  să se sisteze funcționarea orologiului, dupăce acum în comunele noastre mulți

  credincioși au oroloage de părete și buzunar și se pot orientà asupra timpului.

           Sibiiu, din ședința senatului epitropesc, ținută la 29 Iulie 1917.


  Consistorul arhidiecezan.

 • March 24, 2017 14:01:06 Daniela Cristea


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                    


                În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., -

  adresat numai oficiilor noastre protopresbiterale, aducem acum la cunoștința onoratelor

  oficii protopresbiterale și parohiale, - că Excelența Sa Domnul ministru

  de răsboiu prin circulara dto Viena 12 Iuliu a. c., Nr. 10,204/1917, a dispus ca

  clopotele bisericelor să se requireze în termen de 3 luni de zile, prin experți

  exmiși de comandele militare, având a se demontà și preluà prin organele militare

  cu observarea procedurei din trecut, - care dejà s'a comunicat organelor noastre

  ci circularele anterioare.

                 Escepție fac clopotele arătate ca având valoare artistică și a clopotului

  celui mai mic dela fiecare biserică - care deocamdată se lasă în folosința bisericii.

  Acolo deci, unde sunt mai multe clopote, se vor predà toate afară de

  cel mai mic, iar unde este numai unul, acela rămâne în folosinșa bisericii, dacă

  este sub 20 kilograme. - altcum și acel unic, mai mare fiind, nu este scutit, dacă

  comisiunea experților militari îl va declarà de requirat și eventual va da unul mic

  în schimb.

               În cazuri de aceste, organele noastre bisericești vor încercà a se îndreptà

  cu rugămintea pentru scutire, și încât comisiunea militară nu admite scutirea, vor

  predà clopotul fără nici o contrazicere, primind în schimb reversul subscris despre

  greutatea metatului predat.

           Așteptăm ca organele noastre să fie cu multă prevenire și să înlesnească

  comisiunilor militare misiunea lor, iar preoții noștri vor arătà poporului că aceasta

  procedură s'a urmat și se urmează față de toate bisericile din patrie și că toate

  popoarele au fost nevoite să aducă această jertfă în interesul patriei.

         Comune resfirate pe dealuri și la îndewpărtări mari de centru, (biserică)

  având mijloace, pot procurà din cassa bisericii în mod provizor, (dacă s'ar aflà de

  cumpărare) până la încheierea răsboiului câte un clopot mic de 15-20 kilograme,

  cu care să se ajute la semnalarea serviciilor divine, și la înmormântări, sau în lipsa

  mijloacelor pot întreprinde colectă, prin daruri benevole dela credincioși, cari credem,

  că vor înțelege greul zilelor părin care trecem și vor jertfì obolul lor spre acest scop.

        Pentru acele clopote, cari stau în legătură cu orologiul și a căror scutire

  asemenea o am cerut, Domnul ministru, în ordinațiunea susarătată, nu s'a pronunțat,

  deci rămâne, ca chestia aceasta să o rezolove organele noastre în conțelegere cu

  comisiunile militare, și dacă acestea nu admite scutirea, au să predeie și acel clopot

  și să facă dispoziție, ca orologiul să se aducă în legătură cu clopotul cel mic, ori

  să se sisteze funcționarea orologiului, dupăce acum în comunele noastre mulți

  credincioși au oroloage de părete și buzunar și se pot orientà asupra timpului.

           Sibiiu, din ședința senatului epitropesc, ținută la 29 Iulie 1917.


  Consistorul arhidiecezan.


 • March 24, 2017 14:00:18 Daniela Cristea


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                    


                În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., -

  adresat numai oficiilor noastre protopresbiterale, aducem acum la cunoștința onoratelor

  oficii protopresbiterale și parohiale, - că Excelența Sa Domnul ministru

  de răsboiu prin circulara dto Viena 12 Iuliu a. c., Nr. 10,204/1917, a dispus ca

  clopotele bisericelor să se requireze în termen de 3 luni de zile, prin experți

  exmiși de comandele militare, având a se demontà și preluà prin organele militare

  cu observarea procedurei din trecut, - care dejà s'a comunicat organelor noastre

  ci circularele anterioare.

                 Escepție fac clopotele arătate ca având valoare artistică și a clopotului

  celui mai mic dela fiecare biserică - care deocamdată se lasă în folosința bisericii.

  Acolo deci, unde sunt mai multe clopote, se vor predà toate afară de

  cel mai mic, iar unde este numai unul, acela rămâne în folosinșa bisericii, dacă

  este sub 20 kilograme. - altcum și acel unic, mai mare fiind, nu este scutit, dacă

  comisiunea experților militari îl va declarà de requirat și evquirat și eventual va da unul mic

  în schimb.

               În cazuri de aceste, organele noastre bisericești vor încercà a se îndreptà

  cu rugămintea pentru scutire, și încât comisiunea militară nu admite scutirea, vor

  predà clopotul fără nici o contrazicere, primind în schimb reversul subscris despre

  greutatea metatului predat.

           Așteptăm ca organele noastre să fie cu multă prevenire și să înlesnească

  comisiunilor militare misiunea lor, iar preoții noștri vor arătà poporului că aceasta

  procedură s'a urmat și se urmează față de toate bisericile din patrie și că toate

  popoarele au fost nevoite să aducă această jertfă în interesul patriei.

         Comune resfirate pe dealuri și la îndewpărtări mari de centru, (biserică)

  având mijloace, pot procurà din cassa bisericii în mod provizor, (dacă s'ar aflà de

  cumpărare) până la încheierea răsboiului câte un clopot mic de 15-20 kilograme,

  cu care să se ajute la semnalarea serviciilor divine, și la înmormântări, sau în lipsa

  mijloacelor pot întreprinde colectă, prin daruri benevole dela credincioși, cari credem,

  că vor înțelege greul zilelor părin care trecem și vor jertfì obolul lor spre acest scop.

        Pentru acele clopote, cari stau în legătură cu orologiul și a căror scutire

  asemenea o am cerut, Domnul ministru, în ordinațiunea susarătată, nu s'a pronunțat,

  deci rămâne, ca chestia aceasta să o rezolove organele noastre în conțelegere cu

  comisiunile militare, și dacă acestea nu admite scutirea, au să predeie și acel clopot

  și să facă dispoziție, ca orologiul să se aducă în legătură cu clopotul cel mic, ori

  să se sisteze funcționarea orologiului, dupăce acum în comunele noastre mulți

  credincioși au oroloage de părete și buzunar și se pot orientà asupra timpului.

           Sibiiu, din ședința senatului epitropesc, ținută la 29 Iulie 1917.


  Consistorul arhidiecezan.


 • March 24, 2017 11:35:11 Daniela Cristea


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                    


                În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., -

  adresat numai oficiilor noastre protopresbiterale, aducem acum la cunoștința onoratelor

  oficii protopresbiterale și parohiale, - că Excelența Sa Domnul ministru

  de răsboiu prin circulara dto Viena 12 Iuliu a. c., Nr. 10,204/1917, a dispus ca

  clopotele bisericelor să se requireze în termen de 3 luni de zile, prin experți

  exmiși de comandele militare, având a se demontà și preluà prin organele militare

  cu observarea procedurei din trecut, - care dejà s'a comunicat organelor noastre

  ci circularele anterioare.

                 Escepție fac clopotele arătate ca având valoare artistică și a clopotului

  celui mai mic dela fiecare biserică - care deocamdată se lasă în folosința bisericii.

  Acolo deci, unde sunt mai multe clopote, se vor predà toate afară de

  cel mai mic, iar unde este numai unul, acela rămâne în folosinșa bisericii, dacă

  este sub 20 kilograme. - altcum și acel unic, mai mare fiind, nu este scutit, dacă

  comisiunea experților militari îl va declarà de requirat și evquirat și eventual va da unul mic

  în schimb.

               În cazuri de aceste, organele noastre bisericești vor încercà a se îndreptà

  cu rugămintea pentru scutire, și încât comisiunea militară nu admite scutirea, vor

  predà clopotul fără nici o contrazicere, primind în schimb reversul subscris despre

  greutatea metatului predat.

           Așteptăm ca organele noastre să fie cu multă prevenire și să înlesnească

  comisiunilor militare misiunea lor, iar preoții noștri vor arătà poporului că aceasta

  procedură s'a urmat și se urmează față de toate bisericile din patrie și că toate

  popoarele au fost nevoite să aducă această jertfă în interesul patriei.

         Comune resfirate pe dealuri și la îndewpărtări mari de centru, (biserică)

  având mijloace, pot procurà din cassa bisericii în mod provizor, (dacă s'ar aflà de

  cumpărare) până la încheierea răsboiului câte un clopot mic de 15-20 kilograme,

  cu care să se ajute la semnalarea serviciilor divine, și la înmormântări, sau în lipsa

  mijloacelor pot întreprinde colectă, prin daruri benevole dela credincioși, cari credem,

  că vor înțelege greul zilelor părin care trecem și vor jertfì obolul lor spre acest scop.

        Pentru acele clopote, cari stau în legătură cu orologiul și a căror scutire

  asemenea o am cerut, Domnul ministru, în ordinațiunea susarătată, nu s'a pronunțat,

  deci rămâne, ca chestia aceasta să o rezolove organele noastre în conțelegere cu

  comisiunile militare, și dacă acestea nu admite scutirea, au să predeie și acel clopot

  și să facă dispoziție, ca orologiul să se aducă în legătură cu clopotul cel mic, ori

  să se sisteze funcționarea orologiului, dupăce acum în comunele noastre mulți

  credincioși au oroloage de părete și buzunar și se pot orientà asupra timpului.

           Sibiiu, din ședința senatului epitropesc, ținută la 29 Iulie 1917.


  Consistorul arhidiecezan.


 • March 24, 2017 11:34:50 Daniela Cristea


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                    


                În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., -

  adresat numai oficiilor noastre protopresbiterale, aducem acum la cunoștința onoratelor

  oficii protopresbiterale și parohiale, - că Excelența Sa Domnul ministru

  de răsboiu prin circulara dto Viena 12 Iuliu a. c., Nr. 10,204/1917, a dispus ca

  clopotele bisericelor să se requireze în termen de 3 luni de zile, prin experți

  exmiși de comandele militare, având a se demontà și preluà prin organele militare

  cu observarea procedurei din trecut, - care dejà s'a comunicat organelor noastre

  ci circularele anterioare.

                 Escepție fac clopotele arătate ca având valoare artistică și a clopotului

  celui mai mic dela fiecare biserică - care deocamdată se lasă în folosința bisericii.

  Acolo deci, unde sunt mai multe clopote, se vor predà toate afară de

  cel mai mic, iar unde este numai unul, acela rămâne în folosinșa bisericii, dacă

  este sub 20 kilograme. - altcum și acel unic, mai mare fiind, nu este scutit, dacă

  comisiunea experților militari îl va declarà de requirat și evquirat și eventual va da unul mic

  în schimb.

               În cazuri de aceste, organele noastre bisericești vor încercà a se îndreptà

  cu rugămintea pentru scutire, și încât comisiunea militară nu admite scutirea, vor

  predà clopotul fără nici o contrazicere, primind în schimb reversul subscris despre

  greutatea metatului predat.

           Așteptăm ca organele noastre să fie cu multă prevenire și să înlesnească

  comisiunilor militare misiunea lor, iar preoții noștri vor arătà poporului că aceasta

  procedură s'a urmat și se urmează față de toate bisericile din patrie și că toate

  popoarele au fost nevoite să aducă această jertfă în interesul patriei.

         Comune resfirate pe dealuri și la îndewpărtări mari de centru, (biserică)

  având mijloace, pot procurà din cassa bisericii în mod provizor, (dacă s'ar aflà de

  cumpărare) până la încheierea răsboiului câte un clopot mic de 15-20 kilograme,

  cu care să se ajute la semnalarea serviciilor divine, și la înmormântări, sau în lipsa

  mijloacelor pot întreprinde colectă, prin daruri benevole dela credincioși, cari credem,

  că vor înțelege greul zilelor părin care trecem și vor jertfì obolul lor spre acest scop.

        Pentru acele clopote, cari stau în legătură cu orologiul și a căror scutire

  asemenea o am cerut, Domnul ministru, în ordinațiunea susarătată, nu s'a pronunțat,

  deci rămâne, ca chestia aceasta să o rezolove organele noastre în conțelegere cu

  comisiunile militare, și dacă acestea nu admite scutirea, au să predeie și acel clopot

  și să facă dispoziție, ca orologiul să se aducă în legătură cu clopotul cel mic, ori

  să se sisteze funcționarea orologiului, dupăce acum în comunele noastre mulți

  credincioși au oroloage de părete și buzunar și se pot orientà asupra timpului.

           Sibiiu, din ședința senatului epitropesc, ținută la 29 Iulie 1917.


  Consistorul arhidiecezan.


 • March 24, 2017 11:33:56 Daniela Cristea


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                    


                În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., -

  adresat numai oficiilor noastre protopresbiterale, aducem acum la cunoștința onoratelor

  oficii protopresbiterale și parohiale, - că Excelența Sa Domnul ministru

  de răsboiu prin circulara dto Viena 12 Iuliu a. c., Nr. 10,204/1917, a dispus ca

  clopotele bisericelor să se requireze în termen de 3 luni de zile, prin experți

  exmiși de comandele militare, având a se demontà și preluà prin organele militare

  cu observarea procedurei din trecut, - care dejà s'a comunicat organelor noastre

  ci circularele anterioare.

                 Escepție fac clopotele arătate ca având valoare artistică și a clopotului

  celui mai mic dela fiecare biserică - care deocamdată se lasă în folosința bisericii.

  Acolo deci, unde sunt mai multe clopote, se vor predà toate afară de

  cel mai mic, iar unde este numai unul, acela rămâne în folosinșa bisericii, dacă

  este sub 20 kilograme. - altcum și acel unic, mai mare fiind, nu este scutit, dacă

  comisiunea experților militari îl va declarà de requirat și evquirat și eventual va da unul mic

  în schimb.

               În cazuri de aceste, organele noastre bisericești vor încercà a se îndreptà

  cu rugămintea pentru scutire, și încât comisiunea militară nu admite scutirea, vor

  predà clopotul fără nici o contrazicere, primind în schimb reversul subscris despre

  greutatea metatului predat.

           Așteptăm ca organele noastre să fie cu multă prevenire și să înlesnească

  comisiunilor militare misiunea lor, iar preoții noștri vor arătà poporului că aceasta

  procedură s'a urmat și se urmează față de toate bisericile din patrie și că toate

  popoarele au fost nevoite să aducă această jertfă în interesul patriei.

         Comune resfirate pe dealuri și la îndewpărtări mari de centru, (biserică)

  având mijloace, pot procurà din cassa bisericii în mod provizor, (dacă s'ar aflà de

  cumpărare) până la încheierea răsboiului câte un clopot mic de 15-20 kilograme,

  cu care să se ajute la semnalarea serviciilor divine, și la înmormântări, sau în lipsa

  mijloacelor pot întreprinde colectă, prin daruri benevole dela credincioși, cari credem,

  că vor înțelege greul zilelor părin care trecem și vor jertfi obolul lor spre acest scop.

        Pentru acele clopote, cari stau în legătură cu orologiul și a căror scutire

  asemenea o am cerut, Domnul ministru, în ordinațiunea susarătată, nu s'a pronunțat,

  deci rămâne, ca chestia aceasta să o rezolove organele noastre în conțelegere cu

  comisiunile militare, și dacă acestea nu admite scutirea, au să predeie și acel clopot

  și să facă dispoziție, ca orologiul să se aducă în legătură cu clopotul cel mic, ori

  să se sisteze funcționarea orologiului, dupăce acum în comunele noastre mulți

  credincioși au oroloage de părete și buzunar și se pot orientà asupra timpului.

           Sibiiu, din ședința senatului epitropesc, ținută la 29 Iulie 1917.


  Consistorul arhidiecezan.


 • March 24, 2017 11:21:16 Daniela Cristea


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                    


                În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., -

  adresat numai oficiilor noastre protopresbiterale, aducem acum la cunoștința onoratelor

  oficii protopresbiterale și parohiale, - că Excelența Sa Domnul ministru

  de răsboiu prin circulara dto Viena 12 Iuliu a. c., Nr. 10,204/1917, a dispus ca

  clopotele bisericelor să se requireze în termen de 3 luni de zile, prin experți

  exmiși de comandele militare, având a se demontà și preluà prin organele militare

  cu observarea procedurei din trecut, - care dejà s'a comunicat organelor noastre

  ci circularele anterioare.

                 Escepție fac clopotele arătate ca având valoare artistică și a clopotului

  celui mai mic dela fiecare biserică - care deocamdată se lasă în folosința bisericii.

  Acolo deci, unde sunt mai multe clopote, se vor predà toate afară de

  cel mai mic, iar unde este numai unul, acela rămâne în folosinșa bisericii, dacă

  este sub 20 kilograme. - altcum și acel unic, mai mare fiind, nu este scutit, dacă

  comisiunea experților militari îl va declarà de requirat și evquirat și eventual va da unul mic

  în schimb.

               În cazuri de aceste, organele noastre bisericești vor încercà a se îndreptà

  cu rugămintea pentru scutire, și încât comisiunea militară nu admite scutirea, vor


 • March 24, 2017 11:05:56 Daniela Cristea


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                    


  În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., -

  adresat numai oficiilor noastre protopresbiterale, aducem acum la cunoștința onoratelor

  oficii protopresbiterale și parohiale, - că Excelența Sa Domnul ministru

  de răsboiu prin circulara dto Viena 12 Iuliu a. c., Nr. 10,204/1917, a dispus ca

  clopotele bisericelor să se requireze în termen de 3 luni de zile, prin experți

  exmiși de comandele militare, având a se demontà și preluà prin organele militare

  cu observarea procedurei din trecut, - care dejà s'a comunicat organelor noastre

  ci circularele anterioare.

  Escepție fac clopotele arătate ca având valoare artistică și a clopotului

  celui mai mic dela fiecare biserică - care deocamdată se lasă în folosința bisericii.

  Acolo deci, unde sunt mai multe clopote, se vor predà toate afară de

  cel mai mic, iar unde este numai unul, acela rămâne în folosinșa bisericii, dacă

  este sub 20 kilograme. - altcum și acel unic, mai mare fiind, nu este scutit, dacă

  comisiunea experților militari îl va declarà de requirat și evquirat și eventual va da unul mic

  în schimb.

  În cazuri de aceste, organele noastre bisericești vor încercà a se îndreptà

  cu rugămintea pentru scutire, și încât comisiunea militară nu admite scutirea, vor


 • March 24, 2017 10:56:31 Daniela Cristea


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                    


  În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., -

  adresat numai oficiilor noastre protopresbiterale, aducem acum la cunoștința onoratelor

  oficii protopresbiterale și parohiale, - că Excelența Sa Domnul ministru

  de răsboiu prin circulara dto Viena 12 Iuliu a. c., Nr. 10,204/1917, a dispus ca

  clopotele bisericelor să se requireze în termen de 3 luni de zile, prin experți


 • March 24, 2017 10:52:58 Daniela Cristea


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                    


  În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26 Iuniu a.c., - • March 24, 2017 10:37:13 Daniela Cristea


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                    


  În legătură cu cercularul nostru Nr. 4127 Pres., dela 26Description

Save description
 • 48.2081743||16.3738189||

  Viena

 • 45.7983273||24.1255826||

  Sibiu

 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj
 • Document location Viena
 • Additional document location Sibiu


ID
6198 / 72057
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note