Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 27

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 7044/1917. Școl.

 C i r c u l a r

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale, cătră

direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov, cea a

școalei comerciale române din Brașov și cătră cea a

seminarului arhidiecezan din Sibiiu.


                            


                In scopul de a comemorà în mod vrednic aducerea aminte de eroii căzuți

în acest cumplit răsboiu, și de a se îngrijì mormintele lor, încât acelea ne sunt

cunoscute, Domnul Ministru reg. ung. de culte și instrucțiune publică cu datul 18

Septemvrie a. c. Nr. 141.603/1917, a dispus, ca în școalele de stat să se aranjeze

la 2 Noemvrie, când biserica apuseană serbează amintirea morților, o serbare

școlară, în care în mod vrednic de memoria eroilor să se arete scopul mărețiu

pentru care ei și-au jertfit vieața, apoi atunci să se facă și o colectă, care să

se înainteze la guvern spre scopul amintit.

              O asemenea serbare voim să aranjăm și noi în amintirea cu laudă a

eroilor patriei noaste, între cari la loc de frunte trebue amintiți și fiii neamului

nostru, cari căzuți ca eroi în focul luptei , acum se odihnesc în sinul lui Avram,

în corturile drepților, iar trupurile lor sunt așezate în mormânt străin până la

învierea cea de obște.

              De aceea venim a dispune, ca în Dumineca primă din postul Crăciunului,

adecă în 19 Noemvrie a. c., în fiecare biserică să se facă părăstas pentru odihna

sufletelor eroilor căzuți în acest răsboiu, iar după biserică tinerimea școlară să fie

întrunită la școală, unde după întonarea unei cântări bisericești să se amintească

cu laudă pomenirea eroilor căzuți în răsboiu, apoi să se facă o colectă atât între

tinerime, cât și între popor.

             Serbarea aceasta se va anunța în biserică cu opt zile înainte poporului,

spre a se pregăti cuviincios pentru această serbare a eroilor din acest crâncen

răsboiu, colecta între elevii de școală o va face direcțiunea școalei, iar între popor

epitropia parohială.

                Banii adunați se vor înaintà direct aici la Consistor cu provocare la

acest circular.


             Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută

la 21 Septemvrie 1917.Vasilie Mangra m.p.

ariepiscop și mitropolit.                                         Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                     secretar consistorial.


Transcription saved

Nr. 7044/1917. Școl.

 C i r c u l a r

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale, cătră

direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov, cea a

școalei comerciale române din Brașov și cătră cea a

seminarului arhidiecezan din Sibiiu.


                            


                In scopul de a comemorà în mod vrednic aducerea aminte de eroii căzuți

în acest cumplit răsboiu, și de a se îngrijì mormintele lor, încât acelea ne sunt

cunoscute, Domnul Ministru reg. ung. de culte și instrucțiune publică cu datul 18

Septemvrie a. c. Nr. 141.603/1917, a dispus, ca în școalele de stat să se aranjeze

la 2 Noemvrie, când biserica apuseană serbează amintirea morților, o serbare

școlară, în care în mod vrednic de memoria eroilor să se arete scopul mărețiu

pentru care ei și-au jertfit vieața, apoi atunci să se facă și o colectă, care să

se înainteze la guvern spre scopul amintit.

              O asemenea serbare voim să aranjăm și noi în amintirea cu laudă a

eroilor patriei noaste, între cari la loc de frunte trebue amintiți și fiii neamului

nostru, cari căzuți ca eroi în focul luptei , acum se odihnesc în sinul lui Avram,

în corturile drepților, iar trupurile lor sunt așezate în mormânt străin până la

învierea cea de obște.

              De aceea venim a dispune, ca în Dumineca primă din postul Crăciunului,

adecă în 19 Noemvrie a. c., în fiecare biserică să se facă părăstas pentru odihna

sufletelor eroilor căzuți în acest răsboiu, iar după biserică tinerimea școlară să fie

întrunită la școală, unde după întonarea unei cântări bisericești să se amintească

cu laudă pomenirea eroilor căzuți în răsboiu, apoi să se facă o colectă atât între

tinerime, cât și între popor.

             Serbarea aceasta se va anunța în biserică cu opt zile înainte poporului,

spre a se pregăti cuviincios pentru această serbare a eroilor din acest crâncen

răsboiu, colecta între elevii de școală o va face direcțiunea școalei, iar între popor

epitropia parohială.

                Banii adunați se vor înaintà direct aici la Consistor cu provocare la

acest circular.


             Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută

la 21 Septemvrie 1917.Vasilie Mangra m.p.

ariepiscop și mitropolit.                                         Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                     secretar consistorial.Transcription history
 • March 24, 2017 11:20:20 Daniela Cristea

  Nr. 7044/1917. Școl.

   C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale, cătră

  direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov, cea a

  școalei comerciale române din Brașov și cătră cea a

  seminarului arhidiecezan din Sibiiu.


                              


                  In scopul de a comemorà în mod vrednic aducerea aminte de eroii căzuți

  în acest cumplit răsboiu, și de a se îngrijì mormintele lor, încât acelea ne sunt

  cunoscute, Domnul Ministru reg. ung. de culte și instrucțiune publică cu datul 18

  Septemvrie a. c. Nr. 141.603/1917, a dispus, ca în școalele de stat să se aranjeze

  la 2 Noemvrie, când biserica apuseană serbează amintirea morților, o serbare

  școlară, în care în mod vrednic de memoria eroilor să se arete scopul mărețiu

  pentru care ei și-au jertfit vieața, apoi atunci să se facă și o colectă, care să

  se înainteze la guvern spre scopul amintit.

                O asemenea serbare voim să aranjăm și noi în amintirea cu laudă a

  eroilor patriei noaste, între cari la loc de frunte trebue amintiți și fiii neamului

  nostru, cari căzuți ca eroi în focul luptei , acum se odihnesc în sinul lui Avram,

  în corturile drepților, iar trupurile lor sunt așezate în mormânt străin până la

  învierea cea de obște.

                De aceea venim a dispune, ca în Dumineca primă din postul Crăciunului,

  adecă în 19 Noemvrie a. c., în fiecare biserică să se facă părăstas pentru odihna

  sufletelor eroilor căzuți în acest răsboiu, iar după biserică tinerimea școlară să fie

  întrunită la școală, unde după întonarea unei cântări bisericești să se amintească

  cu laudă pomenirea eroilor căzuți în răsboiu, apoi să se facă o colectă atât între

  tinerime, cât și între popor.

               Serbarea aceasta se va anunța în biserică cu opt zile înainte poporului,

  spre a se pregăti cuviincios pentru această serbare a eroilor din acest crâncen

  răsboiu, colecta între elevii de școală o va face direcțiunea școalei, iar între popor

  epitropia parohială.

                  Banii adunați se vor înaintà direct aici la Consistor cu provocare la

  acest circular.


               Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută

  la 21 Septemvrie 1917.  Vasilie Mangra m.p.

  ariepiscop și mitropolit.                                         Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                       secretar consistorial.


 • March 24, 2017 10:33:51 Daniela Cristea

  Nr. 7044/1917. Școl.

   C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale, cătră

  direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov, cea a

  școalei comerciale române din Brașov și cătră cea a

  seminarului arhidiecezan din Sibiiu.


                              


  In scopul de a comemorà în mod vrednic aducerea aminte de eroii căzuți

  în acest cumplit răsboiu, și de a se îngrijì mormintele lor, încât acelea ne sunt

  cunoscute, Domnul Ministru reg. ung. de culte și instrucțiune publică cu datul 18

  Septemvrie a. c. Nr. 141.603/1917, a dispus, ca în școalele de stat să se aranjeze

  la 2 Noemvrie, când biserica apuseană serbează amintirea morților, o serbare

  școlară, în care în mod vrednic de memoria eroilor să se arete scopul mărețiu

  pentru care ei și-au jertfit vieața, apoi atunci să se facă și o colectă, care să

  se înainteze la guvern spre scopul amintit.

  O asemenea serbare voim să aranjăm și noi în amintirea cu laudă a

  eroilor patriei noaste, între cari la loc de frunte trebue amintiți și fiii neamului

  nostru, cari căzuți ca eroi în focul luptei , acum se odihnesc în sinul lui Avram,

  în corturile drepților, iar trupurile lor sunt așezate în mormânt străin până la

  învierea cea de obște.

  De aceea venim a dispune, ca în Dumineca primă din postul Crăciunului,

  adecă în 19 Noemvrie a. c., în fiecare biserică să se facă părăstas pentru odihna

  sufletelor eroilor căzuți în acest răsboiu, iar după biserică tinerimea școlară să fie

  întrunită la școală, unde după întonarea unei cântări bisericești să se amintească

  cu laudă pomenirea eroilor căzuți în răsboiu, apoi să se facă o colectă atât între

  tinerime, cât și între popor.

  Serbarea aceasta se va anunța în biserică cu opt zile înainte poporului,

  spre a se pregăti cuviincios pentru această serbare a eroilor din acest crâncen

  răsboiu, colecta între elevii de școală o va face direcțiunea școalei, iar între popor

  epitropia parohială.

  Banii adunați se vor înaintà direct aici la Consistor cu provocare la

  acest circular.


  Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută

  la 21 Septemvrie 1917.  Vasilie Mangra m.p.

  ariepiscop și mitropolit.                                         Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                       secretar consistorial. • March 24, 2017 10:27:18 Daniela Cristea

  Nr. 7044/1917. Școl.

   C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale, cătră

  direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov, cea a

  școalei comerciale române din Brașov și cătră cea a

  seminarului arhidiecezan din Sibiiu.


                              

  ì

  In scopul de a comemorà în mod vrednic aducerea aminte de eroii căzuți

  în acest cumplit răsboiu, și de a se îngrijì mormintele lor, încât acelea ne sunt

  cunoscute, Domnul Ministru reg. ung. de culte și instrucțiune publică cu datul 18

  Septemvrie a. c. Nr. 141.603/1917, a dispus, ca în școalele de stat să se aranjeze

  la 2 Noemvrie, când biserica apuseană serbează amintirea morților, o serbare

  școlară, în care în mod vrednic de memoria eroilor să se arete scopul mărețiu

  pentru care ei și-au jertfit vieața, apoi atunci să se facă și o colectă, care să

  se înainteze la guvern spre scopul amintit.

  O asemenea serbare voim să aranjăm și noi în amintirea cu laudă a

  eroilor patriei noaste, între cari la loc de frunte trebue amintiți și fiii neamului

  nostru, cari căzuți ca eroi în focul luptei , acum se odihnesc în sinul lui Avram,

  în corturile drepților, iar trupurile lor sunt așezate în mormânt străin până la

  învierea cea de obște.

  De aceea venim a dispune, ca în Dumineca primă din postul Crăciunului,

  adecă în 19 Noemvrie a. c., în fiecare biserică să se facă părăstas pentru odihna

  sufletelor eroilor căzuți în acest răsboiu, iar după biserică tinerimea școlară să fie

  întrunită la școală, unde după întonarea unei cântări bisericești să se amintească

  cu • March 24, 2017 10:15:53 Daniela Cristea

  Nr. 7044/1917. Școl.

   C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale, cătră

  direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov, cea a

  școalei comerciale române din Brașov și cătră cea a

  seminarului arhidiecezan din Sibiiu.


                              

  ì

  In scopul de a comemorà în mod vrednic aducerea aminte de eroii căzuți

  în acest cumplit răsboiu, și de a se îngrijì mormintele lor, încât acelea ne sunt

  cunoscute, Domnul Ministru reg. ung. de culte și instrucțiune publică cu datul 18

  Septemvrie a. c. Nr. 141.603/1917, a dispus, ca în școalele de stat să se aranjeze

  la 2 Noemvrie, când biserica apuseană serbează amintirea morților, o serbare

  școlară, în care în mod vrednic de memoria eroilor să se arete scopul mărețiu

  pentru care ei și-au jertfit vieața, apoi atunci să se facă și o colectă, care să

  se înainteze la guvern spre scopul amintit. • March 24, 2017 10:15:39 Daniela Cristea

  Nr. 7044/1917. Școl.

   C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale, cătră

  direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov, cea a

  școalei comerciale române din Brașov și cătră cea a

  seminarului arhidiecezan din Sibiiu.


                              

  ì

  In scopul de a comemorà în mod vrednic aducerea aminte de eroii căzuți

  în acest cumplit răsboiu, și de a se îngrijì mormintele lor, încât acelea ne sunt

  cunoscute, Domnul Ministru reg. ung. de culte și instrucțiune publică cu datul 18

  Septemvrie a. c. Nr. 141.603/1917, a dispus, ca în școalele de stat să se aranjeze

  la 2 Noemvrie, când biserica apuseană serbează amintirea morților, o serbare

  școlară, în care în mod vrednic de memoria eroilor să se arete scopul mărețiu

  pentru care ei și-au jertfit vieața, apoi atunci să se facă și o colectă, care să

  se înainteze la guvern


 • March 24, 2017 10:09:43 Daniela Cristea

  Nr. 7044/1917. Școl.

   C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale, cătră

  direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov, cea a

  școalei comerciale române din Brașov și cătră cea a

  seminarului arhidiecezan din Sibiiu.


                              


  In scopul de a comemoràì


 • March 24, 2017 10:09:12 Daniela Cristea

  Nr. 7044/1917. Școl.

   C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale, cătră

  direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov, cea a

  școalei comerciale române din Brașov și cătră cea a

  seminarului arhidiecezan din Sibiiu.


                              


  In scopul de a comemora


 • March 24, 2017 10:07:01 Daniela Cristea

  Nr. 7044/1917. Școl.

   Circular

  cătră


Description

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72056
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note