Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 25

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 8639 Școl. 1917.


C i r c u l a r

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a semi-

narului arhidiecezan din Sibiu.


                                            Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

deschis al VII-lea împrumut de resbel. Glorioasa noastră armată de aproape 3 ani

și jumătate luptă cu rară vitejie pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru

apărarea vieții și a avutului nostru.

                 Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

materiale, să aducem orice jertfă, ce ni s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

deplină biruință asupra dușmanilor numeroși. Îndrumăm deci pe toți directorii

școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școalelor

noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

organele noastre subterane a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele îndeplinite

și rezultatul obținut așteptăm raport până la 1 Ianuarie v.1918.

                Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută la

16/29 Noemvrie 1917.


Vasilie Mangra m.p.,

arhiepiscop și mitropolit.                                                  Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                               secretar consistorial.

Transcription saved

Nr. 8639 Școl. 1917.


C i r c u l a r

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a semi-

narului arhidiecezan din Sibiu.


                                            Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

deschis al VII-lea împrumut de resbel. Glorioasa noastră armată de aproape 3 ani

și jumătate luptă cu rară vitejie pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru

apărarea vieții și a avutului nostru.

                 Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

materiale, să aducem orice jertfă, ce ni s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

deplină biruință asupra dușmanilor numeroși. Îndrumăm deci pe toți directorii

școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școalelor

noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

organele noastre subterane a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele îndeplinite

și rezultatul obținut așteptăm raport până la 1 Ianuarie v.1918.

                Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută la

16/29 Noemvrie 1917.


Vasilie Mangra m.p.,

arhiepiscop și mitropolit.                                                  Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                               secretar consistorial.


Transcription history
 • October 5, 2018 12:45:32 Daniela Cristea

  Nr. 8639 Școl. 1917.


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a semi-

  narului arhidiecezan din Sibiu.


                                                Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

  deschis al VII-lea împrumut de resbel. Glorioasa noastră armată de aproape 3 ani

  și jumătate luptă cu rară vitejie pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru

  apărarea vieții și a avutului nostru.

                   Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

  materiale, să aducem orice jertfă, ce ni s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

  deplină biruință asupra dușmanilor numeroși. Îndrumăm deci pe toți directorii

  școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școalelor

  noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

  și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

  organele noastre subterane a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

  inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele îndeplinite

  și rezultatul obținut așteptăm raport până la 1 Ianuarie v.1918.

                  Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută la

  16/29 Noemvrie 1917.


  Vasilie Mangra m.p.,

  arhiepiscop și mitropolit.                                                  Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                                 secretar consistorial.

 • March 24, 2017 11:19:47 Daniela Cristea

  Nr. 8639 Școl. 1917.


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a seminarului

  arhidiecezan din Sibiu.


                                                Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

  deschis al VII-lea împrumut de resbel. Glorioasa nostră armată de aproape 3 ani

  și jumătate luptă cu rară vitejie pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru

  apărarea vieții și a avutului nostru.

                   Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

  materiale, să aducem orice jertfă, ce ni s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

  deplină biruință asupra dușmanilor numeroși. Îndrumăm deci pe toți directorii

  școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școalelor

  noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

  și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

  organele noastre subterane a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

  inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele îndeplinite

  și rezultatul obținut așteptăm raport până la 1 Ianuarie v.1918.

                  Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută la

  16/29 Noemvrie 1917.


  Vasilie Mangra m.p.,

  arhiepiscop și mitropolit.                                                  Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                                 secretar consistorial.


 • March 24, 2017 09:30:33 Daniela Cristea

  Nr. 8639 Școl. 1917.


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a seminarului

  arhidiecezan din Sibiu.


                             Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

  deschis al VII-lea împrumut de resbel. Glorioasa nostră armată de aproape 3 ani

  și jumătate luptă cu rară vitejie pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru

  apărarea vieții și a avutului nostru.

  Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

  materiale, să aducem orice jertfă, ce ni s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

  deplină biruință asupra dușmanilor numeroși. Îndrumăm deci pe toți directorii

  școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școalelor

  noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

  și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

  organele noastre subterane a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

  inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele îndeplinite

  și rezultatul obținut așteptăm raport până la 1 Ianuarie v.1918.

  Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută la

  16/29 Noemvrie 1917.


  Vasilie Mangra m.p.,

  arhiepiscop și mitropolit.                                                  Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                                 secretar consistorial.


 • March 24, 2017 09:27:28 Daniela Cristea

  Nr. 8639 Școl. 1917.


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a seminarului

  arhidiecezan din Sibiu.


                             Pentru acoperirea enormelor spese de răsboiu, înaltul guvern al țării a

  deschis al VII-lea împrumut de resbel. Glorioasa nostră armată de aproape 3 ani

  și jumătate luptă cu rară vitejie pentru apărarea Tronului și a patriei, și pentru

  apărarea vieții și a avutului nostru.

  Se cuvine deci, ca și noi, pe lângă încordarea tuturor puterilor morale și

  materiale, să aducem orice jertfă, ce ni s'ar cere, pentru a asigura armatei noastre

  deplină biruință asupra dușmanilor numeroși. Îndrumăm deci pe toți directorii

  școalelor de orice categorie, pe toți profesorii și învățătorii și pe toți elevii școalelor

  noastre confesionale, ca să subscrie la acest împrumut de resbel și să îndemne

  și pe alții la aducerea acestei jertfe pe altarul patriei iubite. Totodată îndatorăm

  organele noastre subterane a da cel mai efectiv sprijin directorilor supremi și

  inspectorilor regești în acțiunea, ce vor întreprinde în acest scop. Despre cele îndeplinite • March 24, 2017 08:50:42 Daniela Cristea

  Nr. 8639 Școl. 1917.


  C i r c u l a r

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a seminarului

  arhidiecezan din Sibiu.


                             Pentru acoperirea


 • March 24, 2017 08:50:36 Daniela Cristea

  Nr. 8639 Școl. 1917.


  C i r c u l a r

  cătră toate oiciile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov,

  cea a școalei comerciale din Brașov, și cătră cea a seminarului

  arhidiecezan din Sibiu.


                             Pentru acoperirea


 • March 24, 2017 08:49:04 Daniela Cristea

  Nr. 8639 Școl. 1917.


  Circular

  cătră toate oiciile protopresbiterale și parohiale apoi

  cătră direcțiunile gimnaziului din Brad și din Brașov, • March 24, 2017 08:47:47 Daniela Cristea

Description

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72054
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note