Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 24

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 8373 Bis.

Circular


cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

         arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                                                


          Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

l-au putut mântuÌ de moarte.

           Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

această deosebită grație cerească.

            Aducându-vă la cunoștință acestă norocoasă scăpare a Maiestății Sale,

venim a dispune, ca Duminecă, în 12/25 Noemvrie a. c., în decursul liturghiei

să se intercaleze rugăciunile de mulțămită pentru această binefacere Dumnezeiască,

(Mulțămire pentru câștigarea cererei și pentru toată facerea de bine a lui Dumnezeu.

Liturgieriu, și rugăciuni de mulțămită la ziua Împăratului din Molitvelnic), iar la

finea liturghiei să se cetească în genunchi rugăciunea de mulțămită pentru deosebita

grație Dumnezeiască, care a mântuit din primejdia morții vieața Maiestății

Sale împăratului-rege.

              Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat bisericesc, ținută

la 31 Octomvrie 1917.


      Vasilie Mangra m. p.,

        arhiepiscop și mitropolit.                                        Dr. Octavian Costea m. p.,

                                                                                                secretar consistorial.

Transcription saved

Nr. 8373 Bis.

Circular


cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

         arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                                                


          Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

l-au putut mântuÌ de moarte.

           Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

această deosebită grație cerească.

            Aducându-vă la cunoștință acestă norocoasă scăpare a Maiestății Sale,

venim a dispune, ca Duminecă, în 12/25 Noemvrie a. c., în decursul liturghiei

să se intercaleze rugăciunile de mulțămită pentru această binefacere Dumnezeiască,

(Mulțămire pentru câștigarea cererei și pentru toată facerea de bine a lui Dumnezeu.

Liturgieriu, și rugăciuni de mulțămită la ziua Împăratului din Molitvelnic), iar la

finea liturghiei să se cetească în genunchi rugăciunea de mulțămită pentru deosebita

grație Dumnezeiască, care a mântuit din primejdia morții vieața Maiestății

Sale împăratului-rege.

              Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat bisericesc, ținută

la 31 Octomvrie 1917.


      Vasilie Mangra m. p.,

        arhiepiscop și mitropolit.                                        Dr. Octavian Costea m. p.,

                                                                                                secretar consistorial.


Transcription history
 • March 24, 2017 11:19:22 Daniela Cristea

  Nr. 8373 Bis.

  Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                                                  


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântuÌ de moarte.

             Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

  toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

  această deosebită grație cerească.

              Aducându-vă la cunoștință acestă norocoasă scăpare a Maiestății Sale,

  venim a dispune, ca Duminecă, în 12/25 Noemvrie a. c., în decursul liturghiei

  să se intercaleze rugăciunile de mulțămită pentru această binefacere Dumnezeiască,

  (Mulțămire pentru câștigarea cererei și pentru toată facerea de bine a lui Dumnezeu.

  Liturgieriu, și rugăciuni de mulțămită la ziua Împăratului din Molitvelnic), iar la

  finea liturghiei să se cetească în genunchi rugăciunea de mulțămită pentru deosebita

  grație Dumnezeiască, care a mântuit din primejdia morții vieața Maiestății

  Sale împăratului-rege.

                Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat bisericesc, ținută

  la 31 Octomvrie 1917.


        Vasilie Mangra m. p.,

          arhiepiscop și mitropolit.                                        Dr. Octavian Costea m. p.,

                                                                                                  secretar consistorial.

 • March 24, 2017 09:29:13 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântuÌ de moarte.

             Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

  toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

  această deosebită grație cerească.

              Aducându-vă la cunoștință acestă norocoasă scăpare a Maiestății Sale,

  venim a dispune, ca Duminecă, în 12/25 Noemvrie a. c., în decursul liturghiei

  să se intercaleze rugăciunile de mulțămită pentru această binefacere Dumnezeiască,

  (Mulțămire pentru câștigarea cererei și pentru toată facerea de bine a lui Dumnezeu.

  Liturgieriu, și rugăciuni de mulțămită la ziua Împăratului din Molitvelnic), iar la

  finea liturghiei să se cetească în genunchi rugăciunea de mulțămită pentru deosebita

  grație Dumnezeiască, care a mântuit din primejdia morții vieața Maiestății

  Sale împăratului-rege.

                Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat bisericesc, ținută

  la 31 Octomvrie 1917.


        Vasilie Mangra m. p.,

          arhiepiscop și mitropolit.                                        Dr. Octavian Costea m. p.,

                                                                                                  secretar consistorial.


 • March 24, 2017 09:28:55 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântuÌ de moarte.

             Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

  toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

  această deosebită grație cerească.

              Aducându-vă la cunoștință acestă norocoasă scăpare a Maiestății Sale,

  venim a dispune, ca Duminecă, în 12/25 Noemvrie a. c., în decursul liturghiei

  să se intercaleze rugăciunile de mulțămită pentru această binefacere Dumnezeiască,

  (Mulțămire pentru câștigarea cererei și pentru toată facerea de bine a lui Dumnezeu.

  Liturgieriu, și rugăciuni de mulțămită la ziua Împăratului din Molitvelnic), iar la

  finea liturghiei să se cetească în genunchi rugăciunea de mulțămită pentru deosebita

  grație Dumnezeiască, care a mântuit din primejdia morții vieața Maiestății

  Sale împăratului-rege.

                Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat bisericesc, ținută

  la 31 Octomvrie 1917.


        Vasilie Mangra m. p.,

          arhiepiscop și mitropolit.                                        Dr. Octavian Costea m. p.,

                                                                                                  secretar consistorial.


 • March 24, 2017 09:27:21 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântuÌ de moarte.

             Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

  toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

  această deosebită grație cerească.

              Aducându-vă la cunoștință acestă norocoasă scăpare a Maiestății Sale,

  venim a dispune, ca Duminecă, în 12/25 Noemvrie a. c., în decursul liturghiei

  să se intercaleze rugăciunile de mulțămită pentru această binefacere Dumnezeiască,

  (Mulțămire pentru câștigarea cererei și pentru toată facerea de bine a lui Dumnezeu.

  Liturgieriu, și rugăciuni de mulțămită la ziua Împăratului din Molitvelnic), iar la

  finea liturghiei să se cetească în genunchi rugăciunea de mulțămită pentru deosebita

  grație Dumnezeiască, care a mântuit din primejdia morții vieața Maiestății

  Sale împăratului-rege.

                Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat bisericesc, ținută

  la 31 Octomvrie 1917.


 • March 24, 2017 09:26:33 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântuÌ de moarte.

             Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

  toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

  această deosebită grație cerească.

              Aducându-vă la cunoștință acestă norocoasă scăpare a Maiestății Sale,

  venim a dispune, ca Duminecă, în 12/25 Noemvrie a. c., în decursul liturghiei

  să se intercaleze rugăciunile de mulțămită pentru această binefacere Dumnezeiască,

  (Mulțămire pentru câștigarea cererei și pentru toată facerea de bine a lui Dumnezeu.

  Liturgieriu, și rugăciuni de mulțămită la ziua Împăratului din Molitvelnic), iar la

  finea liturghiei să se cetească în genunchi rugăciunea de mulțămită pentru deosebita

  grație Dumnezeiască, care a mântuit din primejdia morții vieața Maiestății

  Sale împăratului-rege.

                Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat


 • March 24, 2017 09:25:00 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântuÌ de moarte.

             Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

  toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

  această deosebită grație cerească.

              Aducându-vă la cunoștință acestă norocoasă scăpare a Maiestății Sale,

  venim a dispune, ca Duminecă, în 12/25 Noemvrie a. c., în decursul liturghiei

  să se intercaleze rugăciunile de mulțămită pentru această binefacere Dumnezeiască,

  (Mulțămire pentru câștigarea cererei și pentru toată facerea de bine a lui Dumnezeu.

  Liturgieriu, și rugăciuni de mulțămită la ziua Împăratului din Molitvelnic), iar la

  finea liturghiei să se cetească în genunchi rugăciunea de mulțămită pentru deosebita

  grație Dumnezeiască, care a mântuit din primejdia morții vieața Maiestății

  Sale


 • March 24, 2017 09:21:38 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântuÌ de moarte.

             Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

  toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

  această deosebită grație cerească.

              Aducându-vă la cunoștință acestă norocoasă scăpare a Maiestății Sale,

  venim a dispune, ca Duminecă, în 12/25 Noemvrie a. c., în decursul liturghiei

  să se intercaleze rugăciunile de mulțămită pentru această binefacere Dumnezeiască,

  (Mulțămire pentru câștigarea cererei și pentru toată facerea de bine a lui Dumnezeu.

  Liturgieriu, și 


 • March 24, 2017 09:18:41 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântuÌ de moarte.

             Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

  toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

  această deosebită grație cerească.

              Aducându-vă la cunoștință acestă norocoasă scăpare a Maiestății Sale,

  venim a dispune, ca Duminecă, în 12/25 Noemvrie a. c., în decursul


 • March 24, 2017 09:03:42 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântuÌ de moarte.

             Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

  toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

  această deosebită grație cerească.

              


 • March 24, 2017 09:03:04 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântuÌ de moarte.

                     Norocoasa scăpare  a Maiestății Sale a umplut de nespusă bucurie pe

  toate popoarele patriei, care înalță rugăciuni de muțămită la tronul ceresc pentru

  această deosebită grație cerească. • March 24, 2017 09:00:44 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântuÌ de moarte.

                     Norocoasa 


 • March 24, 2017 08:59:51 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când erà să treacă cu automobilul

  preste un rîu munte la Isonzo în Italia, unde conduce din victorie în

  victorie brava noastră armată, valurile furibunde ale rîului au oprit automobilul,

  răpind cu sine pe Maiestatea Sa, pe care numai ajutorul grabnic al celor de față

  l-au putut mântu


 • March 24, 2017 08:55:12 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții. Sâmbătă în 28 Octomvrie a. c., când er


 • March 24, 2017 08:35:06 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            


            Maiestatea Sa, Preabunul nostru împărat și rege Carol al IV-lea, a fost în

  mare pericol al vieții.


 • March 24, 2017 08:33:19 Nadia Doja

  Nr. 8373 Bis.

                                       Circular


  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

           arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.

                                                                            Description

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72053
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note