Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 20

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 8992/1916 Plen.

Circular

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


              Consistorul mitropolitan de datul 10/23 Iunie 1916, Nr. 94, având în

vedere, că răsboiul actual, în care poporul nostru român din patrie, și respective

credincioșii nostri fac parte precumpănitoare, atât în vieața publică cât și în vieața

socială pe toate terenele a produs schimbări esențiale, și că aceste schimbări și

stări escepționale pe terenul bisericesc-administrativ, pe terenul social-economic

și pe terenul cultural au format date și evenimente de actualitate istorică, - a

decretat adunarea datelor indicate din întreaga mitropolie și păstrarea acestora ca

material cronic pentru istoria poporului nostru român din această patrie.

In scopul acesta a pregătit cestionare pentru adunarea datelor necesarie

la lucarea intenționată, și anume:

          a) Cestionarul pentru datele generale administrative bisericești cumulative

 pe anii 1914-1916.

           b) Cestionarul special pentru datele scolastice separate pe anii scolastici

1914/1915 și 1915/916. Acest cestionar se rapoartă la școalele elementare poporale,

la gimnazii, la școalele reale, comerciale și civile; cari aparțin bisericii noastre.

           Cestionarul s'a dat consistoarelor eparhiale cu îndrumarea de a lua măsuri

prin darea de circular pentru adunarea datelor statistice cerute. Din datele adunate

în ambele resorturi un exemplar se va păstra în arhiva protopresbiterală și unul

în cea consistorială.

            Pe temeiul datelor adunate dela toate comunele bisericești consistoarele

eparhiale vor aveà să compună după protopresbiterate și comune în ambele resoarte

câte un conspect general atât despre datele bisericești generale administrative cât

și despre datele școlare, având a înaintà acele conspecte la mitropolie până la

31 Decemvrie 1917.

              Aducem acestea la cunoștința oficiilor noastre protopresbiterale și parohiale

din arhidieceză spre știre și conformare, și pentru fiecare comună bisericească

trimitem din fiecare cestionar câte 3 exemplare cu acea specială îndrumare: ca datele

statistice, cari se cer din partea consistorului mitropolitan, să se însemne în cestio-

nare, cu toată acuratețea și cu toată îngrijirea; la datele administrative bisericești

să se ia și anul 1917, deci datele se vor luà pentru anii 1914-1917, cari se pot

însemnà exact în cestionar fără nici o schimbare. La datele școlare se vor luà

anuu școlari 1914/915, 1915/1916 și 1916/1917 și la cestionar la fiecare număr se

mai ia un an școlar, anul 1916/1917. Asemenea la cifrele sumare generale lângă

cei doi ani școlari 1914/915, 1915, 916 este a se mai luà o rubrică orizontală

pentru anul școlar 1916/917 care ușor se poate luà lângă rubricele actuale.

Datele acestea în fiecare comună bisericească se vor încheià la 31

Decemvrie 1917.

          Un exemplar din acestea date, în conformitate cu cercularul Veneratului

Consistor mitropolitan, se va conservà la loc sigur în arhiva parohială, iar celelalte

se vor înaintà până în 10/22 Ianuarie 1918 la oespectivul oficiu protopresbiteral,

care va compune pe baza conspectelor primite din ambele resorte un conspect

general după comune atât despre datele bisericești administrative, cât și despre

datele școlare din protopresbiterat, având a înaintà al treilea exemplar din datele

dela fiecare comună, cât și un exemplar din conspectul sumaric făcut după com

rând final de paginăla consistorul arhidiecezan, până la 1 Februarie vechiu 1918.


Transcription saved

Nr. 8992/1916 Plen.

Circular

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


              Consistorul mitropolitan de datul 10/23 Iunie 1916, Nr. 94, având în

vedere, că răsboiul actual, în care poporul nostru român din patrie, și respective

credincioșii nostri fac parte precumpănitoare, atât în vieața publică cât și în vieața

socială pe toate terenele a produs schimbări esențiale, și că aceste schimbări și

stări escepționale pe terenul bisericesc-administrativ, pe terenul social-economic

și pe terenul cultural au format date și evenimente de actualitate istorică, - a

decretat adunarea datelor indicate din întreaga mitropolie și păstrarea acestora ca

material cronic pentru istoria poporului nostru român din această patrie.

In scopul acesta a pregătit cestionare pentru adunarea datelor necesarie

la lucarea intenționată, și anume:

          a) Cestionarul pentru datele generale administrative bisericești cumulative

 pe anii 1914-1916.

           b) Cestionarul special pentru datele scolastice separate pe anii scolastici

1914/1915 și 1915/916. Acest cestionar se rapoartă la școalele elementare poporale,

la gimnazii, la școalele reale, comerciale și civile; cari aparțin bisericii noastre.

           Cestionarul s'a dat consistoarelor eparhiale cu îndrumarea de a lua măsuri

prin darea de circular pentru adunarea datelor statistice cerute. Din datele adunate

în ambele resorturi un exemplar se va păstra în arhiva protopresbiterală și unul

în cea consistorială.

            Pe temeiul datelor adunate dela toate comunele bisericești consistoarele

eparhiale vor aveà să compună după protopresbiterate și comune în ambele resoarte

câte un conspect general atât despre datele bisericești generale administrative cât

și despre datele școlare, având a înaintà acele conspecte la mitropolie până la

31 Decemvrie 1917.

              Aducem acestea la cunoștința oficiilor noastre protopresbiterale și parohiale

din arhidieceză spre știre și conformare, și pentru fiecare comună bisericească

trimitem din fiecare cestionar câte 3 exemplare cu acea specială îndrumare: ca datele

statistice, cari se cer din partea consistorului mitropolitan, să se însemne în cestio-

nare, cu toată acuratețea și cu toată îngrijirea; la datele administrative bisericești

să se ia și anul 1917, deci datele se vor luà pentru anii 1914-1917, cari se pot

însemnà exact în cestionar fără nici o schimbare. La datele școlare se vor luà

anuu școlari 1914/915, 1915/1916 și 1916/1917 și la cestionar la fiecare număr se

mai ia un an școlar, anul 1916/1917. Asemenea la cifrele sumare generale lângă

cei doi ani școlari 1914/915, 1915, 916 este a se mai luà o rubrică orizontală

pentru anul școlar 1916/917 care ușor se poate luà lângă rubricele actuale.

Datele acestea în fiecare comună bisericească se vor încheià la 31

Decemvrie 1917.

          Un exemplar din acestea date, în conformitate cu cercularul Veneratului

Consistor mitropolitan, se va conservà la loc sigur în arhiva parohială, iar celelalte

se vor înaintà până în 10/22 Ianuarie 1918 la oespectivul oficiu protopresbiteral,

care va compune pe baza conspectelor primite din ambele resorte un conspect

general după comune atât despre datele bisericești administrative, cât și despre

datele școlare din protopresbiterat, având a înaintà al treilea exemplar din datele

dela fiecare comună, cât și un exemplar din conspectul sumaric făcut după com

rând final de paginăla consistorul arhidiecezan, până la 1 Februarie vechiu 1918.Transcription history
 • October 9, 2018 11:25:58 Daniela Cristea

  Nr. 8992/1916 Plen.

  Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                Consistorul mitropolitan de datul 10/23 Iunie 1916, Nr. 94, având în

  vedere, că răsboiul actual, în care poporul nostru român din patrie, și respective

  credincioșii nostri fac parte precumpănitoare, atât în vieața publică cât și în vieața

  socială pe toate terenele a produs schimbări esențiale, și că aceste schimbări și

  stări escepționale pe terenul bisericesc-administrativ, pe terenul social-economic

  și pe terenul cultural au format date și evenimente de actualitate istorică, - a

  decretat adunarea datelor indicate din întreaga mitropolie și păstrarea acestora ca

  material cronic pentru istoria poporului nostru român din această patrie.

  In scopul acesta a pregătit cestionare pentru adunarea datelor necesarie

  la lucarea intenționată, și anume:

            a) Cestionarul pentru datele generale administrative bisericești cumulative

   pe anii 1914-1916.

             b) Cestionarul special pentru datele scolastice separate pe anii scolastici

  1914/1915 și 1915/916. Acest cestionar se rapoartă la școalele elementare poporale,

  la gimnazii, la școalele reale, comerciale și civile; cari aparțin bisericii noastre.

             Cestionarul s'a dat consistoarelor eparhiale cu îndrumarea de a lua măsuri

  prin darea de circular pentru adunarea datelor statistice cerute. Din datele adunate

  în ambele resorturi un exemplar se va păstra în arhiva protopresbiterală și unul

  în cea consistorială.

              Pe temeiul datelor adunate dela toate comunele bisericești consistoarele

  eparhiale vor aveà să compună după protopresbiterate și comune în ambele resoarte

  câte un conspect general atât despre datele bisericești generale administrative cât

  și despre datele școlare, având a înaintà acele conspecte la mitropolie până la

  31 Decemvrie 1917.

                Aducem acestea la cunoștința oficiilor noastre protopresbiterale și parohiale

  din arhidieceză spre știre și conformare, și pentru fiecare comună bisericească

  trimitem din fiecare cestionar câte 3 exemplare cu acea specială îndrumare: ca datele

  statistice, cari se cer din partea consistorului mitropolitan, să se însemne în cestio-

  nare, cu toată acuratețea și cu toată îngrijirea; la datele administrative bisericești

  să se ia și anul 1917, deci datele se vor luà pentru anii 1914-1917, cari se pot

  însemnà exact în cestionar fără nici o schimbare. La datele școlare se vor luà

  anuu școlari 1914/915, 1915/1916 și 1916/1917 și la cestionar la fiecare număr se

  mai ia un an școlar, anul 1916/1917. Asemenea la cifrele sumare generale lângă

  cei doi ani școlari 1914/915, 1915, 916 este a se mai luà o rubrică orizontală

  pentru anul școlar 1916/917 care ușor se poate luà lângă rubricele actuale.

  Datele acestea în fiecare comună bisericească se vor încheià la 31

  Decemvrie 1917.

            Un exemplar din acestea date, în conformitate cu cercularul Veneratului

  Consistor mitropolitan, se va conservà la loc sigur în arhiva parohială, iar celelalte

  se vor înaintà până în 10/22 Ianuarie 1918 la oespectivul oficiu protopresbiteral,

  care va compune pe baza conspectelor primite din ambele resorte un conspect

  general după comune atât despre datele bisericești administrative, cât și despre

  datele școlare din protopresbiterat, având a înaintà al treilea exemplar din datele

  dela fiecare comună, cât și un exemplar din conspectul sumaric făcut după com

  rând final de paginăla consistorul arhidiecezan, până la 1 Februarie vechiu 1918.


 • March 24, 2017 11:17:13 Daniela Cristea

  Nr. 8992/1916 Plen.

  Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


                Consistorul mitropolitan de datul 10/23 Iunie 1916, Nr. 94, având în

  vedere, că răsboiul actual, în care poporul nostru român din patrie, și respective

  credincioșii nostri fac parte precumpănitoare, atât în vieața publică cât și în vieața

  socială pe toate terenele a produs schimbări esențiale, și că aceste schimbări și

  stări escepționale pe terenul bisericesc-administrativ, pe terenul social-economic

  și pe terenul cultural au format date și evenimente de actualitate istorică, - a

  decretat adunarea datelor indicate din întreaga mitropolie și păstrarea acestora ca

  material cronic pentru istoria poporului nostru român din această patrie.

  In scopul acesta a pregătit cestionare pentru adunarea datelor necesarie

  la lucarea intenționată, și anume:

            a) Cestionarul pentru datele generale administrative bisericești cumulative

   pe anii 1914-1916.

             b) Cestionarul special pentru datele scolastice separate pe anii scolastici

  1914/1915 și 1915/916. Acest cestionar se rapoartă la școalele elementare poporale,

  la gimnazii, la școalele reale, comerciale și civile; cari aparțin bisericii noastre.

             Cestionarul s'a dat consistoarelor eparhiale cu îndrumarea de a lua măsuri

  prin darea de circular pentru adunarea datelor statistice cerute. Din datele adunate

  în ambele resorturi un exemplar se va păstra în arhiva protopresbiterală și unul

  în cea consistorială.

              Pe temeiul datelor adunate dela toate comunele bisericești consistoarele

  eparhiale vor aveà să compună după protopresbiterate și comune în ambele resoarte

  câte un conspect general atât despre datele bisericești generale administrative cât

  și despre datele școlare, având a înaintà acele conspecte la mitropolie până la

  31 Decemvrie 1917.

                Aducem acestea la cunoștința oficiilor noastre protopresbiterale și parohiale

  din arhidieceză spre știre și conformare, și pentru fiecare comună bisericească

  trimitem din fiecare cestionar câte 3 exemplare cu acea specială îndrumare: ca datele

  statistice, cari se cer din partea consistorului mitropolitan, să se însemne în cestionare,

  cu toată acuratețea și cu toată îngrijirea; la datele administrative bisericești

  să se ia și anul 1917, deci datele se vor luà pentru anii 1914-1917, cari se pot

  însemnà exact în cestionar fără nici o schimbare. La datele școlare se vor luà

  anuu școlari 1914/915, 1915/1916 și 1916/1917 și la cestionar la fiecare număr se

  mai ia un an școlar, anul 1916/1917. Asemenea la cifrele sumare generale lângă

  cei doi ani școlari 1914/915, 1915, 916 este a se mai luà o rubrică orizontală

  pentru anul școlar 1916/917 care ușor se poate luà lângă rubricele actuale.

  Datele acestea în fiecare comună bisericească se vor încheià la 31

  Decemvrie 1917.

            Un exemplar din acestea date, în conformitate cu cercularul Veneratului

  Consistor mitropolitan, se va conservà la loc sigur în arhiva parohială, iar celelalte

  se vor înaintà până în 10/22 Ianuarie 1918 la oespectivul oficiu protopresbiteral,

  care va compune pe baza conspectelor primite din ambele resorte un conspect

  general după comune atât despre datele bisericești administrative, cât și despre

  datele școlare din protopresbiterat, având a înaintà al treilea exemplar din datele

  dela fiecare comună, cât și un exemplar din conspectul sumaric făcut după com

  rând final de paginăla consistorul arhidiecezan, până la 1 Februarie vechiu 1918. • March 24, 2017 08:08:52 Daniela Cristea

  Nr. 8992/1916 Plen.

  Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


  Consistorul mitropolitan de datul 10/23 Iunie 1916, Nr. 94, având în

  vedere, că răsboiul actual, în care poporul nostru român din patrie, și respective

  credincioșii nostri fac parte precumpănitoare, atât în vieața publică cât și în vieața

  socială pe toate terenele a produs schimbări esențiale, și că aceste schimbări și

  stări escepționale pe terenul bisericesc-administrativ, pe terenul social-economic

  și pe terenul cultural au format date și evenimente de actualitate istorică, - a

  decretat adunarea datelor indicate din întreaga mitropolie și păstrarea acestora ca

  material cronic pentru istoria poporului nostru român din această patrie.

  In scopul acesta a pregătit cestionare pentru adunarea datelor necesarie

  la lucarea intenționată, și anume:

  a) Cestionarul pentru datele generale administrative bisericești cumulative

   pe anii 1914-1916.

  b) Cestionarul special pentru datele scolastice separate pe anii scolastici

  1914/1915 și 1915/916. Acest cestionar se rapoartă la școalele elementare poporale,

  la gimnazii, la școalele reale, comerciale și civile; cari aparțin bisericii noastre.

  Cestionarul s'a dat consistoarelor eparhiale cu îndrumarea de a lua măsuri

  prin darea de circular pentru adunarea datelor statistice cerute. Din datele adunate

  în ambele resorturi un exemplar se va păstra în arhiva protopresbiterală și unul

  în cea consistorială.

  Pe temeiul datelor adunate dela toate comunele bisericești consistoarele

  eparhiale vor aveà să compună după protopresbiterate și comune în ambele resoarte

  câte un conspect general atât despre datele bisericești generale administrative cât

  și despre datele școlare, având a înaintà acele conspecte la mitropolie până la

  31 Decemvrie 1917.

  Aducem acestea la cunoștința oficiilor noastre protopresbiterale și parohiale

  din arhidieceză spre știre și conformare, și pentru fiecare comună bisericească

  trimitem din fiecare cestionar câte 3 exemplare cu acea specială îndrumare: ca datele

  statistice, cari se cer din partea consistorului mitropolitan, să se însemne în cestionare,

  cu toată acuratețea și cu toată îngrijirea; la datele administrative bisericești

  să se ia și anul 1917, deci datele se vor luà pentru anii 1914-1917, cari se pot

  însemnà exact în cestionar fără nici o schimbare. La datele școlare se vor luà

  anuu școlari 1914/915, 1915/1916 și 1916/1917 și la cestionar la fiecare număr se

  mai ia un an școlar, anul 1916/1917. Asemenea la cifrele sumare generale lângă

  cei doi ani școlari 1914/915, 1915, 916 este a se mai luà o rubrică orizontală

  pentru anul școlar 1916/917 care ușor se poate luà lângă rubricele actuale.

  Datele acestea în fiecare comună bisericească se vor încheià la 31

  Decemvrie 1917.

  Un exemplar din acestea date, în conformitate cu cercularul Veneratului

  Consistor mitropolitan, se va conservà la loc sigur în arhiva parohială, iar celelalte

  se vor înaintà până în 10/22 Ianuarie 1918 la oespectivul oficiu protopresbiteral,

  care va compune pe baza conspectelor primite din ambele resorte un conspect

  general după comune atât despre datele bisericești administrative, cât și despre

  datele școlare din protopresbiterat, având a înaintà al treilea exemplar din datele

  dela fiecare comună, cât și un exemplar din conspectul sumaric făcut după com

  rând final de paginăla consistorul arhidiecezan, până la 1 Februarie vechiu 1918. • March 24, 2017 07:29:54 Daniela Cristea

  Nr. 8992/1916 Plen.

  Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


  Consistorul mitropolitan de datul 10/23 Iunie 1916, Nr. 94, având în

  vedere, că răsboiul actual, în care poporul nostru român din patrie, și respective

  credincioșii nostri fac parte precumpănitoare, atât în vieața publică cât și în vieața

  socială pe toate terenele a produs schimbări esențiale, și că aceste schimbări și

  stări escepționale pe terenul bisericesc-administrativ, pe terenul social-economic

  și pe terenul cultural au format date și evenimente de actualitate istorică, - a

  decretat adunarea datelor indicate din întreaga mitropolie și păstrarea acestora ca

  material cronic pentru istoria poporului nostru român din această patrie.

  In scopul acesta a pregătit cestionare pentru adunarea datelor necesarie

  la lucarea intenționată, și anume:

  a) Cestionarul pentru datele generale administrative bisericești cumulative

   pe anii 1914-1916.

  b) Cestionarul special pentru datele scolastice separate pe anii scolastici

  1914/1915 și 1915/916. Acest cestionar se rapoartă la școalele elementare poporale,

  la gimnazii, la școalele reale, comerciale și civile; cari aparțin bisericii noastre.

  Cestionarul s'a dat consistoarelor eparhiale cu îndrumarea de a lua măsuri

  prin darea de circular pentru adunarea datelor statistice cerute. Din datele adunate

  în ambele resorturi un exemplar se va păstra în arhiva protopresbiterală și unul

  în cea consistorială.

  Pe temeiul datelor adunate dela toate comunele bisericești consistoarele

  eparhiale vor aveà să compună după protopresbiterate și comune în ambele resoarte

  câte un conspect general atât despre datele bisericești generale administrative cât

  și despre datele școlare, având a înaintà acele conspecte la mitropolie până la

  31 Decemvrie 1917.

  Aducem acestea la cunoștința oficiilor noastre protopresbiterale și parohiale

  din arhidieceză spre știre și conformare, și pentru fiecare comună bisericească

  trimitem din fiecare cestionar câte 3 exemplare cu acea specială îndrumare: ca datele

  statistice, cari se cer din partea consistorului mitropolitan, să se însemne în cestionare,

  cu toată acuratețea și cu toată îngrijirea; la datele administrative bisericești

  să se ia și anul 1917, deci datele se vor luà pentru anii 1914-1917, cari se pot

  însemnà exact în cestionar fără nici o schimbare. La datele școlare se vor luà

  anuu școlari 1914/915, 1915/1916 și 1916/1917 și la cestionar la fiecare număr se

  mai ia un an școlar, anul 1916/1917. Asemenea la cifrele sumare generale lângă

  cei doi ani școlari 1914/915, 1915, 916 este a se mai luà o rubrică orizontală

  pentru anul școlar 1916/917 care ușor se poate luà lângă rubricele actuale.

  Datele acestea în fiecare comună bisericească se vor încheià la 31

  Decemvrie 1917.

  Un exemplar din acestea date, în conformitate cu cercularul Veneratului

  Consistor mitropolitan, se va conservà la loc sigur în arhiva parohială, iar celelalte

  se vor înaintà până în 10/22 Ianuarie 1918 la oespectivul oficiu protopresbiteral,

  care va compune pe baza conspectelor primite din ambele resorte un conspect

  general după comune atât despre datele bisericești administrative, cât și despre

  datele școlare din protopresbiterat, având a înaintà al treilea exemplar din datele

  dela fiecare comună, cât și un exemplar din conspectul sumaric făcut după com

  rând final de paginăla consistorul arhidiecezan, până la 1 Februarie vechiu 1918. • March 24, 2017 07:21:56 Daniela Cristea

  Nr. 8992/1916 Plen.

  Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


  Consistorul mitropolitan de datul 10/23 Iunie 1916, Nr. 94, având în

  vedere, că răsboiul actual, în care poporul nostru român din patrie, și respective

  credincioșii nostri fac parte precumpănitoare, atât în vieața publică cât și în vieața

  socială pe toate terenele a produs schimbări esențiale, și că aceste schimbări și

  stări escepționale pe terenul bisericesc-administrativ, pe terenul social-economic

  și pe terenul cultural au format date și evenimente de actualitate istorică, - a

  decretat adunarea datelor indicate din întreaga mitropolie și păstrarea acestora ca

  material cronic pentru istoria poporului nostru român din această patrie.

  In scopul acesta a pregătit cestionare pentru adunarea datelor necesarie

  la lucarea intenționată, și anume:

  a) Cestionarul pentru datele generale administrative bisericești cumulative

   pe anii 1914-1916.

  b) Cestionarul special pentru datele scolastice separate pe anii scolastici

  1914/1915 și 1915/916. Acest cestionar se rapoartă la școalele elementare poporale,

  la gimnazii, la școalele reale, comerciale și civile; cari aparțin bisericii noastre.

  Cestionarul s'a dat consistoarelor eparhiale cu îndrumarea de a lua măsuri

  prin darea de circular pentru adunarea datelor statistice cerute. Din datele adunate

  în ambele resorturi un exemplar se va păstra în arhiva protopresbiterală și unul

  în cea consistorială.

  Pe temeiul datelor adunate dela toate comunele bisericești consistoarele

  eparhiale vor aveà să compună după protopresbiterate și comune în ambele resoarte

  câte un conspect general atât despre datele bisericești generale administrative cât

  și despre datele școlare, având a înaintà acele conspecte la mitropolie până la

  31 Decemvrie 1917.

  Aducem acestea la cunoștința oficiilor noastre protopresbiterale și parohiale

  din arhidieceză spre știre și conformare, și pentru fiecare comună bisericească

  trimitem din fiecare cestionar câte 3 exemplare cu acea specială îndrumare: ca datele

  statistice, cari se cer din partea consistorului mitropolitan, să se însemne în cestionare,

  cu toată acuratețea și cu toată îngrijirea; la datele administrative bisericești

  să se ia și anul 1917, deci datele se vor luà pentru anii 1914-1917, cari se pot

  însemnà exact în cestionar fără nici o schimbare. La datele școlare se vor luà

  anuu școlari 1914/915, 1915/1916 și 1916/1917 și la cestionar la fiecare număr se

  mai ia un an școlar, anul 1916/1917. Asemenea la cifrele sumare generale lângă • March 24, 2017 07:11:32 Daniela Cristea

  Nr. 8992/1916 Plen.

  Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


  Consistorul mitropolitan de datul 10/23 Iunie 1916, Nr. 94, având în

  vedere, că răsboiul actual, în care poporul nostru român din patrie, și respective

  credincioșii nostri fac parte precumpănitoare, atât în vieața publică cât și în vieața

  socială pe toate terenele a produs schimbări esențiale, și că aceste schimbări și

  stări escepționale pe terenul bisericesc-administrativ, pe terenul social-economic

  și pe terenul cultural au format date și evenimente de actualitate istorică, - a

  decretat adunarea datelor indicate din întreaga mitropolie și păstrarea acestora ca

  material cronic pentru istoria poporului nostru român din această patrie.

  In scopul acesta a pregătit cestionare pentru adunarea datelor necesarie

  la lucarea intenționată, și anume:

  a) Cestionarul pentru datele generale administrative bisericești cumulative

   pe anii 1914-1916.

  b) Cestionarul special pentru datele scolastice separate pe anii scolastici

  1914/1915 și 1915/916. Acest cestionar se rapoartă la școalele elementare poporale,

  la gimnazii, la școalele reale, comerciale și civile; cari aparțin bisericii noastre.

  Cestionarul s'a dat consistoarelor eparhiale cu îndrumarea de a lua măsuri

  prin darea de circular pentru adunarea datelor statistice cerute. Din datele adunate

  în ambele resorturi un exemplar se va păstra în arhiva protopresbiterală și unul

  în cea consistorială.

  Pe temeiul datelor adunate dela toate comunele bisericești consistoarele

  eparhiale vor avea


 • March 24, 2017 07:10:50 Daniela Cristea

  Nr. 8992/1916 Plen.

  Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


  Consistorul mitropolitan de datul 10/23 Iunie 1916, Nr. 94, având în

  vedere, că răsboiul actual, în care poporul nostru român din patrie, și respective

  credincioșii nostri fac parte precumpănitoare, atât în vieața publică cât și în vieața

  socială pe toate terenele a produs schimbări esențiale, și că aceste schimbări și

  stări escepționale pe terenul bisericesc-administrativ, pe terenul social-economic

  și pe terenul cultural au format date și evenimente de actualitate istorică, - a

  decretat adunarea datelor indicate din întreaga mitropolie și păstrarea acestora ca

  material cronic pentru istoria poporului nostru român din această patrie.

  In scopul acesta a pregătit cestionare pentru adunarea datelor necesarie

  la lucarea intenționată, și anume:

  a) Cestionarul pentru datele generale administrative bisericești cumulative

   pe anii 1914-1916.

  b) Cestionarul special pentru datele scolastice separate pe anii scolastici

  1914/1915 și 1915/916. Acest cestionar se rapoartă la școalele elementare poporale,

  la gimnazii, la școalele reale, comerciale și civile; cari aparțin bisericii noastre.

  Cestionarul s'a dat consistoarelor eparhiale cu îndrumarea de a lua măsuri

  prin darea de circular pentru adunarea datelor statistice cerute. Din datele adunate

  în ambele resorturi un exemplar se va păstra în arhiva protopresbiterală și unul

  în cea consistorială. • March 24, 2017 07:04:41 Daniela Cristea

  Nr. 8992/1916 Plen.

  Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


  Consistorul mitropolitan de datul 10/23 Iunie 1916, Nr. 94, având în

  vedere, că răsboiul actual, în care poporul nostru român din patrie, și respective

  credincioșii nostri fac parte precumpănitoare, atât în vieața publică cât și în vieața

  socială pe toate terenele a produs schimbări esențiale, și că aceste schimbări și

  stări escepționale pe terenul bisericesc-administrativ, pe terenul social-economic

  și pe terenul cultural au format date și evenimente de actualitate istorică, - a

  decretat adunarea datelor indicate din întreaga mitropolie și păstrarea acestora ca

  material cronic pentru istoria poporului nostru român din această patrie. • March 24, 2017 07:02:26 Daniela Cristea

  Nr. 8992/1916 Plen.

  Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.


  Consistorul mitropolitan de datul 10/23 Iunie 1916, Nr. 94, având în

  vedere, că răsboiul actual, în care poporul nostru român din patrie, și respective

  credincioșii nostri fac parte precumpănitoare, atât în vieața publică cât și în vieața

  socială pe toate terenele a produs schimbări esențiale, și că aceste schimbări și

  stări


 • March 24, 2017 06:59:01 Daniela Cristea

  Nr. 8992/1916 Plen.

  Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din

  arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei.Description

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72049
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note