Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 17

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                  Având în vedere faptul, că satele noastre în mare măsură au rămas fără

brațe muncitoare, pentruca lucrările economicesă nu stagneze total, e necesar ca

acolo unde cer împrejurările locale școala să vie în ajutorul familiilor năcăjite. astfel

pentru a evità orice confuzie dispunem următoaele:

              Elevii școalei de repetiție dacă e necesar pot fi dispensați dela cercetarea

 școalei pe întreg anul școlar prin comitetele parohiale. Elevii cl. V. și VI. vor începe

prelegerile, dar exclusiv în acele comune unde cere trebuința, numai în 1 Noemvrie

st. n., având să cerceteze școala până la terminul de examene pe care-l va fixà

Consistorul erhidiecezan în primăvara anului școlar viitor.

              Elevii cl. IV, pot fi dispensați, iarăși numai acolo unde cer trebuințele

locale pentru lucrările economice de toamna și primăvara la propunerea comitetului

parohial făcută în acord cu învățătorul, pe lângă autorizația oficiului protopopesc,

care va notificà aceasta și Consistorului.

             Elevii claselor I., II., și III. vor aveà să frecventeze școala regulat în con-

formitate  cu dispozițiile legilor și regulamentelor noastre în vigoare.

           In general oficiile protopopești sunt poftite a purtà de grijă, ca dispensările

să se facă numai acolo unde cere trebuința, fără disconsiderearea intereselor edu-

cative ale școalei.

              Constatându-se în anul școlar trecut, că obligativitatea școlară a întâmpinat

piedici păgubitoare pentru învățământ, organele noastre școlareb sunt îndatorate, ca

în anul acesta să facă conscrìerile obligațiilor de școală conform instrucției ministeriale

Nr. 2085/1907.


             Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută la

4 August 1916.


Dr. Ilarion Pușcariu m.p.

arhimandrit, vicar arhiepiscopesc.                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                  secretar consistorial.


                                                   ... Semnătură  Pres.  ...  9 sept. s.n. 916

                                                                                        No 41

                                                                                                 ... 527-916

                                                                                            ... 


Transcription saved

                  Având în vedere faptul, că satele noastre în mare măsură au rămas fără

brațe muncitoare, pentruca lucrările economicesă nu stagneze total, e necesar ca

acolo unde cer împrejurările locale școala să vie în ajutorul familiilor năcăjite. astfel

pentru a evità orice confuzie dispunem următoaele:

              Elevii școalei de repetiție dacă e necesar pot fi dispensați dela cercetarea

 școalei pe întreg anul școlar prin comitetele parohiale. Elevii cl. V. și VI. vor începe

prelegerile, dar exclusiv în acele comune unde cere trebuința, numai în 1 Noemvrie

st. n., având să cerceteze școala până la terminul de examene pe care-l va fixà

Consistorul erhidiecezan în primăvara anului școlar viitor.

              Elevii cl. IV, pot fi dispensați, iarăși numai acolo unde cer trebuințele

locale pentru lucrările economice de toamna și primăvara la propunerea comitetului

parohial făcută în acord cu învățătorul, pe lângă autorizația oficiului protopopesc,

care va notificà aceasta și Consistorului.

             Elevii claselor I., II., și III. vor aveà să frecventeze școala regulat în con-

formitate  cu dispozițiile legilor și regulamentelor noastre în vigoare.

           In general oficiile protopopești sunt poftite a purtà de grijă, ca dispensările

să se facă numai acolo unde cere trebuința, fără disconsiderearea intereselor edu-

cative ale școalei.

              Constatându-se în anul școlar trecut, că obligativitatea școlară a întâmpinat

piedici păgubitoare pentru învățământ, organele noastre școlareb sunt îndatorate, ca

în anul acesta să facă conscrìerile obligațiilor de școală conform instrucției ministeriale

Nr. 2085/1907.


             Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută la

4 August 1916.


Dr. Ilarion Pușcariu m.p.

arhimandrit, vicar arhiepiscopesc.                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                  secretar consistorial.


                                                   ... Semnătură  Pres.  ...  9 sept. s.n. 916

                                                                                        No 41

                                                                                                 ... 527-916

                                                                                            ... Transcription history
 • October 9, 2018 11:28:06 Daniela Cristea

                    Având în vedere faptul, că satele noastre în mare măsură au rămas fără

  brațe muncitoare, pentruca lucrările economicesă nu stagneze total, e necesar ca

  acolo unde cer împrejurările locale școala să vie în ajutorul familiilor năcăjite. astfel

  pentru a evità orice confuzie dispunem următoaele:

                Elevii școalei de repetiție dacă e necesar pot fi dispensați dela cercetarea

   școalei pe întreg anul școlar prin comitetele parohiale. Elevii cl. V. și VI. vor începe

  prelegerile, dar exclusiv în acele comune unde cere trebuința, numai în 1 Noemvrie

  st. n., având să cerceteze școala până la terminul de examene pe care-l va fixà

  Consistorul erhidiecezan în primăvara anului școlar viitor.

                Elevii cl. IV, pot fi dispensați, iarăși numai acolo unde cer trebuințele

  locale pentru lucrările economice de toamna și primăvara la propunerea comitetului

  parohial făcută în acord cu învățătorul, pe lângă autorizația oficiului protopopesc,

  care va notificà aceasta și Consistorului.

               Elevii claselor I., II., și III. vor aveà să frecventeze școala regulat în con-

  formitate  cu dispozițiile legilor și regulamentelor noastre în vigoare.

             In general oficiile protopopești sunt poftite a purtà de grijă, ca dispensările

  să se facă numai acolo unde cere trebuința, fără disconsiderearea intereselor edu-

  cative ale școalei.

                Constatându-se în anul școlar trecut, că obligativitatea școlară a întâmpinat

  piedici păgubitoare pentru învățământ, organele noastre școlareb sunt îndatorate, ca

  în anul acesta să facă conscrìerile obligațiilor de școală conform instrucției ministeriale

  Nr. 2085/1907.


               Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută la

  4 August 1916.


  Dr. Ilarion Pușcariu m.p.

  arhimandrit, vicar arhiepiscopesc.                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                    secretar consistorial.


                                                     ... Semnătură  Pres.  ...  9 sept. s.n. 916

                                                                                          No 41

                                                                                                     ... 527-916

                                                                                              ... 


 • March 24, 2017 11:15:25 Daniela Cristea

                    Având în vedere faptul, că satele noastre în mare măsură au rămas fără

  brațe muncitoare, pentruca lucrările economicesă nu stagneze total, e necesar ca

  acolo unde cer împrejurările locale școala să vie în ajutorul familiilor năcăjite. astfel

  pentru a evità orice confuzie dispunem următoaele:

                Elevii școalei de repetiție dacă e necesar pot fi dispensați dela cercetarea

   școalei pe întreg anul școlar prin comitetele parohiale. Elevii cl. V. și VI. vor începe

  prelegerile, dar exclusiv în acele comune unde cere trebuința, numai în 1 Noemvrie

  st. n., având să cerceteze școala până la terminul de examene pe care-l va fixà

  Consistorul erhidiecezan în primăvara anului școlar viitor.

                Elevii cl. IV, pot fi dispensați, iarăși numai acolo unde cer trebuințele

  locale pentru lucrările economice de toamna și primăvara la propunerea comitetului

  parohial făcută în acord cu învățătorul, pe lângă autorizația oficiului protopopesc,

  care va notificà aceasta și Consistorului.

               Elevii claselor I., II., și III. vor aveà să frecventeze școala regulat în conformitate 

  cu dispozițiile legilor și regulamentelor noastre în vigoare.

             In general oficiile protopopești sunt poftite a purtà de grijă, ca dispensările

  să se facă numai acolo unde cere trebuința, fără disconsiderearea intereselor educative

  ale școalei.

                Constatându-se în anul școlar trecut, că obligativitatea școlară a întâmpinat

  piedici păgubitoare pentru învățământ, organele noastre școlareb sunt îndatorate, ca

  în anul acesta să facă conscrìerile obligațiilor de școală conform instrucției ministeriale

  Nr. 2085/1907.


               Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută la

  4 August 1916.


  Dr. Ilarion Pușcariu m.p.

  arhimandrit, vicar arhiepiscopesc.                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                    secretar consistorial.


                                                     ... Semnătură  Pres.  ...  9 sept. s.n. 916

                                                                                          No 41

                                                                                                     ... 527-916

                                                                                              ...  • March 23, 2017 22:56:20 Daniela Cristea

  Având în vedere faptul, că satele noastre în mare măsură au rămas fără

  brațe muncitoare, pentruca lucrările economicesă nu stagneze total, e necesar ca

  acolo unde cer împrejurările locale școala să vie în ajutorul familiilor năcăjite. astfel

  pentru a evità orice confuzie dispunem următoaele:

  Elevii școalei de repetiție dacă e necesar pot fi dispensați dela cercetarea

   școalei pe întreg anul școlar prin comitetele parohiale. Elevii cl. V. și VI. vor începe

  prelegerile, dar exclusiv în acele comune unde cere trebuința, numai în 1 Noemvrie

  st. n., având să cerceteze școala până la terminul de examene pe care-l va fixà

  Consistorul erhidiecezan în primăvara anului școlar viitor.

  Elevii cl. IV, pot fi dispensați, iarăși numai acolo unde cer trebuințele

  locale pentru lucrările economice de toamna și primăvara la propunerea comitetului

  parohial făcută în acord cu învățătorul, pe lângă autorizația oficiului protopopesc,

  care va notificà aceasta și Consistorului.

  Elevii claselor I., II., și III. vor aveà să frecventeze școala regulat în conformitate 

  cu dispozițiile legilor și regulamentelor noastre în vigoare.

  In general oficiile protopopești sunt poftite a purtà de grijă, ca dispensările

  să se facă numai acolo unde cere trebuința, fără disconsiderearea intereselor educative

  ale școalei.

  Constatându-se în anul școlar trecut, că obligativitatea școlară a întâmpinat

  piedici păgubitoare pentru învățământ, organele noastre școlareb sunt îndatorate, ca

  în anul acesta să facă conscrìerile obligațiilor de școală conform instrucției ministeriale

  Nr. 2085/1907.


  Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută la

  4 August 1916.


  Dr. Ilarion Pușcariu m.p.

  arhimandrit, vicar arhiepiscopesc.                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                    secretar consistorial.


                                                     ... Semnătură  Pres.  ...  9 sept. s.n. 916

                                                                                          No 41

                                                                                                     ... 527-916

                                                                                              ...  • March 23, 2017 22:54:06 Daniela Cristea

  Având în vedere faptul, că satele noastre în mare măsură au rămas fără

  brațe muncitoare, pentruca lucrările economicesă nu stagneze total, e necesar ca

  acolo unde cer împrejurările locale școala să vie în ajutorul familiilor năcăjite. astfel

  pentru a evità orice confuzie dispunem următoaele:

  Elevii școalei de repetiție dacă e necesar pot fi dispensați dela cercetarea

   școalei pe întreg anul școlar prin comitetele parohiale. Elevii cl. V. și VI. vor începe

  prelegerile, dar exclusiv în acele comune unde cere trebuința, numai în 1 Noemvrie

  st. n., având să cerceteze școala până la terminul de examene pe care-l va fixà

  Consistorul erhidiecezan în primăvara anului școlar viitor.

  Elevii cl. IV, pot fi dispensați, iarăși numai acolo unde cer trebuințele

  locale pentru lucrările economice de toamna și primăvara la propunerea comitetului

  parohial făcută în acord cu învățătorul, pe lângă autorizația oficiului protopopesc,

  care va notificà aceasta și Consistorului.

  Elevii claselor I., II., și III. vor aveà să frecventeze școala regulat în conformitate 

  cu dispozițiile legilor și regulamentelor noastre în vigoare.

  In general oficiile protopopești sunt poftite a purtà de grijă, ca dispensările

  să se facă numai acolo unde cere trebuința, fără disconsiderearea intereselor educative

  ale școalei.

  Constatându-se în anul școlar trecut, că obligativitatea școlară a întâmpinat

  piedici păgubitoare pentru învățământ, organele noastre școlareb sunt îndatorate, ca

  în anul acesta să facă conscrierile obligațiilor de școală conform instrucției ministeriale

  Nr. 2085/1907.


  Sibiiu, din ședința Consistorului arhidiecezan, ca senat școlar, ținută la

  4 August 1916.


  Dr. Ilarion Pușcariu m.p.

  arhimandrit, vicar arhiepiscopesc.                     Dr. Octavian Costea m.p.

                                                                                    secretar consistorial.


                                                     ... Semnătură  Pres.  ...  9 sept. s.n. 916

                                                                                          No 41
 • March 23, 2017 22:32:23 Daniela Cristea

  Având în vedere faptul, că satele noastre în mare măsură au rămas fără

  brațe muncitoare, pentruca lucrările economicesă nu stagneze total, e necesar ca

  acolo unde cer împrejurările locale școala să vie în ajutorul familiilor năcăjite. astfel

  pentru a evita orice 


Description

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72046
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note