Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 16

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 8194 Școl. 1916.


Circulară

cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


                   Stăm în pragul noului an școlar 1916/17. Ingrozitorul răsboiu izbucnit în 

vara anului 1914 mai durează și în zilele de azi și astfel școalele sunt silite să-și

înceapă activitatea în aceleași condiții neprielnice din anul școlar trecut. Cei mai

mulți dintre învățători se află și azi pe câmpul de luptă, așà încât instrucția nor-

mală a elevilor întimpină aceleași greutăți ca și anul trecut. Astfel se cere în

doită însuflețire și muncă dela aceia cari au rămas acasă, spre a birui măcar în

parte dificultățile provocate de răsboiu și pe teren școlar. In consecință ordonăm

reluarea instrucției în toate școalele noastre primare pe lângă observarea următoarelor

măsuri:

           1. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

scopuri militare și nici învățătorul nu este chemat la serviciu militar, intrucția are

să înceapă la timp și în mod normal.

              2. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

scopuri militare, iar școala are mai mulți învățători, dintre cari numai unii sunt

chemați la serviciu militar, instrucția are să înceapă deasemenea la timpul normal 

fixat în legile și regulamentele noastre. Firește, că în astfel de locuri, învățământul

nu se va puteà face în mod normal, dupăce învățătorii rămași vor fi siliți să in-

struieze un număr mai mare de elevi prin împărțirea acestora între puteri didactice

mai puține. Acest incovenient, se va puteà înlăturà în parte prin contragerea sau 

combinarea claselor prevăzută și la pag. 287 a Planului nostru de învățământ, apoi

prin învățământul alternativ, după instrucția dată de Consistor sub Nr. 8147/1914.

               3. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este ocupat, dar

instrucția nu poate începe din cauza învățătorului chemat la serviciu militar, organele

noastre parohiale vor luà măsuri în acord cu protopresbiterii, pentru numirea

de suplinitori. Dupăce și până acum am simțit lipsa de învățători, aceasta în

cursul răsboiului a devenit și mai mare. Astfel ca să nu fim siliți a vedeà

închise majoritatea școalelor noastre, ordonăm preoților noștri ca în comunele unde 

învățătorul a plecat pe câmpul de luptă și asftel școala n'ar puteà fi deschisă, 

să-și ia sarcina de-a provedeà ei înșiși învățământul.  Ca directori școlari au nu

numai dreptul dar și datoria să îndeplinească slujba de suplinitori ai învățătorilor 

duși. Deci fără a mai așteptà ordin special, în temeiul circulărei prezente respectivii

preoți vor face înscrierile obligaților de școală și vor începe intrucția imediat potrivit

împrejurărilor, chiar și în acele comune, unde nu este învățător din alte cauze

decât răsboiul.

               4. In acele comune bisericești, unde instrucția n'ar puteà fi începută din

cauză că n'ar fi sală ìn edificiul școlar (ocupat pentru scopuri militare) dar învă-

țător este, comitetele parohiale se vor îngrijì de închirierea unui local potrivit 

(edificiul primăriei, casa parohială, casa învățătorului sau alt edificiu privat).

In astfel de cazuri se așteaptă, ca proprietarul să nu reflecteze la chirie, ci în vederea

stărilor excepționale să aducă cu drag sacrificiile ce i le cere patria și bi-

 ... rand incomplet

Transcription saved

Nr. 8194 Școl. 1916.


Circulară

cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


                   Stăm în pragul noului an școlar 1916/17. Ingrozitorul răsboiu izbucnit în 

vara anului 1914 mai durează și în zilele de azi și astfel școalele sunt silite să-și

înceapă activitatea în aceleași condiții neprielnice din anul școlar trecut. Cei mai

mulți dintre învățători se află și azi pe câmpul de luptă, așà încât instrucția nor-

mală a elevilor întimpină aceleași greutăți ca și anul trecut. Astfel se cere în

doită însuflețire și muncă dela aceia cari au rămas acasă, spre a birui măcar în

parte dificultățile provocate de răsboiu și pe teren școlar. In consecință ordonăm

reluarea instrucției în toate școalele noastre primare pe lângă observarea următoarelor

măsuri:

           1. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

scopuri militare și nici învățătorul nu este chemat la serviciu militar, intrucția are

să înceapă la timp și în mod normal.

              2. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

scopuri militare, iar școala are mai mulți învățători, dintre cari numai unii sunt

chemați la serviciu militar, instrucția are să înceapă deasemenea la timpul normal 

fixat în legile și regulamentele noastre. Firește, că în astfel de locuri, învățământul

nu se va puteà face în mod normal, dupăce învățătorii rămași vor fi siliți să in-

struieze un număr mai mare de elevi prin împărțirea acestora între puteri didactice

mai puține. Acest incovenient, se va puteà înlăturà în parte prin contragerea sau 

combinarea claselor prevăzută și la pag. 287 a Planului nostru de învățământ, apoi

prin învățământul alternativ, după instrucția dată de Consistor sub Nr. 8147/1914.

               3. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este ocupat, dar

instrucția nu poate începe din cauza învățătorului chemat la serviciu militar, organele

noastre parohiale vor luà măsuri în acord cu protopresbiterii, pentru numirea

de suplinitori. Dupăce și până acum am simțit lipsa de învățători, aceasta în

cursul răsboiului a devenit și mai mare. Astfel ca să nu fim siliți a vedeà

închise majoritatea școalelor noastre, ordonăm preoților noștri ca în comunele unde 

învățătorul a plecat pe câmpul de luptă și asftel școala n'ar puteà fi deschisă, 

să-și ia sarcina de-a provedeà ei înșiși învățământul.  Ca directori școlari au nu

numai dreptul dar și datoria să îndeplinească slujba de suplinitori ai învățătorilor 

duși. Deci fără a mai așteptà ordin special, în temeiul circulărei prezente respectivii

preoți vor face înscrierile obligaților de școală și vor începe intrucția imediat potrivit

împrejurărilor, chiar și în acele comune, unde nu este învățător din alte cauze

decât răsboiul.

               4. In acele comune bisericești, unde instrucția n'ar puteà fi începută din

cauză că n'ar fi sală ìn edificiul școlar (ocupat pentru scopuri militare) dar învă-

țător este, comitetele parohiale se vor îngrijì de închirierea unui local potrivit 

(edificiul primăriei, casa parohială, casa învățătorului sau alt edificiu privat).

In astfel de cazuri se așteaptă, ca proprietarul să nu reflecteze la chirie, ci în vederea

stărilor excepționale să aducă cu drag sacrificiile ce i le cere patria și bi-

 ... rand incomplet


Transcription history
 • October 9, 2018 11:31:21 Daniela Cristea

  Nr. 8194 Școl. 1916.


  Circulară

  cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

  învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


                     Stăm în pragul noului an școlar 1916/17. Ingrozitorul răsboiu izbucnit în 

  vara anului 1914 mai durează și în zilele de azi și astfel școalele sunt silite să-și

  înceapă activitatea în aceleași condiții neprielnice din anul școlar trecut. Cei mai

  mulți dintre învățători se află și azi pe câmpul de luptă, așà încât instrucția nor-

  mală a elevilor întimpină aceleași greutăți ca și anul trecut. Astfel se cere în

  doită însuflețire și muncă dela aceia cari au rămas acasă, spre a birui măcar în

  parte dificultățile provocate de răsboiu și pe teren școlar. In consecință ordonăm

  reluarea instrucției în toate școalele noastre primare pe lângă observarea următoarelor

  măsuri:

             1. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare și nici învățătorul nu este chemat la serviciu militar, intrucția are

  să înceapă la timp și în mod normal.

                2. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare, iar școala are mai mulți învățători, dintre cari numai unii sunt

  chemați la serviciu militar, instrucția are să înceapă deasemenea la timpul normal 

  fixat în legile și regulamentele noastre. Firește, că în astfel de locuri, învățământul

  nu se va puteà face în mod normal, dupăce învățătorii rămași vor fi siliți să in-

  struieze un număr mai mare de elevi prin împărțirea acestora între puteri didactice

  mai puține. Acest incovenient, se va puteà înlăturà în parte prin contragerea sau 

  combinarea claselor prevăzută și la pag. 287 a Planului nostru de învățământ, apoi

  prin învățământul alternativ, după instrucția dată de Consistor sub Nr. 8147/1914.

                 3. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este ocupat, dar

  instrucția nu poate începe din cauza învățătorului chemat la serviciu militar, organele

  noastre parohiale vor luà măsuri în acord cu protopresbiterii, pentru numirea

  de suplinitori. Dupăce și până acum am simțit lipsa de învățători, aceasta în

  cursul răsboiului a devenit și mai mare. Astfel ca să nu fim siliți a vedeà

  închise majoritatea școalelor noastre, ordonăm preoților noștri ca în comunele unde 

  învățătorul a plecat pe câmpul de luptă și asftel școala n'ar puteà fi deschisă, 

  să-și ia sarcina de-a provedeà ei înșiși învățământul.  Ca directori școlari au nu

  numai dreptul dar și datoria să îndeplinească slujba de suplinitori ai învățătorilor 

  duși. Deci fără a mai așteptà ordin special, în temeiul circulărei prezente respectivii

  preoți vor face înscrierile obligaților de școală și vor începe intrucția imediat potrivit

  împrejurărilor, chiar și în acele comune, unde nu este învățător din alte cauze

  decât răsboiul.

                 4. In acele comune bisericești, unde instrucția n'ar puteà fi începută din

  cauză că n'ar fi sală ìn edificiul școlar (ocupat pentru scopuri militare) dar învă-

  țător este, comitetele parohiale se vor îngrijì de închirierea unui local potrivit 

  (edificiul primăriei, casa parohială, casa învățătorului sau alt edificiu privat).

  In astfel de cazuri se așteaptă, ca proprietarul să nu reflecteze la chirie, ci în vederea

  stărilor excepționale să aducă cu drag sacrificiile ce i le cere patria și bi-

   ... rand incomplet

 • March 24, 2017 11:14:44 Daniela Cristea

  Nr. 8194 Școl. 1916.


  Circulară

  cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

  învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


                     Stăm în pragul noului an școlar 1916/17. Ingrozitorul răsboiu izbucnit în 

  vara anului 1914 mai durează și în zilele de azi și astfel școalele sunt silite să-și

  înceapă activitatea în aceleași condiții neprielnice din anul școlar trecut. Cei mai

  mulți dintre învățători se află și azi pe câmpul de luptă, așà încât instrucția normală

  a elevilor întimpină aceleași greutăți ca și anul trecut. Astfel se cere îndoită

  însuflețire și muncă dela aceia cari au rămas acasă, spre a birui măcar în

  parte dificultățile provocate de răsboiu și pe teren școlar. In consecință ordonăm

  reluarea instrucției în toate școalele noastre primare pe lângă observarea următoarelor

  măsuri:

             1. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare și nici învățătorul nu este chemat la serviciu militar, intrucția are

  să înceapă la timp și în mod normal.

                2. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare, iar școala are mai mulți învățători, dintre cari numai unii sunt

  chemați la serviciu militar, instrucția are să înceapă deasemenea la timpul normal 

  fixat în legile și regulamentele noastre. Firește, că în astfel de locuri, învățământul

  nu se va puteà face în mod normal, dupăce învățătorii rămași vor fi siliți să instruiască

  un număr mai mare de elevi prin împărțirea acestora între puteri didactice

  mai puține. Acest incovenient, se va puteà înlăturà în parte prin contragerea sau 

  combinarea claselor prevăzută și la pag. 287 a Planului nostru de învățământ, apoi

  prin învățământul alternativ, după instrucția dată de Consistor sub Nr. 8147/1914.

                 3. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este ocupat, dar

  instrucția nu poate începe din cauza învățătorului chemat la serviciu militar, organele

  noastre parohiale vor luà măsuri în acord cu protopresbiterii, pentru numirea

  de suplinitori. Dupăce și până acum am simțit lipsa de învățători, aceasta în

  cursul răsboiului a devenit și mai mare. Astfel ca să nu fim siliți a vedeà

  închise majoritatea școalelor noastre, ordonăm preoților noștri ca în comunele unde 

  învățătorul a plecat pe câmpul de luptă și asftel școala n'ar puteà fi deschisă, 

  să-și ia sarcina de-a provedeà ei înșiși învățământul.  Ca directori școlari au nu

  numai dreptul dar și datoria să îndeplinească slujba de suplinitori ai învățătorilor 

  duși. Deci fără a mai așteptà ordin special, în temeiul circulărei prezente respectivii

  preoți vor face înscrierile obligaților de școală și vor începe intrucția imediat potrivit

  împrejurărilor, chiar și în acele comune, unde nu este învățător din alte cauze

  decât răsboiul.

                 4. In acele comune bisericești, unde instrucția n'ar puteà fi începută din

  cauză că n'ar fi sală ìn edificiul școlar (ocupat pentru scopuri militare) dar învățător

  este, comitetele parohiale se vor îngrijì de închirierea unui local potrivit 

  (edificiul primăriei, casa parohială, casa învățătorului sau alt edificiu privat).

  In astfel de cazuri se așteaptă, ca proprietarul să nu reflecteze la chirie, ci în vederea

  stărilor excepționale să aducă cu drag sacrificiile ce i le cere patria și bi-

   ... rand incomplet


 • March 23, 2017 22:27:06 Daniela Cristea

  Nr. 8194 Școl. 1916.


  Circulară

  cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

  învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


  Stăm în pragul noului an școlar 1916/17. Ingrozitorul răsboiu izbucnit în 

  vara anului 1914 mai durează și în zilele de azi și astfel școalele sunt silite să-și

  înceapă activitatea în aceleași condiții neprielnice din anul școlar trecut. Cei mai

  mulți dintre învățători se află și azi pe câmpul de luptă, așà încât instrucția normală

  a elevilor întimpină aceleași greutăți ca și anul trecut. Astfel se cere îndoită

  însuflețire și muncă dela aceia cari au rămas acasă, spre a birui măcar în

  parte dificultățile provocate de răsboiu și pe teren școlar. In consecință ordonăm

  reluarea instrucției în toate școalele noastre primare pe lângă observarea următoarelor

  măsuri:

  1. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare și nici învățătorul nu este chemat la serviciu militar, intrucția are

  să înceapă la timp și în mod normal.

  2. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare, iar școala are mai mulți învățători, dintre cari numai unii sunt

  chemați la serviciu militar, instrucția are să înceapă deasemenea la timpul normal 

  fixat în legile și regulamentele noastre. Firește, că în astfel de locuri, învățământul

  nu se va puteà face în mod normal, dupăce învățătorii rămași vor fi siliți să instruiască

  un număr mai mare de elevi prin împărțirea acestora între puteri didactice

  mai puține. Acest incovenient, se va puteà înlăturà în parte prin contragerea sau 

  combinarea claselor prevăzută și la pag. 287 a Planului nostru de învățământ, apoi

  prin învățământul alternativ, după instrucția dată de Consistor sub Nr. 8147/1914.

  3. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este ocupat, dar

  instrucția nu poate începe din cauza învățătorului chemat la serviciu militar, organele

  noastre parohiale vor luà măsuri în acord cu protopresbiterii, pentru numirea

  de suplinitori. Dupăce și până acum am simțit lipsa de învățători, aceasta în

  cursul răsboiului a devenit și mai mare. Astfel ca să nu fim siliți a vedeà

  închise majoritatea școalelor noastre, ordonăm preoților noștri ca în comunele unde 

  învățătorul a plecat pe câmpul de luptă și asftel școala n'ar puteà fi deschisă, 

  să-și ia sarcina de-a provedeà ei înșiși învățământul.  Ca directori școlari au nu

  numai dreptul dar și datoria să îndeplinească slujba de suplinitori ai învățătorilor 

  duși. Deci fără a mai așteptà ordin special, în temeiul circulărei prezente respectivii

  preoți vor face înscrierile obligaților de școală și vor începe intrucția imediat potrivit

  împrejurărilor, chiar și în acele comune, unde nu este învățător din alte cauze

  decât răsboiul.

  4. In acele comune bisericești, unde instrucția n'ar puteà fi începută din

  cauză că n'ar fi sală ìn edificiul școlar (ocupat pentru scopuri militare) dar învățător

  este, comitetele parohiale se vor îngrijì de închirierea unui local potrivit 

  (edificiul primăriei, casa parohială, casa învățătorului sau alt edificiu privat).

  In astfel de cazuri se așteaptă, ca proprietarul să nu reflecteze la chirie, ci în vederea

  stărilor excepționale să aducă cu drag sacrificiile ce i le cere patria și bi-

   ... rand incomplet


 • March 23, 2017 22:25:10 Daniela Cristea

  Nr. 8194 Școl. 1916.


  Circulară

  cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

  învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


  Stăm în pragul noului an școlar 1916/17. Ingrozitorul răsboiu izbucnit în 

  vara anului 1914 mai dureazăși în zilelede azi și astfel școalele sunt silite să-și

  înceapă activitatea în aceleași condiții neprielnice din anul școlar trecut. Cei mai

  mulți dintre învățători se află și azi pe câmpul de luptă, așà încât instrucția normală

  a elevilor întimpină aceleași greutăți ca și anul trecut. Astfel se cere îndoită

  însuflețire și muncă dela aceia cari au rămas acasă, spre a birui măcar în

  parte dificultățile provocate de răsboiu și pe teren școlar. In consecință ordonăm

  reluarea instrucției în toate școalele noastre primare pe lângă observarea următoarelor

  măsuri:

  1. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare și nici învățătorul nu este chemat la serviciu militar, intrucția are

  să înceapă la timp și în mod normal.

  2. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare, iar școala are mai mulți învățători, dintre cari numai unii sunt

  chemați la serviciu militar, instrucția are să înceapă deasemenea la timpul normal 

  fixat în legile și regulamentele noastre. Firește, că în astfel de locuri, învățământul

  nu se va puteà face în mod normal, dupăce învățătorii rămași vor fi siliți să instruiască

  un număr mai mare de elevi prin împărțirea acestora între puteri didactice

  mai puține. Acest incovenient, se va puteà înlăturà în parte prin contragerea sau 

  combinarea claselor prevăzută și la pag. 287 a Planului nostru de învățământ, apoi

  prin învățământul alternativ, după instrucția dată de Consistor sub Nr. 8147/1914.

  3. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este ocupat, dar

  instrucția nu poate începe din cauza învățătorului chemat la serviciu militar, organele

  noastre parohiale vor luà măsuri în acord cu protopresbiterii, pentru numirea

  de suplinitori. Dupăce și până acum am simțit lipsa de învățători, aceasta în

  cursul răsboiului a devenit și mai mare. Astfel ca să nu fim siliți a vedeà

  închise majoritatea școalelor noastre, ordonăm preoților noștri ca în comunele unde 

  învățătorul a plecat pe câmpul de luptă și asftel școala n'ar puteà fi deschisă, 

  să-și ia sarcina de-a provedeà ei înșiși învățământul.  Ca directori școlari au nu

  numai dreptul dar și datoria să îndeplinească slujba de suplinitori ai învățătorilor 

  duși. Deci fără a mai așteptàordin special, în temeiul circulărei prezente respectivii

  preoți vor face înscrierile obligaților de școală și vor începe intrucția imediat potrivit

  împrejurărilor, chiar și în acele comune, unde nu este învățător din alte cauze

  decât răsboiul.

  4. In acele comune bisericești, unde instrucția n'ar puteà fi începută din

  cauză că n'ar fi sală ìn edificiul școlar (ocupat pentru scopuri militare) dar învățător

  este, comitetele parohiale se vor îngrijì de închirierea unui local potrivit 

  (edificiul primăriei, casa parohială, casa învățătorului sau alt edificiu privat).

  In astfel de cazuri se așteaptă, ca proprietarul să nu reflecteze la chirie, ci în vederea

  stărilor excepționale să aducă cu drag sacrificiile ce i le cere patria și bi-

   ... rand incomplet


 • March 23, 2017 22:20:05 Daniela Cristea

  Nr. 8194 Școl. 1916.


  Circulară

  cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

  învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


  Stăm în pragul noului an școlar 1916/17. Ingrozitorul răsboiu izbucnit în 

  vara anului 1914 mai dureazăși în zilelede azi și astfel școalele sunt silite să-și

  înceapă activitatea în aceleași condiții neprielnice din anul școlar trecut. Cei mai

  mulți dintre învățători se află și azi pe câmpul de luptă, așà încât instrucția normală

  a elevilor întimpină aceleași greutăți ca și anul trecut. Astfel se cere îndoită

  însuflețire și muncă dela aceia cari au rămas acasă, spre a birui măcar în

  parte dificultățile provocate de răsboiu și pe teren școlar. In consecință ordonăm

  reluarea instrucției în toate școalele noastre primare pe lângă observarea următoarelor

  măsuri:

  1. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare și nici învățătorul nu este chemat la serviciu militar, intrucția are

  să înceapă la timp și în mod normal.

  2. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare, iar școala are mai mulți învățători, dintre cari numai unii sunt

  chemați la serviciu militar, instrucția are să înceapă deasemenea la timpul normal 

  fixat în legile și regulamentele noastre. Firește, că în astfel de locuri, învățământul

  nu se va puteà face în mod normal, dupăce învățătorii rămași vor fi siliți să instruiască

  un număr mai mare de elevi prin împărțirea acestora între puteri didactice

  mai puține. Acest incovenient, se va puteà înlăturà în parte prin contragerea sau 

  combinarea claselor prevăzută și la pag. 287 a Planului nostru de învățământ, apoi

  prin învățământul alternativ, după instrucția dată de Consistor sub Nr. 8147/1914.

  3. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este ocupat, dar

  instrucția nu poate începe din cauza învățătorului chemat la serviciu militar, organele

  noastre parohiale vor luà măsuriîn acord cu protopresbiterii, pentru numirea

  de suplinitori. Dupăce și până acum am simțit lipsa de învățători, aceasta în

  cursul răsboiului a devenit și mai mare. Astfel ca să nu fim siliți a vedeà

  închise majoritatea școalelor noastre, ordonăm preoților noștri ca în comunele unde 

  învățătorul a plecat pe câmpul de luptă și asftel școala n'ar puteà fi deschisă, 

  să-și ia sarcina de-a provedeà ei înșiși învățământul.  Ca directori școlari au nu

  numai dreptul dar și datoria să îndeplinească slujba de suplinitori ai învățătorilor 

  duși. Deci fără a mai așteptàordin special, în temeiul circulărei prezente respectivii

  preoți vor face înscrierile obligaților de școală și vor începe intrucția imediat potrivit

  împrejurărilor, chiar și în acele comune, unde nu este învățător din alte cauze

  decât răsboiul.

  4. In acele comune bisericești, unde instrucția n'ar puteà fi începută din

  cauyă că n'ar fi sală în edificiul școlar (ocupat pentru scopuri militare) dar învățător

  este, comitetele parohiale se vor îngrijì de 


 • March 23, 2017 22:19:41 Daniela Cristea

  Nr. 8194 Școl. 1916.


  Circulară

  cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

  învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


  Stăm în pragul noului an școlar 1916/17. Ingrozitorul răsboiu izbucnit în 

  vara anului 1914 mai dureazăși în zilelede azi și astfel școalele sunt silite să-și

  înceapă activitatea în aceleași condiții neprielnice din anul școlar trecut. Cei mai

  mulți dintre învățători se află și azi pe câmpul de luptă, așà încât instrucția normală

  a elevilor întimpină aceleași greutăți ca și anul trecut. Astfel se cere îndoită

  însuflețire și muncă dela aceia cari au rămas acasă, spre a birui măcar în

  parte dificultățile provocate de răsboiu și pe teren școlar. In consecință ordonăm

  reluarea instrucției în toate școalele noastre primare pe lângă observarea următoarelor

  măsuri:

  1. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare și nici învățătorul nu este chemat la serviciu militar, intrucția are

  să înceapă la timp și în mod normal.

  2. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare, iar școala are mai mulți învățători, dintre cari numai unii sunt

  chemați la serviciu militar, instrucția are să înceapă deasemenea la timpul normal 

  fixat în legile și regulamentele noastre. Firește, că în astfel de locuri, învățământul

  nu se va puteà face în mod normal, dupăce învățătorii rămași vor fi siliți să instruiască

  un număr mai mare de elevi prin împărțirea acestora între puteri didactice

  mai puține. Acest incovenient, se va puteà înlăturà în parte prin contragerea sau 

  combinarea claselor prevăzută și la pag. 287 a Planului nostru de învățământ, apoi

  prin învățământul alternativ, după instrucția dată de Consistor sub Nr. 8147/1914.

  3. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este ocupat, dar

  instrucția nu poate începe din cauza învățătorului chemat la serviciu militar, organele

  noastre parohiale vor luà măsuriîn acord cu protopresbiterii, pentru numirea

  de suplinitori. Dupăce și până acum am simțit lipsa de învățători, aceasta în

  cursul răsboiului a devenit și mai mare. Astfel ca să nu fim siliți a vedeà

  închise majoritatea școalelor noastre, ordonăm preoților noștri ca în comunele unde 

  învățătorul a plecat pe câmpul de luptă și asftel școala n'ar puteà fi deschisă, 

  să-și ia sarcina de-a provedeà ei înșiși învățământul.  Ca directori școlari au nu

  numai dreptul dar și datoria să îndeplinească slujba de suplinitori ai învățătorilor 

  duși. Deci fără a mai așteptàordin special, în temeiul circulărei prezente respectivii

  preoți vor face înscrierile obligaților de școală și vor începe intrucția imediat potrivit

  împrejurărilor, chiar și în acele comune, unde nu este învățător din alte cauze

  decât răsboiul.

  4. In acele comune bisericești, unde instrucția n'ar puteà fi începută din

  cauyă că n'ar fi sală în edificiul școlar (ocupat pentru scopuri militare) dar învățător

  este, comitetele parohiale se vor îngrij de 


 • March 23, 2017 22:10:14 Daniela Cristea

  Nr. 8194 Școl. 1916.


  Circulară

  cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

  învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


  Stăm în pragul noului an școlar 1916/17. Ingrozitorul răsboiu izbucnit în 

  vara anului 1914 mai dureazăși în zilelede azi și astfel școalele sunt silite să-și

  înceapă activitatea în aceleași condiții neprielnice din anul școlar trecut. Cei mai

  mulți dintre învățători se află și azi pe câmpul de luptă, așà încât instrucția normală

  a elevilor întimpină aceleași greutăți ca și anul trecut. Astfel se cere îndoită

  însuflețire și muncă dela aceia cari au rămas acasă, spre a birui măcar în

  parte dificultățile provocate de răsboiu și pe teren școlar. In consecință ordonăm

  reluarea instrucției în toate școalele noastre primare pe lângă observarea următoarelor

  măsuri:

  1. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare și nici învățătorul nu este chemat la serviciu militar, intrucția are

  să înceapă la timp și în mod normal.

  2. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare, iar școala are mai mulți învățători, dintre cari numai unii sunt

  chemați la serviciu militar, instrucția are să înceapă deasemenea la timpul normal 

  fixat în legile și regulamentele noastre. Firește, că în astfel de locuri, învățământul

  nu se va puteà face în mod normal, dupăce învățătorii rămași vor fi siliți să instruiască

  un număr mai mare de elevi prin împărțirea acestora între puteri didactice

  mai puține. Acest incovenient, se va puteà înlăturà în parte prin contragerea sau 

  combinarea claselor prevăzută și la pag. 287 a Planului nostru de învățământ, apoi

  prin învățământul alternativ, după instrucția dată de Consistor sub Nr. 8147/1914.

  3. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este ocupat, dar

  instrucția nu poate începe din cauza învățătorului chemat la serviciu militar, organele

  noastre parohiale vor luà măsuriîn acord cu protopresbiterii, pentru numirea

  de suplinitori. Dupăce și până acum am simțit lipsa de 


 • March 23, 2017 22:04:26 Daniela Cristea

  Nr. 8194 Școl. 1916.


  Circulară

  cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

  învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


  Stăm în pragul noului an școlar 1916/17. Ingrozitorul răsboiu izbucnit în 

  vara anului 1914 mai dureazăși în zilelede azi și astfel școalele sunt silite să-și

  înceapă activitatea în aceleași condiții neprielnice din anul școlar trecut. Cei mai

  mulți dintre învățători se află și azi pe câmpul de luptă, așà încât instrucția normală

  a elevilor întimpină aceleași greutăți ca și anul trecut. Astfel se cere îndoită

  însuflețire și muncă dela aceia cari au rămas acasă, spre a birui măcar în

  parte dificultățile provocate de răsboiu și pe teren școlar. In consecință ordonăm

  reluarea instrucției în toate școalele noastre primare pe lângă observarea următoarelor

  măsuri:

  1. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare și nici învățătorul nu este chemat la serviciu militar, intrucția are

  să înceapă la timp și în mod normal.

  2. In acele comune bisericești, unde localul școlar nu este rezervat pentru

  scopuri militare, iar școala are mai mulți învățători, dintre cari numai unii sunt

  chemați la serviciu militar, instrucția are să înceapă deasemenea la timpul normal 

  fixat în legile și regulamentele noastre. Firește, că în astfel de locuri, învățământul

  nu se va puteà face în mod normal, dupăce învățătorii rămași vor fi siliți să instruiască

  un număr mai mare de elevi prin împărțirea acestora între puteri didactice

  mai puține. Acest incovenient, se va puteà înlăturà în parte prin contragerea sau 


 • March 23, 2017 21:54:11 Daniela Cristea

  Nr. 8194 Școl. 1916.


  Circulară

  cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

  învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


  Stăm în pragul noului an școlar 1916/17. Ingrozitorul răsboiu izbucnit în 

  vara anului 1914 mai dureazăși în zilelede azi și astfel școalelesunt silite să-și

  înceapă activitatea în aceleași condiții neprielnice din anul școlar trecut. Cei mai

  mulți dintre învățători se află și azi pe câmpul de luptă, așa încât instrucția normală • March 23, 2017 21:51:30 Daniela Cristea

  Nr. 8194 Școl. 1916.


  Circulară

  cătră toate oficiile protopopești și parohiale și cătră toți

  învățătorii din arhidieceza ort. română a Transilvaniei.


  Stăm 


Description

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72045
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note