Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 15

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 9287. Bis.


C E R C U L A R

cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale.


                    In urma războului cu regatul România, monarchia noastră este avizată numai

la isvoarele de petroleu din Galiția, cari numai cu mare greutate și cu enormă economisare

pot acoperi trebuințele luminatului. De aceea se impune o economisare 

scrupuloasă la materialul de luminat, spre a se putea acoperi în linia primă trebuințele

armatei cu luminatul în tranșee.

                 In scopul acesta Domnul ministru regesc ung. de culte și instrucțiune publică

cu datul 12 Octombre a. c. Nr. 13293 cu provocare la cercularul Domnului

ministru de războiu de datul 4 Octombre 1916. Nr. 8174 ne recearcă, ca să luăm

měsurile cuviincioase, ca în bisericile noastre la diferitele servicii divine să se folosească

numai luminările absolut necesare.

                  In urma acesteia venim a provoca oficiile parochiale, ca sê caute a se folosi

luminări mai ales de stearin și de parafin cu economia posibilă. Mai ales poftim pre

preoții noștri, sě caute acapacita pe credincioși, ca la inmormântări și la parastase

pe timpul duratei războiului să se sisteze folosirea prea mare de luminări, restringându-se

la strictul necesar. Asemenea la serviciile bisericești, să se folosească numai

luminările absolut necesari, ca și prin aceasta să se promoveze interesele armatei.

Cerculariu acesta sě trimite fiecărui oficiu protopresbiteral și parochial spre

știre și conformare.

                   Nagyvárd (Oradeamare) din ședința consistoriului archidiecesan, ținută la

7 Octombre 1916.


Dr. Eusebiu R. Roșca m.p.                                 Dr. Octavian Costea m.p.

arhiepiscop missingsubstitut.                               secretar consistorial

Transcription saved

Nr. 9287. Bis.


C E R C U L A R

cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale.


                    In urma războului cu regatul România, monarchia noastră este avizată numai

la isvoarele de petroleu din Galiția, cari numai cu mare greutate și cu enormă economisare

pot acoperi trebuințele luminatului. De aceea se impune o economisare 

scrupuloasă la materialul de luminat, spre a se putea acoperi în linia primă trebuințele

armatei cu luminatul în tranșee.

                 In scopul acesta Domnul ministru regesc ung. de culte și instrucțiune publică

cu datul 12 Octombre a. c. Nr. 13293 cu provocare la cercularul Domnului

ministru de războiu de datul 4 Octombre 1916. Nr. 8174 ne recearcă, ca să luăm

měsurile cuviincioase, ca în bisericile noastre la diferitele servicii divine să se folosească

numai luminările absolut necesare.

                  In urma acesteia venim a provoca oficiile parochiale, ca sê caute a se folosi

luminări mai ales de stearin și de parafin cu economia posibilă. Mai ales poftim pre

preoții noștri, sě caute acapacita pe credincioși, ca la inmormântări și la parastase

pe timpul duratei războiului să se sisteze folosirea prea mare de luminări, restringându-se

la strictul necesar. Asemenea la serviciile bisericești, să se folosească numai

luminările absolut necesari, ca și prin aceasta să se promoveze interesele armatei.

Cerculariu acesta sě trimite fiecărui oficiu protopresbiteral și parochial spre

știre și conformare.

                   Nagyvárd (Oradeamare) din ședința consistoriului archidiecesan, ținută la

7 Octombre 1916.


Dr. Eusebiu R. Roșca m.p.                                 Dr. Octavian Costea m.p.

arhiepiscop missingsubstitut.                               secretar consistorial


Transcription history
 • March 24, 2017 11:14:03 Daniela Cristea

  Nr. 9287. Bis.


  C E R C U L A R

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale.


                      In urma războului cu regatul România, monarchia noastră este avizată numai

  la isvoarele de petroleu din Galiția, cari numai cu mare greutate și cu enormă economisare

  pot acoperi trebuințele luminatului. De aceea se impune o economisare 

  scrupuloasă la materialul de luminat, spre a se putea acoperi în linia primă trebuințele

  armatei cu luminatul în tranșee.

                   In scopul acesta Domnul ministru regesc ung. de culte și instrucțiune publică

  cu datul 12 Octombre a. c. Nr. 13293 cu provocare la cercularul Domnului

  ministru de războiu de datul 4 Octombre 1916. Nr. 8174 ne recearcă, ca să luăm

  měsurile cuviincioase, ca în bisericile noastre la diferitele servicii divine să se folosească

  numai luminările absolut necesare.

                    In urma acesteia venim a provoca oficiile parochiale, ca sê caute a se folosi

  luminări mai ales de stearin și de parafin cu economia posibilă. Mai ales poftim pre

  preoții noștri, sě caute acapacita pe credincioși, ca la inmormântări și la parastase

  pe timpul duratei războiului să se sisteze folosirea prea mare de luminări, restringându-se

  la strictul necesar. Asemenea la serviciile bisericești, să se folosească numai

  luminările absolut necesari, ca și prin aceasta să se promoveze interesele armatei.

  Cerculariu acesta sě trimite fiecărui oficiu protopresbiteral și parochial spre

  știre și conformare.

                     Nagyvárd (Oradeamare) din ședința consistoriului archidiecesan, ținută la

  7 Octombre 1916.


  Dr. Eusebiu R. Roșca m.p.                                 Dr. Octavian Costea m.p.

  arhiepiscop missingsubstitut.                               secretar consistorial

 • March 24, 2017 08:52:06 Daniela Cristea

  Nr. 9287. Bis.


  C E R C U L A R

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale.


  In urma războului cu regatul România, monarchia noastră este avizată numai

  la isvoarele de petroleu din Galiția, cari numai cu mare greutate și cu enormă economisare

  pot acoperi trebuințele luminatului. De aceea se impune o economisare 

  scrupuloasă la materialul de luminat, spre a se putea acoperi în linia primă trebuințele

  armatei cu luminatul în tranșee.

  In scopul acesta Domnul ministru regesc ung. de culte și instrucțiune publică

  cu datul 12 Octombre a. c. Nr. 13293 cu provocare la cercularul Domnului

  ministru de războiu de datul 4 Octombre 1916. Nr. 8174 ne recearcă, ca să luăm

  měsurile cuviincioase, ca în bisericile noastre la diferitele servicii divine să se folosească

  numai luminările absolut necesare.

  In urma acesteia venim a provoca oficiile parochiale, ca sê caute a se folosi

  luminări mai ales de stearin și de parafin cu economia posibilă. Mai ales poftim pre

  preoții noștri, sě caute acapacita pe credincioși, ca la inmormântări și la parastase

  pe timpul duratei războiului să se sisteze folosirea prea mare de luminări, restringându-se

  la strictul necesar. Asemenea la serviciile bisericești, să se folosească numai

  luminările absolut necesari, ca și prin aceasta să se promoveze interesele armatei.

  Cerculariu acesta sě trimite fiecărui oficiu protopresbiteral și parochial spre

  știre și conformare.

  Nagyvárd (Oradeamare) din ședința consistoriului archidiecesan, ținută la

  7 Octombre 1916.


  Dr. Eusebiu R. Roșca m.p.                                 Dr. Octavian Costea m.p.

  arhiepiscop missingsubstitut.                               secretar consistorial


 • March 23, 2017 21:49:03 Daniela Cristea

  Nr. 9287. Bis.


  CERCULAR

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale.


  In urma războului cu regatul România, monarchia noastră este avizată numai

  la isvoarele de petroleu din Galiția, cari numai cu mare greutate și cu enormă economisare

  pot acoperi trebuințele luminatului. De aceea se impune o economisare 

  scrupuloasă la materialul de luminat, spre a se putea acoperi în linia primă trebuințele

  armatei cu luminatul în tranșee.

  In scopul acesta Domnul ministru regesc ung. de culte și instrucțiune publică

  cu datul 12 Octombre a. c. Nr. 13293 cu provocare la cercularul Domnului

  ministru de războiu de datul 4 Octombre 1916. Nr. 8174 ne recearcă, ca să luăm

  měsurile cuviincioase, ca în bisericile noastre la diferitele servicii divine să se folosească

  numai luminările absolut necesare.

  In urma acesteia venim a provoca oficiile parochiale, ca sê caute a se folosi

  luminări mai ales de stearin și de parafin cu economia posibilă. Mai ales poftim pre

  preoții noștri, sě caute acapacita pe credincioși, ca la inmormântări și la parastase

  pe timpul duratei războiului să se sisteze folosirea prea mare de luminări, restringându-se

  la strictul necesar. Asemenea la serviciile bisericești, să se folosească numai

  luminările absolut necesari, ca și prin aceasta să se promoveze interesele armatei.

  Cerculariu acesta sě trimite fiecărui oficiu protopresbiteral și parochial spre

  știre și conformare.

  Nagyvárd (Oradeamare) din ședința consistoriului archidiecesan, ținută la

  7 Octombre 1916.


  Dr. Eusebiu R. Roșca m.p.                                 Dr. Octavian Costea m.p.

  arhiepiscop missingsubstitut.                               secretar consistorial


 • March 23, 2017 21:48:20 Daniela Cristea

  Nr. 9287. Bis.


  CERCULAR

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale.


  In urma războului cu regatul România, monarchia noastră este avizată numai

  la isvoarele de petroleu din Galiția, cari numai cu mare greutate și cu enormă economisare

  pot acoperi trebuințele luminatului. De aceea se impune o economisare 

  scrupuloasă la materialul de luminat, spre a se putea acoperi în linia primă trebuințele

  armatei cu luminatul în tranșee.

  In scopul acesta Domnul ministru regesc ung. de culte și instrucțiune publică

  cu datul 12 Octombre a. c. Nr. 13293 cu provocare la cercularul Domnului

  ministru de războiu de datul 4 Octombre 1916. Nr. 8174 ne recearcă, ca să luăm

  měsurile cuviincioase, ca în bisericile noastre la diferitele servicii divine să se folosească

  numai luminările absolut necesare.

  In urma acesteia venim a provoca oficiile parochiale, ca sê caute a se folosi

  luminări mai ales de stearin și de parafin cu economia posibilă. Mai ales poftim pre

  preoții noștri, sě caute acapacita pe credincioși, ca la inmormântări și la parastase

  pe timpul duratei războiului să se sisteze folosirea prea mare de luminări, restringându-se

  la strictul necesar. Asemenea la serviciile bisericești, să se folosească numai

  luminările absolut necesari, ca și prin aceasta să se promoveze interesele armatei.

  Cerculariu acesta sě trimite fiecărui oficiu protopresbiteral și parochial spre

  știre și conformare.

  Nagyvárd (Oradeamare) din ședința consistoriului archidiecesan, ținută la

  7 Octombre 1916.


  Dr. Eusebiu R. Roșca m.p.                                 Dr. Octavian Costea

  arhiepiscop missingsubstitut.                               secretar consistorial


 • March 23, 2017 21:44:55 Daniela Cristea

  Nr. 9287. Bis.


  CERCULAR

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale.


  In urma războului cu regatul România, monarchia noastră este avizată numai

  la isvoarele de petroleu din Galiția, cari numai cu mare greutate și cu enormă economisare

  pot acoperi trebuințele luminatului. De aceea se impune o economisare 

  scrupuloasă la materialul de luminat, spre a se putea acoperi în linia primă trebuințele

  armatei cu luminatul în tranșee.

  In scopul acesta Domnul ministru regesc ung. de culte și instrucțiune publică

  cu datul 12 Octombre a. c. Nr. 13293 cu provocare la cercularul Domnului

  ministru de războiu de datul 4 Octombre 1916. Nr. 8174 ne recearcă, ca să luăm

  surile cuviincioase, ca în bisericile noastre la diferitele servicii divine să se folosească

  numai luminările absolut necesare.

  In urma acesteia venim a provoca oficiile parochiale, ca sê caute a se folosi

  luminări mai ales de stearin și de parafin cu economia posibilă.Mai ales poftim pre

  preoții noștri, sê caute acapacita pe credincioși, ca la inmormântări și la parastase

  pe timpul duratei războiului să se sisteze folosirea prea mare de luminări, restringându-se

  la strictul necesar. Asemenea la serviciile bisericești, să se folosească numai

  luminările absolut necesari, ca și prin aceasta să se promoveze interesele armatei.

  Cerculariu acesta sê trimite fiecărui oficiu protopresbiteral și parochial spre

  știre și conformare.

  Nagyvard (Oradeamare) din ședința consistoriului archidiecesan, ținută la

  7 Octombre 1916.


  Dr. Eusebiu R. Roșca m.p.                                 Dr. Octavian Costea

  arhiepiscop missingsubstitut.                               secretar consistorial


 • March 23, 2017 21:23:20 Daniela Cristea

  Nr. 9287. Bis.


  CERCULAR

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale.


  In urma războului cu regatul România, monarchia noastră este avizată numai

  la isvoarele de petroleu din Galiția, cari numai cu mare greutate și cu enormăeconomisare

  pot acoperi trebuințele luminatului. De aceea se impune o economisare 

  scrupuloasă la materialul de luminat, spre a se putea acoperi în linia primă trebuințele

  armatei cu luminatul în tranșee.

  In scopul acesta Domnul ministru regesc ung. de culte și instrucțiune publică

  cu datul 12 Octombre a. c. Nr. 13293 cu provocare la cercularul Domnului

  ministru de războiu de datul 4 Octombre 1916. Nr. 8174 ne recearcă, ca să luăm

  surile cuviincioase, ca în bisericile noastre la diferitele servicii divine să se folosească

  numai luminările absolut necesare.

  In urma acesteia venim a provoca oficiile parochiale, ca sê caute a se folosi

  luminări mai ales de stearin și de parafin cu economia posibilă.Mai ales poftim pre

  preoții noștri, sê caute acapacita pe credincioși, ca la inmormântări și la parastase

  pe timpul duratei războiului să se sisteze folosirea prea mare de luminări, restringându-se

  la strictul necesar. Asemenea la serviciile bisericești, să se folosească numai • March 23, 2017 21:12:45 Daniela Cristea

  Nr. 9287. Bis.


  CERCULAR

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale.


  In urma războului cu regatul România, monarchia noastră este avizată numai

  la isvoarele de petroleu din Galiția, cari numai cu mare greutate și cu enormăeconomisare

  pot acoperi trebuințele luminatului. De aceea se impune o economisare 

  scrupuloasă la materialul de luminat, spre a se putea acoperi în linia primă trebuințele

  armatei cu luminatul în tranșee.

  In scopul acesta Domnul ministru regesc ung. de culte și instrucțiune publică

  cu datul 12 Octombre a. c. Nr. 13293 cu provocare la cercularul Domnului

  ministru de războiu de datul 4 Octombre 1916. Nr. 8174 ne recearcă, ca să luăm

  msurile cuviincioase, ca în bisericile noastre la diferitele servicii divine să se folosească

  numai luminările absolut necesare.

  In urma acesteia venim a provoca oficiile parochiale, ca s • March 23, 2017 21:09:37 Daniela Cristea

  Nr. 9287. Bis.


  CERCULAR

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale.


  In urma războului cu regatul România, monarchia noastră este avizată numai

  la isvoarele de petroleu din Galiția, cari numai cu mare greutate și cu enormăeconomisare

  pot acoperi trebuințele luminatului. De aceea se impune o economisare 

  scrupuloasă la materialul de luminat, spre a se putea acoperi în linia primă trebuințele

  armatei cu luminatul în tranșee.

  In scopul acesta Domnul ministru regesc ung. de culte și instrucțiune publică

  cu datul12 Octombre a. c. Nr. 13293 cu provocare la cercularul Domnului

  ministru de războiu de datul 4 Octombre 1916. Nr. 8174 ne recearcă, ca să luăm

  m • March 23, 2017 21:02:33 Daniela Cristea

  Nr. 9287. Bis.


  CERCULAR

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parochiale.


  In urma războului cu regatul România, monarchia noastră este avizată numai

  la isvoarele de petroleu din Galiția, cari numai cu mare greutate și cu enormăeconomisare

  pot acoperi trebuințele luminatului. De aceea se impune o economisare 

  scrupuloasă la materialul de luminat, spre a se putea acoperi în linia primă trebuințele

  armatei cu luminatul în tranșee.

  In scopul acesta Domnul ministru regesc ung. de culte și instrucțiune publică

  cu datul12 Octombre a. c. Nr. 13293 cu provocare la cercularul Domnului
Description

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72044
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note