Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 13

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 563 Ep. 1915
                                                         Circular

către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

          toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                            x


            Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

acest cercular.

                Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

și a inteligenței.

                   În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                   Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                    Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                  Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

societatea «Magyar mezőgazdák szövetkezete» (Budapest, V. Alkotmány utcza 29 sz.),

care le va pune la dispoziție mai ales orz, ovăs și cucuruz pentru sămănat, de sine

înțeles pe lângă bani.

                    Aceste îndrumări onorații preoți și învățători sunt poftiți a i-le explicà

ocazional poporului nostru, îndemnându-l să le respecteze întru toate cu toții și în

deosebi aceia, cari au fost dispensați de serviciul militar tocmai pentru de-a puteà

lucrà pământul, apoi aceia, cari beneficiază de ajutoare pe urma celor duși în

răsboiu - punându-le în vedere, că în caz de neconformare vor puteà fi eventual

rechemați la serviciul militar activ, respective celor cu ajutoare li se vor sistà ajutoarele

de cari au beneficiat.

                   Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută

la 24 Ianuarie v. 1915.


               Dr. Ilarion Pușcariu m. p.,

                arhimadrit, vicar arhiep.                                        Dr. George Proca m. p.,

                                                                                                                  secretar.

Transcription saved

Nr. 563 Ep. 1915
                                                         Circular

către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

          toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                            x


            Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

acest cercular.

                Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

și a inteligenței.

                   În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                   Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                    Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                  Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

societatea «Magyar mezőgazdák szövetkezete» (Budapest, V. Alkotmány utcza 29 sz.),

care le va pune la dispoziție mai ales orz, ovăs și cucuruz pentru sămănat, de sine

înțeles pe lângă bani.

                    Aceste îndrumări onorații preoți și învățători sunt poftiți a i-le explicà

ocazional poporului nostru, îndemnându-l să le respecteze întru toate cu toții și în

deosebi aceia, cari au fost dispensați de serviciul militar tocmai pentru de-a puteà

lucrà pământul, apoi aceia, cari beneficiază de ajutoare pe urma celor duși în

răsboiu - punându-le în vedere, că în caz de neconformare vor puteà fi eventual

rechemați la serviciul militar activ, respective celor cu ajutoare li se vor sistà ajutoarele

de cari au beneficiat.

                   Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută

la 24 Ianuarie v. 1915.


               Dr. Ilarion Pușcariu m. p.,

                arhimadrit, vicar arhiep.                                        Dr. George Proca m. p.,

                                                                                                                  secretar.


Transcription history
 • March 24, 2017 07:54:24 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

  să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

  parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

  procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                    Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

  societatea «Magyar mezőgazdák szövetkezete» (Budapest, V. Alkotmány utcza 29 sz.),

  care le va pune la dispoziție mai ales orz, ovăs și cucuruz pentru sămănat, de sine

  înțeles pe lângă bani.

                      Aceste îndrumări onorații preoți și învățători sunt poftiți a i-le explicà

  ocazional poporului nostru, îndemnându-l să le respecteze întru toate cu toții și în

  deosebi aceia, cari au fost dispensați de serviciul militar tocmai pentru de-a puteà

  lucrà pământul, apoi aceia, cari beneficiază de ajutoare pe urma celor duși în

  răsboiu - punându-le în vedere, că în caz de neconformare vor puteà fi eventual

  rechemați la serviciul militar activ, respective celor cu ajutoare li se vor sistà ajutoarele

  de cari au beneficiat.

                     Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută

  la 24 Ianuarie v. 1915.


                 Dr. Ilarion Pușcariu m. p.,

                  arhimadrit, vicar arhiep.                                        Dr. George Proca m. p.,

                                                                                                                    secretar.

 • March 24, 2017 07:54:03 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

  să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

  parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

  procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                    Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

  societatea «Magyar mezőgazdák szövetkezete» (Budapest, V. Alkotmány utcza 29 sz.),

  care le va pune la dispoziție mai ales orz, ovăs și cucuruz pentru sămănat, de sine

  înțeles pe lângă bani.

                      Aceste îndrumări onorații preoți și învățători sunt poftiți a i-le explicà

  ocazional poporului nostru, îndemnându-l să le respecteze întru toate cu toții și în

  deosebi aceia, cari au fost dispensați de serviciul militar tocmai pentru de-a puteà

  lucrà pământul, apoi aceia, cari beneficiază de ajutoare pe urma celor duși în

  răsboiu - punându-le în vedere, că în caz de neconformare vor puteà fi eventual

  rechemați la serviciul militar activ, respective celor cu ajutoare li se vor sistà ajutoarele

  de cari au beneficiat.

                     Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută

  la 24 Ianuarie v. 1915.


                 Dr. Ilarion Pușcariu m. p.,

                  arhimadrit, vicar arhiep.                                        Dr. George Proca m. p.,

                                                                                                                    secretar.


 • March 24, 2017 07:53:56 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

  să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

  parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

  procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                    Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

  societatea «Magyar mezőgazdák szövetkezete» (Budapest, V. Alkotmány utcza 29 sz.),

  care le va pune la dispoziție mai ales orz, ovăs și cucuruz pentru sămănat, de sine

  înțeles pe lângă bani.

                      Aceste îndrumări onorații preoți și învățători sunt poftiți a i-le explicà

  ocazional poporului nostru, îndemnându-l să le respecteze întru toate cu toții și în

  deosebi aceia, cari au fost dispensați de serviciul militar tocmai pentru de-a puteà

  lucrà pământul, apoi aceia, cari beneficiază de ajutoare pe urma celor duși în

  răsboiu - punându-le în vedere, că în caz de neconformare vor puteà fi eventual

  rechemați la serviciul militar activ, respective celor cu ajutoare li se vor sistà ajutoarele

  de cari au beneficiat.

                     Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută

  la 24 Ianuarie v. 1915.


                 Dr. Ilarion Pușcariu m. p.,

                  arhimadrit, vicar arhiep.                                        Dr. George Proca m. p.,

                                                                                                                    secretar.


 • March 24, 2017 07:53:47 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

  să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

  parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

  procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                    Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

  societatea «Magyar mezőgazdák szövetkezete» (Budapest, V. Alkotmány utcza 29 sz.),

  care le va pune la dispoziție mai ales orz, ovăs și cucuruz pentru sămănat, de sine

  înțeles pe lângă bani.

                      Aceste îndrumări onorații preoți și învățători sunt poftiți a i-le explicà

  ocazional poporului nostru, îndemnându-l să le respecteze întru toate cu toții și în

  deosebi aceia, cari au fost dispensați de serviciul militar tocmai pentru de-a puteà

  lucrà pământul, apoi aceia, cari beneficiază de ajutoare pe urma celor duși în

  răsboiu - punându-le în vedere, că în caz de neconformare vor puteà fi eventual

  rechemați la serviciul militar activ, respective celor cu ajutoare li se vor sistà ajutoarele

  de cari au beneficiat.

                     Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută

  la 24 Ianuarie v. 1915.


                 Dr. Ilarion Pușcariu m. p.,

                  arhimadrit, vicar arhiep.                                        Dr. George Proca m. p.,

                                                                                                                    secretar.


 • March 24, 2017 07:53:30 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

  să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

  parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

  procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                    Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

  societatea «Magyar mezőgazdák szövetkezete» (Budapest, V. Alkotmány utcza 29 sz.),

  care le va pune la dispoziție mai ales orz, ovăs și cucuruz pentru sămănat, de sine

  înțeles pe lângă bani.

                      Aceste îndrumări onorații preoți și învățători sunt poftiți a i-le explicà

  ocazional poporului nostru, îndemnându-l să le respecteze întru toate cu toții și în

  deosebi aceia, cari au fost dispensați de serviciul militar tocmai pentru de-a puteà

  lucrà pământul, apoi aceia, cari beneficiază de ajutoare pe urma celor duși în

  răsboiu - punându-le în vedere, că în caz de neconformare vor puteà fi eventual

  rechemați la serviciul militar activ, respective celor cu ajutoare li se vor sistà ajutoarele

  de cari au beneficiat.

                     Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută

  la 24 Ianuarie v. 1915.


                 Dr. Ilarion Pușcariu m. p.,

                  arhimadrit, vicar arhiep.                                        Dr. George Proca m. p.,

                                                                                                                    secretar.


 • March 24, 2017 07:50:46 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

  să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

  parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

  procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                    Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

  societatea «Magyar mezőgazdák szövetkezete» (Budapest, V. Alkotmány utcza 29 sz.),

  care le va pune la dispoziție mai ales orz, ovăs și cucuruz pentru sămănat, de sine

  înțeles pe lângă bani.

                      Aceste îndrumări onorații preoți și învățători sunt poftiți a i-le explicà

  ocazional poporului nostru, îndemnându-l să le respecteze întru toate cu toții și în

  deosebi aceia, cari au fost dispensați de serviciul militar tocmai pentru de-a puteà

  lucrà pământul, apoi aceia, cari beneficiază de ajutoare pe urma celor duși în

  răsboiu - punându-le în vedere, că în caz de neconformare vor puteà fi eventual

  rechemați la serviciul militar activ, respective celor cu ajutoare li se vor sistà ajutoarele

  de cari au beneficiat.

                     Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc,


 • March 24, 2017 07:45:55 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

  să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

  parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

  procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                    Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

  societatea «Magyar mezőgazdák szövetkezete» (Budapest, V. Alkotmány utcza 29 sz.),

  care le va pune la dispoziție mai ales orz, ovăs și cucuruz pentru sămănat, de sine

  înțeles pe lângă bani.

                      Aceste îndrumări onorații preoți și învățători sunt poftiți a i-le explicà

  ocazional poporului nostru, îndemnându-l să le respecteze întru toate cu toții și în

  deosebi aceia, cari au fost dispensați de serviciul militar tocmai pentru de-a puteà • March 24, 2017 07:39:30 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

  să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

  parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

  procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                    Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

  societatea «Magyar mezőgazdák szövetkezete» (Budapest


 • March 24, 2017 07:39:17 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

  să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

  parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

  procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                    Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

  societatea «Magyar mezőgazdák szövetkezete» 


 • March 24, 2017 07:29:37 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

  să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

  parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

  procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                    Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

  societatea «Magyar mezögazdák szövetkezete»


 • March 24, 2017 07:24:14 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrijì apoi și vor îndemna populațiunea, ca la lucrarea pământului

  să se ajute reciproc atât cu brațele, cât și cu vitele având aceia, cari au primit

  parale pentru vitele rechiziționate de armată și cei cari dispun de alți bani, să-și

  procure alte vite în caz de lipsă prin mijlocirea inspectoratelor agricole respective.

                    Aceia, cari nu dispun de sămânța necesară la sămănat, se vor adresà la

  societatea 


 • March 24, 2017 07:08:56 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și sămănat.

                      Vor îngrij

   


 • March 24, 2017 07:07:40 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și s

   


 • March 24, 2017 07:07:08 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                              x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, ca după

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat  și 

   


 • March 24, 2017 07:02:41 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                             ⸺x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà, 

  posibilitate tot pământul cultivabil să fie cultivat 


 • March 24, 2017 06:59:38 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                             ⸺x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară așà 


 • March 24, 2017 06:56:36 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                             ⸺x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor îngriji în prima linie, ca scăderile ce se arată la sămănăturile

  de toamnă, să se completeze în sămănăturile de primăvară aș


 • March 24, 2017 06:50:26 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                             ⸺x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.

                     Aceste comisiuni vor 


 • March 23, 2017 18:50:57 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                             ⸺x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor

  se vor alcătui comisiuni economice comunale cari vor îngriji de formarea

  și funcționarea organismului vieții economice din respectivele comune.


 • March 23, 2017 18:16:36 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                             ⸺x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─ îndrumări, pe cari le publicăm și noi în reasumat în

  acest cercular.

                  Cea dintâiu și cea mai însemnată dorință a celor cari au rămas acasă

  ─ zice Domnul ministru ─ este, a îngriji cu toate mijloacele disponibile, ca nici

  un petec de pământ cultivabil să nu rămână necultivat și nesămănat. Aceasta temă

  mare și grea și din punct de vedere al purtării răsboiului de o deosebită însemnătate

  va trebui s'o rezoalve însaș populațiunea, care se ocupă cu economia câmpului,

  cu puterile sale proprii și pe lângă conducerea și sprijinul organelor administrative

  și a inteligenței.

                     În scopul acesta cu concursul antistiilor comunale, al preoților și al învățătorilor se vor


 • March 23, 2017 18:03:00 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                             ⸺x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite în timp de pace a lucrà pământul au scăzut considerabil

  ─ Domnul ministru reg. ung. de agricultură în înaltul său rescript Nr. 2800 Pres.

  1915 a aflat de bine a da unele îndrumări privitor la îndeplinirea lucrărilor agronomice

  în anul 1915 ─⸏


 • March 23, 2017 17:54:22 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                             ⸺x


              Dat fiind, că în urma răsboiului actual, în care se află țara noastră, numărul

  brațelor menite


 • March 23, 2017 17:50:19 Nadia Doja

  Nr. 563 Ep. 1915
                                                           Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale și cătră

            toți învățătorii din arhidieceza Transilvaniei.


                                             ⸺xDescription

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72042
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note