Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 12

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 4297 Epitr. 1915


Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

noastră Transilvană !


                 Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin cir-

cularul nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de cetă-

țeni loiali și credincioși tronului și patriei, de a contribuì și cu obolul nostru la 

acel împrumut, căci precum soldații noștri își varsă sângele în răsboiu, tot asemenea

și noi cei de acasă datori suntem a venì cu obolul nostru în ajutorul patriei mame

în aceste zile grele, cari ne apasă pe toți deopotrivă.

               Aflând de lipsă înaltul guvern a face un nou împrumut de stat, și apelând

 și la noi pentru participare la acela, venim și noi a apelà de nou la Onorata

noastră preoțime, la învățătorii, advocații, medicii, comercianții, directorii de bănci,

profesorii, inginerii și toți fruntașii noștri, ca din economiile lor să participe după putință

la acel împrumut cu sume cât mai însemnate, având în vedere că și acest îm-

prumut le aduce 6%, iar plătirea acelui împrumut fiind ușurată prin împărțirea

în 4 rate de câte 25%, și fiind și cursul săzut la 97 cor.per 100 cor. Din economiile

ce le au singuraticii ca depuneri la bănci pot ridicà în acest scop 25%

fără restricțiunile din moratorii, iar pe hârtiile aceste chiar și pe titlii provizorii plătiți

numai cu 25% pot contrage până la 75% împrumut dela banca națională

austro-ungară până la 8 Iunie 1916, pentru care vor plătì numai 5%.

           Deasemenea apelăm și la comitetele parohiale și protopresbiterale, ca din

fondurile ce le administrează - să subscrie cât mai îngrabă sumele disponibile

- și încât comitetele nu s'ar putea întrunì în timp mai scurt, - subscrierile le pot

face în mod excepțional și numai epitropiile parohiale și protopresbiterale, cari apoi

ulterior vor notificà despre suma subscrisă comitetului ca organ responsabil.

           Ca să se facă cea mai extinsă publicitate - dispunem ca acest apel să

se publice în bisericile noastre Joi, la ziua Domnului și Duminecă în

3/16 Maiu, iar însăși subscrierile au să se facă la perceptoratul cel mai deaproape

în zilele din 13-26 Maiu 1915 st. nou, ori la băncile mai mari, cari au luat asupra

lor astfel de angajamente.

                 Așteptăm, ca fiii bisericei noastre și acum ca totdeauna să fie la înălțimea

chemării lor.

             De asemenea așteptăm ca despre rezultat să ni se raporteze după exiparea

terminului de subscriere.

              Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută 

la 25 Aprilie 1915 st.v.


                                                                  Ioan Mețianu m.p.

                                                                 arhiepiscop și mitropolit.

Transcription saved

Nr. 4297 Epitr. 1915


Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

noastră Transilvană !


                 Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin cir-

cularul nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de cetă-

țeni loiali și credincioși tronului și patriei, de a contribuì și cu obolul nostru la 

acel împrumut, căci precum soldații noștri își varsă sângele în răsboiu, tot asemenea

și noi cei de acasă datori suntem a venì cu obolul nostru în ajutorul patriei mame

în aceste zile grele, cari ne apasă pe toți deopotrivă.

               Aflând de lipsă înaltul guvern a face un nou împrumut de stat, și apelând

 și la noi pentru participare la acela, venim și noi a apelà de nou la Onorata

noastră preoțime, la învățătorii, advocații, medicii, comercianții, directorii de bănci,

profesorii, inginerii și toți fruntașii noștri, ca din economiile lor să participe după putință

la acel împrumut cu sume cât mai însemnate, având în vedere că și acest îm-

prumut le aduce 6%, iar plătirea acelui împrumut fiind ușurată prin împărțirea

în 4 rate de câte 25%, și fiind și cursul săzut la 97 cor.per 100 cor. Din economiile

ce le au singuraticii ca depuneri la bănci pot ridicà în acest scop 25%

fără restricțiunile din moratorii, iar pe hârtiile aceste chiar și pe titlii provizorii plătiți

numai cu 25% pot contrage până la 75% împrumut dela banca națională

austro-ungară până la 8 Iunie 1916, pentru care vor plătì numai 5%.

           Deasemenea apelăm și la comitetele parohiale și protopresbiterale, ca din

fondurile ce le administrează - să subscrie cât mai îngrabă sumele disponibile

- și încât comitetele nu s'ar putea întrunì în timp mai scurt, - subscrierile le pot

face în mod excepțional și numai epitropiile parohiale și protopresbiterale, cari apoi

ulterior vor notificà despre suma subscrisă comitetului ca organ responsabil.

           Ca să se facă cea mai extinsă publicitate - dispunem ca acest apel să

se publice în bisericile noastre Joi, la ziua Domnului și Duminecă în

3/16 Maiu, iar însăși subscrierile au să se facă la perceptoratul cel mai deaproape

în zilele din 13-26 Maiu 1915 st. nou, ori la băncile mai mari, cari au luat asupra

lor astfel de angajamente.

                 Așteptăm, ca fiii bisericei noastre și acum ca totdeauna să fie la înălțimea

chemării lor.

             De asemenea așteptăm ca despre rezultat să ni se raporteze după exiparea

terminului de subscriere.

              Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută 

la 25 Aprilie 1915 st.v.


                                                                  Ioan Mețianu m.p.

                                                                 arhiepiscop și mitropolit.


Transcription history
 • October 10, 2018 13:08:44 Daniela Cristea

  Nr. 4297 Epitr. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană !


                   Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

  cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin cir-

  cularul nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

  avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de cetă-

  țeni loiali și credincioși tronului și patriei, de a contribuì și cu obolul nostru la 

  acel împrumut, căci precum soldații noștri își varsă sângele în răsboiu, tot asemenea

  și noi cei de acasă datori suntem a venì cu obolul nostru în ajutorul patriei mame

  în aceste zile grele, cari ne apasă pe toți deopotrivă.

                 Aflând de lipsă înaltul guvern a face un nou împrumut de stat, și apelând

   și la noi pentru participare la acela, venim și noi a apelà de nou la Onorata

  noastră preoțime, la învățătorii, advocații, medicii, comercianții, directorii de bănci,

  profesorii, inginerii și toți fruntașii noștri, ca din economiile lor să participe după putință

  la acel împrumut cu sume cât mai însemnate, având în vedere că și acest îm-

  prumut le aduce 6%, iar plătirea acelui împrumut fiind ușurată prin împărțirea

  în 4 rate de câte 25%, și fiind și cursul săzut la 97 cor.per 100 cor. Din economiile

  ce le au singuraticii ca depuneri la bănci pot ridicà în acest scop 25%

  fără restricțiunile din moratorii, iar pe hârtiile aceste chiar și pe titlii provizorii plătiți

  numai cu 25% pot contrage până la 75% împrumut dela banca națională

  austro-ungară până la 8 Iunie 1916, pentru care vor plătì numai 5%.

             Deasemenea apelăm și la comitetele parohiale și protopresbiterale, ca din

  fondurile ce le administrează - să subscrie cât mai îngrabă sumele disponibile

  - și încât comitetele nu s'ar putea întrunì în timp mai scurt, - subscrierile le pot

  face în mod excepțional și numai epitropiile parohiale și protopresbiterale, cari apoi

  ulterior vor notificà despre suma subscrisă comitetului ca organ responsabil.

             Ca să se facă cea mai extinsă publicitate - dispunem ca acest apel să

  se publice în bisericile noastre Joi, la ziua Domnului și Duminecă în

  3/16 Maiu, iar însăși subscrierile au să se facă la perceptoratul cel mai deaproape

  în zilele din 13-26 Maiu 1915 st. nou, ori la băncile mai mari, cari au luat asupra

  lor astfel de angajamente.

                   Așteptăm, ca fiii bisericei noastre și acum ca totdeauna să fie la înălțimea

  chemării lor.

               De asemenea așteptăm ca despre rezultat să ni se raporteze după exiparea

  terminului de subscriere.

                Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută 

  la 25 Aprilie 1915 st.v.


                                                                    Ioan Mețianu m.p.

                                                                   arhiepiscop și mitropolit.

 • March 24, 2017 11:13:18 Daniela Cristea

  Nr. 4297 Epitr. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană !


                   Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

  cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin circularul

  nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

  avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de cetățeni

  loiali și credincioși tronului și patriei, de a contribuì și cu obolul nostru la 

  acel împrumut, căci precum soldații noștri își varsă sângele în răsboiu, tot asemenea

  și noi cei de acasă datori suntem a venì cu obolul nostru în ajutorul patriei mame

  în aceste zile grele, cari ne apasă pe toți deopotrivă.

                 Aflând de lipsă înaltul guvern a face un nou împrumut de stat, și apelând

   și la noi pentru participare la acela, venim și noi a apelà de nou la Onorata

  noastră preoțime, la învățătorii, advocații, medicii, comercianții, directorii de bănci,

  profesorii, inginerii și toți fruntașii noștri, ca din economiile lor să participe după putință

  la acel împrumut cu sume cât mai însemnate, având în vedere că și acest împrumut

  le aduce 6%, iar plătirea acelui împrumut fiind ușurată prin împărțirea

  în 4 rate de câte 25%, și fiind și cursul săzut la 97 cor.per 100 cor. Din economiile

  ce le au singuraticii ca depuneri la bănci pot ridicà în acest scop 25%

  fără restricțiunile din moratorii, iar pe hârtiile aceste chiar și pe titlii provizorii plătiți

  numai cu 25% pot contrage până la 75% împrumut dela banca națională

  austro-ungară până la 8 Iunie 1916, pentru care vor plătì numai 5%.

             Deasemenea apelăm și la comitetele parohiale și protopresbiterale, ca din

  fondurile ce le administrează - să subscrie cât mai îngrabă sumele disponibile

  - și încât comitetele nu s'ar putea întrunì în timp mai scurt, - subscrierile le pot

  face în mod excepțional și numai epitropiile parohiale și protopresbiterale, cari apoi

  ulterior vor notificà despre suma subscrisă comitetului ca organ responsabil.

             Ca să se facă cea mai extinsă publicitate - dispunem ca acest apel să

  se publice în bisericile noastre Joi, la ziua Domnului și Duminecă în

  3/16 Maiu, iar însăși subscrierile au să se facă la perceptoratul cel mai deaproape

  în zilele din 13-26 Maiu 1915 st. nou, ori la băncile mai mari, cari au luat asupra

  lor astfel de angajamente.

                   Așteptăm, ca fiii bisericei noastre și acum ca totdeauna să fie la înălțimea

  chemării lor.

               De asemenea așteptăm ca despre rezultat să ni se raporteze după exiparea

  terminului de subscriere.

                Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută 

  la 25 Aprilie 1915 st.v.


                                                                    Ioan Mețianu m.p.

                                                                   arhiepiscop și mitropolit.


 • March 23, 2017 20:56:03 Daniela Cristea

  Nr. 4297 Epitr. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană !


  Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

  cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin circularul

  nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

  avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de cetățeni

  loiali și credincioși tronului și patriei, de a contribuì și cu obolul nostru la 

  acel împrumut, căci precum soldații noștri își varsă sângele în răsboiu, tot asemenea

  și noi cei de acasă datori suntem a venì cu obolul nostru în ajutorul patriei mame

  în aceste zile grele, cari ne apasă pe toți deopotrivă.

  Aflând de lipsă înaltul guvern a face un nou împrumut de stat, și apelând

   și la noi pentru participare la acela, venim și noi a apelà de nou la Onorata

  noastră preoțime, la învățătorii, advocații, medicii, comercianții, directorii de bănci,

  profesorii, inginerii și toți fruntașii noștri, ca din economiile lor să participe după putință

  la acel împrumut cu sume cât mai însemnate, având în vedere că și acest împrumut

  le aduce 6%, iar plătirea acelui împrumut fiind ușurată prin împărțirea

  în 4 rate de câte 25%, și fiind și cursul săzut la 97 cor.per 100 cor. Din economiile

  ce le au singuraticii ca depuneri la bănci pot ridicà în acest scop 25%

  fără restricțiunile din moratorii, iar pe hârtiile aceste chiar și pe titlii provizorii plătiți

  numai cu 25% pot contrage până la 75% împrumut dela banca națională

  austro-ungară până la 8 Iunie 1916, pentru care vor plătì numai 5%.

  Deasemenea apelăm și la comitetele parohiale și protopresbiterale, ca din

  fondurile ce le administrează - să subscrie cât mai îngrabă sumele disponibile

  - și încât comitetele nu s'ar putea întrunì în timp mai scurt, - subscrierile le pot

  face în mod excepțional și numai epitropiile parohiale și protopresbiterale, cari apoi

  ulterior vor notificà despre suma subscrisă comitetului ca organ responsabil.

  Ca să se facă cea mai extinsă publicitate - dispunem ca acest apel să

  se publice în bisericile noastre Joi, la ziua Domnului și Duminecă în

  3/16 Maiu, iar însăși subscrierile au să se facă la perceptoratul cel mai deaproape

  în zilele din 13-26 Maiu 1915 st. nou, ori la băncile mai mari, cari au luat asupra

  lor astfel de angajamente.

  Așteptăm, ca fiii bisericei noastre și acum ca totdeauna să fie la înălțimea

  chemării lor.

  De asemenea așteptăm ca despre rezultat să ni se raporteze după exiparea

  terminului de subscriere.

  Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat epitropesc, ținută 

  la 25 Aprilie 1915 st.v.


                                                                    Ioan Mețianu m.p.

                                                                   arhiepiscop și mitropolit.


 • March 23, 2017 20:48:51 Daniela Cristea

  Nr. 4297 Epitr. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

  cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin circularul

  nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

  avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de cetățeni

  loiali și credincioși tronului și patriei, de a contribuì și cu obolul nostru la 

  acel împrumut, căci precum soldații noștri își varsă sângele în răsboiu, tot asemenea

  și noi cei de acasă datori suntem a venì cu obolul nostru în ajutorul patriei mame

  în aceste zile grele, cari ne apasă pe toți deopotrivă.

  Aflând de lipsă înaltul guvern a face un nou împrumut de stat, și apelând

   și la noi pentru participare la acela, venim și noi a apelà de nou la Onorata

  noastră preoțime, la învățătorii, advocații, medicii, comercianții, directorii de bănci,

  profesorii, inginerii și toți fruntașii noștri, ca din economiile lor să participe după putință

  la acel împrumut cu sume cât mai însemnate, având în vedere că și acest împrumut

  le aduce 6%, iar plătirea acelui împrumut fiind ușurată prin împărțirea

  în 4 rate de câte 25%, și fiind și cursul săzut la 97 cor.per 100 cor. Din economiile

  ce le au singuraticii ca depuneri la bănci pot ridicà în acest scop 25%

  fără restricțiunile din moratorii, iar pe hârtiile aceste chiar și pe titlii provizorii plătiți

  numai cu 25% pot contrage până la 75% împrumut dela banca națională

  austro-ungară până la 8 Iunie 1916, pentru care vor plătì numai 5%.

  Deasemenea apelăm și la comitetele parohiale și protopresbiterale, ca din

  fondurile ce le administrează - să subscrie cât mai îngrabă sumele disponibile

  - și încât comitetele nu s'ar putea întrunì în timp mai scurt, - subscrierile le pot

  face în mod excepțional și numai epitropiile parohiale și protopresbiterale, cari apoi

  ulterior vor notificà despre suma subscrisă comitetului ca organ responsabil. • March 23, 2017 20:39:32 Daniela Cristea

  Nr. 4297 Epitr. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

  cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin circularul

  nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

  avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de cetățeni

  loiali și credincioși tronului și patriei, de a contribuì și cu obolul nostru la 

  acel împrumut, căci precum soldații noștri își varsă sângele în răsboiu, tot asemenea

  și noi cei de acasă datori suntem a venì cu obolul nostru în ajutorul patriei mame

  în aceste zile grele, cari ne apasă pe toți deopotrivă.

  Aflând de lipsă înaltul guvern a face un nou împrumut de stat, și apelând

   și la noi pentru participare la acela, venim și noi a apelà de nou la Onorata

  noastră preoțime, la învățătorii, advocații, medicii, comercianții, directorii de bănci,

  profesorii, inginerii și toți fruntașii noștri, ca din economiile lor să participe după putință

  la acel împrumut cu sume cât mai însemnate, având în vedere că și acest împrumut

  le aduce 6%, iar plătirea acelui împrumut fiind ușurată prin împărțirea

  în 4 rate de câte 25%, și fiind și cursul săzut la 97 cor.per 100 cor. Din economiile

  ce le au singuraticii ca depuneri la bănci pot ridicà în acest scop 25%

  fărărestricțiunile din moratorii, iar pe hârtiile aceste chiar și pe titlii provizorii plătiți

  numai cu 25% pot contrage până la 75% împrumut dela banca națională

  austro-ungară până la 8 Iunie 1916, pentru care vor plătì numai 5%.

  Deasemenea apelăm și la comitetele parohiale și protopresbiterale, ca din

  fondurile ce le administrează 


 • March 23, 2017 20:31:25 Daniela Cristea

  Nr. 4297 Epitr. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

  cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin circularul

  nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

  avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de cetățeni

  loiali și credincioși tronului și patriei, de a contribuì și cu obolul nostru la 

  acel împrumut, căci precum soldații noștri își varsă sângele în răsboiu, tot asemenea

  și noi cei de acasă datori suntem a venì cu obolul nostru în ajutorul patriei mame

  în aceste zile grele, cari ne apasă pe toți deopotrivă.

  Aflând de lipsă înaltul guvern a face un nou împrumut de stat, și apelând

   și la noi pentru participare la acela, venim și noi a apelà de nou la Onorata • March 23, 2017 20:31:06 Daniela Cristea

  Nr. 4297 Epitr. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

  cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin circularul

  nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

  avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de cetățeni

  loiali și credincioși tronului și patriei, de a contribuì și cu obolul nostru la 

  acel împrumut, căci precum soldații noștri își varsă sângele în răsboiu, tot asemenea

  și noi cei de acasă datori suntem a venì cu obolul nostru în ajutorul patriei mame

  în aceste zile grele, cari ne apasă pe toți deopotrivă.

  Aflând de lipsă înaltul guvern a face un nou împrumut de stat, și apelând

   și la noi pentru participare la acela, venim și noi a apela de nou la Onorata • March 23, 2017 19:52:51 Daniela Cristea

  Nr. 4297 Epitr. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

  cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin circularul

  nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

  avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de cetățeni

  loiali și credincioși tronului și patriei, de a contribuì și cu obolul nostru la 

  acel împrumut, căci precum soldații noștri își varsă sângele în răsboiu, tot asemenea

  și noi cei de acasă datori suntem a venì cu obolul nostru în ajutorul patriei mame

  în aceste zile grele, cari ne apasă pe toți deopotrivă. • March 23, 2017 19:46:52 Daniela Cristea

  Nr. 4297 Epitr. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

  cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin circularul

  nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

  avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de cetățeni

  loiali și credincioși tronului și patriei, de a contribui și cu obolul nostru la 

  acel împrumut, căci precum soldații noștri își varsă sângele în răsboiu, tot asemenea

  și noi cei de acasă datori suntem 


 • March 23, 2017 17:36:15 Daniela Cristea

  Nr. 4297 Epitr. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Încă cu ocaziunea primului împrumut de stat, contras pentru acoperirea

  cheltuielilor nefericitului răsboiu, la care este angajată și monarhia noastră, prin circularul

  nostru dtto 17/30 Noemvrie 1914, Nr. 12,438 Bis., v'am arătat nu numai

  avantagiile materiale ale acelui împrumut, dar și sfânta noastră dorință de


 • March 23, 2017 17:33:34 Daniela Cristea

  Nr. 4297 Epitr. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Încă cu


 • March 23, 2017 17:32:39 Daniela Cristea

Description

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72041
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note