Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 10

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 6371 Prez. 1915


Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

noastră Transilvană!


             Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

prin răsboiu, ne-am declarat gata a împlinÌ, cu toată pietatea, ambele aceste dorințe.

In curând după aceea, mai primim noi și recercarea secțiunii de ajutorare,

din înaltul ministeriu de honvezi dela 2 Iulie st. n. 1915, prin care, dea-

semenea, ne roagă a face colectă, tot spre scopul mai sus amintit, dar din

experiență știind, că prin facerea de repetiție colecte în timp scurt, una după alta,

pentru a satisface ambelor cereri.

           In scopul acesta Vă îndatorăm pe voi, toți, iubiților preoți, ca în Du-

mineca din 19 ale curentei, să publicați poporului în biserică, cumcă în Dumineca

următoare din 26 ale acestei luni se va comemorà memoria binecuvântată a Arhiducelui

Francisc Ferdinand, și totodată se va face și o colectă pentru ostașii nefericiți

în răsboiu, învitând poporul să participe cât mai număros la serviciul divin,

la care la locul său se va rosti și ectenia morților, pentru  fericitul Arhiduce, iar

după rostire se va cântà în veci pomenirea lui.

             Apoi la timpul îndatinat veți țineà poporului o cuvântare potrivită și după

aceea veți dispune ca pentru colectă ori să se poarte un tas, sau disc separat

între popor, ori să se designeze unul dintre tasurile sau discurile îndatinate, ară-

tându-se poporului scopul cel mare filantropic și evlavios, ce-l are aceea colectă,

și îndemnându-se a contribui cu oferte mai însemnate, după putință.

            Pentruca aceasta colectă, să aibă rezultat cât mai favorabil, este neapărat

dse lipsă, ca voi, iubiților preoți, să premergeți cu bun exemplu, oferind fiecarele

cel puțin câte 5 coroane, iar unde bisericile ar dispune de venite mai însemnate

să contribue și ele cu câte ceva, după putință.

             Prevăzând eu că ceilalți compatrioți se vor distinge cu oferte mai in-

semnate pentru a nu rămâneà, prea mult înapoia lor, recomând să vă siliți și voi

la oferte mai însemnate, șì ca un fel de recunoștință, că șì în aceste timpuri grele,

primiți congrua regulat.

              Banii ce s'ar adunà prin aceasta colectă, să-i trimiteți, unul fiecare dintre

voi, cu asemnată poștală, la cassa arhidiecezană cel mult în timp de 3 zile după

colactare, pe lângă un raport scurt în care să se arete suma colectată și trimisă.

 Și să nu cumva să mai aștepte careva și urzoriu de aici, căci nu avem nici timp,

nici scriitori, cari să se mai ocupe și cu asemenea urzorii.

             Așteptând să împliniți cu toată dragostea și bunăvoința și aceasta însărci-

nare părintească, cu binecuvântare arhierească, am rămas

              Sibiiu, 1/14 Iulie 1915

                                     Al vostru

                                                de tot binele voitoriu

                                                           Ioan Mețianu, m.p.

                                                        arhiepiscop și mitropolit.


Transcription saved

Nr. 6371 Prez. 1915


Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

noastră Transilvană!


             Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

prin răsboiu, ne-am declarat gata a împlinÌ, cu toată pietatea, ambele aceste dorințe.

In curând după aceea, mai primim noi și recercarea secțiunii de ajutorare,

din înaltul ministeriu de honvezi dela 2 Iulie st. n. 1915, prin care, dea-

semenea, ne roagă a face colectă, tot spre scopul mai sus amintit, dar din

experiență știind, că prin facerea de repetiție colecte în timp scurt, una după alta,

pentru a satisface ambelor cereri.

           In scopul acesta Vă îndatorăm pe voi, toți, iubiților preoți, ca în Du-

mineca din 19 ale curentei, să publicați poporului în biserică, cumcă în Dumineca

următoare din 26 ale acestei luni se va comemorà memoria binecuvântată a Arhiducelui

Francisc Ferdinand, și totodată se va face și o colectă pentru ostașii nefericiți

în răsboiu, învitând poporul să participe cât mai număros la serviciul divin,

la care la locul său se va rosti și ectenia morților, pentru  fericitul Arhiduce, iar

după rostire se va cântà în veci pomenirea lui.

             Apoi la timpul îndatinat veți țineà poporului o cuvântare potrivită și după

aceea veți dispune ca pentru colectă ori să se poarte un tas, sau disc separat

între popor, ori să se designeze unul dintre tasurile sau discurile îndatinate, ară-

tându-se poporului scopul cel mare filantropic și evlavios, ce-l are aceea colectă,

și îndemnându-se a contribui cu oferte mai însemnate, după putință.

            Pentruca aceasta colectă, să aibă rezultat cât mai favorabil, este neapărat

dse lipsă, ca voi, iubiților preoți, să premergeți cu bun exemplu, oferind fiecarele

cel puțin câte 5 coroane, iar unde bisericile ar dispune de venite mai însemnate

să contribue și ele cu câte ceva, după putință.

             Prevăzând eu că ceilalți compatrioți se vor distinge cu oferte mai in-

semnate pentru a nu rămâneà, prea mult înapoia lor, recomând să vă siliți și voi

la oferte mai însemnate, șì ca un fel de recunoștință, că șì în aceste timpuri grele,

primiți congrua regulat.

              Banii ce s'ar adunà prin aceasta colectă, să-i trimiteți, unul fiecare dintre

voi, cu asemnată poștală, la cassa arhidiecezană cel mult în timp de 3 zile după

colactare, pe lângă un raport scurt în care să se arete suma colectată și trimisă.

 Și să nu cumva să mai aștepte careva și urzoriu de aici, căci nu avem nici timp,

nici scriitori, cari să se mai ocupe și cu asemenea urzorii.

             Așteptând să împliniți cu toată dragostea și bunăvoința și aceasta însărci-

nare părintească, cu binecuvântare arhierească, am rămas

              Sibiiu, 1/14 Iulie 1915

                                     Al vostru

                                                de tot binele voitoriu

                                                           Ioan Mețianu, m.p.

                                                        arhiepiscop și mitropolit.Transcription history
 • October 10, 2018 13:12:19 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


               Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

  noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

  binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

  și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

  prin răsboiu, ne-am declarat gata a împlinÌ, cu toată pietatea, ambele aceste dorințe.

  In curând după aceea, mai primim noi și recercarea secțiunii de ajutorare,

  din înaltul ministeriu de honvezi dela 2 Iulie st. n. 1915, prin care, dea-

  semenea, ne roagă a face colectă, tot spre scopul mai sus amintit, dar din

  experiență știind, că prin facerea de repetiție colecte în timp scurt, una după alta,

  pentru a satisface ambelor cereri.

             In scopul acesta Vă îndatorăm pe voi, toți, iubiților preoți, ca în Du-

  mineca din 19 ale curentei, să publicați poporului în biserică, cumcă în Dumineca

  următoare din 26 ale acestei luni se va comemorà memoria binecuvântată a Arhiducelui

  Francisc Ferdinand, și totodată se va face și o colectă pentru ostașii nefericiți

  în răsboiu, învitând poporul să participe cât mai număros la serviciul divin,

  la care la locul său se va rosti și ectenia morților, pentru  fericitul Arhiduce, iar

  după rostire se va cântà în veci pomenirea lui.

               Apoi la timpul îndatinat veți țineà poporului o cuvântare potrivită și după

  aceea veți dispune ca pentru colectă ori să se poarte un tas, sau disc separat

  între popor, ori să se designeze unul dintre tasurile sau discurile îndatinate, ară-

  tându-se poporului scopul cel mare filantropic și evlavios, ce-l are aceea colectă,

  și îndemnându-se a contribui cu oferte mai însemnate, după putință.

              Pentruca aceasta colectă, să aibă rezultat cât mai favorabil, este neapărat

  dse lipsă, ca voi, iubiților preoți, să premergeți cu bun exemplu, oferind fiecarele

  cel puțin câte 5 coroane, iar unde bisericile ar dispune de venite mai însemnate

  să contribue și ele cu câte ceva, după putință.

               Prevăzând eu că ceilalți compatrioți se vor distinge cu oferte mai in-

  semnate pentru a nu rămâneà, prea mult înapoia lor, recomând să vă siliți și voi

  la oferte mai însemnate, șì ca un fel de recunoștință, că șì în aceste timpuri grele,

  primiți congrua regulat.

                Banii ce s'ar adunà prin aceasta colectă, să-i trimiteți, unul fiecare dintre

  voi, cu asemnată poștală, la cassa arhidiecezană cel mult în timp de 3 zile după

  colactare, pe lângă un raport scurt în care să se arete suma colectată și trimisă.

   Și să nu cumva să mai aștepte careva și urzoriu de aici, căci nu avem nici timp,

  nici scriitori, cari să se mai ocupe și cu asemenea urzorii.

               Așteptând să împliniți cu toată dragostea și bunăvoința și aceasta însărci-

  nare părintească, cu binecuvântare arhierească, am rămas

                Sibiiu, 1/14 Iulie 1915

                                       Al vostru

                                                  de tot binele voitoriu

                                                             Ioan Mețianu, m.p.

                                                          arhiepiscop și mitropolit.


 • March 24, 2017 11:12:31 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


               Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

  noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

  binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

  și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

  prin răsboiu, ne-am declarat gata a împlinÌ, cu toată pietatea, ambele aceste dorințe.

  In curând după aceea, mai primim noi și recercarea secțiunii de ajutorare,

  din înaltul ministeriu de honvezi dela 2 Iulie st. n. 1915, prin care, deasemenea,

  ne roagă a face colectă, tot spre scopul mai sus amintit, dar din

  experiență știind, că prin facerea de repetiție colecte în timp scurt, una după alta,

  pentru a satisface ambelor cereri.

             In scopul acesta Vă îndatorăm pe voi, toți, iubiților preoți, ca în Dumineca

  din 19 ale curentei, să publicați poporului în biserică, cumcă în Dumineca

  următoare din 26 ale acestei luni se va comemorà memoria binecuvântată a Arhiducelui

  Francisc Ferdinand, și totodată se va face și o colectă pentru ostașii nefericiți

  în răsboiu, învitând poporul să participe cât mai număros la serviciul divin,

  la care la locul său se va rosti și ectenia morților, pentru  fericitul Arhiduce, iar

  după rostire se va cântà în veci pomenirea lui.

               Apoi la timpul îndatinat veți țineà poporului o cuvântare potrivită și după

  aceea veți dispune ca pentru colectă ori să se poarte un tas, sau disc separat

  între popor, ori să se designeze unul dintre tasurile sau discurile îndatinate, arătându-se

  poporului scopul cel mare filantropic și evlavios, ce-l are aceea colectă,

  și îndemnându-se a contribui cu oferte mai însemnate, după putință.

              Pentruca aceasta colectă, să aibă rezultat cât mai favorabil, este neapărat

  dse lipsă, ca voi, iubiților preoți, să premergeți cu bun exemplu, oferind fiecarele

  cel puțin câte 5 coroane, iar unde bisericile ar dispune de venite mai însemnate

  să contribue și ele cu câte ceva, după putință.

               Prevăzând eu că ceilalți compatrioți se vor distinge cu oferte mai semnate,

  pentru a nu rămâneà, prea mult înapoia lor, recomând să vă siliți și voi

  la oferte mai însemnate, șì ca un fel de recunoștință, că șì în aceste timpuri grele,

  primiți congrua regulat.

                Banii ce s'ar adunà prin aceasta colectă, să-i trimiteți, unul fiecare dintre

  voi, cu asemnată poștală, la cassa arhidiecezană cel mult în timp de 3 zile după

  colactare, pe lângă un raport scurt în care să se arete suma colectată și trimisă.

   Și să nu cumva să mai aștepte careva și urzoriu de aici, căci nu avem nici timp,

  nici scriitori, cari să se mai ocupe și cu asemenea urzorii.

               Așteptând să împliniți cu toată dragostea și bunăvoința și aceasta însărcinare

  părintească, cu binecuvântare arhierească, am rămas

                Sibiiu, 1/14 Iulie 1915

                                       Al vostru

                                                  de tot binele voitoriu

                                                             Ioan Mețianu, m.p.

                                                          arhiepiscop și mitropolit. • March 23, 2017 17:28:02 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

  noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

  binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

  și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

  prin răsboiu, ne-am declarat gata a împlinÌ, cu toată pietatea, ambele aceste dorințe.

  In curând după aceea, mai primim noi și recercarea secțiunii de ajutorare,

  din înaltul ministeriu de honvezi dela 2 Iulie st. n. 1915, prin care, deasemenea,

  ne roagă a face colectă, tot spre scopul mai sus amintit, dar din

  experiență știind, că prin facerea de repetiție colecte în timp scurt, una după alta,

  pentru a satisface ambelor cereri.

  In scopul acesta Vă îndatorăm pe voi, toți, iubiților preoți, ca în Dumineca

  din 19 ale curentei, să publicați poporului în biserică, cumcă în Dumineca

  următoare din 26 ale acestei luni se va comemorà memoria binecuvântată a Arhiducelui

  Francisc Ferdinand, și totodată se va face și o colectă pentru ostașii nefericiți

  în răsboiu, învitând poporul să participe cât mai număros la serviciul divin,

  la care la locul său se va rosti și ectenia morților, pentru  fericitul Arhiduce, iar

  după rostire se va cântà în veci pomenirea lui.

  Apoi la timpul îndatinat veți țineà poporului o cuvântare potrivită și după

  aceea veți dispune ca pentru colectă ori să se poarte un tas, sau disc separat

  între popor, ori să se designeze unul dintre tasurile sau discurile îndatinate, arătându-se

  poporului scopul cel mare filantropic și evlavios, ce-l are aceea colectă,

  și îndemnându-se a contribui cu oferte mai însemnate, după putință.

  Pentruca aceasta colectă, să aibă rezultat cât mai favorabil, este neapărat

  dse lipsă, ca voi, iubiților preoți, să premergeți cu bun exemplu, oferind fiecarele

  cel puțin câte 5 coroane, iar unde bisericile ar dispune de venite mai însemnate

  să contribue și ele cu câte ceva, după putință.

  Prevăzând eu că ceilalți compatrioți se vor distinge cu oferte mai semnate,

  pentru a nu rămâneà, prea mult înapoia lor, recomând să vă siliți și voi

  la oferte mai însemnate, șì ca un fel de recunoștință, că șì în aceste timpuri grele,

  primiți congrua regulat.

  Banii ce s'ar adunà prin aceasta colectă, să-i trimiteți, unul fiecare dintre

  voi, cu asemnată poștală, la cassa arhidiecezană cel mult în timp de 3 zile după

  colactare, pe lângă un raport scurt în care să se arete suma colectată și trimisă.

  Și să nu cumva să mai aștepte careva și urzoriu de aici, căci nu avem nici timp,

  nici scriitori, cari să se mai ocupe și cu asemenea urzorii.

  Așteptând să împliniți cu toată dragostea și bunăvoința și aceasta însărcinare

  părintească, cu binecuvântare arhierească, am rămas

  Sibiiu, 1/14 Iulie 1915

                                       Al vostru

                                                  de tot binele voitoriu

                                                             Ioan Mețianu, m.p.

                                                          arhiepiscop și mitropolit. • March 23, 2017 17:20:40 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

  noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

  binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

  și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

  prin răsboiu, ne-am declarat gata a împlinÌ, cu toată pietatea, ambele aceste dorințe.

  In curând după aceea, mai primim noi și recercarea secțiunii de ajutorare,

  din înaltul ministeriu de honvezi dela 2 Iulie st. n. 1915, prin care, deasemenea,

  ne roagă a face colectă, tot spre scopul mai sus amintit, dar din

  experiență știind, că prin facerea de repetiție colecte în timp scurt, una după alta,

  pentru a satisface ambelor cereri.

  In scopul acesta Vă îndatorăm pe voi, toți, iubiților preoți, ca în Dumineca

  din 19 ale curentei, să publicați poporului în biserică, cumcă în Dumineca

  următoare din 26 ale acestei luni se va comemorà memoria binecuvântată a Arhiducelui

  Francisc Ferdinand, și totodată se va face și o colectă pentru ostașii nefericiți

  în răsboiu, învitând poporul să participe cât mai număros la serviciul divin,

  la care la locul său se va rosti și ectenia morților, pentru  fericitul Arhiduce, iar

  după rostire se va cântà în veci pomenirea lui.

  Apoi la timpul îndatinat veți țineà poporului o cuvântare potrivită și după

  aceea veți dispune ca pentru colectă ori să se poarte un tas, sau disc separat

  între popor, ori să se designeze unul dintre tasurile sau discurile îndatinate, arătându-se

  poporului scopul cel mare filantropic și evlavios, ce-l are aceea colectă,

  și îndemnându-se a contribui cu oferte mai însemnate, după putință.

  Pentruca aceasta colectă, să aibă rezultat cât mai favorabil, este neapărat

  dse lipsă, ca voi, iubiților preoți, să premergeți cu bun exemplu, oferind fiecarele

  cel puțin câte 5 coroane, iar unde bisericile ar dispune de venite mai însemnate

  să contribue și ele cu câte ceva, după putință.

  Prevăzând eu că ceilalți compatrioți se vor distinge cu oferte mai semnate,

  pentru a nu rămâneà, prea mult înapoia lor, recomând să vă siliți și voi

  la oferte mai însemnate, șì ca un fel de recunoștință, că șì în aceste timpuri grele,


 • March 23, 2017 17:19:41 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

  noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

  binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

  și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

  prin răsboiu, ne-am declarat gata a împlinÌ, cu toată pietatea, ambele aceste dorințe.

  In curând după aceea, mai primim noi și recercarea secțiunii de ajutorare,

  din înaltul ministeriu de honvezi dela 2 Iulie st. n. 1915, prin care, deasemenea,

  ne roagă a face colectă, tot spre scopul mai sus amintit, dar din

  experiență știind, că prin facerea de repetiție colecte în timp scurt, una după alta,

  pentru a satisface ambelor cereri.

  In scopul acesta Vă îndatorăm pe voi, toți, iubiților preoți, ca în Dumineca

  din 19 ale curentei, să publicați poporului în biserică, cumcă în Dumineca

  următoare din 26 ale acestei luni se va comemorà memoria binecuvântată a Arhiducelui

  Francisc Ferdinand, și totodată se va face și o colectă pentru ostașii nefericiți

  în răsboiu, învitând poporul să participe cât mai număros la serviciul divin,

  la care la locul său se va rosti și ectenia morților, pentru  fericitul Arhiduce, iar

  după rostire se va cântà în veci pomenirea lui.

  Apoi la timpul îndatinat veți țineà poporului o cuvântare potrivită și după

  aceea veți dispune ca pentru colectă ori să se poarte un tas, sau disc separat

  între popor, ori să se designeze unul dintre tasurile sau discurile îndatinate, arătându-se

  poporului scopul cel mare filantropic și evlavios, ce-l are aceea colectă,

  și îndemnându-se a contribui cu oferte mai însemnate, după putință.

  Pentruca aceasta colectă, să aibă rezultat cât mai favorabil, este neapărat

  dse lipsă, ca voi, iubiților preoți, să premergeți cu bun exemplu, oferind fiecarele

  cel puțin câte 5 coroane, iar unde bisericile ar dispune de venite mai însemnate

  să contribue și ele cu câte ceva, după putință.

  Prevăzând eu că ceilalți compatrioți se vor distinge cu oferte mai semnate,

  pentru a nu rămâneà, prea mult înapoia lor, recomând să vă siliți și voi

  la oferte mai însemnate, și ca un fel de recunoștință, că și înm aceste timpuri grele,


 • March 23, 2017 17:11:53 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

  noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

  binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

  și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

  prin răsboiu, ne-am declarat gata a împlinÌ, cu toată pietatea, ambele aceste dorințe.

  In curând după aceea, mai primim noi și recercarea secțiunii de ajutorare,

  din înaltul ministeriu de honvezi dela 2 Iulie st. n. 1915, prin care, deasemenea,

  ne roagă a face colectă, tot spre scopul mai sus amintit, dar din

  experiență știind, că prin facerea de repetiție colecte în timp scurt, una după alta,

  pentru a satisface ambelor cereri.

  In scopul acesta Vă îndatorăm pe voi, toți, iubiților preoți, ca în Dumineca

  din 19 ale curentei, să publicați poporului în biserică, cumcă în Dumineca

  următoare din 26 ale acestei luni se va comemorà memoria binecuvântată a Arhiducelui

  Francisc Ferdinand, și totodată se va face și o colectă pentru ostașii nefericiți

  în răsboiu, învitând poporul să participe cât mai număros la serviciul divin,

  la care la locul său se va rosti și ectenia morților, pentru  fericitul Arhiduce, iar

  după rostire se va cântà în veci pomenirea lui.

  Apoi la timpul îndatinat veți țineà poporului o cuvântare potrivită și după

  aceea veți dispune ca pentru colectă ori să se poarte un tas, sau disc separat • March 23, 2017 17:07:10 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

  noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

  binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

  și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

  prin răsboiu, ne-am declarat gata a împlinÌ, cu toată pietatea, ambele aceste dorințe.

  In curând după aceea, mai primim noi și recercarea secțiunii de ajutorare,

  din înaltul ministeriu de honvezi dela 2 Iulie st. n. 1915, prin care, deasemenea,

  ne roagă a face colectă, tot spre scopul mai sus amintit, dar din

  experiență știind, că prin facerea de repetiție colecte în timp scurt, una după alta,

  pentru a satisface ambelor cereri.

  In scopul acesta Vă îndatorăm pe voi, toți, iubiților preoți, ca în Dumineca

  din 19 ale curentei, să publicați poporului în biserică, cumcă în Dumineca

  următoare din 26 ale acestei luni se va comemorà memoria


 • March 23, 2017 17:01:24 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

  noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

  binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

  și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

  prin răsboiu, ne-am declarat gata a împlinÌ,


 • March 23, 2017 17:01:12 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

  noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

  binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

  și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

  prin răsboiu, ne-am declarat gata a împlin,


 • March 23, 2017 17:00:40 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

  noi în bisericile noastre moartea fericitului Arhiduce Francisc Ferdinand, de memorie

  binecuvântată, cazut jertfă la 16/29 Iunie 1914, unui atac criminal și sacrilegiu,

  și totodată să facem și o coletă benevolă pentru ajutorarea ostașilor nenorociți

  prin


 • March 23, 2017 16:54:33 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei, să comemorăm și

  noi în bisericile noastre


 • March 23, 2017 16:53:30 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților protopresbiteri, și onoraților preoți din arhidieceza

  noastră Transilvană!


  Printr'o scrisoare din 27 Iunie a.c. Nr.1099, rugându-ne Reuniunea

  regnicolară din Budapesta, a Crucii roșii, pentru ajutorarea ostașilor nenorociți în

  răsboiu, ca la serviciul divin din Duminica dela 26 ale curentei


 • March 23, 2017 16:49:24 Daniela Cristea

  Nr. 6371 Prez. 1915


  Preaonoraților


Description

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72039
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note