Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 7

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Posta -és táviradigazgatóság

           773/1915. sz.

HIRDETMÉNY

Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

    1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

    2. Levelek és levelezőlapok:

    a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

    A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

     A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

    Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

 

 

Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

   Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

 caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

 prisonnier de guerre

                                Nikolsk ussuriski

                                    Russie d'Asie


 Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

Pour prisonnier de guerre.                                                                              Aufgeber: Johann Kühn

Herrn Peter Berg                                                                                                        Zala-Lövő, Ungarn.

Leutnant im Feldkanonen-reg. 7.

Krigsgefangener

                                    Valjevo, Serbien

                                    Gymnasium-Spital

     b. Internáltaknak Oroszországba, Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába és FRanciaországba küldhetők közönséges nyitott levelek és levelezőlapok, Franciaország kivételével a többi országokba ezek ajánlva is küldhetők. 

    A közlemény és a czím nyelvére, továbbá feladő nevének feljegyzésére nézve az a) alattiak tartandók szem előtt.

    A czímben kívánatos feltüntetni az internátnak magyarországi (horvát-szlavon) rendes lakóhelyét, pl. így 

 „Monsieur János Kovács habitant de Aszód interné à Kiew, Russie„. Ha a rendeltetési hely ismeretlen, kívánatos annak kitétele, hogy az illető mely országban (Russie, Serbie, Grande-Bretagne) található.

Minta az internáltaknak szóló levél boritékához

Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

Pour interné.   25 fill.      

                                                                                                                        Envoyeur: Pál Vörös

   Monsieur János Kovács                                                                              Aszód, Hongrie.                                    habitant de Aszód. ,  interné    

      á Kiew, Russie

      Rue de St. Nicolas 18.                                      

                               

                              


 Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

Pour interné.   25 fill.        

                                                                                                                                     Aufgeber: Stefan Hauser

Herrn Paul Zimmermann                                                                                               Bezdán, Ungarn.

aus Kőszeg, interniert

              in Meya, Rhône

              Frankreich

                                   


Transcription saved

Posta -és táviradigazgatóság

           773/1915. sz.

HIRDETMÉNY

Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

    1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

    2. Levelek és levelezőlapok:

    a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

    A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

     A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

    Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

 

 

Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

   Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

 caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

 prisonnier de guerre

                                Nikolsk ussuriski

                                    Russie d'Asie


 Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

Pour prisonnier de guerre.                                                                              Aufgeber: Johann Kühn

Herrn Peter Berg                                                                                                        Zala-Lövő, Ungarn.

Leutnant im Feldkanonen-reg. 7.

Krigsgefangener

                                    Valjevo, Serbien

                                    Gymnasium-Spital

     b. Internáltaknak Oroszországba, Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába és FRanciaországba küldhetők közönséges nyitott levelek és levelezőlapok, Franciaország kivételével a többi országokba ezek ajánlva is küldhetők. 

    A közlemény és a czím nyelvére, továbbá feladő nevének feljegyzésére nézve az a) alattiak tartandók szem előtt.

    A czímben kívánatos feltüntetni az internátnak magyarországi (horvát-szlavon) rendes lakóhelyét, pl. így 

 „Monsieur János Kovács habitant de Aszód interné à Kiew, Russie„. Ha a rendeltetési hely ismeretlen, kívánatos annak kitétele, hogy az illető mely országban (Russie, Serbie, Grande-Bretagne) található.

Minta az internáltaknak szóló levél boritékához

Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

Pour interné.   25 fill.      

                                                                                                                        Envoyeur: Pál Vörös

   Monsieur János Kovács                                                                              Aszód, Hongrie.                                    habitant de Aszód. ,  interné    

      á Kiew, Russie

      Rue de St. Nicolas 18.                                      

                               

                              


 Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

Pour interné.   25 fill.        

                                                                                                                                     Aufgeber: Stefan Hauser

Herrn Paul Zimmermann                                                                                               Bezdán, Ungarn.

aus Kőszeg, interniert

              in Meya, Rhône

              Frankreich

                                   Transcription history
 • March 24, 2017 13:49:39 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

   prisonnier de guerre

                                  Nikolsk ussuriski

                                      Russie d'Asie


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                              Aufgeber: Johann Kühn

  Herrn Peter Berg                                                                                                        Zala-Lövő, Ungarn.

  Leutnant im Feldkanonen-reg. 7.

  Krigsgefangener

                                      Valjevo, Serbien

                                      Gymnasium-Spital

       b. Internáltaknak Oroszországba, Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába és FRanciaországba küldhetők közönséges nyitott levelek és levelezőlapok, Franciaország kivételével a többi országokba ezek ajánlva is küldhetők. 

      A közlemény és a czím nyelvére, továbbá feladő nevének feljegyzésére nézve az a) alattiak tartandók szem előtt.

      A czímben kívánatos feltüntetni az internátnak magyarországi (horvát-szlavon) rendes lakóhelyét, pl. így 

   „Monsieur János Kovács habitant de Aszód interné à Kiew, Russie„. Ha a rendeltetési hely ismeretlen, kívánatos annak kitétele, hogy az illető mely országban (Russie, Serbie, Grande-Bretagne) található.

  Minta az internáltaknak szóló levél boritékához

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour interné.   25 fill.      

                                                                                                                          Envoyeur: Pál Vörös

     Monsieur János Kovács                                                                              Aszód, Hongrie.                                    habitant de Aszód. ,  interné    

        á Kiew, Russie

        Rue de St. Nicolas 18.                                      

                                 

                                


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour interné.   25 fill.        

                                                                                                                                       Aufgeber: Stefan Hauser

  Herrn Paul Zimmermann                                                                                               Bezdán, Ungarn.

  aus Kőszeg, interniert

                in Meya, Rhône

                Frankreich

                                     


 • March 24, 2017 13:44:04 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

   prisonnier de guerre

                                  Nikolsk ussuriski

                                      Russie d'Asie


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                              Aufgeber: Johann Kühn

  Herrn Peter Berg                                                                                                        Zala-Lövő, Ungarn.

  Leutnant im Feldkanonen-reg. 7.

  Krigsgefangener

                                      Valjevo, Serbien

                                      Gymnasium-Spital

       b. Internáltaknak Oroszországba, Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába és FRanciaországba küldhetők közönséges nyitott levelek és levelezőlapok, Franciaország kivételével a többi országokba ezek ajánlva is küldhetők. 

      A közlemény és a czím nyelvére, továbbá feladő nevének feljegyzésére nézve az a) alattiak tartandók szem előtt.

      A czímben kívánatos feltüntetni az internátnak magyarországi (horvát-szlavon) rendes lakóhelyét, pl. így 

   „Monsieur János Kovács habitant de Aszód interné à Kiew, Russie„. Ha a rendeltetési hely ismeretlen, kívánatos annak kitétele, hogy az illető mely országban (Russie, Serbie, Grande-Bretagne) található.

  Minta az internáltaknak szóló levél boritékához

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour interné.   25 fill.      

                                                                           Envoyeur: Pál Vörös

     Monsieur János Kovács                                                                             Aszód, Hongrie.                                         

  habitant de Aszód. ,  interné

                                                     

                                 á Kiew, Russie

                                  Rue de St. Nicolas 18.


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour interné.   25 fill.        

                                                                                Aufgeber: Stefan Hauser

  Herrn Pau Zimmermann                                                                                               Bezdán, Ungarn.

  aus Kőszeg, interniert

                                in Meya, Rhône

                                      • March 24, 2017 13:42:09 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

   prisonnier de guerre

                                  Nikolsk ussuriski

                                      Russie d'Asie


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                              Aufgeber: Johann Kühn

  Herrn Peter Berg                                                                                                        Zala-Lövő, Ungarn.

  Leutnant im Feldkanonen-reg. 7.

  Krigsgefangener

                                      Valjevo, Serbien

                                      Gymnasium-Spital

       b. Internáltaknak Oroszországba, Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába és FRanciaországba küldhetők közönséges nyitott levelek és levelezőlapok, Franciaország kivételével a többi országokba ezek ajánlva is küldhetők. 

      A közlemény és a czím nyelvére, továbbá feladő nevének feljegyzésére nézve az a) alattiak tartandók szem előtt.

      A czímben kívánatos feltüntetni az internátnak magyarországi (horvát-szlavon) rendes lakóhelyét, pl. így 

   „Monsieur János Kovács habitant de Aszód interné Kiew, Russie„. Ha a rendeltetési hely ismeretlen, kívánatos annak kitétele, hogy az illető mely országban (Russie, Serbie, Grande-Bretagne) található.

  Minta az internáltaknak szóló levél boritékához

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour interné.   25 fill.      

                                                                           Envoyeur: Pál Vörös

     Monsieur János Kovács                                                                             Aszód, Hongrie.                                         

  habitant de Aszód. ,  interné

                                                     

                                 á Kiew, Russie

                                  Rue de St. Nicolas 18.


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour interné.   25 fill.        

                                                                                Aufgeber: Stefan Hauser

  Herrn Pau Zimmermann                                                                                               Bezdán, Ungarn.

  aus Kőszeg, interniert

                                in Meya, Rhone

                                      • March 24, 2017 13:41:34 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

   prisonnier de guerre

                                  Nikolsk ussuriski

                                      Russie d'Asie


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                              Aufgeber: Johann Kühn

  Herrn Peter Berg                                                                                                        Zala-Lövő, Ungarn.

  Leutnant im Feldkanonen-reg. 7.

  Krigsgefangener

                                      Valjevo, Serbien

                                      Gymnasium-Spital

       b. Internáltaknak Oroszországba, Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába és FRanciaországba küldhetők közönséges nyitott levelek és levelezőlapok, Franciaország kivételével a többi országokba ezek ajánlva is küldhetők. 

      A közlemény és a czím nyelvére, továbbá feladő nevének feljegyzésére nézve az a) alattiak tartandók szem előtt.

      A czímben kívánatos feltüntetni az internátnak magyarországi (horvát-szlavon) rendes lakóhelyét, pl. így 

   „Monsieur János Kovács habitant de Aszód interné Kiew, Russie„. Ha a rendeltetési hely ismeretlen, kívánatos annak kitétele, hogy az illető mely országban (Russie, Serbie, Grande-Bretagne) található.

  Minta az internáltaknak szóló levél boritékához

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour interné.   25 fill.                                                                                Envoyeur: Pál Vörös

     Monsieur János Kovács                                                                             Aszód, Hongrie.                                         

  habitant de Aszód. ,  interné

                                                     

                                 á Kiew, Russie

                                  Rue de St. Nicolas 18.


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour interné.   25 fill.                                                                                       Aufgeber: Stefan Hauser

  Herrn Pau Zimmermann                                                                                               Bezdán, Ungarn.

  aus Kőszeg, interniert

                                in Meya, Rhone

                                      • March 24, 2017 13:31:04 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

   prisonnier de guerre

                                  Nikolsk ussuriski

                                      Russie d'Asie


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                              Aufgeber: Johann Kühn

  Herrn Peter Berg                                                                                                        Zala-Lövő, Ungarn.

  Leutnant im Feldkanonen-reg. 7.

  Krigsgefangener

                                      Valjevo, Serbien

                                      Gymnasium-Spital

       b. Internáltaknak Oroszországba, Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába és FRanciaországba küldhetők közönséges nyitott levelek és levelezőlapok, Franciaország kivételével a többi országokba ezek ajánlva is küldhetők. 

      A közlemény és a czím nyelvére, továbbá feladő nevének feljegyzésére nézve az a) alattiak tartandók szem előtt.

      A czímben kívánatos feltüntetni az internátnak magyarországi (horvát-szlavon) rendes lakóhelyét, pl. így 

   „Monsieur János Kovács habitant de Aszód interné Kiew, Russie„. Ha a rendeltetési hely ismeretlen, kívánatos annak kitétele, hogy az illető mely országban (Russie, Serbie, Grande-Bretagne) található.

  Minta az internáltaknak szóló levél boritékához • March 24, 2017 13:25:13 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

   prisonnier de guerre

                                  Nikolsk ussuriski

                                      Russie d'Asie


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                              Aufgeber: Johann Kühn

  Herrn Peter Berg                                                                                                        Zala-Lövő, Ungarn.

  Leutnant im Feldkanonen-reg. 7.

  Krigsgefangener

                                        Valjevo, Serbien

                                        Gymnasium-Spital

       b. Internáltaknak Oroszországba, Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába és FRanciaországba küldhetők közönséges nyitott levelek és levelezőlapok, Franciaország kivételével a többi országokba ezek ajánlva is küldhetők. 

      A közlemény és a czím nyelvére, továbbá feladő nevének feljegyzésére nézve az a) alattiak tartandók szem előtt.

      A czímben  • March 24, 2017 13:21:08 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

   prisonnier de guerre

                                  Nikolsk ussuriski

                                      Russie d'Asie


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                              Aufgeber: Johann Kühn

  Herrn Peter Berg                                                                                                        Zala-Lövő, Ungarn.

  Leutnant im Feldkanonen-reg. 7.

  Krigsgefangener

                                        Valjevo, Serbien

                                        Gymnasium-Spital

       b. Internáltaknak Oroszországba, Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába,  • March 24, 2017 13:19:25 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

   prisonnier de guerre

                                  Nikolsk ussuriski

                                      Russie d'Asie


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                              Aufgeber: Johann Kühn

  Herrn Peter Berg                                                                                                        Zala-Lövő, Ungarn.

  Leutnant im Feldkanonen-reg. 7.

  Krigsgefangener

                                        Valjevo, Serbien

                                        Gymnasium-Spital • March 24, 2017 13:16:23 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

   prisonnier de guerre

                                  Nikolsk ussuriski

                                      Russie d'Asie


   Czímoldal                                                      német nyelven:                                                  Hátoldal
 • March 24, 2017 13:15:25 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                 Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                  Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

   prisonnier de guerre

                                  Nikolsk ussuriski

                                      Russie d'Asie


   
 • March 24, 2017 13:14:32 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                        Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                               Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

  prisonnier de guerre

                                  Nikolsk ussuriski

                                      Russie dAsie


   
 • March 24, 2017 12:45:24 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nyelven:                                                  Hátoldal

  Pour prisonnier de guerre.                                                                                        Envoyeur: Eugen Kovácsics

     Monsieur Ádám Kovácsics                                                                                               Budapest, VII., Síp-u. 8.

   caporal Inf.-Reg. 60, Comp. 5.

  pris


   
 • March 24, 2017 12:41:28 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nzelven                                                  Htoldal   
 • March 24, 2017 12:40:59 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

  Czímoldal                                                       franczia nzelven                                                  Hțtoldal   
 • March 24, 2017 12:39:49 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

   

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:


   
 • March 24, 2017 12:38:22 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához

  Urmează două modele (franceză, germană, în chenar) referitor la textul cum se trec datele de expediție pe plic care urmează a fi trimise prizonierilor de război:

 • March 24, 2017 12:34:42 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához • March 24, 2017 12:32:02 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb.)

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel) saját czímét a levél hátoldalára, illetőleg a levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel. 

  Minta a hadifogolynak szóló levél borítékjához • March 24, 2017 12:28:04 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb. )

      Feladó („Aufgeber„ vagy „envoyeur„ jelzéssel  • March 24, 2017 12:26:41 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási helyét nem ismeri, elegendő ha megnevezi az országot, a melyben a címzett hadifogságban van. (Russie, Serbie, Montenegro stb. )

      Feladó (Aufgeber vagy envoyeur jelzéssel  • March 24, 2017 12:23:35 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. Ezenkívül mindig feltűnően oda kell a czímbe a "Prisonnier de guerre" vagy "Kriegsgefangener" megjelölést. • March 24, 2017 12:16:21 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

      1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

      2. Levelek és levelezőlapok:

      a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos.

      A levél czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendeltetési ország nyelvén avagy németül, vagy francziául írni. 

       A czímben a czímzett katonai rangján kívül megnevezendő az  • March 24, 2017 12:06:11 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

  1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

  2. Levelek és levelezőlapok:

  a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlatos. • March 24, 2017 12:05:43 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

  1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

  2. Levelek és levelezőlapok:

  a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba, Nagybritanniába, Francziaországba és Japánba küldhetők közönséges (nem ajánlott) levelek és levelezőlapok. Oroszországba csak levelezőlapok küldése ajánlott. • March 24, 2017 12:04:12 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

  1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a "pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltaknak szóló postaküldemények a rendes postai díjak alá esnek és azok mindig a feladás alkalmával bérmentesítendők. A frankójegyek alá szintén feltünő módon fel kell jegyezni a "pour interné"  (internáltnak) záradékot kell írni.

  2. Levelek és levelezőlapok:

  a) hadifoglyoknak Szerbiába, Montenegróba,  • March 24, 2017 11:59:21 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

  1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind díjmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a czímoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a ""pour prisonnier de guerre" (hadifogolynak) szánt záradékot. 

  Az internáltak • March 24, 2017 11:57:09 Nadia Doja

  Posta -és táviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldemények a következő feltételek mellett válthatók

  1. A hadifoglyoknak szóló postai küldemények mind diiijmentesek, a frankójegyek felragasztására szánt helyre a cziiimoldal felső jobb sarkában mindig feltűnő módon fel kell jegyezni a  • March 24, 2017 11:53:45 Nadia Doja

  Posta -és tviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldeménxek a következő feltételek mellett válthatók • March 24, 2017 11:53:34 Nadia Doja

  Posta -és tviradigazgatóság

             773/1915. sz.

  HIRDETMÉNY

  Az ellenséges országokkal való forgaloban hadifoglyokkal és internáltakkal postaküldeménxek a következő feltételek mellett válthatókDescription

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72036
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note