Rugăciunile şi ajutorul celor de acasă, item 5

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Nr. 525 Bis. 1915.


Circular

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din ar-

hidieceza ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                 


             Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor pătu-

rilor din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamenii

și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

                Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noa-

stre sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

                Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: «A magyar szent korona

országai vörös keresz egyletének hadifoglyókat gyámolitó és tudositó Hivatala».

             Aducem aceasta la cunoștința preoțimei noastre cu îndrumarea de a publicà

în biserică existența acestei societăți, ca credincioșii noștri să aibă  cunoștință

de această societate, și îndrumăm Onor. preoțime a fi totdeauna în ajutorul cre-

dincioșilor în cazurile, când pe calea acelei societăți ar dorì sp afle știri și să

trimită vești prisonierilor.

              Ar fi de dorit, ca unde numai se poate, să se facă colecte benevole în sin-

guraticele parohii, pentru alinarea sorții prisonierilor fie prin purtarea unui anume

disc în biserică, fie prin adunarea de daruri pe altă cale, și acelea a le trimite apoi

aici, spre a se trimite la destinațiuuea lor.

            Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat bisericesc, ținută

la 20 Ianuarie 1915.


Dr. Ilarion Pușcariu m.p.,

arhimandrit, vicar arhiep.                                                          Dr. George Proca m.p.

                                                                                                           secretar consistorial.


Transcription saved

Nr. 525 Bis. 1915.


Circular

cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din ar-

hidieceza ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                 


             Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor pătu-

rilor din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamenii

și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

                Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noa-

stre sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

                Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: «A magyar szent korona

országai vörös keresz egyletének hadifoglyókat gyámolitó és tudositó Hivatala».

             Aducem aceasta la cunoștința preoțimei noastre cu îndrumarea de a publicà

în biserică existența acestei societăți, ca credincioșii noștri să aibă  cunoștință

de această societate, și îndrumăm Onor. preoțime a fi totdeauna în ajutorul cre-

dincioșilor în cazurile, când pe calea acelei societăți ar dorì sp afle știri și să

trimită vești prisonierilor.

              Ar fi de dorit, ca unde numai se poate, să se facă colecte benevole în sin-

guraticele parohii, pentru alinarea sorții prisonierilor fie prin purtarea unui anume

disc în biserică, fie prin adunarea de daruri pe altă cale, și acelea a le trimite apoi

aici, spre a se trimite la destinațiuuea lor.

            Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat bisericesc, ținută

la 20 Ianuarie 1915.


Dr. Ilarion Pușcariu m.p.,

arhimandrit, vicar arhiep.                                                          Dr. George Proca m.p.

                                                                                                           secretar consistorial.Transcription history
 • October 11, 2018 10:43:13 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  cătră toate oficiile protopresbiterale și parohiale din ar-

  hidieceza ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   


               Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor pătu-

  rilor din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamenii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

                  Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

  starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noa-

  stre sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

  sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

  din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

                  Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: «A magyar szent korona

  országai vörös keresz egyletének hadifoglyókat gyámolitó és tudositó Hivatala».

               Aducem aceasta la cunoștința preoțimei noastre cu îndrumarea de a publicà

  în biserică existența acestei societăți, ca credincioșii noștri să aibă  cunoștință

  de această societate, și îndrumăm Onor. preoțime a fi totdeauna în ajutorul cre-

  dincioșilor în cazurile, când pe calea acelei societăți ar dorì sp afle știri și să

  trimită vești prisonierilor.

                Ar fi de dorit, ca unde numai se poate, să se facă colecte benevole în sin-

  guraticele parohii, pentru alinarea sorții prisonierilor fie prin purtarea unui anume

  disc în biserică, fie prin adunarea de daruri pe altă cale, și acelea a le trimite apoi

  aici, spre a se trimite la destinațiuuea lor.

              Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat bisericesc, ținută

  la 20 Ianuarie 1915.


  Dr. Ilarion Pușcariu m.p.,

  arhimandrit, vicar arhiep.                                                          Dr. George Proca m.p.

                                                                                                             secretar consistorial.


 • March 24, 2017 11:10:40 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   


               Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor

  din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamnii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

                  Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

  starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noastre

  sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

  sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

  din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

                  Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: «A magyar szent korona

  országai vörös keresz egyletének hadifoglyókat gyámolitó és tudositó Hivatala».

               Aducem aceasta la cunoștința preoțimei noastre cu îndrumarea de a publicà

  în biserică existența acestei societăți, ca credincioșii noștri să aibă  cunoștință

  de această societate, și îndrumăm Onor. preoțime a fi totdeauna în ajutorul credincioșilor

  în cazurile, când pe calea acelei societăți ar dorì sp afle știri și să

  trimită vești prisonierilor.

                Ar fi de dorit, ca unde numai se poate, să se facă colecte benevole în singuraticele

  parohii, pentru alinarea sorții prisonierilor fie prin purtarea unui anume

  disc în biserică, fie prin adunarea de daruri pe altă cale, și acelea a le trimite apoi

  aici, spre a se trimite la destinațiuuea lor.

              Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat bisericesc, ținută

  la 20 Ianuarie 1915.


  Dr. Ilarion Pușcariu m.p.,

  arhimandrit, vicar arhiep.                                                          Dr. George Proca m.p.

                                                                                                             secretar consistorial. • March 23, 2017 16:26:49 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   


  Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor

  din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamnii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

  Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

  starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noastre

  sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

  sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

  din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

  Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: «A magyar szent korona

  országai vörös keresz egyletének hadifoglyókat gyámolitó és tudositó Hivatala».

  Aducem aceasta la cunoștința preoțimei noastre cu îndrumarea de a publicà

  în biserică existența acestei societăți, ca credincioșii noștri să aibă  cunoștință

  de această societate, și îndrumăm Onor. preoțime a fi totdeauna în ajutorul credincioșilor

  în cazurile, când pe calea acelei societăți ar dorì sp afle știri și să

  trimită vești prisonierilor.

  Ar fi de dorit, ca unde numai se poate, să se facă colecte benevole în singuraticele

  parohii, pentru alinarea sorții prisonierilor fie prin purtarea unui anume

  disc în biserică, fie prin adunarea de daruri pe altă cale, și acelea a le trimite apoi

  aici, spre a se trimite la destinațiuuea lor.

  Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat bisericesc, ținută

  la 20 Ianuarie 1915.


  Dr. Ilarion Pușcariu m.p.,

  arhimandrit, vicar arhiep.                                                          Dr. George Proca m.p.

                                                                                                             secretar consistorial. • March 23, 2017 16:25:45 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   


  Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor

  din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamnii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

  Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

  starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noastre

  sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

  sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

  din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

  Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: «A magyar szent korona

  országai vörös keresz egyletének hadifoglyókat gyámolitó és tudositó Hivatala».

  Aducem aceasta la cunoștința preoțimei noastre cu îndrumarea de a publicà

  în biserică existența acestei societăți, ca credincioșii noștri să aibă  cunoștință

  de această societate, și îndrumăm Onor. preoțime a fi totdeauna în ajutorul credincioșilor

  în cazurile, când pe calea acelei societăți ar dorì sp afle știri și să

  trimită vești prisonierilor.

  Ar fi de dorit, ca unde numai se poate, să se facă colecte benevole în singuraticele

  parohii, pentru alinarea sorții prisonierilor fie prin purtarea unui anume

  disc în biserică, fie prin adunarea de daruri pe altă cale, și acelea a le trimite apoi

  aici, spre a se trimite la destinațiuuea lor.

  Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca senat bisericesc, ținută

  la 20 Ianuarie 1915.


  Dr. Ilarion Pușcariu m.p.,

  arhimandrit, vicar arhiep.                                                          Dr. George Proca m.p.

                                                                                                             secretar consistorial. • March 23, 2017 16:19:25 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   


  Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor

  din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamnii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

  Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

  starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noastre

  sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

  sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

  din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

  Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: «A magyar szent korona

  országai vörös keresz egyletének hadifoglyókat gyámolitó és tudositó Hivatala».

  Aducem aceasta la cunoștința preoțimei noastre cu îndrumarea de a publicà

  în biserică existența acestei societăți, ca credincioșii noștri să aibă  cunoștință

  de această societate, și îndrumăm Onor. preoțime a fi totdeauna în ajutorul credincioșilor

  în cazurile, când pe calea acelei societăți ar dorì sp afle știri și să

  trimită vești prisonierilor.

  Ar fi de dorit, ca unde numai se poate, să se facă colecte benevole în singuraticele

  parohii, pentru alinarea sorții prisonierilor fie prin purtarea unui anume

  disc în biserică, fie prin adunarea de daruri pe altă cale, și acelea a le trimite apoi

  aici, spre a se trimite la destinațiuuea lor.

  Sibiiu, din ședința consistorului arhidiecezan ca


 • March 23, 2017 16:06:24 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   


  Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor

  din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamnii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

  Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

  starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noastre

  sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

  sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

  din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

  Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: «A magyar szent korona

  országai vörös keresz egyletének hadifoglyókat gyámolitó és tudositó Hivatala».

  Aducem aceasta la cunoștința preoțimei noastre cu îndrumarea de a publicà

  în biserică existența acestei societăți, ca credincioșii noștri să aibă  cunoștință

  de această societate, și îndrumăm Onor. preoțime a fi totdeauna în ajutorul credincioșilor

  în cazurile, când pe calea acelei societăți ar dorì sp afle știri și să

  trimită vești prisonierilor.

  Ar fi de dorit, ca unde numai se poate, să se facă colecte benevole în singuraticele

  parohii, pentru alinarea sorții prisonierilor fie prin purtarea unui anume

  disc în biserică, fie prin adunarea de daruri pe altă cale, și acelea a le trimite apoi

  aici, spre a se trimite la destinația lor.

  Sibiiu, din


 • March 23, 2017 16:02:43 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   


  Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor

  din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamnii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

  Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

  starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noastre

  sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

  sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

  din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

  Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: «A magyar szent korona

  országai vörös keresz egyletének hadifoglyókat gyámolitó és tudositó Hivatala».

  Aducem aceasta la cunoștința preoțimei noastre cu îndrumarea de a publicà

  în biserică existența acestei societăți, ca credincioșii noștri să aibă  cunoștință

  de această societate, și îndrumăm Onor. preoțime a fi totdeauna în ajutorul credincioșilor

  în cazurile, când pe calea acelei societăți ar dor


 • March 23, 2017 15:44:19 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   


  Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor

  din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamnii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

  Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

  starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noastre

  sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

  sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

  din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

  Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: «A magyar szent korona

  országai vörös keresz egyletének hadifoglyókat gyámolitó és tudositó Hivatala».

  Aducem aceasta la cunoștința preoțimei noastre cu îndrumarea de a publicà • March 23, 2017 15:42:00 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   


  Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor

  din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamnii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

  Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

  starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noastre

  sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

  sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

  din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

  Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: «A magyar szent korona

  országai vörös keresz egyleténekóóáóéó»


 • March 23, 2017 15:38:44 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   


  Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor

  din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamnii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

  Spre a se stiricì despre cei căzuți în prinsoare, în captivitate, despre

  starea și despre soartea lor, s'a format o societate (reuniune) în capitala țării noastre

  sub auspiciile Crucei roșii, care bucuros stă în ajutor publicului celui mare cu

  sfat, cu informațiuni și cu înlesnirea de trimiterea de vești și scrisori prisonierilor

  din țările, cari stau cu noi în răsboiu.

  Societatea s'a constituit în Budapesta sub denumirea: A magyar szent korona

  orsz


 • March 23, 2017 15:34:16 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   

  Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor

  din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamnii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar voì să trimită veste celor de acasă.

  Spre a se stiricì despre cei căzuți


 • March 23, 2017 15:32:34 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   

  Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor

  din societate s'a manifestat în asemenea măsură, încât au pus în uimire lumea,

  care nu mai credeà în bunătatea inimilor pentru îngrijirea ostașilor răniți, pentru

  ajutorarea bolnavilor, pentru scutirea văduvelor și a orfanilor. Se părià că oamnii

  și-au uitat de aceia dintre frații noștri, cari parte răniți, parte bolnavi au ajuns în

  mâna dușmanului în captivitate, unde așteaptă știri dela cei de acasă, și de unde

  și ei ar vo ... i să trimită veste celor de acasă.

  Spre a se stirici despre cei căzuți


 • March 23, 2017 15:25:13 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   

  Pentru alinarea durerilor și pentru acoperirea neajunsurilor, cari au urmat

  și continuă a urmà încă, din acest răsboiu crâncen, mila și ajutorul tuturor păturilor • March 23, 2017 15:23:39 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către toate oficiile protopresbiterale și parohiale din arhidieceza

  ortodoxă română a Transilvaniei


                                                                                                                   

  Pentru


 • March 23, 2017 15:22:22 Daniela Cristea

  Nr. 525 Bis. 1915.


  Circular

  către


Description

Save description
 • 46.74979||23.57808||

  Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Satul Cârcedea cu actuala denumire Stejeriș, județul Cluj


ID
6198 / 72034
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note