Dumitru Nistor prizonier de război în Japonia, item 144

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

74

cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea gapanilor

pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

mai bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

scriu o carte (epistolă) în care să⋅mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

carte: (acesta e conținutul ei: =

                                                                                  China, Tsingtau, Joi in 5 Nov. 1924.

Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī odată de m-ar invrednici bunul

Dzeu să vă mai văd și să mă sîmțesc fericit in mijlocul Dvostru, și de cumva cliposeam

puțin, atunci vă vedeam in vis, cum erațī toțī din casă supărațī după mine, eară

săraca mamucă mă plângea ca pre un mort. Așa stánd eu pe gândurī in

sanți, au venit de la dușman un plumb de tun și spărgândusă in fața mea, mau

luat de pe gânduri trimețindumă in viața de veci ca să mă odihnesc de a pururi.

                                            

 

Transcription saved

74

cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea gapanilor

pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

mai bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

scriu o carte (epistolă) în care să⋅mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

carte: (acesta e conținutul ei: =

                                                                                  China, Tsingtau, Joi in 5 Nov. 1924.

Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī odată de m-ar invrednici bunul

Dzeu să vă mai văd și să mă sîmțesc fericit in mijlocul Dvostru, și de cumva cliposeam

puțin, atunci vă vedeam in vis, cum erațī toțī din casă supărațī după mine, eară

săraca mamucă mă plângea ca pre un mort. Așa stánd eu pe gândurī in

sanți, au venit de la dușman un plumb de tun și spărgândusă in fața mea, mau

luat de pe gânduri trimețindumă in viața de veci ca să mă odihnesc de a pururi.

                                            

 


Transcription history
 • March 24, 2017 20:17:22 Suiu Simina

  74

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea gapanilor

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  mai bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să⋅mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

                                                                                    China, Tsingtau, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

  luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

  prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

  de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

  cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

  ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī odată de m-ar invrednici bunul

  Dzeu să vă mai văd și să mă sîmțesc fericit in mijlocul Dvostru, și de cumva cliposeam

  puțin, atunci vă vedeam in vis, cum erațī toțī din casă supărațī după mine, eară

  săraca mamucă mă plângea ca pre un mort. Așa stánd eu pe gândurī in

  sanți, au venit de la dușman un plumb de tun și spărgândusă in fața mea, mau

  luat de pe gânduri trimețindumă in viața de veci ca să mă odihnesc de a pururi.

                                              

   

 • March 24, 2017 20:15:32 Suiu Simina

  74

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea gapanilor

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  mai bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să⋅mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

                                                                                    China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

  luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

  prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

  de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

  cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

  ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī odată de m-ar invrednici bunul

  Dzeu să vă mai văd și să mă sîmțesc fericit in mijlocul Dvostru, și de cumva cliposeam

  puțin, atunci vă vedeam in vis, cum erațī toțī din casă supărațī după mine, eară

  săraca mamucă mă plângea ca pre un mort. Așa stánd eu pe gândurī in

  sanți, au venit de la dușman un plumb de tun și spărgândusă in fața mea, mau

  luat de pe gânduri trimețindumă in viața de veci ca să mă odihnesc de a pururi.

                                              

   


 • March 24, 2017 20:13:21 Suiu Simina

  74

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea gapanilor

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  mai bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să⋅mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

                                                                                    China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

  luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

  prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

  de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

  cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

  ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī odată de m-ar invrednici bunul

  Dzeu să vă mai văd și să mă sîmțesc fericit in mijlocul Dvostru, și de cumva cliposeam

  puțin, atunci vă vedeam in vis, cum erațī toțī din casă supărațī după mine, eară

  săraca mamucă mă plângea ca pre un mort. Așa stánd eu pe gândurī in

  sanțī, au venit de la dușman un plumb de tun și spărgândusă in fața mea, mau

  luat de pe gândurī trimețindumă in viața de veci ca să mă odihnesc de a pururi.

                                              

   


 • March 24, 2017 20:11:38 Suiu Simina

  74

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea gapanilor

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  mai bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să-mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

  China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

  luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

  prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

  de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

  cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

  ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī odată de m-ar invrednici bunul

  Dzeu să vă mai văd și să mă sîmțesc fericit in mijlocul Dvostru, și de cumva cliposeam

  puțin, atunci vă vedeam in vis, cum erațī toțī din casă supărațī după mine, eară

  săraca mamucă mă plângea ca pre un mort. Așa stánd eu pe gândurī in

  sanțī, au venit de la dușman un plumb de tun și spărgândusă in fața mea, mau

  luat de pe gândurī trimețindumă in viața de veci ca să mă odihnesc de a pururi.

                                              

   


 • March 24, 2017 15:05:48 Daniela Cristea

  74

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea Iapanilor

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  maī bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să-mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

  China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

  luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

  prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

  de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

  cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

  ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī odată de m-ar invrednici bunul

  Dzeu să vă mai văd și să mă sîmțesc fericit in mijlocul Dvostru, și de cumva cliposeam

  puțin, atunci vă vedeam in vis, cum erațī toțī din casă supărațī după mine, eară

  săraca mamucă mă plângea ca pre un mort. Așa stánd eu pe gândurī in

  sanțī, au venit de la dușman un plumb de tun și spărgândusă in fața mea, mau

  luat de pe gândurī trimețindumă in viața de veci ca să mă odihnesc de a pururi.

                                              

   


 • March 24, 2017 15:05:02 Daniela Cristea

  74

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea japanilor

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  maī bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să-mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

  China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

  luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

  prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

  de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

  cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

  ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī odată de m-ar invrednici bunul

  Dzeu să vă mai văd și să mă sîmțesc fericit in mijlocul Dvostru, și de cumva cliposeam

  puțin, atunci vă vedeam in vis, cum erațī toțī din casă supărațī după mine, eară

  săraca mamucă mă plângea ca pre un mort. Așa stánd eu pe gândurī in

  sanțī, au venit de la dușman un plumb de tun și spărgândusă in fața mea, mau

  luat de pe gândurī trimețindumă in viața de veci ca să mă odihnesc de a pururi.

                                              

   


 • March 23, 2017 13:39:13 Suiu Simina

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea  gapanilor 

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  maī bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să-mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

  China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

  luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

  prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

  de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

  cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

  ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī odată de m-ar invrednici bunul

  Dzeu să vă mai văd și să mă sîmțesc fericit in mijlocul Dvostru, și de cumva cliposeam

  puțin, atunci vă vedeam in vis, cum erațī toțī din casă supărațī după mine, eară

  săraca mamucă mă plângea ca pre un mort. Așa stánd eu pe gândurī in

  sanțī, au venit de la dușman un plumb de tun și spărgândusă in fața mea, mau

  luat de pe gândurī trimețindumă in viața de veci ca să mă odihnesc de a pururi.

                                              

   


 • March 23, 2017 13:37:57 Suiu Simina

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea  gapanilor 

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  maī bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să-mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

  China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

  luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

  prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

  de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

  cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

  ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī odată de m-ar invrednici bunul

  Dzeu să vă mai văd și să mă sîmțesc fericit in mijlocul Dvostru, și de cumva cliposeam

  puțin, atunci vă vedeam in vis, cum erațī toțī din casă supărațī după mine, eară

  săraca mamucă mă plângea ca pre un mort. Așa stánd eu pe gândurī in

  sanțī, au venit de la dușman un plumb de tun și spărgândusă in fața mea, mau

  luat de pe gândurī trimețindumă in viața de veci ca să mă odihnesc de a pu

                                              

   


 • March 23, 2017 13:35:34 Suiu Simina

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea  gapanilor 

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  maī bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să-mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

  China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

  luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

  prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

  de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

  cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

  ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī odată de m-ar invrednici bunul

  Dzeu să vă mai văd și să mă sîmțesc fericit in mijlocul Dvostru, și de cumva cliposeam

  puțin, atunci vă vedeam in vis, cum erațī toțī din casă supărațī după mine, eară

  săraca mamucă mă plângea ca pre un mort. Așa st

                                              

   


 • March 23, 2017 13:33:27 Suiu Simina

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea  gapanilor 

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  maī bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să-mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

  China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau" și acòlea mam

  luptat împreună cu germani incontra Iapanilor. Iîn decursul războīuluī am trecut

  prin multe năcazuri și am suferit multe de tòte stând pe câmpul de luptă in plòea

  de glònță, nedurmind multe nopțī stând acolo prin ploi, frig, și vânturi, ba de

  cele mai multe ori și flămând, dară gândul meu tot la Dvòstră miau fost până în

  ceasul din urmă. Tot mereu cugetam că baremī

                                              

   


 • March 23, 2017 13:29:09 Suiu Simina

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea  gapanilor 

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  maī bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să-mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

  China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī la Tsingtau oraș pe coloniea germană ,,Kiautsehau

                                              


 • March 23, 2017 13:27:29 Suiu Simina

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea  gapanilor 

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  maī bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să-mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

  China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.

  Prea īubițī și mult doriți mei părinți !

  Vă rog cetind cartea mea nu plângeți ,,dațivă curaj că tòte sunt prin vòīa lui Dzeu.

  Prin aceasta carte vă fac cunoscut, cum că eu fostul Dnilorvostru fiu Dumitru, am

  fost în războī

                                              


 • March 23, 2017 13:24:05 Suiu Simina

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea  gapanilor 

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  maī bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să-mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

  China, Tsingtan, Joi in 5 Nov. 1924.


                                              


 • March 23, 2017 13:21:21 Suiu Simina

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea  gapanilor 

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  maī bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am văḑut ca să

  scriu o carte (epistolă) în care să-mi împărtășesc părinți de cumva sar întâmpla

  să cad și eu pe câmpul de luptă, ca să știe și ei unde am fost în război, cum mam

  luptat? și cu cine? Și tot odată ca să-mi beau eau rămas bun de la aī meī, cugetând cu

  aceasta, am eșit dintre matrozi și mam inchis intro chilie, unde am scris următòrea 

  carte: (acesta e conținutul ei: =

                                              


 • March 23, 2017 13:16:23 Suiu Simina

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea  gapanilor 

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  maī bună și neau dat la fiecare câte o sticlă de bere. Mulți dintre matrozi

  era supărați, eară o samă cânta beațī, însă eu unul mai bine am vă


 • March 23, 2017 13:14:40 Suiu Simina

  cruțat nimica, nice baremi șpitalele. Oficeri noști au constat din partea  gapanilor 

  pe nòptea viitòre un asalt asupra nòstră, de aceea azi neau tractat cu mâncare

  ma


Description

Save description
 • 36.067108||120.382609||

  China, Tsingtao

 • 47.2921849||24.3973258||

  Năsăud/Naszód

  ||1
Location(s)
 • Story location Năsăud/Naszód
 • Document location China, Tsingtao


ID
6191 / 70219
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Judeteana Cluj
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Naval Warfare

 • Prisoners of WarNotes and questions

Login to leave a note