Dumitru Nistor prizonier de război în Japonia, item 108

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

explodat cuptorul de copt pâine, chear întro noapte pe la 12 ore, şi au rănit greu

pe un pitar cu numele Bernik, tot oadtă sau iscat şi foc pre vapor, dară iute 

lam stins. Vineri în 1 prima Mai pe la 2 ore d. am. am plecat de aci.


                                    De la Jokahama până la Jokaichi.

Călătoriea din Jokahama până la Jokaichi au durat o zi pe lângă ţărmure,

marea au fost liniştită, ici şi colea ne mai întâlneam cu pescari Japonezi şi cu 

delfini. A doua zi, Sâmb. în 2 Mai pe la 12 ore la amezi am sosit în Jakaichi, 

oreşel Japonez cu aseminea locuitori, nu are nice o însămnătate, portul

e numai pentru pescari. Aci am stat două zile, a treia zi Luni în 4 Mai

pe la 6 ore dimineaţa am plecat de aci cătră portul Toba.


                                              De la Jokaichi până la Toba.

Călătorind pre mare, încă întraceea zi am ajuns în Toba pe la 10 ore înaintea amezi,

acest oreşel încă au fost frumos şi curat, având în jurul său dealuri şi păduri frumosă

verzi. Locuitori sunt numai japonezi, de aci am făcut o escursiune cu trenul

în oraşul vecin, Jamada, aci au fost o mulţime de biserici frumosă, şi un

parc minunat cu tot felul de flori şi arbori. Aci am petrecut două zile, Miercuri în

6 Mai pe la 6 ore dimin. am plecat de aci, ţinând calea spre Kagoshima.


                                     De la Toba până la Kagoshima.

Părăsind portul, am eşit din nou la largul mărei, marea făcea valuri mai mici,

după o călătorie de două zile neam apropieat din nou spre ţărmure. A treia zi Vineri

în 8 Mai pe la 12 ore la ameaz, am sosit în Kagoshima, oraş mai tot sdrobit

Transcription saved

explodat cuptorul de copt pâine, chear întro noapte pe la 12 ore, şi au rănit greu

pe un pitar cu numele Bernik, tot oadtă sau iscat şi foc pre vapor, dară iute 

lam stins. Vineri în 1 prima Mai pe la 2 ore d. am. am plecat de aci.


                                    De la Jokahama până la Jokaichi.

Călătoriea din Jokahama până la Jokaichi au durat o zi pe lângă ţărmure,

marea au fost liniştită, ici şi colea ne mai întâlneam cu pescari Japonezi şi cu 

delfini. A doua zi, Sâmb. în 2 Mai pe la 12 ore la amezi am sosit în Jakaichi, 

oreşel Japonez cu aseminea locuitori, nu are nice o însămnătate, portul

e numai pentru pescari. Aci am stat două zile, a treia zi Luni în 4 Mai

pe la 6 ore dimineaţa am plecat de aci cătră portul Toba.


                                              De la Jokaichi până la Toba.

Călătorind pre mare, încă întraceea zi am ajuns în Toba pe la 10 ore înaintea amezi,

acest oreşel încă au fost frumos şi curat, având în jurul său dealuri şi păduri frumosă

verzi. Locuitori sunt numai japonezi, de aci am făcut o escursiune cu trenul

în oraşul vecin, Jamada, aci au fost o mulţime de biserici frumosă, şi un

parc minunat cu tot felul de flori şi arbori. Aci am petrecut două zile, Miercuri în

6 Mai pe la 6 ore dimin. am plecat de aci, ţinând calea spre Kagoshima.


                                     De la Toba până la Kagoshima.

Părăsind portul, am eşit din nou la largul mărei, marea făcea valuri mai mici,

după o călătorie de două zile neam apropieat din nou spre ţărmure. A treia zi Vineri

în 8 Mai pe la 12 ore la ameaz, am sosit în Kagoshima, oraş mai tot sdrobit


Transcription history
 • March 24, 2017 10:06:38 Ana-Maria Tambrea

  explodat cuptorul de copt pâine, chear întro noapte pe la 12 ore, şi au rănit greu

  pe un pitar cu numele Bernik, tot oadtă sau iscat şi foc pre vapor, dară iute 

  lam stins. Vineri în 1 prima Mai pe la 2 ore d. am. am plecat de aci.


                                      De la Jokahama până la Jokaichi.

  Călătoriea din Jokahama până la Jokaichi au durat o zi pe lângă ţărmure,

  marea au fost liniştită, ici şi colea ne mai întâlneam cu pescari Japonezi şi cu 

  delfini. A doua zi, Sâmb. în 2 Mai pe la 12 ore la amezi am sosit în Jakaichi, 

  oreşel Japonez cu aseminea locuitori, nu are nice o însămnătate, portul

  e numai pentru pescari. Aci am stat două zile, a treia zi Luni în 4 Mai

  pe la 6 ore dimineaţa am plecat de aci cătră portul Toba.


                                                De la Jokaichi până la Toba.

  Călătorind pre mare, încă întraceea zi am ajuns în Toba pe la 10 ore înaintea amezi,

  acest oreşel încă au fost frumos şi curat, având în jurul său dealuri şi păduri frumosă

  verzi. Locuitori sunt numai japonezi, de aci am făcut o escursiune cu trenul

  în oraşul vecin, Jamada, aci au fost o mulţime de biserici frumosă, şi un

  parc minunat cu tot felul de flori şi arbori. Aci am petrecut două zile, Miercuri în

  6 Mai pe la 6 ore dimin. am plecat de aci, ţinând calea spre Kagoshima.


                                       De la Toba până la Kagoshima.

  Părăsind portul, am eşit din nou la largul mărei, marea făcea valuri mai mici,

  după o călătorie de două zile neam apropieat din nou spre ţărmure. A treia zi Vineri

  în 8 Mai pe la 12 ore la ameaz, am sosit în Kagoshima, oraş mai tot sdrobit


 • March 24, 2017 09:48:04 Nicoleta Gramada

                                                                                                                                   56  page number 


  explodat cuptorul de copt pâne, chear întro nopte pe la 12 ore, şi au rănit greu

  pe un pitar cu numele Bernik, tot odată sau iscat şi foc pre vapor, dară iute

  lam stins. Vineri in 1 prima Mai pe la 2 ore d. am. am plecat de aci.


                               De la Iokohama până la Iokaichi.

  Călătoriea din Iokohama până la Iokaichi au durat o di pe lângă ţărmure,

  marea au fost liniştită, ici şi colea ne mai întâlneam cu peşcari Japonezi şi cu

  delfini. A doua di, Sâmb. in 2 Mai pe la 12 ore la amedi am sosit in Iokaichi,

  oreşel japonez cu aseminea locuitori, nu are nice o însămnătate, portul

  e numai pentru pescari. Aci am stat două dile, a treia di Luni in 4 Mai

  pe la 6 ore dimineaţa am plecat de aci cătră portul Toba.


                               De la Iokaichi la Toba.

  Călătorind pre mare, încă intraceea di am ajuns in Toba pe la 10 ore inaintea amedi,

  acest oreşel încă au fost frumos şi curat, având in jurul său dealuri şi păduri frumosă

  verdi. Locuitori sunt numai japonezi, de aci am făcut o escursiune cu trenul

  in oraşul vecin Iamada, aci au fost o mulţime de biserici frumosă, şi un

  parc minunat cu tot felul de flori şi arbori. Aci am petrecut două dile, Mercuri in

  6 Mai pe la 6 ore dimin. am plecat de aci ţinând calea spre Kagoshima.


                            De la Toba până la Kagoshima.

  Părăsind portul, am eşit din nou la largul mărei, marea făcea valuri mai mici

  după o călătorie de două dile neam apropiat din nou spre ţărmure. A trea di Vineri

  in 8 Mai pe la 12 ore la ameaz, am sosit in Kagoshima, oraş mai tot sdrobit • March 24, 2017 09:47:54 Nicoleta Gramada

                                                                                                                                   56  page number 


  explodat cuptorul de copt pâne, chear întro nopte pe la 12 ore, şi au rănit greu

  pe un pitar cu numele Bernik, tot odată sau iscat şi foc pre vapor, dară iute

  lam stins. Vineri in 1 prima Mai pe la 2 ore d. am. am plecat de aci.


                               De la Iokohama până la Iokaichi.

  Călătoriea din Iokohama până la Iokaichi au durat o di pe lângă ţărmure,

  marea au fost liniştită, ici şi colea ne mai întâlneam cu peşcari Japonezi şi cu

  delfini. A doua di, Sâmb. in 2 Mai pe la 12 ore la amedi am sosit in Iokaichi,

  oreşel japonez cu aseminea locuitori, nu are nice o însămnătate, portul

  e numai pentru pescari. Aci am stat două dile, a treia di Luni in 4 Mai

  pe la 6 ore dimineaţa am plecat de aci cătră portul Toba.


                               De la Iokaichi la Toba.

  Călătorind pre mare, încă intraceea di am ajuns in Toba pe la 10 ore inaintea amedi,

  acest oreşel încă au fost frumos şi curat, având in jurul său dealuri şi păduri frumosă

  verdi. Locuitori sunt numai japonezi, de aci am făcut o escursiune cu trenul

  in oraşul vecin Iamada, aci au fost o mulţime de biserici frumosă, şi un

  parc minunat cu tot felul de flori şi arbori. Aci am petrecut două dile, Mercuri in

  6 Mai pe la 6 ore dimin. am plecat de aci ţinând calea spre Kagoshima.


                             De la Toba până la Kagoshima.

  Părăsind portul, am eşit din nou la largul mărei, marea făcea valuri mai mici

  după o călătorie de două dile neam apropiat din nou spre ţărmure. A trea di Vineri

  in 8 Mai pe la 12 ore la ameaz, am sosit in Kagoshima, oraş mai tot sdrobit • March 24, 2017 09:41:05 Nicoleta Gramada

                                                                                                                                   56  page number 


  explodat cuptorul de copt pâne, chear întro nopte pe la 12 ore, şi au rănit greu

  pe un pitar cu numele Bernik, tot odată sau iscat şi foc pre vapor, dară iute

  lam stins. Vineri in 1 prima Mai pe la 2 ore d. am. am plecat de aci.


                               De la Iokohama până la Iokaichi.

  Călătoriea din Iokohama până la Iokaichi au durat o di pe lângă ţărmure,

  marea au fost liniştită, ici şi colea ne mai întâlneam cu peşcari Japonezi şi cu

  delfini. A doua di, Sâmb. in 2 Mai pe la 12 ore la amedi am sosit in Iokaichi,

  oreşel japonez cu aseminea locuitori, nu are nice o însămnătate, portul

  e numai pentru pescari. Aci am stat două dile, a treia di Luni in 4 Mai

  pe la 6 ore dimineaţa am plecat de aci cătră portul Toba.


                               De la Iokaichi la Toba.

  Călătorind pre mare, încă intraceea di am ajuns in Toba pe la 10 ore inaintea amedi,

  acest oreşel încă au fost frumos şi curat, având in jurul său dealuri şi păduri frumosă

  verdi. • March 24, 2017 09:34:03 Nicoleta Gramada

                                                                                                                                   56  page number 


  explodat cuptorul de copt pâne, chear întro nopte pe la 12 ore, şi au rănit greu

  pe un pitar cu numele Bernik, tot odată sau iscat şi foc pre vapor, dară iute

  lam stins. Vineri in 1 prima Mai pe la 2 ore d. am. am plecat de aci.


                               De la Iokohama până la Iokaichi.

  Călătoriea din Io • March 24, 2017 09:33:41 Nicoleta Gramada

                                                                                                                                   56  page number 


  explodat cuptorul de copt pâne, chear întro nopte pe la 12 ore, şi au rănit greu

  pe un pitar cu numele Bernik, tot odată sau iscat şi foc pre vapor, dară iute

  lam stins. Vineri in 1 prima Mai pe la 2 ore d. am. am plecat de aci.


                               De la Jokohama până la Jokaichi.

  Călătoriea dinDescription

Save description
 • 35.4437078||139.6380256||

  Yokohama

 • 36.5444848||136.6067849||

  Yokaichi

 • 34.481435||136.8433615||

  Toba

 • 39.467662||141.9489501||

  Yamada

 • 31.5965535||130.5571158||

  Kagoshima

 • 47.2921849||24.3973258||

  Năsăud/Naszód

  ||1
Location(s)
 • Story location Năsăud/Naszód
 • Document location Yokohama
 • Additional document location Yokaichi
 • Additional document location Toba
 • Additional document location Yamada
 • Additional document location Kagoshima


ID
6191 / 70183
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Judeteana Cluj
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Naval Warfare

 • Prisoners of WarNotes and questions

Login to leave a note