Dumitru Nistor prizonier de război în Japonia, item 92

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                                                                                                               48

parte la o sfințire de aceasta așa numită „a păharului, sau a sfintelor slujbe”

căci chear au făcut părinți mei slujbele după tata bătrân, amintire de vreo câțva

ani, tocmai în diua de Sfinți arhangheli Michail și Gavril, fiind că pe bunul lau

chemat Mihailă. Inaintea altarului sta vreo patru mese încărcate cu prescuri

de numai nu să deșăla, căci adusesă mai mulți òmeni, după finea Sf. leturgie

au venit preotul vedi Dne să le sfințască, sau mai bine zis să le numere, ca nu cumva

să-i fure fătul din ele vreo una până sa desbrăca el, dară totuși să dicem că au venit

să le sfințască. Sfințirea sau inceput, din strană începe dicarul a cânta „In numele

Tatălui și a Fiului, și Sufletele drepților celora ce sau săvârșit ș. a., pe acestea

vorbe toți au venit care au adus prescuri, și și noi, și am îngenuncheat cu toți lângă

masă, eu incă, dară eu ca copil nu meam plecat capul ci meam ținut ochi drept la 

Dnul părinte, pare că acum îl văd, cum era săracul roș la față și vesel (voios) privind

la sfintele prescuri, precând cei ce îngenuncheasă o samă plângea, cădendule

greu după cei reposați. De-a dată gată dieacul de cântat troparele sale, acum 

venisă rândul la Dnul părinte, dară el săracul de îngăimăcit nice nu au știut ce

să înceapă, să cânte sau să deslege morți din lanțuri, cu deslegarea lui „Lazor” ori

ce pământească, vedi că deslegarea lui Lazor e scumpă, trebuie să-i dai la Dnu

părinte 2 Coròne. Mai la urmă tot sau hotărât săi deslege cu deslegarea pământească,

căci pe a lui Lazor nu o plătisă nimenea, nui vorbă dòră au și meritat

(au fost vrednici) săraci morți să-i deslege odată, căci urmași lor au adus destule

prescuri la popa pentru deslegarea lor, încă asta ar fi fost frumos, acum nici să

nui deslege mă gândeamiu mine, atâta pâne să-i fi dus cineva la vreun bandur

ce păzește robi, ear fi slobozit (eliberat) din feră pre ori și care rob. Cum zic eu

priveam și ascultam la Dnul părinte dară un cuvânt rēu nu am priceput

 

 

Transcription saved

                                                                                                                               48

parte la o sfințire de aceasta așa numită „a păharului, sau a sfintelor slujbe”

căci chear au făcut părinți mei slujbele după tata bătrân, amintire de vreo câțva

ani, tocmai în diua de Sfinți arhangheli Michail și Gavril, fiind că pe bunul lau

chemat Mihailă. Inaintea altarului sta vreo patru mese încărcate cu prescuri

de numai nu să deșăla, căci adusesă mai mulți òmeni, după finea Sf. leturgie

au venit preotul vedi Dne să le sfințască, sau mai bine zis să le numere, ca nu cumva

să-i fure fătul din ele vreo una până sa desbrăca el, dară totuși să dicem că au venit

să le sfințască. Sfințirea sau inceput, din strană începe dicarul a cânta „In numele

Tatălui și a Fiului, și Sufletele drepților celora ce sau săvârșit ș. a., pe acestea

vorbe toți au venit care au adus prescuri, și și noi, și am îngenuncheat cu toți lângă

masă, eu incă, dară eu ca copil nu meam plecat capul ci meam ținut ochi drept la 

Dnul părinte, pare că acum îl văd, cum era săracul roș la față și vesel (voios) privind

la sfintele prescuri, precând cei ce îngenuncheasă o samă plângea, cădendule

greu după cei reposați. De-a dată gată dieacul de cântat troparele sale, acum 

venisă rândul la Dnul părinte, dară el săracul de îngăimăcit nice nu au știut ce

să înceapă, să cânte sau să deslege morți din lanțuri, cu deslegarea lui „Lazor” ori

ce pământească, vedi că deslegarea lui Lazor e scumpă, trebuie să-i dai la Dnu

părinte 2 Coròne. Mai la urmă tot sau hotărât săi deslege cu deslegarea pământească,

căci pe a lui Lazor nu o plătisă nimenea, nui vorbă dòră au și meritat

(au fost vrednici) săraci morți să-i deslege odată, căci urmași lor au adus destule

prescuri la popa pentru deslegarea lor, încă asta ar fi fost frumos, acum nici să

nui deslege mă gândeamiu mine, atâta pâne să-i fi dus cineva la vreun bandur

ce păzește robi, ear fi slobozit (eliberat) din feră pre ori și care rob. Cum zic eu

priveam și ascultam la Dnul părinte dară un cuvânt rēu nu am priceput

 

 


Transcription history
 • April 10, 2017 08:12:27 Alina Nicula

                                                                                                                                 48

  parte la o sfințire de aceasta așa numită „a păharului, sau a sfintelor slujbe”

  căci chear au făcut părinți mei slujbele după tata bătrân, amintire de vreo câțva

  ani, tocmai în diua de Sfinți arhangheli Michail și Gavril, fiind că pe bunul lau

  chemat Mihailă. Inaintea altarului sta vreo patru mese încărcate cu prescuri

  de numai nu să deșăla, căci adusesă mai mulți òmeni, după finea Sf. leturgie

  au venit preotul vedi Dne să le sfințască, sau mai bine zis să le numere, ca nu cumva

  să-i fure fătul din ele vreo una până sa desbrăca el, dară totuși să dicem că au venit

  să le sfințască. Sfințirea sau inceput, din strană începe dicarul a cânta „In numele

  Tatălui și a Fiului, și Sufletele drepților celora ce sau săvârșit ș. a., pe acestea

  vorbe toți au venit care au adus prescuri, și și noi, și am îngenuncheat cu toți lângă

  masă, eu incă, dară eu ca copil nu meam plecat capul ci meam ținut ochi drept la 

  Dnul părinte, pare că acum îl văd, cum era săracul roș la față și vesel (voios) privind

  la sfintele prescuri, precând cei ce îngenuncheasă o samă plângea, cădendule

  greu după cei reposați. De-a dată gată dieacul de cântat troparele sale, acum 

  venisă rândul la Dnul părinte, dară el săracul de îngăimăcit nice nu au știut ce

  să înceapă, să cânte sau să deslege morți din lanțuri, cu deslegarea lui „Lazor” ori

  ce pământească, vedi că deslegarea lui Lazor e scumpă, trebuie să-i dai la Dnu

  părinte 2 Coròne. Mai la urmă tot sau hotărât săi deslege cu deslegarea pământească,

  căci pe a lui Lazor nu o plătisă nimenea, nui vorbă dòră au și meritat

  (au fost vrednici) săraci morți să-i deslege odată, căci urmași lor au adus destule

  prescuri la popa pentru deslegarea lor, încă asta ar fi fost frumos, acum nici să

  nui deslege mă gândeamiu mine, atâta pâne să-i fi dus cineva la vreun bandur

  ce păzește robi, ear fi slobozit (eliberat) din feră pre ori și care rob. Cum zic eu

  priveam și ascultam la Dnul părinte dară un cuvânt rēu nu am priceput

   

   


 • March 23, 2017 22:59:44 Alina Nicula

  parte la o sfințire de aceasta așa numită „a păharului, sau a sfintelor slujbe”

  cîci chear au făcut părinți mei slujbele după tata bătrân, amintire de vreo câțva

  ani, tocmai în diua de Sfinți arhangheli Michail și Gavril, fiind că pe bunul lau

  chemat Mihailî. Inaintea altarului sta vreo patru mese încărcate cu prescuri

  de numai nu să deșăla, căci adusesă mai mulți òmeni, după finea Sf. leturgie

  au venit preotul vedi Dne să le sfințască, sai mai bine zis să le numere, ca nu cumva

  să-i fure fătul din ele vreo una până sa desbrăca el, dară totuși să dicem că au venit

  să le sfințască. Sfințirea sai inceput, din strană începe dicarul a cânta „In numele

  Tatălui și a Fiului, și Sufletele drepților celora ce sau săvârșit ș. a., pe acestea

  vorbe toți au venit care au adus prescuri, și și noi, și am îngenuncheat cu toți lângă

  masă, eu incă, dară eu ca copil nu meam plecat capul ci meam ținut ochi drept la 

  Dnul părinte, pare că acum îl văd, cum era săracul roș la față și vesel (voios) privind

  la sfintele prescuri, precând cei ce îngenuncheasă o samă plângea, cădendule

  greu după cei reposați. De-a dată gată dieacul de cântat troparele sale, acum 

  venisărândul la Dnul părinte, dară el săracul de îngăimăcit nice nu au știut ce

  să înceapă, sî cânte sau să deslege morți din lanțuri, cu deslegarea lui „Lazor” ori

  ce pământească, vedi că deslegarea lui Lazor e scumpă, trebuie să-i dai la Dnu

  părinte 2 Coròne. Mai la urmă tot sau hotărât săi deslege cu deslegarea pământească,

  căci pe a lui Lazor nu o plătisă nimenea, nui vorbă dòră au și meritat

  (au fost vrednici) sărci morți să-i deslege odată, căci urmași lor au adus destule

  prescuri la popa pentru deslegarea lor, încă asta ar fi fost frumos, acum nici să

  nui deslege mă gândeamiu mine, atâta pâne să-i fi dus cineva la vreun bandur

  ce păzește robi, ear fi slobozit (eliberat) din feră pre ori și care rob. Cum zic eu

  priveam și ascultam la Dnul părinte dară un cuvânt rēu nu am priceput

   

   


 • March 23, 2017 22:58:03 Alina Nicula

  parte la o sfințire de aceasta așa numită „a păharului, sau a sfintelor slujbe”

  cîci chear au făcut părinți mei slujbele după tata bătrân, amintire de vreo câțva

  ani, tocmai în diua de Sfinți arhangheli Michail și Gavril, fiind că pe bunul lau

  chemat Mihailî. Inaintea altarului sta vreo patru mese încărcate cu prescuri

  de numai nu să deșăla, căci adusesă mai mulți òmeni, după finea Sf. leturgie

  au venit preotul vedi Dne să le sfințască, sai mai bine zis să le numere, ca nu cumva

  să-i fure fătul din ele vreo una până sa desbrăca el, dară totuși să dicem că au venit

  să le sfințască. Sfințirea sai inceput, din strană începe dicarul a cânta „In numele

  Tatălui și a Fiului, și Sufletele drepților celora ce sau săvârșit ș. a., pe acestea

  vorbe toți au venit care au adus prescuri, și și noi, și am îngenuncheat cu toți lângă

  masă, eu incă, dară eu ca copil nu meam plecat capul ci meam ținut ochi drept la 

  Dnul părinte, pare că acum îl văd, cum era săracul roș la față și vesel (voios) privind

  la sfintele prescuri, precând cei ce îngenuncheasă o samă plângea, cădendule

  greu după cei reposați. De-a dată gată dieacul de cântat troparele sale, acum 

  venisărândul la Dnul părinte, dară el săracul de îngăimăcit nice nu au știut ce

  să înceapă, sî cânte sau să deslege morți din lanțuri, cu deslegarea lui „Lazor” ori

  ce pământească, vedi că deslegarea lui Lazor e scumpă, trebuie să-i dai la Dnu

  părinte 2 Coròne. Mai la urmă tot sau hotărât săi deslege cu deslegarea pământească,

  căci pe a lui Lazor nu o plătisă nimenea, nui vorbă dòră au și meritat

  (au fost vrednici) sărci morți să-i deslege odată, căci urmași lor au adus destule

  prescuri la popa pentru deslegarea lor, încă asta ar fi fost frumos, acum nici să

  nui deslege mă gândeamiu mine, atâta pâne să-i fi dus cineva la vreun bandur

  ce păzește robi, ear fi slobozit (eliberat) din feră pre ori și care rob. Cum zic eu

  priveam și ascultam la Dnul părinte dară un cuvânt reu nu am priceput
 • March 23, 2017 22:50:27 Alina Nicula

  parte la o sfințire de aceasta așa numită „a păharului, sau a sfintelor slujbe”

  cîci chear au făcut părinți mei slujbele după tata bătrân, amintire de vreo câțva

  ani, tocmai în diua de Sfinți arhangheli Michail și Gavril, fiind că pe bunul lau

  chemat Mihailî. Inaintea altarului sta vreo patru mese încărcate cu prescuri

  de numai nu să deșăla, căci adusesă mai mulți òmeni, după finea Sf. leturgie

  au venit preotul vedi Dne să le sfințască, sai mai bine zis să le numere, ca nu cumva

  să-i fure fătul din ele vreo una până sa desbrăca el, dară totuși să dicem că au venit

  să le sfințască. Sfințirea sai inceput, din strană începe dicarul a cânta „In numele

  Tatălui și a Fiului, și Sufletele drepților celora ce sau săvârșit ș. a., pe acestea

  vorbe toți au venit care au adus prescuri, și și noi, și am îngenuncheat cu toți lângă

  masă, eu incă, dară eu ca copil nu meam plecat capul ci meam ținut ochi drept la 

  Dnul părinte, pare că acum îl văd, cum era săracul roș la față și vesel (voios) privind

  la sfintele prescuri, precând cei ce îngenuncheasă o samă plângea, cădendule

  greu după cei reposați. De-a dată gată dieacul de cântat troparele sale, acum 

  venisă


 • March 23, 2017 22:44:06 Alina Nicula

  parte la o sfințire de aceasta așa numită „a păharului, sau a sfintelor slujbe”

  cîci chear au făcut părinți mei slujbele după tata bătrân, amintire de vreo câțva

  ani, tocmai în diua de Sfinți arhangheli Michail și Gavril, fiind că pe bunul lau

  chemat Mihailî. Inaintea altarului sta vreo patru mese încărcate cu prescuri

  de numai nu să deșăla, căci adusesă mai mulți òmeni, după finea Sf. leturgie

  au venit preotul vedi Dne să le sfințască, sai mai bine zis să le numere, ca nu cumva

  să-i fure fătul din ele vreo una până sa desbrăca el, dară totuși să dicem că au venit

  să le sfin

  ască.


Description

Save description
 • 47.2921849||24.3973258||

  Năsăud/Naszód

  ||1
Location(s)
 • Story location Năsăud/Naszód


ID
6191 / 70167
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Judeteana Cluj
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Naval Warfare

 • Prisoners of WarNotes and questions

Login to leave a note