Dumitru Nistor prizonier de război în Japonia, item 58

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

spre oraşul Pola, căci ştie bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem la el, şi ore când va fi aceasta di?  Mulţi dintre matrozi au şi lăcrămat, pote au presimţit căci mulţi -dintre ei nu să vor mai întorce. Precum aşa au şi fost. Veţi vedea mai târdiu câţi sau prăpădit prin ţări străine, aşa e omul nice odată nu ştie că unde e crepat pământl spre al înghite. Ajungând pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau adit de pe vapor gura unui oficer , care au zis; "Glückliche Reise : Makovir" (adecă călătorie fericită sau norocosă Makovir) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; "Danke schön"(mulţămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios pentru plecare cu lampele electrice, eară ştaţiunea "Morsil" eau răspuns.


De la Pola până la Port-Said

Eşind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute, din ce în ce intram în valuri mai mari, "Elisabeth-a era frumos legănată de valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ruidicau din ce în ce tot mai mari, acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele. Dară "Elisabeth-a să luptase din răsputeri cu ele, ca şi un cal cu lupi, şi  sfâşiindule mergea după voia  ei tot înainte. A doua di Miercuri in 20 August pe la 11 ore dimineata, am ajuns pe la insulele "Lissa". aci au avut loc un atac de mare între Austrieci şi Italieni, în anul 1866 în 20 Iulie, şi adi să vede arbori unui vas Italian, scufundat în acea luptă. Călătorind pre marea Adriatică, am intrat în Marea Mediterană, aci pe di ce mergea tot mai ferbinte ardeaTranscription saved

spre oraşul Pola, căci ştie bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem la el, şi ore când va fi aceasta di?  Mulţi dintre matrozi au şi lăcrămat, pote au presimţit căci mulţi -dintre ei nu să vor mai întorce. Precum aşa au şi fost. Veţi vedea mai târdiu câţi sau prăpădit prin ţări străine, aşa e omul nice odată nu ştie că unde e crepat pământl spre al înghite. Ajungând pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau adit de pe vapor gura unui oficer , care au zis; "Glückliche Reise : Makovir" (adecă călătorie fericită sau norocosă Makovir) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; "Danke schön"(mulţămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios pentru plecare cu lampele electrice, eară ştaţiunea "Morsil" eau răspuns.


De la Pola până la Port-Said

Eşind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute, din ce în ce intram în valuri mai mari, "Elisabeth-a era frumos legănată de valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ruidicau din ce în ce tot mai mari, acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele. Dară "Elisabeth-a să luptase din răsputeri cu ele, ca şi un cal cu lupi, şi  sfâşiindule mergea după voia  ei tot înainte. A doua di Miercuri in 20 August pe la 11 ore dimineata, am ajuns pe la insulele "Lissa". aci au avut loc un atac de mare între Austrieci şi Italieni, în anul 1866 în 20 Iulie, şi adi să vede arbori unui vas Italian, scufundat în acea luptă. Călătorind pre marea Adriatică, am intrat în Marea Mediterană, aci pe di ce mergea tot mai ferbinte ardea
Transcription history
 • March 23, 2017 08:03:57 Aurelia Mircescu

  spre oraşul Pola, căci ştie bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem la el, şi ore când va fi aceasta di?  Mulţi dintre matrozi au şi lăcrămat, pote au presimţit căci mulţi -dintre ei nu să vor mai întorce. Precum aşa au şi fost. Veţi vedea mai târdiu câţi sau prăpădit prin ţări străine, aşa e omul nice odată nu ştie că unde e crepat pământl spre al înghite. Ajungând pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau adit de pe vapor gura unui oficer , care au zis; "Glückliche Reise : Makovir" (adecă călătorie fericită sau norocosă Makovir) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; "Danke schön"(mulţămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios pentru plecare cu lampele electrice, eară ştaţiunea "Morsil" eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said

  Eşind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute, din ce în ce intram în valuri mai mari, "Elisabeth-a era frumos legănată de valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ruidicau din ce în ce tot mai mari, acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele. Dară "Elisabeth-a să luptase din răsputeri cu ele, ca şi un cal cu lupi, şi  sfâşiindule mergea după voia  ei tot înainte. A doua di Miercuri in 20 August pe la 11 ore dimineata, am ajuns pe la insulele "Lissa". aci au avut loc un atac de mare între Austrieci şi Italieni, în anul 1866 în 20 Iulie, şi adi să vede arbori unui vas Italian, scufundat în acea luptă. Călătorind pre marea Adriatică, am intrat în Marea Mediterană, aci pe di ce mergea tot mai ferbinte ardea • March 22, 2017 21:31:18 Aurelia Mircescu

  spre oraşul Pola, căci ştie bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem la el, şi ore când va fi aceasta di?  Mulţi dintr matrozi au şi lăcrămat, pote au presimţit căci mulţi -dintre ei nu să vor mai întorce. Precum aşa au şi fost. Veţi vedea mai târdiu câţi sau prăpădit prin ţări străine, aşa e omul nice odată nu ştie că unde e crepat pământl spre al înghite. Ajungând pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau adit de pe vapor gura unui oficer , care au zis; "Gluckliche Reise ...  : Makovir" (adecă călătorie fericită sau norocosă Makovir) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; "Danke schon" ...  (mulţămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios pentru plecare cu lampele electrice, eară ştaţiunea "Morsil" eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said

  Eşind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute, din ce în ce intram în valuri mai mari, "Elisabeth-a era frumos legănată de valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ruidicau din ce în ce tot mai mari, acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele. Dară "Elisabeth-a să lptase din răsputeri cu ele, ca şi un cal cu lupi, şi  sfârşiindule mergea după voia  ei tot înainte. A doua di Miercuri in 20 August pe la 11 ore dimineata, am ajuns pe la insulele "Lissa". aci au avut loc un atac de mare între Austrieci şi Italieni, în anul 1866 în 20 Iulie, şi adi să vede arbori unui vas Italian, scufundat în acea luptă. Călătorind pre marea Adriatică, am intrat în Marea Mediterană, aci pe di ce mergea tot mai ferbinte ardea
 • March 22, 2017 21:30:06 Aurelia Mircescu

  spre oraşul Pola, căci ştie bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem la el, şi ore când va fi aceasta di?  Mulţi dintr matrozi au şi lăcrămat, pote au presimţit căci mulţi -dintre ei nu să vor mai întorce. Precum aşa au şi fost. Veţi vedea mai târdiu câţi sau prăpădit prin ţări străine, aşa e omul nice odată nu ştie că unde e crepat pământl spre al înghite. Ajungând pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau adit de pe vapor gura unui oficer , care au zis; "Gluckliche Reise ...  : Makovir" (adecă călătorie fericită sau norocosă Makovir) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; "Danke schon" ...  (mulţămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios pentru plecare cu lampele electrice, eară ştaţiunea "Morsil" eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said

  Eşind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute, din ce în ce intram în valuri mai mari, "Elisabeth-a era frumos legănată de valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ruidicau din ce în ce tot mai mari, acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele. Dară "Elisabeth-a să lptase din răsputeri cu ele, ca şi un cal cu lupi, şi  sfârşiindule mergea după voia  ei tot înainte. A doua di Miercuri in 20 August pe la 11 ore dimineata, am ajuns pe la insulele "Lissa". aci au avut loc un atac de mare între Austrieci şi Italieni, în anul 1866 în 20 Iulie, şi adi să vede arbori unui vas Italian, scufundat în acea luptă. Călătorind pre marea 
 • March 22, 2017 21:15:30 Oana Stanescu

  31

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem

  la el, și ore când va fi aceasta zi? Mulți dintre matrozi au și lăcrămat, pote

  au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce. Precum așa au și

  fost. Veți vedea mai târziu câți sau prăpădit prin țări străine, așa e omul

  nice odată nu știe că unde e crepat pământul spre al înghite. Ajungând

  pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau auzit de pe vapor gura unui

  oficer, care au zis; „Gluckliche Reise: Makoviz” (adică călătorie fericită sau no-

  rocoasă Makoviz) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; „Danke schon”

  (mulțămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios

  pentru plecare cu lampele electrice, cară ștațiunea „Morsil” eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said


  Eșind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute,

  din ce in ce intram in valuri mai mari, „Elisabeth-a era frumos legănată de

  valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ridicau din ce in ce tot

  mai mari, acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele.

  Dară „Elisabeth-a să luptase din răsputeri cu ele, ca și un cal cu lupi, și sfă-

  șiindule mergea după voia ei tot înainte. A doua zi Mercuri in 20 August pe

  la 11 ore dimineața, am ajuns pe la insulele „Lissa”, aici au avut loc un atac

  de mare între Austriaci și Italieni, în anul 1866 in 20 Iulie, și azi să vede ar-

  bori unui vas Italian, scufundat in acea luptă. Călătorind pre marea

  Adriatică, vedeam la stânga întreg țărmurul Dalmației, cară la dreapta

  țărmurul Italiei. După două zile de călătorie am părăsit marea Adriatică,

  am intrat in Marea Mediterană, aci pe zi ce mergea tot mai ferbinte ardea
 • March 22, 2017 21:14:41 Oana Stanescu

  31

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem

  la el, și ore când va fi aceasta zi? Mulți dintre matrozi au și lăcrămat, pote

  au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce. Precum așa au și

  fost. Veți vedea mai târziu câți sau prăpădit prin țări străine, așa e omul

  nice odată nu știe că unde e crepat pământul spre al înghite. Ajungând

  pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau auzit de pe vapor gura unui

  oficer, care au zis; „Gluckliche Reise: Makoviz” (adică călătorie fericită sau no-

  rocoasă Makoviz) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; „Danke schon”

  (mulțămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios

  pentru plecare cu lampele electrice, cară ștațiunea „Morsil” eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said


  Eșind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute,

  din ce in ce intram in valuri mai mari, „Elisabeth-a era frumos legănată de

  valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ridicau din ce in ce tot

  mai mari, acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele.

  Dară „Elisabeth-a să luptase din răsputeri cu ele, ca și un cal cu lupi, și sfă-

  șiindule mergea după voia ei tot înainte. A doua zi Mercuri in 20 August pe

  la 11 ore dimineața, am ajuns pe la insulele „Lissa”, aici au avut loc un atac

  de mare între Austriaci și Italieni, în anul 1866 in 20 Iulie, și azi să vede ar-

  bori unui vas Italian, scufundat in acea luptă. Călătorind pre marea

  Adriatică, vedeam la stânga întreg țărmurul Dalmației, cară la dreapta

  țărmurul Italiei. După două zile de călătorie am părăsit marea Adriatică,
 • March 22, 2017 21:12:26 Aurelia Mircescu

  spre oraşul Pola, căci ştie bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem la el, şi ore când va fi aceasta di?  Mulţi dintr matrozi au şi lăcrămat, pote au presimţit căci mulţi -dintre ei nu să vor mai întorce. Precum aşa au şi fost. Veţi vedea mai târdiu câţi sau prăpădit prin ţări străine, aşa e omul nice odată nu ştie că unde e crepat pământl spre al înghite. Ajungând pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau adit de pe vapor gura unui oficer , care au zis; "Gluckliche Reise ...  : Makovir" (adecă călătorie fericită sau norocosă Makovir) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; "Danke schon" ...  (mulţămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios pentru plecare cu lampele electrice, eară ştaţiunea "Morsil" eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said

  Eşind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute, din ce în ce intram în valuri mai mari, "Elisabeth-a era frumos legănată de valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ruidicau din ce în ce tot mai mari, acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele. Dară "Elisabeth-a să lptase din răsputeri cu ele, ca şi un cal cu lupi, şi  sfârşiindule mergea după voia  ei tot înainte. A doua di Miercuri in 20 August pe la 11
 • March 22, 2017 21:11:44 Oana Stanescu

  31

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem

  la el, și ore când va fi aceasta zi? Mulți dintre matrozi au și lăcrămat, pote

  au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce. Precum așa au și

  fost. Veți vedea mai târziu câți sau prăpădit prin țări străine, așa e omul

  nice odată nu știe că unde e crepat pământul spre al înghite. Ajungând

  pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau auzit de pe vapor gura unui

  oficer, care au zis; „Gluckliche Reise: Makoviz” (adică călătorie fericită sau no-

  rocoasă Makoviz) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; „Danke schon”

  (mulțămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios

  pentru plecare cu lampele electrice, cară ștațiunea „Morsil” eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said


  Eșind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute,

  din ce in ce intram in valuri mai mari, „Elisabeth-a era frumos legănată de

  valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ridicau din ce in ce tot

  mai mari, acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele.

  Dară „Elisabeth-a să luptase din răsputeri cu ele, ca și un cal cu lupi, și sfă-

  șiindule mergea după voia ei tot înainte. A doua zi Mercuri in 20 August pe

  la 11 ore dimineața, am ajuns pe la insulele „Lissa”, aici au avut loc un atac
 • March 22, 2017 21:11:06 Aurelia Mircescu

  spre oraşul Pola, căci ştie bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem la el, şi ore când va fi aceasta di?  Mulţi dintr matrozi au şi lăcrămat, pote au presimţit căci mulţi -dintre ei nu să vor mai întorce. Precum aşa au şi fost. Veţi vedea mai târdiu câţi sau prăpădit prin ţări străine, aşa e omul nice odată nu ştie că unde e crepat pământl spre al înghite. Ajungând pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau adit de pe vapor gura unui oficer , care au zis; "Gluckliche Reise ...  : Makovir" (adecă călătorie fericită sau norocosă Makovir) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; "Danke schon" ...  (mulţămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios pentru plecare cu lampele electrice, eară ştaţiunea "Morsil" eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said

  Eşind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute, din ce în ce intram în valuri mai mari, "Elisabeth-a era frumos legănată de valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ruidicau din ce în ce tot mai mari, acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele. Dară "Elisabeth-a să lptase din răsputeri cu ele, ca şi un cal cu lupi, şi  sfârşiindule mergea după voia  ei tot înainte.
 • March 22, 2017 21:10:11 Oana Stanescu

  31

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem

  la el, și ore când va fi aceasta zi? Mulți dintre matrozi au și lăcrămat, pote

  au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce. Precum așa au și

  fost. Veți vedea mai târziu câți sau prăpădit prin țări străine, așa e omul

  nice odată nu știe că unde e crepat pământul spre al înghite. Ajungând

  pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau auzit de pe vapor gura unui

  oficer, care au zis; „Gluckliche Reise: Makoviz” (adică călătorie fericită sau no-

  rocoasă Makoviz) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; „Danke schon”

  (mulțămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios

  pentru plecare cu lampele electrice, cară ștațiunea „Morsil” eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said


  Eșind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute,

  din ce in ce intram in valuri mai mari, „Elisabeth-a era frumos legănată de

  valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ridicau din ce in ce tot

  mai mari, acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele.

  Dară „Elisabeth-a să luptase din răsputeri cu ele, ca și un cal cu lupi, și sfă-
 • March 22, 2017 21:08:40 Aurelia Mircescu

  spre oraşul Pola, căci ştie bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem la el, şi ore când va fi aceasta di?  Mulţi dintr matrozi au şi lăcrămat, pote au presimţit căci mulţi -dintre ei nu să vor mai întorce. Precum aşa au şi fost. Veţi vedea mai târdiu câţi sau prăpădit prin ţări străine, aşa e omul nice odată nu ştie că unde e crepat pământl spre al înghite. Ajungând pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau adit de pe vapor gura unui oficer , care au zis; "Gluckliche Reise ...  : Makovir" (adecă călătorie fericită sau norocosă Makovir) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; "Danke schon" ...  (mulţămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios pentru plecare cu lampele electrice, eară ştaţiunea "Morsil" eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said

  Eşind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute, din ce în ce intram în valuri mai mari, "Elisabeth-a era frumos legănată de valuri negre inspumegate cu spume albe. Valurile să ruidicau din ce în ce tot
 • March 22, 2017 21:06:25 Oana Stanescu

  31

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem

  la el, și ore când va fi aceasta zi? Mulți dintre matrozi au și lăcrămat, pote

  au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce. Precum așa au și

  fost. Veți vedea mai târziu câți sau prăpădit prin țări străine, așa e omul

  nice odată nu știe că unde e crepat pământul spre al înghite. Ajungând

  pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau auzit de pe vapor gura unui

  oficer, care au zis; „Gluckliche Reise: Makoviz” (adică călătorie fericită sau no-

  rocoasă Makoviz) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; „Danke schon”

  (mulțămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios

  pentru plecare cu lampele electrice, cară ștațiunea „Morsil” eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said


  Eșind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute,

  din ce in ce intram in valuri mai mari, „Elisabeth-a era frumos legănată de
 • March 22, 2017 21:05:17 Oana Stanescu

  31

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem

  la el, și ore când va fi aceasta zi? Mulți dintre matrozi au și lăcrămat, pote

  au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce. Precum așa au și

  fost. Veți vedea mai târziu câți sau prăpădit prin țări străine, așa e omul

  nice odată nu știe că unde e crepat pământul spre al înghite. Ajungând

  pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau auzit de pe vapor gura unui

  oficer, care au zis; „Gluckliche Reise: Makoviz” (adică călătorie fericită sau no-

  rocoasă Makoviz) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; „Danke schon”

  (mulțămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios

  pentru plecare cu lampele electrice, cară ștațiunea „Morsil” eau răspuns.


  De la Pola până la Port-Said


  Eșind din port la largul mărei Adriatice, sau pus vaporul în mers mai iute,
 • March 22, 2017 21:05:13 Aurelia Mircescu

  spre oraşul Pola, căci ştie bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem la el, şi ore când va fi aceasta di?  Mulţi dintr matrozi au şi lăcrămat, pote au presimţit căci mulţi -dintre ei nu să vor mai întorce. Precum aşa au şi fost. Veţi vedea mai târdiu câţi sau prăpădit prin ţări străine, aşa e omul nice odată nu ştie că unde e crepat pământl spre al înghite. Ajungând pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau adit de pe vapor gura unui oficer , care au zis; "Gluckliche Reise ...  : Makovir" (adecă călătorie fericită sau norocosă Makovir) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; "Danke schon" ...  (mulţămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios pentru plecare cu lampele electrice, eară ştaţiunea "Morsil" eau răspuns.
 • March 22, 2017 21:03:23 Aurelia Mircescu

  spre oraşul Pola, căci ştie bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem la el, şi ore când va fi aceasta di?  Mulţi dintr matrozi au şi lăcrămat, pote au presimţit căci mulţi -dintre ei nu să vor mai întorce. Precum aşa au şi fost. Veţi vedea mai târdiu câţi sau prăpădit prin ţări străine, aşa e omul nice odată nu ştie că unde e crepat pământl spre al înghite. Ajungând pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau adit de pe vapor gura unui oficer , care au zis; "Gluckliche Reise ...  : Makovir" (adecă călătorie fericită sau norocosă Makovir) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; "Danke schon" ...  (mulţămim frumos)


 • March 22, 2017 21:03:22 Oana Stanescu

  31

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem

  la el, și ore când va fi aceasta zi? Mulți dintre matrozi au și lăcrămat, pote

  au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce. Precum așa au și

  fost. Veți vedea mai târziu câți sau prăpădit prin țări străine, așa e omul

  nice odată nu știe că unde e crepat pământul spre al înghite. Ajungând

  pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau auzit de pe vapor gura unui

  oficer, care au zis; „Gluckliche Reise: Makoviz” (adică călătorie fericită sau no-

  rocoasă Makoviz) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; „Danke schon”

  (mulțămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios

  pentru plecare cu lampele electrice, cară ștațiunea „Morsil” eau răspuns. • March 22, 2017 21:02:10 Oana Stanescu

  31

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem

  la el, și ore când va fi aceasta zi? Mulți dintre matrozi au și lăcrămat, pote

  au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce. Precum așa au și

  fost. Veți vedea mai târziu câți sau prăpădit prin țări străine, așa e omul

  nice odată nu știe că unde e crepat pământul spre al înghite. Ajungând

  pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau auzit de pe vapor gura unui

  oficer, care au zis; „Gluckliche Reise: Makoviz” (adică călătorie fericită sau no-

  rocoasă Makoviz) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; „Danke schon”

  (mulțămim frumos) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios • March 22, 2017 21:01:14 Oana Stanescu

  31

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem

  la el, și ore când va fi aceasta zi? Mulți dintre matrozi au și lăcrămat, pote

  au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce. Precum așa au și

  fost. Veți vedea mai târziu câți sau prăpădit prin țări străine, așa e omul

  nice odată nu știe că unde e crepat pământul spre al înghite. Ajungând

  pe lângă vaporul (Dreaugnoth) Viribus Unitis, sau auzit de pe vapor gura unui

  oficer, care au zis; „Gluckliche Reise: Makoviz” (adică călătorie fericită sau no-

  rocoasă Makoviz) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă; „Danke schon” • March 22, 2017 20:58:37 Stan Alexandru

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai aveavom parte să ne mai întorcem la el, și ore când va fi aceasta di ? Mulți dintre matrozi au și lăcrimat , pote au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce . Precum așa au și fost. Veți vedea mai târziu câți sau prăpădit prin țări străine , așa e omul nice odată nu știe că unde e crepat pământul spre al înghite. Ajungând pe lângă vaporul ( Dreaugnoth ) Viribus Unitis, sau adit de pe vapor gura unui oficer, care au zis ;„Gluckliche Reise : Macoviz” ( adecă călătorie fericită sau norocoasă Macoviz ) cătră comandantul nostru, el îi răspunsă ;„Danke schon” ( mulțămim frumos ) La gura portului au dat vaporul nostru signalul oficios pentru plecare cu lampele electrice, eară ștațiunea„ Morsil” eau răspuns. 


                                                                 De la Pola până la Port- Said


  Eșind din port la largul mărei Adriatice, sau pous vaporul in mers mai iute  , din ce in ce întram in valuri mai mari , „Elisabeth -a era frumos legănată de valuri negre inspumegate cu spume albe . Valurile să ridicau din ce in ce tot mai mari , acum nu ne mai legănau, ci ne aruncau vaporul după cum voia ele. Dară „ Elisabeth-a să luptase din răsputeri cu ele , ca și un cal cu lupi, și sfâșiindule mergea după voia ei tot înainte . A doua di Mercuri in 20 August pe 11 ore dimineața , am ajuns pe la insulele „Lissa ” ,aci au avut loc un atac de mare între Austriaci și Italieni , in anul 1866 in 20 Iulie , și adi să vede arbori unui vas Italian , scufundat in acea luptă. Călătorind pre marea  Adriatică , vedeam la stânga întrg țărmurul Dalmației , eară la dreapta țărmurul Italiei . După două dile de călătorie am părăsit marea Adriatică, am intrat in Marea Mediterană , aci pe di ce mergea tot mai ferbinte ardea 


 • March 22, 2017 20:57:32 Oana Stanescu

  31

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem

  la el, și ore când va fi aceasta zi? Mulți dintre matrozi au și lăcrămat, pote

  au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce. Precum așa au și

  fost. Veți vedea mai târziu câți sau prăpădit prin țări străine, așa e omul

  nice odată nu știe că unde e crepat pământul spre al înghite. Ajungând • March 22, 2017 20:57:14 Aurelia Mircescu

  spre oraşul Pola, căci ştie bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem la el, şi ore când va fi aceasta di?  Mulţi dintr matrozi au şi lăcrămat, pote au presimţit căci mulţi -dintre ei nu să vor mai întorce. Precum aşa au şi fost. Veţi vedea mai târdiu câţi s-a
 • March 22, 2017 20:55:59 Oana Stanescu

  31

  spre orașul Pola, căci știe bunul Dzeu mai avea vom parte să ne mai intorcem

  la el, și ore când va fi aceasta zi? Mulți dintre matrozi au și lăcrămat, pote

  au presimțit căci mulți dintre ei nu să vor mai întorce. Precum așa au șiDescription

Save description
 • 47.2921849||24.3973258||

  Năsăud/Naszód

  ||1
Location(s)
 • Story location Năsăud/Naszód


ID
6191 / 70133
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Judeteana Cluj
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Naval Warfare

 • Prisoners of WarNotes and questions

Login to leave a note