Dumitru Nistor prizonier de război în Japonia, item 50

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă  Hithe Stear Linie  ca să  pot călători tot mereu pri tote „Continentele.” ( părțile lumei. ) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost rău m dară nu lam putut împlini , din pricina căci fișcalul comitatului, mi-au respins rugarea pentru pasaport , avănd frică că aflăndumă in America , nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înșălat , așa și făceam, Insă tot bine au dis ; „ că omul tot planuiește și Dzeu împlinește” , așa sau întâmplat și cu mine, eu am tot plănuit , eară cu voia lui Dzeu tote mi sau și împlinit mai târziu. In anul 1912 intrând ca voluntari la marina Austro Ungară , încă cu acest plan am intrat spre a călători prin tări străine , drept aceea că nu tot matrozul are noroc de așa o călătorie cum am avut eu, pentru că tote vasele de război părăsesc Pola și marea Adriatică , decăt numai unul sau două, și pe acestea nu încap doră toți matrozi , ci numai cam ceva preste o mie (1000) de inji și să alege care au norocul din vreo o sută de mii.(100.000) Aci numai sortea și norocul omului poruncește, ca la loterie, sau să zicem ca cum zic bătrâni pe la noi,că tot e mai frumos să nu uiți nice zicălile poporale, așa zis; acela om trebe să nască întraceea zode” , sau că ; dacă io împărțit ursita ”. Dară acum nu luați in nume de rău ,că vă las numai așa fără de a vă mai povesti ceva din bătrâni , căci nu am timp , să înșir mai multe de acestea , adecă, de la măr , pțnă la păr”, sau mai bine ar fi foast așa , sau altfel , căci vremia trece și tace , și eu așa numai mă trezesc că umplu cartea cu vorbe de acești băbești , ceea ce nimenea nu cred că ar fi curios de ele , căci de acestea aud in totă dziua pe acasă , pe Dvâstră așa cred că mai mult vă interesază cală--

Transcription saved

planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă  Hithe Stear Linie  ca să  pot călători tot mereu pri tote „Continentele.” ( părțile lumei. ) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost rău m dară nu lam putut împlini , din pricina căci fișcalul comitatului, mi-au respins rugarea pentru pasaport , avănd frică că aflăndumă in America , nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înșălat , așa și făceam, Insă tot bine au dis ; „ că omul tot planuiește și Dzeu împlinește” , așa sau întâmplat și cu mine, eu am tot plănuit , eară cu voia lui Dzeu tote mi sau și împlinit mai târziu. In anul 1912 intrând ca voluntari la marina Austro Ungară , încă cu acest plan am intrat spre a călători prin tări străine , drept aceea că nu tot matrozul are noroc de așa o călătorie cum am avut eu, pentru că tote vasele de război părăsesc Pola și marea Adriatică , decăt numai unul sau două, și pe acestea nu încap doră toți matrozi , ci numai cam ceva preste o mie (1000) de inji și să alege care au norocul din vreo o sută de mii.(100.000) Aci numai sortea și norocul omului poruncește, ca la loterie, sau să zicem ca cum zic bătrâni pe la noi,că tot e mai frumos să nu uiți nice zicălile poporale, așa zis; acela om trebe să nască întraceea zode” , sau că ; dacă io împărțit ursita ”. Dară acum nu luați in nume de rău ,că vă las numai așa fără de a vă mai povesti ceva din bătrâni , căci nu am timp , să înșir mai multe de acestea , adecă, de la măr , pțnă la păr”, sau mai bine ar fi foast așa , sau altfel , căci vremia trece și tace , și eu așa numai mă trezesc că umplu cartea cu vorbe de acești băbești , ceea ce nimenea nu cred că ar fi curios de ele , căci de acestea aud in totă dziua pe acasă , pe Dvâstră așa cred că mai mult vă interesază cală--


Transcription history
 • October 15, 2018 14:07:07 Daniela Cristea

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă  Hithe Stear Linie  ca să  pot călători tot mereu pri tote „Continentele.” ( părțile lumei. ) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost rău m dară nu lam putut împlini , din pricina căci fișcalul comitatului, mi-au respins rugarea pentru pasaport , avănd frică că aflăndumă in America , nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înșălat , așa și făceam, Insă tot bine au dis ; „ că omul tot planuiește și Dzeu împlinește” , așa sau întâmplat și cu mine, eu am tot plănuit , eară cu voia lui Dzeu tote mi sau și împlinit mai târziu. In anul 1912 intrând ca voluntari la marina Austro Ungară , încă cu acest plan am intrat spre a călători prin tări străine , drept aceea că nu tot matrozul are noroc de așa o călătorie cum am avut eu, pentru că tote vasele de război părăsesc Pola și marea Adriatică , decăt numai unul sau două, și pe acestea nu încap doră toți matrozi , ci numai cam ceva preste o mie (1000) de inji și să alege care au norocul din vreo o sută de mii.(100.000) Aci numai sortea și norocul omului poruncește, ca la loterie, sau să zicem ca cum zic bătrâni pe la noi,că tot e mai frumos să nu uiți nice zicălile poporale, așa zis; acela om trebe să nască întraceea zode” , sau că ; dacă io împărțit ursita ”. Dară acum nu luați in nume de rău ,că vă las numai așa fără de a vă mai povesti ceva din bătrâni , căci nu am timp , să înșir mai multe de acestea , adecă, de la măr , pțnă la păr”, sau mai bine ar fi foast așa , sau altfel , căci vremia trece și tace , și eu așa numai mă trezesc că umplu cartea cu vorbe de acești băbești , ceea ce nimenea nu cred că ar fi curios de ele , căci de acestea aud in totă dziua pe acasă , pe Dvâstră așa cred că mai mult vă interesază cală--

 • January 23, 2018 19:26:13 C?t?lin Mircescu

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă  ... Hithe Stear Linie ...  ca să  pot călători tot mereu pri tote „Continentele.” ( părțile lumei. ) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost rău m dară nu lam putut împlini , din pricina căci fișcalul comitatului, mi-au respins rugarea pentru pasaport , avănd frică că aflăndumă in America , nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înșălat , așa și făceam, Insă tot bine au dis ; „ că omul tot planuiește și Dzeu împlinește” , așa sau întâmplat și cu mine, eu am tot plănuit , eară cu voia lui Dzeu tote mi sau și împlinit mai târziu. In anul 1912 intrând ca voluntari la marina Austro Ungară , încă cu acest plan am intrat spre a călători prin tări străine , drept aceea că nu tot matrozul are noroc de așa o călătorie cum am avut eu, pentru că tote vasele de război părăsesc Pola și marea Adriatică , decăt numai unul sau două, și pe acestea nu încap doră toți matrozi , ci numai cam ceva preste o mie (1000) de inji și să alege care au norocul din vreo o sută de mii.(100.000) Aci numai sortea și norocul omului poruncește, ca la loterie, sau să zicem ca cum zic bătrâni pe la noi,că tot e mai frumos să nu uiți nice zicălile poporale, așa zis; acela om trebe să nască întraceea zode” , sau că ; dacă io împărțit ursita ”. Dară acum nu luați in nume de rău ,că vă las numai așa fără de a vă mai povesti ceva din bătrâni , căci nu am timp , să înșir mai multe de acestea , adecă, de la măr , pțnă la păr”, sau mai bine ar fi foast așa , sau altfel , căci vremia trece și tace , și eu așa numai mă trezesc că umplu cartea cu vorbe de acești băbești , ceea ce nimenea nu cred că ar fi curios de ele , căci de acestea aud in totă dziua pe acasă , pe Dvâstră așa cred că mai mult vă interesază cală--


 • March 22, 2017 13:13:30 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă  ... Hithe Stear Linie ...  ca să  pot călători tot mereu pri tote „Continentele.” ( părțile lumei. ) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost rău m dară nu lam putut împlini , din pricina căci fișcalul comitatului, mi-au respins rugarea pentru pasaport , avănd frică că aflăndumă in America , nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înșălat , așa și făceam, Insă tot bine au dis ; „ că omul tot planuiește și Dzeu împlinește” , așa sau întâmplat și cu mine, eu am tot plănuit , eară cu voia lui Dzeu tote mi sau și împlinit mai târziu. In anul 1912 intrând ca voluntari la marina Austro Ungară , încă cu acest plan am intrat spre a călători prin tări străine , drept aceea că nu tot matrozul are noroc de așa o călătorie cum am avut eu, pentru că tote vasele de război părăsesc Pola și marea Adriatică , decăt numai unul sau două, și pe acestea nu încap doră toți matrozi , ci numai cam ceva preste o mie (1000) de inji și să alege care au norocul din vreo o sută de mii.(100.000) Aci numai sortea și norocul omului poruncește, ca la loterie, sau să zicem ca cum zic bătrâni pe la noi,că tot e mai frumos să nu uiți nice zicălile poporale, așa zis; acela om trebe să nască întraceea zode” , sau că ; dacă io împărțit ursita ”. Dară acum nu luați in nume de rău ,că vă las numai așa fără de a vă mai povesti ceva din bătrâni , căci nu am timp , să înșir mai multe de acestea , adecă, de la măr , pțnă la păr”, sau mai bine ar fi foast așa , sau altfel , căci vremia trece și tace , și eu așa numai mă trezesc că umplu cartea cu vorbe de acești băbești , ceea ce nimenea nu cred că ar fi curios de ele , căci de acestea aud in totă dziua pe acasă , pe Dvâstră așa cred că mai mult vă interesază cală-


 • March 22, 2017 13:05:05 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă  ... Hithe Stear Linie ...  ca să  pot călători tot mereu pri tote „Continentele.” ( părțile lumei. ) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost rău m dară nu lam putut împlini , din pricina căci fișcalul comitatului, mi-au respins rugarea pentru pasaport , avănd frică că aflăndumă in America , nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înșălat , așa și făceam, Insă tot bine au dis ; „ că omul tot planuiește și Dzeu împlinește” , așa sau întâmplat și cu mine, eu am tot plănuit , eară cu voia lui Dzeu tote mi sau și împlinit mai târziu. In anul 1912 intrând ca voluntari la marina Austro Ungară , încă cu acest plan am intrat spre a călători prin tări străine , drept aceea că nu tot matrozul are noroc de așa o călătorie cum am avut eu, pentru că tote vasele de război părăsesc Pola și marea Adriatică , decăt numai unul sau două, și pe acestea nu încap doră toți matrozi , ci numai cam ceva preste o mie (1000) de inji și să alege care au norocul din vreo o sută de mii.(100.000) Aci numai sortea și norocul omului poruncește, ca la loterie, sau să zicem ca cum zic bătrâni pe la noi,că tot e mai frumos să nu uiți nice zicălile poporale, așa zis; acela om trebe să nască întraceea zode” , sau că ;


 • March 22, 2017 13:04:48 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă  ... Hithe Stear Linie ...  ca să  pot călători tot mereu pri tote „Continentele.” ( părțile lumei. ) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost rău m dară nu lam putut împlini , din pricina căci fișcalul comitatului, mi-au respins rugarea pentru pasaport , avănd frică că aflăndumă in America , nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înșălat , așa și făceam, Insă tot bine au dis ; „ că omul tot planuiește și Dzeu împlinește” , așa sau întâmplat și cu mine, eu am tot plănuit , eară cu voia lui Dzeu tote mi sau și împlinit mai târziu. In anul 1912 intrând ca voluntari la marina Austro Ungară , încă cu acest plan am intrat spre a călători prin tări străine , drept aceea că nu tot matrozul are noroc de așa o călătorie cum am avut eu, pentru că tote vasele de război părăsesc Pola și marea Adriatică , decăt numai unul sau două, și pe acestea nu încap doră toți matrozi , ci numai cam ceva preste o mie (1000) de inji și să alege care au norocul din vreo o sută de mii.(100.000) Aci numai sortea și norocul omului poruncește, ca la loterie, sau să zicem ca cum zic bătrâni pe la noi,că tot e mai frumos să nu uiți nice zicălile poporale, așa zis; acela om trebe să nască întraceea zode” , sau că 


 • March 22, 2017 13:03:06 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă  ... Hithe Stear Linie ...  ca să  pot călători tot mereu pri tote „Continentele.” ( părțile lumei. ) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost rău m dară nu lam putut împlini , din pricina căci fișcalul comitatului, mi-au respins rugarea pentru pasaport , avănd frică că aflăndumă in America , nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înșălat , așa și făceam, Insă tot bine au dis ; „ că omul tot planuiește și Dzeu împlinește” , așa sau întâmplat și cu mine, eu am tot plănuit , eară cu voia lui Dzeu tote mi sau și împlinit mai târziu. In anul 1912 intrând ca voluntari la marina Austro Ungară , încă cu acest plan am intrat spre a călători prin tări străine , drept aceea că nu tot matrozul are noroc de așa o călătorie cum am avut eu, pentru că tote vasele de război părăsesc Pola și marea Adriatică , decăt numai unul sau două, și pe acestea nu încap doră toți matrozi , ci numai cam ceva preste o mie (1000) de inji și să alege care au norocul din vreo o sută de mii.(100.000) Aci numai sortea și norocul omului poruncește, ca la loterie, sau să zicem ca cum zic bătrâni pe la noi,că tot e mai frumos să nu uiți nice zicălile poporale, așa zis;


 • March 22, 2017 13:02:44 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă  ... Hithe Stear Linie ...  ca să  pot călători tot mereu pri tote „Continentele.” ( părțile lumei. ) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost rău m dară nu lam putut împlini , din pricina căci fișcalul comitatului, mi-au respins rugarea pentru pasaport , avănd frică că aflăndumă in America , nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înșălat , așa și făceam, Insă tot bine au dis ; „ că omul tot planuiește și Dzeu împlinește” , așa sau întâmplat și cu mine, eu am tot plănuit , eară cu voia lui Dzeu tote mi sau și împlinit mai târziu. In anul 1912 intrând ca voluntari la marina Austro Ungară , încă cu acest plan am intrat spre a călători prin tări străine , drept aceea că nu tot matrozul are noroc de așa o călătorie cum am avut eu, pentru că tote vasele de război părăsesc Pola și marea Adriatică , decăt numai unul sau două, și pe acestea nu încap doră toți matrozi , ci numai cam ceva preste o mie (1000) de inji și să alege care au norocul din vreo o sută de mii.(100.000) Aci numai sortea și norocul omului poruncește, ca la loterie, sau să zicem ca cum zic bătrâni pe la noi,că tot e mai frumos să nu uiți nice zicălile poporale, așa zis


 • March 22, 2017 12:49:48 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă  ... Hithe Stear Linie ...  ca să  pot călători tot mereu pri tote „Continentele.” ( părțile lumei. ) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost rău m dară nu lam putut împlini , din pricina căci fișcalul comitatului, mi-au respins rugarea pentru pasaport , avănd frică că aflăndumă in America , nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înșălat , așa și făceam, Insă tot bine au dis ;


 • March 22, 2017 12:49:26 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă  ... Hithe Stear Linie ...  ca să  pot călători tot mereu pri tote „Continentele.” ( părțile lumei. ) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost rău m dară nu lam putut împlini , din pricina căci fișcalul comitatului, mi-au respins rugarea pentru pasaport , avănd frică că aflăndumă in America , nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înșălat , așa și făceam, Insă tot bine au dis 


 • March 22, 2017 12:26:45 Aurelia Mircescu

  planul meu suna altminteri ; (altfel); eu sosind in America, nu aşi fi lucrat de loc pe uscat, cu ma-şi fi înscirs la societatea de vaporă <<Hithe Stear Linie>> ca să pot călători tot mereu prin tote "Continentele". (părţile lumei.) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost reu, dară nu lam putut împlini, din pricina căci fişcalul comitatului, miau respins rugarea pentru pasaport, avînd frică că aflândumă in  America, nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înşălat, aşa şi făceam. Insă tot bine au discine au dis;"că omul tot plănueşte, şi Dzeu împlineşte", aşa sau întâmplat şi cu mine, eu am tot plănuit, eară cu voia lui Dzeu tote mi sau împlinit mai târziu. In anul 1912 întrând ca voluntari la marina Austro-Ungară, încă cu acest plan am intrat spre a călători prin ţări străine, drept ceea ce nu tot matrozul are noroc de aşa o călătorie cum am avut eu, pentru că nu tote vasele de război părăsesc Pola şi marea Adriatică, decât numai unul sau două, şi pe acestea nu încap doră toţi matrozi, ci numai cam ceva peste o mie (1000) de inji şi să alege care are norocul din vreo sută de mi (100.000) Aci numai sortea şi norocul omului porunceşte, ca la loterie, sau să zicem ca cum zic bătrâni pe la noi, că tot e mai frumos să nu uiţi nice zicălilepoporale, aşa zis; "acela om trebe să să nască întraceea zode", sau că; dacă io împărţit ursita". Dară acum nu luaţi in nume de rău, că vă las numai aşa fără de a vă mai povesti ceva din bătrâni, căci nu am timp să înşir mai multe de acestea, adecă, de la măr, până la păr", sau că mai bine ar fi fost aşa sau altfel, căci vremia trece şi tace, şi eu aşa numai mă trezesc că umplu cartea cu vorbe de aceşti băbeşti, ceea ce nimenea nu cred că ar fi curios de ele, căci de acestea aud in totă diua pe acasă, pe Dvostră, aşa cred că mai mult vă interesază călă-


 • March 22, 2017 12:24:13 Aurelia Mircescu

  planul meu suna altminteri ; (altfel); eu sosind in America, nu aşi fi lucrat de loc pe uscat, cu ma-şi fi înscirs la societatea de vaporă <<Hithe Stear Linie>> ca să pot călători tot mereu prin tote "Continentele". (părţile lumei.) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost reu, dară nu lam putut împlini, din pricina căci fişcalul comitatului, miau respins rugarea pentru pasaport, avînd frică că aflândumă in  America, nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înşălat, aşa şi făceam. Insă tot bine au discine au dis;"că omul tot plănueşte, şi Dzeu împlineşte", aşa sau întâmplat şi cu mine, eu am tot plănuit, eară cu voia lui Dzeu tote mi sau împlinit mai târziu. In anul 1912 întrând ca voluntari la marina Austro-Ungară, încă cu acest plan am intrat spre a călători prin ţări străine, drept ceea ce nu tot matrozul are noroc de aşa o călătorie cum am avut eu, pentru că nu tote vasele de război părăsesc Pola şi marea Adriatică, decât numai unul sau două, şi pe acestea nu încap doră toţi matrozi, ci numai cam ceva peste o mie (1000) de inji şi să alege care are norocul din vreo sută de mi (100.000) Aci numai sortea şi norocul omului porunceşte, ca la loterie, sau să zicem ca cum zic bătrâni pe la noi, că tot e mai frumos să nu uiţi nice zicălilepoporale, aşa zis; "acela om trebe să să nască întraceea zode", sau că; dacă io împărţit ursita". Dară acum nu luaţi in nume de rău, că vă las numai aşa fără de a vă mai povesti ceva din bătrâni, căci nu am timp să înşir mai multe de acestea, adecă, de la măr, până la păr", sau că mai bine ar fi fost aşa sau altfel,


 • March 22, 2017 12:17:36 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu ași fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-și fi înscris la societatea de vaporă 


 • March 22, 2017 12:16:52 Aurelia Mircescu

  planul meu suna altminteri ; (altfel); eu sosind in America, nu aşi fi lucrat de loc pe uscat, cu ma-şi fi înscirs la societatea de vaporă <<Hithe Stear Linie>> ca să pot călători tot mereu prin tote "Continentele". (părţile lumei.) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost reu, dară nu lam putut împlini, din pricina căci fişcalul comitatului, miau respins rugarea pentru pasaport, avînd frică că aflândumă in  America, nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înşălat, aşa şi făceam. Insă tot bine au discine au dis;"că omul tot plănueşte, şi Dzeu împlineşte", aşa sau întâmplat şi cu mine, eu am tot plănuit, eară cu voia lui Dzeu tote mi sau împlinit mai târziu. In anul 1912 întrând ca voluntari la marina Austro-Ungară, încă cu acest plan am intrat spre a călători prin ţări străine, drept ceea ce nu tot matrozul are noroc de aşa o călătorie cum am avut eu, pentru că nu tote vasele de război părăsesc Pola şi marea Adriatică, decât numai unul sau două, şi pe acestea nu


 • March 22, 2017 12:15:50 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ; eu sosind in America, nu a;i fi lucrat de loc ipe uscat , ci ma-


 • March 22, 2017 12:14:36 Aurelia Mircescu

  planul meu suna altminteri ; (altfel); eu sosind in America, nu aşi fi lucrat de loc pe uscat, cu ma-şi fi înscirs la societatea de vaporă <<Hithe Stear Linie>> ca să pot călători tot mereu prin tote "Continentele". (părţile lumei.) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost reu, dară nu lam putut împlini, din pricina căci fişcalul comitatului, miau respins rugarea pentru pasaport, avînd frică că aflândumă in  America, nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria. Potă că nu sau înşălat, aşa şi făceam. Insă tot bine au discine au dis;"că omul tot plănueşte, şi Dzeu împlineşte", aşa sau întâmplat şi cu mine, eu am tot plănuit, eară cu voia lui Dzeu tote mi sau împlinit mai târziu. In anul 1912 întrând ca voluntari la marina Austro-Ungară


 • March 22, 2017 12:14:02 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) ;


 • March 22, 2017 12:13:43 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;( altfel ) 


 • March 22, 2017 12:13:09 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea;


 • March 22, 2017 12:12:28 Stan Alexandru

  planul meu suna almitrilea


 • March 22, 2017 12:11:43 Aurelia Mircescu

  planul meu suna altminteri ; (altfel); eu sosind in America, nu aşi fi lucrat de loc pe uscat, cu ma-şi fi înscirs la societatea de vaporă <<Hithe Stear Linie>> ca să pot călători tot mereu prin tote "Continentele". (părţile lumei.) Nui vorbă planul meu nu ar fi fost reu, dară nu lam putut împlini, din pricina căci fişcalul comitatului, miau respins rugarea pentru pasaport, avînd frică că aflândumă in  America, nu mă voi mai întorce la asentare în Ungaria


Description

Save description
 • 47.2921849||24.3973258||

  Năsăud/Naszód

  ||1
Location(s)
 • Story location Năsăud/Naszód


ID
6191 / 70125
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Judeteana Cluj
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Naval Warfare

 • Prisoners of WarNotes and questions

Login to leave a note