Dumitru Nistor prizonier de război în Japonia, item 43

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dum-

ineca și vara și Joia înainte de am. la 9 ore. Tote clasele sta inrând pe

coverta vaporului după număr, eară oficerul al doilea in rang de; Korwe-

tenkäpitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea înştru-

ctorul să scotem cuțitele afară, fiindcă fie care  matroz are cuțit cu

briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe

piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne coman-

da; Habt acht ! 23te classe reichts schaut ! Habt acht! Ruth!....Hosenauf!

Messer heraus! Kapen ab! Habt acht . Classe links schaut; eară care nu era

curat îl scotea afară, și de cât îl  ducea jos in feră, sau ca pedeapsă nu că-

păta o săptămână vin, sau un fel de pedeapsă așanumită (Strafrude )

adecă să stee pe vârful vaporului un ceas sau două in timp de pause (Rost)

când e vânt mai mare, ori îți-lua concediu (Urlaub-ul ) pe o lună de zile.

Cursul de artilerie avea la dispoziție vaporele următoare ; S.M.S. Spalato, Sebe-

nico , Buffel , Hippos, și Planet , cu aceste vaporă făceam manevrări

de pușcat cu tunurile, pe lângă întreg țărmurul Dalmației și al Italiei,

pe lângă Fiume, Trieste și Venezia ș.a. Prin aceste părți făceam deprin-

deri de pușcat cu tunurile, și pe apă și pe uscat. Aci in curs mam întâl-

nit eară cu Funer Istvan, și mai târziu cu Pantelemon Frunza din

comuna Rodna nouă (Şanţ) cu Gavrilă Seserman din com. Salva

cu Vasile Morari din Beclean și cu Ioan Anuța din Mocod el era

focari pe vaporul „Spalato” . Forte bine neau cădut la toți întâlnin-

dune căci de mult nu vorbiserăm in limba nostră românească. Mai

târziu mam mai întâlnit cu doui români cu Alexandru Calușeri și 

Transcription saved

 Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dum-

ineca și vara și Joia înainte de am. la 9 ore. Tote clasele sta inrând pe

coverta vaporului după număr, eară oficerul al doilea in rang de; Korwe-

tenkäpitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea înştru-

ctorul să scotem cuțitele afară, fiindcă fie care  matroz are cuțit cu

briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe

piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne coman-

da; Habt acht ! 23te classe reichts schaut ! Habt acht! Ruth!....Hosenauf!

Messer heraus! Kapen ab! Habt acht . Classe links schaut; eară care nu era

curat îl scotea afară, și de cât îl  ducea jos in feră, sau ca pedeapsă nu că-

păta o săptămână vin, sau un fel de pedeapsă așanumită (Strafrude )

adecă să stee pe vârful vaporului un ceas sau două in timp de pause (Rost)

când e vânt mai mare, ori îți-lua concediu (Urlaub-ul ) pe o lună de zile.

Cursul de artilerie avea la dispoziție vaporele următoare ; S.M.S. Spalato, Sebe-

nico , Buffel , Hippos, și Planet , cu aceste vaporă făceam manevrări

de pușcat cu tunurile, pe lângă întreg țărmurul Dalmației și al Italiei,

pe lângă Fiume, Trieste și Venezia ș.a. Prin aceste părți făceam deprin-

deri de pușcat cu tunurile, și pe apă și pe uscat. Aci in curs mam întâl-

nit eară cu Funer Istvan, și mai târziu cu Pantelemon Frunza din

comuna Rodna nouă (Şanţ) cu Gavrilă Seserman din com. Salva

cu Vasile Morari din Beclean și cu Ioan Anuța din Mocod el era

focari pe vaporul „Spalato” . Forte bine neau cădut la toți întâlnin-

dune căci de mult nu vorbiserăm in limba nostră românească. Mai

târziu mam mai întâlnit cu doui români cu Alexandru Calușeri și 


Transcription history
 • March 24, 2017 19:01:58 Aurelia Mircescu

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dum-

  ineca și vara și Joia înainte de am. la 9 ore. Tote clasele sta inrând pe

  coverta vaporului după număr, eară oficerul al doilea in rang de; Korwe-

  tenkäpitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea înştru-

  ctorul să scotem cuțitele afară, fiindcă fie care  matroz are cuțit cu

  briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe

  piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne coman-

  da; Habt acht ! 23te classe reichts schaut ! Habt acht! Ruth!....Hosenauf!

  Messer heraus! Kapen ab! Habt acht . Classe links schaut; eară care nu era

  curat îl scotea afară, și de cât îl  ducea jos in feră, sau ca pedeapsă nu că-

  păta o săptămână vin, sau un fel de pedeapsă așanumită (Strafrude )

  adecă să stee pe vârful vaporului un ceas sau două in timp de pause (Rost)

  când e vânt mai mare, ori îți-lua concediu (Urlaub-ul ) pe o lună de zile.

  Cursul de artilerie avea la dispoziție vaporele următoare ; S.M.S. Spalato, Sebe-

  nico , Buffel , Hippos, și Planet , cu aceste vaporă făceam manevrări

  de pușcat cu tunurile, pe lângă întreg țărmurul Dalmației și al Italiei,

  pe lângă Fiume, Trieste și Venezia ș.a. Prin aceste părți făceam deprin-

  deri de pușcat cu tunurile, și pe apă și pe uscat. Aci in curs mam întâl-

  nit eară cu Funer Istvan, și mai târziu cu Pantelemon Frunza din

  comuna Rodna nouă (Şanţ) cu Gavrilă Seserman din com. Salva

  cu Vasile Morari din Beclean și cu Ioan Anuța din Mocod el era

  focari pe vaporul „Spalato” . Forte bine neau cădut la toți întâlnin-

  dune căci de mult nu vorbiserăm in limba nostră românească. Mai

  târziu mam mai întâlnit cu doui români cu Alexandru Calușeri și 

 • March 24, 2017 19:01:22 Aurelia Mircescu

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dum-

  ineca și vara și Joia înainte de am. la 9 ore. Tote clasele sta inrând pe

  coverta vaporului după număr, eară oficerul al doilea in rang de; Korwe-

  tenkäpitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea înştru-

  ctorul să scotem cuțitele afară, fiindcă fie care  matroz are cuțit cu

  briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe

  piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne coman-

  da; Habt acht ! 23te classe reichts schaut ! Habt acht! Ruth!....Hosenauf!

  Messer heraus! Kapen ab! Habt acht . Classe links schaut; eară care nu era

  curat îl scotea afară, și de cât îl  ducea jos in feră, sau ca pedeapsă nu că-

  păta o săptămână vin, sau un fel de pedeapsă așanumită ( Strafrude )

  adecă să stee pe vârful vaporului un ceas sau două in timp de pause (Rost)

  când e vânt mai mare, ori îți-lua concediu (Urlaub-ul ) pe o lună de zile.

  Cursul de artilerie avea la dispoziție vaporele următoare ; S.M.S. Spalato, Sebe-

  nico , Buffel , Hippos, și Planet , cu aceste vaporă făceam manevrări

  de pușcat cu tunurile, pe lângă întreg țărmurul Dalmației și al Italiei,

  pe lângă Fiume, Trieste și Venezia ș.a. Prin aceste părți făceam deprin-

  deri de pușcat cu tunurile, și pe apă și pe uscat. Aci in curs mam întâl-

  nit eară cu Funer Istvan, și mai târziu cu Pantelemon Frunza din

  comuna Rodna nouă (Şanţ) cu Gavrilă Seserman din com. Salva

  cu Vasile Morari din Beclean și cu Ioan Anuța din Mocod el era

  focari pe vaporul „Spalato” . Forte bine neau cădut la toți întâlnin-

  dune căci de mult nu vorbiserăm in limba nostră românească. Mai

  târziu mam mai întâlnit cu doui români cu Alexandru Calușeri și 


 • March 24, 2017 18:53:51 Aurelia Mircescu

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dum-

  ineca și vara și Joia înainte de am. la 9 ore. Tote clasele sta inrând pe

  coverta vaporului după număr, eară oficerul al doilea in rang de; Korwe-

  tenkäpitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea înştru-

  ctorul să scotem cuțitele afară, fiindcă fie care  matroz are cuțit cu

  briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe

  piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne coman-

  da; Habt acht ! 23te classe reichts schaut ! Habt acht! Ruth!....Hosenauf!

  Messer heraus! Kapen ab! Habt acht . Classe links schaut; eară care nu era

  curat îl scotea afară, și de cât îl  ducea jos in feră, sau ca pedeapsă nu căpăta o săptămână vin , sau un fel de pedeapsă așa numită ( Strafrude ) adecă să stea pe vârful vaporului un ceas sau două in timp de pause (Rost) când e vânt mai mare, ori îți-lua concediu (Urlanb-ul ) pe o lună de zile .Cursul de artilerie avea la dispoziție vaporele următoare ; S.M.S. Spalato, Sebenico , Buffel , Hippos, și Planet , cu aceste vaporă făceam manevrări de pușcat cu tunurile, pe lângă întreg țărmurul Dalmației și al Italiei ,pe lângă Fiume, Trieste și Venezia ș.a. Prin aceste părți făceam deprinderi de pușcat cu tunurile, și pe apă și pe uscat. Aci in curs mam întâlnit eară cu Funer Istvan , și cu Gavrilă Seserman din com.Salva cu Vasile Morari din Beclean și cu Ioan Anuța din Mocod el era focari pe vaporul „Spalato” . Forte bine neau cădut la toți întâlnindune căci de mult nu vorbiserăm in limba nostră românească. Mai târziu mam mai întâlnit cu doui români cu Alexandru Calușeri și 


 • March 22, 2017 08:53:14 Stan Alexandru

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;Korwetenkapitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea instructorul să scotem cuțitele afară , fiindcă fie care  matroz are cuțit cu briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne comanda; Habt acht ! 23 te classe reichts schaut ! Habt acht; Ruth....Hosen auf: Messer heraus : Kapen ab ! Habt acht . Classe links schaut ; eară care nu era curat îl scotea afară , și de cât îl  ducea jos in feră , sau ca pedeapsă nu căpăta o săptămână vin , sau un fel de pedeapsă așa numită ( Strafrude ) adecă să stea pe vârful vaporului un ceas sau două in timp de pause (Rost) când e vânt mai mare, ori îți-lua concediu (Urlanb-ul ) pe o lună de zile .Cursul de artilerie avea la dispoziție vaporele următoare ; S.M.S. Spalato, Sebenico , Buffel , Hippos, și Planet , cu aceste vaporă făceam manevrări de pușcat cu tunurile, pe lângă întreg țărmurul Dalmației și al Italiei ,pe lângă Fiume, Trieste și Venezia ș.a. Prin aceste părți făceam deprinderi de pușcat cu tunurile, și pe apă și pe uscat. Aci in curs mam întâlnit eară cu Funer Istvan , și cu Gavrilă Seserman din com.Salva cu Vasile Morari din Beclean și cu Ioan Anuța din Mocod el era focari pe vaporul „Spalato” . Forte bine neau cădut la toți întâlnindune căci de mult nu vorbiserăm in limba nostră românească. Mai târziu mam mai întâlnit cu doui români cu Alexandru Calușeri și 


 • March 22, 2017 06:51:47 Stan Alexandru

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;Korwetenkapitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea instructorul să scotem cuțitele afară , fiindcă fie care  matroz are cuțit cu briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne comanda; Habt acht ! 23 te classe reichts schaut ! Habt acht; Ruth....Hosen auf: Messer heraus : Kapen ab ! Habt acht . Classe links schaut ; eară care nu era curat îl scotea afară , și de cât îl  ducea jos in feră , sau ca pedeapsă nu căpăta o săptămână vin , sau un fel de pedeapsă așa numită ( Strafrude ) adecă să stea pe vârful vaporului un ceas sau două in timp de pause (Rost) când e vânt mai mare, ori îți-lua concediu (Urlanb-ul ) pe o lună de zile .Cursul de artilerie avea la dispoziție vaporele următoare ; S.M.S. Spalato, Sebenico , Buffel , Hippos, și Planet , cu aceste vaporă făceam manevrări de pușcat cu tunurile, pe lângă întreg țărmurul Dalmației și al Italiei ,pe lângă Fiume, Trieste și Venezia ș.a. Prin aceste părți făceam deprinderi de pușcat cu tunurile, și pe apă și pe uscat. Aci in curs mam întâlnit eară cu Funer Istvan , și cu Gavrilă Seserman din com.Salva cu Vasile Morari din Beclean și cu Ioan Anuța din Mocod el era focari pe vaporul 


 • March 22, 2017 06:40:28 Stan Alexandru

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;Korwetenkapitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea instructorul să scotem cuțitele afară , fiindcă fie care  matroz are cuțit cu briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne comanda; Habt acht ! 23 te classe reichts schaut ! Habt acht; Ruth....Hosen auf: Messer heraus : Kapen ab ! Habt acht . Classe links schaut ; eară care nu era curat îl scotea afară , și de cât îl  ducea jos in feră , sau ca pedeapsă nu căpăta o săptămână vin , sau un fel de pedeapsă așa numită ( Strafrude ) adecă să stea pe vârful vaporului un ceas sau două in timp de pause (Rost) când e vânt mai mare, ori îți-lua concediu (Urlanb-ul ) pe o lună de zile .Cursul de artilerie avea la dispoziție vaporele următoare ; S.M.S. Spalato, Sebenico , Buffel , Hippos, 


 • March 22, 2017 06:36:19 Stan Alexandru

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;Korwetenkapitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea instructorul să scotem cuțitele afară , fiindcă fie care  matroz are cuțit cu briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne comanda; Habt acht ! 23 te classe reichts schaut ! Habt acht; Ruth....Hosen auf: Messer heraus : Kapen ab ! Habt acht . Classe links schaut ; eară care nu era curat îl scotea afară , și de cât îl  ducea jos in feră , sau ca pedeapsă nu căpăta o săptămână vin , sau un fel de pedeapsă așa numită ( Strafrude ) adecă să stea pe vârful vaporului un ceas sau două in timp de pause (Rost) când e vânt mai mare, ori îți-lua concediu (Urlanb-ul ) pe o lună de zile .Cursul de artilerie avea la dispoziție vaporele următoare 


 • March 22, 2017 06:34:45 Stan Alexandru

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;Korwetenkapitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea instructorul să scotem cuțitele afară , fiindcă fie care  matroz are cuțit cu briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne comanda; Habt acht ! 23 te classe reichts schaut ! Habt acht; Ruth....Hosen auf: Messer heraus : Kapen ab ! Habt acht . Classe links schaut ; eară care nu era curat îl scotea afară , și de cât îl  ducea jos in feră , sau ca pedeapsă nu căpăta o săptămână vin , sau un fel de pedeapsă așa numită ( Strafrude ) adecă să stea pe vârful vaporului un ceas sau două in timp de pause (Rost) când e vânt mai mare, ori îți-lua concediu (Urlanb-ul ) pe o lună de zile .


 • March 22, 2017 06:25:18 Stan Alexandru

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;Korwetenkapitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea instructorul să scotem cuțitele afară , fiindcă fie care  matroz are cuțit cu briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne comanda; Habt acht ! 23 te classe reichts schaut ! Habt acht; Ruth....Hosen auf: Messer heraus : Kapen ab ! Habt acht . Classe links schaut ; 


 • March 22, 2017 06:19:06 Stan Alexandru

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;Korwetenkapitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea instructorul să scotem cuțitele afară , fiindcă fie care  matroz are cuțit cu briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne comanda; Habt acht ! 23 te classe reichts schaut ! Habt acht


 • March 22, 2017 06:16:38 Stan Alexandru

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;Korwetenkapitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea instructorul să scotem cuțitele afară , fiindcă fie care  matroz are cuțit cu briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne comanda;


 • March 22, 2017 06:16:13 Stan Alexandru

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;Korwetenkapitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea instructorul să scotem cuțitele afară , fiindcă fie care  matroz are cuțit cu briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba. Așa ne comanda


 • March 22, 2017 06:14:56 Stan Alexandru

   Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;Korwetenkapitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea instructorul să scotem cuțitele afară , fiindcă fie care  matroz are cuțit cu briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba.


 • March 21, 2017 21:34:13 Stan Alexandru

  Korv Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;Korwetenkapitan tinea visita. La fiecare clasă cum sosea, ne poruncea instructorul să scotem cuțitele afară , fiindcă fie care  matroz are cuțit cu briel alb așa numit ( Bordhmasser ) și să ridicăm pantalonul de pe piciorul drept sus, ca să vadă ismenele curate-s ori ba.


 • March 21, 2017 21:26:35 Stan Alexandru

  Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de ;


 • March 21, 2017 21:26:05 Stan Alexandru

  Visită pentru curățenia hainele (Quartiervisit ) aveam in totă Dumineca și vara și Joia înainte de am . la 9 ore. Tote clasele sta in rând pe coverta vaporului după număr, cară oficerul al doilea in rang de 


Description

Save description
 • 47.2921849||24.3973258||

  Năsăud/Naszód

  ||1
Location(s)
 • Story location Năsăud/Naszód


ID
6191 / 70118
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Judeteana Cluj
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Naval Warfare

 • Prisoners of WarNotes and questions

Login to leave a note