Dumitru Nistor prizonier de război în Japonia, item 18

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

pre unde aă umblat, căci de când neam despărțit din șcòlă nu

neam întâlnit până acum. Așa venind din vorbă in vorbă, meau

spus că voește să între la miliție ca voluntari, de aceea au venit

acasă după cartea de botez, eară eu iam spus că și eu am asemine cugete.

El audînd fòrte sau bucurat că vom servi laolaltă, dară eu iam

spus că ași avea vòie de servit la marină, astfel audînd el au sărit în

sus de bucurie, fiind că ni sau întrunit ideele. Tătuca meau făcut

scrisorile de lipsă, va să dică meau subscris învoirea sa, pentru

a mă lăsa să întru ca voluntari. Aseminea scrisori șau făcut și

Funer Istvàn. Mercuri în 20 Nov. am mers amândoi pe jos în orașul

Bistrița la căsarma Reg.63 de linie și am stat la asentare. Acòlea

neau visitat un medic militar în rang de (oberstabsarzt) apoi neau

spus că va băga cărțile (Matrosentkorps.) în Pola, numai după

ce vom fi primiți de acolo ne pòte lua în lontru. La căsarmă

isprăvindune lucrurile am pornit spre casă, dară am avut fòrte rea călătorie

fiind că tòtă diua au nins neuă apătosă de sau făcut pe

drum numai o flecăraie și mai mult mergiam înapoi ca înainte. Eară

acasă sosind a dòuă di am băgat și noi nește rugări în Pola la

(Matroskorps) După o săptămână neau sosit scrisorile din

Pola chear în diua când umblăteam snopi cu mașina, mi leau

adus Vasile Găvriluțî, fiind strajă la căncelariea comunală.

Eară Duminecă eau sosit și a le lui Funer Istvàn cu dòuă dile mai

târdiu ca ale mele. Dumineca aceasta au fost cea din urmă Duminecă

acasă pentru mine; desdemineață mam sculat și am pus

Transcription saved

pre unde aă umblat, căci de când neam despărțit din șcòlă nu

neam întâlnit până acum. Așa venind din vorbă in vorbă, meau

spus că voește să între la miliție ca voluntari, de aceea au venit

acasă după cartea de botez, eară eu iam spus că și eu am asemine cugete.

El audînd fòrte sau bucurat că vom servi laolaltă, dară eu iam

spus că ași avea vòie de servit la marină, astfel audînd el au sărit în

sus de bucurie, fiind că ni sau întrunit ideele. Tătuca meau făcut

scrisorile de lipsă, va să dică meau subscris învoirea sa, pentru

a mă lăsa să întru ca voluntari. Aseminea scrisori șau făcut și

Funer Istvàn. Mercuri în 20 Nov. am mers amândoi pe jos în orașul

Bistrița la căsarma Reg.63 de linie și am stat la asentare. Acòlea

neau visitat un medic militar în rang de (oberstabsarzt) apoi neau

spus că va băga cărțile (Matrosentkorps.) în Pola, numai după

ce vom fi primiți de acolo ne pòte lua în lontru. La căsarmă

isprăvindune lucrurile am pornit spre casă, dară am avut fòrte rea călătorie

fiind că tòtă diua au nins neuă apătosă de sau făcut pe

drum numai o flecăraie și mai mult mergiam înapoi ca înainte. Eară

acasă sosind a dòuă di am băgat și noi nește rugări în Pola la

(Matroskorps) După o săptămână neau sosit scrisorile din

Pola chear în diua când umblăteam snopi cu mașina, mi leau

adus Vasile Găvriluțî, fiind strajă la căncelariea comunală.

Eară Duminecă eau sosit și a le lui Funer Istvàn cu dòuă dile mai

târdiu ca ale mele. Dumineca aceasta au fost cea din urmă Duminecă

acasă pentru mine; desdemineață mam sculat și am pus


Transcription history
 • April 10, 2017 10:47:06 Alina Nicula

  pre unde aă umblat, căci de când neam despărțit din șcòlă nu

  neam întâlnit până acum. Așa venind din vorbă in vorbă, meau

  spus că voește să între la miliție ca voluntari, de aceea au venit

  acasă după cartea de botez, eară eu iam spus că și eu am asemine cugete.

  El audînd fòrte sau bucurat că vom servi laolaltă, dară eu iam

  spus că ași avea vòie de servit la marină, astfel audînd el au sărit în

  sus de bucurie, fiind că ni sau întrunit ideele. Tătuca meau făcut

  scrisorile de lipsă, va să dică meau subscris învoirea sa, pentru

  a mă lăsa să întru ca voluntari. Aseminea scrisori șau făcut și

  Funer Istvàn. Mercuri în 20 Nov. am mers amândoi pe jos în orașul

  Bistrița la căsarma Reg.63 de linie și am stat la asentare. Acòlea

  neau visitat un medic militar în rang de (oberstabsarzt) apoi neau

  spus că va băga cărțile (Matrosentkorps.) în Pola, numai după

  ce vom fi primiți de acolo ne pòte lua în lontru. La căsarmă

  isprăvindune lucrurile am pornit spre casă, dară am avut fòrte rea călătorie

  fiind că tòtă diua au nins neuă apătosă de sau făcut pe

  drum numai o flecăraie și mai mult mergiam înapoi ca înainte. Eară

  acasă sosind a dòuă di am băgat și noi nește rugări în Pola la

  (Matroskorps) După o săptămână neau sosit scrisorile din

  Pola chear în diua când umblăteam snopi cu mașina, mi leau

  adus Vasile Găvriluțî, fiind strajă la căncelariea comunală.

  Eară Duminecă eau sosit și a le lui Funer Istvàn cu dòuă dile mai

  târdiu ca ale mele. Dumineca aceasta au fost cea din urmă Duminecă

  acasă pentru mine; desdemineață mam sculat și am pus

 • April 10, 2017 10:37:32 Alina Nicula

   pre unde aă umblat, căci de când neam despărțit din școlă nu neam întâlnit până acum. Așa venind din vorbă în vorbă meau spus că voește să intre la miliție ca voluntari, de aceea au venit acasă după cartea de botez, eară eu iam spus că și eu am asemine cugete. El audînd forte sau bucurat că vom servi laolaltă, dară eu iam spus că ași avea voie de servit la marină, astfel audînd el au sărit în sus de bucurie, fiindcă ni sau întrunit ideele. Tătuca meau făcut scrisorile de lipsă, va să dică meau subscris învoirea sa, pentru a mă lăsa să întru ca voluntari. Aseminea scrisori șau făcut și Funer Istvàn. Mercuri în 20 Nov. am mers amândoi pe jos în orașul Bistrița la căsarma Reg. 63 de linie și am stat la asentare. Acòlea neau visitat un medic militar în rang de (oberstabsarzt) apoi neau spus că va băga cărțile (Matrosentkorps.) în Pola, numai după ce vom fi primiți de acolo ne pote lua înlontru. La căsarmă isprăvindune lucrurile am pornit spre casă, dară am avut forte rea călătorie fiindcă totă diua au nins neuă apătosă de sau făcut pe drum numai o flecăraie și mai mult mergiam înapoi ca înainte. Eară acasă sosind a două di am băgat și noi nește rugări în Pola la (Matroskorps). După o săptămână neau sosit scrisorile din Pola chiar în diua când umblăteam snopi cu mașina, mi leau adus Vasile Gavriluțî, fiind strajă la căncelariea comunală. Eară Duminecă eau sosit și a le lui Funer Istvàn cu două dile mai târdiu ca ale mele. Dumineca aceasta au fost cea din urmă Duminecă acasă pentru mine; desdemineață mam sculat și am pus


 • April 7, 2017 13:49:29 Laura Rauscher

  tit pre unde aă umblat, căci de când neam despărțit din școlă nu neam întâlnit până acum. Așa venind din vorbă în vorbă meau spus că voește să intre la miliție ca voluntari, de aceea au venit acasă după cartea de botez, eară eu iam spus că și eu am asemine cugete. El audînd forte sau bucurat că vom servi laolaltă, dară eu iam spus că ași avea voie de servit la marină, astfel audînd el au sărit în sus de bucurie, fiindcă ni sau întrunit ideele. Tătuca meau făcut scrisorile de lipsă, va să dică meau subscris învoirea sa, pentru a mă lăsa să întru ca voluntari. Aseminea scrisori șau făcut și Funer Istvàn. Mercuri în 20 Nov. am mers amândoi pe jos în orașul Bistrița la căsarma Reg. 63 de linie și am stat la asentare. Acòlea neau visitat un medic militar în rang de (oberstabsarzt) apoi neau spus că va băga cărțile (Matrosentkorps.) în Pola, numai după ce vom fi primiți de acolo ne pote lua înlontru. La căsarmă isprăvindune lucrurile am pornit spre casă, dară am avut forte rea călătorie fiindcă totă diua au nins neuă apătosă de sau făcut pe drum numai o flecăraie și mai mult mergiam înapoi ca înainte. Eară acasă sosind a două di am băgat și noi nește rugări în Pola la (Matroskorps). După o săptămână neau sosit scrisorile din Pola chiar în diua când umblăteam snopi cu mașina, mi leau adus Vasile Gavriluțî, fiind strajă la căncelariea comunală. Eară Duminecă eau sosit și a le lui Funer Istvàn cu două dile mai târdiu ca ale mele. Dumineca aceasta au fost cea din urmă Duminecă acasă pentru mine; desdemineață mam sculat și am pus


 • November 9, 2016 13:13:11 Sorina Stanca (RO)
  tit pre unde aă umblat, căci de când neam despărțit de școlă nu neam întâlnit până acum. Așa venind din vorbă în vorbă meau spus că voește să intre la miliție ca voluntar, de aceea au venit acasă după cartea de botez, eară eu iam spus că și eu am asemine cugete. El audînd forte sau bucurat că vom servi laolaltă, dară eu iam spus că își avea voie de servit la marină, astfel audînd el au sărit în sus de bucurie, fiindcă ni sau întrunit ideele. Tătuca miau făcut scrisorile de lipsă, va să dică meau subscris învoirea sa, pentru a mă lăsa să întru ca voluntar. Oseminea scrisori șau făcut și Funer Istvan. Mercuri în douăzeci Nov am mers amândoi pe jos în orașul Bistrița la căsarma Reg 63 de linie și am stat la asentare. Ocolea neau visitat un medic militar în rang de (oberstabsarzt) apoi neau spus că va băga cărțile (MatrosentKorps) în Pola, numai după ce vom fi primiți de acolo ne pote lua înlontru. La căsarmă isprăvindune întruna lucrurile am pornit spre casă, dar am avut forte rea călătorie fiindcă totă diua au nins neauă apătosă de sau făcut pe drum numai o flecăraie și mai mult mergiam înapoi decât înainte. Eară acasă sosind a două di am băgat li noi nește rugări în Pola la (Matroskorps). După o săptămână neau sosit scrisorile din Pola chiar în diua când umlăteam snopi cu mașina, mi leau adus Vasile Gavriluțî, fiind strajă la căncelarea comunală. Eară Duminecă eau sosit și ale lui Funer Istvan cu două dile mai târdiu ca ale mele. Dumineca aceasta au fost cea din urmă duminecă acasă pentru mine; desdemeneață mam sculat și am spus.

 • November 9, 2016 13:12:42 Sorina Stanca (RO)
  tit pre unde aă umblat, căci de când ne-am despărțit de școlă nu neam întâlnit până acum. Așa venind din vorbă în vorbă meau spus că voește să intre la miliție ca voluntar, de aceea au venit acasă după cartea de botez, eară eu iam spus că și eu am asemine cugete. El audînd forte sau bucurat că vom servi laolaltă, dară eu iam spus că își avea voie de servit la marină, astfel audînd el au sărit în sus de bucurie, fiindcă ni sau întrunit ideele. Tătuca miau făcut scrisorile de lipsă, va să dică meau subscris învoirea sa, pentru a mă lăsa să întru ca voluntar. Oseminea scrisori șau făcut și Funer Istvan. Mercuri în douăzeci Nov am mers amândoi pe jos în orașul Bistrița la căsarma Reg 63 de linie și am stat la asentare. Ocolea neau visitat un medic militar în rang de (oberstabsarzt) apoi neau spus că va băga cărțile (MatrosentKorps) în Pola, numai după ce vom fi primiți de acolo ne pote lua înlontru. La căsarmă isprăvindune întruna lucrurile am pornit spre casă, dar am avut forte rea călătorie fiindcă totă diua au nins neauă apătosă de sau făcut pe drum numai o flecăraie și mai mult mergiam înapoi decât înainte. Eară acasă sosind a două di am băgat li noi nește rugări în Pola la (Matroskorps). După o săptămână neau sosit scrisorile din Pola chiar în diua când umlăteam snopi cu mașina, mi leau adus Vasile Gavriluțî, fiind strajă la căncelarea comunală. Eară Duminecă eau sosit și ale lui Funer Istvan cu două dile mai târdiu ca ale mele. Dumineca aceasta au fost cea din urmă duminecă acasă pentru mine; desdemeneață mam sculat și am spus.

Description

Save description
 • 47.2921849||24.3973258||

  Năsăud/Naszód

  ||1
Location(s)
 • Story location Năsăud/Naszód


ID
6191 / 70087
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Biblioteca Judeteana Cluj
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Naval Warfare

 • Prisoners of WarNotes and questions

Login to leave a note