Povestea lui Ioan Gutia - 4 ani de razboi, item 4

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Și aici aceiaș încordare. Când și aceasta în tăritură ajunse

în manele noastre și dupăce au fost respinse contraatacurle

dușmanului ca putere de patru ori mai mare; comanda

 Baonului  cu mândrie ia în seamă prada ce s'a făcut

de voinicii noștri, ce se resumă în: mortiere, 4 mitrailere,

1'/2  Baon  captiviti. Un căpitan ce ne căzură in mâni

povestește că italienii căpătaseră cel mai strict ordin

de a ținea acest fort pe care ei îl socoteau oarecând

de inexpugnabil. Dupăce dușmanul văzu înoita catas

trofă, deschide un viu foc de artilerie cu tunuri de toate

calibrele și ține focul până seara târziu. Numărul

prinsonerilor în decursul zilei fu atât de mare încât

nu s'a putut ținea în evidență numărare și excortarea

lor, ci li s'a destinat ca loc de adunare satul  Lirranella .

Veseli grăbeau aici italienii, bucurându-se că au scăpat

de coasa nemiloasă a morții și de granatele propriei lor

artilerie. Așa poate numără Baonul nostru ziua aceasta

de cea mai frumoasă și cea mai glorioasă, putându-se

asemenea regimentului care și-a  cluptat  lauri neperi

toare la vestitul  Ivangorvol . El are conștința senină,

că decând a fost separat de regiment s'a purtat brav

alături de acesta. O mulțime de decorații ce înpodo-

besc piepturile atât a oficerilor cât și a oamenilor de rând,

dau dovada recunoștinței mai marilor  Baonului .

   In 17 Mai noaptea Baonul a fost împărțit prin

un  alt Baon polon. Cu aceasta pasiune flăcăii noștre

plini de mândrie văzură uimirea aceastora față de 

faptele noastre. Eră  celatantă  mirarea acestora fața

de cucerirea așa grabnică a „Castelluli Dante”. Baonul

acesta polon trecură adecă peste fortul cucerit, a vă-

zut întăriturile acestuia și și-a esprimat mirarea

asupra faptului cum năvăleau în cete pe după zi

durile de piatră prinsonerii, italieni spre locul destinat.

Acești tovarăși de arme se bucuraseră din preună cu

voinicii Baonului nostru, pentru acest succes, iar Baonul

nostru și a esprimat mulțumită sinceră față de recu-

noștința faptelor noastre.-

Transcription saved

Și aici aceiaș încordare. Când și aceasta în tăritură ajunse

în manele noastre și dupăce au fost respinse contraatacurle

dușmanului ca putere de patru ori mai mare; comanda

 Baonului  cu mândrie ia în seamă prada ce s'a făcut

de voinicii noștri, ce se resumă în: mortiere, 4 mitrailere,

1'/2  Baon  captiviti. Un căpitan ce ne căzură in mâni

povestește că italienii căpătaseră cel mai strict ordin

de a ținea acest fort pe care ei îl socoteau oarecând

de inexpugnabil. Dupăce dușmanul văzu înoita catas

trofă, deschide un viu foc de artilerie cu tunuri de toate

calibrele și ține focul până seara târziu. Numărul

prinsonerilor în decursul zilei fu atât de mare încât

nu s'a putut ținea în evidență numărare și excortarea

lor, ci li s'a destinat ca loc de adunare satul  Lirranella .

Veseli grăbeau aici italienii, bucurându-se că au scăpat

de coasa nemiloasă a morții și de granatele propriei lor

artilerie. Așa poate numără Baonul nostru ziua aceasta

de cea mai frumoasă și cea mai glorioasă, putându-se

asemenea regimentului care și-a  cluptat  lauri neperi

toare la vestitul  Ivangorvol . El are conștința senină,

că decând a fost separat de regiment s'a purtat brav

alături de acesta. O mulțime de decorații ce înpodo-

besc piepturile atât a oficerilor cât și a oamenilor de rând,

dau dovada recunoștinței mai marilor  Baonului .

   In 17 Mai noaptea Baonul a fost împărțit prin

un  alt Baon polon. Cu aceasta pasiune flăcăii noștre

plini de mândrie văzură uimirea aceastora față de 

faptele noastre. Eră  celatantă  mirarea acestora fața

de cucerirea așa grabnică a „Castelluli Dante”. Baonul

acesta polon trecură adecă peste fortul cucerit, a vă-

zut întăriturile acestuia și și-a esprimat mirarea

asupra faptului cum năvăleau în cete pe după zi

durile de piatră prinsonerii, italieni spre locul destinat.

Acești tovarăși de arme se bucuraseră din preună cu

voinicii Baonului nostru, pentru acest succes, iar Baonul

nostru și a esprimat mulțumită sinceră față de recu-

noștința faptelor noastre.-


Transcription history
 • April 5, 2017 16:35:01 Laura Rauscher

  Și aici aceiaș încordare. Când și aceasta în tăritură ajunse

  în manele noastre și dupăce au fost respinse contraatacurle

  dușmanului ca putere de patru ori mai mare; comanda

   Baonului  cu mândrie ia în seamă prada ce s'a făcut

  de voinicii noștri, ce se resumă în: mortiere, 4 mitrailere,

  1'/2  Baon  captiviti. Un căpitan ce ne căzură in mâni

  povestește că italienii căpătaseră cel mai strict ordin

  de a ținea acest fort pe care ei îl socoteau oarecând

  de inexpugnabil. Dupăce dușmanul văzu înoita catas

  trofă, deschide un viu foc de artilerie cu tunuri de toate

  calibrele și ține focul până seara târziu. Numărul

  prinsonerilor în decursul zilei fu atât de mare încât

  nu s'a putut ținea în evidență numărare și excortarea

  lor, ci li s'a destinat ca loc de adunare satul  Lirranella .

  Veseli grăbeau aici italienii, bucurându-se că au scăpat

  de coasa nemiloasă a morții și de granatele propriei lor

  artilerie. Așa poate numără Baonul nostru ziua aceasta

  de cea mai frumoasă și cea mai glorioasă, putându-se

  asemenea regimentului care și-a  cluptat  lauri neperi

  toare la vestitul  Ivangorvol . El are conștința senină,

  că decând a fost separat de regiment s'a purtat brav

  alături de acesta. O mulțime de decorații ce înpodo-

  besc piepturile atât a oficerilor cât și a oamenilor de rând,

  dau dovada recunoștinței mai marilor  Baonului .

     In 17 Mai noaptea Baonul a fost împărțit prin

  un  alt Baon polon. Cu aceasta pasiune flăcăii noștre

  plini de mândrie văzură uimirea aceastora față de 

  faptele noastre. Eră  celatantă  mirarea acestora fața

  de cucerirea așa grabnică a „Castelluli Dante”. Baonul

  acesta polon trecură adecă peste fortul cucerit, a vă-

  zut întăriturile acestuia și și-a esprimat mirarea

  asupra faptului cum năvăleau în cete pe după zi

  durile de piatră prinsonerii, italieni spre locul destinat.

  Acești tovarăși de arme se bucuraseră din preună cu

  voinicii Baonului nostru, pentru acest succes, iar Baonul

  nostru și a esprimat mulțumită sinceră față de recu-

  noștința faptelor noastre.-


 • March 21, 2017 20:59:38 Cristian Mihalea

  Și aici aceiaș încordare. Când și aceasta în tăritură ajunse

  în manele noastre și dupăce au fost respinse contraatacurle

  dușmanului ca putere de patru ori mai mare; comanda

  Baonului cu mândrie că în seamă preda ce s'a făcut

  de voinicii noștri, ce se resumă în: mortiere, 4 mitrailere,

  1'/2 Baon captit. Un căpitan ce ne cărură in mâini

  proestește că italienii căpitaseră cel mai strict ordin

  de a ținea acest fort pe care ei îl socoteau oarecând

  de inexpugnabil. Dupăce dușmanul văru înoita catas

  Trofă, deschide un vin foc de artilerie cu tunuri de foabe

  calibrele și ține focul până seara târziu. Numărul

  prixonerilor în decursul zilei fu atât de mare încât

  nu s'a putut ținea în evidență numărare și excaotarea

  lor, ci li s'a destinat ca loc de adunare satul Lirranella.

  Veseli grăbeau aici italienii, bucurându-se că au scăpat

  de coasa nemiloasă a morții și de granatele propriei lor

  artilerie. Așa poate numără Baonul nostru rimă aceasta

  de cea mai frumoasă și cea mai glorioasă, putându-se

  asemenea regimentului care și-a cluplat lauri neperi

  toare la povestitul Jvangorvol. Ee are conștința senină,

  că decând a fost separat de regiment s'a purtat brav

  alături de acesta. O mulțime de decorații ce împodo-

  besc piepturile atât a oficerilor cât și a oamenilor de rând,

  dau dovada recunoștinței mai marilor Baonului.

     In 17 Mai noaptea Baonul a fost împărțit prin

  un  alt Baon polon. Cu aceasta scariune flăcări noștre

  plini de mândrie văzură unirea aceastora față de 

  faptele noastre. Eră celatantă mirarea acestora fața

  de cucerirea așa grabnică a „Castelluli Dante”. Baonul

  acesta polon trecuxă adecă peste fortul cucerit, a vă-

  rut în rările acestuia și și-a esprimat mirarea

  asupra faptului cum năvăleau în cete pe după zi

  durile de piatră prinsonerii, italieni spre locul destinat.

  Acești tovsrăți de arme se bucurară din preună cu

  voinicii Baonului nostru, pentru acest succes, iar Baonul

  nostru și a esprimat mulțumită sinceră față de recu-

  noștința faptelor noastre.-


 • March 21, 2017 20:55:29 Cristian Mihalea

  Și aici aceiaș încordare. Când și aceasta în tăritură ajunse

  în manele noastre și dupăce au fost respinse contraatacurle

  dușmanului ca putere de patru ori mai mare; comanda

  Baonului cu mândrie că în seamă preda ce s a făcut

  de voinicii noștri, ce se resumă în: mortiere, 4 mitraileve,

  1/2 Baon captit. Un căpitan ce ne cărură in mâini

  proestește că italienii căpitaseră cel mai strict ordin

  de a ținea acest fort pe care ei îl socoteau oarecând

  de inexpugnabil. Dupăce dușmanul văru înoita catas

  Trofă, deschide un vin foc de artilerie cu tunuri de foabe

  calibrele și ține focul până seara târziu. Numărul

  prixonerilor în decursul zilei fu atât de mare încât

  nu s a putut ținea în evidență numărare și excaotarea

  lor, ci li s a destinat ca loc de adunare satul Lirranella.

  Veseli grăbeau aici italienii, bucurându-se că au scăpat

  de coasa nemiloasă a morții și de granatele propriei lor

  artilerie. Așa poate numără Baonul nostru rimă aceasta

  de cea mai frumoasă și cea mai glorioasă, putându-se

  asemenea regimentului care și-a cluplat lauri neperi

  toare la povestitul Jvangorvol. Ee are conștința senină,

  că decând a fost separat de regiment s a purtat brav

  alături de acesta. O mulțime de decorații ce împodo-

  besc piepturile atât a oficerilor cât și a oamenilor de rând,

  dau dovada recunoștinței mai marilor Baonului.

     In 17 Mai noaptea Baonul a fost împărțit prin

  un  alt Baon polon. Cu aceasta scariune flăcări noștre

  plini de mândrie văzură unirea aceastora față de 

  faptele noastre. Eră celatantă mirarea acestora fața

  de cucerirea așa grabnică a „Castelluli Dante”. Baonul

  acesta polon trecuxă adecă peste fortul cucerit, a vă-

  rut în rările acestuia și și-a esprimat mirarea

  asupra faptului cum năvăleau în cete pe după zi

  durile de piatră prinsonerii, italieni spre locul destinat.

  Acești tovsrăți de arme se bucurară din preună cu

  voinicii Baonului nostru, pentru acest succes, iar Baonul

  nostru și a esprimat mulțumită sinceră față de recu-

  noștința faptelor noastre.-


 • March 21, 2017 20:39:18 Cristian Mihalea

  Și aici aceiaș încordare. Când și aceasta în tăritură ajunse

  în manele noastre și dupăce au fost respinse contraatacurle

  dușmanului ca putere de patru ori mai mare; comanda

  Baonului cu mândrie că în seamă preda ce s a făcut

  de voinicii noștri, ce se resumă în: mortiere, 4 mitraileve,

  1/2 Baon captit. Un căpitan ce ne cărură in mâini

  proestește că italienii căpitaseră cel mai strict ordin

  de a ținea acest fort pe care ei îl socoteau oarecând

  de inexpugnabil. Dupăce dușmanul văru înoita catas

  Trofă, deschide un vin foc de artilerie cu tunuri de foabe

  calibrele și ține focul până seara târziu. Numărul

  prixonerilor în decursul zilei fu atât de mare încât

  nu s a putut ținea în evidență numărare și excaotarea

  lor, ci li s a destinat ca loc de adunare satul Lirranella.

  Veseli grăbeau aici italienii, bucurându-se că au scăpat

  de coasa nemiloasă a morții și de granatele propriei lor

  artilerie. Așa poate numără Baonul nostru rimă aceasta

  de cea mai frumoasă și cea mai glorioasă, putându-se

  asemenea regimentului care și-a cluplat lauri neperi

  toare la povestitul Jvangorvol. Ee are conștința senină,

  că decând a fost separat de regiment s a purtat brav

  alături de acesta. O mulțime de decorații ce împodo-

  besc piepturile atât a oficerilor cât și a oamenilor de rând,

  dau do recunoștinței 


 • March 21, 2017 20:21:43 Cristian Mihalea

  Și aici aceiaș încordare. Când și aceasta în tăritură ajunse

  în manele noastre și dupăce au fost respinse contraatacurle

  dușmanului ca putere de patru ori mai mare; comanda

  Baonului cu mândrie că în seamă preda ce s a făcut

  de voinicii noștri, ce se resumă în: mortiere, 4 mitraileve,

  1/2 Baon captit. Un căpitan ce ne cărură in mâini

  proestește că italienii căpitaseră cel mai strict ordin

  de a ținea acest fort pe care ei îl socoteau oarecând

  de inexpugnabil. Dupăce dușmanul văru înoita catas

  Trofă, deschide un vin foc de artilerie cu tunuri de foabe

  calibrele și ține focul până seara târziu. Numărul


 • March 21, 2017 19:51:33 Cristian Mihalea

  Și aici aceiaș încordare. Când și aceasta în tăritură ajunse

  în mamele noastre și dupăce au fost respins a contraa


 • March 21, 2017 19:39:23 Cristian Mihalea

Description

Save description
 • 45.87755835992489||11.51288156616215||

  Asiago, Italia

  ||1
Location(s)
 • Story location Asiago, Italia


ID
6169 / 75826
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Nicolae Farcasiu
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Eastern Front
 • Italian Front
 • Western Front

 • Home Front
 • Propaganda
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note