Brieven tussen Nicolas Huits, zijn vriendin en familie- 02

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

weet ik u geen nieuws meer te schrijven als dat ik denk dat gij u daar in huis goed onder een verstaat

en dat ik denk dat gij niet te lang zult wachten om mij wat nieuws van u te laten hooren. Dus Lieve

Emma hoop ik dat gij aan mijn verlangen zult voldoen. Ik zal u mijn portret een deezer dagen ook

sturen. Intusschen Geliefde Emma reik ik u de hand en omhels u duizende maal uit de verte.


Ontvangt dus de beste kussen van uwen Liefhebbende minnaar N Huits.


Ziehier mijn adres Monsieur N Huits Hafenamt Valenciennes France


Tekst 2 Catherine Huits aan Nicolas Huits


Blz. 1 Canne den 18 December 1916


Beminde Broeder


Met vreugde hebben wij vandaag Uwe kaart ontvangen en gezien gij goed aangekomen zijt, maar

toch veel verder, als men meende. toch als gij maar goed te eeten zult hebben, zoo Uwe Cameraten

geschreven hebben, zijn wij toch wat gerust, want wij hebben toch zeer achter denken gehad, zoo

lang eer wij iets wisten waar gij waart, en schijnt ook gij toch dan een goed lochement hebt

gevonden, voor U vieren, wij hoopen ook dat gij ons ons dan eene brief zult schrijven en ons alle laat

weeten, en


Blz. 2 of gij gelt noodig hebt, of wat anders, als ik kan sturen van hier zal ik U twee oude jassen

bezorgen, want gij moet U maar goed aandoen, doet maar u twee grijze onderlijven op een aan, dat

gij geen koude krijg, als het slecht weeder is. En als gij iets noosig hebt wat gij niet kunt krijgen dan

zal ik het U bezorgen. Neemt het Uwe goed, van eeten als gij het krijgen kunt, gij moet Maria en Pol

ook van tijd tot tijd schrijven, want zij hebben veel spijt dat gij zoo ver vertrokken zijt en nog niets

vernomen hebben. Laat ons eens weeten of gij nog hoofdpijn had, of deze


Blz. 3 over was, het zal dat wel zijn dat gij vermoeid was, gij moet U maar goed rangeeren onder U

vieren, en moet als gij kunt maar proper zijn op Uew leeden en U laten onderhouden, want men is

gauw onderkomen, en het is niet goed voor de gezondheid indien men met vuil kleederen loopt

indien gij gelt nodig hebt laat het ons weeten dan zal ik er U sturen, ik heb veel spijt gehad U niet

meer gelt hebben mee gegeven maar, Beminde Broeder, niet dat ik bang had het U te geven want ik

heb al een schoon stuk  vleesch gezouten om laten te droogen, ik meende U eeten


Blz. 4 te bezorgen alle weeken, maar nu gij toch zoo ver zit, moet gij maar ons laten weeten wat U

mankeert. Wij zullen gaan vragen hoe wij U iets kunnen bezorgen per post of met de tram. Nu

Beminde Broeder moet gij U maar goed houden, gij zijt met U vieren goed gevallen, die jong van

Jansen die is van vatsoenlijke famielie het schijnt dan dat met U vieren aan houte werk bezig zijnt

met U drieën en Jozeph Bovens in de grond.


Beminde Broeder, gij moet maar goed luisteren, want dat is voor U nu het voornaamste, en maar

niet naar andere luisteren daar kunt gij veel beter met door de wereld komen als dat men zich

Transcription saved

weet ik u geen nieuws meer te schrijven als dat ik denk dat gij u daar in huis goed onder een verstaat

en dat ik denk dat gij niet te lang zult wachten om mij wat nieuws van u te laten hooren. Dus Lieve

Emma hoop ik dat gij aan mijn verlangen zult voldoen. Ik zal u mijn portret een deezer dagen ook

sturen. Intusschen Geliefde Emma reik ik u de hand en omhels u duizende maal uit de verte.


Ontvangt dus de beste kussen van uwen Liefhebbende minnaar N Huits.


Ziehier mijn adres Monsieur N Huits Hafenamt Valenciennes France


Tekst 2 Catherine Huits aan Nicolas Huits


Blz. 1 Canne den 18 December 1916


Beminde Broeder


Met vreugde hebben wij vandaag Uwe kaart ontvangen en gezien gij goed aangekomen zijt, maar

toch veel verder, als men meende. toch als gij maar goed te eeten zult hebben, zoo Uwe Cameraten

geschreven hebben, zijn wij toch wat gerust, want wij hebben toch zeer achter denken gehad, zoo

lang eer wij iets wisten waar gij waart, en schijnt ook gij toch dan een goed lochement hebt

gevonden, voor U vieren, wij hoopen ook dat gij ons ons dan eene brief zult schrijven en ons alle laat

weeten, en


Blz. 2 of gij gelt noodig hebt, of wat anders, als ik kan sturen van hier zal ik U twee oude jassen

bezorgen, want gij moet U maar goed aandoen, doet maar u twee grijze onderlijven op een aan, dat

gij geen koude krijg, als het slecht weeder is. En als gij iets noosig hebt wat gij niet kunt krijgen dan

zal ik het U bezorgen. Neemt het Uwe goed, van eeten als gij het krijgen kunt, gij moet Maria en Pol

ook van tijd tot tijd schrijven, want zij hebben veel spijt dat gij zoo ver vertrokken zijt en nog niets

vernomen hebben. Laat ons eens weeten of gij nog hoofdpijn had, of deze


Blz. 3 over was, het zal dat wel zijn dat gij vermoeid was, gij moet U maar goed rangeeren onder U

vieren, en moet als gij kunt maar proper zijn op Uew leeden en U laten onderhouden, want men is

gauw onderkomen, en het is niet goed voor de gezondheid indien men met vuil kleederen loopt

indien gij gelt nodig hebt laat het ons weeten dan zal ik er U sturen, ik heb veel spijt gehad U niet

meer gelt hebben mee gegeven maar, Beminde Broeder, niet dat ik bang had het U te geven want ik

heb al een schoon stuk  vleesch gezouten om laten te droogen, ik meende U eeten


Blz. 4 te bezorgen alle weeken, maar nu gij toch zoo ver zit, moet gij maar ons laten weeten wat U

mankeert. Wij zullen gaan vragen hoe wij U iets kunnen bezorgen per post of met de tram. Nu

Beminde Broeder moet gij U maar goed houden, gij zijt met U vieren goed gevallen, die jong van

Jansen die is van vatsoenlijke famielie het schijnt dan dat met U vieren aan houte werk bezig zijnt

met U drieën en Jozeph Bovens in de grond.


Beminde Broeder, gij moet maar goed luisteren, want dat is voor U nu het voornaamste, en maar

niet naar andere luisteren daar kunt gij veel beter met door de wereld komen als dat men zich


Transcription history
 • February 17, 2017 16:48:04 Hillie Plantinga

  weet ik u geen nieuws meer te schrijven als dat ik denk dat gij u daar in huis goed onder een verstaat

  en dat ik denk dat gij niet te lang zult wachten om mij wat nieuws van u te laten hooren. Dus Lieve

  Emma hoop ik dat gij aan mijn verlangen zult voldoen. Ik zal u mijn portret een deezer dagen ook

  sturen. Intusschen Geliefde Emma reik ik u de hand en omhels u duizende maal uit de verte.


  Ontvangt dus de beste kussen van uwen Liefhebbende minnaar N Huits.


  Ziehier mijn adres Monsieur N Huits Hafenamt Valenciennes France


  Tekst 2 Catherine Huits aan Nicolas Huits


  Blz. 1 Canne den 18 December 1916


  Beminde Broeder


  Met vreugde hebben wij vandaag Uwe kaart ontvangen en gezien gij goed aangekomen zijt, maar

  toch veel verder, als men meende. toch als gij maar goed te eeten zult hebben, zoo Uwe Cameraten

  geschreven hebben, zijn wij toch wat gerust, want wij hebben toch zeer achter denken gehad, zoo

  lang eer wij iets wisten waar gij waart, en schijnt ook gij toch dan een goed lochement hebt

  gevonden, voor U vieren, wij hoopen ook dat gij ons ons dan eene brief zult schrijven en ons alle laat

  weeten, en


  Blz. 2 of gij gelt noodig hebt, of wat anders, als ik kan sturen van hier zal ik U twee oude jassen

  bezorgen, want gij moet U maar goed aandoen, doet maar u twee grijze onderlijven op een aan, dat

  gij geen koude krijg, als het slecht weeder is. En als gij iets noosig hebt wat gij niet kunt krijgen dan

  zal ik het U bezorgen. Neemt het Uwe goed, van eeten als gij het krijgen kunt, gij moet Maria en Pol

  ook van tijd tot tijd schrijven, want zij hebben veel spijt dat gij zoo ver vertrokken zijt en nog niets

  vernomen hebben. Laat ons eens weeten of gij nog hoofdpijn had, of deze


  Blz. 3 over was, het zal dat wel zijn dat gij vermoeid was, gij moet U maar goed rangeeren onder U

  vieren, en moet als gij kunt maar proper zijn op Uew leeden en U laten onderhouden, want men is

  gauw onderkomen, en het is niet goed voor de gezondheid indien men met vuil kleederen loopt

  indien gij gelt nodig hebt laat het ons weeten dan zal ik er U sturen, ik heb veel spijt gehad U niet

  meer gelt hebben mee gegeven maar, Beminde Broeder, niet dat ik bang had het U te geven want ik

  heb al een schoon stuk  vleesch gezouten om laten te droogen, ik meende U eeten


  Blz. 4 te bezorgen alle weeken, maar nu gij toch zoo ver zit, moet gij maar ons laten weeten wat U

  mankeert. Wij zullen gaan vragen hoe wij U iets kunnen bezorgen per post of met de tram. Nu

  Beminde Broeder moet gij U maar goed houden, gij zijt met U vieren goed gevallen, die jong van

  Jansen die is van vatsoenlijke famielie het schijnt dan dat met U vieren aan houte werk bezig zijnt

  met U drieën en Jozeph Bovens in de grond.


  Beminde Broeder, gij moet maar goed luisteren, want dat is voor U nu het voornaamste, en maar

  niet naar andere luisteren daar kunt gij veel beter met door de wereld komen als dat men zich


 • February 17, 2017 16:43:41 Hillie Plantinga

  weet ik u geen nieuws meer te schrijven als dat ik denk dat gij u daar in huis goed onder een verstaat

  en dat ik denk dat gij niet te lang zult wachten om mij wat nieuws van u te laten hooren. Dus Lieve

  Emma hoop ik dat gij aan mijn verlangen zult voldoen. Ik zal u mijn portret een deezer dagen ook

  sturen. Intusschen Geliefde Emma reik ik u de hand en omhels u duizende maal uit de verte.


  Ontvangt dus de beste kussen van uwen Liefhebbende minnaar N Huits.


  Ziehier mijn adres Monsieur N Huits Hafenamt Valenciennes France


  Tekst 2 Catherine Huits aan Nicolas Huits


  Blz. 1 Canne den 18 December 1916


  Beminde Broeder


  Met vreugde hebben wij vandaag Uwe kaart ontvangen en gezien gij goed aangekomen zijt, maar

  toch veel verder, als men meende. toch als gij maar goed te eeten zult hebben, zoo Uwe Cameraten

  geschreven hebben, zijn wij toch wat gerust, want wij hebben toch zeer achter denken gehad, zoo

  lang eer wij iets wisten waar gij waart, en schijnt ook gij toch dan een goed lochement hebt

  gevonden, voor U vieren, wij hoopen ook dat gij ons ons dan eene brief zult schrijven en ons alle laat

  weeten, en


  Blz. 2 of gij gelt noodig hebt, of wat anders, als ik kan sturen van hier zal ik U twee oude jassen

  bezorgen, want gij moet U maar goed aandoen, doet maar u twee grijze onderlijven op een aan, dat

  gij geen koude krijg, als het slecht weeder is. En als gij iets noosig hebt wat gij niet kunt krijgen dan

  zal ik het U bezorgen. Neemt het Uwe goed, van eeten als gij het krijgen kunt, gij moet Maria en Pol

  ook van tijd tot tijd schrijven, want zij hebben veel spijt dat gij zoo ver vertrokken zijt en nog niets

  vernomen hebben. Laat ons eens weeten of gij nog hoofdpijn had, of deze


  Blz. 3 over was, het zal dat wel zijn dat gij vermoeid was, gij moet U maar goed rangeeren onder U

  vieren, en moet als gij kunt maar proper zijn op Uew leeden en U laten onderhouden, want men is

  gauw onderkomen, en het is niet goed voor de gezondheid indien men met vuil kleederen loopt

  indien gij gelt nodig hebt laat het ons weeten dan zal ik er U sturen, ik heb veel spijt gehad U niet

  meer gelt hebben mee gegeven maar, Beminde Broeder, niet dat ik bang had het U te geven want ik

  heb al een schoon stuk  vleesch gezouten om laten te droogen, ik meende U eeten


  Blz. 4 te bezorgen alle weeken, maar nu gij toch zoo ver zit, moet gij maar ons laten weeten wat U

  mankeert. Wij zullen gaan vragen hoe wij U iets kunnen bezorgen per post of met de tram. Nu

  Beminde Broeder moet gij U maar goed houden, gij zijt met U vieren goed gevallen, die jong van

  Jansen die is van vatsoenlijke famielie het schijnt dan dat met U vieren aan houte werk bezig zijnt

  met U drieën en Jozeph Bovens in de grond.


  Beminde Broeder


 • February 17, 2017 16:40:49 Hillie Plantinga

  weet ik u geen nieuws meer te schrijven als dat ik denk dat gij u daar in huis goed onder een verstaat

  en dat ik denk dat gij niet te lang zult wachten om mij wat nieuws van u te laten hooren. Dus Lieve

  Emma hoop ik dat gij aan mijn verlangen zult voldoen. Ik zal u mijn portret een deezer dagen ook

  sturen. Intusschen Geliefde Emma reik ik u de hand en omhels u duizende maal uit de verte.


  Ontvangt dus de beste kussen van uwen Liefhebbende minnaar N Huits.


  Ziehier mijn adres Monsieur N Huits Hafenamt Valenciennes France


  Tekst 2 Catherine Huits aan Nicolas Huits


  Blz. 1 Canne den 18 December 1916


  Beminde Broeder


  Met vreugde hebben wij vandaag Uwe kaart ontvangen en gezien gij goed aangekomen zijt, maar

  toch veel verder, als men meende. toch als gij maar goed te eeten zult hebben, zoo Uwe Cameraten

  geschreven hebben, zijn wij toch wat gerust, want wij hebben toch zeer achter denken gehad, zoo

  lang eer wij iets wisten waar gij waart, en schijnt ook gij toch dan een goed lochement hebt

  gevonden, voor U vieren, wij hoopen ook dat gij ons ons dan eene brief zult schrijven en ons alle laat

  weeten, en


  Blz. 2 of gij gelt noodig hebt, of wat anders, als ik kan sturen van hier zal ik U twee oude jassen

  bezorgen, want gij moet U maar goed aandoen, doet maar u twee grijze onderlijven op een aan, dat

  gij geen koude krijg, als het slecht weeder is. En als gij iets noosig hebt wat gij niet kunt krijgen dan

  zal ik het U bezorgen. Neemt het Uwe goed, van eeten als gij het krijgen kunt, gij moet Maria en Pol

  ook van tijd tot tijd schrijven, want zij hebben veel spijt dat gij zoo ver vertrokken zijt en nog niets

  vernomen hebben. Laat ons eens weeten of gij nog hoofdpijn had, of deze


  Blz. 3 over was, het zal dat wel zijn dat gij vermoeid was, gij moet U maar goed rangeeren onder U

  vieren, en moet als gij kunt maar proper zijn op Uew leeden en U laten onderhouden, want men is

  gauw onderkomen, en het is niet goed voor de gezondheid indien men met vuil kleederen loopt

  indien gij gelt nodig hebt laat het ons weeten dan zal ik er U sturen, ik heb veel spijt gehad U niet

  meer gelt hebben mee gegeven maar, Beminde Broeder, niet dat ik bang had het U te geven want ik

  heb al een schoon stuk  vleesch gezouten om laten te droogen, ik meende U eeten
 • February 17, 2017 16:27:35 Hillie Plantinga

  weet ik u geen nieuws meer te schrijven als dat ik denk dat gij u daar in huis goed onder een verstaat

  en dat ik denk dat gij niet te lang zult wachten om mij wat nieuws van u te laten hooren. Dus Lieve

  Emma hoop ik dat gij aan mijn verlangen zult voldoen. Ik zal u mijn portret een deezer dagen ook

  sturen. Intusschen Geliefde Emma reik ik u de hand en omhels u duizende maal uit de verte.


  Ontvangt dus de beste kussen van uwen Liefhebbende minnaar N Huits.


  Ziehier mijn adres Monsieur N Huits Hafenamt Valenciennes France


  Tekst 2 Catherine Huits aan Nicolas Huits


  Blz. 1 Canne den 18 December 1916


  Beminde Broeder


  Met vreugde hebben wij vandaag Uwe kaart ontvangen en gezien gij goed aangekomen zijt, maar

  toch veel verder, als men meende. toch als gij maar goed te eeten zult hebben, zoo Uwe Cameraten

  geschreven hebben, zijn wij toch wat gerust, want wij hebben toch zeer achter denken gehad, zoo

  lang eer wij iets wisten waar gij waart, en schijnt ook gij toch dan een goed lochement hebt

  gevonden, voor U vieren, wij hoopen ook dat gij ons ons dan eene brief zult schrijven en ons alle laat

  weeten, en


  Blz. 2 of gij gelt noodig hebt, of wat anders, als ik kan sturen van hier zal ik U twee oude jassen

  bezorgen, want gij moet U maar goed aandoen, doet maar u twee grijze onderlijven op een aan, dat

  gij geen koude krijg, als het slecht weeder is. En als gij iets noosig hebt wat gij niet kunt krijgen dan

  zal ik het U bezorgen. Neemt het Uwe goed, van eeten als gij het krijgen kunt, gij moet Maria en Pol

  ook van tijd tot tijd schrijven, want zij hebben veel spijt dat gij zoo ver vertrokken zijt en nog niets

  vernomen hebben. Laat ons eens weeten of gij nog hoofdpijn had, of deze


  Blz. 3


 • February 17, 2017 16:25:18 Hillie Plantinga

  weet ik u geen nieuws meer te schrijven als dat ik denk dat gij u daar in huis goed onder een verstaat

  en dat ik denk dat gij niet te lang zult wachten om mij wat nieuws van u te laten hooren. Dus Lieve

  Emma hoop ik dat gij aan mijn verlangen zult voldoen. Ik zal u mijn portret een deezer dagen ook

  sturen. Intusschen Geliefde Emma reik ik u de hand en omhels u duizende maal uit de verte.


  Ontvangt dus de beste kussen van uwen Liefhebbende minnaar N Huits.


  Ziehier mijn adres Monsieur N Huits Hafenamt Valenciennes France


  Tekst 2 Catherine Huits aan Nicolas Huits


  Blz. 1 Canne den 18 December 1916


  Beminde Broeder


  Met vreugde hebben wij vandaag Uwe kaart ontvangen en gezien gij goed aangekomen zijt, maar

  toch veel verder, als men meende. toch als gij maar goed te eeten zult hebben, zoo Uwe Cameraten

  geschreven hebben, zijn wij toch wat gerust, want wij hebben toch zeer achter denken gehad, zoo

  lang eer wij iets wisten waar gij waart, en schijnt ook gij toch dan een goed lochement hebt

  gevonden, voor U vieren, wij hoopen ook dat gij ons ons dan eene brief zult schrijven en ons alle laat

  weeten, en


  Blz. 2 of gij gelt noodig hebt, of wat anders, als ik kan sturen van hier zal ik U twee oude jassen

  bezorgen, want gij moet U maar goed aandoen, doet maar u twee grijze onderlijven op een aan, dat • February 17, 2017 16:23:54 Hillie Plantinga

  weet ik u geen nieuws meer te schrijven als dat ik denk dat gij u daar in huis goed onder een verstaat

  en dat ik denk dat gij niet te lang zult wachten om mij wat nieuws van u te laten hooren. Dus Lieve

  Emma hoop ik dat gij aan mijn verlangen zult voldoen. Ik zal u mijn portret een deezer dagen ook

  sturen. Intusschen Geliefde Emma reik ik u de hand en omhels u duizende maal uit de verte.


  Ontvangt dus de beste kussen van uwen Liefhebbende minnaar N Huits.


  Ziehier mijn adres Monsieur N Huits Hafenamt Valenciennes France


  Tekst 2 Catherine Huits aan Nicolas Huits


  Blz. 1 Canne den 18 December 1916


  Beminde Broeder


  Met vreugde hebben wij vandaag Uwe kaart ontvangen en gezien gij goed aangekomen zijt, maar

  toch veel verder, als men meende. toch als gij maar goed te eeten zult hebben, zoo Uwe Cameraten

  geschreven hebben, zijn wij toch wat gerust, want wij hebben toch zeer achter denken gehad, zoo

  lang eer wij iets wisten waar gij waart, en schijnt ook gij toch dan een goed lochement hebt

  gevonden, voor U vieren, wij hoopen ook dat gij ons ons dan eene brief zult schrijven en ons alle laat

  weeten, en
 • February 16, 2017 11:23:52 Hillie Plantinga

  weet ik u geen nieuws meer te schrijven als dat ik denk dat gij u daar in huis goed onder een verstaat

  en dat ik denk dat gij niet te lang zult wachten om mij wat nieuws van u te laten hooren. Dus Lieve

  Emma hoop ik dat gij aan mijn verlangen zult voldoen. Ik zal u mijn portret een deezer dagen ook

  sturen. Intusschen Geliefde Emma reik ik u de hand en omhels u duizende maal uit de verte.


  Ontvangt dus de beste kussen van uwen Liefhebbende minnaar N Huits.


  Ziehier mijn adres Monsieur N Huits Hafenamt Valenciennes France


Description

Save description
 • 50.35700942531204||3.519073500830018||

  Valenciennes (Fr)

 • 50.814056094033454||5.66927022775883||

  Kanne (B)

 • 50.814055||5.6693136||

  Valenciennes (Fr) / Kanne (B)

  ||1
Location(s)
 • Story location Valenciennes (Fr) / Kanne (B)
 • Document location Valenciennes (Fr)
 • Additional document location Kanne (B)


ID
5892 / 244084
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Paul Vrijens
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Home Front
 • WomenNotes and questions

Login to leave a note