Ο Μακεδονομάχος Κυριάκος Ιορδάνους - Φασουλής (Macedonian Mule Corps MMC) , item 18

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Αριστερή σελίδα

μασταεφέρα και

μασταπουλουσαν

και δεν νεσκευτίκα

ότι ήταν γιαλόγου

τους πονιποφέραμε

ταβασαναεκινα και

έπρεπε Ναμας ηποσ

τιρίξου και εγό έδοκα

μιαν λίραν και μου

έφεραν μισίν οκάν

σίκα ξερά διότι επι

νου πράπολι και οπό

ταν μασεπίνα εις

την πόλιν ονομα

ζόμενη Καλαμάταν

Μασσάφικαν εκή

3 ημέρες και μετά

μασεπίραν εις σα

λην πολιν όνομα

ζομενην Κόρινθον


 Δεξιά σελίδα

και μασέβαλαν 

σεπεριορισμένο μερ

ος και έβαλα φρου

ρούς και μας έβλεπ

παν και μερικί Κυ

πρέϊ και Άνκλι τα

εκατάφεραν και ε

φυγα διότι επινου

σαν διότι η τροφί πο

υ μας εδκιούσαν ή

ταν πολιλίγη Μασ

εδκιούσαν μίαν γαλέ

ταν και μίαν κου

ταλιάν φαγήν κάθε 

24 όρες το στρομαν 

μας ηταν ηγή μό

νον δίχοσ πατανίες

δίχος τρόμαν μονο

Transcription saved

 Αριστερή σελίδα

μασταεφέρα και

μασταπουλουσαν

και δεν νεσκευτίκα

ότι ήταν γιαλόγου

τους πονιποφέραμε

ταβασαναεκινα και

έπρεπε Ναμας ηποσ

τιρίξου και εγό έδοκα

μιαν λίραν και μου

έφεραν μισίν οκάν

σίκα ξερά διότι επι

νου πράπολι και οπό

ταν μασεπίνα εις

την πόλιν ονομα

ζόμενη Καλαμάταν

Μασσάφικαν εκή

3 ημέρες και μετά

μασεπίραν εις σα

λην πολιν όνομα

ζομενην Κόρινθον


 Δεξιά σελίδα

και μασέβαλαν 

σεπεριορισμένο μερ

ος και έβαλα φρου

ρούς και μας έβλεπ

παν και μερικί Κυ

πρέϊ και Άνκλι τα

εκατάφεραν και ε

φυγα διότι επινου

σαν διότι η τροφί πο

υ μας εδκιούσαν ή

ταν πολιλίγη Μασ

εδκιούσαν μίαν γαλέ

ταν και μίαν κου

ταλιάν φαγήν κάθε 

24 όρες το στρομαν 

μας ηταν ηγή μό

νον δίχοσ πατανίες

δίχος τρόμαν μονο


Transcription history
 • November 1, 2018 09:51:02 Nicoletta Maratheftou

   Αριστερή σελίδα

  μασταεφέρα και

  μασταπουλουσαν

  και δεν νεσκευτίκα

  ότι ήταν γιαλόγου

  τους πονιποφέραμε

  ταβασαναεκινα και

  έπρεπε Ναμας ηποσ

  τιρίξου και εγό έδοκα

  μιαν λίραν και μου

  έφεραν μισίν οκάν

  σίκα ξερά διότι επι

  νου πράπολι και οπό

  ταν μασεπίνα εις

  την πόλιν ονομα

  ζόμενη Καλαμάταν

  Μασσάφικαν εκή

  3 ημέρες και μετά

  μασεπίραν εις σα

  λην πολιν όνομα

  ζομενην Κόρινθον


   Δεξιά σελίδα

  και μασέβαλαν 

  σεπεριορισμένο μερ

  ος και έβαλα φρου

  ρούς και μας έβλεπ

  παν και μερικί Κυ

  πρέϊ και Άνκλι τα

  εκατάφεραν και ε

  φυγα διότι επινου

  σαν διότι η τροφί πο

  υ μας εδκιούσαν ή

  ταν πολιλίγη Μασ

  εδκιούσαν μίαν γαλέ

  ταν και μίαν κου

  ταλιάν φαγήν κάθε 

  24 όρες το στρομαν 

  μας ηταν ηγή μό

  νον δίχοσ πατανίες

  δίχος τρόμαν μονο


Description

Save description
 • 37.0422371||22.1141264||

  Καλαμάτα

 • 37.9386365||22.9322383||

  Κόρινθος

 • 34.7938053||32.52609010000003||

  Επισκοπή, Πάφος, Κύπρος / Episkopi, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location Επισκοπή, Πάφος, Κύπρος / Episkopi, Paphos, Cyprus
 • Document location Καλαμάτα
 • Additional document location Κόρινθος


ID
5891 / 67377
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Χριστάκης Κυριάκου (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Eastern Front

 • Recruitment and Conscription
 • TransportNotes and questions

Login to leave a note