14 October 1917 - 04

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

direkt na den oorlog de miseries zullen uit zijn, maar

voor menigeen zal het dan pas beginnen.

Met mijn werk hier als aalmoezenier gaat het goed.

Verleden week is er nog eene kolonie van een vijftig-

tal Belgische kinderen bij gekomen, die hier voor den

duur van den oorlog blijven. Dus weer werk bij

met catechismus geven enz. Ik ben ze reeds gaan be-

zoeken, ze komen uit alle gewesten van België, en

leven is er genoeg in. - Het verbod om tabak uit

te voeren schijnt weer ingetrokken te zijn. Ook heb

ik direckt een kaartje naar P. Delafaille gezonden,

om te vragen of hij weer tabak kan sturen. Dus

dat zaakje, zal weer in orde komen. Als ik me

niet vergis, wordt ge den 27sten van deze maand

23 jaar. Proficiat! Nog twee jaar en ge zijt kiezer.

Dierbare Broer, allen blijven wij goed voor u bidden,

wees er verzekerd van, en O. L. Heer in Zijne groote

barmhartigheid verhoort onze gebeden voor u, met u

zoo goed te beschermen. Deze maand heb ik eene

H. Mis voor u opgedragen, en ik zal het de volgende

maand weer doen. Dat God en de H. Maagd u

blijven beschermen naar ziel en lichaam! Mogen we

elkander spoedig wederzien bij onze goede Ouders,

Broer en Zusters. Dag, Jos!

    Hart en hand.                      Uw u liefhebbende broer

                                                                   Henri.

Transcription saved

direkt na den oorlog de miseries zullen uit zijn, maar

voor menigeen zal het dan pas beginnen.

Met mijn werk hier als aalmoezenier gaat het goed.

Verleden week is er nog eene kolonie van een vijftig-

tal Belgische kinderen bij gekomen, die hier voor den

duur van den oorlog blijven. Dus weer werk bij

met catechismus geven enz. Ik ben ze reeds gaan be-

zoeken, ze komen uit alle gewesten van België, en

leven is er genoeg in. - Het verbod om tabak uit

te voeren schijnt weer ingetrokken te zijn. Ook heb

ik direckt een kaartje naar P. Delafaille gezonden,

om te vragen of hij weer tabak kan sturen. Dus

dat zaakje, zal weer in orde komen. Als ik me

niet vergis, wordt ge den 27sten van deze maand

23 jaar. Proficiat! Nog twee jaar en ge zijt kiezer.

Dierbare Broer, allen blijven wij goed voor u bidden,

wees er verzekerd van, en O. L. Heer in Zijne groote

barmhartigheid verhoort onze gebeden voor u, met u

zoo goed te beschermen. Deze maand heb ik eene

H. Mis voor u opgedragen, en ik zal het de volgende

maand weer doen. Dat God en de H. Maagd u

blijven beschermen naar ziel en lichaam! Mogen we

elkander spoedig wederzien bij onze goede Ouders,

Broer en Zusters. Dag, Jos!

    Hart en hand.                      Uw u liefhebbende broer

                                                                   Henri.


Transcription history
 • November 18, 2017 17:14:22 Monika Buck

  direkt na den oorlog de miseries zullen uit zijn, maar

  voor menigeen zal het dan pas beginnen.

  Met mijn werk hier als aalmoezenier gaat het goed.

  Verleden week is er nog eene kolonie van een vijftig-

  tal Belgische kinderen bij gekomen, die hier voor den

  duur van den oorlog blijven. Dus weer werk bij

  met catechismus geven enz. Ik ben ze reeds gaan be-

  zoeken, ze komen uit alle gewesten van België, en

  leven is er genoeg in. - Het verbod om tabak uit

  te voeren schijnt weer ingetrokken te zijn. Ook heb

  ik direckt een kaartje naar P. Delafaille gezonden,

  om te vragen of hij weer tabak kan sturen. Dus

  dat zaakje, zal weer in orde komen. Als ik me

  niet vergis, wordt ge den 27sten van deze maand

  23 jaar. Proficiat! Nog twee jaar en ge zijt kiezer.

  Dierbare Broer, allen blijven wij goed voor u bidden,

  wees er verzekerd van, en O. L. Heer in Zijne groote

  barmhartigheid verhoort onze gebeden voor u, met u

  zoo goed te beschermen. Deze maand heb ik eene

  H. Mis voor u opgedragen, en ik zal het de volgende

  maand weer doen. Dat God en de H. Maagd u

  blijven beschermen naar ziel en lichaam! Mogen we

  elkander spoedig wederzien bij onze goede Ouders,

  Broer en Zusters. Dag, Jos!

      Hart en hand.                      Uw u liefhebbende broer

                                                                     Henri.

 • November 4, 2017 15:20:55 Monika Buck

  direkt na den oorlog de miseries zullen uit zijn, maar

  voor menigen zal het dan pas beginnen.

  Met mijn werk hier als aalmoezenier gaat het goed.

  Verleden week is er nog eene kolonie van een vijftig-

  tal Belgische kinderen bij gekomen, die hier voor den

  duur van den oorlog blijven. Dus weer werk bij

  met catechismus geven enz. Ik ben ze reeds gaan be-

  zoeken, ze komen uit alle gewesten van België, en

  leven is er genoeg in. - Het verbod om tabak uit

  te voeren schijnt weer ingetrokken te zijn. Ook heb

  ik direckt een kaartje naar P. Delafaille gezonden,

  om te vragen of hij weer tabak kan sturen. Dus

  daat zaakje, zal weer in orde komen. Als ik me

  niet vergis, wordt ge den 27sten van deze maand

  23 jaar. Proficiat! Nog twee jaar en ge zijt kiezer.

  Dierbare Broer, allen blijven wij goed voor u bidden,

  wees er verzekerd van, en O. L. Heer in Zijne groote

  barmhartigheid verhoort onze gebeden voor u, met u

  zoo goed te beschermen. Deze maand heb ik eene

  H. Mis voor u opgedragen, en ik zal het de volgende

  maand weer doen. Dat God en de H. Maagd u

  blijven beschermen naar ziel en lichaam! Mogen we

  elkander spoedig wederzien bij onze goede Ouders,

  Broer en Zusters. Dag, Jos!

      Hart en hand.                      Uw u liefhebbende broer

                                                                     Henri.


Description

Save description
 • 51.9851034||5.898729600000024||

  Arnhem

  ||1
Location(s)
 • Story location Arnhem
Login and add location


ID
5538 / 245452
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Anna Van den Lemmer
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


October 14, 1917
Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Home Front

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note