12 August 1915 - 03

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                         I


tot den vrede ingevolgd worden en ons land weer vrij worden.

Wat de paus tot onzen gezant in Rome gezegd is een veroordee-

ling van al hetgeen de moffen in ons land gedaan hebben, 't

is moord - plundering geweest, onrechtvaardigheid van den

begin tot het einde. Voor de katholieken in Duitschland houdt

de regeering dat verborgen, wat een ontgoocheling zal het daar-

na zijn, zullen ze dan hunne toestemming tot de annexatie

durven geven? Ik las daarstraks in de gazet dat in Brasschaet

de pastoor, Mr. Melis van vroeger uit o.L. Vrouw ter sneeuw,

en de commissaris, dus de man van Stien, de zuster van 

tante Marie, zijn gevangen genomen door de duitschers, de

reden daarvan was nog niet bekend. Zoo gaan die sloebers

maar door in hun werk. Wat ze ook in Rusland mogen

winnen, we zijn eens curieus voor den winter, 't zal hun

daar leelijk opbreken. Van de beboeting van Antwerpen zult

ge wel gehoord hebben, we zouden zeker hunnen Wilhelm

moeten gaan vieren, zoo'n hoogmoedigen trotschaard.

Verleden Dinsdag is hier weer priesterwijding geweest, ook nu

waren er twee Belgen, die gewijd werden en hunne eerste mis

deden, zonder dat er iemand van de familie bij was, dat is

hard voor die jongens - maar Jos, als ge thuis komt, dan zullen

wij onze schade inhalen - De jongens van Assche, die hier

naar Arnhem moesten gaan, zullen naar Leuven gaan en

----------

blij dat het zoo rustig is op het front, 't is de kalmte die het

onweer vooraf gaat, als de Belgen nog eens uit den hoek zullen

komen. Zeg, Jos, wel is er kans dat ik naar Belgie kom, maar

dan naar Antwerpen, Leuven of Assche - laat het u niet te hard

tegenvallen, dat ik niet zou komen naar het front.  Dag, Jos - tot binnen

                                8 dagen.

Transcription saved

                                         I


tot den vrede ingevolgd worden en ons land weer vrij worden.

Wat de paus tot onzen gezant in Rome gezegd is een veroordee-

ling van al hetgeen de moffen in ons land gedaan hebben, 't

is moord - plundering geweest, onrechtvaardigheid van den

begin tot het einde. Voor de katholieken in Duitschland houdt

de regeering dat verborgen, wat een ontgoocheling zal het daar-

na zijn, zullen ze dan hunne toestemming tot de annexatie

durven geven? Ik las daarstraks in de gazet dat in Brasschaet

de pastoor, Mr. Melis van vroeger uit o.L. Vrouw ter sneeuw,

en de commissaris, dus de man van Stien, de zuster van 

tante Marie, zijn gevangen genomen door de duitschers, de

reden daarvan was nog niet bekend. Zoo gaan die sloebers

maar door in hun werk. Wat ze ook in Rusland mogen

winnen, we zijn eens curieus voor den winter, 't zal hun

daar leelijk opbreken. Van de beboeting van Antwerpen zult

ge wel gehoord hebben, we zouden zeker hunnen Wilhelm

moeten gaan vieren, zoo'n hoogmoedigen trotschaard.

Verleden Dinsdag is hier weer priesterwijding geweest, ook nu

waren er twee Belgen, die gewijd werden en hunne eerste mis

deden, zonder dat er iemand van de familie bij was, dat is

hard voor die jongens - maar Jos, als ge thuis komt, dan zullen

wij onze schade inhalen - De jongens van Assche, die hier

naar Arnhem moesten gaan, zullen naar Leuven gaan en

----------

blij dat het zoo rustig is op het front, 't is de kalmte die het

onweer vooraf gaat, als de Belgen nog eens uit den hoek zullen

komen. Zeg, Jos, wel is er kans dat ik naar Belgie kom, maar

dan naar Antwerpen, Leuven of Assche - laat het u niet te hard

tegenvallen, dat ik niet zou komen naar het front.  Dag, Jos - tot binnen

                                8 dagen.


Transcription history
 • September 9, 2017 14:53:12 Monika Buck

                                           I


  tot den vrede ingevolgd worden en ons land weer vrij worden.

  Wat de paus tot onzen gezant in Rome gezegd is een veroordee-

  ling van al hetgeen de moffen in ons land gedaan hebben, 't

  is moord - plundering geweest, onrechtvaardigheid van den

  begin tot het einde. Voor de katholieken in Duitschland houdt

  de regeering dat verborgen, wat een ontgoocheling zal het daar-

  na zijn, zullen ze dan hunne toestemming tot de annexatie

  durven geven? Ik las daarstraks in de gazet dat in Brasschaet

  de pastoor, Mr. Melis van vroeger uit o.L. Vrouw ter sneeuw,

  en de commissaris, dus de man van Stien, de zuster van 

  tante Marie, zijn gevangen genomen door de duitschers, de

  reden daarvan was nog niet bekend. Zoo gaan die sloebers

  maar door in hun werk. Wat ze ook in Rusland mogen

  winnen, we zijn eens curieus voor den winter, 't zal hun

  daar leelijk opbreken. Van de beboeting van Antwerpen zult

  ge wel gehoord hebben, we zouden zeker hunnen Wilhelm

  moeten gaan vieren, zoo'n hoogmoedigen trotschaard.

  Verleden Dinsdag is hier weer priesterwijding geweest, ook nu

  waren er twee Belgen, die gewijd werden en hunne eerste mis

  deden, zonder dat er iemand van de familie bij was, dat is

  hard voor die jongens - maar Jos, als ge thuis komt, dan zullen

  wij onze schade inhalen - De jongens van Assche, die hier

  naar Arnhem moesten gaan, zullen naar Leuven gaan en

  ----------

  blij dat het zoo rustig is op het front, 't is de kalmte die het

  onweer vooraf gaat, als de Belgen nog eens uit den hoek zullen

  komen. Zeg, Jos, wel is er kans dat ik naar Belgie kom, maar

  dan naar Antwerpen, Leuven of Assche - laat het u niet te hard

  tegenvallen, dat ik niet zou komen naar het front.  Dag, Jos - tot binnen

                                  8 dagen.

 • August 18, 2017 17:43:01 Monika Buck

                                           I


  tot den vrede ingevolgd worden en ons land weer vrij worden.

  Wat de paus tot onzen gezant in Rome gezegd is een veroordee-

  ling van al hetgeen de moffen in ons land gedaan hebben, 't

  is moord - plundering geweest, onrechtvaardigheid van den

  begin tot het einde. Voor de katholieken in Duitschland houdt

  de regeering dat verborgen, wat een ontgoocheling zal het daar-

  na zijn, zullen ze dan hunne toestemming tot de annexatie

  durven geven? Ik las daarstraks in de gazet dat in Brasschaet

  de pastoor, Mr. Melis van vroeger uit o.L. Vrouw ter sneeuw,

  en de commissaris, dus de man van Stien, de zuster van 

  tante Marie, zijn gevangen genomen door de duitschers, de

  reden daarvan was nog niet bekend. Zoo gaan die sloebers

  maar door in hun werk. Wat ze ook in Rusland mogen

  winnen, we zijn eens curieus voor den winter, 't zal hun

  daar leelijk opbreken. Van de beboeting van Antwerpen zult

  ge wel gehoord hebben, we zouden zeker hunnen Wilhelm

  moeten gaan vieren, zoo'n hoogmoedigen trotschaard.

  Verleden Dinsdag is hier weer priesterwijding geweest, ook nu

  waren er twee Belgen, die gewijd werden en hunne eerste mis

  deden, zonder dat er iemand van de familie bij was, dat is

  hard voor de jongens - maar Jos, als ge thuis komt, dan zullen

  wij onze schade inhalen - De jongens van Assche, die hier

  naar Arnhem moesten gaan, zullen naar Leuven gaan en

  ----------

  blij dat het zoo rustig is op het front, 't is de kalmte die het

  onweer vooraf gaat, als de Belgen nog eens uit den hoek zullen

  komen. Zeg, Jos, wel is er kans dat ik naar Belgie kom, maar

  dan naar Antwerpen, Leuven of Assche - laat het u niet te hard

  tegenvallen, dat ik niet zou komen naar het front.  Dag, Jos - tot binnen

                                  8 dagen.


Description

Save description
 • 51.29227||4.49419||

  Brasschaet

 • 50.909373||4.2005478||

  Assche

 • 50.8798438||4.7005176||

  Leuven

 • 51.2194475||4.4024643||

  Antwerpen

 • 51.9851034||5.898729600000024||

  Arnhem

  ||1
Location(s)
 • Story location Arnhem
 • Document location Brasschaet
 • Additional document location Assche
 • Additional document location Leuven
 • Additional document location Antwerpen
Login and add location


ID
5538 / 245385
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Anna Van den Lemmer
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


August 12, 1915
Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Home Front

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note