Φωτογραφίες του Σαρκίς Νατζιαριάν (Légion Arménienne / Légion d'Orient), item 9

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

OFFICE NATIONAL                                                      REPUBLIQUE FRANCAISE

DES MUTILES COMBATTANTS                                   No 344

ET VICTIMES DE LA GUERRE

                                                                     CARTE DU COMBATTANT

Comite Departemental                      Valable du 3 Oct. 1935 au 2 Oct. 1940

missing                                                                 Delivree a

                                                                  M Nadjarian

                                                                  Prenoms Sarkis

                                                                  Domicile B.P. 808 Beyrouth

                                                                  Ne le Juenne en 1894

                                                                   A Kharmount   missing

                                            A Beyrouth, le 3 Oct. 1935

Le President

du Comite Departemental

Transcription saved

OFFICE NATIONAL                                                      REPUBLIQUE FRANCAISE

DES MUTILES COMBATTANTS                                   No 344

ET VICTIMES DE LA GUERRE

                                                                     CARTE DU COMBATTANT

Comite Departemental                      Valable du 3 Oct. 1935 au 2 Oct. 1940

missing                                                                 Delivree a

                                                                  M Nadjarian

                                                                  Prenoms Sarkis

                                                                  Domicile B.P. 808 Beyrouth

                                                                  Ne le Juenne en 1894

                                                                   A Kharmount   missing

                                            A Beyrouth, le 3 Oct. 1935

Le President

du Comite Departemental


Transcription history
 • November 1, 2018 14:37:52 Louiza Maria Pelekanou

  OFFICE NATIONAL                                                      REPUBLIQUE FRANCAISE

  DES MUTILES COMBATTANTS                                   No 344

  ET VICTIMES DE LA GUERRE

                                                                       CARTE DU COMBATTANT

  Comite Departemental                      Valable du 3 Oct. 1935 au 2 Oct. 1940

  missing                                                                 Delivree a

                                                                    M Nadjarian

                                                                    Prenoms Sarkis

                                                                    Domicile B.P. 808 Beyrouth

                                                                    Ne le Juenne en 1894

                                                                     A Kharmount   missing

                                              A Beyrouth, le 3 Oct. 1935

  Le President

  du Comite Departemental


Description

Save description
 • 33.8937913||35.5017767||

  Beyrouth, Syria

 • 35.0396855||33.12460669999996||

  Λευκωσία, Κύπρος / Nicosia, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location Λευκωσία, Κύπρος / Nicosia, Cyprus
 • Document location Beyrouth, Syria
Login and add location


ID
4506 / 53425
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Τουλουμζιάν Σόνια (κόρη)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


October 3, 1935 – October 2, 1940
Login to edit the languages
 • Français

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords
 • Remembrance
 • Transport

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note