Επιστολικό Δελτάριο, item 2

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

missingmissing 1 Ιαν. 11914  Κέντρο και δεξιά πλευρά κειμένου 

Ἀγαπητή μοι Εὐγενία.

σέ γλυκῶ φιλῶ.... Σοι

Εὔχομαι τό Νέον Ἔτος.                    Δεσποινίδα   Δεξιά πλευρά κειμένο                                                                              Εὐτυχές                                  Εὐγενία Δρίβα 

                                                             Ὓδρα 

ἡ θεῖα Ὰγγέληκο (sic) θεῖος

Ἀγγελής κ΄τά παιδιά.

σέ ἀσπάζωνται. νά μοῦ

γράψης πός πηγένης εiς τό

Σχολεῖο. εἰς δέ τήν missingΠρωτοπαπᾶ

 ας  προσφέρης τούς χερετησμούς 


Σ έ  φιλῶ Ἀρχόντω  ..Δεξιά πλευρά του εγγράφου


Transcription saved

missingmissing 1 Ιαν. 11914  Κέντρο και δεξιά πλευρά κειμένου 

Ἀγαπητή μοι Εὐγενία.

σέ γλυκῶ φιλῶ.... Σοι

Εὔχομαι τό Νέον Ἔτος.                    Δεσποινίδα   Δεξιά πλευρά κειμένο                                                                              Εὐτυχές                                  Εὐγενία Δρίβα 

                                                             Ὓδρα 

ἡ θεῖα Ὰγγέληκο (sic) θεῖος

Ἀγγελής κ΄τά παιδιά.

σέ ἀσπάζωνται. νά μοῦ

γράψης πός πηγένης εiς τό

Σχολεῖο. εἰς δέ τήν missingΠρωτοπαπᾶ

 ας  προσφέρης τούς χερετησμούς 


Σ έ  φιλῶ Ἀρχόντω  ..Δεξιά πλευρά του εγγράφουTranscription history
 • May 23, 2018 20:48:52 Eleftheria Liakou

  missingmissing 1 Ιαν. 11914  Κέντρο και δεξιά πλευρά κειμένου 

  Ἀγαπητή μοι Εὐγενία.

  σέ γλυκῶ φιλῶ.... Σοι

  Εὔχομαι τό Νέον Ἔτος.                    Δεσποινίδα   Δεξιά πλευρά κειμένο                                                                              Εὐτυχές                                  Εὐγενία Δρίβα 

                                                               Ὓδρα 

  ἡ θεῖα Ὰγγέληκο (sic) θεῖος

  Ἀγγελής κ΄τά παιδιά.

  σέ ἀσπάζωνται. νά μοῦ

  γράψης πός πηγένης εiς τό

  Σχολεῖο. εἰς δέ τήν missingΠρωτοπαπᾶ

   ας  προσφέρης τούς χερετησμούς 


  Σ έ  φιλῶ Ἀρχόντω  ..Δεξιά πλευρά του εγγράφου • May 23, 2018 20:47:40 Eleftheria Liakou

  missingmissing 1 Ιαν. 11914  Κέντρο και δεξιά πλευρά κειμένου 

  Ἀγαπητή μοι Εὐγενία.

  σέ γλυκῶ φιλῶ.... Σοι

  Εὔχομαι τό Νέον Ἔτος.                    Δεσποινίδα   Δεξιά πλευρά κειμένο         Εὐτυχές                                               Εὐγενία Δρίβα 

                                                                Ὓδρα 

  ἡ θεῖα Ὰγγέληκο (sic) θεῖος

  Ἀγγελής κ΄τά παιδιά.

  σέ ἀσπάζωνται. νά μοῦ

  γράψης πός πηγένης εiς τό

  Σχολεῖο. εἰς δέ τήν missingΠρωτοπαπᾶ

   ας  προσφέρης τούς χερετησμούς 


  Σ έ  φιλῶ Ἀρχόντω  ..Δεξιά πλευρά του εγγράφου • May 23, 2018 20:43:21 Eleftheria Liakou

  missing 1 Ιαν. 11914  Δεξιά πλευρά του εγγράφου

  Ἀγαπητή μοι Εὐγενία.

  σέ γλυκῶ φιλῶ.... Σοι

  Εὔχομαι τό Νέον Ἔτος.                    Δεσποινίδα  

  Εὐτυχές                                                 Εὐγενία Δρίβα 

                                                                Ὓδρα 

  ἡ θεῖα Ὰγγέληκο (sic) θεῖος

  Ἀγγελής κ΄τά παιδιά.

  σέ ἀσπάζωνται. νά μοῦ

  γράψης πός πηγένης εiς τό

  Σχολεῖο. εἰς δέ τήν missingΠρωτοπαπᾶ

   ας  προσφέρης τούς χερετησμούς 


  Σέ φιλῶ Ἀρχόντω  ..Δεξιά πλευρά του εγγράφου • May 23, 2018 20:23:09 Eleftheria Liakou

  missing 1 Ιαν. 11914  Δεξιά πευρά του εγγράφου

  Ἀγαπητή μοι Εὐγενία.

  σέ γλυκῶ φιλῶ.... Σοι

  Εὔχομαι τό Νέον Ἔτος.                   Δεσποινίδα

  Εὐτυχές                                                Εὐγενία Δρίβα

                                                               Ὓδρα

  ἡ θεῖα Ὰγγέλη  κο  θεῖος

  Ἀγγελής κ΄τά παιδιά.

  σέ ἀσπάζωνται. νά μοῦ

  γράψης πός (sic) πηγένης εiς τό

  Σχολεῖο. εἰς δέ τήν missingΠρωτοπαπᾶ

  προσφέρης τούς χερετησμούς 


  Σέ φιλῶ Ἀρχόντω  ..Δεξιά πλευρά του εγγράφου • May 9, 2018 07:34:34 Eleftheria Liakou

  missing 1 Ιαν. 11914  Δεξιά πευρά του εγγράφου

  Ἀγαπητή μοι Εὐγενία.

  σέ γλυκῶ φιλῶ.... missing

  Εὔχομαι τό Νέον Ἔτος.

  Εὐτυχές

  ἡ θεῖα Ὰγγέλη  κο  θεῖος

  Ἀγγελής κ΄τά παιδιά.

  σέ ἀσπάζωνται. νά μοῦ

  γράψης ποί πηγένης εῖς τό

  Σχολεῖο. εἰς δέ τήν missingΠρωτοπαπᾶ

  προσφέρης τούς χερετησμούς 


  Δεσποινίδα

  Εὐγενία Δρίβα

  Ὓδρα   Σέ φιλῶ Ἀρχόντω  ..Δεξιά πλευρά του εγγράφου • May 9, 2018 07:32:52 Eleftheria Liakou

  missing 1 Ιαν. 11914  Δεξιά πευρά του εγγράφου

  Ἀγαπητή μοι Εὐγενία.

  σέ γλυκῶ φιλῶ.... missing

  Εὔχομαι τό Νέον Ἔτος.

  Εὐτυχές

  ἡ θεῖα Ὰγγέλη  κο  θεῖος

  Ἀγγελής κ΄τά παιδιά.

  σέ ἀσπάζωνται. νά μοῦ

  γράψης ποί πηγένης εῖς τό

  Σχολεῖο. εἰς δέ τήν missingΠρωτοπαπᾶ

  προσφέρης τούς χερετησμούς 


  Δεσποινίδα

  Εὐγενία Δρίβα

  Ὓδρα   Σέ φιλῶ Ἀρχόντω  ..Δεξιά πλευρά του εγγράφου • May 9, 2018 07:32:34 Eleftheria Liakou

  missing 1 Ιαν. 11914  Δεξιά πευρά του κειμένου 

  Ἀγαπητή μοι Εὐγενία.

  σέ γλυκῶ φιλῶ.... missing

  Εὔχομαι τό Νέον Ἔτος.

  Εὐτυχές

  ἡ θεῖα Ὰγγέλη  κο  θεῖος

  Ἀγγελής κ΄τά παιδιά.

  σέ ἀσπάζωνται. νά μοῦ

  γράψης ποί πηγένης εῖς τό

  Σχολεῖο. εἰς δέ τήν missingΠρωτοπαπᾶ

  προσφέρης τούς χερετησμούς 


  Δεσποινίδα

  Εὐγενία Δρίβα

  Ὓδρα   Σέ φιλῶ Ἀρχόντω  ..Δεξιά πλευρά του κειμένου • May 9, 2018 07:27:45 Eleftheria Liakou

  missing1 Ιαν. 11914

  Ἀγαπητή μοι Εὐγενία.

  σέ γλυκῶ φιλῶ.... missing

  Εὔχομαι τό Νέον Ἔτος.

  Εὐτυχές

  ἡ θεῖα Ὰγγέλη κο θεῖος

  Ἀγγελής κ΄τά παιδιά.

  σέ ἀσπάζωνται. νά μοῦ

  γράψης ποί πηγένης εῖς τό

  Σχολεῖο. εἰς δέ τήν missingΠρωτοπαπᾶ

  προσφέρης τούς χερετησμούς  Σέ φιλῶ Ἀρχόντω
Description

Save description
 • 54.08946483131174||-1.6538899437499595||

  United Kingdom

 • 37.3503764||23.464279300000044||

  Hydra, Saronic Islands, Greece

  ||1
Location(s)
 • Story location Hydra, Saronic Islands, Greece
 • Document location United Kingdom


ID
21607 / 252543
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο - National Historical Museum of Greece
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


January 1, 1914
 • English
 • Ελληνικά


 • ευχές
 • σχολείο
 • ΎδραNotes and questions

Login to leave a note