Επιστολικό Δελτάριο, item 2

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Ναύπλιον 18 4 Αυγ 1915

Κύριε Παναγιότη

Επί τη Ονομαστική 

εορτήσας σας Ευχόμεθα

έτη πολλά. Τους χερε-

τισμούς μας Προσφέρεις 

Εις την ΚΕυθυμία Οικο

γενειακώς έλαβα και τον 

Μισθόν του Αυγούστου.

σας Ευχαριστώ πολλύ

σας χερετω missing  Καραντάνη Οικογενειακώς  συνέχεια στην κάτω δεξιά πλευρα της καρτ-ποσταλ 


   Κύριον  

 Παναγιότην Δρίβαν  

                Παντοπώλην

 Εις Ύδραν η διεύθυνση βρίσκεται στην δεξία πλευρά της καρτ-ποστάλ

Transcription saved

Ναύπλιον 18 4 Αυγ 1915

Κύριε Παναγιότη

Επί τη Ονομαστική 

εορτήσας σας Ευχόμεθα

έτη πολλά. Τους χερε-

τισμούς μας Προσφέρεις 

Εις την ΚΕυθυμία Οικο

γενειακώς έλαβα και τον 

Μισθόν του Αυγούστου.

σας Ευχαριστώ πολλύ

σας χερετω missing  Καραντάνη Οικογενειακώς  συνέχεια στην κάτω δεξιά πλευρα της καρτ-ποσταλ 


   Κύριον  

 Παναγιότην Δρίβαν  

                Παντοπώλην

 Εις Ύδραν η διεύθυνση βρίσκεται στην δεξία πλευρά της καρτ-ποστάλ


Transcription history
 • May 11, 2018 10:27:46 Garyfallia Pappa

  Ναύπλιον 18 4 Αυγ 1915

  Κύριε Παναγιότη

  Επί τη Ονομαστική 

  εορτήσας σας Ευχόμεθα

  έτη πολλά. Τους χερε-

  τισμούς μας Προσφέρεις 

  Εις την ΚΕυθυμία Οικο

  γενειακώς έλαβα και τον 

  Μισθόν του Αυγούστου.

  σας Ευχαριστώ πολλύ

  σας χερετω missing  Καραντάνη Οικογενειακώς  συνέχεια στην κάτω δεξιά πλευρα της καρτ-ποσταλ 


     Κύριον  

   Παναγιότην Δρίβαν  

                  Παντοπώλην

   Εις Ύδραν η διεύθυνση βρίσκεται στην δεξία πλευρά της καρτ-ποστάλ


 • May 11, 2018 10:24:40 Garyfallia Pappa

  Ναύπλιον 18 4 Αυγ 1915

  Κύριε Παναγιότη

  Επί τη Ονομαστική 

  εορτήσας σας Ευχόμεθα

  έτη πολλά. Τους χερε-

  τισμούς μας Προσφέρεις 

  Εις την ΚΕυθυμία Οικο

  γενειακώς έλαβα και τον 

  Μισθόν του Αυγούστου.

  σας Ευχαριστώ πολλύ

  σας χερετω missing  Καραντάνη Οικογενειακώς  συνέχεια στην κάτω δεξιά πλευρα της καρτ-ποσταλ 


            Κύριον 

  Παναγιότην Δρίβαν 

                 Παντοπώλην

  Εις Υδραν • May 11, 2018 10:23:31 Garyfallia Pappa

  Ναύπλιον 18 4 Αυγ 1915

  Κύριε Παναγιότη

  Επί τη Ονομαστική 

  εορτήσας σας Ευχόμεθα

  έτη πολλά. Τους χερε-

  τισμούς μας Προσφέρεις 

  Εις την ΚΕυθυμία Οικο

  γενειακώς έλαβα και τον 

  Μισθόν του Αυγούστου.

  σας Ευχαριστώ πολλύ

  σας χερετω missing  Καραντάνη Οικογενειακώς  συνέχεια στην κάτω δεξιά πλευρα της καρτ-ποσταλ 
 • May 11, 2018 10:22:11 Garyfallia Pappa

  Ναύπλιον 18 4 Αυγ 1915

  Κύριε Παναγιότη

  Επί τη Ονομαστική 

  εορτήσας σας Ευχόμεθα

  έτη πολλά. Τους χερε-

  τισμούς μας Προσφέρεις 

  Εις την ΚΕυθυμία Οικο

  γενειακώς έλαβα και τον 

  Μισθόν του Αυγούστου.

  σας Ευχαριστώ πολλύ

  σας χερετω 


 • May 9, 2018 10:39:27 Garyfallia Pappa

Description

Save description
 • 37.566707823537776||22.800989816992228||

  Nafplio

 • 37.34704613176452||23.470469187109302||

  Hydra

 • 37.349703||23.467218199999934||

  Hydra, Saronic Islands, Greece

  ||1
Location(s)
 • Story location Hydra, Saronic Islands, Greece
 • Document location Nafplio
 • Additional document location Hydra


ID
21605 / 252539
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο - National Historical Museum of Greece
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


August 14, 1915 – August 14, 1915
 • Ελληνικά

Notes and questions

Login to leave a note