Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 12

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

                                       Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων                                  (1η στήλη)                          (2η στήλη)                              (3η στήλη)                      (4η στήλη)                 (5η στήλη)           (6η στήλη)                (7η στήλη) 

Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ                        ΘΡΑΝΙΑ                   Εμβαδόν εις       Κυβισμός εις            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

                                                                                                                            Δίεδρα  Τετρά-   Οκτά           τετρ. μέτρα         κυβικά μέτρα

                                                                                                                                           εδρα      εδρα                   

1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198                  5             11           -                 0.27 τ.μ                 0.93 κ.μ.              Ιδιωτικόν οίκημα

2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135                  25            3            -                 0.36 >>                  1.28 >>                Κοινοτικόν  >>

3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159                  20            6            -                 0.35 >>                  1.03 >>                 Ιδιοτικόν     >>

4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99                  40            0            -                 0.74 >>                   2.83 >>                Κοινοτικόν >>

5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99                  32           2             -                 0.76 >>                  3.57 >>                 Κοινοτικόν >>

6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              133                 12            6             -                 0.50 >>                  1.75 >>                 Κοινοτικόν >>

7                            Μονοτάξιον Θηλέων   Αυγενική                   99                 17            2             -                 0.35 >>                  1.32 >>                Κοινοτικόν >>

8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103                  15            8             -                0.88 >>                   3.45 >>                Κοινοτικόν >>

9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101                 18            5             -                0.97 >>                   3.32 >>                Κοινοτικόν >>

10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32                   0             6             -                0.98 >>                   2.51 >>                Ιδιοτικόν    >>

11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68                  14            8             -                1.12 >>                   5.17 >>                Κοινοτικόν >>

12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90                   0             7             -                0.60 >>                   2.40 >>                Κοινοτικόν >>

13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91                  17            9             -                 0.77 >>                   2.67 >>                Ιδιοτικόν    >>

14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70                    7             7             -                0.45 >>                   1.65 >>                 Κοινοτικόν >>

15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72                  20            0             -                 0.48 >>                  1.60 >>                 Κοινοτικόν >>

16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70                  10            5             -                 0.57 >>                  1.99 >>                 Κοινοτικόν >>

17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65                  13            0            2                 0.67 >>                  2.04 >>                 Κοινοτικόν >>

18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45                  12            4             -                 0.97 >>                   3.77 >>                Κοινοτικον >>

                                                              Άθροισμα                      1727                277          89            2               11.57 τ.μ.               43.28 κ.μ.             4 Ιδιοτικά και

                                                                                                                                                                                      δια 18                     δια 18           14 Κοινοτικά ----

                                                                                                                                                                                 =0.64 τ.μ.               =2.40 κ.μ. 

                                                                                                                                                                                 μέσος όρος           μέσος όρος

Transcription saved

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

                                       Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων                                  (1η στήλη)                          (2η στήλη)                              (3η στήλη)                      (4η στήλη)                 (5η στήλη)           (6η στήλη)                (7η στήλη) 

Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ                        ΘΡΑΝΙΑ                   Εμβαδόν εις       Κυβισμός εις            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

                                                                                                                            Δίεδρα  Τετρά-   Οκτά           τετρ. μέτρα         κυβικά μέτρα

                                                                                                                                           εδρα      εδρα                   

1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198                  5             11           -                 0.27 τ.μ                 0.93 κ.μ.              Ιδιωτικόν οίκημα

2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135                  25            3            -                 0.36 >>                  1.28 >>                Κοινοτικόν  >>

3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159                  20            6            -                 0.35 >>                  1.03 >>                 Ιδιοτικόν     >>

4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99                  40            0            -                 0.74 >>                   2.83 >>                Κοινοτικόν >>

5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99                  32           2             -                 0.76 >>                  3.57 >>                 Κοινοτικόν >>

6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              133                 12            6             -                 0.50 >>                  1.75 >>                 Κοινοτικόν >>

7                            Μονοτάξιον Θηλέων   Αυγενική                   99                 17            2             -                 0.35 >>                  1.32 >>                Κοινοτικόν >>

8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103                  15            8             -                0.88 >>                   3.45 >>                Κοινοτικόν >>

9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101                 18            5             -                0.97 >>                   3.32 >>                Κοινοτικόν >>

10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32                   0             6             -                0.98 >>                   2.51 >>                Ιδιοτικόν    >>

11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68                  14            8             -                1.12 >>                   5.17 >>                Κοινοτικόν >>

12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90                   0             7             -                0.60 >>                   2.40 >>                Κοινοτικόν >>

13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91                  17            9             -                 0.77 >>                   2.67 >>                Ιδιοτικόν    >>

14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70                    7             7             -                0.45 >>                   1.65 >>                 Κοινοτικόν >>

15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72                  20            0             -                 0.48 >>                  1.60 >>                 Κοινοτικόν >>

16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70                  10            5             -                 0.57 >>                  1.99 >>                 Κοινοτικόν >>

17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65                  13            0            2                 0.67 >>                  2.04 >>                 Κοινοτικόν >>

18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45                  12            4             -                 0.97 >>                   3.77 >>                Κοινοτικον >>

                                                              Άθροισμα                      1727                277          89            2               11.57 τ.μ.               43.28 κ.μ.             4 Ιδιοτικά και

                                                                                                                                                                                      δια 18                     δια 18           14 Κοινοτικά ----

                                                                                                                                                                                 =0.64 τ.μ.               =2.40 κ.μ. 

                                                                                                                                                                                 μέσος όρος           μέσος όρος


Transcription history
 • May 14, 2018 19:18:34 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

                                         Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων                                  (1η στήλη)                          (2η στήλη)                              (3η στήλη)                      (4η στήλη)                 (5η στήλη)           (6η στήλη)                (7η στήλη) 

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ                        ΘΡΑΝΙΑ                   Εμβαδόν εις       Κυβισμός εις            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

                                                                                                                              Δίεδρα  Τετρά-   Οκτά           τετρ. μέτρα         κυβικά μέτρα

                                                                                                                                             εδρα      εδρα                   

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198                  5             11           -                 0.27 τ.μ                 0.93 κ.μ.              Ιδιωτικόν οίκημα

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135                  25            3            -                 0.36 >>                  1.28 >>                Κοινοτικόν  >>

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159                  20            6            -                 0.35 >>                  1.03 >>                 Ιδιοτικόν     >>

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99                  40            0            -                 0.74 >>                   2.83 >>                Κοινοτικόν >>

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99                  32           2             -                 0.76 >>                  3.57 >>                 Κοινοτικόν >>

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              133                 12            6             -                 0.50 >>                  1.75 >>                 Κοινοτικόν >>

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων   Αυγενική                   99                 17            2             -                 0.35 >>                  1.32 >>                Κοινοτικόν >>

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103                  15            8             -                0.88 >>                   3.45 >>                Κοινοτικόν >>

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101                 18            5             -                0.97 >>                   3.32 >>                Κοινοτικόν >>

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32                   0             6             -                0.98 >>                   2.51 >>                Ιδιοτικόν    >>

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68                  14            8             -                1.12 >>                   5.17 >>                Κοινοτικόν >>

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90                   0             7             -                0.60 >>                   2.40 >>                Κοινοτικόν >>

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91                  17            9             -                 0.77 >>                   2.67 >>                Ιδιοτικόν    >>

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70                    7             7             -                0.45 >>                   1.65 >>                 Κοινοτικόν >>

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72                  20            0             -                 0.48 >>                  1.60 >>                 Κοινοτικόν >>

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70                  10            5             -                 0.57 >>                  1.99 >>                 Κοινοτικόν >>

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65                  13            0            2                 0.67 >>                  2.04 >>                 Κοινοτικόν >>

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45                  12            4             -                 0.97 >>                   3.77 >>                Κοινοτικον >>

                                                                Άθροισμα                      1727                277          89            2               11.57 τ.μ.               43.28 κ.μ.             4 Ιδιοτικά και

                                                                                                                                                                                        δια 18                     δια 18           14 Κοινοτικά ----

                                                                                                                                                                                   =0.64 τ.μ.               =2.40 κ.μ. 

                                                                                                                                                                                   μέσος όρος           μέσος όρος


 • May 14, 2018 19:15:33 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

                                         Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων                                        (1η στήλη)                          (2η στήλη)                              (3η στήλη)                      (4η στήλη)                 (5η στήλη)           (6η στήλη)                (7η στήλη) 

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ                        ΘΡΑΝΙΑ                   Εμβαδόν εις       Κυβισμός εις            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

                                                                                                                              Δίεδρα  Τετρά-   Οκτά           τετρ. μέτρα         κυβικά μέτρα

                                                                                                                                             εδρα      εδρα                   

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198                  5             11           -                 0.27 τ.μ                 0.93 κ.μ.              Ιδιωτικόν οίκημα

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135                  25            3            -                 0.36 >>                  1.28 >>                Κοινοτικόν  >>

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159                  20            6            -                 0.35 >>                  1.03 >>                 Ιδιοτικόν     >>

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99                  40            0            -                 0.74 >>                   2.83 >>                Κοινοτικόν >>

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99                  32           2             -                 0.76 >>                  3.57 >>                 Κοινοτικόν >>

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              133                 12            6             -                 0.50 >>                  1.75 >>                 Κοινοτικόν >>

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής           99                  17            2             -                0.35 >>                   1.32 >>                Κοινοτικόν >>

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103                  15            8             -                0.88 >>                   3.45 >>                Κοινοτικόν >>

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101                 18            5             -                0.97 >>                   3.32 >>                Κοινοτικόν >>

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32                   0             6             -                0.98 >>                   2.51 >>                Ιδιοτικόν    >>

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68                  14            8             -                1.12 >>                   5.17 >>                Κοινοτικόν >>

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90                   0             7             -                0.60 >>                   2.40 >>                Κοινοτικόν >>

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91                  17            9             -                 0.77 >>                   2.67 >>                Ιδιοτικόν    >>

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70                    7             7             -                0.45 >>                   1.65 >>                 Κοινοτικόν >>

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72                  20            0             -                 0.48 >>                  1.60 >>                 Κοινοτικόν >>

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70                  10            5             -                 0.57 >>                  1.99 >>                 Κοινοτικόν >>

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65                  13            0            2                 0.67 >>                  2.04 >>                 Κοινοτικόν >>

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45                  12            4             -                 0.97 >>                   3.77 >>                Κοινοτικον >>

                                                                Άθροισμα                      1727                277          89            2               11.57 τ.μ.               43.28 κ.μ.             4 Ιδιοτικά και

                                                                                                                                                                                        δια 18                     δια 18           14 Κοινοτικά ----

                                                                                                                                                                                   =0.64 τ.μ.               =2.40 κ.μ. 

                                                                                                                                                                                   μέσος όρος           μέσος όρος


 • May 14, 2018 19:14:45 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

                                    Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων                                              (1η στήλη)                               (2η στήλη)                             (3η στήλη)                      (4η στήλη)                 (5η στήλη)           (6η στήλη)            (7η στήλη) 

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ                        ΘΡΑΝΙΑ                   Εμβαδόν εις       Κυβισμός εις            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

                                                                                                                              Δίεδρα  Τετρά-   Οκτά           τετρ. μέτρα         κυβικά μέτρα

                                                                                                                                             εδρα      εδρα                   

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198                  5             11           -                 0.27 τ.μ                 0.93 κ.μ.              Ιδιωτικόν οίκημα

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135                  25            3            -                 0.36 >>                  1.28 >>                Κοινοτικόν  >>

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159                  20            6            -                 0.35 >>                  1.03 >>                 Ιδιοτικόν     >>

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99                  40            0            -                 0.74 >>                   2.83 >>                Κοινοτικόν >>

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99                  32           2             -                 0.76 >>                  3.57 >>                 Κοινοτικόν >>

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              133                 12            6             -                 0.50 >>                  1.75 >>                 Κοινοτικόν >>

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής           99                  17            2             -                0.35 >>                   1.32 >>                Κοινοτικόν >>

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103                  15            8             -                0.88 >>                   3.45 >>                Κοινοτικόν >>

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101                 18            5             -                0.97 >>                   3.32 >>                Κοινοτικόν >>

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32                   0             6             -                0.98 >>                   2.51 >>                Ιδιοτικόν    >>

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68                  14            8             -                1.12 >>                   5.17 >>                Κοινοτικόν >>

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90                   0             7             -                0.60 >>                   2.40 >>                Κοινοτικόν >>

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91                  17            9             -                 0.77 >>                   2.67 >>                Ιδιοτικόν    >>

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70                    7             7             -                0.45 >>                   1.65 >>                 Κοινοτικόν >>

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72                  20            0             -                 0.48 >>                  1.60 >>                 Κοινοτικόν >>

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70                  10            5             -                 0.57 >>                  1.99 >>                 Κοινοτικόν >>

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65                  13            0            2                 0.67 >>                  2.04 >>                 Κοινοτικόν >>

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45                  12            4             -                 0.97 >>                   3.77 >>                Κοινοτικον >>

                                                                Άθροισμα                      1727                277          89            2               11.57 τ.μ.               43.28 κ.μ.             4 Ιδιοτικά και

                                                                                                                                                                                        δια 18                     δια 18           14 Κοινοτικά ----

                                                                                                                                                                                   =0.64 τ.μ.               =2.40 κ.μ. 

                                                                                                                                                                                   μέσος όρος           μέσος όρος


 • May 14, 2018 19:14:37 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

                                    Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων                                              (1η στήλη)                               (2η στήλη)                             (3η στήλη)                      (4η στήλη)                 (5η στήλη)           (6η στήλη)                  (7η στήλη) 

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ                        ΘΡΑΝΙΑ                   Εμβαδόν εις       Κυβισμός εις            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

                                                                                                                              Δίεδρα  Τετρά-   Οκτά           τετρ. μέτρα         κυβικά μέτρα

                                                                                                                                             εδρα      εδρα                   

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198                  5             11           -                 0.27 τ.μ                 0.93 κ.μ.              Ιδιωτικόν οίκημα

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135                  25            3            -                 0.36 >>                  1.28 >>                Κοινοτικόν  >>

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159                  20            6            -                 0.35 >>                  1.03 >>                 Ιδιοτικόν     >>

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99                  40            0            -                 0.74 >>                   2.83 >>                Κοινοτικόν >>

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99                  32           2             -                 0.76 >>                  3.57 >>                 Κοινοτικόν >>

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              133                 12            6             -                 0.50 >>                  1.75 >>                 Κοινοτικόν >>

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής           99                  17            2             -                0.35 >>                   1.32 >>                Κοινοτικόν >>

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103                  15            8             -                0.88 >>                   3.45 >>                Κοινοτικόν >>

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101                 18            5             -                0.97 >>                   3.32 >>                Κοινοτικόν >>

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32                   0             6             -                0.98 >>                   2.51 >>                Ιδιοτικόν    >>

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68                  14            8             -                1.12 >>                   5.17 >>                Κοινοτικόν >>

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90                   0             7             -                0.60 >>                   2.40 >>                Κοινοτικόν >>

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91                  17            9             -                 0.77 >>                   2.67 >>                Ιδιοτικόν    >>

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70                    7             7             -                0.45 >>                   1.65 >>                 Κοινοτικόν >>

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72                  20            0             -                 0.48 >>                  1.60 >>                 Κοινοτικόν >>

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70                  10            5             -                 0.57 >>                  1.99 >>                 Κοινοτικόν >>

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65                  13            0            2                 0.67 >>                  2.04 >>                 Κοινοτικόν >>

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45                  12            4             -                 0.97 >>                   3.77 >>                Κοινοτικον >>

                                                                Άθροισμα                      1727                277          89            2               11.57 τ.μ.               43.28 κ.μ.             4 Ιδιοτικά και

                                                                                                                                                                                        δια 18                     δια 18           14 Κοινοτικά ----

                                                                                                                                                                                   =0.64 τ.μ.               =2.40 κ.μ. 

                                                                                                                                                                                   μέσος όρος           μέσος όρος


 • May 14, 2018 19:14:27 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

                                    Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων                                              (1η στήλη)                               (2η στήλη)                             (3η στήλη)                      (4η στήλη)                 (5η στήλη)           (6η στήλη)                  (7η στήλη)

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ                        ΘΡΑΝΙΑ                   Εμβαδόν εις       Κυβισμός εις            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

                                                                                                                              Δίεδρα  Τετρά-   Οκτά           τετρ. μέτρα         κυβικά μέτρα

                                                                                                                                             εδρα      εδρα                   

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198                  5             11           -                 0.27 τ.μ                 0.93 κ.μ.              Ιδιωτικόν οίκημα

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135                  25            3            -                 0.36 >>                  1.28 >>                Κοινοτικόν  >>

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159                  20            6            -                 0.35 >>                  1.03 >>                 Ιδιοτικόν     >>

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99                  40            0            -                 0.74 >>                   2.83 >>                Κοινοτικόν >>

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99                  32           2             -                 0.76 >>                  3.57 >>                 Κοινοτικόν >>

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              133                 12            6             -                 0.50 >>                  1.75 >>                 Κοινοτικόν >>

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής           99                  17            2             -                0.35 >>                   1.32 >>                Κοινοτικόν >>

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103                  15            8             -                0.88 >>                   3.45 >>                Κοινοτικόν >>

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101                 18            5             -                0.97 >>                   3.32 >>                Κοινοτικόν >>

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32                   0             6             -                0.98 >>                   2.51 >>                Ιδιοτικόν    >>

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68                  14            8             -                1.12 >>                   5.17 >>                Κοινοτικόν >>

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90                   0             7             -                0.60 >>                   2.40 >>                Κοινοτικόν >>

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91                  17            9             -                 0.77 >>                   2.67 >>                Ιδιοτικόν    >>

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70                    7             7             -                0.45 >>                   1.65 >>                 Κοινοτικόν >>

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72                  20            0             -                 0.48 >>                  1.60 >>                 Κοινοτικόν >>

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70                  10            5             -                 0.57 >>                  1.99 >>                 Κοινοτικόν >>

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65                  13            0            2                 0.67 >>                  2.04 >>                 Κοινοτικόν >>

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45                  12            4             -                 0.97 >>                   3.77 >>                Κοινοτικον >>

                                                                Άθροισμα                      1727                277          89            2               11.57 τ.μ.               43.28 κ.μ.             4 Ιδιοτικά και

                                                                                                                                                                                        δια 18                     δια 18           14 Κοινοτικά ----

                                                                                                                                                                                   =0.64 τ.μ.               =2.40 κ.μ. 

                                                                                                                                                                                   μέσος όρος           μέσος όρος


 • May 14, 2018 19:12:09 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

       Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων                                                                

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ                        ΘΡΑΝΙΑ                   Εμβαδόν εις       Κυβισμός εις        ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

                                                                                                                              Δίεδρα  Τετρά-   Οκτά           τετρ. μέτρα         κυβικά μέτρα

                                                                                                                                             εδρα      εδρα                   

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198                  5             11           -                 0.27 τ.μ                 0.93 κ.μ.              Ιδιωτικόν οίκημα

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135                  25            3            -                 0.36 >>                  1.28 >>                Κοινοτικόν  >>

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159                  20            6            -                 0.35 >>                  1.03 >>                 Ιδιοτικόν     >>

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99                  40            0            -                 0.74 >>                   2.83 >>                Κοινοτικόν >>

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99                  32           2             -                 0.76 >>                  3.57 >>                 Κοινοτικόν >>

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              133                 12            6             -                 0.50 >>                  1.75 >>                 Κοινοτικόν >>

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής           99                  17            2             -                0.35 >>                   1.32 >>                Κοινοτικόν >>

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103                  15            8             -                0.88 >>                   3.45 >>                Κοινοτικόν >>

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101                 18            5             -                0.97 >>                   3.32 >>                Κοινοτικόν >>

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32                   0             6             -                0.98 >>                   2.51 >>                Ιδιοτικόν    >>

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68                  14            8             -                1.12 >>                   5.17 >>                Κοινοτικόν >>

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90                   0             7             -                0.60 >>                   2.40 >>                Κοινοτικόν >>

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91                  17            9             -                 0.77 >>                   2.67 >>                Ιδιοτικόν    >>

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70                    7             7             -                0.45 >>                   1.65 >>                 Κοινοτικόν >>

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72                  20            0             -                 0.48 >>                  1.60 >>                 Κοινοτικόν >>

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70                  10            5             -                 0.57 >>                  1.99 >>                 Κοινοτικόν >>

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65                  13            0            2                 0.67 >>                  2.04 >>                 Κοινοτικόν >>

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45                  12            4             -                 0.97 >>                   3.77 >>                Κοινοτικον >>

                                                                Άθροισμα                      1727                277          89            2               11.57 τ.μ.               43.28 κ.μ.             4 Ιδιοτικά και

                                                                                                                                                                                        δια 18                     δια 18           14 Κοινοτικά ----

                                                                                                                                                                                   =0.64 τ.μ.               =2.40 κ.μ. 

                                                                                                                                                                                   μέσος όρος           μέσος όρος


 • May 14, 2018 18:38:28 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

       Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων  (1η στήλη)                     (2η στήλη)                      (3η στήλη)                 (4η στήλη)                         (5η στήλη)

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ                        ΘΡΑΝΙΑ                          

                                                                                                                              Δίεδρα  Τετράεδρα  Οκτάεδρα

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198                  5               11                  -              

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135                  25               3                  -

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159                  20              6                    -

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99                   40              0                   -

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99                   32              2                   -

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              133                   12              6                  -

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής           99                   17              2                   -

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103                   15              8                   -

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101                  18              5                   -

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32                    0               6                   -

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68                   14              8                   -

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90                     0             7                    -

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91                   17              9                    -

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70                     7              7                     -

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72                   20              0                    -

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70                   10              5                   -

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65                   13              0                   2

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45                  12               4                    -

                                                                Άθροισμα                      1727                277             89                   2              


 • May 14, 2018 18:33:18 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ


  Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων

  (1η στήλη)                               (2η στήλη)                             (3η στήλη)         (4η στήλη)

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ        ΘΡΑΝΙΑ

                                                                                                                              Δίεδρα  Τετράεδρα  Οκτάεδρα

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198                  5               11                 -              

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135                  25               3                  -

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159                  20              6                    -

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99                   40              0                    -

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99                   32              2                   -

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              133                   12              6                   -

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής           99                   17              2                   -

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103                   15              8                   -

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101                  18              5                   -

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32                    0               6                   -

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68                   14              8                   -

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90                     0             7                   -

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91                   17              9                   -

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70                     7              7                   -

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72                   20              0                   -

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70                   10              5                   -

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65                   13              0                   2

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45                  12              4                    -

                                                                Άθροισμα                      1727                277            89                    2              


 • May 14, 2018 18:31:53 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ


  Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων

  (1η στήλη)                               (2η στήλη)                             (3η στήλη)         (4η στήλη)

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ        ΘΡΑΝΙΑ

                                                                                                                              Δίεδρα  Τετράεδρα  Οκτάεδρα

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198[                   5             11                  -              

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135 [                 25             3                   -

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159[                  20             6                   -

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99[                   40            0                   -

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99[                   32            2                   -

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              131[                   12            6                   -

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής           99[                   17             2                   -

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103[                   15             8                   -

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101[                  18             5                   -

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32[                    0              6                   -

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68[                   14             8                   -

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90[                     0             7                   -

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91[                   17              9                   -

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70[                     7              7                   -

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72[                   20              0                   -

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70[                   10              5                   -

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65[                   13              0                   2

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45[                  12              4                    -

                                                                Άθροισμα                      1727[                277            89                    2              


 • May 14, 2018 18:31:40 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ


  Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων

  (1η στήλη)                               (2η στήλη)                             (3η στήλη)         (4η στήλη)

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ        ΘΡΑΝΙΑ

                                                                                                                              Δίεδρα  Τετράεδρα  Οκτάεδρα

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198[                   5             11                  -              

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135 [                 25             3                   -

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159[                  20             6                   -

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99[                   40            0                   -

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99[                   32            2                   -

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              131[                   12            6                   -

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής           99[                   17             2                   -

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103[                   15             8                   -

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101[                  18             5                   -

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32[                    0              6                   -

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68[                   14             8                   -

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90[                     0             7                   -

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91[                   17              9                   -

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70[                     7              7                   -

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72[                   20              0                   -

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70[                   10              5                   -

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65[                   13              0                   2

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45[                  12              4                    -

                                                                Άθροισμα                      1727[                277            89 -              


 • May 14, 2018 18:29:54 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ


  Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων

  (1η στήλη)                               (2η στήλη)                             (3η στήλη)         (4η στήλη)

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ        ΘΡΑΝΙΑ

                                                                                                                              Δίεδρα  Τετράεδρα  Οκτάεδρα

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198[                   5             11                  -              

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135 [                 25             3                   -

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159[                  20             6                   -

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99[                   40            0                  -

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99[                   32            2                     -

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              131[                   12            6                  -

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής           99[                   17             2                   -

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103[                   15             8                  -

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101[                  18             5-

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32[                    0              6-

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68[                   14             8-

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90[                     0             7-

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91[                   17              9-

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70[                     7              7-

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72[                   20              0-

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70[                   10              5-

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65[                   13              0        2

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45[                  12              4-

                                                                Άθροισμα                      1727[                277            89 -     2


 • May 14, 2018 18:18:32 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ


  Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων

  (1η στήλη)                               (2η στήλη)                             (3η στήλη)

  Αυξ. αριθμ                                ΣΧΟΛΕΙΑ                                ΜΑΘΗΤΑΙ

  1.                           Τριτάξιον αρρένων       Κρουσώνος          198

  2                            Μέρος του αυτού τριταξίου. >>                135

  3                            Διτάξιον θηλέων                      >>                159

  4                            Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος             99

  5                            >>       θηλέων           >>          >>                    99

  6                            Διτάξιον                      Σταυρακίων              131

  7                            Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής           99

  8                            Διτάξιον αρρένων               >>                     103

  9                            Διτάξιον αρρένων      Κάτω Ασιτών            101

  10                          Μονοτάξιον θηλέων    >>        >>                  32

  11                          Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών               68

  12                          Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου                90

  13                          Διτάξιον αρρένων      Κορφών                      91

  14                          Μονοτάξιον θηλέων       >>                           70

  15                          Μονοτάξιον μικτόν Περγούς                        72

  16                          Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου             70

  17                          Μονοτάξιον θηλέων Βουτών                        65

  18.                         Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως                      45

                                                                Άθροισμα                      1727


 • May 14, 2018 17:54:48 Krystallia Mandelia

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

  Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων

  (Πρώτη στήλη)

  Αυξ. αριθμ

  1


Description

Save description
 • 38.86251725796731||23.65861005625004||

  Greece

 • 35.359183090604276||24.88907880625004||

  Crete

Location(s)
 • Document location Greece
 • Additional document location Crete
Login and add location


ID
21600 / 252465
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Medical

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note