Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 10

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

ΠΙΝΑΞ

Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

                     Σχολείον                              Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων     Θέσις της έδρας            Φωτισμός

                                                                      αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση      

1. Τριτάξιον  αρρένων  Κρουσώνος             6                       1.24 x 0.72                    2         -         -         4             Προς Νότον          Δεξιός          2       >>               >>                 >>                     4                       1.57 x 0.77                     -         -         2        2              Προς Δυσμάς       Εκ των εμπρόσθεν

3  Διτάξιον         >>         είς Κορφές              3                       1.50 x 0.80                     2        1        -          -              Προς Δυσμάς       Εκ δεξιών

4  Μονοτάξιον   μεικτών Πενταμοδίου       4                       1.40 x 0.80                     2         -        2         -              Προς Νότον         Εκ αριστερών

5. Μονοτάξιον μεικτών  Επ.   Ασιτών           8                       1.00 x 2.00                    2         -        3         3             Προς Δυσμάς        ίσος αμφιπλάγιος

6. Διτάξιον    αρρένων    Κάτω Ασιτών         3                       1.38 x 0.75                     -          -        3        -               Προς Νότον         Εκ αριστερών

7.Διτάξιον   αρρένων       Αυγενικής             3                       1.52 x 0.82                     -          -        1        2              Προς Νότον          άνισος αμφιπλάγιος, σχεδόν δεξιά

8 Μονοτάξιον   θηλέων         >>                     2                       1.62 x 0.80                     -          -        2        0              Προς Βορράν       Εκ δεξιών

9 Διτάξιον                         Σταυρακίων           4                       1.55 x 0.70                     -          -        1        3              Προς Βορράν       άνισοςαμφιπλάγιος, σχεδόν αριστερός  

10. Διτάξιον  αρρένων Αγίου  Μύρωνος      5                       1.70 x 0.80                     -          3       -         2              Προς Δυσμάς       εξαριστερών και εμπρόσθεν.

11       >>             >>           >>          >>             2                       1.75 x 0.82                     -          2        -        2              Προς  Δυσμάς       εκ δεξιών

12       >>        θηλέων       >>          >>             4                       0.90 x 1.70                     2         2        -        0              Προς  Δυσμάς       'Ισος   αμπιπλάγιος

13       >>             >>           >>          >>             4                       0.90 x 1.70                     2          2        -        -              Προς  Δυσμάς       'Ισος αμφιπλάγιος

14. Μονοτάξιον μεικτόν Πυργούς                4                       0.70 x 1.45                     2          -         -       2              Προς  Δυσμάς        Αριστερός και εκ των όπισθεν

15.          >>             >>       Πετροκεφάλου     5                       1.48 x 0.85                     2          3        -        -               Προς Δυσμάς        άνισος αμφιπλάγιος σχεδόν αριστερός

16.          >>         θηλέων  Βουτού                  5                       1.45 x 0.80                     -           -        2       3               Προς Βορράν       άνισος αμφιπλάγιος σχεδόν αριστερός

17.

Transcription saved

ΠΙΝΑΞ

Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

                     Σχολείον                              Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων     Θέσις της έδρας            Φωτισμός

                                                                      αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση      

1. Τριτάξιον  αρρένων  Κρουσώνος             6                       1.24 x 0.72                    2         -         -         4             Προς Νότον          Δεξιός          2       >>               >>                 >>                     4                       1.57 x 0.77                     -         -         2        2              Προς Δυσμάς       Εκ των εμπρόσθεν

3  Διτάξιον         >>         είς Κορφές              3                       1.50 x 0.80                     2        1        -          -              Προς Δυσμάς       Εκ δεξιών

4  Μονοτάξιον   μεικτών Πενταμοδίου       4                       1.40 x 0.80                     2         -        2         -              Προς Νότον         Εκ αριστερών

5. Μονοτάξιον μεικτών  Επ.   Ασιτών           8                       1.00 x 2.00                    2         -        3         3             Προς Δυσμάς        ίσος αμφιπλάγιος

6. Διτάξιον    αρρένων    Κάτω Ασιτών         3                       1.38 x 0.75                     -          -        3        -               Προς Νότον         Εκ αριστερών

7.Διτάξιον   αρρένων       Αυγενικής             3                       1.52 x 0.82                     -          -        1        2              Προς Νότον          άνισος αμφιπλάγιος, σχεδόν δεξιά

8 Μονοτάξιον   θηλέων         >>                     2                       1.62 x 0.80                     -          -        2        0              Προς Βορράν       Εκ δεξιών

9 Διτάξιον                         Σταυρακίων           4                       1.55 x 0.70                     -          -        1        3              Προς Βορράν       άνισοςαμφιπλάγιος, σχεδόν αριστερός  

10. Διτάξιον  αρρένων Αγίου  Μύρωνος      5                       1.70 x 0.80                     -          3       -         2              Προς Δυσμάς       εξαριστερών και εμπρόσθεν.

11       >>             >>           >>          >>             2                       1.75 x 0.82                     -          2        -        2              Προς  Δυσμάς       εκ δεξιών

12       >>        θηλέων       >>          >>             4                       0.90 x 1.70                     2         2        -        0              Προς  Δυσμάς       'Ισος   αμπιπλάγιος

13       >>             >>           >>          >>             4                       0.90 x 1.70                     2          2        -        -              Προς  Δυσμάς       'Ισος αμφιπλάγιος

14. Μονοτάξιον μεικτόν Πυργούς                4                       0.70 x 1.45                     2          -         -       2              Προς  Δυσμάς        Αριστερός και εκ των όπισθεν

15.          >>             >>       Πετροκεφάλου     5                       1.48 x 0.85                     2          3        -        -               Προς Δυσμάς        άνισος αμφιπλάγιος σχεδόν αριστερός

16.          >>         θηλέων  Βουτού                  5                       1.45 x 0.80                     -           -        2       3               Προς Βορράν       άνισος αμφιπλάγιος σχεδόν αριστερός

17.


Transcription history
 • May 17, 2018 16:55:27 Krystallia Mandelia

  ΠΙΝΑΞ

  Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

                       Σχολείον                              Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων     Θέσις της έδρας            Φωτισμός

                                                                        αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση      

  1. Τριτάξιον  αρρένων  Κρουσώνος             6                       1.24 x 0.72                    2         -         -         4             Προς Νότον          Δεξιός          2       >>               >>                 >>                     4                       1.57 x 0.77                     -         -         2        2              Προς Δυσμάς       Εκ των εμπρόσθεν

  3  Διτάξιον         >>         είς Κορφές              3                       1.50 x 0.80                     2        1        -          -              Προς Δυσμάς       Εκ δεξιών

  4  Μονοτάξιον   μεικτών Πενταμοδίου       4                       1.40 x 0.80                     2         -        2         -              Προς Νότον         Εκ αριστερών

  5. Μονοτάξιον μεικτών  Επ.   Ασιτών           8                       1.00 x 2.00                    2         -        3         3             Προς Δυσμάς        ίσος αμφιπλάγιος

  6. Διτάξιον    αρρένων    Κάτω Ασιτών         3                       1.38 x 0.75                     -          -        3        -               Προς Νότον         Εκ αριστερών

  7.Διτάξιον   αρρένων       Αυγενικής             3                       1.52 x 0.82                     -          -        1        2              Προς Νότον          άνισος αμφιπλάγιος, σχεδόν δεξιά

  8 Μονοτάξιον   θηλέων         >>                     2                       1.62 x 0.80                     -          -        2        0              Προς Βορράν       Εκ δεξιών

  9 Διτάξιον                         Σταυρακίων           4                       1.55 x 0.70                     -          -        1        3              Προς Βορράν       άνισοςαμφιπλάγιος, σχεδόν αριστερός  

  10. Διτάξιον  αρρένων Αγίου  Μύρωνος      5                       1.70 x 0.80                     -          3       -         2              Προς Δυσμάς       εξαριστερών και εμπρόσθεν.

  11       >>             >>           >>          >>             2                       1.75 x 0.82                     -          2        -        2              Προς  Δυσμάς       εκ δεξιών

  12       >>        θηλέων       >>          >>             4                       0.90 x 1.70                     2         2        -        0              Προς  Δυσμάς       'Ισος   αμπιπλάγιος

  13       >>             >>           >>          >>             4                       0.90 x 1.70                     2          2        -        -              Προς  Δυσμάς       'Ισος αμφιπλάγιος

  14. Μονοτάξιον μεικτόν Πυργούς                4                       0.70 x 1.45                     2          -         -       2              Προς  Δυσμάς        Αριστερός και εκ των όπισθεν

  15.          >>             >>       Πετροκεφάλου     5                       1.48 x 0.85                     2          3        -        -               Προς Δυσμάς        άνισος αμφιπλάγιος σχεδόν αριστερός

  16.          >>         θηλέων  Βουτού                  5                       1.45 x 0.80                     -           -        2       3               Προς Βορράν       άνισος αμφιπλάγιος σχεδόν αριστερός

  17.


 • May 17, 2018 12:08:52 Krystallia Mandelia

  ΠΙΝΑΞ

  Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

                       Σχολείον                              Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων   Θέσις της έδρας   Φωτισμός

                                                                        αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση      

  1. Τριτάξιον  αρρένων  Κρουσώνος            6                       1.24 x 0.72                    2           -         -          4            Προς Νότον        Δεξιός          

  2       >>               >>                 >>                    4                       1.57 x 0.77                     -            -        2         2             Προς missing          Εκ των       εμπρόσθεν

  3  Διτάξιον         >>         είς Κορφές             3                       1.50 x 0.80                     2           1        -          -             Προς missing          Εκ δεξιών

  4  Μονοτάξιον   μεικτών Πενταμοδίου      4                       1.40 x 0.80                     2             -        2         -              Προς Νότον       Εκ αριστερών

  5. Μονοτάξιον μεικτών  Επ.   Ασιτών         8                       1.00 x 2.00                     2            -        3        3              Προς missing          ίσος αμφιπλάγιος

  6. Διτάξιον    αρρένων    Κάτω Ασιτών        3                       1.38 x 0.75                     -              -        3        -               Προς Νότον       Εκ αριστερών

  7.Διτάξιον   αρρένων       Αυγενικής            3                       1.52 x 0.82                      -              -        1        2              Προς Νότον       άνισος αμφιπλάγιος ,     σχεδόν δεξιά

  8 Μονοτάξιον   θηλέων         >>                    2                       1.62 x 0.80                      -              -        2        0              Προς Βορράν     Εκ δεξιών

  9 Διτάξιον                         Σταυρακίων          4                       1.55 x 0.70                      -              -        1        3              Προς Βορράνάνισοςαμφιπλάγιος, σχεδόν  αριστερός  

  10. Διτάξιον  αρρένων Αγίου  Μύρωνος     5                       1.70 x 0.80                      -              3        -        2               Προς missing          Εκ αριστερών ή εμπρόσθεν.

  11       >>             >>           >>          >>            2                       1.75 x 0.82                      -              2        -        2               Προς missing          Εκ δεξιών

  12       >>        θηλέων       >>          >>            4                       0.90 x 1.70                      2             2        -        0               Προς missing          'Ισος   αμφυπλάγιος

  13       >>             >>           >>          >>             4                       0.90 x 1.70               2             2        -        -                Προς missing           'Ισος αμφυπλάγιος

  14. Μονοτάξιον μεικτόν Πυργούς                4                       0.70 x 1.45               2             -         -       2                Προς missing           Αριστερός ή    εκ των όπισθεν

  15.          >>             >>       Πετροκεφάλου     5                       1.48 x 0.85               2             3        -       -                 Προς missing          άνισοςαμφιπλάγιοςσχεδόν αριστερός

  16.          >>         θηλέων  Βουτού                  5                       1.45 x 0.80               -              -        2       3                Προς Βορράν      άνισος αμφιπλάγιος σχεδόν αριστερός

  17.


 • May 17, 2018 12:01:32 Krystallia Mandelia

  ΠΙΝΑΞ

  Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

  Σχολείον          Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων   Θέσις της έδρας   Φωτισμός

                               αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση      

  1. Τριτάξιον  αρρένων  Κρουσώνος          6                       1.24 x 0.72                 2           -         -          4            Προς Νότον        Δεξιός          

  2       >>               >>                 >>                4                       1.57 x 0.77                 -            -        2         2             Προς missing          Εκ των       εμπρόσθεν

  3 Διτάξιον         >>         είς Κορφές         3                       1.50 x 0.80                 2           1        -          -             Προς missing          Εκ δεξιών

  4 Μονοτάξιον   μεικτών Πενταμοδίου     4                       1.40 x 0.80                2            -        2         -              Προς Νότον       Εκ αριστερών

  5. Μονοτάξιον μεικτών  Επ.   Ασιτών     8                       1.00 x 2.00                2            -        3        3              Προς missing          ίσος αμφιπλάγιος

  6. Διτάξιον    αρρένων    Κάτω Ασιτών        3                       1.38 x 0.75               -              -        3        -               Προς Νότον       Εκ αριστερών

  7.Διτάξιον   αρρένων       Αυγενικής                 3                       1.52 x 0.82               -              -        1        2              Προς Νότον       άνισος αμφιπλάγιος ,     σχεδόν δεξιά

  8 Μονοτάξιον   θηλέων  >>      2                       1.62 x 0.80               -              -        2        0              Προς Βορράν     Εκ δεξιών

  9 Διτάξιον    Σταυρακίων           4                        1.55 x 0.70               -              -        1        3              Προς Βορράν     άνισοςαμφιπλάγιος, σχεδόν  αριστερός 

  10. Διτάξιον  αρρένων Αγίου  Μύρωνος           5                       1.70 x 0.80               -              3        -        2               Προς missing          Εκ αριστερών ή εμπρόσθεν.

  11 >>  >>  >>     >>                2                      1.75 x 0.82               -              2        -        2               Προς missing          Εκ δεξιών

  12 >> θηλέων   >>      >>         4                      0.90 x 1.70               2             2        -        0               Προς missing          'Ισος   αμφυπλάγιος

  13 >>   >>   >>      >>                    4                      0.90 x 1.70               2             2        -        -                Προς missing           'Ισος αμφυπλάγιος

  14. Μονοτάξιον  μεικτόν     4                      0.70 x 1.45               2             -         -       2                Προς missing           Αριστερός ή    εκ των όπισθεν

  15. >>        >>      Πετροκεφάλου         5                      1.48 x 0.85               2             3        -       -                 Προς missing          άνισοςαμφιπλάγιοςσχεδόν αριστερός

  16. >>  θηλέων                                 1.45 x 0.80               -              -        2       3                Προς Βορράν      άνισος αμφιπλάγιος σχεδόν αριστερός

  17.


 • May 17, 2018 11:08:27 Euaggelia Louka

  ΠΙΝΑΞ

  Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

  Σχολείον          Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων   Θέσις της έδρας   Φωτισμός

                               αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση      

  1. Τριτάξιον             6                       1.24 x 0.72                 2           -         -          4            Προς Νότον        Δεξιός          

  αρρένων

  Κρουσώνος                                       

  2. >>    >>                  4                       1.57 x 0.77                 -            -        2         2             Προς missing          Εκ των 

   >>                                                                                                                                                                         εμπρόσθεν

  3. Διτάξιον >>          3                       1.50 x 0.80                 2           1        -          -             Προς missing          Εκ δεξιών

  είς Κορφές

  4. Μονοτάξιον         4                       1.40 x 0.80                2            -        2         -              Προς Νότον       Εκ αριστερών

  μεικτών

  Πενταμοδίου

  5. Μονοτάξιον         8                       1.00 x 2.00                2            -        3        3              Προς missing          ίσος 

  μεικτών  Επ.                                                                                                                                                         αμφιπλάγιος

  Ασιτών

  6. Διτάξιον                3                       1.38 x 0.75               -              -        3        -               Προς Νότον       Εκ αριστερών

  αρρένων

  Κάτω Ασιτών

  7. Διτάξιον                3                       1.52 x 0.82               -              -        1        2              Προς Νότον       άνισος

  αρρένων                                                                                                                                                               αμφιπλάγιος ,

  missing                                                                                                                                                                      σχεδόν δεξιά

  8. Μονοτάξιον         2                       1.62 x 0.80               -              -        2        0              Προς Βορράν     Εκ δεξιών

  θηλέων  >>

  9. Διτάξιον               4                        1.55 x 0.70               -              -        1        3              Προς Βορράν     άνισος

  missing                                                                                                                                                                     αμφιπλάγιος, 

                                                                                                                                                                                σχεδόν 

                                                                                                                                                                                αριστερός

  10. Διτάξιον             5                       1.70 x 0.80               -              3        -        2               Προς missing          Εκ αριστερών

  αρρένων Αγίου                                                                                                                                                    ή εμπρόσθεν.

  Μύρωνος

  11. >>  >>                  2                      1.75 x 0.82               -              2        -        2               Προς missing          Εκ δεξιών

  >>     >>

  12. >> θηλέων          4                      0.90 x 1.70               2             2        -        0               Προς missing          'Ισος 

  >>      >>                                                                                                                                                                 αμφυπλάγιος

  13. >>   >>                 4                      0.90 x 1.70               2             2        -        -                Προς missing           'Ισος

  >>      >>                                                                                                                                                                 αμφυπλάγιος

  14. Μονοτάξιον       4                      0.70 x 1.45               2             -         -       2                Προς missing           Αριστερός ή

  μεικτόν                                                                                                                                                              εκ των όπισθεν

  missing

  15. >>        >>            5                      1.48 x 0.85               2             3        -       -                 Προς missing          άνισος

  Πετροκεφάλου                                                                                                                                                    αμφιπλάγιος

                                                                                                                                                                         σχεδόν αριστερός

  16. >>  θηλέων                                 1.45 x 0.80               -              -        2       3                Προς Βορράν      άνισος

  missing                                                                                                                                                                       αμφιπλάγιος

                                                                                                                                                                         σχεδόν αριστερός

  17.


 • May 17, 2018 10:50:33 Euaggelia Louka

  ΠΙΝΑΞ

  Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

  Σχολείον          Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων   Θέσις της έδρας   Φωτισμός

                               αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση      

  1. Τριτάξιον             6                       1.24 x 0.72                 2           -         -          4            Προς Νότον                  

  αρρένων

  Κρουσώνος                                       

  2. >>    >>                  4                       1.57 x 0.77                 -            -        2         2             Προς missing

   >>                                                      

  3. Διτάξιον >>          3                       1.50 x 0.80                 2           1        -          -             Προς missing

  είς Κορφές

  4. Μονοτάξιον         4                       1.40 x 0.80                2            -        2         -              Προς Νότον

  μεικτών

  Πενταμοδίου

  5. Μονοτάξιον         8                       1.00 x 2.00                2            -        3        3              Προς missing

  μεικτών  Επ.

  Ασιτών

  6. Διτάξιον                3                       1.38 x 0.75               -              -        3        -               Προς Νότον 

  αρρένων

  Κάτω Ασιτών

  7. Διτάξιον                3                       1.52 x 0.82               -              -        1        2              Προς Νότον

  αρρένων

  missing

  8. Μονοτάξιον         2                       1.62 x 0.80               -              -        2        0              Προς Βορράν

  θηλέων  >>

  9. Διτάξιον               4                        1.55 x 0.70               -              -        1        3              Προς Βορράν

  missing

  10. Διτάξιον             5                       1.70 x 0.80               -              3        -        2               Προς missing

  αρρένων Αγίου 

  Μύρωνος

  11. >>  >>                  2                      1.75 x 0.82               -              2        -        2               Προς missing

  >>     >>

  12. >> θηλέων          4                      0.90 x 1.70               2             2        -        0               Προς missing

  >>      >> 

  13. >>   >>                 4                      0.90 x 1.70               2             2        -        -                Προς missing

  >>      >>

  14. Μονοτάξιον       4                      0.70 x 1.45               2             -         -       2                Προς missing

  μεικτόν

  missing

  15. >>        >>            5                      1.48 x 0.85               2             3        -       -                 Προς missing

  Πετροκεφάλου     

  16. >>  θηλέων                                 1.45 x 0.80               -              -        2       3                Προς Βορράν

  missing

  17.


 • May 16, 2018 23:22:44 Euaggelia Louka

  ΠΙΝΑΞ

  Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

  Σχολείον          Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων   Θέσις της έδρας   Φωτισμός

                               αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση     

  1. Τριτάξιον             6                       1.24 x 0.72                 2           -         -          4                                

  αρρένων

  Κρουσώνος                                       

  2. >>    >>                  4                       1.57 x 0.77                 -            -        2         2

   >>                                                      

  3. Διτάξιον >>          3                       1.50 x 0.80                 2           1        -          -

  είς Κορφές

  4. Μονοτάξιον         4                       1.40 x 0.80                2            -        2         -

  μεικτών

  Πενταμοδίου

  5. Μονοτάξιον         8                       1.00 x 2.00                2            -        3        3

  μεικτών  Επ.

  Ασιτών

  6. Διτάξιον                3                       1.38 x 0.75               -              -        3        - 

  αρρένων

  Κάτω Ασιτών

  7. Διτάξιον                3                       1.52 x 0.82               -              -        1        2

  αρρένων

  missing

  8. Μονοτάξιον         2                       1.62 x 0.80               -              -        2        0

  θηλέων  >>

  9. Διτάξιον               4                        1.55 x 0.70               -              -        1        3

  missing

  10. Διτάξιον             5                       1.70 x 0.80               -              3        -        2

  αρρένων Αγίου 

  Μύρωνος

  11. >>  >>                  2                      1.75 x 0.82               -              2        -        2

  >>     >>

  12. >> θηλέων          4                      0.90 x 1.70               2             2        -        0

  >>      >> 

  13. >>   >>                 4                      0.90 x 1.70               2             2        -        -

  >>      >>

  14. Μονοτάξιον       4                      0.70 x 1.45               2             -         -       2

  μεικτόν

  missing

  15. >>        >>            5                      1.48 x 0.85               2             3        -       -

  Πετροκεφάλου     

  16. >>  θηλέων                                 1.45 x 0.80               -              -        2       3

  missing

  17.


 • May 16, 2018 23:19:12 Euaggelia Louka

  ΠΙΝΑΞ

  Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

  Σχολείον          Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων   Θέσις της έδρας   Φωτισμός

                               αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση     

  1. Τριτάξιον             6                       1.24 x 0.72                 2           -         -

  αρρένων                                            

  Κρουσώνος                                       

  2. >>    >>                  4                       1.57 x 0.77                 -            -        2

   >>                                                      

  3. Διτάξιον >>          3                       1.50 x 0.80                 2           1        -

  είς Κορφές

  4. Μονοτάξιον         4                       1.40 x 0.80                2            -        2

  μεικτών

  Πενταμοδίου

  5. Μονοτάξιον         8                       1.00 x 2.00                2            -        3

  μεικτών  Επ.

  Ασιτών

  6. Διτάξιον                3                       1.38 x 0.75               -              -        3

  αρρένων

  Κάτω Ασιτών

  7. Διτάξιον                3                       1.52 x 0.82               -              -        1

  αρρένων

  missing

  8. Μονοτάξιον         2                       1.62 x 0.80               -              -        2

  θηλέων  >>

  9. Διτάξιον               4                        1.55 x 0.70               -              -        1

  missing

  10. Διτάξιον             5                       1.70 x 0.80               -              3        -

  αρρένων Αγίου 

  Μύρωνος

  11. >>  >>                  2                      1.75 x 0.82               -              2        -

  >>     >>

  12. >> θηλέων          4                      0.90 x 1.70               2             2        -

  >>      >> 

  13. >>   >>                 4                      0.90 x 1.70               2             2        -

  >>      >>

  14. Μονοτάξιον       4                      0.70 x 1.45               2             -         -

  μεικτόν

  missing

  15. >>        >>            5                      1.48 x 0.85               2             3        -

  Πετροκεφάλου     

  16. >>  θηλέων                                 1.45 x 0.80               -              -        2

  missing

  17.


 • May 16, 2018 23:15:31 Euaggelia Louka

  ΠΙΝΑΞ

  Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

  Σχολείον          Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων   Θέσις της έδρας   Φωτισμός

                               αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση     

  1. Τριτάξιον             6                       1.24 x 0.72                 2           -

  αρρένων                                            

  Κρουσώνος                                       

  2. >>    >>                  4                       1.57 x 0.77                 -            -

   >>                                                      

  3. Διτάξιον >>          3                       1.50 x 0.80                 2           1

  είς Κορφές

  4. Μονοτάξιον         4                       1.40 x 0.80                2            -

  μεικτών

  Πενταμοδίου

  5. Μονοτάξιον         8                       1.00 x 2.00                2            -

  μεικτών  Επ.

  Ασιτών

  6. Διτάξιον                3                       1.38 x 0.75               -              -

  αρρένων

  Κάτω Ασιτών

  7. Διτάξιον                3                       1.52 x 0.82               -              - 

  αρρένων

  missing

  8. Μονοτάξιον         2                       1.62 x 0.80               -              -

  θηλέων  >>

  9. Διτάξιον               4                        1.55 x 0.70               -              -

  missing

  10. Διτάξιον             5                       1.70 x 0.80               -              3

  αρρένων Αγίου 

  Μύρωνος

  11. >>  >>                  2                      1.75 x 0.82               -              2

  >>     >>

  12. >> θηλέων          4                      0.90 x 1.70               2             2

  >>      >> 

  13. >>   >>                 4                      0.90 x 1.70               2             2

  >>      >>

  14. Μονοτάξιον       4                      0.70 x 1.45               2             -

  μεικτόν

  missing

  15. >>        >>            5                      1.48 x 0.85               2             3

  Πετροκεφάλου

  16. >>  θηλέων                                 1.45 x 0.80               -              -

  missing

  17.


 • May 16, 2018 23:08:46 Euaggelia Louka

  ΠΙΝΑΞ

  Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

  Σχολείον          Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων   Θέσις της έδρας   Φωτισμός

                               αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση     

  1. Τριτάξιον             6                       1.24 x 0.72

  αρρένων                                            

  Κρουσώνος                                       

  2. >>    >>                  4                       1.57 x 0.77

   >>                                                      

  3. Διτάξιον >>          3                       1.50 x 0.80

  είς Κορφές

  4. Μονοτάξιον         4                       1.40 x 0.80

  μεικτών

  Πενταμοδίου

  5. Μονοτάξιον         8                       1.00 x 2.00

  μεικτών  Επ.

  Ασιτών

  6. Διτάξιον                3                       1.38 x 0.75

  αρρένων

  Κάτω Ασιτών

  7. Διτάξιον                3                       1.52 x 0.82

  αρρένων

  missing

  8. Μονοτάξιον         2                       1.62 x 0.80

  θηλέων  >>

  9. Διτάξιον               4                        1.55 x 0.70

  missing

  10. Διτάξιον             5                       1.70 x 0.80

  αρρένων Αγίου 

  Μύρωνος

  11. >>  >>                  2                      1.75 x 0.82

  >>     >>

  12. >> θηλέων          4                      0.90 x 1.70

  >>      >>

  13. >>   >>                 4                      0.90 x 1.70

  >>      >>

  14. Μονοτάξιον       4                      0.70 x 1.45

  μεικτόν

  missing

  15. >>        >>            5                      1.48 x 0.85

  Πετροκεφάλου

  16. >>  θηλέων                                 1.45 x 0.80

  missing

  17.


 • May 16, 2018 22:58:14 Euaggelia Louka

  ΠΙΝΑΞ

  Εμφαίνων τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

  Σχολείον          Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων   Θέσις της έδρας   Φωτισμός

                               αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση     

  1. Τριτάξιον             6

  αρρένων

  Κρουσώνος 

  2. >>    >>                  4

   >>                          

  3. Διτάξιον >>          3

  είς Κορφές

  4. Μονοτάξιον         4

  μεικτών

  Πενταμοδίου

  5. Μονοτάξιον         8    

  μεικτών  Επ.

  Ασιτών

  6. Διτάξιον                3

  αρρένων

  Κάτω Ασιτών

  7. Διτάξιον                3

  αρρένων

  missing

  8. Μονοτάξιον         2  

  θηλέων  >>

  9. Διτάξιον               4

  missing

  10. Διτάξιον             5

  αρρένων Αγίου 

  Μύρωνος

  11. >>  >>                  2

  >>     >>

  12. >> θηλέων          4

  >>      >>

  13. >>   >>                 4

  >>      >>

  14. Μονοτάξιον       4

  μεικτόν

  missing

  15. >>        >>            5 

  Πετροκεφάλου

  16. >>  θηλέων

  missing

  17.


 • May 16, 2018 15:59:06 Euaggelia Louka

  ΠΙΝΑΞ

  missing τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ως πρός τον φωτισμόν

  Σχολείον          Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων    Τοποθετήσις παραθύρων   Θέσις της έδρας   Φωτισμός

                               αριθμός                                                    Βορ. Νότος Αναλ. Δύση     

  1. Τριλάξιον

  αρρένων

  Κρουσώνος 

  2. >>    >> 

   >>

  3. Διλάξιον >>

  είς Κορφές

  4. Μονολάξιον

  μεικτών

  Πενταμοδίου

  5. Μονολάξιον 

  μεικτών  Επ.

  Ασιτών

  6. Διλάξιον

  αρρένων

  Κάτω Ασιτών

  7. 


 • May 16, 2018 15:46:36 Euaggelia Louka

  ΠΙΝΑΞ

  missing τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ώς πρός τον φωτισμόν 

  Σχολείον    Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων      Τοποθέτησις παραθύρων    Θέσεις της έδρας     Φωτισμός


 • May 16, 2018 15:44:51 Euaggelia Louka

  ΠΙΝΑΞ

  missing τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ώς πρός τον φωτισμόν 

  Σχολείον                    Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων           Τοποθέτησις παραθύρων       Θέσεις της έδρας      Φωτισμός


 • May 16, 2018 15:42:45 Euaggelia Louka

  ΠΙΝΑΞ

  missing τον αριθμόν , το μέγεθος , την κατεύθυνσιν των παραθύρων και την θέση της έδρας ώς πρός τον φωτισμόν 

  Σχολείον                                  Παραθύρων    Μέγεθος παραθύρων           Τοποθέτησις παραθύρων       Θέσεις της έδρας            Φωτισμός


Description

Save description
 • 38.174865942055405||22.42814130625004||

  Greece

 • 34.05872096171139||25.59220380625004||

  Crete

Location(s)
 • Document location Greece
 • Additional document location Crete
Login and add location


ID
21600 / 252463
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Medical

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note